share/hedgewars/Data/Locale/gd.txt
changeset 14215 5d46fa68c9d8
parent 14195 43ca01d4fb46
child 15187 2e1253771108
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/gd.txt	Fri Nov 16 16:32:51 2018 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/gd.txt	Fri Nov 16 20:41:38 2018 +0100
@@ -72,7 +72,7 @@
 01:07=%1 air fhàgail
 01:08=Connadh: %1%
 01:09=’Ga shioncronachadh…
-01:10=Ma chleachdas tu an acainn seo, chan adhbharaich seo crìoch air a’ chuairt agad!
+01:10=Cha chuir an acainn seo crìoch air a’ chuairt agad!
 01:11=Chan eil an t-arm no acainn seo ri làimh fhathast!
 01:12=A’ chuairt mu dheireadh ron bhàs obann!
 01:13=%1 c(h)uairt(ean) gun bhàs obann!
@@ -206,7 +206,7 @@
 02:00=Cha do shoirbhich le %1
 02:00=Tha %1 cho marbh ri sgadan a bhiodh bliadhna air an fharadh
 02:00=Tha %1 cho marbh ri sgadan a bhiodh oidhche ann an salann
-; 02:00Thuit =%1 ’s chan èirich e tuilleadh
+02:00=Thuit %1 ’s chan èirich e tuilleadh
 02:00=Fuair%1 tàmh sìorraidh
 02:00=Thàinig an taghadh nàdarra air %1
 02:00=Tha %1 seachd searbh sgìth dhen bheatha
@@ -297,11 +297,11 @@
 02:02=Dèan cogadh!
 02:02=Hedgewars, ’ga thoirt dhut le Hedgewars.org
 02:02=Gura math a thèid leat is gabh tlachd!
-02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Tiyuri
-02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh unC0Rr
-02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Nemo
-02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Smaxx
-02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Jessor
+02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Cù-Chulainn
+02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Fhinn
+02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Meadhbh
+02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Naoise MhicUisne
+02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh nam Fiantachan
 02:02=Cuir do shaothair uile an cleachdadh ri gnìomh!
 02:02=Nì an fheadhainn a chailleas an sgioblachadh!
 02:02=Tòisicheamaid air blàr cliùiteach
@@ -374,7 +374,7 @@
 02:05=Tha lighiche a’ tadhal ort
 02:05=Plàstairean ùra!
 02:05=Bidh thu a’ faireachdainn nas fhearr a dh’aithghearr
-02:05=A Hi-Potion! Whoops, wrong game
+02:05=Gabhaidh seo leigheas
 02:05=Beagan spionnadh ort!
 02:05=Tog e
 02:05=Mias fhallain
@@ -418,6 +418,14 @@
 02:07=Acainnean dhut!
 02:07=Feumaidh gu bheil seo math!
 02:07=Cleachd seo gu glic
+02:07=Abair thusa gu bheil am bogsa seo trom
+02:07=Saoil am bi seo gu feum dhut?
+02:07=’Eil seo feumail?
+02:07=Saoil dè tha ’na bhroinn?
+02:07=’S fhiach an creata seo
+02:07=Barrachd acainnean
+02:07=Tha coltas feumail air seo
+02:07=Seo acainnean dhan innleadair
 
 ; Hog (%1) skips his turn
 02:08=Abair thusa gu bheil %1 ràsanach…
@@ -450,8 +458,8 @@
 02:08=Cha robh amas aig %1 a-riamh
 02:08=Cha robh %1 airson gabhail san arm co-dhiù
 02:08=Sguir dhe bhith a’ caitheamh ar n-ùine, %1
-02:08=I'm disappointed in you, %1
-02:08=Come on, you can do better than that, %1
+02:08=’S e briseadh-dùil a th’ annad, %1
+02:08=Siuthad is dèan nas fhearr, %1!
