share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_hu.ts
author alfadur
Thu, 09 Jul 2020 02:41:51 +0300
changeset 15713 73c4e7d47575
parent 15704 a356250566a8
permissions -rw-r--r--
fix sentry left jump

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE TS>
<TS version="2.1" language="hu">
<context>
  <name>About</name>
  <message>
    <source>Unknown Compiler</source>
    <translation>Ismeretlen fordító</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars %1</source>
    <extracomment>%1 contains Hedgewars&apos; version number</extracomment>
    <translation>Hedgewars %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Revision %1 (%2)</source>
    <translation>Revízió %1 (%2)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visit our homepage: %1</source>
    <translation>Látogasd meg honlapunkat: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This program is distributed under the %1.</source>
    <translation>Ez a program a %1 feltételei szerint terjeszthető.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>GNU GPL v2</source>
    <extracomment>Short for “GNU General Public License version 2”</extracomment>
    <translation>GNU GPL v2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dependency versions:</source>
    <extracomment>For the version numbers of Hedgewars&apos; software dependencies</extracomment>
    <translation>Függőségek verziói:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://gcc.gnu.org&quot;&gt;GCC&lt;/a&gt;: %1</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://gcc.gnu.org&quot;&gt;GCC&lt;/a&gt;: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_mixer&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_mixer&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_net&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_net&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_image&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_image&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_ttf&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_ttf&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://www.qt.io/developers/&quot;&gt;Qt&lt;/a&gt;: %1</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.qt.io/developers/&quot;&gt;Qt&lt;/a&gt;: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavcodec&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavcodec&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavformat&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavformat&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavutil&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavutil&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://icculus.org/physfs/&quot;&gt;PhysFS&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://icculus.org/physfs/&quot;&gt;PhysFS&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Credits</source>
    <translation>Közreműködők</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other people</source>
    <translation>További személyek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (alias %2)</source>
    <translation>%1 (alias %2)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 &amp;lt;%2&amp;gt;</source>
    <extracomment>Part of credits. %1: Contributor name. %2: E-mail address</extracomment>
    <translation>%1 &amp;lt;%2&amp;gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1: %2</source>
    <extracomment>Part of credits. %1: Description of contribution. %2: Contributor name</extracomment>
    <translation>%1: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1: %2 &amp;lt;%3&amp;gt;</source>
    <extracomment>Part of credits. %1: Description of contribution. %2: Contributor name. %3: E-mail address</extracomment>
    <translation>%1: %2 &amp;lt;%3&amp;gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Extended Credits</source>
    <translation>A közreműködők bővebb listája</translation>
  </message>
  <message>
    <source>An extended credits list can be found in the CREDITS text file.</source>
    <translation>A közreműködők bővebb listája a CREDITS nevű szövegfájlban olvasható.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>&lt;a href=&quot;https://visualstudio.microsoft.com&quot;&gt;VC++&lt;/a&gt;: %1</source>
    <translation>&lt;a href=&quot;https://visualstudio.microsoft.com&quot;&gt;VC++&lt;/a&gt;: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown Compiler: %1</source>
    <translation>Ismeretlen fordító: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>AbstractPage</name>
  <message>
    <source>Go back</source>
    <translation>Vissza</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>BanDialog</name>
  <message>
    <source>IP</source>
    <translation>IP</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nick</source>
    <translation>Becenév</translation>
  </message>
  <message>
    <source>IP/Nick</source>
    <translation>IP/Becenév</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reason</source>
    <translation>Indok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duration</source>
    <translation>Időtartam</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ok</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Mégse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>you know why</source>
    <translation>tudod te, miért</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning</source>
    <translation>Figyelmeztetés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>permanent</source>
    <translation>végleges</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ban player</source>
    <translation>Játékos kitiltása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please specify an IP address.</source>
    <translation>Kérjük, adj meg egy IP címet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please specify a nickname.</source>
    <translation>Kérjük, adj meg egy becenevet.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>DataManager</name>
  <message>
    <source>Use Default</source>
    <translation>Alapértelmezés használata</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FeedbackDialog</name>
  <message>
    <source>View</source>
    <translation>Megtekintés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Mégse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send Feedback</source>
    <translation>Visszajelzés küldése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>We are always happy about suggestions, ideas, or bug reports.</source>
    <translation>Minden javaslatnak, ötletnek, hibajelzésnek örülünk.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send us feedback!</source>
    <translation>Küldj visszajelzést!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If you found a bug, you can see if it&apos;s already been reported here: </source>
    <translation>Ha hibát találtál, itt megnézheted, jelentették-e már: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your email address is optional, but necessary if you want us to get back at you.</source>
    <translation>Az e-mail cím nem kötelező, de csak akkor tudunk válaszolni, ha megadod. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Feedback</source>
    <translation>Visszajelzés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This is optional, but this information might help us to resolve bugs and other technical problems.</source>
    <translation>Nem kötelező, de hasznos lehet nekünk a hibák és más technikai problémák megoldásához.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>FreqSpinBox</name>
  <message>
    <source>Never</source>
    <translation>Soha</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>Every %1 turn</source>
    <translation>
      <numerusform>Minden %1. körben</numerusform>
    </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GameCFGWidget</name>
  <message>
    <source>Edit weapons</source>
    <translation>Fegyverek beállítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit schemes</source>
    <translation>Sémák szerkesztése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game scheme will auto-select a weapon</source>
    <translation>A játékséma automatikusan választ fegyvert</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map</source>
    <translation>Pálya</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game options</source>
    <translation>Játékbeállítások</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GameSchemeModel</name>
  <message>
    <source>new</source>
    <translation type="obsolete">új</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Új</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>%1 másolata</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New (%1)</source>
    <translation>Új (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1 (%2)</source>
    <translation>%1 másolata (%2)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>GameUIConfig</name>
  <message>
    <source>Guest</source>
    <translation>Vendég</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWApplication</name>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 minutes</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 perc</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 hour</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 óra</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 hours</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 óra</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 day</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 nap</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 days</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 nap</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scheme &apos;%1&apos; not supported</source>
    <extracomment>Here, “scheme” refers to the scheme of a Uniform Resource Identifier”</extracomment>
    <translation>A(z) %1 séma nem támogatott</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot create directory %1</source>
    <translation>Nem sikerült létrehozni a(z) %1 könyvtárat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to open data directory:
%1

Please check your installation!</source>
    <translation>Nem sikerült a következő adatkönyvtár megnyitása:
%1

Kérjük, ellenőrizd a telepítésedet!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Usage</source>
    <comment>command-line</comment>
    <extracomment>“Usage” as in “how the command-line syntax works”. Shown when running “hedgewars --help” in command-line</extracomment>
    <translation>Használat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OPTION</source>
    <comment>command-line</comment>
    <extracomment>Name of a command-line argument, shown when running “hedgewars --help” in command-line. “OPTION” as in “command-line option”</extracomment>
    <translation>KAPCSOLÓ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CONNECTSTRING</source>
    <comment>command-line</comment>
    <extracomment>Name of a command-line argument, shown when running “hedgewars --help” in command-line</extracomment>
    <translation>KAPCSOLATSZTRING</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Options</source>
    <comment>command-line</comment>
    <extracomment>“Options” as in “command-line options”</extracomment>
    <translation>Kapcsolók</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Display this help</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Ezen súgó megjelenítése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom path for configuration data and user data</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Saját útvonal megadása beállításokhoz és felhasználói adatokhoz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom path to the game data folder</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Saját útvonal megadása a játék adatkönyvtárához</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars can use a %1 (e.g. &quot;%2&quot;) to connect on start.</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>A Hedgewarsnak megadható egy %1 (pl. &quot;%2&quot;), hogy indításkor oda csatlakozzon.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Malformed option argument: %1</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Hibásan megadott kapcsolóargumentum: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown option argument: %1</source>
    <comment>command-line</comment>
    <translation>Ismeretlen kapcsolóargumentum: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWAskQuitDialog</name>
  <message>
    <source>Do you really want to quit?</source>
    <translation>Tényleg ki akarsz lépni?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWChatWidget</name>
  <message>
    <source>%1 has been removed from your ignore list</source>
    <translation>%1 immár nincs a mellőzési listádon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has been added to your ignore list</source>
    <translation>%1 a mellőzési listádra került</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has been removed from your friends list</source>
    <translation>%1 immár nincs a barátlistádon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has been added to your friends list</source>
    <translation>%1 a barátlistádra került</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stylesheet imported from %1</source>
    <translation>Stíluslap importálva innen: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter %1 if you want to use the current StyleSheet in future, enter %2 to reset!</source>
    <translation>Ha ezt a stíluslapot szeretnéd használni a jövőben, üsd ezt: %1, visszaállításhoz üsd ezt: %2!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Couldn&apos;t read %1</source>
    <translation>Nem sikerült olvasni ezt: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>StyleSheet discarded</source>
    <translation>Stíluslap elvetve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>StyleSheet saved to %1</source>
    <translation>A stíluslapot mentettük ide: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to save StyleSheet to %1</source>
    <translation>Nem sikerült a stíluslap mentése ide: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has joined</source>
    <translation>%1 csatlakozott</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has left</source>
    <translation>%1 kilépett</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 has left (%2)</source>
    <translation>%1 kilépett (%2)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chat log</source>
    <translation>Csevegési napló</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter chat messages here and send them with [Enter]</source>
    <translation>Ide írd a csevegési üzeneteket, Enterrel küldheted el őket</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List of players</source>
    <translation>Játékosok listája</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWForm</name>
  <message>
    <source>Cannot save record to file %1</source>
    <translation>Nem sikerült menteni a %1 fájlba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars Demo File</source>
    <comment>File Types</comment>
    <translation>Hedgewars bemutatófájl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars Save File</source>
    <comment>File Types</comment>
    <translation>Hedgewars mentésfájl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Demo name</source>
    <translation>Bemutató neve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Demo name:</source>
    <translation>Bemutató neve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game aborted</source>
    <translation>Játék leállítva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname</source>
    <translation>Becenév</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No nickname supplied.</source>
    <translation>Nincs becenév megadva.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Someone already uses your nickname %1 on the server.
Please pick another nickname:</source>
    <translation>Valaki már használja a becenevedet (%1) a kiszolgálón.
Kérjük, válassz másik becenevet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1&apos;s Team</source>
    <translation>%1 csapata</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Nick registered</source>
    <translation>Hedgewars – Becenév regisztrálva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This nick is registered, and you haven&apos;t specified a password.

If this nick isn&apos;t yours, please register your own nick at www.hedgewars.org

Password:</source>
    <translation>Ez a becenév regisztrált, és nem adtál meg jelszót.

Ha ez nem a te beceneved, kérjük regisztrálj sajátot a www.hedgewars.org címen.

Jelszó:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your nickname is not registered.
To prevent someone else from using it,
please register it at www.hedgewars.org</source>
    <translation type="vanished">A beceneved nincs regisztrálva.
Nehogy más is használja, kérjük,
regisztráld a www.hedgewars.org címen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>

Your password wasn&apos;t saved either.</source>
    <translation>

A jelszavad sem lett mentve.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Empty nickname</source>
    <translation>Hedgewars – Üres becenév</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Wrong password</source>
    <translation>Hedgewars – Rossz jelszó</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You entered a wrong password.</source>
    <translation>Rossz jelszót írtál be.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Try Again</source>
    <translation>Próbáld újra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Connection error</source>
    <translation>Hedgewars – Csatlakozási hiba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You reconnected too fast.
Please wait a few seconds and try again.</source>
    <translation>Túl gyorsan csatlakoztál újra.
Kérjük, várj pár másodpercet, és próbáld újra.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room password</source>
    <translation>Szoba jelszava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The room is protected with password.
Please, enter the password:</source>
    <translation>A szoba jelszóval védett.
Kérjük, add meg a jelszót:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team 1</source>
    <translation>Csapat 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team %1</source>
    <extracomment>Default team name</extracomment>
    <translation>Csapat %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Computer %1</source>
    <extracomment>Default computer team name</extracomment>
    <translation>Számítógép %1 </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown network error (possibly missing SSL library).</source>
    <translation>Ismeretlen hálózati hiba (talán hiányzó SSL könyvtár).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This feature requires an Internet connection, but you don&apos;t appear to be online (error code: %1).</source>
    <translation>Ez a lehetőség internetkapcsolatot kíván, de úgy tűnik, nem vagy online (hibakód: %1).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Internal error: Reply object is invalid.</source>
    <translation>Belső hiba: Érvénytelen válaszobjektum.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your nickname is not registered.
To be able to rejoin games in progress and
prevent someone else from using your nickname,
please register it at www.hedgewars.org.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWGame</name>
  <message>
    <source>en.txt</source>
    <extracomment>IMPORTANT: This text has a special meaning, do not translate it directly. This is the file name of translation files for the game engine, found in Data/Locale/. Usually, you replace “en” with the ISO-639-1 language code of your language.</extracomment>
    <translation>hu.txt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot open demofile %1</source>
    <translation>Nem sikerült megnyitni a(z) %1 bemutatót</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A fatal ERROR occured! The game engine had to stop.

We are very sorry for the inconvenience. :-(

If this keeps happening, please click the &apos;Feedback&apos; button in the main menu!

