merge
authornemo
Fri, 16 Sep 2011 15:26:43 -0400
changeset 5942 415c9bdb186e
parent 5939 d4680c51b220 (diff)
parent 5940 c025b4842cb4 (current diff)
child 5944 1b56460576f2
merge
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sk.lua	Fri Sep 16 15:21:27 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sk.lua	Fri Sep 16 15:26:43 2011 -0400
@@ -1,219 +1,175 @@
 locale = {
     [":("] = ":(",
     ["!!!"] = "!!!",
---   ["..."] = "",
+    ["..."] = "...",
     ["Accuracy Bonus!"] = "Bonus za presnosť!",
---   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
     ["a Hedgewars mini-game"] = "minihra Hedgewars", -- Space_Invasion, The_Specialists
 	["Aiming Practice"] = "Tréning presnosti", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
-    ["Ammo Depleted!"] = "Výzbroj vyčerpaná!",
---   ["ammo extended!"] = "",
---   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
---   ["Ammo Maniac!"] = "",
-    ["Ammo"] = "Výzbroj",
-    ["Available points remaining: "] = "Zostavajúci počet bodov: ",
---   ["[Backspace]"] = "",
---   ["Bamboo Thicket"] = "",
---   ["Barrel Eater!"] = "",
---   ["Barrel Launcher"] = "",
+    ["Ammo"] = "Munícia",
+    ["Ammo Depleted!"] = "Munícia vyčerpaná!",
+    ["Ammo Maniac!"] = "Muničný maniak!",
+    ["Available points remaining: "] = "Zostávajúci počet bodov: ",
 	["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Loptami triafajte vašich nepriateľov|a zhoďte ich tak do mora!",
-	["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Odpálkujte vašich súperov do koša|a von z mapy!",
+	["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Odpálkujte vašich súperov cez kôš|von z mapy!",
 	["Bazooka Training"] = "Tréning s bazukou",
 	["Best laps per team: "] = "Najrýchlejšie kolá podľa tímov: ",
-    ["Best Team Times: "] = "Najrýchlejšie tímové časy: ",
+    ["Best Team Times: "] = "Najlepšie tímové časy: ",
     ["Bloody Rookies"] = "Mizerní zelenáči", -- 01#Boot_Camp, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree
-    ["Boom!"] = "Bum!",
     ["BOOM!"] = "BUM!",
---   ["Boss defeated!"] = "",
---   ["Boss Slayer!"] = "",
---   ["Build a track and race."] = "",
+    ["Boom!"] = "Bum!",
+    ["Boss defeated!"] = "Vodca bol porazený!",
+    ["Boss Slayer!"] = "Vodca zabitý!",
     ["CAPTURE THE FLAG"] = "ZMOCNITE SA VLAJKY",
-    ["Careless"] = "Bezstarostný",
---   ["Change Weapon"] = "",
+    ["Careless"] = "Neopatrný",
     ["Clumsy"] = "Nešikovný",
-    ["Codename: Teamwork"] = "Kódové meno: Teamová práca",
---   ["Complete the track as fast as you can!"] = "",
+    ["Codename: Teamwork"] = "Krycie meno: Tímová práca",
+    ["Complete the track as fast as you can!"] = "Dokončite trasu tak rýchlo, ako len viete! ",
     ["Congratulations!"] = "Gratulujem!",
 	["Congratulations! You've eliminated all targets|within the allowed time frame."] = "Gratulujem! Zneškodnili ste všetky ciele|v stanovenom čase.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
-    ["Control pillars to score points."] = "Ovládnite piliere, aby ste skórovali",
+    ["Control pillars to score points."] = "Obsaďte piliere, aby ste skórovali",
     ["Cybernetic Empire"] = "Kybertnetické impérium",
     ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "Do kelu s tebou, zelenáč! Okamžite mi zlez z hlavy!",
     ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "Prekliaty zelenáč!",
     ["Dangerous Ducklings"] = "Nebezpečné kačiatka",
---   ["Deadweight"] = "",
---   ["Demolition is fun!"] = "",
---   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
---   ["Destroy invaders to score points."] = "",
---   ["Double Kill!"] = "",
---   ["Drone Hunter!"] = "",
---   ["Drowner"] = "",
---   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
---   ["Each turn you get one random weapon"] = "",
