share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua
author alfadur
Thu, 09 Jul 2020 02:41:51 +0300
changeset 15713 73c4e7d47575
parent 15496 89c3b6db9605
permissions -rw-r--r--
fix sentry left jump
Ignore whitespace changes - Everywhere: Within whitespace: At end of lines:
4502
759c1a3bb156 lua access to data dir by GetDataPath and made a new scripting translation system with Locale.lua as library and .lua files under Locale. Updated maps Basketball and Knockball to this new system.
Henek
parents:
diff changeset
   1
locale = {
4663
49d89e25f196 polish lua update
szczur
parents: 4662
diff changeset
   2
  ["!!!"] = "!!!",
5791
685e08579f0d translation update
szczur
parents: 5328
diff changeset
   3
  ["..."] = "...",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
   4
  ["011101000"] = "011101000", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
   5
  ["011101001"] = "011101001", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:journey, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:shadow, A_Classic_Fairytale:united
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
   6
  ["10 weapon schemes"] = "10 schematów broni", -- Continental_supplies
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
   7
  ["15+%d damage, %d invulnerable left"] = "15+%d obrażeń, pozostało %d niezniszczalnych", -- Continental_supplies
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
   8
  ["1-5, Precise + 1-4: Choose structure type"] = "1-5, Precyzja + 1-4: Wybierz typ struktury", -- Construction_Mode
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
   9
  ["+1 barrel!"] = "+1 beczka!", -- Tumbler
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  10
  ["%.1fs"] = "%.1fs", -- Racer, TechRacer
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  11
  ["%.1f seconds were remaining."] = "%.1f sekund pozostało.", -- Basic_Training_-_Bazooka
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  12
  ["+1 Grenade"] = "+1 granat", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  13
  ["+1 mine!"] = "+1 mina!", -- Tumbler
13781
e17b1ba5d75c Update translation files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 13678
diff changeset
  14
  ["+1 point"] = "+1 punkt", -- Mutant
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  15
  ["-1 point"] = "-1 punkt", -- Mutant
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  16
  ["-1 to anyone for a suicide"] = "-1 dla każdego za samobójstwo", -- Mutant
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  17
  ["+1 to the Bottom Feeder for killing anyone"] = "+1 dla Pasożyta za zabicie kogokolwiek", -- Mutant
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  18
  ["+1 to the Mutant for killing anyone"] = "+1 dla Mutanta za zabicie kogokolwiek", -- Mutant
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  19
  ["+2 for becoming the Mutant"] = "+2 za zostanie Mutantem", -- Mutant
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  20
  ["30 minutes later..."] = "30 minut później...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  21
  ["%.3fs"] = "%.3fs", -- A_Space_Adventure:ice02
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  22
  ["5 additional enemies will be spawned during the game."] = "5 dodatkowych wrogów pojawi się podczas gry.", -- A_Space_Adventure:fruit01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  23
  ["5 Deadly Hogs"] = "5 Zabójczych Jeży", -- A_Space_Adventure:death02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  24
  ["6 more seconds added to the clock"] = "6 sekund dodano do zegara", -- A_Space_Adventure:ice02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  25
  ["About a month ago, a cyborg came and told us that you're the cannibals!"] = "Jakiś rok temu przybył do nas cyborg i powiedział nam, że jesteście kanibalami!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  26
  ["Above-average pilot"] = "Nadprzeciętny pilot", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  27
  ["Accuracy Bonus! +15 points"] = "Bonus za celność! +15 punktów", -- Space_Invasion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  28
  ["Accuracy bonus: +%d points"] = "Bonus za celność! +%d punktów", -- Basic_Training_-_Sniper_Rifle
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  29
  ["Achievement gotten: %s"] = "Osiągnięcie zdobyte: %s", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, Basic_Training_-_Rope, Tumbler
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  30
  ["A Classic Fairytale"] = "Klasyczna bajka", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  31
  ["A crate critical to this mission has been destroyed."] = "Skrzynia krytyczna dla tej misji została zniszczona.", -- SimpleMission
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  32
  ["Actually, you aren't worthy of life! Take this..."] = "Właściwie, nie zasługujesz by żyć! Przyjmij to...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  33
  ["A cy-what?"] = "Cy-co?", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  34
  ["Add %d"] = "Dodaj %d", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  35
  ["Admit what?"] = "Przyznać co?", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  36
  ["Adventurous"] = "Awanturniczy", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  37
  ["A frenetic Hedgewars mini-game"] = "Szalona mini-gra Hedgewars", -- Frenzy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  38
  ["Africa"] = "Afryka", -- Continental_supplies
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  39
  ["A frozen adventure"] = "Zamrożona przygoda", -- A_Space_Adventure:ice01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  40
  ["After Leaks A Lot betrayed his tribe, he joined the cannibals..."] = "Po tym, jak Spory Przeciek zdradził swoje plemię, dołączył do kanibali...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  41
  ["After that incident he went underground and started working on his plan to steal the device."] = "Po tym incydencie, zeszedł pod ziemię i zaczął pracować nad swoim planem, by ukraść urządzenie.", -- A_Space_Adventure:moon02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  42
  ["After the shock caused by the enemy spy, Leaks A Lot and Dense Cloud went hunting to relax."] = "Po szoku spowodowanym wrogim szpiegiem, Spory Przeciek i Gęsta Chmura poszli łowić, by się zrelaksować.", -- A_Classic_Fairytale:shadow
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  43
  ["After you killed an enemy, you'll lose the weapon that he is named after."] = "Jak zabijesz wroga, stracisz broń, po której jest nazwany.", -- A_Space_Adventure:death02
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  44
  ["After you left the moon, my other loyal minions came and resurrected me so I could complete my master plan."] = "Po tym jak opuściłeś księżyc, moi lojalni poddani przyszli i ożywili mnie, żebym mógł ukończyć mój plan.", -- A_Space_Adventure:death01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  45
  ["Again with the 'cannibals' thing!"] = "Znowu z tymi \"kanibalami\"!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  46
  ["A Hedgewars minigame"] = "Minigra Hedgewars", -- Capture_the_Flag
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  47
  ["A Hedgewars mini-game"] = "Minigra Hedgewars", -- Racer, Space_Invasion, TechRacer, Tumbler
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  48
  ["A Hedgewars tag game"] = "Berek w Hedgewars", -- Mutant
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  49
  ["Ahhh, home, sweet home. Made it in %d seconds."] = "Ahhh, nie ma to jak w domu. Udało mi się w %d sekund.", -- ClimbHome
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  50
  ["Aim at the ceiling and hold [Attack] pressed until the rope attaches."] = "Wyceluj w sufit i przytrzymaj [Atak], aż lina się zaczepi.", -- Basic_Training_-_Rope
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  51
  ["Aiming Practice"] = "Ćwiczenie celności",
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  52
  ["Aiming practice"] = "Ćwiczenie celności", -- TargetPractice
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  53
  ["Aim: [Up]/[Down]"] = "Celuj: [Góra]/[Dół]", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Rope
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  54
  ["Air Attack"] = "Nalot", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  55
  ["Air General"] = "Powietrzny Generał", -- Battalion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  56
  ["Air Mine Placement Mode"] = "Tryb Ustawiania Min Powietrznych", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  57
  ["AIR MINE PLACEMENT MODE"] = "TRYB USTAWIANIA MIN POWIETRZNYCH", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  58
  ["A leap in a leap"] = "Skok w skoku", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  59
  ["Alex"] = "Aleks",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  60
  ["Alien! I wish to be moved!"] = "Obcy! Życzę sobie być przeniesiona!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  61
  ["A little gift from the cyborgs"] = "Mały prezent od cyborgów", -- A_Classic_Fairytale:shadow
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  62
  ["Al.Kaholic"] = "Al.Kaholik",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  63
  ["All But Last"] = "Wszyscy Oprócz Ostatniego", -- WxW
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  64
  ["All But Last: You must not solely attack the team with the least health"] = "Wszyscy Oprócz Ostatniego: Nie możesz wyłącznie atakować drużyny z najmiejszą ilością zdrowia", -- WxW
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  65
  ["All gone...everything!"] = "Wszystko przepadło... wszystko!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  66
  ["Allies"] = "Sprzymierzeńcy", -- A_Space_Adventure:ice01, A_Space_Adventure:ice02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  67
  ["All right, I'll admit it!"] = "No dobrze, przyznam to!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  68
  ["All right, we just need to get to the other side of the island!"] = "No dobrze, musimy tylko dostać się na drugą stronę wyspy!", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  69
  ["All right, you got me!"] = "No dobrze, masz mnie!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  70
  ["All the other places are protected by our flight-inhibiting weapons."] = "Wszystkie inne miejsca są chronine przez nasze bronie przeciwlotnicze.", -- A_Space_Adventure:fruit01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  71
  ["All the saucer pilots dream to come here one day in order to compete with the best!"] = "Wszyscy piloci spodków marzą, by przyjść tu pewnego dnia i zmierzyć się z najlepszymi!", -- A_Space_Adventure:ice02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  72
  ["All they do is sit around and judge us!"] = "Wszystko co robią to siedzą sobie i nas osądzają!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  73
  ["All this to please our beloved “elders” … hick …"] = "Wszysyko to, by zadowolić naszych ukochanych \"starszych\" ... hyp ...", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  74
  ["All walls touched!"] = "Wszystkie ściany dotknięte!", -- WxW
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  75
  ["All you do is take long walks when everyone else works."] = "Wszystko co robisz to bierzesz długie spacery, kiedy każdy inny pracuje.", -- A_Classic_Fairytale:queen
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  76
  ["All your hedgehogs must be above the marked height!"] = "Wszystkie twoje jeże muszą być powyżej zaznaczonej wysokości!", -- A_Classic_Fairytale:family
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  77
  ["Also, you should know that the only place where you can fly is the left-most part of this area."] = "Powinieneś również wiedzieć, że jedynym miejscem, w którym możesz latać, jest część tego obszaru najbardziej po lewej.", -- A_Space_Adventure:fruit01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  78
  ["Always being considered weak and fragile."] = "Zawsze uzażany za słabego i kruchego.", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  79
  ["Amazing! I was never beaten in a race before!"] = "Niesamowite! Nigdy wcześniej nie zostałem pokonany w wyścigu!", -- A_Space_Adventure:moon02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  80
  ["Ammo: %d"] = "Amunicja: %d", -- Tumbler
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  81
  ["Ammo depleted!"] = "Amunicja wyczerpana!", -- Space_Invasion
5927
45aa6b97b24d Polish translation updates
szczur
parents: 5867
diff changeset
  82
  ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "Amunicja jest resetowana przy końcu tury.",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  83
  ["Ammo Limit: Hogs can’t have more than 1 ammo per type"] = "Limit amunicji: jeże nie mogą", -- Highlander
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  84
  ["Ammo Maniac! +5 points!"] = "Maniak amunicji! +5 punktów!", -- Space_Invasion
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  85
  ["A mysterious Box"] = "Tajemnicza skrzynia", -- Basic_Training_-_Movement
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  86
  ["And how am I alive?!"] = "Jak to ja żyję?!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  87
  ["And I just forgot the checkpoint of my main mission. Great, just great!"] = "A ja właśnie zapomniałem punktu kontrolnego mojej misji. Świetnie, po prosti świetnie!", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  88
  ["… and I think they are up to something. Something bad!"] = "... a ja myślę, że coś knują. Coś złego!", -- A_Classic_Fairytale:epil
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  89
  ["Andrey"] = "Andrzej",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  90
  ["And so happened that Leaks A Lot failed to complete the challenge! He landed, pressured by shame ..."] = "I zdarzyło się, że Sporemu Przeciekowi nie udało się ukończyć zadania! Wylądował, pod presją wstydu...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  91
  ["And so it began..."] = "A więc się zaczeło...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  92
  ["And so the cyborgs took over the island."] = "I tak cyborgi przejęły wyspę.", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  93
  ["...and so the cyborgs took over the world..."] = "...i tak cyborgi przejęły władzę nad światem...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  94
  ["And so they discovered that cyborgs weren't invulnerable..."] = "I tak odkryli, że cyborgi nie były niezniszczalne...", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  95
  ["… and then I took a stroll …"] = "...i wtedy udałem się na przechadzkę...", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  96
  ["And what do they do in the meantime? Nothing!"] = "I co robią w międzyczasie? Nic!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  97
  ["And where's all the weed?"] = "I gdzie jest całe zioło?", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  98
  ["And you believed me? Oh, god, that's cute!"] = "A ty mi wierzyłeś? O boże, to słodkie!", -- A_Classic_Fairytale:journey
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  99
  ["And you need to move to the top!"] = "I musisz dostać się na szczyt!", -- Basic_Training_-_Movement
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  100
  ["An experimental editing tool for missions and more"] = "Eksperymentalne narzędzie do edycji i więcej.", -- HedgeEditor
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  101
  ["Anno 1032"] = "Rok 1032", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  102
  ["Anno 1032: [The explosion will make a strong push ~ Wide range, wont affect hogs close to the target]"] = "Anno 1032: [Eksplozja będzie miała silny odrzut ~ Szeroki zasięg, nie wpłynie na jeże blisko celu]", -- Continental_supplies
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  103
  ["An object has been destroyed before it took enough damage."] = "Obiekt został zniszczony zanim otrzymał wystarczająco dużo obrażeń.", -- SimpleMission
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  104
  ["Antarctica"] = "Antarktyda", -- Continental_supplies
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  105
  ["Antarctic summer: Every 4th turn you get 1 girder, 1 mudball, 2 sine guns and 1 portable portal device."] = "Antarktyczne lato: Co 4 tury dostajesz 1 belkę, 1 kulę błotną, 2 sinusoidalne giwery i 1 przenośne urządzenie portalowe.", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  106
  ["Antarctic summer: - Will give you one girder/mudball and two sineguns/portals every fourth turn."] = "Antarktyczne lato: Zapewni ci jedną belkę/kulę błotną i dwie sinusoidalne giwery/portale co każde cztery tury.", -- Continental_supplies
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  107
  ["Anti-Gravity Device Part (+1)"] = "Część Urządzenia Antygrawitacyjnego (+1)", -- A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:fruit02, A_Space_Adventure:ice01
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  108
  ["Anton"] = "Antoni",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  109
  ["An unexpected event!"] = "Nieoczekiwane wydarzenie!", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  110
  ["Anyway, the aliens accept me for who I am."] = "Tak czy inaczej, obcy akceptuję mnie takiego, jaki jestem.", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  111
  ["A random hedgehog will inherit the weapons of his deceased team-mates."] = "Losowy jeż odziedziczy bronie jego poległych członków zespołu.", -- A_Space_Adventure:death02
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  112
  ["Arashi"] = "Araszi",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  113
  ["Area"] = "Obszar", -- Continental_supplies
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  114
  ["Areas surrounded by a green dashed outline are portal-proof and repel portals."] = "Obszary otoczone zielonym kreskowanym obrysem są portaloodporne i odrzucają portale.", -- A_Space_Adventure:final
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  115
  ["Areas surrounded by a security border are indestructible."] = "Obszary otoczone granicą bezpieczeństwa są niezniszczalne.", -- A_Space_Adventure:final
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  116
  ["Areas with a green dashed outline are portal-proof."] = "Obszary z zielonym kreskowanym obrysem są portaloodporne.", -- A_Space_Adventure:final
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  117
  ["Areas with a security outline are indestructible."] = "Obszary z obrysem bezpieczeństwa są niezniszczalne.", -- A_Space_Adventure:final
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  118
  ["Are we there yet?"] = "Już dotarliśmy?", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  119
  ["Are you accusing me of something?"] = "Czy ty o coś mnie oskarżasz?", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  120
  ["Are you helping the aliens?"] = "Czy ty pomagasz obcym?", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  121
  ["Are you saying that many of us have died for your entertainment?"] = "Mówisz, że wielu z nas umarło dla twojej rozrywki?", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  122
  ["Argh, the boredom!"] = "Argh, ta nuda!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  123
  ["Artur Detour"] = "Artur Objazd", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  124
  ["As a reward for your performance, here's some new technology!"] = "Jako nagrodę za twoje osiągnięcie, masz tu trochę nowej technologii.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  125
  ["Ash"] = "Asz",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  126
  ["A Shoppa minigame"] = "Minigra Shoppa", -- WxW
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  127
  ["Asia"] = "Azja", -- Continental_supplies
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  128
  ["As long you don't touch the ground, you can|re-use the same rope as often as you like."] = "Tak długo jak nie dotykasz ziemi, możesz|użyć tej samej liny ponownie ile tylko chcesz.", -- Basic_Training_-_Rope
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  129
  ["A smuggler! Prepare for battle"] = "Przemytnik! Przygotuj się na bitwę", -- A_Space_Adventure:desert01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  130
  ["A Space Adventure"] = "Kosmiczna przygoda", -- A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:moon01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  131
  ["Assault Team"] = "Drużyna Szturmowa", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  132
  ["Asteroid"] = "Asteroida", -- Big_Armory
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  133
  ["As the ammo is sparse, you might want to reuse ropes while mid-air."] = "Jako iż amunicja jest rzadka, możesz chcieć używać liny wielokrotnie w powietrzu.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  134
  ["As the challenge was completed, Leaks A Lot set foot on the ground..."] = "Gdy wyzwanie było ukończone, Spory Przeciek postawił stopę na ziemi...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  135
  ["As you are more experienced, I want you to lead them to battle."] = "Ponieważ jesteś bardziej doświadczony, chcę żebyś poprowadził ich na bitwę.", -- A_Space_Adventure:fruit01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  136
  ["As you can see I have survived our last encounter and I had time to plot my master plan!"] = "Jak widzisz, przeżyłem nasze ostatnie spotkanie i miałem czas, by uknuć mój genialny plan!", -- A_Space_Adventure:death01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  137
  ["As you can see, there is no way to get on the other side!"] = "Jak widzisz, nie ma sposobu, by dostać się na drugą stronę!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  138
  ["As you probably noticed, these rubber bands|are VERY elastic. Hedgehogs and many other|things will bounce off without taking any damage."] = "Jak już pewnie zauważyłeś, te gumy są BARDZO elastyczne.|Jeże i wiele innych rzeczy się od nich odbije,|nie otrzymując żadnych obrażeń.", -- Basic_Training_-_Movement
