share/hedgewars/Data/Locale/gd.txt
changeset 12178 04d9ea191a15
child 12179 1eeb9a5b5b73
equal deleted inserted replaced
12177:bfeeb1c35e77 12178:04d9ea191a15
    
   1 ; Scottish Gaelic locale
    
   2 
    
   3 00:00=Durcan-spreadhaidh
    
   4 00:01=Boma sgapaidh
    
   5 00:02=Bazooka
    
   6 00:03=Seillean-amasaidh
    
   7 00:04=Gunna-froise
    
   8 00:05=Piocaid ’s òrd
    
   9 00:06=Leig seachad
    
  10 00:07=Ròpa
    
  11 00:08=Mèinn
    
  12 00:09=Iolaire an fhàsaich
    
  13 00:10=Dineamait
    
  14 00:11=Bata ball-beusa
    
  15 00:12=Shoryuken
    
  16 00:13=diog
    
  17 00:14=Paraisiut
    
  18 00:15=Ionnsaigh adhair
    
  19 00:16=Buille mèinne
    
  20 00:17=Lòchran
    
  21 00:18=Togail
    
  22 00:19=Tele-portadh
    
  23 00:20=Gràineag eile
    
  24 00:21=Mortar
    
  25 00:22=Cuip
    
  26 00:23=Kamikaze
    
  27 00:24=Cèic
    
  28 00:25=Suirghe
    
  29 00:26=Boma meal-bhuic
    
  30 00:27=Durcan-spreadhaidh ifrinneach
    
  31 00:28=Rocaid tochlaidh
    
  32 00:29=Gunna-bhàlaichean
    
  33 00:30=Napalm
    
  34 00:31=Itealan le smachd chèin
    
  35 00:32=Iom-tharraing ìosal
    
  36 00:33=Barrachd dhochainn
    
  37 00:34=Do-leònaidh
    
  38 00:35=Barrachd ùine
    
  39 00:36=Fradharc leusair
    
  40 00:37=Sùgh fala
    
  41 00:38=Isneach fàtha
    
  42 00:39=Soitheach-itealaich
    
  43 00:40=Molotov Cocktail
    
  44 00:41=Eunan
    
  45 00:42=Tele-phortadh sgiobalta
    
  46 00:43=Clàrsach mòr
    
  47 00:44=Seann-chàise Limburg
    
  48 00:45=Gunna sìneis
    
  49 00:46=Gunna loisgidh
    
  50 00:47=Mèinn steigeach
    
  51 00:48=Òrd
    
  52 00:49=Uidheam aiseirigh
    
  53 00:50=Buille tochlaidh
    
  54 00:51=Bàla puill
    
  55 00:52=Gun arm
    
  56 00:53=Bogsa ama
    
  57 ; 00:54=Structar
    
  58 00:54=Stealladh tìre
    
  59 00:55=Reòthadair
    
  60 00:56=Corc
    
  61 00:57=Bann rubair
    
  62 00:58=Mèinne adhair
    
  63 
    
  64 01:00=Gabh orm!
    
  65 01:01=Cuairt co-ionnann
    
  66 01:02=bhuannaich %1!
    
  67 01:03=Fuaim %1%
    
  68 01:04=’Na stad
    
  69 01:05=Fàgail dha-rìribh? (Y/Esc) (Briog gus leantainn air adhart)
    
  70 01:06=Bàs obann!
    
  71 01:07=%1 air fhàgail
    
  72 01:08=Connadh
    
  73 01:09=’Ga shioncronachadh…
    
  74 01:10=Ma chleachdas tu an acainn seo, chan adhbharaich seo crìoch air a’ chuairt agad!
    
  75 01:11=Chan eil an t-arm no acainn seo ri làimh fhathast!
    
  76 01:12=A’ chuairt mu dheireadh ron bhàs obann!
    
  77 01:13=%1 c(h)uairt(ean) gun bhàs obann!
    
  78 01:14=Ullaichibh, %1!
    
  79 01:15=Beagan
    
  80 01:16=Ìosal
    
  81 01:17=Àbhaisteach
    
  82 01:18=Àrd
    
  83 01:19=Anabarrach
    
  84 01:20=Bocadh %1
    
  85 01:21=Fuaim mùchte
    
  86 01:22=Modh “Air falbh on mheur-chlàr”
    
  87 01:23=Camara fèin-obrachail dheth
    
  88 01:24=Camara fèin-obrachail air
    
  89 01:25=Brùth air a’ phutan amais gus comharra a chur ris an amas
    
  90 
    
  91 ; Event messages
    
  92 ; Hog (%1) died
    
  93 02:00=Thilg %1 suas an deò!
    
  94 02:00=Thriall %1!
    
  95 02:00=Cha robh %1 an dùil air seo idir!
    
  96 02:00=Thuirt %1 soraidh slàn!
    
  97 02:00=Shiubhail %1 gu àite nas fhearr!
    
  98 02:00=Dh’eug %1!
    
  99 02:00=Cha dèan %1 greim-bàis tuilleadh!
    
  100 02:00=Choilean %1 a dhleastanas!
    
  101 02:00=Chaidh %1 ’na bheò-ìobairt!
    
  102 02:00=Theast %1!
    
  103 02:00=Chrìochnaich %1!
    
  104 02:00=Dh’fhalbh an ùine air %1!
    
  105 02:00=Fhuair %1 sìth bhuan!
    
  106 02:00=Dh’fhàg sinn soraidh slàn aig %1!
    
