rename clean target to ENGINECLEAN due to windows case sensitivity issues, update lua again
authornemo
Sun, 11 Sep 2011 15:51:56 -0400
changeset 5867 a04f25c4209f
parent 5866 9017a0ff4201
child 5868 04bd078e154f
rename clean target to ENGINECLEAN due to windows case sensitivity issues, update lua again
hedgewars/CMakeLists.txt
share/hedgewars/Data/Locale/cs.lua
share/hedgewars/Data/Locale/de.lua
share/hedgewars/Data/Locale/es.lua
share/hedgewars/Data/Locale/fr.lua
share/hedgewars/Data/Locale/it.lua
share/hedgewars/Data/Locale/ko.lua
share/hedgewars/Data/Locale/lt.lua
share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua
share/hedgewars/Data/Locale/pt_BR.lua
share/hedgewars/Data/Locale/pt_PT.lua
share/hedgewars/Data/Locale/sk.lua
share/hedgewars/Data/Locale/stub.lua
share/hedgewars/Data/Locale/sv.lua
share/hedgewars/Data/Locale/uk.lua
share/hedgewars/Data/Locale/zh_CN.lua
--- a/hedgewars/CMakeLists.txt	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/hedgewars/CMakeLists.txt	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -183,8 +183,8 @@
 
 
 add_custom_target(${engine_output_name} ALL DEPENDS "${EXECUTABLE_OUTPUT_PATH}/${engine_output_name}${CMAKE_EXECUTABLE_SUFFIX}")
-add_custom_target(CLEAN COMMAND ${CMAKE_BUILD_TOOL} "clean" WORKING_DIRECTORY "${hedgewars_SOURCE_DIR}/hedgewars")
-add_dependencies(${engine_output_name} CLEAN)
+add_custom_target(ENGINECLEAN COMMAND ${CMAKE_BUILD_TOOL} "clean" WORKING_DIRECTORY "${hedgewars_SOURCE_DIR}/hedgewars")
+add_dependencies(${engine_output_name} ENGINECLEAN)
 
 install(PROGRAMS "${EXECUTABLE_OUTPUT_PATH}/${engine_output_name}${CMAKE_EXECUTABLE_SUFFIX}" DESTINATION ${target_dir})
 
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/cs.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/cs.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -26,6 +26,7 @@
    ["BOOM!"] = "BUM!",
    ["Boss defeated!"] = "Velitel poražen!",
    ["Boss Slayer!"] = "Velitel zabit!",
+--   ["Build a track and race."] = "",
    ["CAPTURE THE FLAG"] = "ZAJMI VLAJKU",
    ["Careless"] = "Neopatrný",
 --   ["Change Weapon"] = "",
@@ -132,14 +133,18 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
    ["Per-Hog Ammo"] = "Individuální munice",
    ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "Umísti více navigačních bodů pomocí klávesy [enter]",
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
    ["points"] = "body", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
    ["Poison"] = "Otrava",
    ["Power Remaining"] = "Zbývající energie",
 --   ["Prepare yourself"] = "",
    ["Press [Precise] to skip intro"] = "Stiskni [přesnost] pro přeskočení",
    ["Race complexity limit reached."] = "Dosažen limit složitosti závodu.",
+--   ["RACER"] = "",
    [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Dones nepřátelskou vlajku do své základny k získání bodů | - První tým se třemi ukořistěními vítězí | - Můžeš bodovat, pokud je tvá vlajka v základně | - Ježci pustí vlajku, pokud jsou zabiti, nebo utopeni | - Upuštěná vlajka může být navrácena, nebo opět zajmuta | - Ježci jsou po smrti oživeni",
+--   ["Round Limit:"] = "",
    ["Round Limit"] = "Limit kol",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
    ["Rounds Complete"] = "Dokončených kol",
    ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "PRAVIDLA HRY [Stiskni ESC pro prohlédnutí]",
    ["Save as many hapless hogs as possible!"] = "Zachraň tolik nešťastných ježků, kolik jen můžeš!",
@@ -157,7 +162,6 @@
    ["Shield Seeker!"] = "Hledač štítů!",
    ["Shotgun Team"] = "Brokovnicový tým",
    ["Shotgun Training"] = "Trénink s brokovnicí",
-   ["Shots Left: "] = "Zbývá střel: ", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["shots remaining."] = "",
    ["Silly"] = "Hloupý",
    ["Sinky"] = "Propadlý",
@@ -188,7 +192,7 @@
    ["Toggle Shield"] = "Přepnout štít",
    ["Toxic Team"] = "Jedovatý tým", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
    ["TRACK COMPLETED"] = "TRASA KOMPLETNÍ",
-   ["Track Time: "] = "Čas na trati: ",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
    ["TrophyRace"] = "Závod o trofej",
    ["T_T"] = "T_T",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
@@ -200,9 +204,9 @@
 --   ["Unstoppable!"] = "",
    ["User Challenge"] = "Výzva",
    ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Použij lano a dostaň se ze startu do cíle, jak nejrychleji umíš!",
-   ["v.06"] = "v.06",
    ["Victory for the "] = "Vítězství pro ", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
    ["Waypoint placed."] = "Navigační bod umístěn.",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
    ["Weapons Reset"] = "Zbraně obnoveny",
 --   ["Well done."] = "",