Last engine message:
%1</source>
    <translation>Végzetes HIBA történt! A játékmotort le kellett állítani.

Nagyon sajnáljuk a kellemetlenséget. :-(

Ha újra meg újra ez történik, kérjük, kattints a főmenü „Visszajelzés” gombjára!

A játékmotor utolsó üzenete:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWHostPortDialog</name>
  <message>
    <source>Connect to server</source>
    <translation>Csatlakozás kiszolgálóhoz</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWMapContainer</name>
  <message>
    <source>All</source>
    <translation>Minden</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small</source>
    <translation>Kicsi</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium</source>
    <translation>Közepes</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large</source>
    <translation>Nagy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cavern</source>
    <translation>Barlang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wacky</source>
    <translation>Őrült</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small tunnels</source>
    <translation>Szűk alagutak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium tunnels</source>
    <translation>Átlagos alagutak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Seed</source>
    <extracomment>Refers to the &quot;random seed&quot;; the source of randomness in the game</extracomment>
    <translation>Mag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map type:</source>
    <translation>Pálya típusa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Image map</source>
    <translation>Kép-pálya</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mission map</source>
    <translation>Küldetéspálya</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hand-drawn</source>
    <translation>Kézzel rajzolt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomly generated</source>
    <translation>Véletlenszerű</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random maze</source>
    <translation>Véletlen útvesztő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random</source>
    <translation>Véletlen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map preview:</source>
    <translation>Pálya előnézete:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load map drawing</source>
    <translation>Pályarajz betöltése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit map drawing</source>
    <translation>Pályarajz szerkesztése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Small islands</source>
    <translation>Kis szigetek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Medium islands</source>
    <translation>Közepes szigetek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large islands</source>
    <translation>Nagy szigetek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map size:</source>
    <translation>Pálya mérete:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maze style:</source>
    <translation>Útvesztő stílusa:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mission:</source>
    <translation>Küldetés:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map:</source>
    <translation>Pálya:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load drawn map</source>
    <translation>Megrajzolt pálya betöltése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drawn Maps</source>
    <translation>Megrajzolt pályák</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All files</source>
    <translation>Minden fájl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Large tunnels</source>
    <translation>Nagy alagutak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Theme: %1</source>
    <translation>Téma: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random perlin</source>
    <translation>Véletlen Perlin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style:</source>
    <translation>Stílus:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forts</source>
    <translation>Várak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>View and edit the seed, the source of randomness in the game</source>
    <translation>A mag megtekintése és szerkesztése. Ez a játékbeli véletlenszerűség forrása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the theme</source>
    <translation>Téma találomra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a theme</source>
    <translation>Válassz témát</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the map, theme and seed</source>
    <translation>Pálya, téma és mag találomra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the theme and seed</source>
    <translation>Téma és mag találomra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the seed</source>
    <translation>Mag találomra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to randomize the map, theme and seed</source>
    <translation>Kattints a pálya, téma és mag véletlenszerű generálásához</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to randomize the theme and seed</source>
    <translation>Kattints a téma és a mag véletlenszerű generálásához</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust the complexity of the generated map</source>
    <translation>A generált pálya összetettségének állítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Adjust the distance between forts</source>
    <translation>A várak közötti távolság állítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to edit</source>
    <translation>Kattints a szerkesztéshez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scale size of the drawn map</source>
    <translation>A rajzolt pálya méretarányának állítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load</source>
    <translation>Betöltés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit</source>
    <translation>Szerkesztés</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWNetServersModel</name>
  <message>
    <source>Title</source>
    <translation>Név</translation>
  </message>
  <message>
    <source>IP</source>
    <extracomment>short for &quot;IP address&quot; (Internet Protocol), part of server address</extracomment>
    <translation>IP</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Port</source>
    <extracomment>short for &quot;port number&quot;, part of server address</extracomment>
    <translation>Port</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWNewNet</name>
  <message>
    <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
    <translation>Host nem található. Kérlek, ellenőrizd a host név és port beállításokat.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Connection refused</source>
    <translation type="vanished">Kapcsolat visszautasítva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room destroyed</source>
    <translation>Szoba megszűnt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quit reason: </source>
    <translation type="vanished">Kilépés oka:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You got kicked</source>
    <translation>Kirúgtak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 *** %2 has joined the room</source>
    <translation>%1 *** %2 belépett a szobába</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 *** %2 has joined</source>
    <translation type="obsolete">%1 *** %2 csatlakozott</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 *** %2 has left (%3)</source>
    <translation>%1 *** %2 kilépett (%3)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 *** %2 has left</source>
    <translation>%1 *** %2 kilépett</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remote host has closed connection</source>
    <translation>A távoli gép lezárta a kapcsolatot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The server is too old. Disconnecting now.</source>
    <translation>A kiszolgáló túl régi. Kapcsolat bontása.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server authentication error</source>
    <translation>Kiszolgálói hitelesítési hiba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reason:</source>
    <translation>Indok:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The connection was refused by the official server or timed out. Something seems to be wrong with the official server at the moment. This might be a temporary problem. Please try again later.</source>
    <translation>A hivatalos kiszolgáló elutasította a kapcsolatot, vagy túl sokáig nem válaszolt. Úgy tűnik, most éppen valami gond van a hivatalos kiszolgálóval. A probléma talán csak átmeneti. Kérjük, később próbáld újra.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The connection was refused by the host or timed out. This might have one of the following reasons:
- The Hedgewars Server program does currently not run on the host
- The specified port number is incorrect
- There is a temporary network problem

Please check the host name and port settings and/or try again later.</source>
    <translation>A távoli számítógép elutasította a kapcsolatot, vagy túl sokáig nem válaszolt. Ennek az alábbi okai lehetnek:
– A Hedgewars Szerver program most nem fut a másik gépen.
– A megadott portszám nem megfelelő.
– Átmeneti hálózati hiba lépett fel.

Kérjük, ellenőrizd a gép nevét és portbeállításait, és/vagy próbálkozz újra később.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWPasswordDialog</name>
  <message>
    <source>Login</source>
    <translation>Bejelentkezés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>To connect to the server, please log in.

If you don&apos;t have an account on www.hedgewars.org,
just enter your nickname.</source>
    <translation>Kérjük, jelentkezz be a szerverhez való kapcsolódáshoz.

Ha nincs felhasználói fiókod a www.hedgewars.org oldalon,
csak írd be a becenevedet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname:</source>
    <translation>Becenév:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Password:</source>
    <translation>Jelszó:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New Account</source>
    <translation>Új fiók</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HWRecorder</name>
  <message>
    <source>A fatal ERROR occured while processing the video recording! The video could not be saved.

As a workaround, you could try to reset the Hedgewars video recorder settings to the defaults.

To report this error, please click the &apos;Feedback&apos; button in the main menu!

Last engine message:
%1</source>
    <translation>Végzetes HIBA történt a videofelvétel feldolgozása közben! A videót nem sikerült menteni.

Átmeneti megoldásként megpróbálhatod visszaállítani a Hedgewars videorögzítő beállításait az alapértelmezésekre.

A hiba jelentéséhez kérjük, kattints a „Visszajelzés” gombra a főmenüben!