  107 02:00=Chuir %1 a bhean is clann air cùl
    
  108 02:00=Cha tilg %1 bazooka tuilleadh
    
  109 02:00=Cha tilg %1 durcan-spreadhaidh tuilleadh
    
  110 02:00=Cha dèan %1 cèic tuilleadh
    
  111 02:00=Cha ghabh %1 dreallag air ròp tuilleadh
    
  112 02:00=Cha dèan %1 ionnsaigh-adhair tuilleadh
    
  113 02:00=Cha loisg %1 gunna-froise tuilleadh
    
  114 02:00=Cha tilg %1 meal-bhuc tuilleadh
    
  115 02:00=Cha do mhair %1
    
  116 02:00=Siud deireadh %1
    
  117 02:00=Bu mhath le %1 creat slàinte
    
  118 02:00=Dh’fhalbh %1 gus geama nas fhearr a chluich
    
  119 02:00=Thàinig an latha a bheir %1 suas
    
  120 02:00=Cha deach an latha le %1
    
  121 02:00=%1 a thruaghain …
    
  122 02:00=Tha %1 dheth
    
  123 02:00=Bhac %1 peilearan le aodann
    
  124 02:00=Tha %1 ’na shàr-ghaisgeach am measg nan daoi… gràineagan
    
  125 02:00=Sheòl %1 gu Tìr nan Òg
    
  126 02:00=Dh’fhalbh %1
    
  127 02:00=Lean %1 air na dìneasaran
    
  128 02:00=Saoil an adhbharaich %1 gun tèid gràineagan à bith?
    
  129 02:00=Tha sinn a’ caoineadh %1
    
  130 02:00=Chaidh %1 gu clos
    
  131 02:00=Sheòl %1 an caolas
    
  132 02:00=Chaidh %1 a dhìth
    
  133 02:00=Can mar sin leat ri %1
    
  134 02:00=Chan eil dòchas air %1 tuilleadh
    
  135 02:00=Dh’eugnaich %1
    
  136 02:00=Chan eil %1 ann tuilleadh
    
  137 02:00=Thàinig ceal air %1
    
  138 02:00=Chaochail %1
    
  139 02:00=Tha %1 cho marbh ri sgadan
    
  140 02:00=Chan eil %1 ann tuilleadh
    
  141 02:00=Theirig %1
    
  142 02:00=Fois shìorraidh gun robh aig anam %1
    
  143 02:00=Chaidh %1 a mhùthadh
    
  144 02:00=Tha %1 ullamh!
    
  145 02:00=Cha tàinig ri %1 gun losgte air
    
  146 02:00=Bu mhath le %1 beatha a bharrachd
    
  147 02:00=A bheil lighiche ann?
    
  148 
    
  149 ; Hog (%1) drowned
    
  150 02:01=Tha %1 a’ cluich le bàta-tumaidh!
    
  151 02:01=Chuir %1 dreach na Titanic air!
    
  152 02:01=Rinn %1 snàmh mar chlach!
    
  153 02:01=Tha %1 a’ fleòdradh mar bhreige!
    
  154 02:01=Tha %1 a’ toirt sùil air a’ cheann dhomhain
    
  155 02:01=Tha %1 a’ dèanamh glug glug glug
    
  156 02:01=Tha %1 a’ plubadh
    
  157 02:01=Dhìochuimhnich %1 na bannan-gàirdein
    
  158 02:01=B’ fheairrde %1 snàmh ionnsachadh
    
  159 02:01=Dh’fhàg %1 am bòrd-surfaidh aig an taigh
    
  160 02:01=Chaidh %1 a sguabadh air falbh leis a’ mhuir
    
  161 02:01=Tha %1 cho fliuch ris a’ mhuc eile
    
  162 02:01=Cha do chuir %1 seacaid-teasairginn air
    
  163 02:01=Tha %1 a’ dèanamh slub-slab
    
  164 02:01=Tha %1 ’na chadal leis na h-èisg
    
  165 02:01=Chan eil %1 dèidheil air fiosaigeachd an uisge sa gheama seo
    
  166 02:01=Tha coltas a’ phathaidh aig %1
    
  167 02:01=Shiubhail %1 sa mhuir
    
  168 02:01=Chair %1 air chall air fairge
    
  169 02:01=Cha dug %1 uidheamachd daoibhigidh leis
    
  170 02:01=Chaidh %1 adhlacadh aig muir
    
  171 02:01=Chaith %1 an cuan
    
  172 02:01=Tha %1 a’ feuchainn ri snàmh-droma ionnsachadh
    
  173 02:01=Chaidh %1 an toir air a’ Titanic
    
  174 02:01=Cha deach le %1 coiseachd air a’ mhuir
    
  175 02:01=Tha %1 a’ lorg Nemo
    
  176 02:01=Fhuair %1 a mhuir
    
  177 02:01=Saoil co mheud gràineag a tha shìos an-siud?
    
  178 02:01=Rinn %1 a’ mhuir beagan nas àirde
    
  179 02:01=Cha deach %1 air a’ chabhlach
    
  180 02:01=Chuir %1 dreach an èisg mhairbh air
    
  181 02:01= Tha %1 a’ sgrùdadh grunnd na fairge
    
  182 02:01=Rinn %1 buille gun snàmh
    
  183 02:01=Chaidh %1 ithe le beul na mara
    
  184 02:01=Tha %1 a’ coiseachd fon mhuir
    
  185 02:01=Lorg %1 baile caillte Atlantis
    
  186 02:01=Chan eil %1 math air plubraich
    
  187 02:01=Riaslaich %1 an cuan
    
  188 02:01=Bhuail %1 air a’ mhuir
    
  189 02:01=Chan eil builgeadh math dha %1
    
  190 02:01=Tha %1 gann a ràth
    
  191 02:01=Tha %1 dhen bheachd gu bheil sàl math airson a’ chraicinn
    
  192 02:01=Fhuair %1 sàl ’na lotan
    
  193 02:01=Chaidh %1 air a cheann dìreach a-mach air a’ mhuir
    
  194 02:01=Ghabh %1 amar
    
  195 02:01=Tha %1 fliuch bàithte
    
  196 02:01=Tha %1 cho fliuch ri iasg
    
  197 02:01=Leig %1 e fhèin sìos dhan ghrunnd
    
  198 
    
  199 ; Round starts
    
  200 02:02=Dèanamaid sabaid!
    
