Add Bulgarian translation
authorunc0rr
Wed, 25 Jun 2008 09:48:17 +0000
changeset 1028 96ace1a42a04
parent 1027 85007fde2738
child 1029 d90fc508fa24
Add Bulgarian translation
share/hedgewars/Data/Locale/bg.txt
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_bg.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/bg.txt	Wed Jun 25 09:48:17 2008 +0000
@@ -0,0 +1,33 @@
+; Bulgarian locale
+
+00:00=Граната
+00:01=Касетъчна Бомба
+00:02=Базука
+00:03=НЛО
+00:04=Пушка
+00:05=Чук
+00:06=Пропускане
+00:07=Въже
+00:08=Мина
+00:09=Пистолет
+00:10=Динамит
+00:11=Бухалка
+00:12=Огнен Удар
+00:13=сек
+00:14=Парашут
+00:15=Въздушна Атака
+00:16=Минен Удар
+00:17=Факла
+00:18=Конструкция
+00:19=Телепортация
+00:20=Друг Таралеж
+00:21=Миномет
+00:22=Бич
+00:23=Камикадзе
+
+01:00=Бой!
+01:01=Равен рунд
+01:02=Отборът %1 победи!
+01:03=Звук %1%
+01:04=На Пауза
+01:05=Really quit (Y/Esc)?
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_bg.ts	Wed Jun 25 09:48:17 2008 +0000
@@ -0,0 +1,1302 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="ru">
+<defaultcodec></defaultcodec>
+<context>
+  <name>GameUIConfig</name>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Error</source>
+    <translation type="obsolete">Грешка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Cannot create directory %1</source>
+    <translation type="obsolete">Не може да се създаде папка %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Quit</source>
+    <translation type="obsolete">Изход</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Cannot save options to file %1</source>
+    <translation type="obsolete">Грешка при запис във файл %1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWForm</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="458"/>
+    <source>Error</source>
+    <translation>Грешка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Please, select demo from the list above</source>
+    <translation type="obsolete">Изберете демо от списъка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="369"/>
+    <source>OK</source>
+    <translation>Добре</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Please, select server from the list above</source>
+    <translation type="obsolete">Изберете сървър от списъка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="368"/>
+    <source>Please, select record from the list above</source>
+    <translation>Изберете запис от списъка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="635"/>
+    <source>Cannot save record to file %1</source>
+    <translation>Грешка при запис във файл %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="459"/>
+    <source>Unable to start the server</source>
+    <translation>Грешка при стартиране на сървъра</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWGame</name>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Error</source>
+    <translation type="obsolete">Грешка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Unable to start the server: %1.</source>
+    <translation type="obsolete">Грешка при стартиране на сървъра: %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/game.cpp" line="263"/>
+    <source>en.txt</source>
+    <translation>bg.txt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Cannot save demo to file %1</source>
+    <translation type="obsolete">Грешка при запис на демо файл %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Quit</source>
+    <translation type="obsolete">Изход</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/game.cpp" line="286"/>
+    <source>Cannot open demofile %1</source>
+    <translation>Не може да се отвори демо файл %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Unable to run engine: %1 (</source>
+    <translation type="obsolete">Грешка при пускане на engine-a: %1 (</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/game.cpp" line="140"/>
+    <source>Error reading training config file</source>
+    <translation>Грешка при четене на тренировъчния файл</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWNet</name>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Error</source>
+    <translation type="obsolete">Грешка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
+    <translation type="obsolete">Грешка при свързване. Моля проверете името на сървъра и порта.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Connection refused</source>
+    <translation type="obsolete">Отказано свързване</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWNetServer</name>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Error</source>
+    <translation type="obsolete">Грешка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Unable to start the server: %1.</source>
+    <translation type="obsolete">Грешка при стартиране на сървъра: %1.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWNetServersModel</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="45"/>
+    <source>Title</source>
+    <translation>Име</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="46"/>
+    <source>IP</source>
+    <translation>IP</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="47"/>
+    <source>Port</source>
+    <translation>Порт</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>HWNewNet</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="138"/>
+    <source>Error</source>
+    <translation>Грешка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="131"/>
+    <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
+    <translation>Грешка при свързване. Моля проверете името на сървъра и порта.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="135"/>
+    <source>Connection refused</source>
+    <translation>Отказано свързване</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>KB</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
+    <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
+    <translation>SDL_ttf се натъкна на грешка при показването на текста, най-вероятно свързана с програмна грешка в библиотеката freetype2. Препоръчително е да я обновите.</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageEditTeam</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="124"/>
+    <source>Discard</source>
+    <translation>Отказ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="209"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Запис</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageMain</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="66"/>
+    <source>Multiplayer</source>
+    <translation>Отборна игра</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="63"/>
+    <source>Single Player</source>
+    <translation>Единична игра</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="69"/>