A motor utolsó üzenete:
%1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HatButton</name>
  <message>
    <source>Change hat (%1)</source>
    <translation>Fejfedő megváltoztatása (%1)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>HatPrompt</name>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Mégse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use selected hat</source>
    <translation>Választott fejfedő használata</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for a hat:</source>
    <translation>Fejfedő keresése:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a hat</source>
    <translation>Fejfedő választása</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KB</name>
  <message>
    <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
    <translation type="obsolete">SDL_ttf hibát dobott a szöveg kiírásakor, ezt valószínűleg a freetype2 egy hibája okozza. Ajánlott a freetype lib frissítése.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>KeyBinder</name>
  <message>
    <source>Category</source>
    <translation>Kategória</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning: The same key is assigned multiple times!</source>
    <translation>Figyelem: Ugyanaz a gomb több mindenhez van rendelve!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>LibavInteraction</name>
  <message>
    <source>Audio: </source>
    <translation>Hang:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unknown</source>
    <translation>ismeretlen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Duration: %1min %2s</source>
    <extracomment>Duration in minutes and seconds (SI units)</extracomment>
    <translation>Hossz: %1 p %2 mp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video: %1x%2, %3 FPS, %4</source>
    <extracomment>Video metadata. %1 = video width, %2 = video height, %3 = frames per second = %4 = decoder name</extracomment>
    <translation>Video: %1×%2, %3 FPS, %4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video: %1x%2, %3</source>
    <extracomment>Video metadata. %1 = video width, %2 = video height, %3 = decoder name</extracomment>
    <translation>Video: %1×%2, %3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Player: %1</source>
    <translation>Játékos: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Theme: %1</source>
    <translation>Téma: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map: %1</source>
    <translation>Pálya: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Record: %1</source>
    <extracomment>As in ‘recording’</extracomment>
    <translation>Felvétel: %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MapModel</name>
  <message>
    <source>No description available.</source>
    <translation>Nincs elérhető leírás.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>MinesTimeSpinBox</name>
  <message>
    <source>Random</source>
    <translation>Véletlen</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 seconds</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 másodperc</numerusform>
    </translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageAdmin</name>
  <message>
    <source>Clear Accounts Cache</source>
    <translation>Fiókgyorsítótár törlése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fetch data</source>
    <translation>Adatok letöltése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server message for latest version:</source>
    <translation>Szerverüzenet a legújabb verzióhoz:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server message for previous versions:</source>
    <translation>Szerver üzenete az előző verzióknak:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Latest version protocol number:</source>
    <translation>Legújabb verzió protokollszáma:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>MOTD preview:</source>
    <extracomment>MOTD = Message Of The Day, the message which is shown to players joining the server</extracomment>
    <translation>MOTD előnézet:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set data</source>
    <translation>Adat beállítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Általános</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bans</source>
    <translation>Tiltások</translation>
  </message>
  <message>
    <source>IP/Nick</source>
    <translation>IP/Becenév</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Expiration</source>
    <translation>Lejárat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reason</source>
    <translation>Indok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Refresh</source>
    <translation>Frissítés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add</source>
    <translation>Hozzáadás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove</source>
    <translation>Eltávolítás</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageCampaign</name>
  <message>
    <source>Team</source>
    <translation>Csapat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Campaign</source>
    <translation>Hadjárat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mission</source>
    <translation>Küldetés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start fighting</source>
    <translation>Harc indítása</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageConnecting</name>
  <message>
    <source>Connecting...</source>
    <translation>Csatlakozás…</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageDataDownload</name>
  <message>
    <source>Loading, please wait.</source>
    <translation>Betöltés, kis türelmet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open packages directory</source>
    <translation>Csomagok könyvtárának megnyitása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load the start page</source>
    <translation>Kezdőoldal betöltése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown network error (possibly missing SSL library).</source>
    <translation>Ismeretlen hálózati hiba (talán hiányzó SSL könyvtár).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This feature requires an Internet connection, but you don&apos;t appear to be online (error code: %1).</source>
    <translation>Ez a lehetőség internetkapcsolatot kíván, de úgy tűnik, nem vagy online (hibakód: %1).</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Internal error: Reply object is invalid.</source>
    <translation>Belső hiba: Érvénytelen válaszobjektum.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageDrawMap</name>
  <message>
    <source>Undo</source>
    <translation>Visszavonás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Törlés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load</source>
    <translation>Betöltés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation>Mentés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load drawn map</source>
    <translation>Rajzolt pálya betöltése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save drawn map</source>
    <translation>Rajzolt pálya mentése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drawn Maps</source>
    <translation>Rajzolt pályák</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All files</source>
    <translation>Minden fájl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Eraser</source>
    <translation>Radír</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polyline</source>
    <translation>Vonal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rectangle</source>
    <translation>Téglalap</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ellipse</source>
    <translation>Ellipszis</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Optimize</source>
    <translation>Optimalizálás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brush size</source>
    <translation>Ecset mérete</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageEditTeam</name>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Általános</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select an action to choose a custom key bind for this team</source>
    <translation>Válassz műveletet a saját csapatbillentyű hozzárendeléséhez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use my default</source>
    <translation>Alapértelmezésem használata</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset all binds</source>
    <translation>Minden hozzárendelés visszaállítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom Controls</source>
    <translation>Egyedi irányítási beállítások</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hat</source>
    <translation>Fejfedő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Név</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This hedgehog&apos;s name</source>
    <translation>Ennek a sünnek a neve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize this hedgehog&apos;s name</source>
    <translation>Sünnév találomra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Team</source>
    <translation>Véletlen csapat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a random example of this voice</source>
    <translation>Példa lejátszása ebből a beszédkészletből</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Hats</source>
    <translation>Fejfedők találomra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Names</source>
    <translation>Nevek találomra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the team name</source>
    <translation>Csapatnév találomra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the grave</source>
    <translation>Sír találomra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the flag</source>
    <translation>Zászló találomra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the voice</source>
    <translation>Hang találomra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Randomize the fort</source>
    <translation>Erőd találomra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CPU %1</source>
    <extracomment>Name of a flag for computer-controlled enemies. %1 is replaced with the computer level</extracomment>
    <translation>CPU %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (%2)</source>
    <translation>%1 (%2)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageGameStats</name>
  <message>
    <source>Details</source>
    <translation>Részletek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Health graph</source>
    <translation>Életerő-grafikon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ranking</source>
    <translation>Helyezések</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
    <translation>
      <numerusform>A legjobb lövés díját &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; nyerte &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; ponttal.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>The best killer is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills in a turn.</source>
    <translation>
      <numerusform>A legnagyobb gyilkos &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; élet szárad a lelkén. </numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; hedgehog(s) were killed during this round.</source>
    <translation>
      <numerusform>Összesen &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; sünt öltek meg ebben a körben.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%1 kill)</source>
    <extracomment>Number of kills in stats screen, written after the team name</extracomment>
    <translation>
      <numerusform>(%1 gyilkosság)</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; was scared and skipped turn &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; times.</source>
    <translation>
      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; félt, és &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kört hagyott ki.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play again</source>
    <translation>Újrajátszás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save</source>
    <translation type="vanished">Mentés</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%1 %2)</source>
    <extracomment>For custom number of points in the stats screen, written after the team name. %1 is the number, %2 is the word. Example: “4 points”</extracomment>
    <translation>
      <numerusform>(%1 %2)</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; thought it&apos;s good to shoot their own hedgehogs for &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
    <translation>
      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jó mókának találta saját tagjait lövöldözni, &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pont erejéig.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; killed &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; of their own hedgehogs.</source>
    <translation>
      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; megölte &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; saját tagját.</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>With everyone having the same clan color, there was no reason to fight. And so the hedgehogs happily lived in peace ever after.</source>
    <translation>Mivel mindenki ugyanabba a színű klánba tartozott, nem volt értelme harcolni. Így a sünik békében éltek boldogan, míg meg nem haltak.</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%1 point(s))</source>
    <extracomment>Number of points in stats screen, written after the team name</extracomment>
    <translation>
      <numerusform>(%1 pont)</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%L1 second(s))</source>
    <extracomment>Time in seconds</extracomment>
    <translation>
      <numerusform>(%L1 másodperc)</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>(%1 crate(s))</source>
    <translation>
      <numerusform>(%1 csomag)</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save demo</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save demo (unavailable because the /lua command was used)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageInGame</name>
  <message>
    <source>In game...</source>
    <translation>Játékban vagyunk…</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageInfo</name>
  <message>
    <source>Open the snapshot folder</source>
    <translation>Képernyőképek könyvtárának megnyitása</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageMain</name>
  <message>
    <source>Downloadable Content</source>
    <translation>Letölthető tartalom</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a game on a single computer</source>
    <translation>Játék a helyi számítógépen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a game across a network</source>
    <translation>Játék hálózaton keresztül</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Read about who is behind the Hedgewars Project</source>
    <translation>Itt olvashatod, kik állnak a Hedgewars Projekt mögött</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Leave a feedback here reporting issues, suggesting features or just saying how you like Hedgewars</source>
    <translation>Itt üzenheted meg nekünk a hibákat, javaslataidat, vagy akár azt, hogy tetszik a Hedgewars</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access the user created content downloadable from our website</source>
    <translation>A weboldalunkról letölthető felhasználói tartalmak elérése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Exit game</source>
    <translation>Kilépés a játékból</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Manage videos recorded from game</source>
    <translation>A játékban rögzített videók kezelése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit game preferences</source>
    <translation>A játék beállításainak szerkesztése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a game across a local area network</source>
    <translation>Játék helyi hálózaton keresztül</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a game on an official server</source>
    <translation>Játék egy hivatalos kiszolgálón</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Feedback</source>
    <translation>Visszajelzés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play local network game</source>
    <translation>Helyi hálózati játék</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play official network game</source>
    <translation>Hivatalos hálózati játék</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open the Hedgewars online game manual in your web browser</source>
    <translation>A Hedgewars online kézikönyvének megnyitása a webböngésződben</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageMultiplayer</name>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation>Start</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit game preferences</source>
    <translation>Játékbeállítások szerkesztése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start fighting (requires at least 2 teams)</source>
    <translation>Harc indítása (legalább 2 csapat kell)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageNet</name>
  <message>
    <source>Connect to the selected server</source>
    <translation>Csatlakozás a kiválasztott kiszolgálóhoz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update the list of servers</source>
    <translation>Kiszolgálók listájának frissítése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specify the address and port number of a known server and connect to it directly</source>
    <translation>Egy ismert kiszolgáló címének és portszámának közvetlen megadása, és közvetlen csatlakozás </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start private server</source>
    <translation>Saját kiszolgáló indítása</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageNetGame</name>
  <message>
    <source>Control</source>
    <translation type="obsolete">Irányítás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit game preferences</source>
    <translation>Játékbeállítások szerkesztése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation>Indítás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update</source>
    <translation>Frissítés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room controls</source>
    <translation>Szoba vezérlői</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room name</source>
    <translation>Szoba neve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update the room name</source>
    <translation>Szobanév frissítése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turn on the lightbulb to show the other players when you&apos;re ready to fight</source>
    <translation>A villanykörte felkapcsolásával jelezheted a többi játékosnak, ha készen állsz a harcra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start fighting (requires at least 2 teams)</source>
    <translation>Harc indítása (legalább 2 csapat kell)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageNetServer</name>
  <message>
    <source>Click here for details</source>
    <translation>Kattints ide a részletekért</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert your address here</source>
    <translation>Írd be a címedet ide</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageOptions</name>
  <message>
    <source>New team</source>
    <translation>Új csapat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit team</source>
    <translation>Csapat szerkesztése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete team</source>
    <translation>Csapat törlése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t edit teams from team selection. Go back to main menu to add, edit or delete teams.</source>
    <translation>Nem szerkesztheted a csapatokat a csapatok kiválasztásakor. Menj vissza a főmenübe csapatok hozzáadásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New scheme</source>
    <translation>Új séma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit scheme</source>
    <translation>Séma szerkesztése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete scheme</source>
    <translation>Séma törlése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New weapon set</source>
    <translation>Új fegyverkészlet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Edit weapon set</source>
    <translation>Fegyverkészlet szerkesztése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete weapon set</source>
    <translation>Fegyverkészlet törlése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Advanced</source>
    <translation>Haladó</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset to default colors</source>
    <translation>Alapértelmezett színek visszaállítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy host</source>
    <translation>Proxy címe</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy port</source>
    <translation>Proxy portja</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy login</source>
    <translation>Proxy felhasználóneve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy password</source>
    <translation>Proxy jelszava</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No proxy</source>
    <translation>Nincs proxy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Socks5 proxy</source>
    <translation>Socks5 proxy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>HTTP proxy</source>
    <translation>HTTP proxy</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System proxy settings</source>
    <translation>Rendszer proxybeállításai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select an action to change what key controls it</source>
    <translation>Válassz ki egy műveletet, hogy megadhasd, milyen gomb végezze</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset to default</source>
    <translation>Alapértelmezés visszaállítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset all binds</source>
    <translation>Minden hozzárendelés visszaállítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game</source>
    <translation>Játék</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Graphics</source>
    <translation>Grafika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Audio</source>
