.travis.yml
Sat, 04 Jan 2014 02:41:23 +0100 koda enable verbosity in travis builds
Fri, 03 Jan 2014 20:15:43 +0100 koda less spam
Fri, 03 Jan 2014 19:17:42 +0100 koda enable travis bot
Fri, 03 Jan 2014 17:20:06 +0100 koda add more travis tests
Fri, 03 Jan 2014 10:41:16 +0100 Gianfranco Costamagna Added simple travis file
less more (0) tip