fixed Swedish translation
authorHenek
Sun, 26 Dec 2010 23:28:11 +0100
changeset 4710 30ce07043eb1
parent 4709 c224bfb5d41c
child 4711 c750f9459f40
fixed Swedish translation
share/hedgewars/Data/Locale/sv.lua
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sv.lua	Sun Dec 26 23:18:43 2010 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sv.lua	Sun Dec 26 23:28:11 2010 +0100
@@ -1,89 +1,87 @@
 locale = {
- [":("] = ":(",
- ["!!!"] = "!!!",
+	[":("] = ":(",
+	["!!!"] = "!!!",
 	["A game of luck"] = "Ett lyckospel",
 	["Aiming Practice"] = "Siktesövning", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 	["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Slå bollar mot dina fiender|och slå ner dem i havet",
 	["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Slå ner dina motståndare i|korgarna och ut ur kartan!",
 	["Bazooka Training"] = "Bazookaträning",
 	["Best laps per team: "] = "Bästa varv per lag: ",
- ["Bloody Rookies"] = "Blodiga gröngölingar", -- 01#Boot_Camp, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree
- ["by mikade"] = "av mikade", -- Control, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
- ["CAPTURE THE FLAG"] = "CAPTURE THE FLAG",
- ["Codename: Teamwork"] = "Kodnamn: Lagarbete",
- ["Congratulations!"] = "Grattis!",
+	["Bloody Rookies"] = "Blodiga gröngölingar", -- 01#Boot_Camp, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree
+	["by mikade"] = "av mikade", -- Control, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
+	["CAPTURE THE FLAG"] = "CAPTURE THE FLAG",
+	["Codename: Teamwork"] = "Kodnamn: Lagarbete",
+	["Congratulations!"] = "Grattis!",
 	["Congratulations! You've eliminated all targets|within the allowed time frame."] = "Grattis! Du har förstört alla målen inom den|tillåtna tidsramen.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
- ["CONTROL"] = "KONTROLL",
- ["Control pillars to score points."] = "Kontrollera pelare för att ta poäng",
- ["CONTROL v0.3"] = "KONTROLL v0.3",
- ["CUSTOM BUILD 0.2"] = "SPECIALVERSION 0.2",
- ["Cybernetic Empire"] = "Robotriket",
- ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "SATAN, GRÖNGÖLING!",
- ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "SATAN, GRÖNGÖLING! SLUTA TJATA!",
- ["Dangerous Ducklings"] = "Farliga ankungar",
- ["Eliminate all enemies"] = "Förgör alla fiender",
+	["CONTROL"] = "KONTROLL",
+	["Control pillars to score points."] = "Kontrollera pelare för att ta poäng",
+	["CONTROL v0.3"] = "KONTROLL v0.3",
+	["CUSTOM BUILD 0.2"] = "SPECIALVERSION 0.2",
+	["Cybernetic Empire"] = "Robotriket",
+	["DAMMIT, ROOKIE!"] = "SATAN, GRÖNGÖLING!",
+	["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "SATAN, GRÖNGÖLING! SLUTA TJATA!",
+	["Dangerous Ducklings"] = "Farliga ankungar",
+	["Eliminate all enemies"] = "Förgör alla fiender",
 	["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Förstör alla målen innan din tid tar slut.|Du har obegränsad ammunition för deta uppdrag", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
- ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Förgör Gift innan tiden tar slut",
- ["Eliminate the Blue Team"] = "Förgör det Blå laget",
- ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- Förgör Enhet 3378 |- Klent motstånd måste överleva",
- ["Enjoy the swim..."] = "Ha en trevlig simtur...",
+	["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Förgör Gift innan tiden tar slut",
+	["Eliminate the Blue Team"] = "Förgör det Blå laget",
+	["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- Förgör Enhet 3378 |- Klent motstånd måste överleva",
+	["Enjoy the swim..."] = "Ha en trevlig simtur...",
 	["Fastest lap: "] = "Snabbast varv: ",
- ["Feeble Resistance"] = "Klent motstånd",
- ["Flag captured!"] = "Flagga tagen!",
- ["Flag respawned!"] = "Flagga återställd!",
- ["Flag returned!"] = "Flagga återvänd!",
- ["Flags will be placed where each team ends their turn."] = "Flaggor kommer att placeras där varje lag avslutar sin tur.",
- ["GAME OVER!"] = "SPELET ÄR SLUT!",
- ["Game Started!"] = "Spel startat!",
- ["Get on over there and take him out!"] = "Ta dig bort där och gör dig av med honom!",
- ["GO! GO! GO!"] = "Kör! Kör! Kör!",
- ["Good birdy......"] = "Fin fågel......",
- ["Good luck out there!"] = "Lycka till där ute!",
+	["Feeble Resistance"] = "Klent motstånd",
+	["Flag captured!"] = "Flagga tagen!",
+	["Flag respawned!"] = "Flagga återställd!",
+	["Flag returned!"] = "Flagga återvänd!",
+	["Flags will be placed where each team ends their turn."] = "Flaggor kommer att placeras där varje lag avslutar sin tur.",
+	["GAME OVER!"] = "SPELET ÄR SLUT!",
+	["Game Started!"] = "Spel startat!",
+	["Get on over there and take him out!"] = "Ta dig bort där och gör dig av med honom!",
+	["GO! GO! GO!"] = "Kör! Kör! Kör!",
+	["Good birdy......"] = "Fin fågel......",
+	["Good luck out there!"] = "Lycka till där ute!",
 	["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Basket",
 	["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Knockball",
- ["Hmmm..."] = "Hmmm...",
