translation updates
authorjose1711
Tue, 16 Nov 2010 13:35:23 -0500
changeset 4346 3f8e41da82ee
parent 4344 23ab3bdbf218
child 4348 d4f659e96a4a
translation updates
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts
share/hedgewars/Data/Locale/sk.txt
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts	Mon Nov 15 14:39:58 2010 -0500
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts	Tue Nov 16 13:35:23 2010 -0500
@@ -432,7 +432,7 @@
   <message>
     <source>Simply pick the same color as a friend to play together as a team. Each of you will still control his or her own hedgehogs but they&apos;ll win or lose together.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation>Ak chcete hrať s priateľom ako team, jednoducho si zvoľte tú istú farbu. I naďalej budete ovládať svojich vlastných ježkov, ale víťazstvá či prehry budú spoločné.</translation>
+    <translation>Ak chcete hrať s priateľom ako tím, jednoducho si zvoľte tú istú farbu. I naďalej budete ovládať svojich vlastných ježkov, ale víťazstvá či prehry budú spoločné.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Some weapons might do only low damage but they can be a lot more devastating in the right situation. Try to use the Desert Eagle to knock multiple hedgehogs into the water.</source>
@@ -730,11 +730,11 @@
   <name>PageOptions</name>
   <message>
     <source>New team</source>
-    <translation>Nový team</translation>
+    <translation>Nový tím</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Edit team</source>
-    <translation>Upraviť team</translation>
+    <translation>Upraviť tím</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delete team</source>
@@ -754,7 +754,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>You can&apos;t edit teams from team selection. Go back to main menu to add, edit or delete teams.</source>
-    <translation>Z výberu tímov nemôžete upravovať teamytímy. Vráťte sa do hlavného menu, odkiaľ môžete pridávať, upravovať alebo mazať tímy.</translation>
+    <translation>Z výberu tímov nemôžete upravovať tímy. Vráťte sa do hlavného menu, odkiaľ môžete pridávať, upravovať alebo mazať tímy.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -861,9 +861,9 @@
   <message numerus="yes">
     <source>There are %1 teams participating in this room.</source>
     <translation>
-      <numerusform>V tejto miestnosti je jeden hrajúci team.</numerusform>
-      <numerusform>V tejto miestnosti sú %1 hrajúce teamy.</numerusform>
-      <numerusform>V tejto miestnosti je %1 hrajúcich teamov.</numerusform>
+      <numerusform>V tejto miestnosti je jeden hrajúci tím.</numerusform>
+      <numerusform>V tejto miestnosti sú %1 hrajúce tímy.</numerusform>
+      <numerusform>V tejto miestnosti je %1 hrajúcich tímov.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
@@ -917,7 +917,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Gain 80% of the damage you do back in health</source>
-    <translation>Pridať 80% škody, ktorú spôsobíte k vášmu zdraviu</translation>
+    <translation>K vášmu zdraviu sa priráta 80 % škody, ktorú spôsobíte</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Share your opponents pain, share their damage</source>
@@ -945,11 +945,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Defend your fort and destroy the opponents, two team colours max!</source>
-    <translation>Ubráňte pevnosť a znižte nepriateľov, maximálne dve teamové farby!</translation>
+    <translation>Ubráňte pevnosť a zničte nepriateľov, maximálne dve tímové farby!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Teams will start on opposite sides of the terrain, two team colours max!</source>
-    <translation>Teamy začnú na opačných stranách terénu, maximálne dve teamové farby!</translation>