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  139
  ["As you've seen, the dropped grenade roughly fell into your flying direction."] = "Jak widziałeś, upuszczony granat z grubsza spadł w kierunku twojego lotu.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  140
  ["Athlete"] = "Atleta", -- Battalion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  141
  ["Attack: Activate"] = "Atak: Aktywuj", -- Racer
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  142
  ["Attack Captain Lime before he attacks back."] = "Zaatakuj Kapitana Limonkę, zanim odpowie ogniem.", -- A_Space_Adventure:fruit02
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  143
  ["Attack From Rope: %s"] = "Atak z liny: %s", -- WxW
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  144
  ["Attack From Rope: You may only attack from a rope."] = "Atak z liny: Możesz atakować tylko z liny", -- WxW
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  145
  ["Attack rule: %s"] = "Zasada ataku: %s", -- WxW
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  146
  ["Attack: Select this continent"] = "Atak: Wybierz ten kontynent", -- Continental_supplies
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  147
  ["Attack: [Space]"] = "Atak: [Spacja]", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Movement, Basic_Training_-_Rope
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  148
  ["Attack: Tap the [Bomb]"] = "Atak: Wciśnij [Bomba]", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Movement, Basic_Training_-_Rope, A_Classic_Fairytale:first_blood, A_Classic_Fairytale:shadow
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  149
  ["Attack the assassins before they attack back."] = "Zaatakuj zabójców, zanim oni to zrobią.", -- A_Space_Adventure:fruit02
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  150
  ["Attack: Throw ball"] = "Atak: Rzuć kulę", -- Knockball
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  151
  ["At the end of the game your health was %d."] = "Na końcu gry, twoje zdrowie wynasiło %d.", -- A_Space_Adventure:ice01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  152
  ["At the start of the game each enemy hog has only the weapon that he is named after."] = "Na początku gry, każdy wrogi jeż ma tylko tę broń, po której jest nazwany.", -- A_Space_Adventure:death02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  153
  ["Australia"] = "Australia", -- Continental_supplies
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  154
  ["Available weapon specials:"] = "Dostępne speciały broni:", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  155
  ["Average pilot"] = "Przeciętny pilot", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  156
  ["Avoid bazookas, red and blue invaders."] = "Unikaj bazook, czerwonych i niebieskich najeźdźców.", -- Space_Invasion
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  157
  ["Axes"] = "Osie", -- Bazooka_Battlefield
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  158
  ["Aye! Fellow! Let me exit this chamber of doom!"] = "Tak! Kolega! Daj mi wyjść z komnaty zagłady!", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  159
  ["Back Breaker"] = "Łamacz Pleców", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  160
  ["Back in the village, after telling the villagers about the threat..."] = "Tymczasem w wiosce, po powiadomieniu mieszkańców o zagrożeniu...", -- A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  161
  ["Back in the village, the two tribes finally started to live in harmony."] = "Tymczasem w wiosce, dwa plemienia w końcu zaczęły żyć w harmonii.", -- A_Classic_Fairytale:epil
14056
7b78c87d80a1 Add missing translation in pl.lua
KoBeWi
parents: 14047
diff changeset
  162
  ["Back Jump: [Backspace] ×2"] = "Skok w tył: [Backspace] x2", -- Basic_Training_-_Movement
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  163
  ["Back Jump: Double-tap the [Curvy Arrow]"] = "Tylny skok: Wciśnij dwukrotnie [Zakręconą strzałkę]", -- Basic_Training_-_Movement
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  164
  ["Back Jumping (1/2)"] = "Skok w tył (1/2)", -- Basic_Training_-_Movement
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  165
  ["Back Jumping (2/2)"] = "Skok w tył (2/2)", -- Basic_Training_-_Movement
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  166
  ["Backstab"] = "Zdrada", -- A_Classic_Fairytale:backstab
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  167
  ["Backwards jump: Press [Backspace] twice"] = "Skok w tył: Wciśnij dwukrotnie [Backspace]", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  168
  ["Backwards jump: Tap the [Curvy Arrow] twice"] = "Skok w tył: Wciśnij dwukrotnie [Zakręconą Strzałkę]", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  169
  ["Bacon"] = "Bekon",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  170
  ["Bad Guy"] = "Zły Koleś", -- User_Mission_-_The_Great_Escape
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  171
  ["Badmad"] = "Zływściekły", -- portal
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  172
  ["Bad Team"] = "Zła Drużyna", -- User_Mission_-_The_Great_Escape
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  173
  ["Bad timing"] = "Złe wyczucie czasu", -- A_Space_Adventure:fruit01
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  174
  ["Baggy"] = "Woruś",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  175
  ["Balrog"] = "Balrog",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  176
  ["Bamboo Thicket"] = "Bambusowy Gąszcz",
5927
45aa6b97b24d Polish translation updates
szczur
parents: 5867
diff changeset
  177
  ["Barrel Launcher"] = "Wyrzutnia Beczek",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  178
  ["Barrel Placement Mode"] = "Tryb Stawiania Beczek", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  179
  ["BARREL PLACEMENT MODE"] = "TRYB STAWIANIA BECZEK", -- HedgeEditor
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  180
  ["Barrier unlocked!"] = "Beczka odblokowana!", -- Basic_Training_-_Rope
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  181
  ["Baseballbat"] = "Kij bejsbolwy", -- Continental_supplies
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  182
  ["Baseball bat specials cannot be used close to other hogs."] = "Speciały kija bejsbolowego nie mogą być użyte w pobliżu innych jeży.", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  183
  ["Baseball Bat with Ball"] = "Kij bejsbolowy z piłką", -- Knockball
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  184
  ["Base damage has been modified to 12 per shot."] = "Podstawowe obrażenia zostały zmodyfikowane do 12 na strzał.", -- Battalion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  185
  ["Based on what you've learned, destroy the target on the girder and as always, land safely!"] = "Bazując na tym, co się nauczyłeś, zniszcz cel na belce i jak zawsze, wyląduj bezpiecznie!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  186
  ["Basically this is a combination of diving and launching."] = "W zasadzie jest to połączenie nurkowania i wystrzeliwania.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  187
  ["Basic Bazooka Training"] = "Podstawy korzystania z bazooki", -- Basic_Training_-_Bazooka
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  188
  ["Basic Grenade Training"] = "Podstawy korzystania z granatów", -- Basic_Training_-_Grenade
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  189
  ["Basic Movement Training"] = "Podstawy poruszania się", -- Basic_Training_-_Movement
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  190
  ["Basic Rope Training"] = "Podstawy korzystania z liny", -- Basic_Training_-_Rope
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  191
  ["Basic Training"] = "Trening podstawowy", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Movement, Basic_Training_-_Rope
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  192
  ["Basketball"] = "Koszykówka", -- Basketball
4663
49d89e25f196 polish lua update
szczur
parents: 4662
diff changeset
  193
  ["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Uderzaj piłkami w swoich przeciwników|i strącaj ich do wody!",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  194
  ["Battalion"] = "Batalion", -- Battalion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  195
  ["Battle Starts Now!"] = "Bitwa zaczyna się teraz!", -- A_Space_Adventure:fruit01
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  196
  ["Batty"] = "Kijek",
6345
0cf6f1e24dce pl update
szczur
parents: 5927
diff changeset
  197
  ["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Uderzaj swoich przeciwników|wyrzucając przez kosz, poza mapę!",
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  198
  ["Bazooka Battlefield"] = "Bazookowe pole bitwy", -- Bazooka_Battlefield
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  199
  ["Bazooka Master"] = "Mistrz bazooki", -- Basic_Training_-_Bazooka
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  200
  ["Bazookas are influenced by wind."] = "Wiatr ma wpływ na bazookę.", -- Basic_Training_-_Bazooka
4663
49d89e25f196 polish lua update
szczur
parents: 4662
diff changeset
  201
  ["Bazooka Training"] = "Trening bazooki",
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  202
  ["Bearded Beast"] = "Brodata Bestia",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  203
  ["Be careful, the future of Hogera is in your hands!"] = "Bądź ostrożny, przyszłość Jeżery leży w twoich rękach!", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  204
  ["Be careful, your fuel is limited from now on!"] = "Uważaj, od teraz twoje paliwo jest ograniczone!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  205
  ["Be careful, your gadgets won't work in the bandit area. You should get an ice gun."] = "Uważaj, twoje gadżety nie zadziałają w strefie bandytów. Powinieneś zdobyć lodową spluwę.", -- A_Space_Adventure:ice01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  206
  ["Beep Loopers"] = "Zapętlacze Brzęczków", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  207
  ["Beginner"] = "Początkujący", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  208
  ["Behind these trees on the east side there is Secret Base 17."] = "Za drzewami na wschodniej stronie, leży Sekretna Baza 17.", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  209
  ["Below-average pilot"] = "Niedoświadczony pilot", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  210
  ["Besides, why would I choose certain death?"] = "Poza tym, czemu miałbym wybrać pewną śmierć?", -- A_Classic_Fairytale:queen
4663
49d89e25f196 polish lua update
szczur
parents: 4662
diff changeset
  211
  ["Best laps per team: "] = "Najszybsze okrążenie drużyny: ",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  212
  ["Best team times: "] = "Najlepsze czasy drużyny: ", -- Racer, TechRacer
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  213
  ["Better get yourself another health crate to heal your wounds."] = "Lepiej zdobądź kolejną skrzynię ze zdrowiem, żeby uleczyć swoje rany.", -- Basic_Training_-_Movement
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  214
  ["Better luck next time!"] = "Więcej szczęścia następnym razem!", -- ClimbHome
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  215
  ["Better Safe Than Sorry"] = "Lepiej dmuchać na zimne", -- A_Space_Adventure:desert02
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  216
  ["Beware, any damage taken will stay until you complete the moon's main mission"] = "Uważaj, jakiekolwiek otrzymane obrażenia zostaną, aż ukończysz księżycową misję", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  217
  ["Beware of mines: They explode after 3 seconds."] = "Uważaj na miny: Wybuchają po 3 sekundach.", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  218
  ["Beware of mines: They explode after 5 seconds."] = "Uważaj na miny: Wybuchają po 5 sekundach.", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  219
  ["Beware, though! If you are slow, you die!"] = "Uważaj jednak! Jeśli będziesz wolny, umrzesz!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  220
  ["Beware, though! Many smugglers come often to explore these tunnels and scavenge whatever valuable items they can find."] = "Uważaj jednak! Wielu przemytników często przychodzi przeszukiwać te tunele i przegrzebywać jakiekolwiek cenne przedmioty uda im się znaleźć.", -- A_Space_Adventure:desert01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  221
  ["Beware, though, you will only be able to move slowly through the water."] = "Uważaj jednak, w wodzie będziesz mógł się poruszać tylko powoli.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  222
  ["Big Armory"] = "Wielka Zbrojownia", -- Big_Armory
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  223
  ["Billy Frost"] = "Billy Mróz", -- A_Space_Adventure:ice01
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  224
  ["Bingo"] = "Bingo",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  225
  ["Bio-Filter: Aggressively removes enemies."] = "Bio-filtr: Agresywnie usuwa wrogów.", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  226
  ["Bio-Filter"] = "Bio-filtr", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  227
  ["Biomechanic Team"] = "Biomechaniczna Drużyna", -- A_Classic_Fairytale:family
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  228
  ["Bitter"] = "Gorzki",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  229
  ["Blanka"] = "Blanka",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  230
  ["Blender"] = "Blender", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  231
  ["Bloodpie"] = "Krwiociasto", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  232
  ["Bloodrocutor"] = "Krwiolokator", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  233
  ["Bloodsucker"] = "Krwiowysysacz", -- A_Classic_Fairytale:shadow
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  234
  ["Blue"] = "Niebieski",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  235
  ["Blue Team"] = "Niebieska Drużyna", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  236
  ["Bob"] = "Bob", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  237
  ["Bobo"] = "Bobo", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  238
  ["Bone Jackson"] = "Bone Jackson", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  239
  ["Bonely"] = "Kościany", -- A_Classic_Fairytale:shadow
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  240
  ["Bones"] = "Kości",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  241
  ["BOOM! BOOM! BOOM! %s are the masters of destruction with %d destroyed invaders."] = "BUM! BUM! BUM! %s są mistrzami zniszczenia z %d zniszczonymi najeźdźcami.", -- Space_Invasion
5844
fdf22a4843f7 A hopefully reliable lua update. If I clobber anything, well, there's always file history ;)
nemo
parents: 5791
diff changeset
  242
  ["Boom!"] = "BUM!",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  243
  ["Boom! %s has destroyed %d invaders."] = "Bum! %s zniszczyli %d najeźdźców.", -- Space_Invasion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  244
  ["BOOM! %s really didn't like the invaders, so they decided to destroy as much as %d of them."] = "BUM! %s naprawdę nie lubili najeźdźców, więc zdecydowali się zniszczyć aż %d z nich.", -- Space_Invasion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  245
  ["Boris"] = "Borys", -- A_Space_Adventure:moon01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  246
  ["Boss defeated! +30 points!"] = "Szef pokonany! +30 punktów!", -- Space_Invasion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  247
  ["Boss Slayer! +25 points!"] = "Pogromca Szefów! +25 punktów!", -- Space_Invasion
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  248
  ["Both Barrels"] = "Obie Beczki",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  249
  ["Both your hedgehogs must survive."] = "Oba twoje jeże muszą przeżyć.", -- User_Mission_-_Teamwork_2, User_Mission_-_Teamwork
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  250
  ["Bottom Feeder"] = "Pasożyt", -- Mutant
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  251
  ["Bounciness"] = "Odbijalność", -- Basic_Training_-_Grenade
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  252
  ["Bouncing Bomb"] = "Odbijająca się bomba", -- Basic_Training_-_Bazooka
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  253
  ["Bouncy Boomerang"] = "Odbijający się bumerang", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  254
  ["Bouncy Girder: [4]"] = "Odbijająca Belka: [4]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  255
  ["Bouncy Land: [4]"] = "Odbijający Teren: [4]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  256
  ["Bouncy Land"] = "Odbijający Teren", -- HedgeEditor
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  257
  ["Bounty: Get 6 weapons for each kill (even on own hogs)."] = "Premia: Dostań 6 broni za każde zabójstwo (nawet na własnych jeżach).", -- Continental_supplies
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  258
  ["Bozo"] = "Bozo",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  259
  ["Brain Blower"] = "Mózgorozwalacz", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  260
  ["Brainiac"] = "Możdżak", -- A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:first_blood, A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  261
  ["Brainila"] = "Możdżila", -- A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  262
  ["Brain Stu"] = "Mózgozupa", -- A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  263
  ["Brain Teaser"] = "Łamigłowa", -- A_Classic_Fairytale:backstab
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  264
  ["Brigadier Briggs"] = "Brygadier Briggs",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  265
  ["Bruce"] = "Bruce", -- A_Space_Adventure:moon01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  266
  ["Brutal Lily"] = "Brutalna Lilia", -- A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  267
  ["Brutus"] = "Brutus", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  268
  ["Build a fortress and destroy your enemy."] = "Zbuduj fortecę i zniszcz swojego wroga.", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  269
  ["Build an awesome race track by placing|waypoints which the hedgehogs have to|touch in any order to finish a round."] = "Zbuduj niesamowitą trasę wyścigową,|stawiając punkty kontrolne, które jeże|muszą dotknąć, by zakończyć rundę.", -- Racer
6345
0cf6f1e24dce pl update
szczur
parents: 5927
diff changeset
  270
  ["Build a track and race."] = "Zbuduj trasę i ścigaj się.",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  271
  ["Builder"] = "Budowniczy", -- Battalion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  272
  ["Build one of multiple different structures|to aid you in victory, at the cost of energy."] = "Zbuduj jedną z wielu różnych struktur, by|pomóc sobie w zwycięstwie, kosztem energii.", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  273
  ["Bullseye"] = "Oczko", -- A_Classic_Fairytale:dragon
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  274
  ["Bunny"] = "Zając",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  275
  ["burp"] = "burp",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  276
  ["Bushes"] = "Krzaki", -- Bazooka_Battlefield
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  277
  ["Bushi"] = "Buszi",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  278
  ["Buster"] = "Drań",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  279
  ["But it proved to be no easy task!"] = "Ale okazało się to nie być łatwym zadaniem!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  280
  ["But I want my sandals!"] = "Ale ja chcę moje sandały!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  281
  ["But one thing's for sure:"] = "Ale jedna rzecz jest pewna:", -- A_Space_Adventure:final
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  282
  ["But that's impossible!"] = "Ale to niemożliwe!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  283
  ["But the ones alive are stronger in their heart!"] = "Ale ci co żyją, są silniejsi w swoich sercach!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  284
  ["But … they kidnapped you!"] = "Ale... porwali cię!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  285
  ["But...we died!"] = "Ale... umarliśmy!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  286
  ["But where can we go?"] = "Ale gdzie możemy pójść?", -- A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  287
  ["But why did you betray us?!"] = "Ale dlaczego nas zdradziłeś?!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  288
  ["But why would they help us?"] = "Ale czemu by nam pomagali?", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  289
  ["But you're cannibals. It's what you do."] = "Ale jesteście kanibalami. Tym się zajmujecie.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  290
  ["But you said you'd let her go!"] = "Ale powiedziałeś, że ją wypuścisz!", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  291
  ["But you saved me!"] = "Ale uratowałeś mnie!", -- A_Classic_Fairytale:queen
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  292
  ["By the way, not only bazookas will bounce on water, but also greandes and many other things."] = "Przy okazji, nie tylko bazooka odbija się od wody, ale rownież granaty i inne rzeczy.", -- Basic_Training_-_Bazooka
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  293
  ["By the way, not only bazookas will bounce on water, but also grenades and many other things."] = "Przy okazji, nie tylko bazooki odbijają się od wody, ale również granaty i wiele innych rzeczy.", -- Basic_Training_-_Bazooka
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  294
  ["By the way, you can turn around without walking|by holding down Precise when you hit a walk control."] = "Przy okazji, możesz obracać się bez chodzenia|trzymając Precyzję, kiedy wciskasz przycisk chodzenia.", -- Basic_Training_-_Movement