 --   ["Will this ever end?"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/de.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/de.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -26,6 +26,7 @@
 	["BOOM!"] = "KABUMM!",
 	["Boss defeated!"] = "Boss wurde besiegt!",
 	["Boss Slayer!"] = "Boss-Töter!",
+--   ["Build a track and race."] = "",
 	["CAPTURE THE FLAG"] = "EROBERE DIE FAHNE",
 	["Careless"] = "Achtlos",
 	["Change Weapon"] = "Waffenwechsel",
@@ -111,8 +112,8 @@
 	["Mine Eater!"] = "Minenfresser!",
 	["|- Mines Time:"] = "| - Minenzündzeit: ", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 	["MISSION FAILED"] = "MISSION GESCHEITERT", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
+	["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISSION ERFOLGREICH", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 	["MISSION SUCCESS"] = "MISSIONSERFOLG",
-	["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISSION ERFOLGREICH", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 	["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "Bewegung: [Hoch], [Runter], [Links], [Rechts]",
 --   ["Multi-shot!"] = "",
 	["Munition!"] = "Munition erschöpft!",
@@ -133,14 +134,18 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 	["Per-Hog Ammo"] = "Munition pro Iger",
 	["Place more waypoints using [ENTER]"] = "Setze mehr Wegpunkte durch Drücken von [ENTER]",
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
 	["points"] = "Punkte", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
 	["Poison"] = "Gift",
 	["Power Remaining"] = "Verbleibende Energie",
 	["Prepare yourself"] = "Mach dich bereit",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 	["Race complexity limit reached."] = "Rennkomplexitätslimit erreicht.",
+--   ["RACER"] = "",
 --   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = "",
+--   ["Round Limit:"] = "",
 	["Round Limit"] = "Rundenbegrenzung",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
 	["Rounds Complete"] = "Runden Gespielt",
 	["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "SPIEL REGELN (Drücke ESC zum Anzeigen)",
 --   ["s|"] = "",
@@ -160,7 +165,6 @@
 	["Shield Seeker!"] = "Schildsucher!",
 	["Shotgun Team"] = "Schrotflinten-Team",
 	["Shotgun Training"] = "Schrotflinten-Training",
-	["Shots Left: "] = "Verbleibende Schüsse: ", -- GaudyRacer, Tumbler
 	["shots remaining."] = "Schüsse übrig",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
@@ -182,29 +186,29 @@
 	["THE SPECIALISTS"] = "DIE SPEZIALISTEN",
 	["This one's tricky."] = "Der hier ist knifflig.",
 	["This rain is really something..."] = "Das nenne ich mal einen Regenschauer...",
-	["TIME: "] = "ZEIT: ",
 	["Timed Kamikaze!"] = "Pünktliches Kamikaze!",
 	["Time Extended!"] = "Zeit verlängert!",
 	["Time Extension"] = "Zeitverlängerung",
 	["Time Left: "] = "Verbleibende Zeit",
+	["TIME: "] = "ZEIT: ",
 	["Toggle Shield"] = "Schild ein/aus",
 --   ["Toxic Team"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
---   ["Track Time: "] = "",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
 --	["TrophyRace"] = "",
 --   ["T_T"] = "",
 	["Tumbling Time Extended!"] = "Purzelzeit verlängert!",
 	["Turn Time"] = "Zeit pro Zug",
-	["Unit"] = "Einheit",
 	["Unit 3378"] = "Einheit 3378",
 	["Unit 835"] = "Einheit 3378",
+	["Unit"] = "Einheit",
 	["Unlimited Attacks"] = "Unbegrenzte Angriffe",
 	["Unstoppable!"] = "Unaufhaltbar!",
 --   ["User Challenge"] = "",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Nutze das Seil um von Start zu Ziel zu gelangen - so schnell du kannst!",
---   ["v.06"] = "",
 	["Victory for the "] = "Sieg für ", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 	["Waypoint placed."] = "Wegpunkt gesetzt",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
 	["Well done."] = "Gut gemacht.",
 	["Will this ever end?"] = "Wird dies je enden?",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/es.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/es.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -26,6 +26,7 @@
 --   ["BOOM!"] = "",
 --   ["Boss defeated!"] = "",
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
+--   ["Build a track and race."] = "",
 	["CAPTURE THE FLAG"] = "Capturar la bandera",
 --   ["Careless"] = "",
 --   ["Change Weapon"] = "",
@@ -132,14 +133,18 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
 --   ["points"] = "", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
 	["Poison"] = "Veneno",
 --   ["Power Remaining"] = "",
 --   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
+--   ["RACER"] = "",
 	[" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = "- Vuelve a tu base con la bandera enemiga para anotar un punto | - El equipo que anote 3 puntos gana | - Sólo se puede anotar si tu propia bandera está en tu base | - Los erizos resucitan cuando mueren",