+    <translation>Tímy začnú na opačných stranách terénu, maximálne dve tímové farby!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Land can not be destroyed!</source>
@@ -1013,7 +1013,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Each hedgehog has its own ammo. It does not share with the team.</source>
-    <translation>Každý ježko má vlastnú výzbroj. Nie je zdieľaná so zvyškom teamu.</translation>
+    <translation>Každý ježko má vlastnú výzbroj. Nie je zdieľaná so zvyškom tímu.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1035,7 +1035,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Multiplayer (play a hotseat game against your friends, or AI teams)</source>
-    <translation>Multiplayer (hrať hru, pri ktorej sa striedate s hráčmi pri počítači alebo proti počítačovým teamom)</translation>
+    <translation>Multiplayer (hrať hru, pri ktorej sa striedate s hráčmi pri počítači alebo proti počítačovým tímom)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Training Mode (Practice your skills in a range of training missions). IN DEVELOPMENT</source>
@@ -1070,7 +1070,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Restrict Team Additions</source>
-    <translation>Obmedziť pripojenie k teamu</translation>
+    <translation>Obmedziť pripojenie k tímu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Info</source>
@@ -1235,7 +1235,7 @@
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
     <source>Team Members</source>
-    <translation>Členovia teamu</translation>
+    <translation>Členovia tímu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Key binds</source>
@@ -1247,7 +1247,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Teams</source>
-    <translation>Teamy</translation>
+    <translation>Tímy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Audio/Graphic options</source>
@@ -1263,7 +1263,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Playing teams</source>
-    <translation>Hrajúce teamy</translation>
+    <translation>Hrajúce tímy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Game Modifiers</source>
@@ -1378,7 +1378,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Crate Drops</source>
-    <translation>Zhadzovanie krabíc</translation>
+    <translation>Padanie krabíc</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheme Name:</source>
@@ -1386,7 +1386,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>% Dud Mines</source>
-    <translation>% Falošné míny</translation>
+    <translation>% falošných mín</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Name</source>
@@ -1445,11 +1445,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Sudden Death Water Rise</source>
-    <translation>Stúpanie vody pri rýchlej smrti</translation>
+    <translation>Stúpanie vody počas rýchlej smrti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sudden Death Health Decrease</source>
-    <translation>Klesanie vody pri rýchlej smrti</translation>
+    <translation>Klesanie zdravia počas rýchlej smrti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>% Health Crates</source>
@@ -1704,7 +1704,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Divide Teams</source>
-    <translation>Rozdeliť teamy</translation>
+    <translation>Rozdeliť tímy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Solid Land</source>
@@ -2003,7 +2003,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Talk to your team or all participants:</source>
-    <translation>Umožní vám rozhovor s vašim teamom alebo všetkými účastníkmi hry:</translation>