  201 02:02=Astas air lagh!
    
  202 02:02=Deiseil is deònach?
    
  203 02:02=Tòisicheamaid!
    
  204 02:02=A bheil thu deònach orra?
    
  205 02:02=Buannaichidh a’ ghràineag as seasmhaiche
    
  206 02:02=Siuthadaibh!
    
  207 02:02=Dèan deas!
    
  208 02:02=Ullaich!
    
  209 02:02=Thòisich e…
    
  210 02:02=Gabh orra!
    
  211 02:02=Fàilte gu Hedgewars
    
  212 02:02=Fàilte gu toiseach an airm
    
  213 02:02=Mill do nàimhdean!
    
  214 02:02=Gum buannaich a’ ghràineag as fhearr
    
  215 02:02=Buaidh no bàs
    
  216 02:02=Gheibh am fear a bhuannaicheas an creach
    
  217 02:02=Chan fhaod sinn call
    
  218 02:02=Dèan cogadh!
    
  219 02:02=Hedgewars, ’ga thoirt dhut le Hedgewars.org
    
  220 02:02=Gura math a thèid leat ’s gabh tlachd!
    
  221 02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Tiyuri
    
  222 02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh unC0Rr
    
  223 02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Nemo
    
  224 02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Smaxx
    
  225 02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Jessor
    
  226 02:02=Cuir do shaothair uile an cleachdadh ri gnìomh!
    
  227 02:02=Nì an fheadhainn a chailleas an sgioblachadh!
    
  228 02:02=Feumaidh tu sabaid mus tog thu an creach
    
  229 02:02=Gun tòisich cath an linn
    
  230 02:02=Gun tòisich cath an deicheid
    
  231 02:02=Gun tòisich cath a’ bhliadhna
    
  232 02:02=Gun tòisich cath a’ mhìosa
    
  233 02:02=Gun tòisich cath na seachdaine
    
  234 02:02=Gun tòisich cath an latha
    
  235 02:02=Gun tòisich cath na h-uarach
    
  236 02:02=Dèan do dhìcheall!
    
  237 02:02=Sgrios an nàmhaid!
    
  238 02:02=Gura math a thèid leat
    
  239 02:02=Gabh tlachd
    
  240 02:02=Dèan sabaid mhath
    
  241 02:02=Dèan sabaid shuarach
    
  242 02:02=Dèan sabaid onarach
    
  243 02:02=Na gèill
    
  244 02:02=Na gèill gu bhràth
    
  245 02:02=Mill iad!
    
  246 02:02=Cuir an sìneadh orra!
    
  247 02:02=A bheil thu deònach air beagan spòrs?
    
  248 02:02=Tiugainn!
    
  249 02:02=A ghràineagan, air adhart!
    
  250 02:02=Thoiribh dhàsan e!
    
  251 02:02=Na bhiodh an t-eagal ort!
    
  252 02:02=Bi dàna is ceannsaich
    
  253 
    
  254 ; Round ends (win; unused atm)
    
  255 02:03=…
    
  256 
    
  257 ; Round ends (draw; unused atm)
    
  258 02:04=…
    
  259 
    
  260 ; New health crate
    
  261 02:05=Tha cobhair a’ tighinn!
    
  262 02:05=Lighiche!
    
  263 02:05=Ciad chobhair o na speuran!
    
  264 02:05=Seo pacaid slàinte dhut
    
  265 02:05=Slàinte mhath… ann am bogsa!
    
  266 02:05=Tha lighiche a’ tadhal ort
    
  267 02:05=Plàstairean ùra!
    
  268 02:05=Bidh thu a’ faireachdainn nas fhearr a dh’aithghearr
    
  269 02:05=Gabhaidh seo leigheas
    
  270 02:05=Beagan spionnadh ort!
    
  271 02:05=Tog e
    
  272 02:05=Mias fhallain
    
  273 02:05=Leigheas dhan phian
    
  274 02:05=Chan eil dòs iomchaidh ann ach an t-uiread a gheibh thu greim air!
    
  275 02:05=Lìbhrigeadh èiginneach
    
  276 02:05=Stòrasan!
    
  277 
    
  278 ; New ammo crate
    
  279 02:06=Barrachd airm!
    
  280 02:06=Foirlionadh!
    
  281 02:06=Loisgeamaid orra!
    
  282 02:06=Saoil dè an t-arm a tha ’na bhroinn?
    
  283 02:06=Stòras!
    
  284 02:06=Saoil dè th’ ann?
    
  285 02:06=Thàinig an Nollaig tràth ann an Hedgewars
    
  286 02:06=Seo tìodhlac dhut!
    
  287 02:06=Lìbhrigeadh sònraichte!
    
  288 02:06=Abair dragh a chur a’ chusbainn oirnn
    
  289 02:06=Dèideagan millteach on speur
    
  290 02:06=Rabhadh! Susbaint luaineach
    
  291 02:06=Tog no spreadh e a-rèir do thoil
    
  292 02:06=Math math!
    
  293 02:06=Connadh cunnartach
    
  294 02:06=Bogsa dhe chumhachd millteach
    
  295 02:06=Post-adhair!
    
  296 02:06=Ge b’ e dè tha sa bhogsa ud, chan e ceann-cropaig a th’ ann
    
  297 02:06=Faigh e!
    
  298 02:06=Tha airm a’ tighinn
    
  299 02:06=Nach fhaigheadh an nàmhaid greim air siud!
    
  300 02:06=Dèideagan ùra gleansach!
    
  301 02:06=Bogsa dìomhair!
    
  302 
    
  303 ; New utility crate
    
  304 02:07=Àm nan acainnean!
    
  305 02:07=Bidh seo feumail gun teagamh…
    
  306 02:07=Goireasan!
    
  307 02:07=Cuir am bogsa seo gu feum
    
  308 02:07=Thoir an aire gu h-ìosal
    
  309 02:07=Barrachd goireasan!
    