+    <source>Net game</source>
+    <translation>Игра в мрежа</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="72"/>
+    <source>Saved games</source>
+    <translation>Запазени игри</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="75"/>
+    <source>Demos</source>
+    <translation>Демота</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="78"/>
+    <source>Setup</source>
+    <translation>Настройка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="81"/>
+    <source>About</source>
+    <translation>Относно</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="84"/>
+    <source>Exit</source>
+    <translation>Изход</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageMultiplayer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="252"/>
+    <source>Back</source>
+    <translation>Назад</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="260"/>
+    <source>Start</source>
+    <translation>Старт</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageNet</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="383"/>
+    <source>Local</source>
+    <translation>Локален</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="387"/>
+    <source>Internet</source>
+    <translation>Интернет</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="447"/>
+    <source>Error</source>
+    <translation>Грешка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="447"/>
+    <source>Please, select server from the list above</source>
+    <translation>Изберете сървър от списъка</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageOptions</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="283"/>
+    <source>New team</source>
+    <translation>Нов отбор</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="288"/>
+    <source>Edit team</source>
+    <translation>Редактиране на отбора</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="332"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Запис</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="334"/>
+    <source>Back</source>
+    <translation>Назад</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="342"/>
+    <source>Weapons set</source>
+    <translation>Оръжия</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="345"/>
+    <source>Edit</source>
+    <translation>Редактиране</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PagePlayDemo</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
+    <source>Error</source>
+    <translation>Грешка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="140"/>
+    <source>Please, select record from the list</source>
+    <translation>Изберете запис от списъка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="141"/>
+    <source>OK</source>
+    <translation>Добре</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
+    <source>Rename dialog</source>
+    <translation>Преименуване</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
+    <source>Enter new file name:</source>
+    <translation>Въведете ново име на файл:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="127"/>
+    <source>Cannot rename to</source>
+    <translation>Не може да се преименува в</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
+    <source>Cannot delete file</source>
+    <translation>Файлът не може да се изтрие</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageSelectWeapon</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="647"/>
+    <source>Back</source>
+    <translation>Назад</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="648"/>
+    <source>Default</source>
+    <translation>По подразбиране</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="649"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Изтриване</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="650"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation>Запис</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageSimpleGame</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="97"/>
+    <source>Back</source>
+    <translation type="obsolete">Назад</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="100"/>
+    <source>Simple Game</source>
+    <translation type="obsolete">Бърза игра</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QCheckBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="318"/>
+    <source>Enable sound</source>
+    <translation>Включване на звука</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="314"/>
+    <source>Fullscreen</source>
+    <translation>Пълен екран</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="51"/>
+    <source>Forts mode</source>
+    <translation>Режим фортове</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="322"/>
+    <source>Show FPS</source>
+    <translation>Показване на брой кадри за секунда</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
+    <source>Alternative damage show</source>
+    <translation>Показване на алтернативен режим на щетите</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QComboBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="56"/>
+    <source>generated map...</source>
+    <translation>случайна карта...</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="183"/>
+    <source>Human</source>
+    <translation>Човек</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
+    <source>Level 5</source>
+    <translation>Ниво 5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
+    <source>Level 4</source>
+    <translation>Ниво 4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
+    <source>Level 3</source>
+    <translation>Ниво 3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
+    <source>Level 2</source>
+    <translation>Ниво 2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
+    <source>Level 1</source>
+    <translation>Ниво 1</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QGroupBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="112"/>
+    <source>Team Members</source>
+    <translation>Членове на отбора</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="102"/>
+    <source>Team</source>
+    <translation>Отбор</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="198"/>
+    <source>Fort</source>
+    <translation>Форт</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="168"/>
+    <source>Grave</source>
+    <translation>Гроб</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="127"/>
+    <source>Key binds</source>
+    <translation>Клавиши</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="278"/>
+    <source>Teams</source>
+    <translation>Отбори</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="292"/>
+    <source>Audio/Graphic options</source>
+    <translation>Настройки на Звук/Графика</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Net nick</source>