+    ["Deadweight"] = "Mŕtva váha",
+    ["Depleted Kamikaze!"] = "Vyčerpaný samovrah!",
+    ["Destroy invaders to score points."] = "Zničte votrelcov a získajte tak body.",
+    ["Drone Hunter!"] = "Lovec včeliakov!",
+    ["Drowner"] = "Utopenec",
+    ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "Každé kolo získate 1-3 náhodných zbraní",
+    ["Each turn you get one random weapon"] = "Každé kolo získate jednu náhodnú zbraň",
     ["Eliminate all enemies"] = "Zneškodnite všetkých nepriateľov",
 	["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Zneškodnite všetky ciele pred vypršaním času.|Na túto misiu máte neobmedzené množstvo streliva.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
     ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Zneškodnite Poisona pred tým, ako vyprší čas",
     ["Eliminate the Blue Team"] = "Zneškodnite modrý tím",
---   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
---   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
---   ["Eliminate the enemy specialists."] = "",
+    ["Eliminate the enemy specialists."] = "Zneškodnite nepriateľských špecialistov.",
     ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- Zneškodnite Jednotku 3378|- Slabý odpor musí prežiť",
---   ["Energetic Engineer"] = "",
     ["Enjoy the swim..."] = "Užite si plávanie...",
---   ["[Enter]"] = "",
+    ["[Enter]"] = "[Enter]",
 	["Fastest lap: "] = "Najrýchlejšie kolo: ",
     ["Feeble Resistance"] = "Slabý odpor",
---   ["Fire"] = "",
+    ["Fire"] = "Oheň",
     ["Flag captured!"] = "Získaná vlajka!",
     ["Flag respawned!"] = "Vlajka obnovená!",
     ["Flag returned!"] = "Vlajka vrátená!",
---   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
---   ["Flamer"] = "",
---   ["Friendly Fire!"] = "",
---   ["fuel extended!"] = "",
---   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
---   ["Game Modifiers: "] = "",
+    ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "Vlajky a domovské základne budú umiestnené tam, kde každý tím skončí svoj prvý ťah.",
+    ["GAME BEGUN!!!"] = "HRA ZAČALA!!!",
+    ["Game Modifiers: "] = "Modifikátory hry: ",
     ["GAME OVER!"] = "KONIEC HRY!",
     ["Game Started!"] = "Hra začala!",
-    ["Get on over there and take him out!"] = "Okamžite poď sem a dostaň ho!",
---   ["Goal"] = "",
-    ["GO! GO! GO!"] = "POĎ! POĎ! POĎ!",
+    ["Get on over there and take him out!"] = "Okamžite sa tam presuň a zneškodni ho!",
+    ["Goal"] = "Cieľ",
+    ["GO! GO! GO!"] = "POHYB! POHYB! POHYB!",
     ["Good birdy......"] = "Dobrý vtáčik......",
     ["Good luck out there!"] = "Veľa šťastia!",
---   ["Good so far!"] = "",
---   ["Good to go!"] = "",
---   ["GOTCHA!"] = "",
---   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
---   ["Hahahaha!"] = "",
---   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
---   ["Hapless Hogs"] = "",
---   [" Hapless Hogs left!"] = "",
---   ["Health crates extend your time."] = "",
---   ["Heavy"] = "",
+    ["GOTCHA!"] = "A MÁM ŤA!",
+    ["Hahahaha!"] = "Hehehehe!",
+    ["Haha, now THAT would be something!"] = "Haha, tak TOTO bude niečo!",
+    ["Hapless Hogs"] = "Nešťastný ježko",
+    [" Hapless Hogs left!"] = " Nešťastný ježko odišiel!",
+    ["Heavy"] = "Ťažký",
 	["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Basketbal",
-	["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Knockball",
---   ["Heh, it's not that bad."] = "",
---   ["Hit Combo!"] = "",
+	["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Vybíjaná",
+    ["Heh, it's not that bad."] = "Heh, to nie je také zlé.",
+    ["Hit Combo!"] = "Opakovaný zásah!",
     ["Hmmm..."] = "Hmm..",
     ["Hooray!"] = "Hurá!",
 	["Hunter"] = "Lovec", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
     ["Instructor"] = "Inštruktor", -- 01#Boot_Camp, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings
---   ["invaders destroyed"] = "",
---   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "",
---   ["Jumping is disabled"] = "",
---   ["Kamikaze Expert!"] = "",
---   ["Keep it up!"] = "",
---   ["Killing spree!"] = "",
---   ["KILLS"] = "",
---   ["Last Target!"] = "",
---   ["[Left Shift]"] = "",
+    ["invaders destroyed"] = "votrelci zničení",
+    ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "Je dobré, že NÁHLA SMRŤ je tu až za 99 ťahov...",
+    ["Jumping is disabled"] = "Skákanie je vypnuté",
+    ["Kamikaze Expert!"] = "Expert na samovraždy!",
+    ["KILLS"] = "ZABITÍ:",
+    ["[Left Shift]"] = "[Ľavý Shift]",
     ["Listen up, maggot!!"] = "Počúvaj, ty biedny červ!",
---   ["Lively Lifeguard"] = "",
---   ["Mine Deployer"] = "",
---   ["Mine Eater!"] = "",
     ["|- Mines Time:"] = "|- Časovač pre míny:", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
     ["MISSION FAILED"] = "MISIA NEÚSPEŠNÁ", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
---   ["MISSION SUCCESS"] = "",
+    ["MISSION SUCCESS"] = "MISIA ÚSPEŠNÁ",
     ["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISIA ÚSPEŠNÁ", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
     ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "Pohyb: [Hore], [Dole], [Vľavo], [Vpravo]",
---   ["Multi-shot!"] = "",
---   ["Nameless Heroes"] = "",
---   ["New Barrels Per Turn"] = "",
---   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
+    ["Multi-shot!"] = "Opakovaná rana!",
+    ["Nameless Heroes"] = "Hrdinovia bez mena",
+    ["NEW CLAN RECORD: "] = "NOVÝ KLANOVÝ REKORD: ",
 	["NEW fastest lap: "] = "NOVÉ najrýchlejšie kolo: ",
---   ["New Mines Per Turn"] = "",
---   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
---   ["Newton's Hammock"] = "",
---   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
+    ["NEW RACE RECORD: "] = "NOVÝ TRAŤOVÝ REKORD: ",
+    ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "NEDOSTATOK NAVIGAČNÝCH BODOV",
 	["Not So Friendly Match"] = "Nie tak celkom priateľský zápas", -- Basketball, Knockball
     ["Oh no! Just try again!"] = "Áále nie! Tak to skúste znovu!", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 	["Oh no! Time's up! Just try again."] = "Áále nie! Čas vypršal! Tak to skúste znovu.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
     ["Operation Diver"] = "Operácia Potápač",
-    ["Opposing Team: "] = "Nepriateľský tím",
+    ["Opposing Team: "] = "Nepriateľský tím: ",
     ["Pathetic Hog #%d"] = "Žalostný ježko #%d",
---   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
---   ["Per-Hog Ammo"] = "",
---   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
---   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
+    ["Per-Hog Ammo"] = "Samostatná munícia pre ježkov",
+    ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "Umiesnite viac bodov pomocou [ENTER]u",
     ["points"] = "body", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
     ["Poison"] = "Poison",
---   ["Power Remaining"] = "",
---   ["Prepare yourself"] = "",
---   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
---   ["Race complexity limit reached."] = "",
---   ["RACER"] = "",
-    [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Skórujete prinesením nepriateľskej vlajky do vašej základne | - Prvý tím, ktorý dosiahne 3 body, vyhráva | - Skórujete len vtedy, keď je máte svoju vlajku v základni | - Spadnuté vlajky môžu byť vrátené na základňu alebo sa ich môže zmocniť súpere | - Ježkovia po smrti ožiujú",
---   ["Round Limit:"] = "",
---   ["Round Limit"] = "",
---   ["Rounds Complete: "] = "",
---   ["Rounds Complete"] = "",
+    ["Power Remaining"] = "Zostáva energie",
+    ["Press [Precise] to skip intro"] = "Stlačte [Presnejšie mierenie] pre preskočenie intra",