+    <translation>Umožní vám rozhovor s vašim tímom alebo všetkými účastníkmi hry:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pause, continue or leave your game:</source>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sk.txt	Mon Nov 15 14:39:58 2010 -0500
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sk.txt	Tue Nov 16 13:35:23 2010 -0500
@@ -238,7 +238,7 @@
 03:41=Skalný fanúšik škriekania
 03:42=Tu si urobím poznámku...
 03:43=Zahrať Beathovenovu smrteľnú sonátu
-03:44=Spotrebovať do: 1923
+03:44=Spotrebujte do: 1923
 03:45=Sila vedy
 03:46=Hot Hot Hot!
 03:47=Prilepte ich niekam šikovne!
@@ -253,14 +253,14 @@
 04:04=Zaútočte na vašich nepriateľov brokovnicou s dvoma|výstrelmi. Vďaka jej rozptylu nepotrebujete|zasiahnuť protivníkov priamym zásahom|Útok: Výstrel (viacnásobný)|
 04:05=Rýchlo pod zem! Použite zbíjačku na vyvŕtanie|dieri v zemi a dosiahnutie ďalších miest.|Útok: Začatie alebo skončenie vŕtania|
 04:06=Unudený? Útok nie je možný? Chcete ušetriť náboje?|Nie je problém! Stačí preskočiť ťah, zbabelec!|Útok: Ukončí ťah bez boja|
-04:07=Zdolajte veľké vzdialenosti pomocou dobre|načasovaných výstrelov lana. Využite zotrvačnosť|na posúvanie ostatných ježkov alebo z výšky|zhadzujte bomby a iné zbrane|Útok: Vystrelenie alebo pustenie sa lana Dlhý|skok: Zhodenie granátov alebo podobných zbraní|
+04:07=Zdolajte veľké vzdialenosti pomocou dobre|načasovaných výstrelov lana. Využite zotrvačnosť|na posúvanie ostatných ježkov alebo z výšky|zhadzujte bomby a iné zbrane|Útok: Vystrelenie alebo pustenie sa lana|Dlhý skok: Zhodenie granátov alebo podobných zbraní|
 04:08=Udržujte nepriateľov v bezpečnej vzdialenosti|položením míny na rovinu alebo priamo pod nich.|Uistite sa, že ste v dostatočnej vzdialenosti, keď|sa aktivujú!|Útok: Položí mínu na vašu aktuálnu pozíciu|
 04:09=Nie ste si istý svojou muškou? Použite Desert|Eagle, ktorý má až štyri výstrely.|Útok: Výstrel (viacnásobný)|
 04:10=Útok hrubou silou sa dá použiť vždy. Umiestnite|túto klasickú trhavinu vedľa vášho nepriateľa a|vzdiaľte sa.|Útok: Položí mínu na vašu aktuálnu pozíciu|
 04:11=Zbavte sa nepriateľských ježkov tak, že ich|odpálkujete mimo hranice mapy alebo do vody. Alebo|máte chuť svojim kamarátom poslať nejaké míny?|Útok: Odpálkuje čokoľvek, čo stojí pred vami|
 04:12=Aby ste mohli použiť túto takmer smrtiacu techniku|bojového umenia musíte stáť blízko nepriateľa.|Útok: Vykoná Úder ohňa|
 04:13=UNUSED|
-04:14=Máte strach z výšok? Radšej si vezmite padák. Sám|sa otvorí, keď spadnete príliš hlboko a uchráni|vášho ježka pred zranením pádom.|Útok: Otvorenie padáku Dlhý skok: Zhodenie|granátov alebo podobných zbraní|
+04:14=Máte strach z výšok? Radšej si vezmite padák. Sám|sa otvorí, keď spadnete príliš hlboko a uchráni|vášho ježka pred zranením pádom.|Útok: Otvorenie padáku|Dlhý skok: Zhodenie granátov alebo podobných zbraní|
 04:15=Privolajte leteckú podporu a zdecimujte vašich|nepriateľov bombardovaním.|Vľavo/Vpravo: Určenie smeru útoku|Kurzor: Výber cieľa bombardovania|
 04:16=Privolajte leteckú podporu, ktorá do cieľovej|oblasti vypustí niekoľko mín.|Vľavo/Vpravo: Určenie smeru útoku|Kurzor: Výber cieľa útoku|
 04:17=Hľadáte úkryt? Použitie lampu na vyhĺbenie tunela|do zeme, ktorá vám poskytne ochranu.|Útok: Začatie alebo skončenie kopania|
@@ -274,10 +274,10 @@
 04:25=Použite túto maskovaciu súpravu, aby ste prinútili|nepriateľských ježkov skočiť smerom k vášmu|ježkovi (do vody alebo priepasti).|Útok: Použije súpravu a skúsi zviesť iného ježka|
 04:26=Hodí tento šťavnatý melón na vašich nepriateľov.|Po vypršaní časomiery sa rozpadne na niekoľko|vybuchujúcich kúskov.|1‐5: Nastaví časovač melóna|Útok: Držanie tlačidla zvyšuje silu hodu|
 04:27=Zošlite pekelné plamene na vašich súperov vďaka|tejto nepriateľskej výbušnine. Nezostaňte príliš|blízko k explózii, pretože malé plamienky môžu|horieť dlhšie.|Útok: Držanie tlačidla zvyšuje silu hodu|