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  295
  ["C-1"] = "C-1", -- portal
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  296
  ["C-2"] = "C-2", -- portal
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  297
  ["Callahan"] = "Callahan",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  298
  ["Call me Beep! Well, 'cause I'm such a nice...person!"] = "Zwij mnie Brzęczek! Bo jestem taką miłą... osobą!", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  299
  ["Cannibal Sentry"] = "Wartownik Kanibali", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  300
  ["Cannibals"] = "Kanibale", -- A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  301
  ["Cannibals?! You're the cannibals!"] = "Kanibale?! To wy jesteście kanibalami!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  302
  ["Can you do it?"] = "Możesz to zrobić?", -- A_Space_Adventure:ice02
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  303
  ["Cappy"] = "Czapeczka", -- Basic_Training_-_Movement
12832
b443395c36ca Finalize translation of pl.lua
KoBeWi
parents: 12829
diff changeset
  304
  ["Captain Lime"] = "Kapitan Limonka", -- A_Space_Adventure:fruit01, A_Space_Adventure:fruit02
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  305
  ["Captain Lime offered his help if you assist him in battle."] = "Kapitan Limonka zaoferował swoją pomoc, jeśli wesprzesz go w walce.", -- A_Space_Adventure:fruit01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  306
  ["Capture The Flag"] = "Przejmij Flagę", -- Capture_the_Flag, CTF_Blizzard
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  307
  ["Careful, hedgehogs can't swim!"] = "Ostrożnie, jeże nie potrafią pływać!", -- Basic_Training_-_Movement
5791
685e08579f0d translation update
szczur
parents: 5328
diff changeset
  308
  ["Careless"] = "Nieostrożny",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  309
  ["Carol"] = "Karolina", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  310
  ["Challenge completed!"] = "Wyzwanie ukończone!", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, SpeedShoppa
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  311
  ["CHALLENGE COMPLETE"] = "WYZWANIE UKOŃCZONE", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  312
  ["Challenge failed!"] = "Wyzwanie nieudane!", -- SpeedShoppa
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  313
  ["Challenge objectives"] = "Cele wyzwania", -- A_Space_Adventure:death02, A_Space_Adventure:desert03, A_Space_Adventure:final, A_Space_Adventure:fruit03, A_Space_Adventure:moon02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  314
  ["Challenge over!"] = "Wyzwanie skończone!", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  315
  ["Challenge"] = "Wyzwanie", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge, User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, SpeedShoppa, ClimbHome
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  316
  ["Change bounciness: Tap [B]"] = "Zmień sprężystość: Wciśnij [B]", -- Basic_Training_-_Grenade
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  317
  ["Change Content: [Left], [Right]"] = "Zmień zawartość: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  318
  ["Change detonation timer: Tap the [Clock]"] = "Zmień czas detonatora: Wciśnij [Zegar]", -- Basic_Training_-_Grenade, A_Classic_Fairytale:shadow
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  319
  ["Change direction: [Left]/[Right]"] = "Zmień kierunek: [Lewo]/[Prawo]", -- Basic_Training_-_Grenade
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  320
  ["Change Health Boost: [Left], [Right]"] = "Zmień wzrost zdrowia: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  321
  ["Change Health: [Left], [Right]"] = "Zmień zdrowie: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  322
  ["Change modification mode: [Left], [Right]"] = "Zmień tryb modyfikacji: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  323
  ["Change Placement Mode: [Up], [Down]"] = "Zmień tryb ustawiania: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  324
  ["Change Rotation: [Left], [Right]"] = "Zmień obrót: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  325
  ["Change Sprite Frame: [Precise]+[Left], [Precise]+[Right]"] = "Zmień klatkę Grafiki: [Precyzja]+[Lewo], [Precyzja]+[Prawo]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  326
  ["Change Sprite: [Left], [Right]"] = "Zmień Grafikę: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  327
  ["Change Timer: [Left], [Right]"] = "Zmień czas: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  328
  ["Change weapon: [Long jump] or [Slot 1]-[Slot 3]"] = "Zmień broń: [Długi skok] lub [Slot 1]-[Slot 3]", -- Tumbler
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  329
  ["Charmander"] = "Charmander",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  330
  ["Chasing the blue hog"] = "Ścigając niebieskego jeża", -- A_Space_Adventure:moon02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  331
  ["Cheater"] = "Oszust", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  332
  ["Checkpoint reached!"] = "Punkt kontrolny osiągnęty!", -- A_Space_Adventure:cosmos, A_Space_Adventure:ice01, A_Space_Adventure:moon01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  333
  ["Chef"] = "Kucharz", -- Battalion, HedgeEditor
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  334
  ["Chester"] = "Czester",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  335
  ["Chicken"] = "Kurczak",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  336
  ["Chief Sandologist"] = "Naczelny Piaskolog", -- A_Space_Adventure:desert01
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  337
  ["Chikorita"] = "Chikorita",
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  338
  ["Choose location: Left click"] = "Wybierz lokację: Lewy klik", -- A_Classic_Fairytale:shadow
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  339
  ["Choose location: Tap the [Target] button, then tap on the spot you want to choose"] = "Wybierz lokację: Wciśnij przycisk [Cel], a potem na punkt, który chcesz wybrać", -- A_Classic_Fairytale:shadow
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  340
  ["Choose Selection/Placement/Deletion: [Left], [Right]"] = "Wybierz Zaznaczanie/Ustawianie/Usuwanie: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  341
  ["Choose your continent wisely, as your decision will be permanent."] = "Wybierz swój kontynent mądrze, bo twoja decyzja będzie trwała.", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  342
  ["Choose your side! If you want to join the strange man, walk up to him.|Otherwise, walk away from him. If you decide to att...nevermind..."] = "Wybierz swoją stronę! Jeśli chcesz dołączyć do dziwnego mężczyzny, podejdź do niego.|W innym przypadku, odejdź od niego. Jeśli zdecydujesz się zaata... nieważne...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  343
  ["Chunli"] = "Czunli",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  344
  ["Clark Kent"] = "Clark Kent",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  345
  ["Cleaver Placement Mode"] = "Tryb Stawiania Tasaków", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  346
  ["CLEAVER PLACEMENT MODE"] = "TRYB STAWIANIA TASAKÓW", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  347
  ["Cleaver"] = "Tasak", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  348
  ["Climb Home"] = "Wspinaczka do domu", -- ClimbHome
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  349
  ["Closing in"] = "Nadejście", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  350
  ["Clown"] = "Klaun", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  351
  ["Clowns"] = "Klauny", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  352
  ["Cluck-cluck time: [Fire an egg ~ Sabotages and cures poison ~ Cannot be fired close to another hog]"] = "Czas gdakania: [Wystrzel jajo ~ Sabotuje i leczy truciznę ~ Nie może być wystrzelone blisko innego jeża]", -- Continental_supplies
5791
685e08579f0d translation update
szczur
parents: 5328
diff changeset
  353
  ["Clumsy"] = "Fajtłapa",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  354
  ["Cluster Bomb Training"] = "Trening granatami odłamkowymi", -- Basic_Training_-_Cluster_Bomb
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  355
  ["Collateral Damage"] = "Dodatkowe Obrażenia", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  356
  ["Collateral Damage II"] = "Dodatkowe Obrażenia II", -- A_Classic_Fairytale:journey
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  357
  ["- Collect all the blue crates"] = "- Zbierz wszystkie niebieskie skrzynie", -- HedgeEditor
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  358
  ["Collect all the crates, but remember, our time in this life is limited!"] = "Zbierz wszystkie skrzynie, ale pamiętaj - nasz czas w tym życiu jest ograniczony!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  359
  ["Collect or destroy all the health crates."] = "Zbierz lub zniszcz wszystkie skrzynki ze zdrowiem.", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  360
  ["Collect or destroy the final crate to finish the training."] = "Zbierz lub zniszcz ostatnią skrzynkę, by zakończyć trening.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  361
  ["- Collect the blue crate"] = "- Zbierz niebieską skrzynię", -- HedgeEditor
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  362
  ["Collect the crate and attack!"] = "Zbierz skrzynię i atakuj!", -- WxW
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  363
  ["Collect the crate on the right."] = "Zbierz skrzynię po prawej.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  364
  ["Collect the crates within the time limit!|If you fail, you'll have to try again."] = "Zbierz skrzynie na czas!|Jeśli i się nie uda, będziesz musiał spróbować ponownie.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  365
  ["Collect the first crate to begin!"] = "Zbierz pierwszą skrzynię, by zacząć!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  366
  ["Collect the freezer and get the device part from Thanta."] = "Zbierz zamrażarkę i zabierz część urządzenia Tancie.", -- A_Space_Adventure:ice01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  367
  ["Collect the green and purple invaders."] = "Zbierz zielonych i fioletowych najeźdźców.", -- Space_Invasion
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  368
  ["Collect the remaining crates to complete the training."] = "Zbierz pozostałe skrzynie, by ukończyć ten trening.", -- Basic_Training_-_Movement
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  369
  ["Collect the weapon crate and drop|a grenade from rope to destroy the barrels."] = "Zbierz skrzynię z bronią|i upuść granat z liny, by zniszczyć beczki.", -- Basic_Training_-_Rope
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  370
  ["Collect the weapon crate at the left coast!"] = "Zbierz skrzynię z bronią na lewym wybrzeżu.", -- A_Classic_Fairytale:journey
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  371
  ["Color Squad"] = "Kolorowy Oddział",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  372
  ["Come closer and die! … burp …"] = "Podejdź bliżej i umrzyj! ...bek...", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  373
  ["Come closer, so that your training may continue!"] = "Podejdź bliżej, żeby kontynuować swój trening!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  374
  ["Comet"] = "Kometa", -- Big_Armory
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  375
  ["Commander"] = "Dowódca", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  376
  ["Compete to use as few planes as possible!"] = "Rywalizuj w użyciu najmniejszej jak się da ilości samolotów!", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  377
  ["Complete all main and side missions to complete the spacetrip mission."] = "Ukończ wszystkie główne i poboczne misje, by ukończyć kosmiczną wycieczkę.", -- A_Space_Adventure:cosmos
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  378
  ["Complete the obstacle course."] = "Ukończ tor przeszkód.", -- Basic_Training_-_Movement
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  379
  ["Complete the remaining side missions to complete this mission."] = "Ukończ pozostałe misje poboczne, by ukończyć tę misję.", -- A_Space_Adventure:cosmos
5791
685e08579f0d translation update
szczur
parents: 5328
diff changeset
  380
  ["Complete the track as fast as you can!"] = "Ukończ trasę tak szybko jak tylko potrafisz!",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  381
  ["Completion time: %.2fs"] = "Czas ukończenia: %.2fs", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  382
  ["Comrades! Sail me away!"] = "Kamraci! Zabierzcie mnie stąd!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  383
  ["Configuration accepted."] = "Konfiguracja przyjęta.", -- WxW
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  384
  ["Configuration phase"] = "Faza konfiguracjy", -- WxW
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  385
  ["Congrats! You won!"] = "Gratulacje! Wygrałeś!", -- A_Space_Adventure:moon01
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  386
  ["Congratulations!"] = "Gratulacje!",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  387
  ["Congratulations"] = "Gratulacje", -- Basic_Training_-_Rope
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  388
  ["Congratulations, you acquired the device part!"] = "Gratulacje, zdobyłeś część urządzenia!", -- A_Space_Adventure:ice01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  389
  ["Congratulations, you are the best!"] = "Gratulacje, jesteś najlepszy!", -- A_Space_Adventure:desert03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  390
  ["Congratulations, you are the fastest!"] = "Gratulacje, jesteś najszybszy!", -- A_Space_Adventure:moon02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  391
  ["Congratulations, you collected the device part!"] = "Gratulacje, zebrałeś część urządzenia!", -- A_Space_Adventure:ice01
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  392
  ["Congratulations! You have completed the obstacle course!"] = "Gratulacje! Ukończyłeś tor przeszkód!", -- Basic_Training_-_Movement
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  393
  ["Congratulations! You have destroyed all targets within the time."] = "Gratulacje! Zniszczyłeś wszystkie cele w czasie.", -- TargetPractice
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  394
  ["Congratulations, you have saved Hogera!"] = "Gratulacje, uratowałeś Jeżerrę!", -- A_Space_Adventure:final
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  395
  ["Congratulations! You have truly mastered this challenge! Don't forget to save the demo."] = "Gratulacje! Prawdziwie opanowałeś to wyzwanie! Nie zapomnij zapisać dema.", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  396
  ["Congratulations! You've completed the Basic Rope Training!"] = "Gratulacje! Ukończyłeś podstawowy trening linowy!", -- Basic_Training_-_Rope
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  397
  ["Congratulations! You've eliminated all targets|within the allowed time frame."] = "Gratulacje! Zniszczyłeś wszystkie cele|przed upłynięciem czasu.",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  398
  ["Congratulations! You win."] = "Gratulacje! Wygrywasz.", -- Big_Armory
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  399
  ["Congratulations, you won!"] = "Gratulacje, wygrałeś!", -- A_Space_Adventure:death01, A_Space_Adventure:death02, A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:desert02, A_Space_Adventure:fruit02, A_Space_Adventure:fruit03, A_Space_Adventure:ice02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  400
  ["Conquering the galaxy"] = "Podbijanie galaktyki", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  401
  ["Construction Mode tool"] = "Narzędzie Trybu Konstrukcji", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  402
  ["CONSTRUCTION MODE"] = "TRYB KONSTRUKCJI", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  403
  ["Construction Station: Allows placement of|  girders, rubber, mines, sticky mines|  and barrels."] = "Stacja Konstrukcji: Pozwala na stawianie|  belek, gumy, min, min samoprzylepnych|  i beczek.", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  404
  ["Construction Station"] = "Stacja Konstrukcji", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  405
  ["Continental supplies"] = "Kontynentalne zaopatrzenie", -- Continental_supplies
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  406
  ["Continent selection"] = "Wybór kontynentu", -- Continental_supplies
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  407
  ["Continents: Select a continent at the beginning."] = "Kontynenty: Wybierz kontynent na początku", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  408
  ["Control"] = "Kontrola", -- Control
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  409
  ["Control pillars to score points."] = "Kontroluj kolumny, by zdobyć punkty.",
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  410
  ["Controls: Hold the Attack key (space by default) to|fire the rope, then, once attached use:|Left and Right to swing the rope;|Up and Down to contract and expand."] = "Sterowanie: Przytrzymaj przycisk Ataku (domyślnie Spacja), by|wystrzelić linę, potem po zaczepieniu, użyj:|Lewo i Prawo, by rozhuśtać linę;|Góra i Dół, by skurczyć i rozszerzyć.", -- Basic_Training_-_Rope
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  411
  ["Copper"] = "Miedź", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  412
  ["Corn"] = "Kukurydza", -- A_Space_Adventure:fruit01
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  413
  ["Corporal Calvin"] = "Kapral Kalwin",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  414
  ["Corporationals"] = "Korponacjonaliści", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  415
  ["Corpsemonger"] = "Ciałohandlarz", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  416
  ["Corpse Thrower"] = "Truchło-rzucacz", -- A_Classic_Fairytale:epil
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  417
  ["Cost: %d"] = "Koszt: %d", -- Construction_Mode
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  418
  ["Cost"] = "Koszt", -- Construction_Mode
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  419
  ["Cotton Needer"] = "Bawełniany Potrzebujący", -- Mutant
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  420
  ["Count Hogula"] = "Hrabia Jeżula",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  421
  ["Coward"] = "Tchórz", -- A_Classic_Fairytale:queen
12832
b443395c36ca Finalize translation of pl.lua
KoBeWi
parents: 12829
diff changeset
  422
  ["Crate Before Attack: %s"] = "Skrzynia przed atakiem: %s", -- WxW
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  423
  ["Crate Before Attack: You must collect a crate before you can attack."] = "Skrzynia przed atakiem: Musisz zebrać skrzynię, zanim będziesz móc atakować.", -- WxW
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  424
  ["Crate Placer"] = "Stawiacz skrzyń", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  425
  ["Crates: Crates drop more often with a higher chance of bonus ammo"] = "Skrzynie: Skrzynie spadają częściej, z większą szansą na dodatkową amunicję", -- Battalion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  426
  ["Crates: Crates drop randomly and may be empty"] = "Skrzynie: Skrzynie spadają losowo i mogą być puste", -- Battalion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  427
  ["Crates: Crates drop randomly with chance of being empty"] = "Skrzynie: Skrzynie spadają losowo z szansą na bycie pustymi", -- Battalion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  428
  ["Crates left: %d"] = "Pozostałe skrzynie: %d", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  429
  ["Crates Left:"] = "Pozostałe skrzynie:", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  430
  ["Crates per turn: %d"] = "Skrzynie na turę: %d", -- WxW
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  431
  ["Crazy Gravity: Gravity randomly changes within a range from %i%% to %i%% with a period of %s"] = "Szalona grawitacja: Grawitacja losowo zmienia się w zakresie od %i%% do %i%%, z okresem %s", -- Gravity
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  432
  ["Crazy Runner"] = "Szalony Biegacz", -- A_Space_Adventure:moon02
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  433
  ["Cricket Time"] = "Czas na krykieta", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  434
  ["Cricket time: [Fire away a 1 sec mine! ~ Cannot be fired close to another hog]"] = "Czas krykieta: [Wystrzel 1-sekundową minę! ~ Nie może być wystrzelone blisko innego jeża]", -- Continental_supplies
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  435
  ["CTF_Blizzard"] = "CTF Burza Śnieżna", -- CTF_Blizzard
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  436
  ["Cursor: Build structure"] = "Kursor: Zbuduj strukturę", -- Construction_Mode
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  437
  ["Cursor: Mode action"] = "Kursor: Akcja trybu", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  438
  ["|Cursor: Place crate"] = "|Kursor: Postaw skrzynię", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  439
  ["Cursor: Place waypoint"] = "Kursor: Postaw punkt kontrolny", -- Racer
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  440
  ["Cutlass Cain"] = "Kordelas Kain",
4663
49d89e25f196 polish lua update
szczur
parents: 4662
diff changeset
  441
  ["Cybernetic Empire"] = "Cybernetyczne Imperium",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  442
  ["Cyborg. It's what the aliens call themselves."] = "Cyborgi. Tak nazywają siebie ci kosmici.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  443
  ["Dahmer"] = "Damer", -- A_Classic_Fairytale:backstab
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  444
  ["Daisy"] = "Daisy",
4755
7df529b4335c Add 0.9.15 zh_CN changes (sorry). Also clean up more of past mistake in lua (think I got 'em all now), and add a missing changelog entry.
