updateing swedish translation
authorHenek
Thu, 15 Sep 2011 20:51:43 +0200
changeset 5915 31ac063f47cb
parent 5913 1791f776b726
child 5917 6c6ca1a36d56
updateing swedish translation
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sv.ts
share/hedgewars/Data/Locale/sv.txt
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sv.ts	Thu Sep 15 17:19:49 2011 +0200
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sv.ts	Thu Sep 15 20:51:43 2011 +0200
@@ -16,15 +16,15 @@
   <name>DrawMapWidget</name>
   <message>
     <source>File error</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Fel på fil</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot open file &apos;%1&apos; for writing</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Kan inte skriva till &apos;%1&apos;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot read file &apos;%1&apos;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Kan inte läsa &apos;%1&apos;</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -125,11 +125,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Demo name</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Demonamn</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Demo name:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Demonamn:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -215,7 +215,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Set</source>
-    <translation type="unfinished">Ange</translation>
+    <translation>Ange</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -297,14 +297,17 @@
   </message>
   <message>
     <source>Nickname</source>
-    <translation type="unfinished">Smeknamn</translation>
+    <translation>Smeknamn</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Some one already uses
 your nickname %1
 on the server.
 Please pick another nickname:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Någon använder redan
+ditt smeknamn %1
+på servern.
+Välj ett annat smeknamn:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -361,7 +364,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">Avbryt</translation>
+    <translation>Avbryt</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -396,11 +399,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Drawn Maps</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ritade kartor</translation>
   </message>
   <message>
     <source>All files</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Alla filer</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -765,21 +768,21 @@
   <message>
     <source>The Windows version of Hedgewars supports Xfire. Make sure to add Hedgewars to its game list so your friends can see you playing.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Windows-versionen av Hedgewars har stöd för Xfire. Se till att lägga till Hedgewars till spellistan så att dina vänner kan se dig spela.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Use the Molotov or Flame Thrower to temporary keep hedgehogs from passing terrain such as tunnels or platforms.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Använd molotov eller eldkastaren för att temporärt förhindra att igelkottar passerar terräng så som tunnlar eller platformar.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Homing Bee can be tricky to use. Its turn radius depends on its velocity, so try to not use full power.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Målsökande bin kan vara kluriga att använda. Svängradien beror på hastigheten, så försök att inte använda full kraft.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloadable Content</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nedladdningsbart innehåll</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -808,15 +811,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error</source>
-    <translation type="unfinished">Fel</translation>
+    <translation>Fel</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please enter room name</source>
-    <translation type="unfinished">Skriv in rummets namn</translation>
+    <translation>Skriv in rummets namn</translation>
   </message>
   <message>
     <source>OK</source>
-    <translation type="unfinished">OK</translation>
+    <translation>OK</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1036,8 +1039,8 @@
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>%1 players online</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>%1 spelare inne</numerusform>
       <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
@@ -1162,7 +1165,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Teams in each clan take successive turns sharing their turn time.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Lag inom en klan spelar efter varandra och delar på turtiden.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add an indestructible border around the terrain</source>
@@ -1170,7 +1173,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Add an indestructible border along the bottom</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Lägg till en oförstörbar barriär längs botten</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1267,7 +1270,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Update</source>
-    <translation type="unfinished">Uppdatera</translation>
+    <translation>Uppdatera</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1409,67 +1412,67 @@
   </message>
   <message>
     <source>Disabled</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Avaktiverad</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Cyan</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Röd/Cyan</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cyan/Red</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cyan/Röd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Blue</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Röd/Blå</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Blue/Red</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Blå/Röd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Green</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Röd/Grön</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Green/Red</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Grön/Röd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Sida vid sida</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Top-Bottom</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Uppe och nere</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wiggle</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vicka</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Cyan grayscale</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Röd/Cyan gråskala</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cyan/Red grayscale</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cyan/Röd gråskala</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Blue grayscale</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Röd/Blå gråskala</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Blue/Red grayscale</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Blå/Röd gråskala</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Green grayscale</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Röd/Grön gråskala</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Green/Red grayscale</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Grön/Röd gråskala</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1709,27 +1712,27 @@
   </message>
   <message>
     <source>Stereo rendering</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Stereorendering</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Game Options</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Spelinställningar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Style</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Stil</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheme</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Schema</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Password</source>
-    <translation type="unfinished">Lösenord</translation>
+    <translation>Lösenord</translation>
   </message>
   <message>
     <source>% Get Away Time</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>% flykttid</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1740,7 +1743,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>hedgehog %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>igelkott %1</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1924,7 +1927,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>more</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>mer</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2100,11 +2103,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Tag Team</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Maraton</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add Bottom Border</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Lägg till undre barriär</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sv.txt	Thu Sep 15 17:19:49 2011 +0200
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sv.txt	Thu Sep 15 20:51:43 2011 +0200
@@ -50,6 +50,12 @@
 00:47=Fästande mina
 00:48=Hammare
 00:49=Återuppliva
+00:50=Borrangrepp
+00:51=Jordboll
+00:52=Inget vapen valt
+00:53=Tidslåda
+00:54=Struktur
+00:55=Markspruta
 