+    <translation type="obsolete">Прякор</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="349"/>
+    <source>Net options</source>
+    <translation>Мрежови настройки</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="33"/>
+    <source>Landscape</source>
+    <translation>Ландшафт</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="45"/>
+    <source>Game scheme</source>
+    <translation>Игрови настройки</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/teamselect.cpp" line="217"/>
+    <source>Playing teams</source>
+    <translation>Играещи отбори</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="180"/>
+    <source>Team level</source>
+    <translation>Ниво на отбора</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="391"/>
+    <source>Net game</source>
+    <translation>Мрежова игра</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="378"/>
+    <source>Servers list</source>
+    <translation>Списък със сървъри</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="338"/>
+    <source>Weapons</source>
+    <translation>Оръжия</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QLabel</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="354"/>
+    <source>Net nick</source>
+    <translation>Прякор</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Server address</source>
+    <translation type="obsolete">Адрес на сървъра</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Hedgewars&lt;/h1&gt;&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hedgewars.org/&quot;&gt;http://www.hedgewars.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;This program is distributed under the GNU General Public License&lt;/div&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Таралежови войни&lt;/h1&gt;&lt;h3&gt;Версия 0.8&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hedgewars.org/&quot;&gt;http://www.hedgewars.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;Тази програма се разпространява под GNU (the GNU General Public License) лиценз&lt;/div&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;Igor Ulyanov &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:iulyanov@gmail.com&quot;&gt;iulyanov@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;english: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;russian: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Разработчици:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Андрей Коротаев &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;Игорь Ульянов &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:iulyanov@gmail.com&quot;&gt;iulyanov@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Превод:&lt;/h2&gt;английски: Андрей Коротаев &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;русски: Андрей Коротаев &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>difficulty:</source>
+    <translation type="obsolete">трудност:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.8&lt;/h3&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="42"/>
+    <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
+    <translation>Тази програма се разпространява под GNU (the GNU General Public License) лиценз</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Преводи:&lt;/h2&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Разработчици:&lt;/h2&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Преводи:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>&lt;h2&gt;Special thanks:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Специални благодарности:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>&lt;h3&gt;Version 0.8.1&lt;/h3&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.8.1&lt;/h3&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="54"/>
+    <source>Turn time</source>
+    <translation>Време за ход</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="55"/>
+    <source>Initial health</source>
+    <translation>Начално здраве</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="577"/>
+    <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;Награда за най-добър изстрел е спечелена от &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; с &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; точки.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
+    <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation>&lt;p&gt;По време на този рунд бяха убити &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; таралежи.&lt;/p&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>&lt;h3&gt;Version 0.9&lt;/h3&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.9&lt;/h3&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="298"/>
+    <source>Resolution</source>
+    <translation>Разделителна способност</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="309"/>
+    <source>FPS limit</source>
+    <translation>Ограничение на брой кадри за секунда</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="52"/>
+    <source>Developers:</source>
+    <translation>Разработчици:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="56"/>
+    <source>Art:</source>
+    <translation>Графика:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
+    <source>Translations:</source>
+    <translation>Преводи:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="67"/>
+    <source>Special thanks:</source>
+    <translation>Специална благодарност:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="494"/>
+    <source>Server name:</source>
+    <translation>Име на сървъра:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="501"/>
+    <source>Server port:</source>
+    <translation>Порт:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="32"/>
+    <source>Host:</source>
+    <translation>Сървър:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="36"/>
+    <source>Port:</source>
+    <translation>Порт:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="58"/>
+    <source>Weapons</source>
+    <translation>Оръжия</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="39"/>
+    <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
+    <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="39"/>
+    <source>Version</source>
+    <translation>Версия</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="584"/>
+    <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QLineEdit</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="359"/>
+    <source>unnamed</source>
+    <translation>безименен</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMainWindow</name>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>-= by unC0Rr =-</source>
+    <translation type="obsolete">-= by unC0Rr =-</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/ui_hwform.cpp" line="35"/>
