Update Spanish and Polish translations
authorunc0rr
Sun, 28 Sep 2008 15:39:38 +0000
changeset 1291 1332d0a8f871
parent 1290 3cb7f6b5000e
child 1292 a63a13eda583
Update Spanish and Polish translations
share/hedgewars/Data/Locale/es.txt
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_es.qm
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_es.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.qm
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts
share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/es.txt	Sun Sep 28 15:13:18 2008 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/es.txt	Sun Sep 28 15:39:38 2008 +0000
@@ -26,8 +26,8 @@
 00:23=Kamikaze
 00:24=Tarta
 00:25=Seducción
-00:26=Watermelon bomb
-00:27=Hellish hand-grenade
+00:26=Sandía bomba
+00:27=Granada infernal
 
 01:00=Luchad!
 01:01=Empate
Binary file share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_es.qm has changed
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_es.ts	Sun Sep 28 15:13:18 2008 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_es.ts	Sun Sep 28 15:39:38 2008 +0000
@@ -691,7 +691,7 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="389"/>
     <source>Start server</source>
-    <translation>Inciar servidor</translation>
+    <translation>Iniciar servidor</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="416"/>
@@ -1105,7 +1105,7 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="77"/>
     <source>Plum</source>
-    <translation type="unfinished">Ciruela</translation>
+    <translation>Ciruela</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
Binary file share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.qm has changed
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Sun Sep 28 15:13:18 2008 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Sun Sep 28 15:39:38 2008 +0000
@@ -1,29 +1,23 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
+<!DOCTYPE TS><TS>
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="474"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="384"/>
     <source>Please, select record from the list above</source>
     <translation>Wybierz nagranie z listy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="385"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="475"/>
     <source>Unable to start the server</source>
     <translation>Nie można uruchomić serwera</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="655"/>
     <source>Cannot save record to file %1</source>
     <translation>Nie można zapisać nagrania do pliku %1</translation>
   </message>
@@ -31,17 +25,14 @@
 <context>
   <name>HWGame</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/game.cpp" line="140"/>
     <source>Error reading training config file</source>
     <translation>Błąd podczas przetwarzania pliku konfiguracyjnego treningu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/game.cpp" line="263"/>
     <source>en.txt</source>
     <translation>pl.txt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/game.cpp" line="287"/>
     <source>Cannot open demofile %1</source>
     <translation>Nie można wczytać dema z pliku %1</translation>
   </message>
@@ -49,12 +40,10 @@
 <context>
   <name>HWMapContainer</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="61"/>
     <source>Map</source>
     <translation>Mapa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="66"/>
     <source>Themes</source>
     <translation>Motywy</translation>
   </message>
@@ -62,17 +51,14 @@
 <context>
   <name>HWNetServersModel</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="45"/>
     <source>Title</source>
     <translation>Nazwa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="46"/>
     <source>IP</source>
     <translation>IP</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="47"/>
     <source>Port</source>
     <translation>Port</translation>
   </message>
@@ -80,17 +66,14 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="159"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="152"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation>Stacja nie została znaleziona. Sprawdź nazwę stacji i ustawienia portu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="156"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation>Połączenie odrzucone</translation>
   </message>
@@ -98,7 +81,6 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf zwrócił błąd podczas przetwarzania tekstu, najprawdopodobniej jest to związane z błędem w freetype2. Zaleca się zaktualizowanie biblioteki freetype.</translation>
   </message>
@@ -106,65 +88,53 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Zaniechaj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Zapisz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="96"/>
     <source>General</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ogólne</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="97"/>
     <source>Advanced</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zaawansowane</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Gra jednoosobowa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Gra wieloosobowa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Gra sieciowa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Zapisane gry</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Dema</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">Ustawienia</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">O programie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Wyjście</translation>
   </message>
@@ -172,12 +142,10 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="286"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Rozpoczęcie</translation>
   </message>
@@ -185,22 +153,18 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="422"/>
     <source>Local</source>
     <translation>Sieć lokalna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="426"/>
     <source>Internet</source>
     <translation>Internet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="483"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="483"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation>Wybierz serwer</translation>
   </message>
@@ -208,32 +172,26 @@
 <context>
   <name>PageOptions</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="314"/>
     <source>New team</source>
     <translation>Nowa drużyna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="319"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation>Edycja drużyny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Zapisz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="341"/>
     <source>Weapons set</source>
     <translation>Uzbrojenie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="344"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Edycja</translation>
   </message>