nemo
parents: 4715
diff changeset
  445
  ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "Młody!!! Złaź z mojej głowy!!!",
4714
8d9d9c24b70f moar polish
szczur
parents: 4713
diff changeset
  446
  ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "Żółtodziobie!",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  447
  ["+%d ammo"] = "+%d amunicji", -- Battalion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  448
  ["+%d Ammo"] = "+%d amunicji", -- Space_Invasion
4663
49d89e25f196 polish lua update
szczur
parents: 4662
diff changeset
  449
  ["Dangerous Ducklings"] = "Niebezpieczne Kaczory",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  450
  ["Dark Strawberry"] = "Mroczna Truskawa", -- A_Space_Adventure:fruit02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  451
  ["%d crate(s) remaining"] = "%d skrzyń pozostało", -- SpeedShoppa
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  452
  ["%d damage was dealt in this game."] = "%d obrażeń zostało zadanych w tej grze.", -- Mutant
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  453
  ["+%d"] = "+%d", -- Battalion
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  454
  ["%d / %d"] = "%d / %d", -- Battalion
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  455
  ["%d | %d"] = "%d | %d", -- Mutant
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  456
  ["%d/%d"] = "%d/%d", -- SpeedShoppa
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  457
  ["Deadly Grape"] = "Zabójczy Winogron", -- A_Space_Adventure:fruit02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  458
  ["Deadweight"] = "Balast",
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  459
  ["Deal 15 damage + 10% of your hog’s health to all hogs around you and get 2/3 back."] = "Zadaj 15 obrażeń + 10% zdrowia twojego jeża wszystkim jeżom dookoła ciebie i dostań 2/3 z powrotem.", -- Continental_supplies
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  460
  ["Deals 15 damage to all enemies in the circle."] = "Zadaje 15 obrażeń wszystkim wrogom w kole.", -- Continental_supplies
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  461
  ["Deer"] = "Jeleń",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  462
  ["Defeat all enemies!"] = "Pokonaj wszystkich wrogów!", -- portal
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  463
  ["Defeat!"] = "Porażka!", -- HedgeEditor
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  464
  ["Defeat Professor Hogevil!"] = "Pokonaj Profesora Jeżozło!", -- A_Space_Adventure:death01
15496
89c3b6db9605 Update Frontend+Lua locale files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 15197
diff changeset
  465
  ["Defeat the cannibals!|Grenade hint: set the timer with [1-5], aim with [Up]/[Down] and hold [Space] to set power"] = "Pokonaj kanibali!|Porada do granatów: ustaw zapalnik używając [1-5], celuj [Góra]/[Dół] i przytrzymaj [Spację], by ustawić moc", -- A_Classic_Fairytale:shadow
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  466
  ["Defeat the cannibals!"] = "Pokonaj kanibali!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  467
  ["Defeat the cyborgs!"] = "Pokonaj cyborgów!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  468
  ["Defeat the enemy!"] = "Pokonaj wroga!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  469
  ["Delete Waypoint"] = "Usuń punkt kontrolny", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  470
  ["Deletion Mode: [5]"] = "Tryb usuwania: [5]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  471
  ["Deletion Mode"] = "Tryb Usuwania", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  472
  ["Deletition Mode"] = "Tryb Usuwania", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  473
  ["Demo"] = "Demo", -- The_Specialists
5927
45aa6b97b24d Polish translation updates
szczur
parents: 5867
diff changeset
  474
  ["Demolition is fun!"] = "Rozwałka jest fajna!",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  475
  ["Dense Cloud"] = "Gęsta Chmura", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:journey, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:shadow, A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  476
  ["Dense Cloud must have already told them everything..."] = "Gęsta Chmura pewnie im już wszystko powiedział...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  477
  ["Dense Cloud?! What are you doing?!"] = "Gęsta Chmura?! Co ty robisz?!", -- A_Classic_Fairytale:queen
14047
321bc980fcaa Fix various string errors in Lua locale files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 14043
diff changeset
  478
  ["Depleted Kamikaze! +5 points!"] = "Wyczerpany Kamikaze! +5 punktów", -- Space_Invasion
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  479
  ["Derp"] = "Derp", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  480
  ["Desert Storm"] = "Pustynna Burza",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  481
  ["Destroy all targets with no more than 10 bazookas."] = "Zniszcz wszystkie cele używając nie więcej niż 10 bazook.", -- Basic_Training_-_Bazooka
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  482
  ["Destroy all targets with no more than 5 bazookas."] = "Zniszcz wszystkie cele używając nie więcej niż 5 bazook.", -- Basic_Training_-_Bazooka
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  483
  ["Destroy all the targets!"] = "Zniszcz wszystkie cele!", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  484
  ["Destroyer of planes"] = "Niszczyciel samolotów", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  485
  ["Destroy him, Leaks A Lot! He is responsible for the deaths of many of us!"] = "Zniszcz go, Spory Przecieku! On jest odpowiedzalny za śmierć wielu z nas!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  486
  ["Destroy invaders and collect bonuses to score points."] = "Niszcz najeźdźców i zbieraj bonusy, by zaliczać punkty.", -- Space_Invasion
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  487
  ["- Destroy the enemy"] = "- Zniszcz wroga", -- HedgeEditor
15496
89c3b6db9605 Update Frontend+Lua locale files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 15197
diff changeset
  488
  ["- Destroy the red targets"] = "- Zniszcz czerwone cele", -- HedgeEditor
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  489
  ["- Destroy the red target"] = "- Zniszcz czerwony cel", -- HedgeEditor
13678
6ee86971b3c7 Update locale files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 13575
diff changeset
  490
  ["Destroy the targets!"] = "Zniszcz cele!", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  491
  ["+%d flamer fuel!"] = "+%d paliwa miotacza ognia!", -- Tumbler
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  492
  ["+%d health"] = "+%d zdrowia", -- Mutant
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  493
  ["%d-Hit Combo! +%d points!"] = "%d-krotne kombo! +%d punktów!", -- Space_Invasion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  494
  ["Did anyone follow you?"] = "Czy ktoś cię śledził?", -- A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  495
  ["Did I miss something?"] = "Czy ja coś przegapiłem?", -- Space_Invasion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  496
  ["Did not finish"] = "Nieukończony", -- Racer, TechRacer
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  497
  ["Did you really think I've changed?"] = "Naprawdę myślałeś, że się zmieniłem?", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  498
  ["Did you really think that I've changed?"] = "Naprawdę myślałeś, że się zmieniłem?", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  499
  ["Did you really think that we needed the help of one of you?"] = "Naprawdę myślałeś, że potrzebujemy pomocy jednego z was?", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  500
  ["Did you see him coming?"] = "Widziałeś jak nadchodzi?", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  501
  ["Did you warn the village?"] = "Ostrzegłeś wioskę?", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  502
  ["Die, die, die!"] = "Giń, giń, giń!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  503
  ["Difficulty: Easy"] = "Poziom trudności: Łatwy", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  504
  ["Difficulty: Hard"] = "Poziom trudności: Trudny", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  505
  ["Difficulty: "] = "Poziom trudności:", -- Continental_supplies
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  506
  ["Dimitry"] = "Dymitr",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  507
  ["%d invaders have been destroyed in this game."] = "%d najeźdźców zostało zniszczonych w tej grze.", -- Space_Invasion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  508
  ["Disabled"] = "Wyłączone", -- WxW
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  509
  ["Disguise as a Rockhopper Penguin"] = "Przebież się za Pingwina Rakietoskoczka", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  510
  ["Disguise as a Rockhopper Penguin: [Swap place with a random enemy hog in the circle]"] = "Przebranie za pingwina skalnegi: [Zamień miejsce z losowym wrogim jeżem w kole]", -- Continental_supplies
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  511
  ["Displacer"] = "Wypieracz",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  512
  ["Diver"] = "Nurek", -- User_Mission_-_Diver
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  513
  ["%d ms"] = "%d ms", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  514
  ["Doing stuff a monkey could do."] = "Robić rzeczy, które mogłaby zrobić małpa.", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  515
  ["Domination game"] = "Gra o dominację", -- Control
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  516
  ["Donald"] = "Donad",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  517
  ["Do not destroy the crates!"] = "Nie niszcz skrzyń!", -- A_Space_Adventure:fruit02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  518
  ["Do not laugh, inexperienced one, for he speaks the truth!"] = "Nie śmiej się, niedoświadczony, on mówi prawdę!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  519
  ["Do not let his words fool you, young one! He will stab you in the back as soon as you turn away!"] = "Nie pozwól jego słowom cię oszukać, młodzieńcze! On wbije ci nóż w plecy zaraz po tym, jak się odwrócisz!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  520
  ["Don't be foolish, son, there will be more."] = "Nie bądź głupi synu, będzie ich więcej!", -- A_Space_Adventure:fruit01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  521
  ["Don't blow up the crate."] = "Nie wysadź skrzyni.", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  522
  ["Don't destroy the device crate!"] = "Nie zniszcz skrzyni urządzenia!", -- A_Space_Adventure:desert01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  523
  ["Don't eliminate Captain Lime before collecting the last crate!"] = "Nie eliminuj Kapitana Limonki przed zebraniem ostatniej skrzyni!", -- A_Space_Adventure:fruit02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  524
  ["Don't hit me, you fools!"] = "Nie uderzcie mnie, wy głupcy!", -- A_Space_Adventure:moon01
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  525
  ["Don't hit yourself!"] = "Nie uderz się!", -- Basic_Training_-_Bazooka
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  526
  ["Don't touch the flames!"] = "Nie dotknij płomieni!", -- ClimbHome
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  527
  ["Don't you dare harming our tribe!"] = "Nie waż się skrzywdzić naszego plemienia!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  528
  ["Double Kill!"] = "Podwójne zabójstwo!",
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  529
  ["Double kill!"] = "Podwójne zabójstwo!", -- Mutant
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  530
  ["Do you have any idea how bad an exploding arrow hurts?"] = "Czy ty masz pojęcie jak bardzo boli eksplodująca strzała?", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  531
  ["Do you have any idea how valuable grass is?"] = "Czy ty masz pojęcie jak cenna jest trawa?", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  532
  ["Do you have any idea what it's like in the village for a woman?"] = "Czy ty masz pojęcie jak żyje się kobietom w wiosce?", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  533
  ["Do you know where they are?"] = "Czy wiesz, gdzie oni są?", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  534
  ["Do you think you're some kind of god?"] = "Czy ty myślisz, że jesteś jakimś bogiem?", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  535
  ["Dragon's Lair"] = "Gniazdo smoka", -- A_Classic_Fairytale:dragon
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  536
  ["Dr. Banting"] = "Dr Benting",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  537
  ["Dr. Barnard"] = "Dr Bernard",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  538
  ["Dr. Blackwell"] = "Dr Blakłel",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  539
  ["Dr. Cornelius"] = "Dr Korneliusz", -- A_Space_Adventure:cosmos, A_Space_Adventure:death01
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  540
  ["Dr. Crushing"] = "Dr Kraszing",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  541
  ["Dr. Drew"] = "Dr Andrzej",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  542
  ["Dr. Harvey"] = "Dr Harwej",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  543
  ["Dr. Hollows"] = "Dr Holołs",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  544
  ["Dr. Horace"] = "Dr Horacy",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  545
  ["Drill Strike"] = "Wiertniczy nalot", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  546
  ["Drills"] = "Wiertła", -- A_Classic_Fairytale:backstab
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  547
  ["Dr. Jenner"] = "Dr Dżener",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  548
  ["Dr. Jung"] = "Dr Dżang",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  549
  ["Drone Hunter! +10 points!"] = "Łowca dronów! +10 punktów!", -- Space_Invasion
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  550
  ["Drop a ball of dirt which turns into a|cluster on impact. Doesn’t end turn."] = "Upuść kulę ziemi, która przy uderzeniu|zamieni się w odłamek. Nie kończy tury.", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  551
  ["Drop a bomb: [Drop some heroic wind that will turn into a bomb on impact]"] = "Upuść bombę: [Upuść trochę heroicznego wiatru, który przy uderzeniu zamieni się w bombę]", -- Continental_supplies
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  552
  ["- Dropped flags may be returned or recaptured"] = "- Upuszczone flagi mogą być zwrócone lub ponownie przejęte", -- Capture_the_Flag
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  553
  ["Dropping a weapon while in water would just drown it, but launching one would work."] = "Upuszczenie broni pod wodą by ją utopiłą, ale wystrzelenie zadziała.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  554
  ["Drop weapon (while on rope): [Long Jump]"] = "Upuść broń (będąc na linie): [Długi Skok]", -- Basic_Training_-_Rope
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  555
  ["Drowner"] = "Topielec",
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  556
  ["Dr. Parkinson"] = "Dr Parkinson",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  557
  ["Drunk greenhorn"] = "Pijany żółtodziób", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  558
  ["Drunk with power, perhaps!"] = "Upił się mocą, być może!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  559
  ["%d sec"] = "%d sekund", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  560
  ["+%d seconds!"] = "%d sekund!", -- Tumbler
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  561
  ["Dubloon Devil"] = "Dublonowy Diabeł",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  562
  ["Dude, all the plants are gone!"] = "Koleś, wszystkie rośliny zniknęły!", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  563
  ["Dude, can you see Ramon and Spiky?"] = "Koleś, widzisz Ramona i Kolczastego?", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  564
  ["Dude, it's unbearable!"] = "Koleś, to jest nie do zniesienia!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  565
  ["Dude, let me out!"] = "Koleś, wypuść mnie!", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  566
  ["Dude, that outfit is so cool!"] = "Koleś, ten kostium jest taki odjazdowy!", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  567
  ["Dude, that's so cool!"] = "Koleś, to takie odlotowe!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  568
  ["Dude, this is boring!"] = "Koleś, to jest nudne!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  569
  ["Dude, we really need a new shaman..."] = "Koleś, naprawdę potrzebujemy nowego szamana...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  570
  ["Dude, what's this place?!"] = "Koleś, co to za miejsce?", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  571
  ["Dude, where are we?"] = "Koleś, gdzie my jesteśmy?", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  572
  ["Dude, wow! I just had the weirdest high!"] = "Koleś, wow! Miałem właśnie najdziwniejszy odlot!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  573
  ["Dude, wow, you're so cute!"] = "Koleś, wow, jesteś taki słodki!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  574
  ["Dud Mine Placement Mode"] = "Tryb Ustawiania Niewybuchów", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  575
  ["DUD MINE PLACEMENT MODE"] = "TRYB USTAWIANIA NIEWYBUCHÓW", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  576
  ["Duration"] = "Czas trwania", -- Continental_supplies
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  577
  ["During the final testing of the device an accident happened."] = "Podczas finałowych testów urządzenia zdarzył się wypadek.", -- A_Space_Adventure:moon02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  578
  ["During the game you can get new RC planes by collecting the weapon crates."] = "Podczas gry możesz zdobyć nowe samolociki, zbierając skrzynie z broniami.", -- A_Space_Adventure:desert03
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  579
  ["Dust Storm"] = "Burza pyłowa", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  580
  ["Dust storm: [Deals 15 damage to all enemies in the circle]"] = "Burza pyłowa: [Zadaje 15 obrażeń każdemu wrogowi w kole]", -- Continental_supplies
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  581
  ["Each time you destroy all the targets on your current level you'll get teleported to the next level."] = "Za każdym razem, gdy zniszczysz wszystkie cele na twoim aktualnym poziomie, zostaniesz przeteloportowany do następnego poziomu.", -- A_Space_Adventure:desert03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  582
  ["Each time you play this missions enemy hogs will play in a random order."] = "Za każdym razem, gdy grasz w tę misję, wrogie jeże będą grały w losowym porządku.", -- A_Space_Adventure:death02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  583
  ["Each turn is only ONE SECOND!"] = "Każda tura to tylko JEDNA SEKUNDA!", -- Frenzy
5791
685e08579f0d translation update
szczur
parents: 5328
diff changeset
  584
  ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "Z każdą turą dostaniesz 1-3 bronie",
685e08579f0d translation update
szczur
parents: 5328
diff changeset
  585
  ["Each turn you get one random weapon"] = "Z każdą turą dostaniesz losową broń",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  586
  ["Each turn you'll have only one rope to use."] = "W każdej turze będziesz mieć tylko jedną linę do użycia.", -- A_Space_Adventure:moon02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  587
  ["Eagle Eye: [Blink to the impact ~ One shot]"] = "Sokole Oko: [Mrugnij do uderzenia ~ Jeden strzał]", -- Continental_supplies
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  588
  ["Eagle Eye"] = "Sokole Oko", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  589
  ["Ear Sniffer"] = "Wąchacz Uszu", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  590
  ["EASY"] = "ŁATWY", -- Continental_supplies
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  591
  ["Eckles"] = "Ekles", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  592
  ["Eclipse"] = "Zaćmienie", -- Big_Armory
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  593
  ["Editing Commands: (Use while no weapon is selected)"] = "Komendy edytowania: (Użyj ,gdy nie wybrano broni)", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  594
  ["Ehm, okay ..."] = "Em, dobrze...", -- A_Space_Adventure:moon01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  595
  ["Elderbot"] = "Starszyrobot", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  596
  ["Elimate your captor."] = "Wyeliminuj swojego porywacza.", -- User_Mission_-_The_Great_Escape
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  597
  ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Wyeliminuj wszystkie cele, zanim upłynie czas.|W tej misji masz nieskończoną ilość amunicji.",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  598
  ["Eliminate the enemy before the time runs out."] = "Wyeliminuj wroga, zanim upłynie czas.", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree
5927
45aa6b97b24d Polish translation updates
szczur
parents: 5867
diff changeset
  599
  ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "Wybij jeże przeciwnika by wygrać.",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  600
  ["Eliminate the enemy."] = "Wyeliminuj wroga.", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock, User_Mission_-_Nobody_Laugh
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  601
  ["Eliminate Unit 3378."] = "Wyeliminuj Jednostkę 3378.", -- User_Mission_-_Teamwork
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  602
  ["Eliminate WatchBot 4000."] = "Wyeliminuj PaczBota 4000.", -- User_Mission_-_Teamwork_2
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  603
  ["Eliminate your captor."] = "Wyeliminuj porywacza.", -- User_Mission_-_The_Great_Escape
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  604
  ["Elite pilot"] = "Elitarny pilot", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  605
  ["Elmo"] = "Elmo", -- A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  606
  ["Enabled"] = "Włączone", -- WxW
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  607
  ["Enemy kills: Collect victim's weapons and +%d%% of its base health"] = "Zabójstwa wroga: Zabierz bronie ofiary i +%d%% jej bazowego zdrowia", -- Battalion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  608
  ["Energetic Engineer"] = "Inżynier Energetyczny",
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  609
  ["Engineer"] = "Inżynier", -- HedgeEditor, The_Specialists
4663
49d89e25f196 polish lua update
szczur
parents: 4662
diff changeset
  610
  ["Enjoy the swim..."] = "Popływaj trochę...",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  611
  ["Entered boredom phase! Discrepancies detected …"] = "Wchodzę w fazę nudy! Wykryto rozbieżności...", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  612
  ["Epilogue"] = "Epilog", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  613
  ["ERROR [getHogInfo]: Hog is nil!"] = "BŁĄD [getHogInfo]: Jeż jest nil!", -- Battalion
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  614
  ["Eugene"] = "Eugeniusz",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  615
  ["Europe"] = "Europa", -- Continental_supplies
12832
b443395c36ca Finalize translation of pl.lua
KoBeWi
parents: 12829
diff changeset
  616
  ["Everyone knows this."] = "Każdy to wie.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  617
  ["Every single time!"] = "Za każdym razem!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  618
  ["Everything looks OK..."] = "Wszystko wygląda w porządku...", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  619
  ["Every time you kill an enemy hog your ammo will get reset next turn."] = "Za każdym razem, gdy zabijesz wrogiego jeża, twoja amunicja zresetuje się w następnej turze.", -- A_Space_Adventure:death02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  620
  ["Everywhere I look, I see hogs walking around …"] = "Wszędzie, gdzie spojrzę, widzę chodzące jeże...", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  621
  ["Exactly, man! That was my dream."] = "Dokładnie ziom! To był mój sen.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  622
  ["Except me, of course! I just saved a whole planet!"] = "Oprócz mnie, oczywiście! Właśnie uratowałem całą planetę!", -- A_Space_Adventure:final
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  623
  ["Experienced beginner"] = "Doświadczony początkujący", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  624
  ["Explore the tunnel with the other hedgehogs and search for the device."] = "Przeszukaj tunel z innymi jeżami i poszukaj urządzenia.", -- A_Space_Adventure:fruit02
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  625
  ["Exploring the tunnel"] = "Eksploracja tunelu", -- A_Space_Adventure:fruit02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  626
  ["Eye Chewer"] = "Przeżuwacz Oczu", -- A_Classic_Fairytale:journey
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  627
  ["Fair Wind"] = "Sprawiedliwy Wiatr",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  628
  ["Fall Damage"] = "Obrażenia od upadku", -- Basic_Training_-_Movement
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  629
  ["Fallen Angel"] = "Upadły anioł", -- Tentacle_Terror
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  630
  ["Family Reunion"] = "Spotkanie rodzinne", -- A_Classic_Fairytale:family
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  631
  ["Fastest escape: %d turns"] = "Najszybsza ucieczka: %d tur", -- A_Space_Adventure:desert02
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  632
  ["Fastest lap: %.3fs by %s"] = "Najszybsze okrążenie: %.3fs (%s)", -- TrophyRace
4663
49d89e25f196 polish lua update
szczur
parents: 4662
diff changeset
  633
  ["Fastest lap: "] = "Najszybsze okrążenie: ",
4714
8d9d9c24b70f moar polish
szczur
parents: 4713
diff changeset
  634
  ["Feeble Resistance"] = "Ruch Oporu",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  635
  ["Fell From Grace"] = "Upadły z Łaski", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  636
  ["Fell From Heaven is the best! Fell From Heaven is the greatest!"] = "Upadły z Niebios jest najlepszy! Upadły z Niebios jest najświetniejszy!", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  637
  ["Fell From Heaven"] = "Upadły z Niebios", -- A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:first_blood, A_Classic_Fairytale:journey, A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  638
  ["Femur Lover"] = "Wielbiciel Ud", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  639
  ["Fierce Competition! +8 points!"] = "Zacięta rywalizacja! +8 punktów!", -- Space_Invasion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  640
  ["Fiery Water?! Are you drunk again?"] = "Ognista Woda? Znowu jesteś pijany?", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  641
  ["Fiery Water"] = "Ognista Woda", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  642
  ["Fighting instead of cultivating a beautiful friendship."] = "Walcząc, zamiast podtrzymywać piękną przyjaźń.", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  643
  ["Fight: Press [Attack]"] = "Walcz: Wciśnij [Atak]", -- A_Space_Adventure:fruit01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  644
  ["Filthy Blue"] = "Brudny Niebieski", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  645
  ["Final Challenge:"] = "Ostatnie wyzwanie:", -- Basic_Training_-_Rope
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  646
  ["Finally! We're out of this hellhole. Now go save the princess, %s!"] = "Nareszcie! Wydostaliśmy się z tego piekła. Teraz idźmy uratować księżniczkę, %s!", -- A_Classic_Fairytale:family
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  647
  ["Finally you are here!"] = "Nareszcie tu jesteś!", -- A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:ice01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  648
  ["Final result"] = "Końcowy rezultat", -- Mutant
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  649
  ["Final Targets"] = "Ostatnie cele", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  650
  ["Final team scores:"] = "Końcowe wyniki drużyn:", -- Space_Invasion
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  651
  ["Find all the parts of the anti-gravity device."] = "Znajdź wszystkie części urządzenia antygrawitacyjnego.", -- A_Space_Adventure:cosmos
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  652
  ["Find a way to detonate all the explosives and stay alive!"] = "Znajdź sposób, by zdetonować wszystkie ładunki wybuchowe i przeżyć!", -- A_Space_Adventure:final
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  653
  ["Find your tribe!|Cross the lake!"] = "Znajdź swoje plemie!|Przekrocz jezioro!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  654
  ["Finish this challenge as fast as possible to earn bonus points."] = "Ukończ to wyzwanie najszybciej, jak to możliwe, by zdobyć dodaktowe punkty.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  655
  ["Finish waypoint placement"] = "Zakończ stawianie punktów kontrolnych", -- Racer
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  656
  ["Finish your training."] = "Ukończ swój trening.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  657
  ["Finite Ropes"] = "Skończone liny", -- Basic_Training_-_Rope
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  658
  ["Fire a rocket with napalm."] = "Strzel rakietą z napalmem.", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  659
  ["Fire: [Precise]"] = "Strzel: [Precyzja]", -- Space_Invasion, Tumbler
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  660
  ["Fire some exploding medicine that will heal 15 health to all hogs in its effect radius."] = "Wystrzel eksplodujące lekarstwo, które wyleczy 15 zdrowia wszystkim jeżom w promieniu efektu.", -- Continental_supplies
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  661
  ["Fire your hedgehog like a sticky mine."] = "Wystrzel swojego jeża jak minę samoprzylepną.", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  662
  ["First aid kits?!"] = "Apteczki?", -- A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  663
  ["First Blood"] = "Pierwsza krew", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  664
  ["- First clan to capture the flag wins"] = "- Pierwszy klan, który przejmie flagę, wygrywa", -- Capture_the_Flag
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  665
  ["- First clan to score %d captures wins"] = "Pierwszy klan, który przejmie %d flag, wygrywa", -- Capture_the_Flag
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  666
  ["First killer will mutate"] = "Pierwszy zabójca zmutuje", -- Mutant
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  667
  ["First Steps"] = "Pierwsze kroki", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  668
  ["- First team to capture the flag wins"] = "Pierwsa drużyna, która przejmie flagę, wygrywa", -- Capture_the_Flag
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  669
  ["- First team to score %d captures wins"] = "Pierwsa drużyna, która przejmie flagę %d razy, wygrywa", -- Capture_the_Flag
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  670
  ["Fishy"] = "Podejrzany",
4663
49d89e25f196 polish lua update
szczur
parents: 4662
diff changeset
  671
  ["Flag captured!"] = "Flaga przechwycona!",
49d89e25f196 polish lua update
szczur
parents: 4662
diff changeset
  672
  ["Flag respawned!"] = "Flaga przywrócona!",
49d89e25f196 polish lua update
szczur
parents: 4662
diff changeset
  673
  ["Flag returned!"] = "Flaga odzyskana!",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  674
  ["Flamer"] = "Miotacz ognia",
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  675
  ["Flaming Worm"] = "Płomienisty Robal", -- A_Classic_Fairytale:backstab
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  676
  ["Flare"] = "Flara", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  677
  ["Flawless victory!"] = "Bezbłędne zwycięstwo!", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  678
  ["Flee: Press [Jump]"] = "Ucieknij: Wciśnij [Skok]", -- A_Space_Adventure:fruit01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  679
  ["Flesh for Brainz"] = "Mięso dla Mózgów", -- A_Classic_Fairytale:journey
15496
89c3b6db9605 Update Frontend+Lua locale files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 15197
diff changeset
  680
--   ["Flower Power"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  681
  ["Fly around and hurl explosives to your enemies."] = "Lataj dookoła i ciskaj ładunki wybuchowe na swoich wrogów.", -- Tumbler
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  682
  ["Flying Saucer Training"] = "Trening latającego talerza", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  683
  ["Fly into space to fight off the invaders with barrels!"] = "Leć w kosmos, by odeprzeć najeźdźców beczkami!", -- Space_Invasion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  684
  ["Fly to the meteorite and detonate the explosives"] = "Poleć do meteorytu i zdetonuj ładunki", -- A_Space_Adventure:cosmos
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  685
  ["Follow the path and destroy the next target."] = "Podążaj ściezką i zniszcz następny cel.", -- Basic_Training_-_Rope
15496
89c3b6db9605 Update Frontend+Lua locale files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 15197
diff changeset
  686
--   ["For each kill you win %d seconds."] = "", -- RopeKnocking
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  687
  ["Forgetfulness: You will lose all your weapons each turn."] = "Zapominalstwo: W każdej turze stracisz wszystkie swoje bronie.", -- Continental_supplies
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  688
  ["For the next crate, you have to do back jumps."] = "Do następnej skrzyni musisz zrobić skoki w tył.", -- Basic_Training_-_Movement
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  689
  ["Four Eyes"] = "Czterooki",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  690
  ["Frank"] = "Franek", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  691
  ["Frankie"] = "Franka",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  692
  ["Free Dense Cloud and continue the mission!"] = "Uwolnij Gęstą Chmurę i kontynuuj misję!", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  693
  ["FRENZY"] = "SZAŁ", -- Frenzy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  694
  ["Friendly Fire!"] = "Przyjacielski Ogień!",
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  695
  ["Friendly kills: Clear killer's pool and -%d%% of its base health"] = "Przyjacielskie zabójstwa: Wyczyść pulę zabójcy i -%d%% jego bazowego zdrowia", -- Battalion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  696
  ["From the second turn and beyond the water rises."] = "Od drugiej tury woda się podwyższa.", -- A_Space_Adventure:desert02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  697
  ["Frozen Bandits"] = "Zamrożeni Bandyci", -- A_Space_Adventure:ice01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  698
  ["Fruit Assassins"] = "Owocowi Zabójcy", -- A_Space_Adventure:fruit02
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  699
  ["Fruit"] = "Owoc",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  700
  ["Fruity"] = "Owocny",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  701
  ["Fuel: %d"] = "Paliwo: %d", -- Tumbler
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  702
  ["Fuzzy Beard"] = "Puszystobrody",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  703
  ["“g=150”, where 150 is 150% of normal gravity."] = "\"g=150\", gdzie 150 to 150% normalnej grawitacji.", -- Gravity
12832
b443395c36ca Finalize translation of pl.lua
KoBeWi
parents: 12829
diff changeset
  704
  ["“g=50, g2=150, period=4000” for gravity changing|from 50 to 150 and back with period of 4000 ms."] = "\"g=50, g2=150, period=4000\" dla grawitacji zmieniającej|się od 50 do 150 i z powrotem, z okresem 4000 ms.", -- Gravity
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  705
  ["Galaxy Guardians"] = "Galaktyczni Strażnicy", -- Big_Armory
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  706
  ["Game over!"] = "Koniec gry", -- Space_Invasion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  707
  ["Game Started!"] = "Gra rozpoczęta!",
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  708
  ["Game? Was this a game to you?!"] = "Gra? To była dla ciebie gra?", -- A_Classic_Fairytale:enemy
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  709
  ["Gangsters"] = "Gangsterzy",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  710
  ["GasBomb"] = "Bomba Gazowa", -- Continental_supplies
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  711
  ["Gas Gargler"] = "Gazowy Płukacz", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  712
  ["Gasp! A smuggler!"] = "*dyszy* Przemytnik!", -- A_Space_Adventure:desert01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  713
  ["Gasp!"] = "*dyszy*", -- A_Space_Adventure:desert01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  714
  ["Gathering fruits all day long."] = "Zbieram owoce przez całe dnie.", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  715
  ["Gear Placement Tool"] = "Narzędzie Ustawiania Rzeczy", -- HedgeEditor
14498
df86be1bdbeb Update locale files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 14056
diff changeset
  716
  ["General information"] = "Ogólne informacje", -- Continental_supplies
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  717
  ["General information:"] = "Ogólne informacje:", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  718
  ["General Lemon"] = "Generał Cytryna", -- A_Space_Adventure:fruit01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  719
  ["Generator: Generates energy."] = "Generator: Generuje energię.", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  720
  ["Generator"] = "Generator", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  721
  ["Get Dense Cloud out of the pit!"] = "Wydostań Gęstą Chmurę z dołu!", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  722
  ["Get him, Spike!"] = "Bierz go, Kolczasy!", -- A_Space_Adventure:desert01
4663
49d89e25f196 polish lua update
szczur
parents: 4662
diff changeset
  723
  ["Get on over there and take him out!"] = "Dostań się tam i go wykończ!",
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  724
  ["Get on the head of the mole."] = "Wejdź na głowę jeża.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  725
  ["Get past the flower."] = "Przejdź przez kwiatek.", -- A_Classic_Fairytale:journey
12832
b443395c36ca Finalize translation of pl.lua
KoBeWi
parents: 12829
diff changeset
  726
  ["Get ready to fight!"] = "Przygotuj się do walki!", -- A_Space_Adventure:moon01
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  727
  ["Get that crate!"] = "Zdobądź tę skrzynię!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
13678
6ee86971b3c7 Update locale files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 13575
diff changeset
  728
  ["Get the crate on the other side of the island!|"] = "Zdobądź skrzynię na drugim końcu wyspy!|", -- A_Classic_Fairytale:journey
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  729
  ["Get the crate on the other side of the island."] = "Zdobądź skrzynię na drugim końcu wyspy.", -- A_Classic_Fairytale:journey
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  730
  ["Get the final crate to the right to complete the training."] = "Zdobądź ostatnią skrzynię po prawej, by ukończyć trening.", -- Basic_Training_-_Movement
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  731
  ["Get the highest score to win."] = "Zdobądź najwyższy wynik, by wygrać.", -- Space_Invasion
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  732
  ["Get the next crate by jumping over the abyss."] = "Zdobądź następną skrzynię, skacząc nad przepaścią.", -- Basic_Training_-_Movement
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  733
  ["Getting ready"] = "Przygotowanie", -- A_Space_Adventure:cosmos, A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:desert02, A_Space_Adventure:ice01, A_Space_Adventure:ice02, A_Space_Adventure:moon01
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  734
  ["Getting Started"] = "Rozgrzewka", -- Basic_Training_-_Rope
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  735
  ["Getting to the device"] = "Dojście do urządzenia", -- A_Space_Adventure:fruit02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  736
  ["Get to the crate using your flying saucer!"] = "Dostań się do skrzyni, używając swojego latającego talerza!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  737
  ["Get to the target using your rope!"] = "Dostań się do celu, używając swojej liny!", -- Basic_Training_-_Rope
13678
6ee86971b3c7 Update locale files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 13575
diff changeset
  738
  ["Get your teammates out of their natural prison and save the princess!|Hint: Drilling holes should solve everything.|Hint: It might be a good idea to place a girder before starting to drill. Just saying.|Hint: All your hedgehogs need to be above the marked height!|Hint: Leaks A Lot needs to get really close to the princess!"] = "Wydostań swoich kolegów z ich naturalnego więzienia i uratuj księżniczkę!|Porada: Wywiercenie dziur powinno wszystko rozwiązać.|Porada: Może być dobrym pomysłem, by ustawić belkę przez rozpoczęciem wiercenia. Tylko mówię.|Porada: Wszystkie twoje jeże powiny być ponad zaznaczoną wysokością!|Porada: Spory Przeciek musi dostać się naprawdę blisko księżniczki!", -- A_Classic_Fairytale:family
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  739
  ["Get your teammates out of their natural prison and save the princess!"] = "Wydostań swoich kolegów z ich naturalnego więzienia i uratuj księżniczkę!", -- A_Classic_Fairytale:family
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  740
  ["Giggles"] = "Chichot",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  741
  ["Gimme Bones"] = "Dej Kości", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  742
  ["Girder"] = "Belka", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  743
  ["Girder Placement Mode"] = "Tryb Stawiania Belek", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  744
  ["GIRDER PLACEMENT MODE"] = "TRYB STAWIANIA BELEK", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  745
  ["Give a hog a preset identity and weapons"] = "Daj jeżowi ustaloną tożsamość i bronie", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  746