+--   ["Round Limit:"] = "",
 --   ["Round Limit"] = "",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
 --   ["Rounds Complete"] = "",
 --   ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "",
 	["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "REGLAS DEL JUEGO (Presiona ESC para leerlas)",
@@ -160,7 +165,6 @@
 --   ["Shield Seeker!"] = "",
 	["Shotgun Team"] = "Escopeteros",
 	["Shotgun Training"] = "Entrenamiento con escopeta",
---   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
@@ -189,7 +193,7 @@
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 	["Toxic Team"] = "Tóxicos", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
---   ["Track Time: "] = "",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
 	["TrophyRace"] = "TrophyRace",
 	["T_T"] = "T_T",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
@@ -201,9 +205,9 @@
 --   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "¡Usa tu cuerda para llegar a la salida lo más rápido que puedas!",
---   ["v.06"] = "",
 	["Victory for the "] = "La victoria es para", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
 --   ["Well done."] = "",
 --   ["Will this ever end?"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/fr.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/fr.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -26,6 +26,7 @@
 --   ["BOOM!"] = "",
 --   ["Boss defeated!"] = "",
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
+--   ["Build a track and race."] = "",
    ["CAPTURE THE FLAG"] = "Capturez le drapeau !",
 --   ["Careless"] = "",
 --   ["Change Weapon"] = "",
@@ -132,14 +133,18 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
    ["points"] = "points", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
    ["Poison"] = "Poison",
 --   ["Power Remaining"] = "",
 --   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
+--   ["RACER"] = "",
    [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = "Ramenez le drapeau ennemi à votre base pour marquer | -La première équipe à 3 captures gagne | - Vous marquez uniquement si votre drapeau est dans votre base | - Les hérissons vont lâcher le drapeau s'ils sont tués ou noyés | - Les drapeaux lâchés peuvent être ramenés ou recapturés | - Les hérissons réapparaissent quand ils sont tués",
+--   ["Round Limit:"] = "",
 --   ["Round Limit"] = "",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
 --   ["Rounds Complete"] = "",
    ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "RÈGLES DU JEU | [Appuyez Échap pour voir]",
 --   ["s|"] = "",
@@ -159,7 +164,6 @@
 --   ["Shield Seeker!"] = "",
    ["Shotgun Team"] = "Équipe de choc",
    ["Shotgun Training"] = "Entrainement au fusil",
---   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
@@ -188,7 +192,7 @@
 --   ["Toggle Shield"] = "",
    ["Toxic Team"] = "Équipe toxique", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
---   ["Track Time: "] = "",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
 --   ["TrophyRace"] = "",
 --   ["T_T"] = "",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
@@ -200,9 +204,9 @@
 --   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
    ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Utilisez votre Corde Ninja pour aller du début à la fin aussi vite que vous pouvez !",
---   ["v.06"] = "",
    ["Victory for the "] = "Victoire pour ", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
 --   ["Well done."] = "",
 --   ["Will this ever end?"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/it.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/it.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -26,6 +26,7 @@
 --   ["Boom!"] = "BOOM!",
 --   ["Boss defeated!"] = "",
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
+--   ["Build a track and race."] = "",
 	["CAPTURE THE FLAG"] = "Cattura la Bandiera",
 --   ["Careless"] = "",
 --   ["Change Weapon"] = "",
@@ -132,14 +133,18 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
 --   ["points"] = "", -- Control, Space_Invasion
 	["Poison"] = "Veleno",
 --   ["Power Remaining"] = "",
 --   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
+--   ["RACER"] = "",
 	[" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Riporta la bandiera nemica alla tua base per guadagnare un punto| - La prima squadra a catturarne 3 vince! | - Puoi guadagnare punti solo quando la tua bandiera si trova nella tua base! | - I ricci lasceranno cadere la bandiera se uccisi o caduti in acqua! | - Le bandiere cadute possono essere restituite o ricatturate! | - I ricci risorgono dalla morte!",
+--   ["Round Limit:"] = "",