@@ -241,37 +199,30 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Wybierz nagranie z listy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Rename dialog</source>
     <translation>Zmiana nazwy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Enter new file name:</source>
     <translation>Podaj nową nazwę pliku:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
     <source>Cannot rename to</source>
     <translation>Nie można zmienić nazwy na</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Cannot delete file</source>
     <translation>Nie można usunąć pliku</translation>
   </message>
@@ -279,22 +230,18 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="657"/>
     <source>Default</source>
     <translation>Domyślne</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="658"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Usuń</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Zapisz</translation>
   </message>
@@ -302,27 +249,22 @@
 <context>
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="623"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation>Szybka gra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="624"/>
     <source>Training</source>
     <translation>Trening</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="625"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation>Gra wieloosobowa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="626"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation>Zapisane gry</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="627"/>
     <source>Demos</source>
     <translation>Dema</translation>
   </message>
@@ -330,37 +272,30 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="44"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation>Tryb fortów</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="371"/>
     <source>Fullscreen</source>
     <translation>Pełny ekran</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="379"/>
     <source>Enable sound</source>
     <translation>Włącz dźwięk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="387"/>
     <source>Show FPS</source>
     <translation>Pokazuj FPS</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="391"/>
     <source>Alternative damage show</source>
     <translation>Inny sposób pokazywania obrażeń</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="383"/>
     <source>Enable music</source>
     <translation>Włącz muzykę</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="375"/>
     <source>Frontend fullscreen</source>
     <translation>Pełnoekranowe menu</translation>
   </message>
@@ -368,37 +303,30 @@
 <context>
   <name>QComboBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="56"/>
     <source>generated map...</source>
     <translation>wygenerowana mapa...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="164"/>
     <source>Human</source>
     <translation>Człowiek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="165"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation>Poziom 5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="166"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation>Poziom 4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="167"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation>Poziom 3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="168"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation>Poziom 2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="169"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation>Poziom 1</translation>
   </message>
@@ -406,77 +334,62 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">Pejzaż</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">Ustawienia gry</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="115"/>
     <source>Team</source>
     <translation>Drużyna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="124"/>
     <source>Team Members</source>
     <translation>Członkowie drużyny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="213"/>
     <source>Key binds</source>
     <translation>Ustawienia klawiszy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="147"/>
     <source>Grave</source>
     <translation>Nagrobek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="161"/>
     <source>Team level</source>
     <translation>Poziom drużyny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="179"/>
     <source>Fort</source>
     <translation>Fort</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="310"/>
     <source>Teams</source>
     <translation>Drużyny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="351"/>
     <source>Audio/Graphic options</source>
     <translation>Ustawienia dźwięku/grafiki</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="338"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Bronie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">Ustawienia sieciowe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="417"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation>Lista serwerów</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="430"/>
     <source>Net game</source>
     <translation>Gra sieciowa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/teamselect.cpp" line="217"/>
     <source>Playing teams</source>
     <translation>Grające drużyny</translation>
   </message>
@@ -484,112 +397,90 @@
 <context>
   <name>QLabel</name>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="42"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Ten program jest rozprowadzany na zasadach powszechnej licencji publicznej GNU</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="52"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Twórcy:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="57"/>
     <source>Art:</source>
     <translation>Grafika:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="76"/>
     <source>Translations:</source>
     <translation>Tłumaczenia:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="90"/>
     <source>Special thanks:</source>
     <translation>Szczególne podziękowania:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="47"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation>Czas trwania tury</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="48"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation>Punkty życia</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="51"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Uzbrojenie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="599"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Odznaczenie za najlepszy strzał przyznano &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zadał on &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktów obrażeń.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="611"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Łącznie, &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeży zostało zabitych w czasie tej walki.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="32"/>