  ["Give an entire team themed hats and names"] = "Daj całej drużynie tematyczne czapki i imiona", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  747
  ["Glark"] = "Glark", -- A_Classic_Fairytale:shadow
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  748
  ["Glasses"] = "Okulary",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  749
  ["Glassy"] = "Szklisty",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  750
  ["Goal Definition Mode"] = "Tryb Definicji Celu", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  751
  ["GOAL DEFINITION MODE"] = "TRYB DEFINICJI CELU", -- HedgeEditor
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  752
  ["Goal: Score %d points or more to win!"] = "Cel: Zdobądź %d lub więcej punktów, by wygrać!", -- Mutant
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  753
  ["Go and collect the crate"] = "Idź i zbierz skrzynię", -- A_Space_Adventure:cosmos
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  754
  ["Godai"] = "Godai",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  755
  ["Go down and save these PAotH hogs!"] = "Zejdź na dół i uratuj te jeże z PSJ!", -- A_Space_Adventure:moon01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  756
  ["Go, get him again!"] = "Idźcie, złapcie go znowu!", -- A_Space_Adventure:moon02
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  757
  ["Goggles"] = "Gogl",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  758
  ["Goggs"] = "Gogs",
4663
49d89e25f196 polish lua update
szczur
parents: 4662
diff changeset
  759
  ["GO! GO! GO!"] = "RUCHY! RUCHY! RUCHY!",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  760
  ["Good birdy......"] = "Dobry ptaszek......",
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  761
  ["Good bye!"] = "Do widzenia!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  762
  ["Good idea, they'll never find us there!"] = "Dobry pomysł, nigdy nas tu nie znajdą!", -- A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  763
  ["Good job! Defeat the rest of the aliens!"] = "Dobra robota! Pokonaj resztę obcych!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  764
  ["Good job!"] = "Dobra robota!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer, Basic_Training_-_Rope
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  765
  ["Good job! Now destroy the final targets to finish the training."] = "Dobra robota! Teraz zniszcz ostatnie cele, by ukończyć trening.", -- Basic_Training_-_Grenade
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  766
  ["Good luck...or else!"] = "Powodzenia... lub nie!", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  767
  ["Good luck out there!"] = "Powodzenia tam!",
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  768
  ["Good luck!"] = "Powodzenia!", -- A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:fruit02
5927
45aa6b97b24d Polish translation updates
szczur
parents: 5867
diff changeset
  769
  ["Good so far!"] = "Jak dotąd idzie dobrze!",
45aa6b97b24d Polish translation updates
szczur
parents: 5867
diff changeset
  770
  ["Good to go!"] = "Gotowi do akcji!",
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  771
  ["Good! You now control Cappy."] = "Dobrze! Teraz kontrolujesz Czapeczkę.", -- Basic_Training_-_Movement
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  772
  ["Go on top of the flower."] = "Wejdź na szczyt kwiatka.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  773
  ["Go, quick!"] = "Idź szybko!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  774
  ["Gorkij"] = "Gorkij", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  775
  ["Go surf!"] = "Idź serfować!", -- WxW
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  776
  ["Got 1 more saucer and 8 more seconds added to the clock"] = "Zdobywasz 1 talerz więcej i 8 więcej sekund dodane do zegara", -- A_Space_Adventure:ice02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  777
  ["Got 1 more saucer"] = "Zdobywasz 1 talerz więcej", -- A_Space_Adventure:ice02
5791
685e08579f0d translation update
szczur
parents: 5328
diff changeset
  778
  ["GOTCHA!"] = "MAM CIĘ!",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  779
  ["Go to Thanta and get the device part!"] = "Idź do Tanty i zdobądź część urządzenia!", -- A_Space_Adventure:ice01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  780
  ["Go to the surface!"] = "Idź na powierzchnię!", -- A_Space_Adventure:fruit02
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  781
  ["Go to the target."] = "Idź do celu.", -- Basic_Training_-_Rope
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  782
  ["Go to the upper platform and get the weapons in the crates!"] = "Idź na górną platformę i zdobądź bronie ze skrzyń!", -- A_Space_Adventure:moon01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  783
  ["Got the saucer!"] = "Dotarto do talerza!", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  784
  ["Got to go back."] = "Muszę wracać.", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  785
  ["Got you? You're acting weird."] = "Dopadło cię? Dziwnie się zachowujesz.", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  786
  ["Grab mines/barrels: [High jump]"] = "Złap miny/beczki: [Wysoki skok]", -- Tumbler
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  787
  ["Gravity: 100%"] = "Grawitacja: 100%", -- Gravity
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  788
  ["Great choice, Steve! Mind if I call you that?"] = "Świetny wybór, Stefan! Masz coś przeciwko nazywaniu cię tak?", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  789
  ["Great! Let’s kill all these enemies, using portals."] = "Świetnie! Zabijmy wszystkich tych wrogów, używając portali.", -- portal
13678
6ee86971b3c7 Update locale files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 13575
diff changeset
  790
  ["Great!"] = "Świetnie!", -- Basic_Training_-_Rope
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  791
  ["Great work! Now hit it with your Baseball Bat! |Tip: You can change weapon with 'Right Click'!"] = "Świetna robota! Teraz uderz go swoim kijem bejsbolowym!|Porada: Możesz zmienić broń 'Prawym kliknięciem'!", -- Basic_Training_-_Rope
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  792
  ["Great! You will be contacted soon for assistance."] = "Świetnie! Niedługo skontaktujemy się z tobą po pomoc.", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  793
  ["Green Bananas"] = "Zielone Banany", -- A_Space_Adventure:fruit01
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  794
  ["Green double rings also give you a new flying saucer."] = "Zielone podwójne pierścienie również dają nowy latający talerz.", -- A_Space_Adventure:ice02
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  795
  ["Green Hog Grape"] = "Zielonojeżowy Winogron", -- A_Space_Adventure:fruit01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  796
  ["Green hogs won't intentionally hurt you."] = "Zielone jeże nie zaatakują cię umyślnie.", -- A_Space_Adventure:fruit01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  797
  ["Greenhorn"] = "Żółtodziób", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  798
  ["Green Lipstick Bullet"] = "Pocisk zielonej szminki", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  799
  ["Green lipstick bullet: [Poisonous, deals no damage]"] = "Zielony szminkowy pocisk: [Zatruty, nie zadaje obrażeń]", -- Continental_supplies
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  800
  ["Green"] = "Zielony",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  801
  ["Greetings, cloudy one!"] = "Witaj, chmurzysty", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  802
  ["Greetings from the Navy, %s (%s), for being a distance of %d away from the mainland!"] = "Pozdrowienia od Marynarki, %s (%s), za bycie w odległości %d od lądu!", -- ClimbHome
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  803
  ["Greetings, %s!"] = "Pozdrowienia, %s!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  804
  ["Grenades explode after 1 to 5 seconds (you decide)."] = "Granat wybucha po 1 do 5 sekundach (ty wybierasz).", -- Basic_Training_-_Grenade
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  805
  ["Grenades with high bounciness bounce a lot and behave chaotic."] = "Granat z dużą odbijalnością odbija się bardzo dużo i zachowuje chaotycznie.", -- Basic_Training_-_Grenade
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  806
  ["Grenade Training"] = "Trening Granatowy", -- Basic_Training_-_Grenade
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  807
  ["Grenadier"] = "Grenadier", -- Target_Practice_-_Grenade_easy, Target_Practice_-_Grenade_hard, HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  808
  ["Grenadiers"] = "Grenadierzy", -- Basic_Training_-_Grenade
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  809
  ["Grey"] = "Szary",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  810
  ["Guards"] = "Strażnicy", -- A_Space_Adventure:cosmos
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  811
  ["Guile"] = "Wilhelm",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  812
  ["Guys, do you think there's more of them?"] = "Ziomki, myślicie, że jest ich więcej?", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  813
  ["Haha! Come!"] = "Haha! Chodź!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  814
  ["HAHA!"] = "HAHA!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  815
  ["Haha!"] = "Haha!", -- A_Classic_Fairytale:united
5791
685e08579f0d translation update
szczur
parents: 5328
diff changeset
  816
  ["Hahahaha!"] = "Hahahaha!",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  817
  ["Haha, I love the look on your face!"] = "Haha, uwielbiam to spojrzenie na twojej twarzy!", -- A_Classic_Fairytale:queen
5791
685e08579f0d translation update
szczur
parents: 5328
diff changeset
  818
  ["Haha, now THAT would be something!"] = "Haha, to było by COŚ",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  819
  ["Haha, that was just a coincidence!"] = "Haha, to był tylko przypadek!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  820
  ["Hammer"] = "Młotek", -- Construction_Mode, Continental_supplies
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  821
  ["Hannibal"] = "Hannibal", -- A_Classic_Fairytale:epil
5844
fdf22a4843f7 A hopefully reliable lua update. If I clobber anything, well, there's always file history ;)
nemo
parents: 5791
diff changeset
  822
  [" Hapless Hogs left!"] = " Nieszczęsne Jeże pozostały",
5791
685e08579f0d translation update
szczur
parents: 5328
diff changeset
  823
  ["Hapless Hogs"] = "Nieszczęsne Jeże",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  824
  ["Happy with your race track?|Then stop building and start racing!"] = "Zadowolony ze swojej trasy?|Więc przestań budować i zacznij wyścig!", -- Racer
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  825
  ["Hard flying"] = "Twarde latanie", -- A_Space_Adventure:ice02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  826
  ["HARD"] = "TRUDNY", -- Continental_supplies
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  827
  ["Harris"] = "Harys",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  828
  ["Harry"] = "Henryk", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  829
  ["Harry Potter"] = "Harry Potter",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  830
  ["Hatless Jerry"] = "Bezczapkowy Jerry", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  831
  ["Have no illusions, your tribe is dead, indifferent of your choice."] = "Nie miej złudzeń, twoje plemię jest martwe, niezależnie od twojego wyboru.", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  832
  ["Haven't found it yet ..."] = "Jeszcze tego nie znalazłem...", -- A_Space_Adventure:desert01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  833
  ["Have we ever attacked you first?"] = "Czy kiedykolwiek zaatakowaliśmy pierwsi?", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  834
  ["H confirmed that there isn't such a PAotH activity logged."] = "J potwierdził, że nie ma zapisanej takiej aktywności PSJ.", -- A_Space_Adventure:desert01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  835
  ["Healing Station: Heals nearby hogs."] = "Stacja Lecząca: Leczy pobliskie jeże.", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  836
  ["Healing Station"] = "Stacja Lecząca", -- Construction_Mode
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  837
  ["Health and Mission Panel"] = "Panel zdrowia i misji", -- Basic_Training_-_Movement
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  838
  ["Health Crate Placement Mode"] = "Tryb Stawiania Apteczek", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  839
  ["HEALTH CRATE PLACEMENT MODE"] = "TRYB STAWIANIA APTECZEK", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  840
  ["Health: %d"] = "Zdrowie: %d", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  841
  ["Health: Hogs lose up to 7% base health per turn"] = "Zdrowie: Jeże tracą do 7% bazowego zdrowia co turę", -- Battalion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  842
  ["Health Modification Mode"] = "Tryb Modyfikacji Zdrowia", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  843
  ["HEALTH MODIFICATION MODE"] = "TRYB MODYFIKACJI ZDROWIA", -- HedgeEditor
13678
6ee86971b3c7 Update locale files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 13575
diff changeset
  844
  ["Health"] = "Zdrowie", -- Basic_Training_-_Movement
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  845
  ["Heavenly Defense"] = "Niebiańska obrona", -- Tentacle_Terror
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  846
  ["Heavy Cannfantry"] = "Ciężka Kanibaleria", -- A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  847
  ["Heavy"] = "Ciężki",
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  848
  ["Heckles"] = "Hekles",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  849
  ["Heck, you even executed one of your own!"] = "Do licha, nawet wykonaliście wyrok na jednym ze swoich!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  850
  ["Hedge-cogs"] = "Jeże Zębate", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  851
  ["HEDGEEDITOR"] = "JEŻEDYTOR", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  852
  ["HedgeEditor tool"] = "Narzędzie JeżEdytora", -- HedgeEditor
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  853
  ["Hedgehog"] = "Jeż",
14498
df86be1bdbeb Update locale files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 14056
diff changeset
  854
  ["Hedgehog projectile: [Fire your hog like a Sticky Bomb]"] = "Jeżowy pocisk: [Wystrzel swojego jeża jak minę samoprzylepną]", -- Continental_supplies
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  855
  ["Hedgehog Projectile"] = "Pocisk jeżowy", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  856
  ["Hedgehogs can not be deleted."] = "Jeże nie mogą być usunięte", -- HedgeEditor
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  857
  ["Hedgehogs left: %d"] = "Pozostałe jeże: %d", -- User_Mission_-_That_Sinking_Feeling
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  858
  ["Hedgehogs will be revived after their death."] = "Jeże zostaną ożywione po śmierci.", -- Mutant
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  859
  ["Hedgehogs will start in the first waypoint."] = "Jeże zaczną na pierwszym punkcie kontrolnym.", -- Racer
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  860
  ["Hedgibal Lecter"] = "Hanijeż Lekter", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  861
  ["He doesn't know it but this device is a part of the anti-gravity device."] = "On tego nie wie, ale to urządzenie jest częścią urządzenia antygrawitacyjnego.", -- A_Space_Adventure:ice01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  862
  ["He has captured the rest of the PAotH team and awaits to capture you!"] = "On już porwał resztę zespołu PSJ i teraz oczekuje, aż porwie ciebie!", -- A_Space_Adventure:moon01
5791
685e08579f0d translation update
szczur
parents: 5328
diff changeset
  863
  ["Heh, it's not that bad."] = "Heh, nie jest aż tak źle.",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  864
  ["Height over time"] = "Wysokość według czasu", -- ClimbHome
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  865
  ["He is a very tough and very determined hedgehog. I would be extremely careful if I were you."] = "On jest bardzo twardym i zdeterminowanym jeżem. Na twoim miejscu byłbym bardzo ostrożny.", -- A_Space_Adventure:moon02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  866
  ["Helena"] = "Helena", -- A_Space_Adventure:moon01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  867
  ["Hell Army"] = "Armia Piekieł", -- portal
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  868
  ["Hello again, %s!"] = "Witaj znowu, %s!", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  869
  ["Help Disabled"] = "Pomoc wyłączona", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  870
  ["Help Enabled"] = "Pomoc włączona", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  871
  ["Helpers: Each team starts with %d helper points"] = "Pomocnicy: Każda drużyna zaczyna z %d punktami pomocniczymi", -- Battalion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  872
  ["Helpers: Hogs will get 1 out of 2 helpers randomly each turn"] = "Pomocnicy: Jeże dostaną losowo 1 z 2 pomocników co turę", -- Battalion
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  873
  ["Help me, Leaks!"] = "Przeciek, pomóż mi!", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  874
  ["Help me, please!!!"] = "Pomóż mi, proszę!!!", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  875
  ["Help me, please!"] = "Pomóż mi, proszę!", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  876
  ["He moves like an eagle in the sky."] = "Porusza się on jak orzeł po niebie.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  877
  ["He must be in the village already."] = "On musi już być w wiosce.", -- A_Classic_Fairytale:journey
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  878
  ["HeneK"] = "HeneK",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  879
  ["Here, let me help you save her!"] = "Tutaj, daj mi pomóc ci ją uratować!", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  880
  ["Here, let me help you!"] = "Tutaj, daj mi sobie pomóc!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  881
  ["Here...pick your weapon!"] = "Masz... wybierz swoją broń!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  882
  ["Here! Take it!"] = "Masz! Weź to!", -- A_Space_Adventure:ice01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  883
  ["Here we go!"] = "No to ruszamy!", -- A_Space_Adventure:moon01
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  884
  ["Here you will find the current mission instructions."] = "Tutaj znajdziesz instrukcje do aktualnej misji", -- Basic_Training_-_Movement
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  885
  ["Here you will learn how to fly the flying saucer|and get so learn some cool tricks."] = "Tutaj poznasz jak lata się latającym talerzem|i będziesz mieć szansę poznać odlotowe sztuczki.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  886
  ["Heroic Wind"] = "Heroiczny wiatr", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  887
  ["He's so brave..."] = "Jest taki odważny...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  888
  ["He was the lab assistant of Dr. Goodhogan, the inventor of the anti-gravity device."] = "Był asystentem laboratoryjnym Dr Dobrojeża, wynalazcy urządzenia antygrawitacyjnego.", -- A_Space_Adventure:moon02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  889
  ["He won't be selling us out anymore!"] = "On już nas nie sprzeda!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  890
  ["Hey, don't forget us! We still need to climb up!"] = "Hej, nie zapomnij o nas! Nadal potrzebujemy się wspiąć!", -- A_Classic_Fairytale:family
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  891
  ["Hey, guys!"] = "Hej, koledzy!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  892
  ["Hey guys!"] = "Hej koledzy!", -- A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  893
  ["Hey! I was supposed to collect it!"] = "Hej! Miałem ją zebrać!", -- A_Space_Adventure:fruit02
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  894
  ["Hey, %s! Finally you have come!"] = "Hej, %s! W końcu przyszedłeś!", -- A_Space_Adventure:moon01
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  895
  ["Hey, %s! Look, someone is stealing the saucer!"] = "Hej, %s! Zobacz, ktoś kradnie nasz talerz!", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  896
  ["Hey! This is cheating!"] = "Hej! To oszukiwanie!", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  897
  ["Hidden"] = "Ukryte", -- portal
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  898
  ["High Gravity: Gravity is %i%%"] = "Wysoka grawitacja: Grawitacja wynosi %i%%", -- Gravity
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  899
  ["High Jump: [Backspace]"] = "Wysoki skok: [Backspace]", -- Basic_Training_-_Movement
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  900
  ["High Jump: Tap the [Curvy Arrow] shortly"] = "Wysoki skok: Wciśnij krótko [Zakręconą strzałkę]", -- Basic_Training_-_Movement
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  901
  ["Highlander: Eliminate hogs to take their weapons"] = "Highlander: Wyeliminuj jeże, by zabrać ich bronie", -- Highlander