  310 02:07=Acainnean dhut!
    
  311 02:07=Feumaidh gu bheil seo math!
    
  312 02:07=Cleachd seo gu glic
    
  313 02:07=Abair thusa gu bheil am bogsa seo trom
    
  314 02:07=Saoil am bi seo gu feum dhut?
    
  315 
    
  316 ; Hog (%1) skips his turn
    
  317 02:08=Abair thusa gu bheil %1 ràsanach…
    
  318 02:08=Tha %1 coma
    
  319 02:08=Tha %1 ’na ghraineag leisg
    
  320 02:08=Chan eil beachd aig %1
    
  321 02:08=Ghèill %1
    
  322 02:08=Thoir an aire no caillidh tu, %1
    
  323 02:08=Tha %1 na leisgear
    
  324 02:08=Tha %1 cho leisg ri cù na sitig
    
  325 02:08=Tha beagan brosnachaidh a dhìth air %1
    
  326 02:08=Tha %1 ’na shìochantair
    
  327 02:08=Tha %1 a’ leigeil anail
    
  328 02:08=Tha %1 a’ gabhail fois
    
  329 02:08=Tha %1 air a s(h)ocair
    
  330 02:08=Chan eil misneachd aig %1
    
  331 02:08=Chuir %1 roimhe gun a bhith a’ dèanamh dad
    
  332 02:08=Tha %1 an dùil gun dèan an nàmhaid sgrios air fhèin
    
  333 02:08=Chan eil %1 dèidheil air hòrò-gheallaidh
    
  334 02:08=Tha %1 ’ga f(h)alach
    
  335 02:08=Cha do ghabh %1 an cothrom seo
    
  336 02:08=Shaoil %1… gun a bhith a’ dèanamh dad
    
  337 02:08=’S e buigean a th’ ann an %1
    
  338 02:08=Is gealltair %1
    
  339 02:08=Ghabh %1 eagal
    
  340 02:08=’S e gealtair a th’ ann an %1!
    
  341 02:08=Tha %1 a’ feitheamh air a’ bhàs obainn
    
  342 02:08=Cha toil le %1 sabaid
    
  343 02:08=Chan eil %1 cinnteach carson a tha e beò
    
  344 02:08=Cha robh amas aig %1 a-riamh
    
  345 02:08=Cha robh %1 airson gabhail san arm co-dhiù
    
  346 02:08=Sguir dhe bhith a’ caitheamh ar n-ùine, %1
    
  347 02:08=’S e briseadh-dùil a th’ annad, %1
    
  348 02:08=Siuthad is dèan nas fhearr, %1!
    
  349 02:08=Chaill %1 a mhisneachd
    
  350 02:08=Saoil a bheil an aire aig %1 air rudan nas inntinniche?
    
  351 02:08=Tha %1 chun a bhith gòrach leis an eagal
    
  352 02:08=Thuit %1 ’na chadal
    
  353 
    
  354 ; Hog (%1) hurts himself only
    
  355 02:09=Chan eil amas math aig %1!
    
  356 02:09=Tha coltas gur lugha air %1 e fhèin
    
  357 02:09=Sheas %1 air an taobh chearr!
    
  358 02:09=Saoil a bheil %1 ri fèin-mhurt?
    
  359 02:09=Fhuair %1 greim air taobh cearr an airm
    
  360 02:09=Is %1 an gille crùbaich as a’ ghleann
    
  361 02:09=Is toigh le %1 pian
    
  362 02:09=Tha %1 coma mu mhairsinn beò
    
  363 02:09=Rinn %1 bùrach dheth
    
  364 02:09=Rinn %1 tòn dheth
    
  365 02:09=Abair droch amas a bh’ agad, %1
    
  366 02:09=Tha %1 caran mì-chùramach a thaobh airm chunnartach
    
  367 02:09=Saoil am bhiodh dreuchd eile a’ tighinn air %1?
    
  368 02:09=Abair thusa gun robh sin uabhasach dona!
    
  369 02:09=Obh ob %1 a sheòid, ’s ann air an nàmhaid a dh’fheumas tu losgadh!
    
  370 02:09=Cha bu chòir dha %1 milleadh ach an nàmhaid
    
  371 02:09=Tha am fèin-mhurt gu bhith tighinn air %1
    
  372 02:09=Thug %1 cobhair dhan nàmhaid
    
  373 02:09=Nach tusa a tha gòrach, %1
    
  374 02:09=Tha %1 dhen bheachd nach dèanar math gun mhulad
    
  375 02:09=Tha %1 troimhe chèile
    
  376 02:09=Leòin %1 e fhèin
    
  377 02:09=Tha %1 math air a nàrachadh fhèin
    
  378 02:09=’S e crògaire a th’ ann an %1!
    
  379 02:09=Tha %1 slibist
    
  380 02:09=Sheall %1 dhan nàmhaid dè na comasan a th’ air
    
  381 02:09=Chan urrainn dha %1 bhith foirfe gach turas
    
  382 02:09=Na gabh dragh %1 gu bheil thu ’nad amadan
    
  383 02:09=’S ann air aona-ghnothach a rinn %1 seo
    
  384 02:09=Cha chan mi guth mus can thu fhèin, %1
    
  385 02:09=Abair nàire!
    
  386 02:09=Tha mi cinnteach nach fhaca duine beò sin, %1
    
  387 02:09=Tha %1 feumach air barrachd oideachaidh
    
  388 02:09=Tha e follaiseach gun deach rudeigin cearr leis an arm aig %1
    
  389 
    
  390 ; Hog shot an home run (using the bat and another hog)
    
  391 02:10=A’ seòladh nan neul!
    
  392 02:10=Seallaibh na dh’èirich air …
    
  393 02:10=Mach, mach!
    
  394 
    
  395 ; Hog (%1) has to leave (team is gone)
    
  396 02:11=Feumaidh %1 a dhol innte!
    