+    <source>Hedgewars</source>
+    <translation>Таралежови войни</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QMessageBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="67"/>
+    <source>Error</source>
+    <translation>Грешка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="70"/>
+    <source>Failed to open data directory:
+%1
+Please check your installation</source>
+    <translation>Не може да се отвори папката с данните:
+%1
+Проверете инсталацията си</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="499"/>
+    <source>Network</source>
+    <translation>Мрежа</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="500"/>
+    <source>Connection to server is lost</source>
+    <translation>Загубена е връзка със сървъра</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
+    <source>Weapons</source>
+    <translation>Оръжие</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="160"/>
+    <source>Can not delete default weapon set</source>
+    <translation>Не могат да се изтрият оръжията по подразбиране</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
+    <source>Really delete this weapon set?</source>
+    <translation>Да се изтрият ли тези оръжия?</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="120"/>
+    <source>Can not edit default weapon set</source>
+    <translation>Не може да се редактират оръжията по подразбиране</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QObject</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="36"/>
+    <source>Error</source>
+    <translation>Грешка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="37"/>
+    <source>Cannot create directory %1</source>
+    <translation>Не може да се създаде папка %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Quit</source>
+    <translation type="obsolete">Изход</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
+    <source>OK</source>
+    <translation>Добре</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QPushButton</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="63"/>
+    <source>Single Player</source>
+    <translation type="obsolete">Единична игра</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Multiplayer</source>
+    <translation type="obsolete">Отборна игра</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Net game</source>
+    <translation type="obsolete">Мрежова игра</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Demos</source>
+    <translation type="obsolete">Демота</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/teamselect.cpp" line="226"/>
+    <source>Setup</source>
+    <translation>Настройка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Exit</source>
+    <translation type="obsolete">Изход</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="42"/>
+    <source>Back</source>
+    <translation>Назад</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="603"/>
+    <source>Simple Game</source>
+    <translation>Бърза игра</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Discard</source>
+    <translation type="obsolete">Отказ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Save</source>
+    <translation type="obsolete">Запис</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="78"/>
+    <source>Play demo</source>
+    <translation>Пускане на демо</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>New team</source>
+    <translation type="obsolete">Нов отбор</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Edit team</source>
+    <translation type="obsolete">Редактиране</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="400"/>
+    <source>Connect</source>
+    <translation>Свързване</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Disconnect</source>
+    <translation type="obsolete">Прекъсване</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Join</source>
+    <translation type="obsolete">Присъединяване</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Create</source>
+    <translation type="obsolete">Създаване</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Add Team</source>
+    <translation type="obsolete">Добавяне на отбор</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="629"/>
+    <source>Go!</source>
+    <translation>Напред!</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="474"/>
+    <source>Start</source>
+    <translation>Старт</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>About</source>
+    <translation type="obsolete">Относно</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="373"/>
+    <source>Start server</source>
+    <translation>Стартиране на сървъра</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="409"/>
+    <source>Update</source>
+    <translation>Опресняване</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
+    <source>Waiting</source>
+    <translation>Изчакване</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="83"/>
+    <source>Load</source>
+    <translation>Зареждане</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
+    <source>Weapons scheme</source>
+    <translation type="obsolete">Схема на оръжията</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="608"/>
+    <source>Training</source>
+    <translation>Тренировка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="414"/>
+    <source>Specify</source>
+    <translation>Указване</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="510"/>
+    <source>default</source>
+    <translation>по подразбиране</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="51"/>
+    <source>Rename</source>
+    <translation>Преименуване</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="52"/>
+    <source>OK</source>
+    <translation>Добре</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="57"/>
+    <source>Cancel</source>
+    <translation>Отказ</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="55"/>
+    <source>Delete</source>
+    <translation>Изтриване</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>QToolBox</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="133"/>
+    <source>Actions</source>
+    <translation>Действия</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="135"/>
+    <source>Weapons</source>
+    <translation>Оръжия</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="137"/>
+    <source>Weapon properties</source>
+    <translation>Настройки на оръжията</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="139"/>
+    <source>Other</source>
+    <translation>Друго</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>TCPBase</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
+    <source>Error</source>