    <translation>Hang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Controls</source>
    <translation>Vezérlés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video Recording</source>
    <translation>Videorögzítés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Network</source>
    <translation>Hálózat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teams</source>
    <translation>Csapatok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Schemes</source>
    <translation>Sémák</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Fegyverek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend</source>
    <translation>Felület</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Custom colors</source>
    <translation>Egyedi színek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game audio</source>
    <translation>Játékbeli hangok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend audio</source>
    <translation>Menübeli hangok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Account</source>
    <translation>Fiók</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Proxy settings</source>
    <translation>Proxybeállítások</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous</source>
    <translation>Egyebek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Updates</source>
    <translation>Frissítések</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check for updates</source>
    <translation>Frissítések keresése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video recording options</source>
    <translation>Videorögzítés beállításai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>x</source>
    <extracomment>Multiplication sign, to be used between two numbers. Note the “x” is only a dummy character, we recommend to use “×” if your language permits it</extracomment>
    <translation>×</translation>
  </message>
  <message>
    <source>MISSING LANGUAGE NAME [%1]</source>
    <extracomment>In the case of an error, this is shown in the language selection for a language with unknown name. %1 = language code</extracomment>
    <translation>HIÁNYZÓ NYELVNÉV [%1]</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Check now</source>
    <translation>Ellenőrzés most</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Can&apos;t delete last team</source>
    <translation>Nem törölhető az utolsó csapat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t delete the last team!</source>
    <translation>Nem törölheted a legutolsó csapatot!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PagePlayDemo</name>
  <message>
    <source>Rename dialog</source>
    <translation>Párbeszéd átnevezése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter new file name:</source>
    <translation>Add meg az új fájl nevét:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play demo</source>
    <translation>Bemutató lejátszása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play the selected demo</source>
    <translation>A kiválasztott bemutató lejátszása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load the selected game</source>
    <translation>A kiválasztott játék betöltése</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageRoomsList</name>
  <message>
    <source>Create</source>
    <translation type="obsolete">Létrehozás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Join</source>
    <translation type="obsolete">Csatlakozás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Admin features</source>
    <translation>Adminisztráció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room Name:</source>
    <translation type="obsolete">Szoba neve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation type="obsolete">Törlés</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 players online</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 játékos online</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for a room:</source>
    <translation>Szoba keresése:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create room</source>
    <translation>Szoba készítése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Join room</source>
    <translation>Belépés szobába</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room state</source>
    <translation>Szoba állapota</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open server administration page</source>
    <translation>Kiszolgáló beállítófelületének megnyitása</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageScheme</name>
  <message>
    <source>Defend your fort and destroy the opponents, two team colours max!</source>
    <translation type="obsolete">Védd meg az erődöd, és pusztítsd el az ellenfelekét! Legfeljebb két csapatszín!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teams will start on opposite sides of the terrain, two team colours max!</source>
    <translation type="obsolete">A csapatok a pálya két végén kezdenek. Legfeljebb két csapatszín!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Land can not be destroyed!</source>
    <translation type="vanished">A talajt nem lehet elpusztítani!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lower gravity</source>
    <translation>Gyengébb gravitáció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Assisted aiming with laser sight</source>
    <translation>A célzás segítése egy lézerkövetővel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All hogs have a personal forcefield</source>
    <translation>Minden süninek saját erőtere van</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gain 80% of the damage you do back in health</source>
    <translation>Az általad okozott sebzés 80% -át visszagyógyulod</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Share your opponents pain, share their damage</source>
    <translation>Osztozol ellenfeled fájdalmában, sérülésében</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your hogs are unable to move, put your artillery skills to the test</source>
    <translation>A sünik nem tudnak mozogni, próbára téve a célzókészséged</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random</source>
    <translation type="obsolete">Véletlen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Seconds</source>
    <translation type="obsolete">másodperc</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Új</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Törlés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Order of play is random instead of in room order.</source>
    <translation>A lépéssorrend véletlen a következőségi sorrend helyett.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play with a King. If he dies, your side dies.</source>
    <translation>Kapsz egy királyt. Ha meghal, a te oldalad veszít.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Take turns placing your hedgehogs before the start of play.</source>
    <translation>Felváltva helyezitek el a sünöket a játék kezdete előtt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ammo is shared between all teams that share a colour.</source>
    <translation>A lőszerek közösek az azonos színű csapatok között.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disable girders when generating random maps.</source>
    <translation>Hidak letiltása véletlen pályák létrehozásakor.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disable land objects when generating random maps.</source>
    <translation>Tereptárgyak letiltása véletlen pálya létrehozásakor.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All (living) hedgehogs are fully restored at the end of turn</source>
    <translation>Minden (élő) sün teljesen meggyógyul a kör végén</translation>
  </message>
  <message>
    <source>AI respawns on death.</source>
    <translation>Az MI feltámad a halálból.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Attacking does not end your turn.</source>
    <translation>A támadással nem ér véget a köröd.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons are reset to starting values each turn.</source>
    <translation>A fegyverek száma minden kör elején visszáll.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Each hedgehog has its own ammo. It does not share with the team.</source>
    <translation>Minden sünnek saját fegyvertára van. Nem osztja meg csapatával.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You will not have to worry about wind anymore.</source>
    <translation>Nem kell többé aggódnod a szél miatt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wind will affect almost everything.</source>
    <translation>A szél szinte mindent el fog fújni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Másolás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teams in each clan take successive turns sharing their turn time.</source>
    <translation>A klán csapatai felváltva következnek, megosztva köridejüket.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add an indestructible border around the terrain</source>
    <translation>A pálya köré egy elpusztíthatatlan keret felhúzása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add an indestructible border along the bottom</source>
    <translation>A pálya alá egy sérthetetlen keret kerül</translation>
  </message>
  <message>
    <source>None (Default)</source>
    <translation>Nincs (alapértelmezés)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Wrap (World wraps)</source>
    <translation>Összeérnek (végtelenített)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bounce (Edges reflect)</source>
    <translation>Pattanás (a szélek visszavernek)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sea (Edges connect to sea)</source>
    <translation>Tenger (víz a széleken is)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Each clan starts in its own part of the terrain.</source>
    <translation>Minden klán a pálya neki kijelölt részén kezd.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Overall damage and knockback in percent</source>
    <extracomment>Description of the game scheme setting “Damage Modifier”. “Knockback” means how much hedgehogs and objects get pushed by explosions and other forces</extracomment>
    <translation>Teljes sebzés és visszaütés százalékban</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turn time in seconds</source>
    <translation>Köridő másodpercben</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initial health of hedgehogs</source>
    <translation>A sünök kezdő életpontszáma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>How many rounds have to be played before Sudden Death begins</source>
    <translation>Hány kört kell játszani a hirtelen halál kezdete előtt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>How much the water rises per turn while in Sudden Death. Set to 0 along with Sudden Death Health Decrease to disable Sudden Death.</source>
    <translation>Mennyit emelkedjen a víz körönként a hirtelen halál idején. A „Hirtelen halál életpontcsökkenés”-t és ezt 0-ra állítva a hirtelen halál kikapcsolható.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>How much health hedgehogs lose per turn while in Sudden Death, down to 1 health. Set to 0 along with Sudden Death Water Rise to disable Sudden Death.</source>
    <translation>Hány pontot veszítenek a sünök körönként hirtelen halál alatt. A „Hirtelen halál vízemelkedés”-t és ezt 0-ra állítva a hirtelen halál kikapcsolható.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maximum rope length in percent</source>
    <translation>A kötél maximális hossza százalékban</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Likelihood of a dropped crate being a health crate. All other crates will be weapon or utility crates.</source>
    <translation>Annak a valószínűsége, hogy a ledobott csomag egészségügyi. Minden más csomag fegyvert vagy eszközt tartalmaz.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Likelihood of a crate dropping before a turn</source>
    <translation>Csomag érkezésének valószínűsége a kör elején</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Health bonus for collecting a health crate</source>
    <translation>Az egészségügyi csomag megszerzésével járó életpontok száma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Detonation timer of mines. The random timer lies between 0 and 5 seconds. The timer of air mines will be a quarter of the mines timer.</source>
    <translation>Az aknák késleltetési ideje. A véletlenszerű időzítés 0 és 5 másodperc között lesz. A légi aknák ideje negyede lesz az itt megadott értéknek.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Average number of mines to be placed a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
    <translation>Egy közepes méretű sziget-pályán elhelyezendő aknák átlagos száma. Más méretű pályák esetén ezt a számot arányosítjuk.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Likelihood of a mine being a dud. Does not affect mines placed by hedgehogs.</source>
    <translation>Annak a valószínűsége, hogy egy akna befullad. A sünök által elhelyezett aknákat nem érinti.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Average number of barrels to be placed a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
    <translation>Egy közepes méretű sziget-pályán elhelyezendő hordók átlagos száma. Más méretű pályák esetén ezt a számot arányosítjuk.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Average number of air mines to be placed a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
    <translation>Egy közepes méretű sziget-pályán elhelyezendő légi aknák átlagos száma. Más méretű pályák esetén ezt a számot arányosítjuk.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Affects the left and right boundaries of the map</source>
    <translation>A pálya bal és jobb szélét érinti</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Time you get after an attack</source>
    <translation>Ennyi időt kapsz még támadás után</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Additional parameter to configure game styles. The meaning depends on the used style, refer to the documentation. When in doubt, leave it empty.</source>
    <translation>További paraméter a játékstílusok konfigurálásához. Jelentése a használt stílustól függ, lásd a dokumentációt. Kétség esetén hagyd üresen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name of this scheme</source>
    <translation>A séma neve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a hedgehog at the beginning of a turn</source>
    <translation>Sün választása a kör elején</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Land can not be destroyed by most weapons.</source>
    <translation>A pályát a legtöbb fegyver nem rombolja.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (%2)</source>
    <translation>%1 (%2)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Average number of sentry bots to be placed on a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSelectWeapon</name>
  <message>
    <source>Default</source>
    <translation>Alapértelmezett</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Törlés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Új</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy</source>
    <translation>Másolás</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageSinglePlayer</name>
  <message>
    <source>Play a quick game against the computer with random settings</source>
    <translation>Gyors játék a számítógép ellen, véletlenszerű beállításokkal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play a hotseat game against your friends, or AI teams</source>
    <translation>Helycserés játék a barátaiddal vagy MI csapatokkal</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Campaign Mode</source>
    <translation>Hadjárat mód</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Watch recorded demos</source>
    <translation>Felvett bemutatók megtekintése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load a previously saved game</source>
    <translation>Korábban mentett játék betöltése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Singleplayer missions: Learn how to play in the training, practice your skills in challenges or try to complete goals in scenarios.</source>
    <translation>Egyjátékos küldetések: A kiképzés során megtanulhatod a játék használatát; a forgatókönyvekkel pedig gyakorolhatod készségeidet, vagy megpróbálhatsz teljesíteni célokat.</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageTraining</name>
  <message>
    <source>No description available</source>
    <translation>Nincs elérhető leírás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Select a mission!</source>
    <translation>Válassz küldetést!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start fighting</source>
    <translation>Harc indítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick the training to play</source>
    <translation>Válaszd ki a kívánt kiképzést</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick the challenge to play</source>
    <translation>Válaszd ki a kívánt kihívást</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick the scenario to play</source>
    <translation>Válaszd ki a kívánt forgatókönyvet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Trainings</source>
    <translation>Kiképzések</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Challenges</source>
    <translation>Kihívások</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scenarios</source>
    <translation>Forgatókönyvek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team</source>
    <translation>Csapat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team highscore: %1</source>
    <extracomment>Highest score of a team</extracomment>
    <translation>Csapat legjobb eredménye: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team lowscore: %1</source>
    <extracomment>Lowest score of a team</extracomment>
    <translation>Csapat legrosszabb eredménye: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team&apos;s top accuracy: %1%</source>
    <extracomment>Best accuracy of a team (in a challenge)</extracomment>
    <translation>Csapat legnagyobb pontossága: %1%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team&apos;s best time: %L1 s</source>
    <translation>Csapat legjobb ideje: %L1 mp</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team&apos;s longest time: %L1 s</source>
    <translation>Csapat leghosszabb ideje: %L1 mp</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>PageVideos</name>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Név</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size</source>
    <translation>Méret</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>%1 bytes</source>
    <translation>
      <numerusform>%1 bájt</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>(in progress...)</source>
    <translation>(folyamatban…)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>encoding</source>
    <translation>kódolás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Date: %1</source>
    <translation>Dátum: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Size: %1</source>
    <translation>Méret: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1%</source>
    <extracomment>Video encoding progress. %1 = number</extracomment>
    <translation>%1%</translation>
  </message>
  <message>
    <source>%1 (%2%) - %3</source>
    <extracomment>Video encoding list entry. %1 = file name, %2 = percent complete, %3 = video operation type (e.g. “encoding”)</extracomment>
    <translation>%1 (%2%) – %3</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QAction</name>
  <message>
    <source>Kick</source>
    <translation>Kirúgás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Info</source>
    <translation>Info</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restrict Joins</source>
    <translation>Csatlakozások korlátozása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restrict Team Additions</source>
    <translation>Csapatok hozzáadásának korlátozása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ban</source>
    <translation>Tiltás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Follow</source>
    <translation>Követés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ignore</source>
    <translation>Mellőzés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Add friend</source>
    <translation>Barát felvétele</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unignore</source>
    <translation>Mellőzés feloldása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Remove friend</source>
    <translation>Barát eltávolítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update</source>
    <translation type="obsolete">Frissítés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restrict Unregistered Players Join</source>
    <translation>Nem regisztrált játékosok korlátozása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show games in lobby</source>
    <translation>Várakozóban lévő játékok mutatása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show games in-progress</source>
    <translation>Folyamatban lévő játékok mutatása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show password protected</source>
    <translation>Jelszóvédettek mutatása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show join restricted</source>
    <translation>Korlátozottan csatlakozhatók mutatása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delegate room control</source>
    <translation>Szobavezérlési jog adása</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QCheckBox</name>
  <message>
    <source>Check for updates at startup</source>
    <translation>Frissítések keresése induláskor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fullscreen</source>
    <translation>Teljes képernyő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show FPS</source>
    <translation>FPS megjelenítése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Alternative damage show</source>
    <translation>Alternatív sebzés mutatása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Append date and time to record file name</source>