- ["Hooray!"] = "Hurra!",
+	["Hmmm..."] = "Hmmm...",
+	["Hooray!"] = "Hurra!",
 	["Hunter"] = "Jägare", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
- ["Instructor"] = "Instruktör", -- 01#Boot_Camp, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings
- ["- Jumping is disabled"] = "- Hoppande är avaktiverat",
- ["Listen up, maggot!!"] = "Hör här, ynkrygg!!",
- ["MISSION FAILED"] = "UPPDRAG MISSLYCKADES", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
- ["MISSION SUCCESSFUL"] = "UPPDRAG SLUTFÖRT", -- User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
- ["MISSION SUCCESS"] = "UPPDRAG LYCKADES", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
- ["NEW fastest lap:"] = "NYTT snabbaste varv:",
+	["Instructor"] = "Instruktör", -- 01#Boot_Camp, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings
+	["- Jumping is disabled"] = "- Hoppande är avaktiverat",
+	["Listen up, maggot!!"] = "Hör här, ynkrygg!!",
+	["MISSION FAILED"] = "UPPDRAG MISSLYCKADES", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
+	["MISSION SUCCESSFUL"] = "UPPDRAG SLUTFÖRT", -- User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
+	["MISSION SUCCESS"] = "UPPDRAG LYCKADES", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 	["NEW fastest lap: "] = "NYTT snabbast varv: ",
- ["NO JUMPING"] = "INGET HOPPANDE",
+	["NO JUMPING"] = "INGET HOPPANDE",
 	["Not So Friendly Match"] = "En inte så vänlig match", -- Basketball, Knockball
- ["Oh no! Just try again!"] = "Å nej! Bara att försöka igen!", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
+	["Oh no! Just try again!"] = "Å nej! Bara att försöka igen!", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 	["Oh no! Time's up! Just try again."] = "Åh nej! Tiden är ute! Pröva igen.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
- ["Operation Diver"] = "Operationsledare",
- ["Opposing Team:"] = "Motståndarlag",
- ["Pathetic Hog #%d"] = "Patetisk kott #%d",
- ["Poison"] = "Gift",
+	["Operation Diver"] = "Operationens dykare",
+	["Opposing Team:"] = "Motståndarlag",
+	["Pathetic Hog #%d"] = "Patetisk kott #%d",
+	["Poison"] = "Gift",
 	["Random Weapons"] = "Slumpade vapen",
- [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Återvänd med fiendens flagga till din bas för att ta poäng | - Första laget till tre vinner | - Du kan bara ta poäng när din egen flagga är i basen | - Kottar tappar flaggan när de dödas eller drunknar | - Tappade flaggor kan tas tillbaka eller fångas | - Kottar kommer tillbaka när de dör",
- ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "SPELREGLER [Tryck ESC för att se",
- ["See ya!"] = "Ses!",
+	[" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Återvänd med fiendens flagga till din bas för att ta poäng | - Första laget till tre vinner | - Du kan bara ta poäng när din egen flagga är i basen | - Kottar tappar flaggan när de dödas eller drunknar | - Tappade flaggor kan tas tillbaka eller fångas | - Kottar kommer tillbaka när de dör",
+	["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "SPELREGLER [Tryck ESC för att se",
+	["See ya!"] = "Ses!",
 	["Shotgun Team"] = "Hagelgevärslaget",
 	["Shotgun Training"] = "Hagelgevärsträning",
 	["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s är ute och lag %d|fick ett straff!| |Poängställning:", -- Basketball, Knockball
 	["%s is out and Team %d|scored a point!| |Score:"] = "%s är ute och lag %d|fick ett poäng!| |Poängställning:", -- Basketball, Knockball
 	["Sniper Training"] = "Prickskyttesträning",
 	["Sniperz"] = "Prickskyttarna",
- ["Spooky Tree"] = "Kusligt träd",
+	["Spooky Tree"] = "Kusligt träd",
 	["Team %d: "] = "Lag %d: ",
- ["Team Scores:"] = "Lagresultat:",
- ["The enemy is hiding out on yonder ducky!"] = "Fienden gömmer sig på andra ankan!",
+	["Team Scores:"] = "Lagresultat:",
+	["The enemy is hiding out on yonder ducky!"] = "Fienden gömmer sig på andra ankan!",
 	["There has been a mix-up with your gear and now you|have to utilize whatever is coming your way!"] = "Det har uppstått ett missförstånd om din utrustning|och nu måste du använda vad du kan hitta!",
- ["Toxic Team"] = "Förgiftade laget", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
+	["Toxic Team"] = "Förgiftade laget", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 	["TrophyRace"] = "TrophyRace",
- ["T_T"] = "T_T",
- ["Unit 3378"] = "Enhet 3378",
+	["T_T"] = "T_T",
+	["Unit 3378"] = "Enhet 3378",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Använd ditt rep för att ta dig från start till mål så fort som möjligt!",
- ["Victory for the"] = "Vinst för",
- ["You have SCORED!!"] = "Du har tagit poäng!",
- ["You've failed. Try again."] = "Du har misslyckats. Försök igen.",
- ["You've reached the goal!| |Time:"] = "Du har nått målet!| |Tid:",
+	["Victory for the"] = "Vinst för",
+	["You have SCORED!!"] = "Du har tagit poäng!",
+	["You've failed. Try again."] = "Du har misslyckats. Försök igen.",
 	["You've reached the goal!| |Time: "] = "Du har nått målet!| |Tid: ",
 	["'Zooka Team"] = "Bazookalaget",
   }