-04:28=Chvíľku po vypustení tejto rakety sa začne|prevŕtavať do zeme a vybuchne vtedy, keď vyprší|jej časová poistka alebo sa objaví znova na|povrchu.|Útok: Držanie tlačidla zvyšuje silu výstrelu|
+04:28=Chvíľku po vypustení sa táto raketa začne|prevŕtavať do zeme a vybuchne vtedy, keď vyprší|jej časová poistka alebo sa objaví znova na|povrchu.|Útok: Držanie tlačidla zvyšuje silu výstrelu|
 04:29=Toto nie je nič pre malé deti! Loptičkový guľomet|vypáli množstvo malých farebných guličiek|naplnených výbušninami.|Útok: Výstrel v plnej sile|Hore/Dole: Mierenie počas pálenia guličiek|
-04:30=Privolajte leteckú podporu, ktorá spustí silný|napalmový útok. S dobrým mierením dokáže tento|útok odstrániť veľké časti krajiny vrátane ježkov,|ktorý majú smolu v tom, že na nej stoja.|Vľavo/Vpravo: Určenie smeru útoku|Kurzor: Výber cieľovej oblasti|
-04:31=Bezpilotný bombardér je ideálnou zbraňou na|pozbieranie krabíc alebo na zaútočenie ježkov,|ktorí sú príliš ďaleko. Buď ho navigujte priamo na|nepriateľov alebo najprv zhoďte zopár bômb.|Útok: Vypustenie lietadla alebo zhodenie bômb Dlhý|skok: Umožní vstup do boja valkýram|Hore/Dole: Navigovanie lietadla|
+04:30=Privolajte leteckú podporu, ktorá vypustí silný|napalmový útok. S dobrým mierením dokáže tento|útok odstrániť veľké časti krajiny vrátane ježkov,|ktorý majú smolu v tom, že na nej stoja.|Vľavo/Vpravo: Určenie smeru útoku|Kurzor: Výber cieľovej oblasti|
+04:31=Bezpilotný bombardér je ideálnou zbraňou na|pozbieranie krabíc alebo na zaútočenie na ježkov,|ktorí sú príliš ďaleko. Buď ho navigujte priamo na|nepriateľov alebo najprv zhoďte zopár bômb.|Útok: Vypustenie lietadla alebo zhodenie bômb|Dlhý skok: Umožní vstup do boja valkýram|Hore/Dole: Navigovanie lietadla|
 04:32=Nízka gravitácia je účinnejšia ako ktorákoľvek|diéta! Skáčte vyššie a ďalej alebo nechajte vašich|nepriateľov letieť ešte ďalej.|Útok: Aktivácia|
 04:33=Niekedy všetko čo potrebujete je len o trošku|väčšia sila, aby ste spôsobili ešte väčšiu škodu.|Útok: Aktivácia|
 04:34=Nedotýkaj sa ma!|Útok: Aktivácia|
@@ -285,7 +285,7 @@
 04:36=No, niekedy proste nemáte mušku. Zapnite si|podporu mierenia, ktorá podporuje najmodernejšie|technológie.|Útok: Aktivácia|
 04:37=Nebojte sa denného svetla. Vydrží len jeden ťah,|ale umožní vám vstrebať škodu, ktorú spôsobíte|iným ježkom.|Útok: Aktivácia|
 04:38=Ostreľovačka dokáže byť najdrvivejšou zbraňou v|celom vašom arzenále, je však veľmi neefektívna|pre blízke ciele. Škoda, ktorú spôsobí sa zvyšuje|so zvyšujúcou sa vzdialenosťou k cieľu.|Útok: Výstrel (dvakrát)|
-04:39=Preleťte na iné miesta mapy v lietajúcom tanieri.|Táto komplikovane sa ovládajúca pomôcka je schopná|vás preniesť na takmer akúkoľvek pozíciu na mape.|Útok: Aktivácia|Hore/Vľavo/Vpravo: Použiť silu v jednom smere Dlhý|skok: Zhodiť granáty alebo iné zbrane|
+04:39=Preleťte na iné miesta mapy v lietajúcom tanieri.|Táto komplikovane sa ovládajúca pomôcka je schopná|vás preniesť na takmer akúkoľvek pozíciu na mape.|Útok: Aktivácia|Hore/Vľavo/Vpravo: Použiť silu v jednom smere|Dlhý skok: Zhodiť granáty alebo iné zbrane|
 04:40=Podpáľte kúsok zeme použitím tejto fľaše naplnenej|zápalnou tekutinou.|Útok: Držanie tlačidla zvyšuje silu hodu|
 04:41=Dôkaz, že príroda môže dokonca predčiť lietajúci|tanier. Vtáčisko dokáže niesť vášho ježka a znášať|vajcia na vašich nepriateľov!|Útok: Aktivácia a zhadzovanie vajec|Hore/Vľavo/Vpravo: Mávanie krídiel v jednom smere|
 04:42=Toto prenosné portálové zariadenie je schopné|okamžite preniesť vás, vašich nepriateľov alebo|zbrane medzi miestami na mape. Použite ho rozvážne|a vaše ťaženie bude... OBROVSKÝM ÚSPECHOM|Útok: Vystrelenie portálu|Prepnutie: Rotovanie portálových farieb|