    <translation>Dátum és idő hozzáadása a tároló fájl nevéhez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Show ammo menu tooltips</source>
    <translation>Lőszer menü tippjeinek mutatása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Save password</source>
    <translation>Jelszó mentése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Record audio</source>
    <translation>Hang rögzítése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use game resolution</source>
    <translation>Mint a játéké</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Visual effects</source>
    <translation>Képi hatások</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sound</source>
    <translation>Hang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In-game sound effects</source>
    <translation>Játékbeli hanghatások</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Music</source>
    <translation>Zene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>In-game music</source>
    <translation>Játékbeli zene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend sound effects</source>
    <translation>Menübeli hanghatások</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend music</source>
    <translation>Menübeli zene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team</source>
    <translation>Csapat</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable team tags by default</source>
    <translation>Csapatcímkék alapértelmezett bekapcsolása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hog</source>
    <translation>Sün</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable hedgehog tags by default</source>
    <translation>Süncímkék alapértelmezett bekapcsolása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Health</source>
    <translation>Életpontszám</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable health tags by default</source>
    <translation>Életpontszám alapértelmezett kijelzése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translucent</source>
    <translation>Átlátszó</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable translucent tags by default</source>
    <translation>Átlátszó címkék alapértelmezett bekapcsolása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enable visual effects such as animated menu transitions and falling stars</source>
    <translation>Képi hatások, úgymint mozgásos menüátmenetek és hullócsillagok bekapcsolása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>If enabled, Hedgewars adds the date and time in the form &quot;YYYY-MM-DD_hh-mm&quot; for automatically created demos.</source>
    <translation>Ha be van kapcsolva, a Hedgewars kiegészíti az automatikusan készült bemutatók fájlnevét a dátummal és idővel „ÉÉÉÉ-HH-NN_óó-pp” formátumban.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Dampen when losing focus</source>
    <extracomment>Checkbox text. If checked, the in-game audio volume is reduced (=dampened) when the game window loses its focus</extracomment>
    <translation>Halkítás, ha háttérbe kerül az ablak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reduce the game audio volume if the game window has lost its focus</source>
    <translation>A játék hanghatásainak halkítása, ha a játék ablaka elveszíti a fókuszt</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QComboBox</name>
  <message>
    <source>Human</source>
    <translation>Ember</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Level</source>
    <translation type="obsolete">Szint</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(System default)</source>
    <translation>(rendszer alapértelmezése)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Community</source>
    <translation>Közösség</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Disabled</source>
    <translation>Kikapcsolva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Cyan</source>
    <translation>Vörös/Cián</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan/Red</source>
    <translation>Cián/Vörös</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Blue</source>
    <translation>Vörös/Kék</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blue/Red</source>
    <translation>Kék/Vörös</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Green</source>
    <translation>Vörös/Zöld</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Green/Red</source>
    <translation>Zöld/Vörös</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Side-by-side</source>
    <translation>Egymás mellett</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Top-Bottom</source>
    <translation>Fent-lent</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Cyan grayscale</source>
    <translation>Vörös/Cián szürkeskála</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cyan/Red grayscale</source>
    <translation>Cián/Vörös szürkeskála</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Blue grayscale</source>
    <translation>Vörös/Kék szürkeskála</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Blue/Red grayscale</source>
    <translation>Kék/Vörös szürkeskála</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Red/Green grayscale</source>
    <translation>Vörös/Zöld szürkeskála</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Green/Red grayscale</source>
    <translation>Zöld/Vörös szürkeskála</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Computer (Level %1)</source>
    <translation>Számítógép (%1. szint)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stereoscopy creates an illusion of depth when you wear 3D glasses.</source>
    <translation>A sztereoszkópia a mélység illúzióját kelti, ha 3D szemüveget viselsz.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>24 FPS</source>
    <translation>24 FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>25 FPS</source>
    <translation>25 FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>30 FPS</source>
    <translation>30 FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>50 FPS</source>
    <translation>50 FPS</translation>
  </message>
  <message>
    <source>60 FPS</source>
    <translation>60 FPS</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QGroupBox</name>
  <message>
    <source>Team Members</source>
    <translation>Csapattagok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fort</source>
    <translation>Erőd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Net game</source>
    <translation>Hálózati játék</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Playing teams</source>
    <translation>Részt vevő csapatok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game Modifiers</source>
    <translation>Játékmódosítók</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basic Settings</source>
    <translation>Alapbeállítások</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Team Settings</source>
    <translation>Csapatbeállítások</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Videos</source>
    <translation>Videók</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation>Leírás</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLabel</name>
  <message>
    <source>Mines Time</source>
    <translation>Aknák ideje</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mines</source>
    <translation>Aknák száma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Version</source>
    <translation type="obsolete">Verzió</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Fegyverek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Host:</source>
    <translation>Gép:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Port:</source>
    <translation>Port:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Resolution</source>
    <translation>Felbontás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>FPS limit</source>
    <translation>FPS határ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server name:</source>
    <translation>Szerver neve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server port:</source>
    <translation>Szerver portja:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initial sound volume</source>
    <translation>Kezdeti hangerő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Damage Modifier</source>
    <translation>Sebzésmódosító</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Turn Time</source>
    <translation>Köridő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Initial Health</source>
    <translation>Kezdeti életerő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sudden Death Timeout</source>
    <translation>Hirtelen halál kezdete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scheme Name:</source>
    <translation>Séma neve:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Crate Drops</source>
    <translation>Csomagok érkezése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% Dud Mines</source>
    <translation>% befulladó akna</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Name</source>
    <translation>Név</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type</source>
    <translation type="obsolete">Típus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Grave</source>
    <translation>Sírkő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Flag</source>
    <translation>Zászló</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Voice</source>
    <translation>Hang</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Locale</source>
    <translation>Nyelv</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Explosives</source>
    <translation type="obsolete">Robbanótöltetek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Quality</source>
    <translation>Minőség</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% Health Crates</source>
    <translation>% egészségügyi csomag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Health in Crates</source>
    <translation>életpont a csomagokban</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sudden Death Water Rise</source>
    <translation>Hirtelen halál vízemelkedés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sudden Death Health Decrease</source>
    <translation>Hirtelen halál életpontcsökkenés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% Rope Length</source>
    <translation>% kötélhosszúság</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Style</source>
    <translation>Stílus</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scheme</source>
    <translation>Séma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There are videos that are currently being processed.
Exiting now will abort them.
Do you really want to quit?</source>
    <translation>Van még feldolgozás alatt álló videó.
Ha most kilépsz, ezek leállnak.
Tényleg ki akarsz lépni?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Description</source>
    <translation>Leírás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname</source>
    <translation>Becenév</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Format</source>
    <translation>Formátum</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Audio codec</source>
    <translation>Hangkodek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video codec</source>
    <translation>Videokodek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Framerate</source>
    <translation>Képkockasebesség</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This development build is &apos;work in progress&apos; and may not be compatible with other versions of the game, while some features might be broken or incomplete!</source>
    <translation>Ez a fejlesztői változat „folyamatban lévő munka”, és talán nem kompatibilis a játék más verzióival, valamint egyes funkciók hibásak vagy hiányosak lehetnek!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fullscreen</source>
    <translation>Teljes képernyő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fullscreen Resolution</source>
    <translation>Teljes képernyős felbontás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Windowed Resolution</source>
    <translation>Ablakos felbontás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your Email</source>
    <translation>E-mail címed</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Summary</source>
    <translation>Összegzés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Send system information</source>
    <translation>Rendszerinformáció küldése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Type the security code:</source>
    <translation>Írd be a biztonsági kódot:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This setting will be effective at next restart.</source>
    <translation>Ez a beállítás a következő indításkor lép életbe.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tip: %1</source>
    <translation>Tipp: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Displayed tags above hogs and translucent tags</source>
    <translation>A sünök felett megjelenő címkék és azok átlátszósága</translation>
  </message>
  <message>
    <source>World Edge</source>
    <translation>Pálya széle</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script parameter</source>
    <translation>Szkriptparaméter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Air Mines</source>
    <translation>Légi aknák száma</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Player</source>
    <translation>Játékos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Barrels</source>
    <translation>Hordók</translation>
  </message>
  <message>
    <source>% Retreat Time</source>
    <extracomment>Label of game scheme setting for the time you get after an attack</extracomment>
    <translation>% visszavonulási idő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Stereoscopy</source>
    <translation>Sztereoszkópia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bitrate (Kibit/s)</source>
    <extracomment>“Kibit/s” is the symbol for 1024 bits per second</extracomment>
    <translation>Bitráta (Kibit/s)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Loading&lt;br&gt;CAPTCHA ...</source>
    <translation>CAPTCHA&lt;br&gt;betöltése…</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Zoom (%)</source>
    <translation>Nagyítás (%)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chat size (%)</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sentry Bots</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QLineEdit</name>
  <message>
    <source>unnamed</source>
    <translation>név nélküli</translation>
  </message>
  <message>
    <source>hedgehog %1</source>
    <translation>sün %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>anonymous</source>
    <translation>névtelen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unnamed (%1)</source>
    <translation>név nélküli (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgehog %1</source>
    <translation>Sün %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMainWindow</name>
  <message>
    <source>Hedgewars %1</source>
    <translation>Hedgewars %1</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QMessageBox</name>
  <message>
    <source>Connection to server is lost</source>
    <translation type="vanished">A kapcsolat a szerverrel megszakadt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error</source>
    <translation>Hiba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>File association failed.</source>
    <translation>Fájltársítás sikertelen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teams - Are you sure?</source>
    <translation>Csapatok – Biztos vagy benne?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete the team &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Tényleg törölni akarod a(z) „%1” csapatot?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete default scheme &apos;%1&apos;!</source>
    <translation>Nem lehet törölni az alapértelmezett „%1” sémát!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select a record from the list</source>
    <translation>Kérjük, válassz egy felvételt a listáról</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to start server</source>
    <translation>Nem sikerült kiszolgálót indíŧani</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Error</source>
    <translation>Hedgewars – Hiba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Success</source>
    <translation>Hedgewars – Siker</translation>
  </message>
  <message>
    <source>All file associations have been set</source>
    <translation>Minden fájltársítás be lett állítva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot create directory %1</source>
    <translation type="obsolete">Nem sikerült létrehozni %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to start the server: %1.</source>
    <translation type="obsolete">Nem sikerült a szerverhez csatlakozni: %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Netgame - Error</source>
    <translation>Hálózati játék – Hiba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select a server from the list</source>
    <translation>Kérjük, válassz kiszolgálót a listáról</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please enter room name</source>
    <translation>Add meg a szoba nevét</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select record from the list</source>
    <translation type="obsolete">Kérlek, válassz a listából</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room Name - Error</source>
    <translation>Szoba neve – Hiba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select room from the list</source>
    <translation>Válassz egy szobát a listából</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room Name - Are you sure?</source>
    <translation>Szobanév – Biztos vagy benne?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The game you are trying to join has started.
Do you still want to join the room?</source>
    <translation>A játék, amihez csatlakozni próbálsz, már elindult.
Mégis csatlakoznál a szobához?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Schemes - Warning</source>
    <translation>Sémák – Figyelmeztetés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Schemes - Are you sure?</source>
    <translation>Sémák – Biztos vagy benne?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete the game scheme &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Tényleg törölni szerenéd a(z) „%1” játéksémát?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Videos - Are you sure?</source>
    <translation>Videók – Biztos vagy benne?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete the video &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Tényleg törölni akarod a(z) „%1” videót?</translation>
  </message>
  <message numerus="yes">
    <source>Do you really want to remove %1 file(s)?</source>
    <translation>
      <numerusform>Tényleg törölni szeretnél %1 fájlt?</numerusform>
    </translation>
  </message>
  <message>
    <source>File error</source>
    <translation>Fájlhiba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot open &apos;%1&apos; for writing</source>
    <translation>Nem sikerült megnyitni írásra a következőt: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot open &apos;%1&apos; for reading</source>
    <translation>Nem sikerült olvasásra megnyitni a következőt: %1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons - Warning</source>
    <translation>Fegyverek – Figyelmeztetés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
    <translation>Nem lehet törölni a(z) „%1” alapértelmezett fegyverkészletet!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons - Are you sure?</source>
    <translation>Fegyverek – Biztos vagy benne?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Do you really want to delete the weapon set &apos;%1&apos;?</source>
    <translation>Tényleg törölni akarod a(z) „%1” fegyverkészletet?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Nick not registered</source>
    <translation>Hedgewars – Becenév nincs regisztrálva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>System Information Preview</source>
    <translation>Rendszerinformáció előnézete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to generate captcha</source>
    <translation>Nem sikerült captchát generálni</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Failed to download captcha</source>
    <translation>Nem sikerült letölteni a captchát</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please fill out all fields. Email is optional.</source>
    <translation>Kérjük, tölts ki minden mezőt. Az e-mail cím nem kötelező.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Warning</source>
    <translation>Hedgewars – Figyelmeztetés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgewars - Information</source>
    <translation>Hedgewars – Információ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Not all players are ready</source>
    <translation>Nem minden játékos áll készen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Are you sure you want to start this game?
Not all players are ready.</source>
    <translation>Biztosan el akarod indítani a játékot?
Nem minden játékos áll készen.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teams - Name already taken</source>
    <translation>Csapatok – A név már foglalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The team name &apos;%1&apos; is already taken, so your team has been renamed to &apos;%2&apos;.</source>
    <translation>A(z) „%1” csapatnév már foglalt, így csapatodat átneveztük erre: „%2”.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please select a file from the list.</source>
    <translation>Kérjük, válassz egy fájlt a listáról.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot rename file to %1.</source>
    <translation>Nem sikerült átnevezni a fájlt erre: „%1”.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot delete file %1.</source>
    <translation>Nem sikerült törölni ezt a fájlt: %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welcome to Hedgewars</source>
    <translation>Üdvözlünk a Hedgewarsban</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Welcome to Hedgewars!