 01:00=Nu kör vi!
 01:01=Oavgjort
@@ -66,6 +72,12 @@
 01:12=Sista rundan till sudden death!
 01:13=%1 rundor till sudden death!
 01:14=Gör dig redo, %1!
+01:15=Märkbar
+01:16=Låg
+01:17=Normal
+01:18=Hög
+01:19=Extrem
+01:20=%1 studs
 
 ; Event messages
 ; Hog (%1) died
@@ -461,6 +473,12 @@
 03:47=Fäst de här på ett användbart ställe!
 03:48=Dags att banka järnet!
 03:49=Gör det du tror
+03:50=Siktar mot stjärnorna
+03:51=Upphittad på marken
+03:52=UNUSED
+03:53=Typ 40
+03:54=Bygg något
+03:55=Verktyg
 
 ; Weapon Descriptions (use | as line breaks)
 04:00=Attackera fienden med en enkel granat.|Exploderar när tiden når noll.|1-5: Ställ in granatens tid|Attack: Håll ner för att kasta med mer kraft
@@ -513,6 +531,12 @@
 04:47=Det är dubbelt så roligt med två farliga, fantastiska,|fästande minor. Skapa en kedjereaktion eller försvara|dig själv (eller både och!)|Attack: Håll ner för att skjuta med mer kraft (två gånger)
 04:48=Varför ska mullvadarna få all misshandel? Att|drämma till en igelkott kan vara minst lika roligt!|Ett rejält slag med den här hammaren kan skala|av en tredjedel av en igelkotts hälsa och slå ner|dem i marken.|Attack: Aktivera
 04:49=Återuppliva dina vänner!|Men tänk på att du också återupplivar dina fiender.|Attack: Håll inne för att återuppliva långsamt|Upp: Accelerera återupplivning
+04:50=Gömmer sig någon under marken?|Gräv fram dem med ett borrangrepp!|1-5: Ställ in hur långt raketerna borrar.
+04:51=Få till en gratisträff genom att kasta en boll med|jord. Känns lite gran, och knuffar tillbaka|igelkottar.
+04:52=UNUSED
+04:53=Åk på ett äventyr genom tid och rymd, medan dina|kamrater blir kvar själva att slåss. Var beredd|att komma tillbaka när som helst, eller till|Sudden Death eller om de andra blir besegrade.|Varning. Fungerar inte under Sudden Death, om du|är ensam, eller om du är en kung.
+04:54=INCOMPLETE                                                                   
+04:55=Spruta en ström av fästande jord.|Bygg broar, gräv ner fienden, stäng igen tunnlar.|Var försiktig så att du inte får något på dig!
 
 ; Game goal strings
 05:00=Spellägen
@@ -536,3 +560,4 @@
 05:18=Obegränsade attacker
 05:19=Vapen nollställs när turen är över
 05:20=Igelkottar delar inte på vapnen
+05:21=Maraton: Lag i en klan tar på vart andra följande turer|Delad tid: Lag inom en klan delar på turtiden