     <source>Host:</source>
     <translation>Nazwa:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="36"/>
     <source>Port:</source>
     <translation>Port:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="357"/>
     <source>Resolution</source>
     <translation>Rozdzielczość</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="366"/>
     <source>FPS limit</source>
     <translation>Ograniczenie FPS</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="322"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation>Pseudonim sieciowy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="527"/>
     <source>Server name:</source>
     <translation>Nazwa serwera:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="534"/>
     <source>Server port:</source>
     <translation>Port serwera:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.3&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.3&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="606"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Odznaczenie za najlepszy strzał otrzymuje &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zabijając nim &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; przeciwników.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="39"/>
     <source>Version</source>
     <translation>Wersja</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="68"/>
     <source>Sounds:</source>
     <translation>Dźwięki</translation>
   </message>
@@ -597,7 +488,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="327"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>bez nazwy</translation>
   </message>
@@ -605,7 +495,6 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/ui_hwform.cpp" line="35"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation>Hedgewars</translation>
   </message>
@@ -613,22 +502,18 @@
 <context>
   <name>QMessageBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="515"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Sieć</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="516"/>
     <source>Connection to server is lost</source>
     <translation>Połączenie z serwerem zostało przerwane</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="252"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="255"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -637,22 +522,18 @@
 Sprawdź poprawność instalacji</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="168"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Bronie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="123"/>
     <source>Can not edit default weapon set</source>
     <translation>Nie można zmienić domyślnych ustawień uzbrojenia</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="163"/>
     <source>Can not delete default weapon set</source>
     <translation>Nie można usunąć domyślnych ustawień uzbrojenia</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="168"/>
     <source>Really delete this weapon set?</source>
     <translation>Czy naprawdę usunąć wybrane ustawienia uzbrojenia?</translation>
   </message>
@@ -660,17 +541,14 @@
 <context>
   <name>QObject</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="39"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation>Nie można utworzyć katalogu %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="40"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
@@ -678,92 +556,74 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="528"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation>Oczekiwanie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="642"/>
     <source>Go!</source>
     <translation>Dalej!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="543"/>
     <source>default</source>
     <translation>domyślne</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="52"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="57"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Anuluj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="412"/>
     <source>Start server</source>
     <translation>Utwórz serwer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="439"/>
     <source>Connect</source>
     <translation>Połącz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="448"/>
     <source>Update</source>
     <translation>Odśwież</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="453"/>
     <source>Specify</source>
     <translation>Ustawienia własne</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="507"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Rozpoczęcie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Szybka gra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Trening</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Odtwarzaj demo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="48"/>
     <source>Rename</source>
     <translation>Zmień nazwę</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="52"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Usuń</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="80"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Wczytaj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/teamselect.cpp" line="226"/>
     <source>Setup</source>
     <translation>Ustawienia</translation>
   </message>
@@ -771,22 +631,18 @@
 <context>
   <name>QToolBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="219"/>
     <source>Actions</source>
     <translation>Ruchy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="221"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Uzbrojenie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="223"/>
     <source>Weapon properties</source>
     <translation>Ustawienia broni</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="225"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Inne</translation>
   </message>
@@ -794,17 +650,14 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Nie można uruchomić serwera: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Nie można uruchomić silnika: %1 (</translation>
   </message>
@@ -812,174 +665,140 @@
 <context>
   <name>binds</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="23"/>
     <source>up</source>
     <translation>góra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="24"/>
     <source>left</source>
     <translation>lewo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="25"/>
     <source>right</source>
     <translation>prawo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="26"/>
     <source>down</source>
     <translation>dół</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>skok</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="29"/>
     <source>attack</source>
     <translation>atak</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="30"/>
