translation update for the release
authorjose1711
Fri, 12 Nov 2010 18:32:29 -0500
changeset 4288 e31edc523f18
parent 4285 95b72b1d603a
child 4291 7e489fe1b49c
translation update for the release (transplanted from 21f168609f53ffcd27db8c9d86399a2c9fc4894b)
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts
share/hedgewars/Data/Locale/sk.txt
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts	Fri Nov 12 18:32:56 2010 -0500
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts	Fri Nov 12 18:32:29 2010 -0500
@@ -41,6 +41,10 @@
     <source>Edit schemes</source>
     <translation>Upraviť schémy</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>When this option is enabled selecting a game scheme will auto-select a weapon (and viceversa)</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HWChatWidget</name>
@@ -89,7 +93,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>DefaultTeam</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>VýchodzíTím</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars Demo File</source>
@@ -199,7 +203,7 @@
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
-    <translation>Stanica nebola nájdená. Prosím, skontrolujte názov stanice a nastavenia portu.</translation>
+    <translation>Hostiteľ nebol nájdený. Prosím, skontrolujte názov hostiteľa a nastavenia portu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Connection refused</source>
@@ -376,15 +380,15 @@
   <message numerus="yes">
     <source>(%1 kill)</source>
     <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform>(%1 zabitie)</numerusform>
+      <numerusform>(%1 zabití)</numerusform>
       <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; thought it&apos;s good to shoot his own hedgehogs with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
     <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; sa nazdával, že je vhodné strieľať po svojich a získal tak &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; bodov.</numerusform>
       <numerusform></numerusform>
       <numerusform></numerusform>
     </translation>
@@ -392,7 +396,7 @@
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; killed &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; of his own hedgehogs.</source>
     <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabil &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; svojich druhov.</numerusform>
       <numerusform></numerusform>
       <numerusform></numerusform>
     </translation>
@@ -400,7 +404,7 @@
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; was scared and skipped turn &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; times.</source>
     <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; sa zľakol a preskočil ťah &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;krát.</numerusform>
       <numerusform></numerusform>
       <numerusform></numerusform>
     </translation>
@@ -429,7 +433,7 @@
   <message>
     <source>If you&apos;re unsure what to do and don&apos;t want to waste ammo, skip one round. But don&apos;t let too much time pass as there will be Sudden Death!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ak neviete, čo robiť a nechcete mrhať muníciou, preskočte ťah. Ale nerobte tak príliš často, pretože príde Náhla smrť!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>If you&apos;d like to keep others from using your preferred nickname on the official server, register an account at http://www.hedgewars.org/.</source>
@@ -639,12 +643,12 @@
   <message>
     <source>You can find your Hedgewars configuration files under &quot;My Documents\Hedgewars&quot;. Create backups or take the files with you, but don&apos;t edit them by hand.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>You can find your Hedgewars configuration files under &quot;Hedgewars&quot; in your home directory. Create backups or take the files with you, but don&apos;t edit them by hand.</source>
+    <translation>Konfiguračné súbory Hedgewars nájdete v &quot;Moje Dokumenty\Hedgewars&quot;. Vytvárajte si zálohy alebo prenášajte si tieto súbory medzi počítačmi, ale needitujte ich ručne.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>You can find your Hedgewars configuration files under &quot;.hedgewars&quot; in your home directory. Create backups or take the files with you, but don&apos;t edit them by hand.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Konfiguračné súbory Hedgewars nájdete v &quot;.hedgewars&quot; vo vašom domovskom adresári. Vytvárajte si zálohy alebo prenášajte si tieto súbory medzi počítačmi, ale needitujte ich ručne.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You&apos;re able to associate Hedgewars related files (savegames and demo recordings) with the game to launch them right from your favorite file or internet browser.</source>
@@ -654,6 +658,11 @@
   <message>
     <source>Want to save ropes? Release the rope in mid air and then shoot again. As long as you don&apos;t touch the ground you&apos;ll reuse your rope without wasting ammo!</source>
     <comment>Tips</comment>
+    <translation>Chcete ušetriť lano? Kým ste vo vzduchu, uvoľnite ho a opäť vystreľte. Kým sa nedotknete zeme, môžete to isté lano znovu použiť bez toho, aby sa vám míňali jeho zásoby!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>You can find your Hedgewars configuration files under &quot;Library/Application Support/Hedgewars&quot; in your home directory. Create backups or take the files with you, but don&apos;t edit them by hand.</source>
+    <comment>Tips</comment>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
 </context>
@@ -963,7 +972,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>AI respawns on death.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Počítač po smrti ožije.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>All (living) hedgehogs are fully restored at the end of turn</source>
@@ -1374,7 +1383,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Quality</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Kvalita</translation>
   </message>
   <message>
     <source>% Health Crates</source>
@@ -1392,6 +1401,10 @@
     <source>Sudden Death Health Decrease</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Bind schemes and weapons</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
@@ -1447,7 +1460,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Can not overwrite default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nie je možné prepísať východziu sadu zbraní &apos;%1&apos;!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>All file associations have been set.</source>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sk.txt	Fri Nov 12 18:32:56 2010 -0500
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sk.txt	Fri Nov 12 18:32:29 2010 -0500
@@ -315,3 +315,8 @@
 05:13=Časovače mín: Míny detonujú okamžite
 05:14=Časovače mín: Míny detonujú po 0-3 sekundách
 05:15=Modifikátor škody: Všetky zbrane spôsobia škodu %1%
+05:16=Na konci každého ťahu je zdravie všetkých ježkov resetované
+05:17=Počítačoví ježkovia po smrti ožijú
+05:18=Neobmedzené útoky
+05:19=Zbrane sú na konci ťahu resetované
+05:20=Zbrane nie sú zdieľané ježkami