  397 02:11=Tha %1 ro thrang airson cluiche
    
  398 02:11=Chaidh %1 air chall!
    
  399 02:11=Feumaidh %1 falbh
    
  400 
    
  401 ; Weapon Categories
    
  402 03:00=Durcan-spreadhaidh le tìmear
    
  403 03:01=Durcan-spreadhaidh le tìmear
    
  404 03:02=Arm tilgeil
    
  405 03:03=Arm stiùirichte
    
  406 03:04=Gunna (iomadh losgadh)
    
  407 03:05=Acainn tochlaidh
    
  408 03:06=Gnìomh
    
  409 03:07=Goireas siubhail
    
  410 03:08=Boma fagasachd
    
  411 03:09=Gunna (iomadh losgadh)
    
  412 03:10=DÙD!
    
  413 03:11=Buille!
    
  414 03:12=Ealain còmhraige
    
  415 03:13=GUN CHLEACHDADH
    
  416 03:14=Goireas siubhail
    
  417 03:15=Ionnsaigh adhair
    
  418 03:16=Ionnsaigh adhair
    
  419 03:17=Acainn tochlaidh
    
  420 03:18=Goireas
    
  421 03:19=Goireas siubhail
    
  422 03:20=Gnìomh
    
  423 03:21=Arm tilgeil
    
  424 03:22=Can Indiana rium!
    
  425 03:23=Fìor-ealain còmhraige
    
  426 03:24=Chan e breug a tha sa chèic seo!
    
  427 03:25=Arm tarraingeach
    
  428 03:26=Durcan-spreadhaidh sùghach
    
  429 03:27=Durcan-spreadhaidh teinnteach
    
  430 03:28=Arm tilgeil
    
  431 03:29=Arm tilgeil
    
  432 03:30=Ionnsaigh adhair
    
  433 03:31=Boma le smachd chèin
    
  434 03:32=Buil shealach
    
  435 03:33=Buil shealach
    
  436 03:34=Buil shealach
    
  437 03:35=Buil shealach
    
  438 03:36=Buil shealach
    
  439 03:37=Buil shealach
    
  440 03:38=Gunna (iomadh losgadh)
    
  441 03:39=Goireas siubhail
    
  442 03:40=Durcan-spreadhaidh losgaidh
    
  443 03:41=Glè dhèidheil air sgreuchail
    
  444 03:42=Gabhaidh mi nòta…
    
  445 ; the misspelled "Beethoven" is intentional (-> to beat)
    
  446 03:43=Seinnidh e marbhrann
    
  447 03:44=Best before: 1923
    
  448 03:45=Cumhachd an t-saidheins
    
  449 03:46=Teth teth teth!
    
  450 03:47=Steig àiteigin feumail i!
    
  451 03:48=Cead òrd a bhualadh air bàirnich
    
  452 03:49=’S ann gun ifrinn a thilleas na mairbh!
    
  453 03:50=Dèidheil air famhan
    
  454 03:51=Lorg sinn e air an làr
    
  455 03:52=GUN CHLEACHDADH
    
  456 03:53=Seòrsa 40
    
  457 ;03:54=Tog rudeigin
    
  458 03:54=Goireas
    
  459 03:55=Chan fhàs i nas fhionnaire na seo!
    
  460 03:56=Dèan cleachdadh no droch chleachdadh
    
  461 03:57=Goireas
    
  462 03:58=Boma fagasachd air fhleòd
    
  463 
    
  464 ; Weapon Descriptions (use | as line breaks)
    
  465 04:00=Thoir ionnsaigh air na nàimhdean agad le durcan-spreadhaidh simplidh.|Spreadhaidh e nuair a ruigeas an tìmear aige neoni.|1-5: Suidhich tìmear an durcain|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart a’ bhocaidh|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
    
  466 04:01=Thoir ionnsaigh air na nàimhdean agad le boma sgapaidh.|Thèid a sgapadh ’na bomaichean beaga nuair a ruigeas|an tìmear aige neoni.|1-5: Suidhich tìmear a’ bhoma|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart a’ bhocaidh|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
    
  467 04:02=Thoir ionnsaigh air do nàimhdean le pròiseactal-tilgidh|air an dig buaidh na gaoithe ma dh’fhaoidte.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
    
  468 04:03=Cuir seillean spreadhach gu dol a nì lorg air an amas a thagh thu.|Na loisg le làn-chumhachd e gus am bidh e nas pongaile.|Cùrsair: Tagh an t-amas|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
    
  469 04:04=Thoir ionnsaigh air an nàmhaid agad le gunna-froise|a ghabhas losgadh dà thuras. Ri linn an sgapaidh,|cha leig thu leas a bhith pongail gus cron a dhèanamh|air na nàimhdean agad.|Ionnsaigh: Loisg (iomadh turas)
    
  470 04:05=Gluais fon talamh! Cleachd piocaid ’s òrd gus toll san talamh|a dhriligeadh agus raointean eile a ruigsinn.|Ionnsaigh: Tòisich no cuir stad air tochladh|Clì/Deas: Gluais rè an driligidh
    
  471 04:06=A bheil thu seachd searbh?|Gun dòigh gus ionnsaigh a thoirt?|Airson an connadh agad a shàbhaladh?|Chan eil seo ’na dhuilgheadas!|Nach leig thu seachad a’ chuairt agad, a ghealtair?|Ionnsaigh: Leig seachad a’ chuairt agad gun sabaid
    
  472 04:07=Rach astar mòr a’ tilgeadh an ròpa gu sgileil. Cleachd an rot agad gus leum air|gràineagan eile no leig às durcain-spreadhaidh is airm eile orra.|Ionnsaigh: Tilg no leig às an ròpa|Suas/Sìos: Leudaich/Giorraich an ròpa|Leum fada: Leig às durcan-spreadhaidh no arm coltach ris
    