 --   ["Round Limit"] = "",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
 --   ["Rounds Complete"] = "",
 --   ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "",
 	["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "REGOLE DEL GIOCO (Premi ESC per visualizzarle)",
@@ -160,7 +165,6 @@
 --   ["Shield Seeker!"] = "",
 	["Shotgun Team"] = "Squadra FaP",
 	["Shotgun Training"] = "Allenamento con il Fucile a Pompa",
---   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
@@ -189,7 +193,7 @@
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 	["Toxic Team"] = "Team Velenoso", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
---   ["Track Time: "] = "",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
 	["TrophyRace"] = "TrophyRace",
 	["T_T"] = "T_T",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
@@ -201,10 +205,10 @@
 --   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Usa la tua corda per raggiungere il traguardo il più velocemente possibile!",
---   ["v.06"] = "",
 --   ["Victory for the "] = "", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 	["Victory for the"] = "La vittoria è di",
 --   ["Waypoint placed."] = "",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
 --   ["Well done."] = "",
 --   ["Will this ever end?"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/ko.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/ko.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -26,6 +26,7 @@
 --   ["BOOM!"] = "",
 --   ["Boss defeated!"] = "",
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
+--   ["Build a track and race."] = "",
 --   ["CAPTURE THE FLAG"] = "",
 --   ["Careless"] = "",
 --   ["Change Weapon"] = "",
@@ -132,14 +133,18 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
 --   ["points"] = "", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
 --   ["Poison"] = "",
 --   ["Power Remaining"] = "",
 --   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
+--   ["RACER"] = "",
 --   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = "",
+--   ["Round Limit:"] = "",
 --   ["Round Limit"] = "",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
 --   ["Rounds Complete"] = "",
 --   ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "",
 --   ["s|"] = "",
@@ -159,7 +164,6 @@
 --   ["Shield Seeker!"] = "",
 --   ["Shotgun Team"] = "",
 --   ["Shotgun Training"] = "",
---   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
@@ -188,7 +192,7 @@
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 --   ["Toxic Team"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
---   ["Track Time: "] = "",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
 --   ["TrophyRace"] = "",
 --   ["T_T"] = "",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
@@ -200,9 +204,9 @@
 --   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 --   ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "",
---   ["v.06"] = "",
 --   ["Victory for the "] = "", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
 --   ["Well done."] = "",
 --   ["Will this ever end?"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/lt.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/lt.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -26,6 +26,7 @@
  ["BOOM!"] = "BOOM!",
  ["Boss defeated!"] = "Bosas Nugalëtas!",
  ["Boss Slayer!"] = "Bosu Þudikas!",
+--   ["Build a track and race."] = "",
  ["CAPTURE THE FLAG"] = "Pagriebk Vëliava",
  ["Careless"] = "Neatsargus",
 --   ["Change Weapon"] = "",
@@ -132,14 +133,18 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
  ["Per-Hog Ammo"] = "Kulkos Per-Eþy",
  ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "Padëk Daugiau Kelio Taðku Su [ENTER"],
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
  ["points"] = "taðkai", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
  ["Poison"] = "Nuodai",
  ["Power Remaining"] = "Jëgos Liko",
 --   ["Prepare yourself"] = "",
  ["Press [Precise] to skip intro"] = "Spausk [TaikluNusitaikima kad baigtum iëjima"],
  ["Race complexity limit reached."] = "Lenktyniu Sudëtingumo Limitas Pasiektas.",
+--   ["RACER"] = "",
  [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Graþink prieðu vëliava i savo baze ir gausi taðku | - Pirma komanda su 3 vëliavom laimi | - Taðkus gausi tik tada kaip tavo vëliava bazëje | - Eþiai pames vëliava jeigu mirs, arba paskes | - Pamestos vëliavos gali buti graþintos arba pavogtos | - Eþiai atsikelia kaip nuþudyti",
+--   ["Round Limit:"] = "",
  ["Round Limit"] = "Raundu Limitas",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
  ["Rounds Complete"] = "Raundai Ivykditi",
  ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "ÞAIDIMO TAISYKLES [Spausk ESC Kad Parodytu"],