+    <translation>Грешка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
+    <source>Unable to start the server: %1.</source>
+    <translation>Грешка при стартиране на сървъра: %1.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
+    <source>Unable to run engine: %1 (</source>
+    <translation>Грешка пускане на engine-a: %1 (</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>binds</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="23"/>
+    <source>up</source>
+    <translation>нагоре</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="24"/>
+    <source>left</source>
+    <translation>наляво</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="25"/>
+    <source>right</source>
+    <translation>надясно</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="26"/>
+    <source>down</source>
+    <translation>надолу</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
+    <source>jump</source>
+    <translation>скок</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="29"/>
+    <source>attack</source>
+    <translation>атака</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="30"/>
+    <source>put</source>
+    <translation>посочване</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="31"/>
+    <source>switch</source>
+    <translation>превключване</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="34"/>
+    <source>slot 1</source>
+    <translation>слот 1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="35"/>
+    <source>slot 2</source>
+    <translation>слот 2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="36"/>
+    <source>slot 3</source>
+    <translation>слот 3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="37"/>
+    <source>slot 4</source>
+    <translation>слот 4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="38"/>
+    <source>slot 5</source>
+    <translation>слот 5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="39"/>
+    <source>slot 6</source>
+    <translation>слот 6</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="40"/>
+    <source>slot 7</source>
+    <translation>слот 7</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="41"/>
+    <source>slot 8</source>
+    <translation>слот 8</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="43"/>
+    <source>timer 1 sec</source>
+    <translation>таймер 1 сек</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="44"/>
+    <source>timer 2 sec</source>
+    <translation>таймер 2 сек</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="45"/>
+    <source>timer 3 sec</source>
+    <translation>таймер 3 сек</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="46"/>
+    <source>timer 4 sec</source>
+    <translation>таймер 4 сек</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="47"/>
+    <source>timer 5 sec</source>
+    <translation>таймер 5 сек</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="54"/>
+    <source>capture</source>
+    <translation>снимка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="56"/>
+    <source>quit</source>
+    <translation>изход</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="32"/>
+    <source>find hedgehog</source>
+    <translation>намери таралежа</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="33"/>
+    <source>ammo menu</source>
+    <translation>меню с оръжия</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="51"/>
+    <source>volume down</source>
+    <translation>намаляване на звука</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="52"/>
+    <source>volume up</source>
+    <translation>усилване на звука</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="53"/>
+    <source>change mode</source>
+    <translation>смяна на режима</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="50"/>
+    <source>pause</source>
+    <translation>пауза</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="42"/>
+    <source>slot 9</source>
+    <translation>слот 9</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="55"/>
+    <source>hedgehogs
+info</source>
+    <translation>информация
+за играта</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="48"/>
+    <source>chat</source>
+    <translation>чат</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="49"/>
+    <source>chat history</source>
+    <translation>история на чата</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>teams</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="45"/>
+    <source>Hedgehogs</source>
+    <translation>Таралежи</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="46"/>
+    <source>hedgehog 1</source>
+    <translation>таралеж 1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="47"/>
+    <source>hedgehog 2</source>
+    <translation>таралеж 2</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="48"/>
+    <source>hedgehog 3</source>
+    <translation>таралеж 3</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="49"/>
+    <source>hedgehog 4</source>
+    <translation>таралеж 4</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="50"/>
+    <source>hedgehog 5</source>
+    <translation>таралеж 5</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="51"/>
+    <source>hedgehog 6</source>
+    <translation>таралеж 6</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="52"/>
+    <source>hedgehog 7</source>
+    <translation>таралеж 7</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="53"/>
+    <source>hedgehog 8</source>
+    <translation>таралеж 8</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="57"/>
+    <source>Goddess</source>
+    <translation>Богини</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="58"/>
+    <source>Isis</source>
+    <translation>Изида</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="59"/>
+    <source>Astarte</source>
+    <translation>Астарта</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="60"/>
+    <source>Diana</source>
+    <translation>Диана</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="61"/>
+    <source>Aphrodite</source>
+    <translation>Афродита</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="62"/>
+    <source>Hecate</source>
+    <translation>Хеката</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="63"/>
+    <source>Demeter</source>
+    <translation>Деметра</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="64"/>
+    <source>Kali</source>
+    <translation>Кали</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="65"/>
+    <source>Inanna</source>
+    <translation>Инанна</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="69"/>
+    <source>Fruits</source>
+    <translation>Плодове</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="70"/>
+    <source>Banana</source>