     <source>put</source>
     <translation>wskaż</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="31"/>
     <source>switch</source>
     <translation>zmiana</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="32"/>
     <source>find hedgehog</source>
     <translation>znajdź jeża</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="33"/>
     <source>ammo menu</source>
     <translation>okno uzbrojenia</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="34"/>
     <source>slot 1</source>
     <translation>slot 1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="35"/>
     <source>slot 2</source>
     <translation>slot 2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="36"/>
     <source>slot 3</source>
     <translation>slot 3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="37"/>
     <source>slot 4</source>
     <translation>slot 4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="38"/>
     <source>slot 5</source>
     <translation>slot 5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="39"/>
     <source>slot 6</source>
     <translation>slot 6</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="40"/>
     <source>slot 7</source>
     <translation>slot 7</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="41"/>
     <source>slot 8</source>
     <translation>slot 8</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="42"/>
     <source>slot 9</source>
     <translation>slot 9</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="43"/>
     <source>timer 1 sec</source>
     <translation>stoper na 1 sek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="44"/>
     <source>timer 2 sec</source>
     <translation>stoper na 2 sek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="45"/>
     <source>timer 3 sec</source>
     <translation>stoper na 3 sek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="46"/>
     <source>timer 4 sec</source>
     <translation>stoper na 4 sek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="47"/>
     <source>timer 5 sec</source>
     <translation>stoper na 5 sek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="50"/>
     <source>pause</source>
     <translation>pauza</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="52"/>
     <source>volume down</source>
     <translation>ciszej</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="53"/>
     <source>volume up</source>
     <translation>głośniej</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="54"/>
     <source>change mode</source>
     <translation>zmień tryb</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="55"/>
     <source>capture</source>
     <translation>zrzut ekranu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="56"/>
     <source>hedgehogs
 info</source>
     <translation>statystyki
 jeży</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="57"/>
     <source>quit</source>
     <translation>wyjście</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="48"/>
     <source>chat</source>
     <translation>czat</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="49"/>
     <source>chat history</source>
     <translation>historia czatu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="51"/>
     <source>confirmation</source>
     <translation>potwierdzenie</translation>
   </message>
@@ -987,137 +806,110 @@
 <context>
   <name>teams</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="45"/>
     <source>Hedgehogs</source>
     <translation>Jeże</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="46"/>
     <source>hedgehog 1</source>
     <translation>jeż 1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="47"/>
     <source>hedgehog 2</source>
     <translation>jeż 2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="48"/>
     <source>hedgehog 3</source>
     <translation>jeż 3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="49"/>
     <source>hedgehog 4</source>
     <translation>jeż 4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="50"/>
     <source>hedgehog 5</source>
     <translation>jeż 5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="51"/>
     <source>hedgehog 6</source>
     <translation>jeż 6</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="52"/>
     <source>hedgehog 7</source>
     <translation>jeż 7</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="53"/>
     <source>hedgehog 8</source>
     <translation>jeż 8</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="57"/>
     <source>Goddess</source>
     <translation>Bogini</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="58"/>
     <source>Isis</source>
     <translation>Izyda</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="59"/>
     <source>Astarte</source>
     <translation>Asztarte</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="60"/>
     <source>Diana</source>
     <translation>Diana</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="61"/>
     <source>Aphrodite</source>
     <translation>Afrodyta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="62"/>
     <source>Hecate</source>
     <translation>Hekate</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="63"/>
     <source>Demeter</source>
     <translation>Demeter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="64"/>
     <source>Kali</source>
     <translation>Kali</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="65"/>
     <source>Inanna</source>
     <translation>Isztar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="69"/>
     <source>Fruits</source>
     <translation>Owoce</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="70"/>
     <source>Banana</source>
     <translation>Banan</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="71"/>
     <source>Apple</source>
     <translation>Jabłko</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="72"/>
     <source>Orange</source>
     <translation>Pomarańcza</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="73"/>
     <source>Lemon</source>
     <translation>Cytryna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="74"/>
     <source>Pineapple</source>
     <translation>Ananas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="75"/>
     <source>Mango</source>
     <translation>Mango</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="76"/>
     <source>Peach</source>
     <translation>Brzoskwinia</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="77"/>
     <source>Plum</source>
     <translation>Śliwka</translation>
   </message>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt	Sun Sep 28 15:13:18 2008 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt	Sun Sep 28 15:39:38 2008 +0000
@@ -26,8 +26,8 @@
 00:23=Kamikaze
 00:24=Ciasto
 00:25=Uwodzenie
-00:26=Watermelon bomb
-00:27=Hellish hand-grenade
+00:26=Bomba arbuzowa
+00:27=Piekielna bomba
 
 01:00=Walczmy!
 01:01=Remis