  473 04:08=Cum na nàimhdean air falbh ’s tu a’ leigeil mèinn am badeigin|cumhang no dìreach fon chasan.|Dèan cinnteach gun cùlaich thu air eagal gun spreidh thu fhèin i!|Ionnsaigh: Leig às a’ mhèinn ri taobh do chois|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart bocadaich na mèinne
    
  474 04:09=Nach eil thu math air amas? Cleachd iolaire an fhàsaich|gus ionnsaigh a thoirt le suas ri ceithir losgaidhean.|Ionnsaigh: Loisg (iomadh turas)
    
  475 04:10=Nì ainneart a’ chùis gu tric. Leig às an stuth-spreadhaidh|clasaigeach seo ri taobh do nàimhdean agus cùlaich.|Ionnsaigh: Leig às dineamait ri taobh do chois
    
  476 04:11=Thoir slaic air gràineagan eile le bata gus an dèid iad|thar oir a’ mhapa no dhan uisge.|No am put thu mèinnean cha na caraidean agad?|Ionnsaigh: Buail le bata air a h-uile càil air do bheulaibh
    
  477 04:12=Thig faisg air do nàimhdean le cumhachd an ealain|còmhraige seo a tha caran marbhtach.|Ionnsaigh: Dèan Shoryuken iongantach.
    
  478 04:13=GUN CHLEACHDADH
    
  479 04:14=Nach toigh leat an àirde? Faigh greim air paraisiut. Thèid a neo-phasgadh gu|fèin-obrachail nuair a thuiteas tu ro fhada agus sàbhailidh e do ghràineag|o dhochann tuiteim.|Ionnsaigh: Neo-phaisg no cuir à comas am paraisiut a làimh|Clì/Deas/Suas/Sìos: Stiùirich far an sgiathaich thu|Leum fada: Leig às durcan-spreadhaidh no arm coltach ris
    
  480 04:15=Iarr itealan a bheir ionnsaigh air na nàimhdean agad|le bomaichean.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
    
  481 04:16=Iarr itealan leigeas às bomaichean san raon-amais.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
    
  482 04:17=A bheil thu feumach air fasgadh? Cleachd an lòchran gus|tunail a thochladh san talamh a bheir fasgadh dhut.|Ionnsaigh: Tòisich air no sgur dhen tochladh|Suas/Sìos: Atharraich comhair an tochlaidh
    
  483 04:18=A bheil barrachd dìona a dhìth ort no a bheil thu airson dol thairis air talamh nach|urrainn dhut coiseachd air? Cuir teannadairean ann far an togair thu.|Clì/Deas: Tagh teannadair ri chur ann|Cùrsair: Cuir an teannadair air ionad dligheach
    
  484 04:19=Ma chleachdas tu aig an àm cheart e, faodaidh tele-phortadh a bhith nas|cumhachdaiche na cha mhòr arm sam bith on a leigeas e leat gràineag|a shàbhaladh o shuidheachadh cunnartach ann an tiotag.|Cùrsair: Tagh raon amais|clì/Deas: Tagh comhair na h-aghaidh
    
  485 04:20=Leigidh seo leat a’ chuairt làithreach a ghabhail le gràineag eile.|Ionnsaigh: Cuir atharrachadh ghràineagan an comas|Dèan suids: Tagh an ath-ghràineag|Amas pongail + Dèan suids: Tagh a’ ghràineag roimhpe
    
  486 04:21=Loisg astas a sgaoileas iomadh peilear nuair a bhuaileas e.|Thèid na peilearan a thilgeil air ais agus tha iad nas|cunnartaiche na am prìomh-pheilear.|Ionnsaigh: Loisg le làn-chumhachd
    
  487 04:22=Chan eil seo gu feum dha Indiana Jones a-mhàin!|’S e arm feumail a tha sa chuip ann an iomadh suidheachadh.|Gu h-àraidh nuair a bhios tu airson cuideigin a bhrùthadh far chreag.|Ionnsaigh: Buail air a h-uile càil air do bheulaibh
    
  488 04:23=Mur eil dòchas eile ann tuilleadh, faodaidh seo a bhith goireasach gu leòr.|Dèan ìobairt dhe do ghràineag agus tilg i an comhair shònraichte gus|dochann a dhèanamh air càil sam bith ’na rathad.|Spreidhidh i air an deireadh.|Ionnsaigh: Thoir ionnsaigh sgriosail mharbhtach
    
  489 04:24=Co-là breith sona dhut! Cuir a’ chèic seo gu dol ach an dèid i gu|taobh do nàimhdean ach am bi hòro-gheallaidh spreadhach aca.|Gheibh a’ chèic thar cha mhòr tìr sam bith ach dh’fhaoidte gun|spreidh i nas tràithe mar sin.|Ionnsaigh: Cuir a’ chèic gu dol no cuir stad is spreadhadh oirre
    
  490 04:25=Nuair a chuireas tu a’ chulaidh seo air do ghràineag,bidh i|cho tarraingeach nach e ruith ach leum a th’ ann dha na|gràineagan faisg oirre on a thèid an dalladh leis|a’ ghaol (agus ’s dòcha gun dèid iad ann am beàrn no toll).|Leaghaidh lasair na suirghe seo fiù ’s cridhean ghràineagan reòite.|Ionnsaigh: Dèan suirghe nach gabh diùltadh
    
  491 04:26=Tilg a’ mheal-bhuc sùghail (is sgeingeach) air na nàimhdean. Nuair a dh’fhalbhas an ùine air an tìmear, thèid a sgapadh ’na bomaichean beaga.|1-5: Suidhich tìmear na meal-bhuic|Ionnsaigh: Cum sìos gus a tilgeil le barrachd neart
    
  492 04:27=Dòirt teine ifrinneach air do nàimhdean leis an stuth-spreadhaidh mallaichte seo. Cum air falbh on spreadhadh on a dh’fhaodas teinntean beaga maireachdainn greis.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
    