 02:08=Chaill %1 a mhisneachd
 02:08=Saoil a bheil an aire aig %1 air rudan nas inntinniche?
 02:08=Tha %1 chun a bhith gòrach leis an eagal
@@ -476,10 +484,10 @@
 02:09=Cha bu chòir dha %1 milleadh ach an nàmhaid
 02:09=Tha am fèin-mhurt gu bhith tighinn air %1
 02:09=Thug %1 cobhair dhan nàmhaid
-02:09=That was stupid, %1
+02:09=Nach tusa a tha gòrach, %1
 02:09=Tha %1 dhen bheachd nach dèanar math gun mhulad
 02:09=Tha %1 troimhe chèile
-02:09=%1 hurts itself in its confusion
+02:09=Leòin %1 e fhèin
 02:09=Tha %1 math air a nàrachadh fhèin
 02:09=’S e crògaire a th’ ann an %1!
 02:09=Tha %1 slibist
@@ -489,7 +497,7 @@
 02:09=’S ann air aona-ghnothach a rinn %1 seo
 02:09=Cha chan mi guth mus can thu fhèin, %1
 02:09=Abair nàire!
-02:09=I'm sure nobody saw that, %1
+02:09=Tha mi cinnteach nach fhaca duine beò sin, %1
 02:09=Tha %1 feumach air barrachd oideachaidh
 02:09=Tha e follaiseach gun deach rudeigin cearr leis an arm aig %1
 
@@ -686,47 +694,47 @@
 04:15=Iarr itealan a bheir ionnsaigh air na nàimhdean agad|le bomaichean.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
 04:16=Iarr itealan leigeas às bomaichean san raon-amais.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
 04:17=A bheil thu feumach air fasgadh? Cleachd an lòchran gus|tunail a thochladh san talamh a bheir fasgadh dhut.|Ionnsaigh: Tòisich air no sgur dhen tochladh|Suas/Sìos: Atharraich comhair an tochlaidh
-; 04:18=Need additional protection or want to pass|impassable ground? Place some girders as you|like.|Left/Right: Select girder to place|Cursor: Place girder in a valid position
+04:18=A bheil barrachd dìona a dhìth ort no a bheil thu airson|dol thairis air talamh nach urrainn dhut coiseachd air?|Cuir teannadairean ann far an togair thu.|Clì/Deas: Tagh teannadair ri chur ann|Cùrsair: Cuir an teannadair air ionad dligheach
 04:19=Ma chleachdas tu aig an àm cheart e, faodaidh tele-phortadh a bhith nas|cumhachdaiche na cha mhòr arm sam bith on a leigeas e leat gràineag|a shàbhaladh o shuidheachadh cunnartach ann an tiotag.|Cùrsair: Tagh raon amais|clì/Deas: Tagh comhair na h-aghaidh
 04:20=Leigidh seo leat a’ chuairt làithreach a ghabhail le gràineag eile.|Ionnsaigh: Cuir atharrachadh ghràineagan an comas|Dèan suids: Tagh an ath-ghràineag|Amas pongail + Dèan suids: Tagh a’ ghràineag roimhpe
 04:21=Loisg astas a sgaoileas iomadh peilear nuair a bhuaileas e.|Thèid na peilearan a thilgeil air ais agus tha iad nas|cunnartaiche na am prìomh-pheilear.|Ionnsaigh: Loisg le làn-chumhachd
 04:22=Chan eil seo gu feum dha Indiana Jones a-mhàin!|’S e arm feumail a tha sa chuip ann an iomadh suidheachadh.|Gu h-àraidh nuair a bhios tu airson cuideigin a bhrùthadh far chreag.|Ionnsaigh: Buail air a h-uile càil air do bheulaibh
 04:23=Mur eil dòchas eile ann tuilleadh, faodaidh seo a bhith goireasach gu leòr.|Dèan ìobairt dhe do ghràineag agus tilg i an comhair shònraichte gus|dochann a dhèanamh air càil sam bith ’na rathad.|Spreidhidh i air an deireadh.|Ionnsaigh: Thoir ionnsaigh sgriosail mharbhtach
 04:24=Co-là breith sona dhut! Cuir a’ chèic seo gu dol ach an dèid i gu|taobh do nàimhdean ach am bi hòro-gheallaidh spreadhach aca.|Gheibh a’ chèic thar cha mhòr tìr sam bith ach dh’fhaoidte gun|spreidh i nas tràithe mar sin.|Ionnsaigh: Cuir a’ chèic gu dol no cuir stad is spreadhadh oirre