  ["Save as many hapless hogs as possible!"] = "Iðgelbëk kuo daugiau nelaimingu eþiu!",
@@ -157,7 +162,6 @@
  ["Shield Seeker!"] = "Skydo Ieðkotojas!",
  ["Shotgun Team"] = "Ðratinio Ðautuvo Komanda",
  ["Shotgun Training"] = "Ðratinio Ðautuvo Treniruotë",
-  ["Shots Left: "] = "Liko Ðuviu: ", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["shots remaining."] = "",
  ["Silly"] = "Durnelis",
  ["Sinky"] = "Paskenduolis",
@@ -188,7 +192,7 @@
  ["Toggle Shield"] = "Perjungti i skyda",
  ["Toxic Team"] = "Toksinë Komanda", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
  ["TRACK COMPLETED"] = "Trasa Ivykdita",
-  ["Track Time: "] = "Trasos Laikas: ",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
  ["TrophyRace"] = "Trophëju Trasa",
  ["T_T"] = "T_T",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
@@ -200,9 +204,9 @@
 --   ["Unstoppable!"] = "",
  ["User Challenge"] = "Vartotojo Iðukis",
  ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Naudok virve kad nusigautum nuo starto iki finiðo taip greitai kaip gali!",
-  ["v.06"] = "v.06",
  ["Victory for the "] = "Pergalë ", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
  ["Waypoint placed."] = "Kelio Taðkas Pasiektas.",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
  ["Weapons Reset"] = "Ginklai Atgaivinti",
 --   ["Well done."] = "",
 --   ["Will this ever end?"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -26,6 +26,7 @@
   ["BOOM!"] = "BUM!",
   ["Boss defeated!"] = "Boss pokonany!",
   ["Boss Slayer!"] = "Pogromca bossów",
+--   ["Build a track and race."] = "",
   ["CAPTURE THE FLAG"] = "PRZECHWYĆ FLAGĘ",
   ["Careless"] = "Nieostrożny",
 --   ["Change Weapon"] = "",
@@ -132,14 +133,18 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
   ["Per-Hog Ammo"] = "Oddzielna amunicja dla jeży",
   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "Postaw więcej punktów orientacyjnych za pomocą [Entera]",
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
   ["points"] = "punkty", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
   ["Poison"] = "Truciciel",
   ["Power Remaining"] = "pkt. energii pozostało",
 --   ["Prepare yourself"] = "",
   ["Press [Precise] to skip intro"] = "Naciśnij [Precyzyjne celowanie] by pominąć intro",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
+--   ["RACER"] = "",
   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Przynieś flagę wroga do swojej bazy by zdobyć punkt | - Pierwszy kto zrobi to 3 razy, wygrywa | - Punkt zdobywasz tylko gdy twoja flaga znajduje się w bazie | - Jeże upuszczą flagę gdy zostaną zabite bądź utopione | - Upuszczona flaga może być przywrócona lub przechwycona ponownie | - Jeże odradzają się po śmierci",
+--   ["Round Limit:"] = "",
   ["Round Limit"] = "Ilość rund",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
   ["Rounds Complete"] = "Koniec",
   ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "ZASADY GRY [Naciśnij ESC by zobaczyć]",    
   ["Save as many hapless hogs as possible!"] = "Uratuj jak najwięcej nieszczęsnych jeży",
@@ -157,7 +162,6 @@
   ["Shield Seeker!"] = "Zdobywca osłon!",
   ["Shotgun Team"] = "Strzelcy",
   ["Shotgun Training"] = "Trening strzelecki",
-  ["Shots Left: "] = "Pozostało strzałów: ", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["shots remaining."] = "",
   ["Silly"] = "Głuptas",
 --   ["Sinky"] = "",
@@ -188,7 +192,7 @@
   ["Toggle Shield"] = "Wł/Wył Osłonę",
   ["Toxic Team"] = "Toksyczny zespół", 
   ["TRACK COMPLETED"] = "UKOŃCZONO TRASĘ",
-  ["Track Time: "] = "Czas: ",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
   ["TrophyRace"] = "TrophyRace",
   ["T_T"] = "T_T",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
@@ -200,9 +204,9 @@
 --   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
   ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Użyj liny by jak najszybciej dotrzec od startu do mety",
-  ["v.06"] = "v.06",
   ["Victory for the "] = "Zwycięstwo przypadło",
   ["Waypoint placed."] = "Postawiono punkt orientacyjny",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
   ["Weapons Reset"] = "Bronie odnawiają się",
 --   ["Well done."] = "",
 --   ["Will this ever end?"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pt_BR.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pt_BR.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -26,6 +26,7 @@
 --   ["BOOM!"] = "",
 --   ["Boss defeated!"] = "",
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
+--   ["Build a track and race."] = "",
 --   ["CAPTURE THE FLAG"] = "",
 --   ["Careless"] = "",
 --   ["Change Weapon"] = "",
@@ -132,14 +133,18 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
 --   ["points"] = "", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