You seem to be new around here. Would you like to play some training missions first to learn the basics of Hedgewars?</source>
    <translation>Üdvözlünk a Hedgewarsban!

Úgy tűnik, te új vagy errefelé. Szeretnél először néhány kiképzési küldetést lejátszani, hogy megismerhesd a Hedgewars alapjait?</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cannot use the weapon scheme &apos;%1&apos;!</source>
    <translation>Nem alkalmazható a(z) „%1” fegyverséma!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The connection to the server is lost.</source>
    <translation>Megszakadt a kapcsolat a kiszolgálóval.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Schemes - Name already taken</source>
    <translation>Sémák – A név már foglalt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A scheme with the name &apos;%1&apos; already exists. Your scheme has been renamed to &apos;%2&apos;.</source>
    <translation>Már létezik „%1” nevű séma. Így az új sémát átneveztük erre: „%2”.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A weapon scheme with the name &apos;%1&apos; already exists. Changes made to the weapon scheme have been discarded.</source>
    <translation>Már létezik „%1” nevű fegyverséma. A módosításokat nem mentettük.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Server redirection</source>
    <translation>Kiszolgálóátirányítás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server supports secure connections on port %1.
Would you like to reconnect securely?</source>
    <translation>Ez a kiszolgáló biztonságos kapcsolódást is támogat a(z) %1. számú porton.
Szeretnél újracsatlakozni biztonságosan?</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QObject</name>
  <message>
    <source>No description available</source>
    <translation>Nincs elérhető leírás</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QPushButton</name>
  <message>
    <source>default</source>
    <translation>alapértelmezés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>OK</source>
    <translation>OK</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Mégse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start server</source>
    <translation>Szerver indítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Connect</source>
    <translation>Kapcsolódás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Update</source>
    <translation>Frissítés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specify</source>
    <translation type="vanished">Beállítás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start</source>
    <translation>Start</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Go!</source>
    <translation type="obsolete">Mehet!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play demo</source>
    <translation>Bemutató lejátszása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rename</source>
    <translation>Átnevezés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Törlés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Load</source>
    <translation>Betöltés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Associate file extensions</source>
    <translation>Fájlkiterjesztések hozzárendelése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>More info</source>
    <translation>További információ</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set default options</source>
    <translation>Alapértelmezett beállítások megadása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open videos directory</source>
    <translation>Videók könyvtárának megnyitása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play</source>
    <translation>Lejátszás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Restore default coding parameters</source>
    <translation>Alapértelmezett kódolási paraméterek visszaállítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Open the video directory in your system</source>
    <translation>A videók könyvtárának megnyitása a rendszeren</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Play this video</source>
    <translation>Video lejátszása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete this video</source>
    <translation>Video törlése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reset</source>
    <translation>Visszaállítás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the default server port for Hedgewars</source>
    <translation>A Hedgewars kiszolgáló alapértelmezett portjának megadása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Invite your friends to your server in just 1 click!</source>
    <translation>Hívd meg a barátaidat a szerveredre egyetlen kattintással!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Click to copy your unique server URL to your clipboard. Send this link to your friends and they will be able to join you.</source>
    <translation>Kattints ide az egyedi kiszolgáló-URL-ed vágólapra másolásához. Küldd el ezt barátaidnak, és így csatlakozhatnak hozzád.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start private server</source>
    <translation>Magánkiszolgáló indítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Specify address</source>
    <translation>Cím megadása</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>QSpinBox</name>
  <message>
    <source>Specify the bitrate of recorded videos as a multiple of 1024 bits per second</source>
    <translation>Add meg a rögzített videók bitsebességét 1024 bit per másodperc többszöröseként</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>RoomNamePrompt</name>
  <message>
    <source>Enter a name for your room.</source>
    <translation>Add meg a szoba nevét.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Mégse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Create room</source>
    <translation>Szoba készítése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>set password</source>
    <translation>jelszó beállítása</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>RoomsListModel</name>
  <message>
    <source>In progress</source>
    <translation>Folyamatban</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room Name</source>
    <translation>Szoba neve</translation>
  </message>
  <message>
    <source>C</source>
    <extracomment>Caption of the column for the number of connected clients in the list of rooms</extracomment>
    <translatorcomment>&quot;Játékos&quot;</translatorcomment>
    <translation>J</translation>
  </message>
  <message>
    <source>T</source>
    <extracomment>Caption of the column for the number of teams in the list of rooms</extracomment>
    <translatorcomment>&quot;Csapat&quot;</translatorcomment>
    <translation>Cs</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Owner</source>
    <translation>Tulajdonos</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map</source>
    <translation>Pálya</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Rules</source>
    <translation>Szabályok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Fegyverek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Map</source>
    <translation>Véletlen pálya</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Maze</source>
    <translation>Véletlen útvesztő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hand-drawn</source>
    <translation>Kézzel rajzolt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Script</source>
    <translation>Szkript</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Random Perlin</source>
    <translation>Véletlen Perlin</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forts</source>
    <translation>Várak</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SeedPrompt</name>
  <message>
    <source>The map seed is the basis for all random values generated by the game.</source>
    <translation>A pályamag az alapja a játékban generált minden véletlenszerű értéknek.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Mégse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set seed</source>
    <translation>Mag megadása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Close</source>
    <translation>Bezárás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Seed</source>
    <extracomment>Refers to the &quot;random seed&quot;; the source of randomness in the game</extracomment>
    <translation>Mag</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>SelWeaponWidget</name>
  <message>
    <source>Weapon set</source>
    <translation>Fegyverkészlet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Probabilities</source>
    <translation>Valószínűségek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ammo in boxes</source>
    <translation>Lőszer a dobozokban</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delays</source>
    <translation>Késleltetések</translation>
  </message>
  <message>
    <source>new</source>
    <translation type="obsolete">új</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New</source>
    <translation>Új</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New (%1)</source>
    <translation>Új (%1)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1</source>
    <translation>%1 másolata</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Copy of %1 (%2)</source>
    <translation>%1 másolata (%2)</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TCPBase</name>
  <message>
    <source>Unable to start server at %1.</source>
    <translation>Nem sikerült kiszolgálót indítani itt: %1.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unable to run engine at %1
Error code: %2</source>
    <translation>Nem sikerült motort futtatni itt: %1
Hibakód: %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The game engine died unexpectedly!
(exit code %1)

