Mon, 20 May 2019 21:01:57 +0100 LuaGlobals: Edited via web interface
Wuzzy [Mon, 20 May 2019 21:01:57 +0100] rev 1902
LuaGlobals: Edited via web interface
Mon, 20 May 2019 20:55:34 +0100 LuaGlobals: Typos
Wuzzy [Mon, 20 May 2019 20:55:34 +0100] rev 1901
LuaGlobals: Typos
Mon, 20 May 2019 20:54:42 +0100 LuaGlobals: Add template number 6
Wuzzy [Mon, 20 May 2019 20:54:42 +0100] rev 1900
LuaGlobals: Add template number 6
Mon, 20 May 2019 20:47:43 +0100 LuaGlobals: Tweak syntax
Wuzzy [Mon, 20 May 2019 20:47:43 +0100] rev 1899
LuaGlobals: Tweak syntax
Mon, 20 May 2019 20:45:59 +0100 LuaGlobals: Edited via web interface
Wuzzy [Mon, 20 May 2019 20:45:59 +0100] rev 1898
LuaGlobals: Edited via web interface
Mon, 20 May 2019 20:45:07 +0100 LuaGlobals: Fix syntax
Wuzzy [Mon, 20 May 2019 20:45:07 +0100] rev 1897
LuaGlobals: Fix syntax
Mon, 20 May 2019 20:44:02 +0100 LuaGlobals: Describe TemplateFilter and TemplateNumber
Wuzzy [Mon, 20 May 2019 20:44:02 +0100] rev 1896
LuaGlobals: Describe TemplateFilter and TemplateNumber
Mon, 20 May 2019 19:57:32 +0100 BuildingOnWindows: Fix indents?
Wuzzy [Mon, 20 May 2019 19:57:32 +0100] rev 1895
BuildingOnWindows: Fix indents?
Mon, 20 May 2019 19:56:52 +0100 BuildingOnWindows: move warning
Wuzzy [Mon, 20 May 2019 19:56:52 +0100] rev 1894
BuildingOnWindows: move warning
Mon, 20 May 2019 19:56:17 +0100 BuildingOnWindows: Update links
Wuzzy [Mon, 20 May 2019 19:56:17 +0100] rev 1893
BuildingOnWindows: Update links
(0) -1000 -300 -100 -10 +10 +100 +300 tip