-; 04:25=With this costume kit your hog becomes irresistibly|attractive and makes nearby hogs jump in blind love|towards it (and into some gap or hole). The seduction is|so heartwarming, it even breaks the ice of frozen hogs.|Attack: Use the irresistible seduction
-04:26=Tilg a’ mheal-bhuc sùghail (is sgeingeach) air na nàimhdean. Nuair a dh’fhalbhas an ùine air an tìmear, thèid a sgapadh ’na bomaichean beaga.|1-5: Suidhich tìmear na meal-bhuic|Ionnsaigh: Cum sìos gus a tilgeil le barrachd neart
-04:27=Dòirt teine ifrinneach air do nàimhdean leis an stuth-spreadhaidh mallaichte seo. Cum air falbh on spreadhadh on a dh’fhaodas teinntean beaga maireachdainn greis.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
-04:28=Greis às dèidh dhut an rocaid seo a chur gu dol, tòisichidh i|air tochladh ron làr agus spreadhaidh i nuair a thèid a fiùsa air|no nuair a ruigeas i an uachdair a-rithist.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a cur gu dol le barrachd neart
-04:29=Chan eil an t-inneal seo iomchaidh dhan chlann! Loisgidh an gunna-bhàlaichean torr bhàlaichean beaga dathte a tha làn stuth-spreadhaidh.|Ionnsaigh: Loisg le làn-neart|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas
+04:25=Nuair a chuireas tu a’ chulaidh seo air do ghràineag,bidh i|cho tarraingeach nach e ruith ach leum a th’ ann dha na|gràineagan faisg oirre on a thèid an dalladh leis|a’ ghaol (agus ’s dòcha gun dèid iad ann am beàrn no toll).|Leaghaidh lasair na suirghe seo fiù ’s cridhean ghràineagan reòite.|Ionnsaigh: Dèan suirghe nach gabh diùltadh
+04:26=Tilg a’ mheal-bhuc sùghail (is sgeingeach) air na nàimhdean.|Nuair a dh’fhalbhas an ùine air an tìmear, thèid a sgapadh|’na bomaichean beaga.|1-5: Suidhich tìmear na meal-bhuic|Ionnsaigh: Cum sìos gus a tilgeil le barrachd neart
+04:27=Dòirt teine ifrinneach air do nàimhdean leis an stuth-spreadhaidh|mallaichte seo. Cum air falbh on spreadhadh on a dh’fhaodas|teinntean beaga maireachdainn greis.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
+04:28=Greis às dèidh dhut an rocaid seo a chur gu dol, tòisichidh i|air tochladh ron làr agus spreadhaidh i nuair a thèid a fiùsa|air no nuair a ruigeas i an uachdair a-rithist.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a cur gu dol le barrachd neart
+04:29=Chan eil an t-inneal seo iomchaidh dhan chlann!|Loisgidh an gunna-bhàlaichean torr bhàlaichean beaga dathte|a tha làn stuth-spreadhaidh.|Ionnsaigh: Loisg le làn-neart|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas
 04:30=Iarr itealan a bheir ionnsaigh cumhachdach le napalm.|Leis an amas cheart, millidh an ionnsaigh seo raon mòr|dhen talamh, a’ gabhail a-steach nan gràineagan mì-fhortanach|a tha ’nan seasamh ann.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
-; 04:31=The RC plane is the ideal weapon to collect crates or|attack far away hogs. Either steer it into enemies or|drop some bombs first.|Attack: Launch the plane or drop bombs|Long Jump: Let the Valkyries ride into battle|Left/Right: Steer the plane