  493 04:28=Greis às dèidh dhut an rocaid seo a chur gu dol, tòisichidh i|air tochladh ron làr agus spreadhaidh i nuair a thèid a fiùsa air|no nuair a ruigeas i an uachdair a-rithist.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a cur gu dol le barrachd neart
    
  494 04:29=Chan eil an t-inneal seo iomchaidh dhan chlann! Loisgidh an gunna-bhàlaichean torr bhàlaichean beaga dathte a tha làn stuth-spreadhaidh.|Ionnsaigh: Loisg le làn-neart|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas
    
  495 04:30=Iarr itealan a bheir ionnsaigh cumhachdach le napalm.|Leis an amas cheart, millidh an ionnsaigh seo raon mòr|dhen tìr, a’ gabhail a-steach nan gràineagan mì-fhortanach|a tha ’nan seasamh ann.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
    
  496 04:31=’S e an t-arm as fhearr gus creataichean a thogail no ionnsaigh a thoirt air gràineagan fad air falbh a tha san itealan le smachd chèin. Buail ri nàmhaid leis no leig às bomaichean an toiseach.|Ionnsaigh: Cuir an t-itealan gu dol no leig às boma|Leum fada: Dèan còmhrag|Clì/Deas: Stiùirich an t-itealan
    
  497 04:32=Tha iom-tharraing ìosal nas èifeachdaiche na daithead sam bith! Leum nas àirde is nas fhaide no tilg na nàimhdean agad nas fhaide.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
    
  498 04:33=Aig amannan, chan eil a dhìth ort ach beagan dochainn a bharrachd. Ma ghnìomhaicheas tu seo, thèid 50% a chur ris an dochann gu deireadh na cuairte.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
    
  499 04:34=Chan fhulaing thu dochann gu deireadh do chuairt. Na bi ro bhragail co-dhiù on a ghabhas do bhàthadh fhathast.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
    
  500 04:35=Faodaidh gum falbh an ùine ort ro luath.|Faigh 30 diog a bharrachd gus an ionnsaigh agad a thoirt gu buil.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
    
  501 04:36=Uill, nach eil sgilean amais a dhìth ort? Faigh beagan taice le teicneolas ùr-nòsach.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
    
  502 04:37=Na cuireadh solas an latha an t-eagal ort! Cha mhair e ach cuairt agus sùghaidh tu 80% dhen dochann a dh’fhulaingeas na gràineagan eile.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
    
  503 04:38=Faodaidh an isneach fàtha a bhith ’na arm as milltiche san arm-lann agad|ach chan eil i èifeachdach idir ma tha an t-amas faisg ort.|Mar as fhaide air falbh an t-amas ’s ann as motha a bhios an dochann a nì i.|Tha i doirbh tomhadh, mar sin feumaidh tu fuireach far a bheil thu fhad ’s a|bhios an t-arm seo an gnìomh.|Ionnsaigh: Gnìomhaich am fradharc-leusair agus loisg an uairsin (dà thuras)|Clì/Deas: Tionndaidh an chomhair do chùil (eadar dà losgadh)
    
  504 04:39=Sgiathaich gu sgìre eile a’ mhapa leis an t-soitheach-itealaich. Bheir an goireas seo|a tha doirbh làimhseachadh cha mhòr gu àite sam bith air a’ bhlàr thu.|Ionnsaigh: Gnìomhaich/Cuir à gnìomh|Cuas/Clì/Deas: Luathachadh goirid dhan chomhair sin|Leum fada: Leig às durcan-spreadhaidh no airm coltach riutha|Amas pongail + leum fada: Tilg arm dhan chrois-ribe|Amas pongail + Suas/Sìos: Gleus an tomhadh
    
  505 04:40=Cuir teine air an làr leis a’ bhotal seo a tha làn lionna|a loisgeas (an ceann greis).|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
    
  506 04:41=Seo dearbhadh gu bheil an nàdar as cumhachdaiche na an soitheach-itealaich.|Giùlainidh an t-eunan do ghràineag mu thimcheall agus leigidh e uighean air|na nàimhdean gus am puinnseanachadh!|Bi luath on a chaitheas an t-eunan ùine na cuairte agad!|Ionnsaigh: Gnìomhaich is leig às uighean|Suas/Clì/Deas: Clap sgiathan ’na chomhair sin
    
  507 04:42=Bheir an t-inneal tele-phortaidh so-ghiùlan seo nithean on dàrna ionad dhan ionad eile sa bhad – thu fhèin, nàmhaid no airm.|Cleachd gu glic e ach an dèid an latha leat!|Aithris-àichidh: Chan obraich e air bann rubair.|Ionnsaigh: Tilg doras|Dèan suids: Atharraich dath an dorais
    
  508 04:43=Cuir an t-iongnadh air càch le do chuid ciùil!|Tuit clàrsach mòr o na speuran|a mhilleas gad rud ’na rathad ach thoir an aire:|Thèid do ghràineag ’na h-ìobairt gus an clàrsach a ghairm.|Cùrsair: Tagh raon amais|F1-F9: Seinn air a’ chlàrsach
    
  509 04:44=Chan e càise a th’ ann ach cogadh bith-eòlach! Cha dèan e mòran|dochainn nuair a ruigeas an tìmear neoni ach thèid gràineag|sam bith a bheir fàileadh às a phuinnseanachadh!|1-5: Suidhich an tìmear|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart a’ bhocaidh|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
    
  510 04:45=Gheibh thu buannachd às an eòlas-nàdair mu dheireadh thall!|Cuir gu dol tonn sìneis marbhtach a loisgeas tron tìr.|Thoir an aire on a tha bualadh air ais làidir aig an arm seo.|Ionnsaigh: Loisg
    
  511 04:46=Còmhdaich do nàimhdean le lasair theth.|Bheir i tiomachadh air an cridheachan!|Ionnsaigh: Gnìomhaich|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas|Clì/Deas: Gleus neart an steallaidh
    
