Update and complete Polish frontend translation
authorKoBeWi
Mon, 30 Oct 2017 20:14:42 +0100
changeset 12802 318a0f002128
parent 12801 8a359cc248d1
child 12803 e3d18c92c332
Update and complete Polish frontend translation
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Mon Oct 30 19:18:53 2017 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Mon Oct 30 20:14:42 2017 +0100
@@ -1360,10 +1360,10 @@
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform>Zwycięzcą nagrody na najlepszy strzał jest &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pkt.</numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>Zwycięzcą nagrody na najlepszy strzał jest &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktem.</numerusform>
+      <numerusform>Zwycięzcą nagrody na najlepszy strzał jest &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktami.</numerusform>
+      <numerusform>Zwycięzcą nagrody na najlepszy strzał jest &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktami.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
@@ -1426,18 +1426,18 @@
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; thought it&apos;s good to shoot their own hedgehogs for &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; myśleli, że dobrze jest strzelać do swoich na &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pkt.</numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; myśleli, że dobrze jest strzelać do swoich jeży i zadali sobie &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punkt obrażeń.</numerusform>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; myśleli, że dobrze jest strzelać do swoich jeży i zadali sobie &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punkty obrażeń.</numerusform>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; myśleli, że dobrze jest strzelać do swoich jeży i zadali sobie &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktów obrażeń.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; killed &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; of their own hedgehogs.</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabili &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; swojego jeża.</numerusform>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabili &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; swoje jeże.</numerusform>
       <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabili &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; swoich jeży.</numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
     </translation>
   </message>
 </context>
@@ -1561,7 +1561,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Turn on the lightbulb to show the other players when you&apos;re ready to fight</source>
-    <translation>Zapal żarówką, by pokazać innym graczom, kiedy będziesz gotowy</translation>
+    <translation>Zapal żarówkę, by pokazać innym graczom, kiedy będziesz gotowy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start fighting (requires at least 2 teams)</source>
@@ -2800,7 +2800,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Send system information</source>
-    <translation>Wyśłij informacje o systemie</translation>
+    <translation>Wyślij informacje o systemie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Type the security code:</source>