+    <translation>Банан</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="71"/>
+    <source>Apple</source>
+    <translation>Ябълка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="72"/>
+    <source>Orange</source>
+    <translation>Портокал</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="73"/>
+    <source>Lemon</source>
+    <translation>Лимон</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="74"/>
+    <source>Pineapple</source>
+    <translation>Ананас</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="75"/>
+    <source>Mango</source>
+    <translation>Манго</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="76"/>
+    <source>Peach</source>
+    <translation>Праскова</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="77"/>
+    <source>Plum</source>
+    <translation>Слива</translation>
+  </message>
+</context>
+</TS>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts	Wed Jun 25 09:40:23 2008 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts	Wed Jun 25 09:48:17 2008 +0000
@@ -1,23 +1,30 @@
-<!DOCTYPE TS><TS>
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="sk">
+<defaultcodec></defaultcodec>
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Please, select record from the list above</source>
     <translation>Prosím, vyberte záznam zo zoznamu vyššie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Unable to start the server</source>
     <translation>Nie je možné spustiť server</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Cannot save record to file %1</source>
     <translation>Nie je možné zapísať záznam do súboru %1</translation>
   </message>
@@ -25,14 +32,17 @@
 <context>
   <name>HWGame</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Error reading training config file</source>
     <translation>Chyba počas čítania konfiguračného súboru pre tréning</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>en.txt</source>
     <translation>sk.txt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Cannot open demofile %1</source>
     <translation>Nie je možné otvoriť demosúbor %1</translation>
   </message>
@@ -40,14 +50,17 @@
 <context>
   <name>HWNetServersModel</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Title</source>
     <translation>Názov</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>IP</source>
     <translation>IP</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Port</source>
     <translation>Port</translation>
   </message>
@@ -55,14 +68,17 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation>Stanica nebola nájdená. Prosím, skontrolujte názov stanice a nastavenia portu.</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation>Spojenie odmietnuté</translation>
   </message>
@@ -70,6 +86,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf vrátil chybu počas renderovania textu, s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o chybu vo freetype2. Doporučujeme aktualizovať vašu knižnicu freetype.</translation>
   </message>
@@ -77,10 +94,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Discard</source>
     <translation>Zahodiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložiť</translation>
   </message>
@@ -88,34 +107,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation>Hra jedného hráča</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation>Viac hráčov</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Net game</source>
     <translation>Sieťová hra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation>Uložené hry</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Demos</source>
     <translation>Demá</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Setup</source>
     <translation>Nastavenia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>About</source>
     <translation>O programe</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Exit</source>
     <translation>Ukončiť</translation>
   </message>
@@ -123,10 +150,12 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Back</source>
     <translation>Späť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Štart</translation>
   </message>
@@ -134,18 +163,22 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Local</source>
     <translation>Lokálna</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Internet</source>
     <translation>Internet</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation>Prosím, vyberte server zo zoznamu vyššie</translation>
   </message>
@@ -153,26 +186,32 @@
 <context>
   <name>PageOptions</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>New team</source>
     <translation>Nový team</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation>Upraviť team</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Back</source>
     <translation>Späť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Weapons set</source>
     <translation>Sada zbraní</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Úpravy</translation>
   </message>
@@ -180,30 +219,37 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Prosím, vyberte záznam zo zoznamu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Rename dialog</source>
     <translation>Dialóg na zmenu mena</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Enter new file name:</source>
     <translation>Zadajte nový názov súboru:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Cannot rename to</source>
     <translation>Nemôžem premenovať na</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Cannot delete file</source>
     <translation>Nemôžem vymazať súbor</translation>
   </message>
@@ -211,18 +257,22 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Back</source>
     <translation>Späť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Default</source>
     <translation>Východzie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Vymazať</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Uložiť</translation>
   </message>
@@ -230,22 +280,27 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation>Režim pevností</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Fullscreen</source>
     <translation>Celá obrazovka</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Enable sound</source>
     <translation>Povoliť zvuky</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Show FPS</source>
     <translation>Zobrazovať FPS</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Alternative damage show</source>
     <translation>Iný spôsob zobrazovania škody</translation>
   </message>
@@ -253,30 +308,37 @@
 <context>
   <name>QComboBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>generated map...</source>
     <translation>vygenerovaná mapa...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Human</source>