12832
b443395c36ca Finalize translation of pl.lua
KoBeWi
parents: 12829
diff changeset
  902
  ["Highland: Hogs get %d random weapons from their pool"] = "Wyżyna: Jeże dostają %d losowych broni ze swoich pul", -- Battalion
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  903
  ["--- Highland Mode ---"] = "Tryb wyżyny", -- Battalion
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  904
  ["--- Highland ---"] = "--- Wyżyna ---", -- Battalion
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  905
  ["High Target"] = "Wysoki cel", -- Basic_Training_-_Bazooka
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  906
  ["Hightime"] = "Najwyższa pora", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  907
  ["Hightower"] = "Wysowieża",
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  908
  ["Hill Guard"] = "Straż górna", -- Bazooka_Battlefield
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  909
  ["Hi! Nice to meet you."] = "Cześć! Miło cię poznać.", -- A_Space_Adventure:ice01
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  910
  ["Hint: Cinematics can be skipped with the [Precise] key."] = "Porada: Przerywniki mogą zostać pominięte klawiszem [Precyzja].", -- A_Classic_Fairytale:first_blood, A_Classic_Fairytale:shadow
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  911
  ["Hint: Drilling holes should solve everything."] = "Wywiercenie dziur powinno wszystko rozwiązać.", -- A_Classic_Fairytale:family
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  912
  ["Hint: Hold down [M] to review the mission texts."] = "Wskazówka: Przytrzymaj [M], by zobaczyć teksty misji.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  913
  ["Hint: If this mission panel disappears, you can|see it again by hitting the Pause or Quit key."] = "Wskazówka: Jeśli panel misji zniknie, możesz zobaczyć go ponownie, wciskając Pauzę lub Wyjście.", -- Basic_Training_-_Movement
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  914
  ["Hint: It might be a good idea to place a girder before starting to drill. Just saying."] = "Wskazówka: To może być dobry pomysł, by ustawić belki przed rozpoczęciem wiercenia. Tylko mówię.", -- A_Classic_Fairytale:family
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  915
  ["Hint: It might be easier if you vary the angle only slightly."] = "Wskazówka: Może być łatwiej, jeśli zmienisz kąt tylko trochę.", -- Basic_Training_-_Bazooka
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  916
  ["Hint: Just select the parachute, it opens automatically when you fall."] = "Porada: Po prostu wybierz spadochron. Otwiera się automatycznie, gdy spadasz.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  917
  ["Hint: Kills won't transfer a hog's pool to the killer's pool"] = "Wskazówka: Zabójstwa nie przetransferują puli jeża do puli zabójcy", -- Battalion
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  918
  ["Hint: Launch the bazooka horizontally at full power."] = "Wskazówka: Wystrzel bazookę poziomo z pełną mocą.", -- Basic_Training_-_Bazooka
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  919
  ["Hint: Pause the game to review the mission texts."] = "Porada: Spauzuj grę, by zobaczyć tekst misji.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  920
  ["Hint: Select the blow torch, aim and press [Fire]. Press [Fire] again to stop."] = "Porada: Wybierz palnik, wyceluj i wciśnij [Strzał]. Wciśnij ponownie [Strzał], by się zatrzymać.", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  921
  ["Hint: Select the low gravity and press [Fire]."] = "Porada: Wybierz niską grawitację i wciśnij [Strzał].", -- A_Classic_Fairytale:journey
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  922
  ["Hint: Select the rope, [Up] or [Down] to aim, [Attack] to fire, directional keys to move."] = "Porada: Wybierz linę, [Góra] lub [Dół], by celować, [Atak], by strzelić, klawisze kierunkowe, by się poruszać.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  923
  ["Hint: Select the Shoryuken and hit [Attack].|P.S.: You can use it mid-air."] = "Porada: Wybierz Ognistą pięść i wciśnij [Atak].|PS Możesz użyć jej w powietrzu.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  924
  ["Hint: %s needs to get really close to the princess!"] = "Wskazówka: %s potrzebuje dostać się naprawdę blisko księżniczki!", -- A_Classic_Fairytale:family
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  925
  ["Hint: The rope only bends around objects.|When it doesn't hit anything, it's always straight."] = "Wskazówka: Lina owija się jedynie wokół obiektów.|Jeśli nic nie uderzy, zawsze jest prosta.", -- Basic_Training_-_Rope
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  926
  ["Hint: To jump higher, wait a bit before you hit “High Jump” a second time."] = "Wskazówka: By skoczyć wyżej, poczekaj trochę zanim ponownie wciśniesz \"Wysoki skok\".", -- Basic_Training_-_Movement
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  927
  ["Hint: To place a girder, select it,|then use [Left] and [Right] to select angle and length,|then choose a location for the girder."] = "Porada: By ustawić belkę wybierz ją,|potem użuj [Lewo] i [Prawo], by wybrać kąt i długość,|a potem wybierz położenie belki.", -- A_Classic_Fairytale:shadow
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
  928
  ["Hint: Use the quit key to see the team’s continent."] = "Porada: Uzyj klawisza wyjścia, by zobaczyć kontynent drużyny", -- Continental_supplies
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  929
  ["Hint: When you shorten the rope, you move faster!|And when you lengthen it, you move slower."] = "Wskazówka: Kiedy skrócisz linę poruszasz się szybciej!|A kiedy ją wydłużysz, poruszasz się wolniej.", -- Basic_Training_-_Rope
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  930
  ["--- Hint ---"] = "--- Wskazówka ---", -- Battalion
13678
6ee86971b3c7 Update locale files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 13575
diff changeset
  931
  ["Hint: you might want to stay out of sight and take all the crates...|"] = "Porada: Możesz chcieć pozostać poza widokiem i zabrać wszystkie skrzynie...|", -- A_Classic_Fairytale:journey
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  932
  ["Hint: You might want to stay out of sight and take all the crates ..."] = "Wskazówka: Możesz chcieć pozostać poza widokiem i zabrać wszystkie skrzynie...", -- A_Classic_Fairytale:journey
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  933
  ["His arms are so strong!"] = "Jego ręce są tak silne!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  934
  ["hits"] = "wskazówki", -- Basic_Training_-_Bazooka
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  935
  ["Hit the “Switch Hedgehog” key until you have|selected Cappy, the hedgehog with the cap!"] = "Wciśnij klawisz “Zmiana jeża”, aż|wybierzesz Czapeczkę, jeża z czapką!", -- Basic_Training_-_Movement
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  936
  ["H"] = "J", -- A_Space_Adventure:cosmos, A_Space_Adventure:death01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  937
  ["Hmm … it's going slower than expected."] = "Hmm... to będzie wolniejsze, niż się spodziewałem.", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  938
  ["Hmmm...actually...I didn't either."] = "Hmmm... właściwie... ja również nie.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  939
  ["Hmmm..."] = "Hmmm...",
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  940
  ["Hmmm, I’ll have to find some way of moving him off this anti-portal surface."] = "Hmmm, będę musiał znaleźć jakiś sposób zepchnięcia go z tej powierzchni antyportalowej.", -- portal
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  941
  ["Hmmm...it's a draw. How unfortunate!"] = "Hmmm... to remis. Jak niefortunnie!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  942
  ["Hmmm...perhaps a little more time will help."] = "Hmmm... być może więcej czasu pomoże.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  943
  ["Hm ... Now I ran out of fuel."] = "Hm... teraz skończyło mi się paliwo.", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  944
  ["Hog 100"] = "Jeż 100", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  945
  ["Hog 1"] = "Jeż 1", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  946
  ["Hog 3x5"] = "Jeż 3x5", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  947
  ["Hog 7+7"] = "Jeż 7+7", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  948
  ["Hog decar"] = "Jeż decar", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  949
  ["Hog dertien"] = "Jeż dertien", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  950
  ["Hog D"] = "Jeż D", -- A_Space_Adventure:fruit03
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  951
  ["Hog %d"] = "Jeż %d", -- SimpleMission
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  952
  ["Hog EOF"] = "Jeż EOF", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  953
  ["Hogera is definitely the last planet I saved!"] = "Jeżera jest definitywnie ostatnią planetą, którą uratowałem!", -- A_Space_Adventure:final
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  954
  ["Hogera is safe!"] = "Jeżera jest bezpieczna!", -- A_Space_Adventure:final
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  955
  ["Hog exi"] = "Jeż exi", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  956
  ["Hog Hephaestus"] = "Jeż Hefajstos", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  957
  ["Hog Identity Mode"] = "Tryb Tożsamości Jeża", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  958
  ["HOG IDENTITY MODE"] = "TRYB TOŻSAMOŚCI JEŻA", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  959
  ["Hog III"] = "Jeż III", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  960
  ["Hogminator"] = "Jeżminator", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  961
  ["Hog nueve"] = "Jeż nueve", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  962
  ["Hog octo"] = "Jeż okto", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  963
  ["Hog onze"] = "Jeż onze", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  964
  ["Hog Saturn"] = "Jeż Saturn", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  965
  ["Hogs in sight!"] = "Jeż na widoku!", -- Continental_supplies
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  966
  ["Hog Solo and GB"] = "Hog Solo i ZB", -- A_Space_Adventure:fruit02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  967
  ["Hog Solo"] = "Hog Solo", -- A_Space_Adventure:cosmos, A_Space_Adventure:death01, A_Space_Adventure:death02, A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:desert02, A_Space_Adventure:desert03, A_Space_Adventure:final, A_Space_Adventure:fruit01, A_Space_Adventure:fruit02, A_Space_Adventure:fruit03, A_Space_Adventure:ice01, A_Space_Adventure:ice02, A_Space_Adventure:moon01, A_Space_Adventure:moon02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  968
  ["- Hogs will be revived"] = "- Jeże zostaną ożywione", -- Capture_the_Flag
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  969
  ["- Hogs will drop the flag when killed"] = "Jeże upuszczą flagę po zginięciu", -- Capture_the_Flag
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  970
  ["Hog two"] = "Jeż dwa", -- A_Space_Adventure:fruit03
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  971
  ["Hold [Attack] to attach the rope."] = "Wciśnij [Atak], by zaczepić linę", -- Basic_Training_-_Rope
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  972
  ["Hold the Attack key pressed for more power."] = "Przytrzymaj klawisz ataku po więcej mocy.", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  973
  ["Holy shit!"] = "Jasna cholera!", -- Mutant
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  974
  ["Homing Bee"] = "Pszczoła", -- Construction_Mode
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  975
  ["Honda"] = "Honda",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  976
  ["Honest Lee"] = "Szczery Li", -- A_Classic_Fairytale:enemy
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  977
  ["Hooks"] = "Haki",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  978
  ["Hooray! I actually did it! Hogera is safe!"] = "Hurra! Jednak mi się udało! Jeżera jest bezpieczna!", -- A_Space_Adventure:final
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  979
  ["Hooray! I've found it, now I have to get back to Captain Lime!"] = "Hurra! Znalazłem to. Teraz muszę wrócić do Kapitana Limonki.", -- A_Space_Adventure:fruit02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  980
  ["Hooray! You are a champion!"] = "Hurra! Jesteś mistrzem!", -- A_Space_Adventure:ice02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  981
  ["Hopeless case"] = "Beznadziejny przypadek", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  982
  ["Hop on top of the next flower and advance to the left coast."] = "Wskocz na następny kwiatek i posuwaj się w stronę lewego wybrzeża.", -- A_Classic_Fairytale:journey
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  983
  ["Horns"] = "Rogi",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  984
  ["Hostage Situation"] = "Zakładnicza sytuacja", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  985
  ["How can I ever repay you for saving my life?"] = "Jak mogę ci się odpłacić za uratowanie mi życia?", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  986
  ["How come in a village full of warriors, it's up to me to save it?"] = "Jak to jest, że w wiosce pełnej wojowników, to do mnie należy uratowanie jej?", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  987
  ["How could you betray us?"] = "Jak mogłeś nas zdradzić?", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  988
  ["How difficult would you like it to be?"] = "Jak trudne chciałbyś, żeby to było?", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  989
  ["HOW DO THEY KNOW WHERE WE ARE?"] = "SKĄD ONI WIEDZĄ, GDZIE JESTEŚMY?", -- A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  990
  ["However, if you fail to do so, she dies a most violent death, just like your friend! Muahahaha!"] = "Jednakże, jeśli nie uda ci się tego zrobić, ona umrze najbardziej brutalną śmiercią, tak jak twój przyjaciel! Muahahaha!", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  991
  ["However, if you fail to do so, she dies a most violent death! Muahahaha!"] = "Jednakże, jeśli nie uda ci się tego zrobić, ona umrze najbardziej brutalną śmiercią! Muahahaha!", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  992
  ["However, my mates don't agree with me on letting you go..."] = "Jednakże, moi kumple nie zgodzą się ze mną, by cię wypuścić...", -- A_Classic_Fairytale:dragon
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
  993
  ["However, the army of %s is about to attack any moment now."] = "Jednakże, armia %s może zaatakować w każdej chwili.", -- A_Space_Adventure:fruit01
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  994
  ["How to Rope"] = "Jak używać liny", -- Basic_Training_-_Rope
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  995
  ["How would you like being discriminated against?"] = "Jak podoba ci się bycie dyskryminowanym?", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  996
  ["Huh?"] = "Huh?", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:queen
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
  997
  ["Hunter"] = "Strzelec",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  998
  ["I ain't gonna sit around no more!"] = "Nie mam zamiaru dłużej siedzieć!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
  999
  ["I already said I'm sorry!"] = "Już powiedziałem, że przepraszam!", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1000
  ["I always suspected him!"] = "Zawsze go podejrzewałem!", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1001
  ["I am going to leave the kids play by themselves."] = "Zamierzam zostawić dzieci, by bawiły się same.", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1002
  ["I am not ready for this planet yet. I should visit it when I have found all the other device parts."] = "Nie jestem jeszcze gotowy na tę planetę. Powinienem odwiedzić ją, kiedy znajdę wszystkie inne części urządzenia.", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1003
  ["I am sorry but I was looking for a device that may be hidden somewhere around here."] = "Przepraszam, ale szukałem urządzenia, które może być schowane gdzieś tutaj.", -- A_Space_Adventure:fruit02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1004
  ["I believe there's more of them."] = "Nie mogę uwierzyć, że jest ich więcej.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1005
  ["I cannot let you go any further! … burp …"] = "Nie mogę pozwolić ci podejść ani trochę bliżej! ...bek...", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1006
  ["I can see you have been training diligently."] = "Widzę, że pilnie trenowałeś.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1007
  ["I can't believe how blind we were."] = "Nie mogę uwierzyć jacy byliśmy ślepi.", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1008
  ["I can't believe it worked!"] = "Nie mogę uwierzyć, że to zadziałało!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1009
  ["I can't believe this!"] = "Nie mogę w to uwierzyć!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1010
  ["I can't believe what I'm hearing!"] = "Nie mogę uwierzyć w to co słyszę!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1011
  ["I can't let you go further because …"] = "Nie mogę pozwolić ci pójść dalej, bo...", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1012
  ["I can't wait any more, I have to save myself!"] = "Nie mogę już dłużej czekać, muszę się ratować!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
13678
6ee86971b3c7 Update locale files
Wuzzy <Wuzzy2@mail.ru>
parents: 13575
diff changeset
 1013
  ["Ice Jake"] = "Lodowy Dżejk", -- A_Space_Adventure:ice01
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1014
  ["I could just teleport myself there..."] = "Mógłbym się tam po prostu teleportować.", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1015
  ["Icy Girder: [3]"] = "Lodowa Belka: [3]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1016
  ["Icy Land: [3]"] = "Lodowy Teren: [3]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1017
  ["Icy Land"] = "Lodowy Teren", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1018
  ["I'd better get going myself."] = "Lepiej sam już pójdę.", -- A_Classic_Fairytale:journey
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
 1019
  ["Identity Thief"] = "Złodziej tożsamości", -- Mutant
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1020
  ["I didn't until about a month ago."] = "Nie robiłem, aż do jakoś zeszłego miesiąca.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1021
  ["I don't care. It's worth a fortune! Good bye, you idiot!"] = "Nie obchodzi mnie to. To jest warte fortunę! Do widzenia, idioto!", -- A_Space_Adventure:fruit02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1022
  ["I don't know how you did that. But good work!|The next one should be easy as cake for you!"] = "Nie wiem jak to zrobiłeś. Ale dobra robota!|Następny powinien być dla ciebie łatwy!", -- Basic_Training_-_Rope
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1023
  ["I don't know if I can forget what you've done!"] = "Nie wiem, czy mogę zapomnieć co zrobiłeś!", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1024
  ["I don't know who I can trust anymore."] = "Nie wiem już komu mogę ufać.", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1025
  ["I don't like your tone! You're hurting me!"] = "Nie lubię twojego tonu! On mnie rani!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1026
  ["I feel something...a place! They will arrive near the circles!"] = "Coś wyczuwam... miejsce! Oni przybędą niedaleko kół!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1027
  ["If only I had a way..."] = "Gdybym tylko miał wyjście...", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1028
  ["If only I were given a chance to explain my being here..."] = "Gdybym tylko dostał szansę wytłumaczyć swoją obecność tutaj...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
 1029
  ["If only one enemy is left, you'll get bonus ammo."] = "Kiedy zostanie tylko jeden wróg, dostaniesz bonusową amunicję.", -- A_Space_Adventure:death02
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1030
  ["I forgot that she's the daughter of the chief, too..."] = "Zapomniałem, że ona jest też córką szefa...", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1031
  ["I found it! Hooray!"] = "Znalazłem to! Hurra!", -- A_Space_Adventure:desert01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1032
  ["If some good old explosives were enough to save Hogera …"] = "Jeśli trochę starych dobrych ładunków wybuchowych by wystarczyło, aby uratować Jeżerę...", -- A_Space_Adventure:final
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1033
  ["If they try coming here, they can have a taste of my delicious knuckles!"] = "Jeśli spróbują tu przyjść, posmakują moich kastetów!", -- A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1034
  ["If you agree to provide the information we need, you will be spared!"] = "Jeśli zgodzisz się zdradzić informacje, których potrzebujemy, zostaniesz oszczędzony!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1035