-04:32=Tha iom-tharraing ìosal nas èifeachdaiche na daithead sam bith! Leum nas àirde is nas fhaide no tilg na nàimhdean agad nas fhaide.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
-04:33=Aig amannan, chan eil a dhìth ort ach beagan dochainn a bharrachd. Ma ghnìomhaicheas tu seo, thèid 50% a chur ris an dochann gu deireadh na cuairte.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
-04:34=Chan fhulaing thu dochann gu deireadh do chuairt. Na bi ro bhragail co-dhiù on a ghabhas do bhàthadh fhathast.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+04:31=’S e an t-arm as fhearr gus creataichean a thogail no ionnsaigh a thoirt air|gràineagan fad air falbh a tha san itealan le smachd chèin.|Buail ri nàmhaid leis no leig às bomaichean an toiseach.|Ionnsaigh: Cuir an t-itealan gu dol no leig às boma|Leum fada: Dèan còmhrag|Clì/Deas: Stiùirich an t-itealan
+04:32=Tha iom-tharraing ìosal nas èifeachdaiche na|daithead sam bith! Leum nas àirde is nas fhaide|no tilg na nàimhdean agad nas fhaide.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+04:33=Aig amannan, chan eil a dhìth ort ach beagan dochainn a bharrachd.|Ma ghnìomhaicheas tu seo, thèid 50% a chur ris an dochann|gu deireadh na cuairte.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+04:34=Chan fhulaing thu dochann gu deireadh do chuairt.|Na bi ro bhragail co-dhiù on a ghabhas do bhàthadh fhathast.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
 04:35=Faodaidh gum falbh an ùine ort ro luath.|Faigh 30 diog a bharrachd gus an ionnsaigh agad a thoirt gu buil.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
-04:36=Uill, nach eil sgilean amais a dhìth ort? Faigh beagan taice le teicneolas ùr-nòsach.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
-04:37=Na cuireadh solas an latha an t-eagal ort! Cha mhair e ach cuairt agus sùghaidh tu 80% dhen dochann a dh’fhulaingeas na gràineagan eile.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+04:36=Uill, nach eil sgilean amais a dhìth ort?|Faigh beagan taice le teicneolas ùr-nòsach.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+04:37=Na cuireadh solas an latha an t-eagal ort!|Cha mhair e ach cuairt agus sùghaidh tu 80% dhen dochann|a dh’fhulaingeas na gràineagan eile.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
 04:38=Faodaidh an isneach fàtha a bhith ’na arm as milltiche san arm-lann agad|ach chan eil i èifeachdach idir ma tha an t-amas faisg ort.|Mar as fhaide air falbh an t-amas ’s ann as motha a bhios an dochann a nì i.|Tha i doirbh tomhadh, mar sin feumaidh tu fuireach far a bheil thu fhad ’s a|bhios an t-arm seo an gnìomh.|Ionnsaigh: Gnìomhaich am fradharc-leusair agus loisg an uairsin (dà thuras)|Clì/Deas: Tionndaidh an chomhair do chùil (eadar dà losgadh)
 04:39=Sgiathaich gu sgìre eile a’ mhapa leis an t-soitheach-itealaich. Bheir an goireas seo|a tha doirbh làimhseachadh cha mhòr gu àite sam bith air a’ bhlàr thu.|Ionnsaigh: Gnìomhaich/Cuir à gnìomh|Cuas/Clì/Deas: Luathachadh goirid dhan chomhair sin|Leum fada: Leig às durcan-spreadhaidh no airm coltach riutha|Amas pongail + leum fada: Tilg arm dhan chrois-ribe|Amas pongail + Suas/Sìos: Gleus an tomhadh