     <translation>Človek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation>Úroveň 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation>Úroveň 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation>Úroveň 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation>Úroveň 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation>Úroveň 1</translation>
   </message>
@@ -284,62 +346,77 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation>Terén</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation>Schéma hry</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Team</source>
     <translation>Team</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Team Members</source>
     <translation>Členovia teamu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Key binds</source>
     <translation>Nastavenia kláves</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Grave</source>
     <translation>Náhrobok</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Team level</source>
     <translation>Úroveň teamu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Fort</source>
     <translation>Pevnosť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Teams</source>
     <translation>Teamy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Audio/Graphic options</source>
     <translation>Nastavenia zvuku/grafiky</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Zbrane</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Net options</source>
     <translation>Nastavenia siete</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation>Zoznam serverov</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Net game</source>
     <translation>Sieťová hra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Playing teams</source>
     <translation>Hrajúce teamy</translation>
   </message>
@@ -347,86 +424,107 @@
 <context>
   <name>QLabel</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Tento program je distribuovaný podľa podmienok GNU General Publice License</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Vývojári:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Art:</source>
     <translation>Grafika:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Translations:</source>
     <translation>Preklady:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Special thanks:</source>
     <translation>Osobitné poďakovanie:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation>Čas na ťah</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation>Úvodné zdravie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Výzbroj</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Ocenenie za najlepší zásah vyhral(a) &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; (&lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; bodov).&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Celkovo bolo zabitých &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ježkov počas tohto kola.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Host:</source>
     <translation>Stanica:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Port:</source>
     <translation>Port:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Resolution</source>
     <translation>Rozlíšenie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>FPS limit</source>
     <translation>Limit FPS</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation>Sieťový nick</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Server name:</source>
     <translation>Názov servera:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Server port:</source>
     <translation>Port servera:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.3&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.3&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Ocenenie za najlepší zásah získal(a) &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zabil ním &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; nepriateľov.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Version</source>
     <translation>Verzia</translation>
   </message>
@@ -434,6 +532,7 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>beznázvu</translation>
   </message>
@@ -441,6 +540,7 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation>Hedgewars</translation>
   </message>
@@ -448,18 +548,22 @@
 <context>
   <name>QMessageBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Sieť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Connection to server is lost</source>
     <translation>Spojenie so serverom bolo prerušené</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -468,18 +572,22 @@
 Skontrolujte si vašu inštaláciu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Zbrane</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Can not edit default weapon set</source>
     <translation>Nie je možné upraviť východziu sadu zbraní</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Can not delete default weapon set</source>
     <translation>Nie je možné vymazať východziu sadu zbraní</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Really delete this weapon set?</source>
     <translation>Určite chcete vymazať túto sadu zbraní?</translation>
   </message>
@@ -487,14 +595,17 @@
 <context>
   <name>QObject</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation>Nepodarilo sa vytvoriť adresár %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
@@ -502,74 +613,92 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation>Čakám</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Go!</source>
     <translation>Choď!</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>default</source>
     <translation>východzie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Zrušiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Start server</source>
     <translation>Spustiť server</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Connect</source>
     <translation>Spojiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Update</source>
     <translation>Obnoviť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Specify</source>
     <translation>Nastaviť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Back</source>
     <translation>Späť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Spustiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation>Jednoduchá hra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Training</source>
     <translation>Tréning</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Prehrať demo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Rename</source>
     <translation>Premenovať</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Vymazať</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Načítať</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Setup</source>