 --   ["Poison"] = "",
 --   ["Power Remaining"] = "",
 --   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
+--   ["RACER"] = "",
 --   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = "",
+--   ["Round Limit:"] = "",
 --   ["Round Limit"] = "",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
 --   ["Rounds Complete"] = "",
 --   ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "",
 --   ["s|"] = "",
@@ -159,7 +164,6 @@
 --   ["Shield Seeker!"] = "",
 	["Shotgun Team"] = "Carabineiros",
 	["Shotgun Training"] = "Treino com a Escopeta",
---   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
@@ -188,7 +192,7 @@
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 --   ["Toxic Team"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
---   ["Track Time: "] = "",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
 	["TrophyRace"] = "TrophyRace",
 --   ["T_T"] = "",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
@@ -200,9 +204,9 @@
 --   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Use sua corda para ir do início ao fim o mais rápido que você puder!",
---   ["v.06"] = "",
 --   ["Victory for the "] = "", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
 --   ["Well done."] = "",
 --   ["Will this ever end?"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pt_PT.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pt_PT.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -26,6 +26,7 @@
 	["BOOM!"] = "BOOM!",
 	["Boss defeated!"] = "Boss derrotado!",
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
+--   ["Build a track and race."] = "",
 	["CAPTURE THE FLAG"] = "CAPTURAR A BANDEIRA",
    ["Careless"] = "Descuidado",
 --   ["Change Weapon"] = "",
@@ -132,14 +133,18 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
 --   ["points"] = "", -- Control, Space_Invasion
 	["Poison"] = "Poison",
 --   ["Power Remaining"] = "",
 --   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
+--   ["RACER"] = "",
 	[" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Traz a bandeira inimiga para tua base | - A primeira equipa a captura-la 3 vezes ganha | - Apenas podes marcar quando a tua bandeira está na tua base | - Os ouriços largam a bandeira se morrerem ou se afogarem | - As bandeiras abandonadas podem ser devolvidas ou recapturadas | - Os ouriços mortos ressuscitam",
+--   ["Round Limit:"] = "",
 --   ["Round Limit"] = "",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
 --   ["Rounds Complete"] = "",
 	["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "REGRAS DE JOGO [Pressiona ESC para as visualizar]",
 	["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "REGRAS DE JOGO [Pressiona ESC para as visualizar]",
@@ -159,7 +164,6 @@
 --   ["Shield Seeker!"] = "",
 	["Shotgun Team"] = "Caçadores",
 	["Shotgun Training"] = "Treino com Caçadeira",
---   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
@@ -189,7 +193,7 @@
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 --   ["Toxic Team"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
---   ["Track Time: "] = "",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
 	["TrophyRace"] = "TrophyRace",
 	["T_T"] = "T_T",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
@@ -201,10 +205,10 @@
 --   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Utilizando a corda, percorre o percurso do inicio ao fim o mais rápido que conseguires!",
---   ["v.06"] = "",
 --   ["Victory for the "] = "", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 	["Victory for the"] = "Vitória para a",
 --   ["Waypoint placed."] = "",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
 --   ["Well done."] = "",
 --   ["Will this ever end?"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sk.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sk.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -26,6 +26,7 @@
     ["BOOM!"] = "BUM!",
 --   ["Boss defeated!"] = "",
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
+--   ["Build a track and race."] = "",
     ["CAPTURE THE FLAG"] = "ZMOCNITE SA VLAJKY",
     ["Careless"] = "Bezstarostný",
 --   ["Change Weapon"] = "",
@@ -132,14 +133,18 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
     ["points"] = "body", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
     ["Poison"] = "Poison",
 --   ["Power Remaining"] = "",
 --   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
+--   ["RACER"] = "",
     [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Skórujete prinesením nepriateľskej vlajky do vašej základne | - Prvý tím, ktorý dosiahne 3 body, vyhráva | - Skórujete len vtedy, keď je máte svoju vlajku v základni | - Spadnuté vlajky môžu byť vrátené na základňu alebo sa ich môže zmocniť súpere | - Ježkovia po smrti ožiujú",