  ["If you can get that crate fast enough, your beloved \"princess\" may go free."] = "Jeśli uda ci się zdobyć tę skrzynię wystarczająco szybko, twoja ukochana \"księżniczka\" zostanie uwolniona.", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1036
  ["If you decide to help us, though, we will no longer need to find a new governor for the island."] = "Jednak jeśli zdecydujesz się nam pomóc, nie będziemy już musieli znaleźć nowego gubernatora dla wyspy.", -- A_Classic_Fairytale:shadow
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
 1037
  ["If you don't want to slip away, you have to keep moving!"] = "Jeśli nie chcesz się ześlizgnąć, musisz wciąż się poruszać!", -- Basic_Training_-_Movement
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
 1038
  ["If you get stuck, use your Desert Eagle or restart the mission!"] = "Jeśli utkniesz, użyj Desert Eagle lub zrestartuj misję!", -- A_Classic_Fairytale:journey
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1039
  ["If you get stuck, use your Desert Eagle or restart the mission!|"] = "Jeśli utkniesz, użyj swojego Desert Eagle lub zrestartuj misję!|", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1040
  ["If you help us you can keep the device if you find it but we'll keep everything else."] = "Jeśli nam pomożesz, możesz zatrzymać urządzenie jeśli je znajdziesz, ale zatrzymay wszytko inne.", -- A_Space_Adventure:fruit02
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
 1041
  ["If you hurt an enemy, you'll get one third of the damage dealt."] = "Jeśli skrzywdzisz wroga, otrzymasz jedną trzecią zadanych obrażeń.", -- A_Space_Adventure:death02
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1042
  ["If you injure a hedgehog you'll get 35% of the damage dealt."] = "Jeśli zranisz jeża, otrzymasz 35% zadanych obrażeń.", -- A_Space_Adventure:death02
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
 1043
  ["If you just don’t care …"] = "Jeśli ci nie zależy...", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1044
  ["If you kill a hedgehog with the respective weapon your health points will be set to 100."] = "Jeśli zabijesz jeża odpowiednią bronią, twoje zdrowie zostanie ustawione na 100.", -- A_Space_Adventure:death02
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
 1045
  ["If you kill an enemy, your health will be set to 100."] = "Jeśli zabijesz wroga, twoje zdrowie zostanie ustawione na 100.", -- A_Space_Adventure:death02
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1046
  ["If you know what I mean..."] = "Jeśli wiesz co mam na myśli...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
 1047
  ["If you miss a shot while trying to|re-attach, your rope is gone, too!"] = "Jeśli spudłujesz strzał próbując złapać się|ponownie, twoja lina również przepadnie!", -- Basic_Training_-_Rope
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1048
  ["If you say so..."] = "Jeśli tak mówisz...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1049
  ["If you skip a turn then the turn time left will be added to your next turn."] = "Jeśli pominiesz turę, pozostały czas zostanie dodany do twojej następnej tury.", -- A_Space_Adventure:fruit03
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1050
  ["If you wish to replay, there are other possible endings, too!"] = "Jeśli zechcesz zagrać ponownie, są również inne możliwe zakończenia!", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1051
  ["Igmund"] = "Igmund", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1052
  ["I grew sick of the oppression! I broke free!"] = "Miałam dość opresji! Uwolniłam się!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1053
  ["I guess I can't go far without fuel!"] = "Zdaje się, że nie mogę zajść daleko bez paliwa!", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1054
  ["I guess we lost him!"] = "Zdaje się, że go zgubiliśmy!", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1055
  ["I guess you'll have to kill them."] = "Zdaje się, że będziesz musiał ich zabić.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1056
  ["I have come to make you an offering..."] = "Przyszedłem, by ci coś zaoferować...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1057
  ["I have heard that the local tribes say that many years ago some PAotH scientists were dumping their waste here."] = "Słyszałem, jak lokalne plemienia mówiły, że wiele lat temu jacyś naukowcy PSJ wyrzucali tu śmieci.", -- A_Space_Adventure:desert01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1058
  ["I have more important things to do!"] = "Mam ważniejsze rzeczy do zrobienia!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1059
  ["I have no idea where that mole disappeared...Can you see it?"] = "Nie mam pojęcia, gdzie ten kret zniknął. Ty go widzisz?", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1060
  ["I have only 3 hogs available and they are all cadets."] = "Mam dostępne tylko 3 jeże i wszyscy są kadetami.", -- A_Space_Adventure:fruit01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1061
  ["I have to follow that alien."] = "Muszę śledzić tego obcego.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1062
  ["I have to get back to the village!"] = "Muszę dostać się z powrotem do wioski!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1063
  ["I have to reach the surface as quickly as I can."] = "Muszę dotrzeć na powierzchnię tak szybko, jak mogę.", -- A_Space_Adventure:desert02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1064
  ["I hope you are prepared for a small challenge, young one."] = "Mam nadzieję, że jesteś gotowy na małe wyzwanie, młodzieńcze.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1065
  ["I just don't want to sink to your level."] = "Nie chcę zniżyć się do twojego poziomu.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1066
  ["I just forgot all checkpoints of incomplete missions."] = "Właśnie zapomniałem wszystkie punkty kontrolne niedokończonych misji.", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1067
  ["I just found out that they have captured your princess!"] = "Właśnie się dowiedziałem, że porwali waszą księżniczkę!", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1068
  ["I just want the strange device you found!"] = "Chcę po prostu to dziwne urządzenie, które znalazłeś!", -- A_Space_Adventure:ice01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1069
  ["I just wonder where Ramon and Spiky disappeared..."] = "Zastanawiam się, gdzie podziali się Ramon i Kolczasty.", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1070
  ["I know and I'm terribly sorry!"] = "Wiem, i strasznie mi przykro!", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1071
  ["I know, my hero!"] = "Wiem, mój bohaterze!", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1072
  ["I know that your resources are low due to the battle but I'll send two of my best hogs to assist you."] = "Wiem, że twoje zasoby są na wyczerpaniu z powodu bitwy, ale wyślę dwóch z moich najlepszych jeży, by cię wsparli.", -- A_Space_Adventure:fruit02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1073
  ["I … like being with you, too."] = "Ja... również lubię z tobą być.", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1074
  ["I'll get him!"] = "Dopadnę go!", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1075
  ["I'll hold them off while you return to the village!"] = "Zatrzymam ich, a ty wróć do wioski!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1076
  ["I'll let you know whatever I know about him if you manage to catch me 3 times."] = "Przekażę ci wszystko, co o nim wiem, jeśli uda ci się złapać mnie 3 razy.", -- A_Space_Adventure:moon02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1077
  ["I'll make good use of it."] = "Zdrobię z tego pożytek.", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1078
  ["I'll protect you!"] = "Będę cię chronił!", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1079
  ["I love Dense Cloud now!"] = "Teraz kocham Gęstą Chmurę!", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1080
  ["I love you."] = "Kocham cię.", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1081
  ["I'm afraid I can't let you proceed!"] = "Obawiam się, że nie mogę pozwolić ci przejść.", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1082
  ["I'm afraid we cannot afford that."] = "Obawiam się, że nie możemy sobie na to pozwolić.", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1083
  ["Imagine those targets are the wolves that killed your parents! Take your anger out on them!"] = "Wyobraź sobie, że te cele to wilki, które zabiły twoich rodziców! Wyzwól na nich swój gniew!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1084
  ["I'm...alive? How? Why?"] = "Ja... żyję? Jak? Dlaczego?", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1085
  ["I'm a ninja."] = "Jestem ninja.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1086
  ["I marked the place of their arrival. You're welcome!"] = "Zaznaczyłem miejsce ich przybycia. Nie ma za co!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1087
  ["I may lost this battle, but I haven't lost the war yet!"] = "Może i przegrałem tę bitwę, ale jeszcze nie przegrałem wojny!", -- A_Space_Adventure:moon01
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1088
  ["I'm certain that this is a misunderstanding, fellow hedgehogs!"] = "Jestem pewien, że to nieporozumienie, jeżowi koledzy!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1089
  ["I mean, none of you ceased to live."] = "Znaczy, nikt z was nie przestał żyć.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1090
  ["I'm getting old for this!"] = "Robię się na to za stary.", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1091
  ["I'm getting thirsty..."] = "Chce mi się pić...", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1092
  ["I'm glad this is over!"] = "Cieszę się, że to koniec!", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1093
  ["I'm here to help you rescue her."] = "Jestem tu pomóc ci ją uratować.", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1094
  ["I'm living a dream!"] = "Przeżywam sen!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1095
  ["I'm not sure about that!"] = "Nie jestem tego pewny!", -- A_Classic_Fairytale:united
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
 1096
  ["IMPORTANT: To see the mission panel again, hold the mission panel key."] = "WAŻNE: By ponownie zobaczyć panel misji, przytrzymaj klawisz panelu misji.", -- Basic_Training_-_Movement
15197
30117eeea7b7 Update Polish translation: Lua 100%, update pl.txt
KoBeWi
parents: 15100
diff changeset
 1097
  ["IMPORTANT: To see the mission panel again, pause the game."] = "WAŻNE: By zobaczyć ponownie panel misji, zapauzuj grę.", -- Basic_Training_-_Movement
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
 1098
  ["IMPORTANT: To see the mission panel again, use the quit or pause key."] = "WAŻNE: By zobaczyć panel misji ponownie, użyj przycisku wyjścia lub pauzy.", -- Basic_Training_-_Movement
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1099
  ["Impressive...you are still dry as the corpse of a hawk after a week in the desert..."] = "Imponujące... nadal jesteś suchy, jak zwłoki jastrzębia po tygodniu na pustyni...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1100
  ["%i ms"] = "%i ms", -- Gravity
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1101
  ["I'm so glad this is finally over!"] = "Tak się cieszę, że to wreszcie koniec!", -- A_Space_Adventure:final
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1102
  ["I'm so scared!"] = "Tak się boję!", -- A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1103
  ["I'm still low on hogs. If you are not afraid I could use a set of extra hands."] = "Nadal mam mało jeży. Jeśli się nie boisz, przydałyby się dodatkowe dłonie do pomocy.", -- A_Space_Adventure:fruit02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1104
  ["I'm still with the aliens."] = "Nadal jestem z obcymi.", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1105
  ["I'm terribly sorry!"] = "Tak mocno przepraszam!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1106
  ["I'm the spy! I've been giving you out!"] = "Jestem szpiegiem! Wydawałam was!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1107
  ["In am also entrusting you with some rope."] = "Powierzam ci również trochę liny.", -- A_Space_Adventure:cosmos
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1108
  ["In case you haven't noticed, I'm a woman, too!"] = "W razie, gdybyś nie zauważył, też jestem kobietą!", -- A_Classic_Fairytale:queen
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
 1109
  ["Increase the dust storm damage by sacrificing|your invulnerable ammo."] = "Zwiększ obrażenia burzy pyłowej poświęcając|swoją niezniszczalną amunicję.", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1110
  ["Incredible..."] = "Niesamowite...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1111
  ["Indestructible Girder: [2]"] = "Niezniszczalna Belka: [2]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1112
  ["Indestructible Land: [2]"] = "Niezniszczalny Teren: [2]", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1113
  ["Indestructible Land"] = "Niezniszczalny Teren", -- HedgeEditor
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1114
  ["In each round, the worst hedgehog of the round is eliminated."] = "W każdej rundzie, najgorszy jeż rundy jest eliminowany.", -- TrophyRace
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1115
  ["I need to find the others!"] = "Muszę odnaleźć innych!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1116
  ["I need to get to the other side of this island, fast!"] = "Muszę dostać się na drugą stronę tej wyspy, szybko!", -- A_Classic_Fairytale:journey
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1117
  ["I need to move the tribe!"] = "Muszę przemieścić plemię!", -- A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1118
  ["I need to prevent their arrival!"] = "Muszę zapobiec ich przybyciu!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1119
  ["I need to warn the others."] = "Muszę ostrzec innych.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1120
  ["In fact, you are the only one that's been acting strangely."] = "Tak naprawdę, jesteś jedynym, który dziwnie się zachowywał.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
14043
bb346e2d1671 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13874
diff changeset
 1121
  ["Initial health: %d"] = "Początkowe zdrowie: %d", -- Continental_supplies
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1122
  ["Initiate escape wish!"] = "Inicjalizuj życzenie ucieczki!", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1123
  ["In order to get to the other side, you need to get rid of the crates first."] = "Żeby dostać się na drugą stronę, musisz pozbyć się najpierw skrzyń.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1124
  ["Insanity!"] = "Szaleństwo!", -- Mutant
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1125
  ["Inside %d"] = "Wewnątrz %d", -- WxW
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1126
  ["Inside"] = "Wewnątrz", -- WxW
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1127
  ["Instructions"] = "Instrukcje", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
 1128
  ["Instructor"] = "Instruktor",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1129
  ["Insufficient Power"] = "Niewystarczająca Moc", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1130
  ["Interesting idea, haha!"] = "Ciekawy pomysł, haha!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1131
  ["Interesting! Last time you said you killed a cannibal!"] = "Ciekawe! Ostanim razem mówiłeś, że zabiłeś kanibala!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1132
  ["In the Ice Planet Flying Saucer Stadium ..."] = "Na Stadionie Latających Talerzy Lodowej Planety...", -- A_Space_Adventure:ice02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1133
  ["In the meantime, take these and return to your \"friend\"!"] = "W międzyczasie, weź je i wróć do swojego \"przyjaciela\"!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
 1134
  ["In the stadium, where the best pilots compete ..."] = "Na stadionie, gdzie rywalizują najlepsi piloci...", -- A_Space_Adventure:ice02
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1135
  ["In this accident, Professor Hogevil lost all his spines on his head!"] = "W wypadku tym, Profesor Jeżozło stracił wszystkie kolce na swojej głowie!", -- A_Space_Adventure:moon02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1136
  ["In this mission you get %d%% fuel."] = "W tej misji dostajesz %d%% paliwa.", -- User_Mission_-_Diver
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1137
  ["In this mission you have infinite time."] = "W tej misji masz nieskończony czas.", -- portal
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1138
  ["Invalid Placement"] = "Nieprawidłowe Ustawienie", -- Construction_Mode
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1139
  ["Invasion"] = "Inwazja", -- A_Classic_Fairytale:united
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1140
  ["In your best (and only) flight you took out %d crates with one RC plane!"] = "W swoim najlepszym (i jedynym) locie, usunąłeś %d skrzyń jednym samolotem!", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1141
  ["In your best flight you took out %d crates with one RC plane."] = "W swoim najlepszym locie, usunąłeś %d skrzyń jednym samolotem.", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1142
  ["I regret to end your little odyssey."] = "Z przykrością kończę twoją małą wędrówkę.", -- A_Classic_Fairytale:queen
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1143
  ["I saw it with my own eyes!"] = "Widziałem to na własne oczy!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1144
  ["I see..."] = "Widzę...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1145
  ["I see you already took care of your enemies."] = "Widzę, że już zająłeś się swoimi wrogami.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1146
  ["I see you have already taken the leap of faith."] = "Widzę, że zrobiłeś już skok wiary.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1147
  ["I see you would like his punishment to be more...personal..."] = "Widzę, że chciałbyś, żeby jego kara była bardziej... osobista...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1148
  ["I sense another wave of cannibals heading my way!"] = "Wyczuwam kolejną falę kanibali idących w moją stronę!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1149
  ["I sense another wave of cannibals heading our way!"] = "Wyczuwam kolejną falę kanibali idących w naszą stronę!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1150
  ["I should get myself a portal device, maybe this crate has one."] = "Powinienem sobie zdobyć urządzenie portalowe. Może ta skrzynia ma takie.", -- portal
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1151
  ["I should go now, goodbye!"] = "Muszę już iść, do widzenia!", -- A_Space_Adventure:moon02
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1152
  ["I shouldn't have drunk that last pint."] = "Nie powinienem był wypić tego ostatniego piwa.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1153
  ["%i s"] = "%i s", -- Gravity
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1154
  ["Is this place in my head?"] = "Czy to miejsce jest w mojej głowie?", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1155
  ["I still can't believe he sold us out like that."] = "Nie mogę uwierzyć, że tak po prostu nas wydał.", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1156
  ["I still can't believe you forgave her!"] = "Nie mogę uwierzyć, że jej wybaczyłeś!", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1157
  ["I still have to get rid of the crates."] = "Nadal muszę pozbyć się skrzyń.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
13575
213f2bef8a24 Update Polish translation
KoBeWi
parents: 13535
diff changeset
 1158
  ["Itami"] = "Itami",
12829
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1159
  ["It doesn't matter. I won't let that alien hurt my daughter!"] = "To nie ma znaczenia. Nie pozwolę temu obcemu skrzywdzić mojej córki!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1160
  ["I think I love you!"] = "Myślę, że cię kocham!", -- A_Classic_Fairytale:epil
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1161
  ["I think we are safe here."] = "Myślę, że jesteśmy tu bezpieczni.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1162
  ["I thought their shaman died when he tried our medicine!"] = "Myślałem, że ich szaman umarł, gdy spróbował naszego lekarstwa!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1163
  ["It is called 'Hogs of Steel'."] = "Nazywa się 'Jeż ze Stali'.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1164
  ["It is time to practice your fighting skills."] = "Już czas, byś poćwiczył swoje zdolności bojowe.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1165
  ["It must be a childhood trauma..."] = "To musi być trauma z dzieciństwa...", -- A_Classic_Fairytale:family
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1166
  ["It must be the aliens' deed."] = "To pewnie robota obcych.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
671243ac50c3 Update pl.lua (>99% complete)
KoBeWi
parents: 12716
diff changeset
 1167
  ["It must be the aliens!"] = "To pewnie obcy!", -- A_Classic_Fairytale:backstab