correcting two misstakes in en.txt and sv.txt as reported by Cairo and others
authorHenek
Wed, 09 Mar 2011 22:39:35 +0100
changeset 4997 28c670367e6c
parent 4996 76ef3d8bd78e
child 4998 cdcdf37e5532
correcting two misstakes in en.txt and sv.txt as reported by Cairo and others most definitely present in other locals too
share/hedgewars/Data/Locale/en.txt
share/hedgewars/Data/Locale/sv.txt
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/en.txt	Wed Mar 09 22:11:29 2011 +0300
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/en.txt	Wed Mar 09 22:39:35 2011 +0100
@@ -455,7 +455,7 @@
 04:09=Not sure about your aiming? Use the Desert|Eagle to attack using up to four shots.|Attack: Shoot (multiple times)
 04:10=Brute force is always an option. Drop this classic|explosive next to your enemies and retreat.|Attack: Drop dynamite next to your feet
 04:11=Get rid of enemy hogs by batting them over|the map borders or into water. Or how about|knocking some mines to your friends?|Attack: Bat everything in front of you
-04:12=Get close and personal to unleash the power of|this almost deadly martial arts technique.|Attack: Perform the Fire Punch
+04:12=Get close and personal to unleash the power of|this almost deadly martial arts technique.|Attack: Perform the amazing Shoryuken.
 04:13=UNUSED
 04:14=Fear of heights? Better grab a parachute.|It will unfold once|you fall too far and|save your hog from taking fall damage.|Attack: Unfold the parachute|Long Jump: Drop grenades or similar weapons
 04:15=Call in an airplane to attack your enemies|using a bombing run.|Left/Right: Determine attack direction|Cursor: Select target region
@@ -474,7 +474,7 @@
 04:28=Short time after launching this rocket, it will|start drilling through solid ground and explode|once its fuse is triggered or it resurfaces again.|Attack: Hold to shoot with more power
 04:29=This is nothing for small kids! The ball gun fires|tons of small colored balls filled with explosives.|Attack: Shoot at full power|Up/Down: Continue aiming
 04:30=Call in an airplane to launch a powerful napalm|strike. With proper aiming this attack can eradicate|huge parts of landscape including unlucky hogs|sitting there.|Left/Right: Determine attack direction|Cursor: Select target region
-04:31=The RC plane is the ideal weapon to collect crates or|attack far away hogs. Either steer it into enemies or|drop some bombs first.|Attack: Launch the plane or drop bombs|Long Jump: Let the valkyries ride into battle|Up/Down: Steer the plane
+04:31=The RC plane is the ideal weapon to collect crates or|attack far away hogs. Either steer it into enemies or|drop some bombs first.|Attack: Launch the plane or drop bombs|Long Jump: Let the valkyries ride into battle|Left/Right: Steer the plane
 04:32=Low gravity is more effective than any diet! Jump|higher and over greater distances or let your enemies|fly even further.|Attack: Activate
 04:33=Sometimes you just need that little extra boost to|deal some more damage.|Attack: Activate
 04:34=Can't touch me!|Attack: Activate
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sv.txt	Wed Mar 09 22:11:29 2011 +0300
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sv.txt	Wed Mar 09 22:39:35 2011 +0100
@@ -475,7 +475,7 @@
 04:09=Har du svårt att sikta? Använd den här pistolen|till att attackera med upp till fyra skott.|Attack: Skjut (flera gånger)
 04:10=Brutalt våld är alltid en möjlighet. Släpp ner den|här klassiska dynamiten bredvid fienden och fly.|Attack: Släpp ner dynamit på marken bredvid
 04:11=Bli av med fientliga igelkottar genom att slå dem|över kartans kanter eller ner i vattnet. Eller kanske|slå iväg några minor till vännerna?|Attack: Slå till allt framför dig
-04:12=Gå nära och var intim för att släppa lös kraften|från den här nästan dödliga kampsportstekniken.|Attack: Utför den Flammande näven
+04:12=Gå nära och var intim för att släppa lös kraften|från den här nästan dödliga kampsportstekniken.|Attack: Utför Shoryuken
 04:13=UNUSED
 04:14=Höjdrädd? Då borde du greppa tag i en fallskärm.|Den fälls ut när du faller för långt och|igelkotten tar ingen fallskada.|Attack: Utveckla fallskärmen|Långhopp: Släpp granater eller liknande vapen
 04:15=Kalla på ett flygplan som attackerar fienden med|ett bombnedslag.|Vänster/Höger: Bestäm attackriktning|Markör: Välj målområde
@@ -494,7 +494,7 @@
 04:28=Strax efter att den skjutits iväg kommer den här|raketen att börja borra igenom solid mark och|explodera när tiden tar slut eller den kommer ut|på andra sidan.|Attack: Håll ner för att skjuta med mer kraft
 04:29=Den här är inget för småbarn! Bollgeväret skjuter|massvis av små färgglada bollar fyllda med|sprängämnen.|Attack: Skjut med full kraft|Upp/Ner: Fortsätt att sikta
 04:30=Kalla på ett flygplan som utför ett kraftfullt|napalmanfall. Med bra precision kan den här|attacken utplåna stora delar av landskapet|inklusive otursamma igelkottar som är där.|Vänster/Höger: Bestäm attackriktning|Markör: Välj målområde
-04:31=Det radiostyrda flygplanet är det idealiska vapnet|för att samla lådor eller attackera igelkottar på|avstånd. Antingen krascha in i fiender eller släpp|några bomber på dem först.|Attack: Skicka iväg planet eller släpp bomber|Långhopp: Låt valkyriorna rida till strid|Upp/Ner: Styr planet
+04:31=Det radiostyrda flygplanet är det idealiska vapnet|för att samla lådor eller attackera igelkottar på|avstånd. Antingen krascha in i fiender eller släpp|några bomber på dem först.|Attack: Skicka iväg planet eller släpp bomber|Långhopp: Låt valkyriorna rida till strid|Vänster/Höger: Styr planet
 04:32=Låg gravitation är effektivare än vilken bantning|som helst! Hoppa högra och längre sträckor eller|låt fienden flyga längre.|Attack: Aktivera
 04:33=Ibland behöver man bara den där lilla extra|kraften för att göra aningen mer skada.|Attack: Aktivera
 04:34=Can't touch me!|Attack: Aktivera