+--   ["Round Limit:"] = "",
 --   ["Round Limit"] = "",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
 --   ["Rounds Complete"] = "",
     ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "PRAVIDLÁ HRY [Stlačte Esc pre ich zobrazenie]",
 --   ["s|"] = "",
@@ -159,7 +164,6 @@
 --   ["Shield Seeker!"] = "",
 	["Shotgun Team"] = "Shotgun tím",
 	["Shotgun Training"] = "Tréning s brokovnicou",
---   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
@@ -188,7 +192,7 @@
 --   ["Toggle Shield"] = "",
     ["Toxic Team"] = "Toxic tím", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
-    ["Track Time: "] = "Čas: ",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
 	["TrophyRace"] = "Preteky o trofej",
     ["T_T"] = "T_T",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
@@ -200,9 +204,9 @@
 --   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Použite lano na presun zo štartovnej pozície do cieľa tak rýchlo, ako to len viete!",
-    ["v.06"] = "v.06",
     ["Victory for the "] = "Víťazstvo pre", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
 --   ["Well done."] = "",
 --   ["Will this ever end?"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/stub.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/stub.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -26,6 +26,7 @@
 --   ["BOOM!"] = "",
 --   ["Boss defeated!"] = "",
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
+--   ["Build a track and race."] = "",
 --   ["CAPTURE THE FLAG"] = "",
 --   ["Careless"] = "",
 --   ["Change Weapon"] = "",
@@ -132,14 +133,18 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
 --   ["points"] = "", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
 --   ["Poison"] = "",
 --   ["Power Remaining"] = "",
 --   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
+--   ["RACER"] = "",
 --   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = "",
+--   ["Round Limit:"] = "",
 --   ["Round Limit"] = "",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
 --   ["Rounds Complete"] = "",
 --   ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "",
 --   ["s|"] = "",
@@ -159,7 +164,6 @@
 --   ["Shield Seeker!"] = "",
 --   ["Shotgun Team"] = "",
 --   ["Shotgun Training"] = "",
---   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
@@ -188,7 +192,7 @@
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 --   ["Toxic Team"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
---   ["Track Time: "] = "",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
 --   ["TrophyRace"] = "",
 --   ["T_T"] = "",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
@@ -200,9 +204,9 @@
 --   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 --   ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "",
---   ["v.06"] = "",
 --   ["Victory for the "] = "", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
 --   ["Well done."] = "",
 --   ["Will this ever end?"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sv.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sv.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -26,6 +26,7 @@
   ["Boom!"] = "Bom!",
 --   ["Boss defeated!"] = "",
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
+--   ["Build a track and race."] = "",
 	["CAPTURE THE FLAG"] = "CAPTURE THE FLAG",
 --   ["Careless"] = "",
 --   ["Change Weapon"] = "",
@@ -132,14 +133,18 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
 --   ["points"] = "", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
 	["Poison"] = "Gift",
 --   ["Power Remaining"] = "",
 --   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
+--   ["RACER"] = "",
 	[" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Återvänd med fiendens flagga till din bas för att ta poäng | - Första laget till tre vinner | - Du kan bara ta poäng när din egen flagga är i basen | - Kottar tappar flaggan när de dödas eller drunknar | - Tappade flaggor kan tas tillbaka eller fångas | - Kottar kommer tillbaka när de dör",
+--   ["Round Limit:"] = "",
 --   ["Round Limit"] = "",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
 --   ["Rounds Complete"] = "",
 	["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "SPELREGLER [Tryck ESC för att se]",
 --   ["s|"] = "",
@@ -159,7 +164,6 @@
 --   ["Shield Seeker!"] = "",
 	["Shotgun Team"] = "Hagelgevärslaget",
 	["Shotgun Training"] = "Hagelgevärsträning",
---   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
@@ -188,7 +192,7 @@
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 	["Toxic Team"] = "Förgiftade laget", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
---   ["Track Time: "] = "",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