+    ["Race complexity limit reached."] = "Dosiahnutý limit zložitosti pretekov.",
+    [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Skórujete prinesením nepriateľskej vlajky do vašej základne | - Prvý tím, ktorý dosiahne 3 body, vyhráva | - Skórujete len vtedy, keď je máte svoju vlajku v základni | - Spadnuté vlajky môžu byť vrátené na základňu alebo sa ich môže zmocniť súper | - Ježkovia po smrti ožijú",
+    ["Round Limit"] = "Limit kôl",
+    ["Rounds Complete"] = "Dokončených kôl",
     ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "PRAVIDLÁ HRY [Stlačte Esc pre ich zobrazenie]",
---   ["s|"] = "",
---   ["Save as many hapless hogs as possible!"] = "",
---   ["SCORE"] = "",
+    ["s|"] = "s|",
+    ["Save as many hapless hogs as possible!"] = "Zachráňte toľko nešťastných ježkov, koľko len môžete!",
+    ["SCORE"] = "SKÓRE",
     ["sec"] = "sek", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
     ["See ya!"] = "Tak zatiaľ!",
---   ["selected!"] = "",
---   ["s"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
---   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
---   ["Shield Depleted"] = "",
---   ["Shield is fully recharged!"] = "",
---   ["Shield Master!"] = "",
---   ["Shield Miser!"] = "",
---   ["Shield OFF:"] = "",
---   ["Shield ON:"] = "",
---   ["Shield Seeker!"] = "",
-	["Shotgun Team"] = "Shotgun tím",
+    ["s"] = "s", -- GaudyRacer, Space_Invasion
+    ["Shield boosted! +30 power"] = "Štít posilnený! Energia +30",
+    ["Shield Depleted"] = "Štít vyčerpaný",
+    ["Shield is fully recharged!"] = "Štít je plne nabitý!",
+    ["Shield Master!"] = "Štítový odborník",
+    ["Shield Miser!"] = "Štítový žgrloš",
+    ["Shield OFF:"] = "Štít VYPNUTÝ:",
+    ["Shield ON:"] = "Štít ZAPNUTÝ:",
+    ["Shield Seeker!"] = "Hľadač štítov!",
+	["Shotgun Team"] = "Tím s brokovnicou",
 	["Shotgun Training"] = "Tréning s brokovnicou",
---   ["shots remaining."] = "",
---   ["Silly"] = "",
---   ["Sinky"] = "",
+    ["Shots Left: "] = "Zostáva striel: ", -- GaudyRacer, Tumbler
+    ["Silly"] = "Hlúpy",
+    ["Sinky"] = "Prepadnutý",
 	["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s je mimo hru a tím %d|dostal trestný bod!| |Skóre:", -- Basketball, Knockball
 	["%s is out and Team %d|scored a point!| |Score:"] = "%s je mimo hru a tím %d|získal bod!| |Skóre:", -- Basketball, Knockball
 	["Sniper Training"] = "Tréning pre ostreľovačov",
 	["Sniperz"] = "Ostreľovači",
---   ["Sponge"] = "",
+    ["Sponge"] = "Špongia",
     ["Spooky Tree"] = "Strašidelný strom",
---   ["STATUS UPDATE"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
---   ["Switched to "] = "",
+    ["STATUS UPDATE"] = "AKTUALIZÁCIA STAVU", -- GaudyRacer, Space_Invasion
+    ["Switched to "] = "Prepnutý na ",
 	["Team %d: "] = "Tím %d: ",
---   ["Team Scores"] = "", -- Control, Space_Invasion
---   ["That Sinking Feeling"] = "",
+    ["Team Scores"] = "Tímové skóre", -- Control, Space_Invasion
+    ["That Sinking Feeling"] = "Potopené pocity",
     ["That was pointless."] = "To bolo zbytočné.",
     ["The enemy is hiding out on yonder ducky!"] = "Nepriateľ sa schováva na tamtej kačičke!",
     ["The flag will respawn next round."] = "V ďalšom kole sa obnoví vlajka.",
---   ["The Nameless One"] = "",
---   ["THE SPECIALISTS"] = "",
---   ["This one's tricky."] = "",
---   ["This rain is really something..."] = "",
+    ["The Nameless One"] = "Bez mena",
+    ["THE SPECIALISTS"] = "ŠPECIALISTI",
+    ["This rain is really something..."] = "Ten dážď naozaj stojí za to...",
     ["TIME: "] = "ČAS: ",
---   ["Timed Kamikaze!"] = "",
---   ["Time Extended!"] = "",
---   ["Time Extension"] = "",
---   ["Toggle Shield"] = "",
-    ["Toxic Team"] = "Toxic tím", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
---   ["TRACK COMPLETED"] = "",