 04:40=Cuir teine air an làr leis a’ bhotal seo a tha làn lionna|a loisgeas (an ceann greis).|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
 04:41=Seo dearbhadh gu bheil an nàdar as cumhachdaiche na an soitheach-itealaich.|Giùlainidh an t-eunan do ghràineag mu thimcheall agus leigidh e uighean air|na nàimhdean gus am puinnseanachadh!|Bi luath on a chaitheas an t-eunan ùine na cuairte agad!|Ionnsaigh: Gnìomhaich is leig às uighean|Suas/Clì/Deas: Clap sgiathan ’na chomhair sin
-; 04:42=This portable portal device is capable|of instantly transporting you, your enemies,|or your weaponry between two points on the|terrain.|Use it wisely and your campaign will be a ...|HUGE SUCCESS!|Disclaimer\: Does not work on rubber bands.|Attack: Shoot a portal|Switch: Change portal colour
+04:42=Bheir an t-inneal tele-phortaidh so-ghiùlan seo nithean on dàrna|ionad dhan ionad eile sa bhad – thu fhèin, nàmhaid no airm.|Cleachd gu glic e ach an dèid an latha leat!|Aithris-àichidh\: Chan obraich e air bann rubair.|Ionnsaigh: Tilg doras|Dèan suids: Atharraich dath an dorais
 04:43=Cuir an t-iongnadh air càch le do chuid ciùil!|Tuit clàrsach mòr o na speuran|a mhilleas gad rud ’na rathad ach thoir an aire:|Thèid do ghràineag ’na h-ìobairt gus an clàrsach a ghairm.|Cùrsair: Tagh raon amais|F1-F9: Seinn air a’ chlàrsach
 04:44=Chan e càise a th’ ann ach cogadh bith-eòlach! Cha dèan e mòran|dochainn nuair a ruigeas an tìmear neoni ach thèid gràineag|sam bith a bheir fàileadh às a phuinnseanachadh!|1-5: Suidhich an tìmear|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart a’ bhocaidh|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
 04:45=Gheibh thu buannachd às an eòlas-nàdair mu dheireadh thall!|Cuir gu dol tonn sìneis marbhtach a loisgeas tron tìr.|Thoir an aire on a tha putadh làidir aig an arm seo.|Ionnsaigh: Loisg
 04:46=Còmhdaich do nàimhdean le lasair theth.|Bheir i tiomachadh air an cridheachan!|Ionnsaigh: Gnìomhaich|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas|Clì/Deas: Gleus neart an steallaidh
 04:47=Thoir an dà latha air do nàimhdean le dà mhèinn steigeach spèiceach shlìogach.|Suidhich frith-spreadhadh no dìon thu fhèin (no an dà chuid!)|Ionnsaigh: Cum sìos gus an tilgeil le barrachd neart
-; 04:48=Why should the moles get all the abuse?|Whacking hogs and stuff can be just as fun!|A good blow from this hammer will shave off|one third of a hog's health (or one half with|Extra Damage) and plunge them underground.|Attack: Activate
+04:48=Carson nach rachadh bualadh ach air famhan?|Tha bualadh air gràineag is nithean eile a cheart cho tlachdmhor!|Bheir bualadh math leis an òrd seo an treas cuid a shlàinte o ghràineag|(no an dàrna leth le barrachd dochainn) agus cuiridh e fon talamh i.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
 04:49=Dèan ìobairt dhe do shlàinte gus do charaidean aiseirigh!|Ach thoir an aire gun dèid do nàimhdean aiseirigh cuideachd.|Ionnsaigh: Cum sìos gus an aiseirigh gu slaodach|Suas: Luathaich an aiseirigh
 04:50=A bheil cuideigin ’na fhalach fon talamh?|Thoir dhan uachdar iad le buille tochlaidh!|Stiùirichidh an tìmear dè cho domhainn ’s a thochlas e.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|1-5: Suidhich an tìmear|Cùrsair: Tagh raon amais