 	["TrophyRace"] = "TrophyRace",
 	["T_T"] = "T_T",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
@@ -200,9 +204,9 @@
 --   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Använd ditt rep för att ta dig från start till mål så fort som möjligt!",
---   ["v.06"] = "",
 	["Victory for the "] = "Vinst för", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
 --   ["Well done."] = "",
 --   ["Will this ever end?"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/uk.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/uk.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -25,6 +25,7 @@
     ["Boom!"] = "Бабах!",
 --   ["Boss defeated!"] = "",
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
+--   ["Build a track and race."] = "",
     ["CAPTURE THE FLAG"] = "ЗАХОПЛЕННЯ ПРАПОРА",
 --   ["Careless"] = "",
 --   ["Change Weapon"] = "",
@@ -131,14 +132,18 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
     ["points"] = "очок", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
     ["Poison"] = "Смердюк",
 --   ["Power Remaining"] = "",
 --   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
+--   ["RACER"] = "",
     [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Поверніть ворожий прапор на свою базу щоб заробити очко | - Виграє команда з трьома очками | - Ви можете заробити очко лише коли ваш прапор на вашій базі | - Їжак покине прапор якщо потоне чи буде вбитий | - Покинутий прапор можна повернути або захопити знов | - Їжаки відновлюються після смерті",
+--   ["Round Limit:"] = "",
 --   ["Round Limit"] = "",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
 --   ["Rounds Complete"] = "",
     ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "ПРАВИЛА ГРИ [Натисніть ESC для перегляду]",
 --   ["s|"] = "",
@@ -158,7 +163,6 @@
 --   ["Shield Seeker!"] = "",
     ["Shotgun Team"] = "Команда Рушниць",
     ["Shotgun Training"] = "Тренування з рушницею",
---   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
@@ -187,7 +191,7 @@
 --   ["Toggle Shield"] = "",
     ["Toxic Team"] = "Токсична Команда", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
---   ["Track Time: "] = "",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
     ["TrophyRace"] = "Погоня за Трофеєм",
     ["T_T"] = "Ааааа!!!",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
@@ -199,9 +203,9 @@
 --   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
     ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Скористайся мотузкою щоб якнайшвидше досягнути фінішу!",
---   ["v.06"] = "",
     ["Victory for the "] = "Перемога для ", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
 --   ["Well done."] = "",
 --   ["Will this ever end?"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/zh_CN.lua	Sun Sep 11 14:46:04 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/zh_CN.lua	Sun Sep 11 15:51:56 2011 -0400
@@ -25,6 +25,7 @@
 --   ["BOOM!"] = "",
 --   ["Boss defeated!"] = "",
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
+--   ["Build a track and race."] = "",
    ["CAPTURE THE FLAG"] = "抢旗子",
 --   ["Careless"] = "",
 --   ["Change Weapon"] = "",
@@ -134,15 +135,19 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
+--   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
 --   ["points"] =
 --   ["Poison"] =
 --   ["Power Remaining"] = "",
 --   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
+--   ["RACER"] = "",
 --   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] =
    ["- Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = "-带回敌人旗帜得分| -第一支3次夺旗队伍获胜| - 只有旗帜在己方基地才算| -带旗刺猬消逝则旗帜落下| -落下的旗帜使用方式不变| -损失的刺猬瞬间还原",
+--   ["Round Limit:"] = "",
 --   ["Round Limit"] = "",
+--   ["Rounds Complete: "] = "",
 --   ["Rounds Complete"] = "",
    ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "游戏规则 [按下 ESC键 查看]",
 --   ["s|"] = "",
@@ -162,7 +167,6 @@
 --   ["Shield Seeker!"] = "",
    ["Shotgun Team"] = "霰弹枪队",
    ["Shotgun Training"] = "霰弹枪训练",
---   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
@@ -191,7 +195,7 @@
 --   ["Toggle Shield"] = "",
    ["Toxic Team"] = "腐坏的队伍", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
---   ["Track Time: "] = "",
+--   ["TRACK FAILED!"] = "",
    ["TrophyRace"] = "竞速",
    ["T_T"] = "T_T",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
@@ -203,9 +207,9 @@
 --   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
    ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "抓起绳子飞向目的地,越快越好。",
---   ["v.06"] = "",
    ["Victory for the "] = "胜利属于",
 --   ["Waypoint placed."] = "",
+--   ["Way-Points Remaining"] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
 --   ["Well done."] = "",
 --   ["Will this ever end?"] = "",