---   ["TRACK FAILED!"] = "",
+    ["Timed Kamikaze!"] = "Časovaná samovražda!",
+    ["Time Extended!"] = "Predĺžený čas!",
+    ["Time Left: "] = "Zostávajúci čas: ",
+    ["Toggle Shield"] = "Prepnúť štít",
+    ["Toxic Team"] = "Jedovatý tím", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
+    ["TRACK COMPLETED"] = "TRASA KOMPLETNÁ",
+    ["Track Time: "] = "Čas na trati: ",
 	["TrophyRace"] = "Preteky o trofej",
     ["T_T"] = "T_T",
---   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
     ["Turn Time"] = "Čas na ťah",
---   ["Unit"] = "",
     ["Unit 3378"] = "Jednotka 3378",
---   ["Unit 835"] = "",
     ["Unlimited Attacks"] = "Neobmedzené útoky",
---   ["Unstoppable!"] = "",
---   ["User Challenge"] = "",
+    ["User Challenge"] = "Výzva",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Použite lano na presun zo štartovnej pozície do cieľa tak rýchlo, ako to len viete!",
+    ["v.06"] = "v.06",
     ["Victory for the "] = "Víťazstvo pre", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
---   ["Waypoint placed."] = "",
---   ["Way-Points Remaining"] = "",
---   ["Weapons Reset"] = "",
---   ["Well done."] = "",
---   ["Will this ever end?"] = "",
---   ["WINNING TIME: "] = "",
---   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "",
+    ["Waypoint placed."] = "Navigačný bod umiestnený.",
+    ["Weapons Reset"] = "Zbrane obnovené",
+    ["WINNING TIME: "] = "VÍŤAZNÝ ČAS: ",
+    ["You'd almost swear the water was rising!"] = "Prisahali by ste, že voda stúpala!",
     ["You have SCORED!!"] = "SKÓROVALI ste!!",
---   ["You saved"] = "",
+    ["You saved"] = "Uložili ste",
     ["You've failed. Try again."] = "Neuspeli ste. Skúste to znova.",
 	["You've reached the goal!| |Time: "] = "Dosiahli ste cieľ!| |Čas: ",
 	["'Zooka Team"] = "Bazuka tím",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sk.txt	Fri Sep 16 15:21:27 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sk.txt	Fri Sep 16 15:26:43 2011 -0400
@@ -258,7 +258,7 @@
 03:43=Zahrať Beathovenovu smrteľnú sonátu
 03:44=Spotrebujte do: 1923
 03:45=Sila vedy
-03:46=Hot Hot Hot!
+03:46=Páli, páli, páli!
 03:47=Prilepte ich niekam šikovne!
 03:48=A je tu Hammer-time!
 03:49=Je dobrý na to, na čo si myslíte
@@ -267,6 +267,7 @@
 03:52=NEPOUŽÍVANÉ
 03:53=Typ 40
 03:54=Postavte niečo
+03:55=Pomôcka
 
 ; Popis zbraní (ako oddeľovač riadkov použite |)
 04:00=Zaútočte na vašich nepriateľov obyčajným granátom.|Vybuchne vtedy, keď vyprší časomiera.|1‐5: Nastavenie časovača granátu|Útok: Držanie tlačidla zvyšuje silu hodu|
@@ -319,6 +320,12 @@
 04:47=Dvojnásobná radosť s dvoma ostnatými,|prikrádajúcimi sa, lepkavými mínami. Pripravte|reťazovú reakciu alebo sa ochráňte (alebo oboje|naraz!)|Útok: Podržte dlhšie pre vyššiu silu výstrelu|(dvakrát)|
 04:48=Prečo si vylievať svoj hnev len na krtkoch?|Búchanie po ježkoch vie byť rovnako zábavné! Dobrá|rana týmto kladivom vezme ježkovi tretinu jeho|zdravia a zarazí ho do zeme.|Útok: Aktivovanie|
 04:49=Oživte vašich priateľov!|Ale pozor, že táto zbraň oživí aj vašich nepriateľov.|Útok: Pre pomalé oživovanie držte útok stlačený|Hore: Urýchlenie oživovania
+04:50=Skrýva sa pred vami nepriateľ pod zemou? Vykopte|ho pomocou raketovej vŕtačky!|Časovač nastavuje počet sekúnd|do detonácie.
+04:51=Nemíňajte muníciu - hod blatom je zdarma.|Trošku štípe a dokáže ježka zhodiť.
+04:52=NEPOUŽITÉ
+04:53=Vyberte sa na cestu časom a priestorom|a nechajte vašich priateľov bojovať bez vás.|Buďte pripravený vrátiť sa kedykoľvek,|buď pri Náhlej smrti alebo keď sú všetci porazení.|Poznámka: Nefunguje počas Náhlej smrti,|ak ste sám alebo ak ste kráľom.
+04:54=NEKOMPLETNÉ
+04:55=Rozprášte prúd lepkavej hliny.|Postavte mosty, pochovajte nepriateľov,|zapečaťte tunely. Buďte|však opatrný a nezašpinte sa|od nej aj vy.
 
 
 ; Reťazce pre ciele hry