Sun, 18 Nov 2018 14:06:54 +0000 DrawnMapFormat: Warning about outdatec file spec
Wuzzy [Sun, 18 Nov 2018 14:06:54 +0000] rev 1621
DrawnMapFormat: Warning about outdatec file spec
Wed, 31 Oct 2018 13:38:35 +0000 Taunts: add Hmm
Wuzzy [Wed, 31 Oct 2018 13:38:35 +0000] rev 1620
Taunts: add Hmm
Wed, 31 Oct 2018 12:41:19 +0000 Taunts: add cleaver for sndOuch
Wuzzy [Wed, 31 Oct 2018 12:41:19 +0000] rev 1619
Taunts: add cleaver for sndOuch
Wed, 31 Oct 2018 12:38:40 +0000 Taunts: add sndOuch
Wuzzy [Wed, 31 Oct 2018 12:38:40 +0000] rev 1618
Taunts: add sndOuch
Tue, 30 Oct 2018 23:05:40 +0000 Taunts: clarify sndTraitor
Wuzzy [Tue, 30 Oct 2018 23:05:40 +0000] rev 1617
Taunts: clarify sndTraitor
Tue, 30 Oct 2018 23:02:13 +0000 Taunts: add Revenge, LeaveMeAlone, CutItOut
Wuzzy [Tue, 30 Oct 2018 23:02:13 +0000] rev 1616
Taunts: add Revenge, LeaveMeAlone, CutItOut
Tue, 30 Oct 2018 22:22:51 +0000 Taunts: sndSameTeam = same team
Wuzzy [Tue, 30 Oct 2018 22:22:51 +0000] rev 1615
Taunts: sndSameTeam = same team
Mon, 29 Oct 2018 14:43:45 +0000 Translations: clarify scripted stuff
Wuzzy [Mon, 29 Oct 2018 14:43:45 +0000] rev 1614
Translations: clarify scripted stuff
Sun, 28 Oct 2018 14:25:16 +0000 Themes: fix typos
Wuzzy [Sun, 28 Oct 2018 14:25:16 +0000] rev 1613
Themes: fix typos
Sun, 28 Oct 2018 14:24:52 +0000 Themes: Add KoBeWi's theme editor
Wuzzy [Sun, 28 Oct 2018 14:24:52 +0000] rev 1612
Themes: Add KoBeWi's theme editor
(0) -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 tip