We are very sorry for the inconvenience :(

If this keeps happening, please click the &apos;%2&apos; button in the main menu!</source>
    <translation>A játékmotor váratlanul összeomlott!
(kilépési kód: %1)

Nagyon sajnáljuk a kellemetlenséget :(

Ha ez újra meg újra megtörténik, kérjük, kattints a „%2” gombra a főmenüben!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>TeamSelWidget</name>
  <message>
    <source>At least two teams are required to play!</source>
    <translation>Legalább két csapat kell a játékhoz!</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>ThemePrompt</name>
  <message>
    <source>Cancel</source>
    <translation>Mégse</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Search for a theme:</source>
    <translation>Téma keresése:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Use selected theme</source>
    <translation>Választott téma használata</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Choose a theme</source>
    <translation>Válassz témát</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds</name>
  <message>
    <source>up</source>
    <translation>fel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>left</source>
    <translation>balra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>right</source>
    <translation>jobbra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>down</source>
    <translation>le</translation>
  </message>
  <message>
    <source>attack</source>
    <translation>támadás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise aim</source>
    <translation>pontos célzás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>put</source>
    <translation>elhelyezés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>switch</source>
    <translation>váltás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>find hedgehog</source>
    <translation type="obsolete">süni megtalálása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ammo menu</source>
    <translation>lőszer menü</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 1</source>
    <translation>1. csoport</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 2</source>
    <translation>2. csoport</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 3</source>
    <translation>3. csoport</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 4</source>
    <translation>4. csoport</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 5</source>
    <translation>5. csoport</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 6</source>
    <translation>6. csoport</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 7</source>
    <translation>7. csoport</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 8</source>
    <translation>8. csoport</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 9</source>
    <translation>9. csoport</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 1 sec</source>
    <translation>1 mp időzítés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 2 sec</source>
    <translation>2 mp időzítés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 3 sec</source>
    <translation>3 mp időzítés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 4 sec</source>
    <translation>4 mp időzítés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>timer 5 sec</source>
    <translation>5 mp időzítés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>chat</source>
    <translation>csevegés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>chat history</source>
    <translation>csevegési előzmények</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pause</source>
    <translation type="vanished">szünet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>confirmation</source>
    <translation>megerősítés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>volume down</source>
    <translation>hangerő csökkentése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>volume up</source>
    <translation>hangerő növelése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change mode</source>
    <translation>mód váltása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>capture</source>
    <translation type="vanished">elfogás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>quit</source>
    <translation>kilépés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>zoom in</source>
    <translation>ráközelítés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>zoom out</source>
    <translation>távolodás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>reset zoom</source>
    <translation type="vanished">nagyítás visszaállítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>long jump</source>
    <translation>hosszú ugrás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>high jump</source>
    <translation>magasugrás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>slot 10</source>
    <translation>10. csoport</translation>
  </message>
  <message>
    <source>mute audio</source>
    <translation>hang némítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>record</source>
    <translation>rögzítés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>autocam / find hedgehog</source>
    <translation>automatikus kamera / sün keresése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>speed up replay</source>
    <translation>visszajátszás gyorsítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>toggle team bars</source>
    <extracomment>This refers to the team info bars (name/flag/health) of all teams. These are shown at the bottom center of the screen</extracomment>
    <translation>csapatsávok kapcsolása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pause / auto skip</source>
    <translation>szünet / automatikus passzolás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>toggle hedgehog tags</source>
    <translation>süncímkék kapcsolása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change timer</source>
    <translation>időzítő állítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>show mission information</source>
    <translation>küldetésinformációk mutatása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>clan chat</source>
    <translation>kláncsevegés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>unselect weapon</source>
    <translation>fegyver elvetése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>stand still on slippery land</source>
    <translation>megállás csúszós talajon</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change direction without moving</source>
    <translation>irányváltás megmozdulás nélkül</translation>
  </message>
  <message>
    <source>switch backwards</source>
    <translation>váltás hátra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change bounciness</source>
    <translation>pattogósság állítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>reset zoom to start value</source>
    <translation>nagyítás visszaállítása kezdőértékre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>set zoom to 100%</source>
    <translation>nagyítás állítása 100%-ra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>save map as image</source>
    <translation>pálya mentése képként</translation>
  </message>
  <message>
    <source>show object information</source>
    <translation>objektuminformáció mutatása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>change hedgehog tag types</source>
    <translation>süncímkék típusának állítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>toggle hedgehog tag translucency</source>
    <translation>süncímkék átlátszóságának állítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>toggle HUD</source>
    <translation>kijelző kapcsolása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>backwards jump</source>
    <translation>ugrás hátra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>screenshot</source>
    <translation>képernyőkép készítése</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds (categories)</name>
  <message>
    <source>Movement</source>
    <translation>Mozgás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Fegyverek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Camera</source>
    <translation>Kamera</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Miscellaneous</source>
    <translation>Egyebek</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds (combination)</name>
  <message>
    <source>hold down precise</source>
    <translation>pontos célzás lenyomása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + left/right</source>
    <translation>pontos célzás + balra/jobbra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + switch</source>
    <translation>pontos célzás + váltás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + timer</source>
    <translation>pontos célzás + időzítő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + reset zoom</source>
    <translation>pontos célzás + nagyítás visszaállítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + toggle hedgehog tags</source>
    <translation>pontos célzás + süncímkék kapcsolása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>switch + toggle hedgehog tags</source>
    <translation>váltás + süncímkék kapcsolása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + switch + toggle hedgehog tags</source>
    <translation type="vanished">pontos célzás + váltás + süncímkék kapcsolása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>high jump (twice)</source>
    <translation>magasugrás (kétszer)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + screenshot</source>
    <translation>pontos célzás + képernyőkép készítése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>precise + switch + toggle team bars</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds (descriptions)</name>
  <message>
    <source>Traverse gaps and obstacles by jumping:</source>
    <translation>Gödrök és akadályok leküzdése ugrással:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fire your selected weapon or trigger an utility item:</source>
    <translation>Kijelölt fegyver vagy eszköz aktiválása:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick a weapon or a target location under the cursor:</source>
    <translation>A kurzor alatti fegyver vagy célterület kiválasztása:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Switch your currently active hog (if possible):</source>
    <translation>Aktív sün kiválasztása (amennyiben lehetséges):</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pick a weapon or utility item:</source>
    <translation>Fegyver vagy eszköz kijelölése:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Set the timer on bombs and timed weapons:</source>
    <translation>Időzítő beállítása bombákon és időzíthető fegyvereken:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the camera to the active hog:</source>
    <translation type="obsolete">Kamera mozgatása az aktív sünire:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Move the cursor or camera without using the mouse:</source>
    <translation>Kurzor vagy kamera mozgatása egér nélkül:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Modify the camera&apos;s zoom level:</source>
    <translation>Kamera ráközelítésének módosítása:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Talk to your team or all participants:</source>
    <translation type="vanished">Beszélgetés a csapattal vagy minden résztvevővel:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pause, continue or leave your game:</source>
    <translation>Szünet, folytatás vagy játék elhagyása:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Modify the game&apos;s volume while playing:</source>
    <translation>Játék hangerejének módosítása játék közben:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle fullscreen mode:</source>
    <translation>Teljes képernyős mód:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Take a screenshot:</source>
    <translation>Képlopás:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle labels above hedgehogs:</source>
    <translation type="vanished">Sünik feletti címkék beállítása:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Record video:</source>
    <translation>Video rögzítése:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgehog movement</source>
    <translation>Sünmozgás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Toggle automatic camera / refocus on active hedgehog:</source>
    <translation>Automatikus kamera kapcsolása / aktív sünre közelítés:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Demo replay:</source>
    <translation>Bemutató lejátszása:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Heads-up display:</source>
    <translation>Kijelző:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Talk to your clan or all participants:</source>
    <translation>Beszéd a klánhoz vagy minden résztvevőhöz:</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>binds (keys)</name>
  <message>
    <source>Axis</source>
    <translation type="vanished">Tengely</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Up)</source>
    <translation type="vanished">(Fel)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Down)</source>
    <translation type="vanished">(Le)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hat</source>
    <translation type="vanished">Fejfedő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Left)</source>
    <translation type="vanished">(Balra)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Right)</source>
    <translation type="vanished">(Jobbra)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button</source>
    <translation type="vanished">Gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keyboard</source>
    <translation>Billentyűzet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Delete</source>
    <translation>Delete</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Left button</source>
    <translation>Egér: Bal gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Middle button</source>
    <translation>Egér: Középső gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Right button</source>
    <translation>Egér: Jobb gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Wheel up</source>
    <translation>Egér: Görgetés felfelé</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: Wheel down</source>
    <translation>Egér: Görgetés lefelé</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Backspace</source>
    <translation>Backspace</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tab</source>
    <translation>Tab</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Clear</source>
    <translation>Törlés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Return</source>
    <translation>Enter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pause</source>
    <translation>Pause</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Escape</source>
    <translation>Escape</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Space</source>
    <translation>Szóköz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 0</source>
    <translation type="vanished">Numerikus 0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 1</source>
    <translation type="vanished">Numerikus 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 2</source>
    <translation type="vanished">Numerikus 2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 3</source>
    <translation type="vanished">Numerikus 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 4</source>
    <translation type="vanished">Numerikus 4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 5</source>
    <translation type="vanished">Numerikus 5</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 6</source>
    <translation type="vanished">Numerikus 6</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 7</source>
    <translation type="vanished">Numerikus 7</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 8</source>
    <translation type="vanished">Numerikus 8</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad 9</source>
    <translation type="vanished">Numerikus 9</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad .</source>
    <translation type="vanished">Numerikus .</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad /</source>
    <translation type="vanished">Numerikus /</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad *</source>
    <translation type="vanished">Numerikus *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad -</source>
    <translation type="vanished">Numerikus -</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numpad +</source>
    <translation type="vanished">Numerikus +</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Enter</source>
    <translation type="vanished">Enter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Equals</source>
    <translation type="vanished">Egyenlő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Up</source>
    <translation>Fel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Down</source>
    <translation>Le</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right</source>
    <translation>Jobbra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left</source>
    <translation>Balra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Insert</source>
    <translation>Insert</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Home</source>
    <translation>Home</translation>
  </message>
  <message>
    <source>End</source>
    <translation>End</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page up</source>
    <translation type="vanished">Page Up</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Page down</source>
    <translation type="vanished">Page Down</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Num lock</source>
    <translation type="vanished">Num Lock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Caps lock</source>
    <translation type="vanished">Caps Lock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scroll lock</source>
    <translation type="vanished">Scroll Lock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right shift</source>
    <translation type="vanished">Jobb oldali Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left shift</source>
    <translation type="vanished">Bal oldali Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right ctrl</source>
    <translation type="vanished">Jobb oldali Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left ctrl</source>
    <translation type="vanished">Bal oldali Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right alt</source>
    <translation type="vanished">Jobb oldali Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left alt</source>
    <translation type="vanished">Bal oldali Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right meta</source>
    <translation type="vanished">Jobb oldali Meta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left meta</source>
    <translation type="vanished">Bal oldali Meta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A button</source>
    <translation>A gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>B button</source>
    <translation>B gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>X button</source>
    <translation>X gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Y button</source>
    <translation>Y gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>LB button</source>
    <translation>LB gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>RB button</source>
    <translation>RB gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Back button</source>
    <translation>Vissza gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Start button</source>
    <translation>Start gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick</source>
    <translation>Bal rúd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick</source>
    <translation>Jobb rúd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick (Right)</source>
    <translation>Bal rúd (Jobbra)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick (Left)</source>
    <translation>Bal rúd (Balra)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick (Down)</source>
    <translation>Bal rúd (Le)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left stick (Up)</source>
    <translation>Bal rúd (Fel)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left trigger</source>
    <translation>Bal trigger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right trigger</source>
    <translation>Jobb trigger</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick (Down)</source>
    <translation>Job rúd (Le)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick (Up)</source>
    <translation>Jobb rúd (Fel)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick (Right)</source>
    <translation>Jobb rúd (Jobbra)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right stick (Left)</source>
    <translation>Jobb rúd (Balra)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>DPad</source>
    <translation type="vanished">DPad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D-pad</source>
    <translation>D-pad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Axis %1 %2</source>
    <extracomment>Game controller axis direction. %1 = axis number, %2 = direction</extracomment>
    <translation>%1. tengely %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Button %1</source>
    <extracomment>Game controller button. %1 = button number</extracomment>
    <translation>%1. gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>D-pad %1 %2</source>
    <extracomment>Game controller D-pad button. %1 = D-pad number, %2 = direction</extracomment>
    <translation>%1. D-pad %2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(Don&apos;t use)</source>
    <extracomment>Special entry in key selection when an action has no control assigned</extracomment>
    <translation>(nem használt)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: X1 button </source>
    <translation>Egér: X1 gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mouse: X2 button</source>
    <translation>Egér: X2 gomb</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 0</source>
    <translation>Numerikus 0</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 1</source>
    <translation>Numerikus 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 2</source>
    <translation>Numerikus 2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 3</source>
    <translation>Numerikus 3</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 4</source>
    <translation>Numerikus 4</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 5</source>
    <translation>Numerikus 5</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 6</source>
    <translation>Numerikus 6</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 7</source>
    <translation>Numerikus 7</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 8</source>
    <translation>Numerikus 8</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad 9</source>
    <translation>Numerikus 9</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad .</source>
    <translation>Numerikus .</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad /</source>
    <translation>Numerikus /</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad *</source>
    <translation>Numerikus *</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad -</source>
    <translation>Numerikus –</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad +</source>
    <translation>Numerikus +</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keypad Enter</source>
    <translation>Numerikus Enter</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PageUp</source>
    <translation>Page Up</translation>
  </message>
  <message>
    <source>PageDown</source>
    <translation>Page Down</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Numlock</source>
    <translation>Num Lock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CapsLock</source>
    <translation>Caps Lock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ScrollLock</source>
    <translation>Scroll Lock</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Shift</source>
    <translation>Jobb Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Shift</source>
    <translation>Bal Shift</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Ctrl</source>
    <translation>Jobb Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Ctrl</source>
    <translation>Bal Ctrl</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right Alt</source>
    <translation>Jobb Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left Alt</source>
    <translation>Bal Alt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Right GUI</source>
    <extracomment>Windows key / Command key / Meta key /Super key (right)</extracomment>
    <translation>Jobb Windows</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Left GUI</source>
    <extracomment>Windows key / Command key / Meta key /Super key (left)</extracomment>
    <translation>Bal Windows</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(QWERTY)</source>
    <extracomment>Name of QWERTY US keyboard layout</extracomment>
    <translation>(QWERTY)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Menu</source>
    <translation>Menü</translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>credits</name>
  <message>
    <source>Programming</source>
    <translation>Programozás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game engine</source>
    <translation>Játékmotor</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Creator</source>
    <translation>Készítő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Many engine improvements</source>
    <translation>Számos motorfejlesztés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Gamepad and Lua integration</source>
    <translation>Gamepad és Lua integráció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Campaign support</source>
    <translation>Hadjárattámogatás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Theme customization improvements</source>
    <translation>Téma-testreszabási fejlesztések</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some Pas2C and GLES2 work</source>
    <translation>Némi Pas2C és GLES2 munka</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Video recording</source>
    <translation>Videorögzítés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Other improvements</source>
    <translation>Más fejlesztések</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Map generation</source>
    <translation>Pályagenerálás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Core map generators</source>
    <translation>Alap pályagenerátorok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Perlin maps and other improvements</source>
    <translation>Perlin-pályák és más fejlesztések</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maze maps</source>
    <translation>Útvesztőpályák</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Weapons</source>
    <translation>Fegyverek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Most core weapons</source>
    <translation>A legtöbb alapfegyver</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Air mine, rubber, others</source>
    <translation>Légi akna, gumiszalag, egyebek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Drill rocket, ballgun, RC plane</source>
    <translation>Ásórakéta, labdavető, RC repülő</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Freezer</source>
    <translation>Fagyasztó</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Mine number and time game settings</source>
    <translation>Aknák száma és idő játékbeállítások</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Frontend / main menu</source>
    <translation>Kezelőfelület / főmenü</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Many frontend improvements</source>
    <translation>Számos kezelőfelületi fejlesztés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Keybinds, feedback, maps and hats interfaces</source>
    <translation>Billentyű-hozzárendelések, visszajelzés, pálya és fejfedő felületek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Login dialogs, other improvements</source>
    <translation>Bejelentkezési párbeszédablakok, más fejlesztések</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Missions and styles</source>
    <translation>Küldetések és stílusok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A Classic Fairytale</source>
    <translation>Egy klasszikus tündérmese</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A Space Adventure</source>