 04:51=Faigh losgadh an-asgaidh ’s tu a’ tilgeil bàla puill.|Cha dèan e dochann ach putaidh e gràineagan is nithean.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
 04:52=GUN CHLEACHDADH
-; 04:53=Take a trip through time and space,|while leaving your comrades to fight on alone.|Be prepared to return at any time,|or for Sudden Death or if they are all defeated.|Disclaimer\: Does not function in Sudden Death,|if you are alone, or if you are a King.|Attack: Activate
+04:53=Gabh sgrìobag thar àm is rum fhad ’s a dh’fhàgas tu do chuideachd|a’ sabaid ’nan aonar. Bi an dùil air tilleadh uair sam bith no air bàs|obann ma thèid an ruaig uile.|Aithris-àichidh\: Chan obraich e ann am modh a’ bhàir obainn|ma tha thu ’nad aonar no mas e rìgh a th’ annad.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
 04:54=Steall sruth dhe bhleideagan steigeach.|Tog drochaidean, tòrr nàimhdean, dùin tunailean.|Thoir an aire nach cuir thu gin dheth ort fhèin!|Ionnsaigh: Gnìomhaich/Neo-ghnìomhaich|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas|clì/Deas: Gleus neart an steallaidh
-; 04:55=Bring back the ice-age!|Freeze hedgehogs or objects, make the floor slippery|or save yourself from drowning by freezing the water.|Attack: Activate/Deactivate freeze ray|Up/Down: Continue aiming
-04:56=Tilg dà chorc air do nàimhdean no cleachd iad gus bealaich is tunailean a bhacadh no gus sreap leotha!|Mar as luaithe iad, ’s ann as motha an sgrios a nì iad.|Thoir an aire! Tha cluich le sgian cunnartach.|Ionnsaigh: Cum sìos gus an tilgeil le barrachd neart (dà thuras)
+04:55=Till dhan linn-deighe!|Cuir reòthadh air gràineagan no nithean, dèan an làr sleamhainn|no sàbhail thu fhèin on bhàthadh le reòthadh an uisge.|Ionnsaigh: Gnìomhaich/Cuir à gnìomh an gath-reòthaidh|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas
+04:56=Tilg dà chorc air do nàimhdean no cleachd iad gus|bealaich is tunailean a bhacadh no gus sreap leotha!|Mar as luaithe iad, ’s ann as motha|an sgrios a nì iad.|Thoir an aire! Tha cluich le sgian cunnartach.|Ionnsaigh: Cum sìos gus an tilgeil le barrachd neart (dà thuras)
 04:57=Tog bann rubair lastaigeach sìnteach às a bhocas gràineagan is rudan eile gun a bhith|a’ fulang dochann tuiteim.|Clì/Deas: Atharraich comhair a’ bhanna rubair|Cùrsair: Cuir am bann rubair air ionad dligheach
-; 04:58=This proximity bomb will float freely in the air and follow|hedgehogs careless enough to come too close to it.|Its explosion is weaker than that of the land mine, however.|Attack: Hold to shoot with more power
+04:58=Sgiathaidh am boma fagais seo san adhar gu saor|agus leanaidh e air a’ gràineag a tha cho mì-fhaiceallach|’s a thèid i ro fhaisg air.|Chan eil an spreadhadh aige cho làidir ’s a tha aig a’ mhèinn|thìreach co-dhiù.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
 04:59=Chan eil an t-arm seo deiseil is e fo dheuchainn fhathast.|’S ann ortsa a bhios an cunnart ma chleachdas tu e!
 04:60=Tilg fras pheilearan air do nàimhdean!|Shaoil iad gum biodh iad sàbhailte air|cùlaibh còmhdachadh trì theannadairean.|Ionnsaigh: Loisg le làn-chumhachd|Suas/Sìos: Cum a’ cuimseachadh