Update Slovak translation
authorjose1711
Tue, 14 Dec 2010 22:32:47 +0100
changeset 4529 467ab0685890
parent 4527 d5d563a0ca54
child 4588 5ef5415c4ee1
child 4644 75d673b6855f
Update Slovak translation
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts	Tue Dec 14 21:56:37 2010 +0300
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts	Tue Dec 14 22:32:47 2010 +0100
@@ -47,7 +47,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>When this option is enabled selecting a game scheme will auto-select a weapon</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Keď je vybraná táto voľba výberom hernej schémy vyberiete automaticky aj zbraň</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -762,27 +762,27 @@
   </message>
   <message>
     <source>New scheme</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nová schéma</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Edit scheme</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Upraviť schému</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delete scheme</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vymazať schému</translation>
   </message>
   <message>
     <source>New weapon set</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nová sada zbraní</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Edit weapon set</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Upraviť sadu zbraní</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delete weapon set</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vymazať sadu zbraní</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1045,11 +1045,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>You will not have to worry about wind anymore.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Už sa viac nebudete musieť zaujímať o vietor.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wind will affect almost everything.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vietor bude ovplyvňovať takmer všetko.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1064,7 +1064,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>New</source>
-    <translation type="unfinished">Nová</translation>
+    <translation>Nová</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1323,7 +1323,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Schemes and Weapons</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Schémy a zbrane</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1505,7 +1505,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>% Rope Length</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>% dĺžka lana</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1574,27 +1574,27 @@
   </message>
   <message>
     <source>Teams</source>
-    <translation type="unfinished">Tímy</translation>
+    <translation>Tímy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Really delete this team?</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Naozaj vymazať tento tím?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Schemes</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Schémy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Can not delete default scheme &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nie je možné vymazať východziu schému &apos;%1&apos;!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Really delete this game scheme?</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Naozaj chcete vymazať túto hernú schému?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Can not delete default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nie je možné vymazať východziu sadu zbraní &apos;%1&apos;!</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1742,7 +1742,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>new</source>
-    <translation type="unfinished">nový</translation>
+    <translation>nový</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1852,11 +1852,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Disable Wind</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vypnúť vietor</translation>
   </message>
   <message>
     <source>More Wind</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Viac vetra</translation>
   </message>
 </context>
 <context>