    <translation>Kalandok az űrben</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Created Capture the Flag, Construction Mode, Control, HedgeEditor, Highlander, Racer, TechRacer, The Specialists, WxW</source>
    <translation>A Szerezd meg a zászlót, Építkezési mód, Irányítás, Sünszerkesztő, Hegylakó, Versenyző, TechVersenyző, A szakértők és a WxW szerzője</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Training, time-trial and target practice challenges, Bazooka Battlefield, Tentacle Terror, Big Armory, bugfixes and maintenance</source>
    <translation>Kiképzés, gyorsasági és céllövő kihívások, Aknavető harcmező, Polipterror, Nagy fegyvertár, hibajavítások és karbantartás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Some styles and missions</source>
    <translation>Egyes stílusok és küldetések</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Battalion</source>
    <translation>Zászlóalj</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Continental supplies</source>
    <translation>Tengerentúli ellátmány</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Teamwork 2</source>
    <translation>Csapatmunka 2</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Climb Home</source>
    <translation>Mássz haza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portal Mind Challenge</source>
    <translation>Átjáró kihívás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game server</source>
    <translation>Játékszerver</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ports</source>
    <translation>Portolás több rendszerre</translation>
  </message>
  <message>
    <source>macOS/iPhone port, OpenGL-ES conversion</source>
    <translation>masOS/iPhone portolás, OpenGL ES konverzió</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Android port</source>
    <translation>Android portolás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Android netplay, portability abstraction</source>
    <translation>Android hálózati játék, hordozhatósági absztrakció</translation>
  </message>
  <message>
    <source>WebGL port</source>
    <translation>WebGL portolás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>iPhone/iPad ports</source>
    <translation>iPhone/iPad portolás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Graphics</source>
    <translation>Grafika</translation>
  </message>
  <message>
    <source>General</source>
    <translation>Általános</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Themes</source>
    <translation>Témák</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nature, Snow, City, Castle, Halloween, Island</source>
    <translation>Természet, Hó, Város, Kastély, Halloween, Sziget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bamboo, EarthRise, BambooPlinko</source>
    <translation>Bambusz, Földkelte, Bambusz Plinko</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Golf, Hoggywood, Stage</source>
    <translation>Golf, Süniwood, Színpad</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hoggywood</source>
    <translation>Süniwood</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cave, Olympics</source>
    <translation>Barlang, Olimpia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fruit, Cake</source>
    <translation>Gyümölcs, Torta</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Art</source>
    <translation>Művészet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Beach</source>
    <translation>Tengerpart</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brick</source>
    <translation>Tégla</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hell</source>
    <translation>Pokol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Jungle</source>
    <translation>Dzsungel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sheep</source>
    <translation>Juh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Maps</source>
    <translation>Pályák</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Basketball, BasketballField, Bath, Bubbleflow, Hammock, Hedgelove, Hedgewars, Hydrant, Mushrooms, Plane, Ropes, Tree</source>
    <translation>Kosárlabda, Kosárlabdapálya, Fürdőszoba, Buborékok, Függőágy, Sünszerelem, Sünharc, Tűzcsap, Gomba, Repülő, Kötél, Fa </translation>
  </message>
  <message>
    <source>SB_Bones, SB_Crystal, SB_Grassy, SB_Grove, SB_Haunty, SB_Oaks, SB_Shrooms, SB_Tentacle</source>
    <translation>SB_Csontok, SB_Kristály, SB_Füves, SB_Liget, SB_Kísérteties, SB_Tölgy, SB_Gombák, SB_Polip</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bamboo, Blox, Cake, Cogs, EarthRise, Freeway</source>
    <translation>Bambusz, Kockák, Torta, Fogaskerék, Földkelte, Sztráda</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Castle, PirateFlag</source>
    <translation>Kastély, Kalózzászló</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ShoppaKing, TrophyRace</source>
    <translation>ShoppaKirály, Kupaverseny</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Battlefield</source>
    <translation>Harcmező</translation>
  </message>
  <message>
    <source>CTF_Blizzard</source>
    <translation>CTF_Hóvihar</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Cheese</source>
    <translation>Sajt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>ClimbHome</source>
    <translation>Mássz haza</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lonely_Island</source>
    <translation>Magányos sziget</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Octorama</source>
    <translation>Octorama</translation>
  </message>
  <message>
    <source>portal</source>
    <translation>átjáró</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ruler</source>
    <translation>Vonalzó</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sticks</source>
    <translation>Matricák</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Forts</source>
    <translation>Várak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EvilChicken</source>
    <translation>Vércsirke</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Olympic</source>
    <translation>Olimpia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Tank</source>
    <translation>Tank</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Snail</source>
    <translation>Csiga</translation>
  </message>
  <message>
    <source>SteelTower</source>
    <translation>Acéltorony</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hats, graves, other</source>
    <translation>Fejfedők, sírok, egyebek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>See CREDITS text file</source>
    <translation>Lásd a CREDITS szövegfájlt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Sounds</source>
    <translation>Hangok</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hedgehogs voice</source>
    <translation>Sünbeszéd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Default_pl, Russian_pl voices</source>
    <translation>Alap_pl, Orosz_pl beszédek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Various authors from www.freesound.org (see CREDITS text file)</source>
    <translation>A www.freesound.org különféle szerzői (lásd a CREDITS szövegfájlt)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Music</source>
    <translation>Zene</translation>
  </message>
  <message>
    <source>City, Rock, others</source>
    <translation>Város, Rock, egyebek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Compost</source>
    <translation>Komposzt</translation>
  </message>
  <message>
    <source>EarthRise, oriental, Pirate, snow</source>
    <translation>Földkelte, Orientalista, Kalóz, Hó</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Fruit, Jungle</source>
    <translation>Gyümölcs, Dzsungel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nature</source>
    <translation>Természet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>olympics_sd</source>
    <translation>Olimpia_HH</translation>
  </message>
  <message>
    <source>sdmusic (Hitman [sheepluva edit])</source>
    <translation>Hirtelen halál zene (Hitman [sheepluva edit])</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Translations</source>
    <translation>Fordítások</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Brazilian Portuguese</source>
    <translation>Brazíliai portugál</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bulgarian</source>
    <translation>Bolgár</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Czech</source>
    <translation>Cseh</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Chinese</source>
    <translation>Kínai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Finnish</source>
    <translation>Finn</translation>
  </message>
  <message>
    <source>French</source>
    <translation>Francia</translation>
  </message>
  <message>
    <source>German</source>
    <translation>Német</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greek</source>
    <translation>Görög</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Italian</source>
    <translation>Olasz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Japanese</source>
    <translation>Japán</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Korean</source>
    <translation>Koreai</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Lithuanian</source>
    <translation>Litván</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Polish</source>
    <translation>Lengyel</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Portuguese</source>
    <translation>Portugál</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Russian</source>
    <translation>Orosz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Scottish Gaelic</source>
    <translation>Skót gael</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Slovak</source>
    <translation>Szlovák</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Spanish</source>
    <translation>Spanyol</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Swedish</source>
    <translation>Svéd</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ukrainian</source>
    <translation>Ukrán</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Special thanks</source>
    <translation>Külön köszönet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Project founder</source>
    <translation>Projektalapító</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Hungarian</source>
    <translation type="unfinished"></translation>
  </message>
</context>
<context>
  <name>server</name>
  <message>
    <source>Nickname is already in use</source>
    <translation>A becenevet már használják</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No checker rights</source>
    <translation>Nincs ellenőrzési jogkör</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Authentication failed</source>
    <translation>Hitelesítés sikertelen</translation>
  </message>
  <message>
    <source>60 seconds cooldown after kick</source>
    <translation>60 másodperc pihenő a kirúgás után</translation>
  </message>
  <message>
    <source>kicked</source>
    <translation>kirúgva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Ping timeout</source>
    <translation>Ping időtúllépés</translation>
  </message>
  <message>
    <source>New voting started</source>
    <translation>Új szavazás indult</translation>
  </message>
  <message>
    <source>kick</source>
    <translation>kirúgás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>map</source>
    <translation>pálya</translation>
  </message>
  <message>
    <source>pause</source>
    <translation>szünet</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Reconnected too fast</source>
    <translation>Túl gyors újracsatlakozás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning! Chat flood protection activated</source>
    <translation>Figyelem! Elárasztó csevegés védelem bekapcsolva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Excess flood</source>
    <translation>Elárasztó üzenetek</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Game messages flood detected - 1</source>
    <translation>Elárasztó játéküzenetek észlelve – 1</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning! Joins flood protection activated</source>
    <translation>Figyelem! Csatlakozási elárasztás védelem bekapcsolva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>new seed</source>
    <translation>új mag</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/maxteams: specify number from 2 to 8</source>
    <translation>/maxteams: adj meg 2 és 8 közti számot</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The game can&apos;t be started with less than two clans!</source>
    <translation>A játék nem indítható kettőnél kevesebb klánnal!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Empty config entry.</source>
    <translation>Üres beállító bejegyzés.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access denied.</source>
    <translation>Hozzáférés megtagadva.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You&apos;re not the room master!</source>
    <translation>Nem te vagy a szobagazda!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Corrupted hedgehogs info!</source>
    <translation>Sérült süninformáció!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Too many teams!</source>
    <translation>Túl sok csapat!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Too many hedgehogs!</source>
    <translation>Túl sok sün!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There&apos;s already a team with same name in the list.</source>
    <translation>Már van ugyanilyen nevű csapat a listában.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Joining not possible: Round is in progress.</source>
    <translation>Nem lehet csatlakozni: Kör közben vannak.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This room currently does not allow adding new teams.</source>
    <translation>Ehhez a szobához jelenleg nem lehet új csapatokat adni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Error: The team you tried to remove does not exist.</source>
    <translation>Hiba: Nem létezik a csapat, amit el akarsz távolítani.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t remove a team you don&apos;t own.</source>
    <translation>Nem távolíthatsz el egy csapatot, ha az nem a tiéd. </translation>
  </message>
  <message>
    <source>Illegal room name! The room name must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
    <translation>Nem megengedett szobanév! A szoba neve 1–40 karakter hosszúságú lehet, nem kezdődhet vagy végződhet szóközzel, és nem lehetnek benne ilyen karakterek: $()*+?[]^{|}</translation>
  </message>
  <message>
    <source>A room with the same name already exists.</source>
    <translation>Már van ugyanilyen nevű szoba.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote kick: You need to specify a nickname.</source>
    <translation>/callvote kick: Meg kell adnod egy becenevet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote kick: No such user!</source>
    <translation>/callvote kick: Nincs ilyen felhasználó!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote map: No such map!</source>
    <translation>/callvote map: Nincs ilyen pálya!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote pause: No game in progress!</source>
    <translation>/callvote pause: Nincs zajló játék!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote hedgehogs: Specify number from 1 to 8.</source>
    <translation>/callvote hedgehogs: Adj meg egy 1 és 8 közötti számot.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Illegal room name! A room name must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
    <translation>Nem megengedett szobanév! A szoba neve 1–40 karakter hosszúságú lehet, nem kezdődhet vagy végződhet szóközzel, és nem lehetnek benne ilyen karakterek: $()*+?[]^{|}</translation>
  </message>
  <message>
    <source>No such room.</source>
    <translation>Nincs ilyen szoba.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Room version incompatible to your Hedgewars version!</source>
    <translation>A szoba verziója nem felel meg a Hedgewars verziódnak!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access denied. This room currently doesn&apos;t allow joining.</source>
    <translation>Hozzáférés megtagadva. A szobába jelenleg nem lehet belépni.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Access denied. This room is for registered users only.</source>
    <translation>Hozzáférés megtagadva. Ebbe a szobába csak regisztrált felhasználók léphetnek be.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You are banned from this room.</source>
    <translation>Ki vagy tiltva ebből a szobából.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Nickname already provided.</source>
    <translation>Már megadtál becenevet.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Illegal nickname! Nicknames must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
    <translation>Nem megengedett becenév! A becenév 1–40 karakter hosszúságú lehet, nem kezdődhet vagy végződhet szóközzel, és nem lehetnek benne ilyen karakterek: $()*+?[]^{|}</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Protocol already known.</source>
    <translation>Ez a protokoll már ismert.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Bad number.</source>
    <translation>Rossz szám.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>There&apos;s no voting going on.</source>
    <translation>Nincs most szavazás.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You already have voted.</source>
    <translation>Már szavaztál.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Your vote has been counted.</source>
    <translation>Szavazatod beérkezett.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Voting closed.</source>
    <translation>A szavazás lezárult.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Pause toggled.</source>
    <translation>Szünet van.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Voting expired.</source>
    <translation>A szavazás lejárt.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>hedgehogs per team: </source>
    <translation>csapatonkénti sünök: </translation>
  </message>
  <message>
    <source>/info &lt;player&gt;: Show info about player</source>
    <translation>/info &lt;játékos&gt;: információk egy játékosról</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/me &lt;message&gt;: Chat action, e.g. &apos;/me eats pizza&apos; becomes &apos;* Player eats pizza&apos;</source>
    <translation>/me &lt;üzenet&gt;: Csevegési művelet, pl. „/me pizzát eszik” ez lesz: „* Játékos pizzát eszik”</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/rnd: Flip a virtual coin and reply with &apos;heads&apos; or &apos;tails&apos;</source>
    <translation>/rnd: Egy képzeletbeli érme feldobása, a válasz „fej” vagy „írás”</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/rnd [A] [B] [C] [...]: Reply with a random word from the given list</source>
    <translation>/rnd [A] [B] [C] […]: A válasz a listából véletlenszerűen választott szó lesz</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/watch &lt;id&gt;: Watch a demo stored on the server with the given ID</source>
    <translation>/watch &lt;azonosító&gt;: A szerveren a megadott azonosítóval tárolt bemutató lejátszása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/help: Show chat command help</source>
    <translation>/help: A csevegési parancsok súgójának megjelenítése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote [arguments]: Start a vote</source>
    <translation>/callvote [argumentumok]: Szavazás indítása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/vote &lt;yes/no&gt;: Vote &apos;yes&apos; or &apos;no&apos; for active vote</source>
    <translation>/vote &lt;yes/no&gt;: A zajló szavazáson igennel vagy nemmel voksolás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/delegate &lt;player&gt;: Surrender room control to player</source>
    <translation>/delegate &lt;játékos&gt;: A szoba irányítási jogának átadása a játékosnak</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/maxteams &lt;N&gt;: Limit maximum number of teams to N</source>
    <translation>/maxteams &lt;N&gt;: A csapatok maximális számának korlátozása N-re</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/global &lt;message&gt;: Send global chat message which can be seen by everyone on the server</source>
    <translation>/global &lt;üzenet&gt;: Globális csevegési üzenet küldése, amit mindenki látni fog a kiszolgálón</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/registered_only: Toggle &apos;registered only&apos; state. If enabled, only registered players can join server</source>
    <translation>/registered_only: A „csak regisztráltak” állapot bekapcsolása. Ez esetben csak regisztrált játékosok csatlakozhatnak a kiszolgálóra</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/super_power: Activate your super power. With it you can enter any room and are protected from kicking. Expires when you leave server</source>
    <translation>/super_power: Szupererőd aktiválása. Ezzel bármely szobába beléphetsz, és nem lehet téged kirúgni. Addig él, míg ki nem lépsz a kiszolgálóról</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/stats: Query server stats</source>
    <translation>/stats: A kiszolgáló statisztikáinak lekérdezése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/force &lt;yes/no&gt;: Force vote result for active vote</source>
    <translation>/force &lt;yes/no&gt;: A zajló szavazás eredményének kikényszerítése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/fix: Force this room to stay open when it is empty</source>
    <translation>/fix: Akkor is nyitva marad a szoba, ha üres</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/unfix: Undo the /fix command</source>
    <translation>/unfix: A /fix parancs visszavonása</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List of lobby chat commands:</source>
    <translation>A váróterem csevegési parancsainak listája:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>List of room chat commands:</source>
    <translation>A szoba csevegési parancsainak listája:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Commands for server admins only:</source>
    <translation>Parancsok csak kiszolgálókezelőknek:</translation>
  </message>
  <message>
    <source>room</source>
    <translation>szoba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>lobby</source>
    <translation>váróterem</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(playing)</source>
    <translation>(játszik)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>(spectating)</source>
    <translation>(megfigyel)</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Player is not online.</source>
    <translation>A játékos nincs online.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/force: Please use &apos;yes&apos; or &apos;no&apos;.</source>
    <translation>/force: Kérjük, „yes”-t vagy „no”-t írj.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/vote: Please use &apos;yes&apos; or &apos;no&apos;.</source>
    <translation>/vote: Kérjük, „yes”-t vagy „no”-t írj.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Kicked</source>
    <translation>Kirúgva</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server only allows registered users to join.</source>
    <translation>Erre a kiszolgálóra csak regisztrált felhasználók léphetnek be.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>heads</source>
    <translation>fej</translation>
  </message>
  <message>
    <source>tails</source>
    <translation>írás</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server does not support replays!</source>
    <translation>Ez a kiszolgáló nem támogatja a visszajátszásokat!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/greeting [message]: Set or clear greeting message to be shown to players who join the room</source>
    <translation>/greeting [üzenet]: Üdvözlő üzenet beállítása vagy törlése. Ezt a szobába belépő játékosok látják</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/save &lt;config ID&gt; &lt;config name&gt;: Add current room configuration as votable choice for /callvote map</source>
    <translation>/save &lt;beállításazonosító&gt; &lt;beállításnév&gt;: A szoba jelenlegi beállításainak hozzáadása a /callvote map paranccsal megszavazható lehetőségekhez</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/delete &lt;config ID&gt;: Delete a votable room configuration</source>
    <translation>/delete &lt;beállításazonosító&gt;: Megszavazható szobabeállítás törlése</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/saveroom &lt;file name&gt;: Save all votable room configurations (and the greeting) of this room into a file</source>
    <translation>/saveroom &lt;fájlnév&gt;: Minden megszavazható szobabeállítás (és az üdvözlő üzenet) mentése fájlba</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/loadroom &lt;file name&gt;: Load votable room configurations (and greeting) from a file</source>
    <translation>/loadroom &lt;fájlnév&gt;: Megszavazható szobabeállítások (és üdvözlő üzenet) betöltése fájlból</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Super power activated.</source>
    <translation>Szupererő bekapcsolva.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Unknown command or invalid parameters. Say &apos;/help&apos; in chat for a list of commands.</source>
    <translation>Ismeretlen parancs vagy rossz paraméterek. A parancsok listájához írd a csevegőbe, hogy „/help”.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t kick yourself!</source>
    <translation>Nem rúghatod ki saját magadat!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You can&apos;t kick the only other player!</source>
    <translation>Nem rúghatod ki az egyetlen másik játékost!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>The player is not in your room.</source>
    <translation>A játékos nem a te szobádban van.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This player is protected from being kicked.</source>
    <translation>Ez a játékos védettséget élvez a kirúgással szemben.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You&apos;re not the room master or a server admin!</source>
    <translation>Nem vagy szobagazda, sem kiszolgálókezelő!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You&apos;re already the room master.</source>
    <translation>Már te vagy a szobagazda.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greeting message cleared.</source>
    <translation>Üdvözlő üzenet törölve.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Greeting message set.</source>
    <translation>Üdvözlő üzenet beállítva.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote kick: This is only allowed in rooms without a room master.</source>
    <translation>/callvote kick: Ez csak a gazda nélküli szobákban használható.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/callvote map: No maps available.</source>
    <translation>/callvote map: Nincs elérhető pálya.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>You&apos;re the new room master!</source>
    <translation>Te vagy az új szobagazda!</translation>
  </message>
  <message>
    <source>/quit: Quit the server</source>
    <translation>/quit: Kilépés a kiszolgálóról</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This command is only available in the lobby.</source>
    <translation>Ez a parancs csak a váróteremben használható.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This command is only available in rooms.</source>
    <translation>Ez a parancs csak szobákban használható.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server no longer allows unregistered players to join.</source>
    <translation>Most már nem csatlakozhatnak regisztrálatlan játékosok erre a kiszolgálóra.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>This server now allows unregistered players to join.</source>
    <translation>Most már regisztrálatlan játékosok is csatlakozhatnak erre a kiszolgálóra.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Available callvote commands: hedgehogs &lt;number&gt;, pause, newseed, map &lt;name&gt;, kick &lt;player&gt;</source>
    <translation>Elérhető callvote parancsok: hedgehogs &lt;szám&gt;, pause, newseed, map &lt;név&gt;, kick &lt;játékos&gt;</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Please confirm server restart with &apos;/restart_server yes&apos;.</source>
    <translation>Kérjük, erősítsd meg a kiszolgáló újraindítását ezzel: „/restart_server yes”.</translation>
  </message>
  <message>
    <source>Warning! Room name change flood protection activated</source>
    <translation>Figyelem! Szobanévváltási elárasztási védelem bekapcsolva</translation>
  </message>
</context>
</TS>