     <translation>Nastavenie</translation>
   </message>
@@ -577,18 +706,22 @@
 <context>
   <name>QToolBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Actions</source>
     <translation>Akcie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Výzbroj</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Weapon properties</source>
     <translation>Vlastnosti zbraní</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Iné</translation>
   </message>
@@ -596,14 +729,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Nie je možné spustiť server: %1.</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Nie je možné spustiť engine: %1 (</translation>
   </message>
@@ -611,136 +747,169 @@
 <context>
   <name>binds</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>up</source>
     <translation>hore</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>left</source>
     <translation>vľavo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>right</source>
     <translation>vpravo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>down</source>
     <translation>dole</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>jump</source>
     <translation>skok</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>attack</source>
     <translation>útok</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>put</source>
     <translation>položiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>switch</source>
     <translation>prepnúť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>find hedgehog</source>
     <translation>nájsť ježka</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>ammo menu</source>
     <translation>okno výzbroje</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>slot 1</source>
     <translation>slot 1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>slot 2</source>
     <translation>slot 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>slot 3</source>
     <translation>slot 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>slot 4</source>
     <translation>slot 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>slot 5</source>
     <translation>slot 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>slot 6</source>
     <translation>slot 6</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>slot 7</source>
     <translation>slot 7</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>slot 8</source>
     <translation>slot 8</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>slot 9</source>
     <translation>slot 9</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>timer 1 sec</source>
     <translation>časovač na 1 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>timer 2 sec</source>
     <translation>časovač na 2 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>timer 3 sec</source>
     <translation>časovač na 3 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>timer 4 sec</source>
     <translation>časovač na 4 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>timer 5 sec</source>
     <translation>časovač na 5 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>pause</source>
     <translation>pauza</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>volume down</source>
     <translation>stlmiť hlasitosť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>volume up</source>
     <translation>zvýšiť hlasitosť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>change mode</source>
     <translation>zmeniť režim</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>capture</source>
     <translation>snímať</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>hedgehogs
 info</source>
     <translation>štatistiky
 ježkov</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>quit</source>
     <translation>ukončiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>chat</source>
     <translation>čet</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>chat history</source>
     <translation>história četu</translation>
   </message>
@@ -748,110 +917,137 @@
 <context>
   <name>teams</name>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Hedgehogs</source>
     <translation>Ježkovia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>hedgehog 1</source>
     <translation>ježko 1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>hedgehog 2</source>
     <translation>ježko 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>hedgehog 3</source>
     <translation>ježko 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>hedgehog 4</source>
     <translation>ježko 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>hedgehog 5</source>
     <translation>ježko 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>hedgehog 6</source>
     <translation>ježko 6</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>hedgehog 7</source>
     <translation>ježko 7</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>hedgehog 8</source>
     <translation>ježko 8</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Goddess</source>
     <translation>Bohyňa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Isis</source>
     <translation>Izida</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Astarte</source>
     <translation>Astarte</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Diana</source>
     <translation>Diana</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Aphrodite</source>
     <translation>Afrodita</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Hecate</source>
     <translation>Hekata</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Demeter</source>
     <translation>Demeter</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Kali</source>
     <translation>Kali</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Inanna</source>
     <translation>Ištar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Fruits</source>
     <translation>Ovocie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Banana</source>
     <translation>Banán</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Apple</source>
     <translation>Jablko</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Orange</source>
     <translation>Pomaranč</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Lemon</source>
     <translation>Citrón</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Pineapple</source>
     <translation>Ananás</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Mango</source>
     <translation>Mango</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Peach</source>
     <translation>Broskyňa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="109"/>
     <source>Plum</source>
     <translation>Slivka</translation>
   </message>