  512 04:47=Thoir an dà latha air do nàimhdean le dà mhèinn steigeach spèiceach shlìogach.|Suidhich frith-spreadhadh no dìon thu fhèin (no an dà chuid!)|Ionnsaigh: Cum sìos gus an tilgeil le barrachd neart
    
  513 04:48=Carson nach rachadh bualadh ach air famhan?|Tha bualadh air gràineag (no mèin, no baraill) a cheart cho tlachdmhor!|Bheir bualadh math leis an òrd seo an treas cuid a shlàinte o ghràineag|(no an dàrna leth le barrachd dochainn) agus cuiridh e fon talamh i.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
    
  514 04:49=Dèan ìobairt dhe do shlàinte gus do charaidean aiseirigh!|Ach thoir an aire gun dèid do nàimhdean aiseirigh cuideachd.|Ionnsaigh: Cum sìos gus an aiseirigh gu slaodach|Suas: Luathaich an aiseirigh
    
  515 04:50=A bheil cuideigin ’na fhalach fon talamh?|Thoir dhan uachdar iad le buille tochlaidh!|Stiùirichidh an tìmear dè cho domhainn ’s a thochlas e.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|1-5: Suidhich an tìmear|Cùrsair: Tagh raon amais
    
  516 04:51=Faigh losgadh an-asgaidh ’s tu a’ tilgeil bàla puill.|Cha dèan e dochann ach putaidh e gràineagan is nithean.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
    
  517 04:52=GUN CHLEACHDADH
    
  518 04:53=Gabh sgrìobag thar àm is rum fhad ’s a dh’fhàgas tu do chuideachd|a’ sabaid ’nan aonar. Bi an dùil air tilleadh uair sam bith no air bàs|obann ma thèid an ruaig uile.|Aithris-àichidh: Chan obraich e ann am modh a’ bhàir obainn|ma tha thu ’nad aonar no mas e rìgh a th’ annad.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
    
  519 04:54=Steall sruth dhe bhleideagan steigeach.|Tog drochaidean, tòrr nàimhdean, dùin tunailean.|Thoir an aire nach cuir thu gin dheth ort fhèin!|Ionnsaigh: Gnìomhaich|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas|clì/Deas: Gleus neart an steallaidh
    
  520 04:55=Till dhan linn-deighe!|Cuir reòthadh air gràineagan, dèan an làr sleamhainn no sàbhail thu fhèin on bhàthadh le reòthadh an uisge.|Ionnsaigh: Gnìomhaich/Cuir à gnìomh an gath-reòthaidh|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas
    
  521 04:56=Tilg dà chorc air do nàimhdean no cleachd iad gus bealaich is tunailean a bhacadh no gus sreap leotha!|Thoir an aire! Tha cluich le sgian cunnartach.|Ionnsaigh: Cum sìos gus an tilgeil le barrachd neart (dà thuras)
    
  522 04:57=Tog bann rubair lastaigeach sìnteach às a bhocas gràineagan is rudan eile gun a bhith|a’ fulang dochann tuiteim.|Clì/Deas: Atharraich comhair a’ bhanna rubair|Cùrsair: Cuir am bann rubair air ionad dligheach
    
  523 04:58=Sgiathaidh am boma fagais seo san adhar gu saor agus leanaidh e air a’ gràineag a tha cho mì-fhaiceallach ’s a thèid i ro fhaisg air.|Chan eil an spreadhadh aige cho làidir ’s a tha aig a’ mhèinn thìreach co-dhiù.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
    
  524 
    
  525 ; Game goal strings
    
  526 05:00=Modhan a’ gheama
    
  527 05:01=Seo na riaghailtean a bhios an gnìomh
    
  528 05:02=Dùin: Dìon na dùin agad; sgrios na nàimhdean!
    
  529 05:03=Iom-tharraing ìosal: Coisich gu cùramach
    
  530 05:04=Do-leònaidh: Tha na gràineagan (cha mhòr) do-leònta
    
  531 05:05=Sùgh fala: Thèid na gràineagan a shlànachadh le 80% dhen dochann a fhuair iad
    
  532 05:06=Karma: Fulaingidh na gràineagan airson an dochainn a rinn iad
    
  533 05:07=Dìon an rìgh: Na leig leis an rìgh agad bàsachadh!|Cuir an rìgh ann: Tagh ionad-tòiseachaidh dìonta airson an rìgh agad
    
  534 05:08=Cuir ann gràineagan: Tagh ionadan nan gràineagan agad mus tòisich an geama
    
  535 05:09=Làmhachas: Chan urrainn dha na gràineagan agad coiseachd gu ionad eile
    
  536 05:10=Tìr do-mhillte: Cha mhill a’ mhòrchuid a dh’airm an tìr
    
  537 05:11=Connadh co-roinnte: Co-roinnidh gach sgioba air a bheil an t-aon dath an cuid connaidh
    
  538 05:12=Tìmearan nam mèinnean: Spreadhaidh mèinnean às dèidh %1 diog(an)
    
  539 05:13=Tìmearan nam mèinnean: Spreadhaidh mèinnean sa bhad
    
  540 05:14=Tìmearan nam mèinnean: Spreadhaidh mèinnean às dèidh 0 – 5 diogan
    
  541 05:15=Atharraichear dochainn: Nì (cha mhòr) a h-uile arm %1% a dhochann
    
  542 05:16=Thèid slàinte nan gràineagan uile ath-shuidheachadh air deireadh na cuairte
    
  543 05:17=Thèid gràineagan nan IF ath-ghintinn nuair a gheibh iad bàs
    
  544 05:18=Ionnsaighean gun chuingeachadh
    
  545 05:19=Thèid na h-airm ath-shuidheachadh air deireadh na cuairte
    
  546 05:20=Cha cho-roinn na gràineagan na h-airm
    
  547 05:21=Sgiabag sgioba: Gabhaidh na sgiobaidhean ann an cinneadh cuairt fear mu seach|Ùine cho-roinnte: Co-roinnidh na sgiobaidhean ann an cinneadh ùine nan cuairt