Updated polish translation by szczur
authornemo
Thu, 07 May 2009 14:03:55 +0000
changeset 2032 29ee410071b9
parent 2031 b6f3e56fb100
child 2033 860b9aea5e86
Updated polish translation by szczur
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.qm
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts
share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt
Binary file share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.qm has changed
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Thu May 07 02:04:07 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Thu May 07 14:03:55 2009 +0000
@@ -2,14 +2,6 @@
 <!DOCTYPE TS>
 <TS version="2.0" language="pl">
 <context>
-  <name>AmmoSchemeModel</name>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/ammoSchemeModel.cpp" line="221"/>
-    <source>new</source>
-    <translation type="unfinished">nowy</translation>
-  </message>
-</context>
-<context>
   <name>FreqSpinBox</name>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/misc.h" line="38"/>
@@ -17,10 +9,12 @@
     <translation>Nigdy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.h" line="49"/>
     <source>Every turn</source>
     <translation type="obsolete">Co turę</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.h" line="50"/>
     <source>Each %1 turn</source>
     <translation type="obsolete">Co %1 tur(y)</translation>
   </message>
@@ -28,28 +22,23 @@
     <location filename="../../../../QTfrontend/misc.h" line="40"/>
     <source>Every %1 turn</source>
     <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+      <numerusform>Co %1 turę</numerusform>
+      <numerusform>Co %1 tury</numerusform>
+      <numerusform>Co %1 tur</numerusform>
     </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>GameCFGWidget</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="69"/>
-    <source>Edit weapons</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="148"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="129"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="148"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="129"/>
     <source>Illegal ammo scheme</source>
-    <translation>Niepoprawny schemat broni</translation>
+    <translation type="unfinished">Niepoprawny schemat amunicji</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="57"/>
@@ -60,33 +49,32 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="498"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="655"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="639"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="499"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="483"/>
     <source>Please, select record from the list above</source>
     <translation>Wybierz nagranie z listy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="500"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="484"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="656"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="640"/>
     <source>Unable to start the server</source>
     <translation>Nie można uruchomić serwera</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="813"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="794"/>
     <source>Cannot save record to file %1</source>
     <translation>Nie można zapisać nagrania do pliku %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="265"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="256"/>
     <source>new</source>
     <translation>nowy</translation>
   </message>
@@ -154,7 +142,7 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="102"/>
     <source>Wacky</source>
-    <translation>Zwariowane</translation>
+    <translation type="unfinished">Odjechane</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -178,13 +166,14 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="187"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Błąd</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="192"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
-    <translation>Stacja nie została znaleziona. Sprawdź nazwę stacji i ustawienia portu.</translation>
+    <translation type="unfinished">Serwer nie został znaleziony. Sprawdź nazwę hosta i ustawienia portu.</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="195"/>
@@ -192,19 +181,16 @@
     <translation>Połączenie odrzucone</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="380"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="402"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 dołączył</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="415"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="439"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 wyszedł</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="417"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="441"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 wyszedł (%2)</translation>
@@ -212,7 +198,7 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="531"/>
     <source>Quit reason: </source>
-    <translation>Powód zamknięcia:</translation>
+    <translation type="unfinished">Powód wyjścia:</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="350"/>
@@ -238,20 +224,20 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
-    <translation>SDL_ttf zwrócił błąd podczas przetwarzania tekstu, najprawdopodobniej jest to związane z błędem w freetype2. Zaleca się zaktualizowanie biblioteki freetype.</translation>
+    <translation type="unfinished">SDL_ttf zwrócił problem podczas przetwarzania tekstu, najprawdopodobniej jest to związane z błędem we freetype2. Zaleca się zaktualizowanie biblioteki freetype.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageAdmin</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1128"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1063"/>
     <source>Server message:</source>
     <translation type="unfinished">Wiadomość od serwera:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1134"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1069"/>
     <source>Set message</source>
     <translation type="unfinished">Ustaw wiadomość</translation>
   </message>
@@ -267,10 +253,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Zaniechaj</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Zapisz</translation>
   </message>
@@ -288,93 +276,104 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Odznaczenie za najlepszy strzał przyznano &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zadał on &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktów obrażeń.&lt;/p&gt;</translation>
+    <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Odznaczenie za najlepszy strzał przyznano &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zadał(a) on(a) &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktów obrażeń.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="108"/>
     <source>&lt;p&gt;The best killer is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills in a turn.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">
-      <numerusform>&lt;p&gt;Najlepszym zabójcą był &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; zabitymi jeżami na turę&lt;/p&gt;</numerusform>
-      <numerusform>&lt;p&gt;Najlepszym zabójcą był &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; zabitymi jeżami na turę&lt;/p&gt;</numerusform>
-      <numerusform>&lt;p&gt;Najlepszym zabójcą był &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; zabitymi jeżami na turę&lt;/p&gt;</numerusform>
+      <numerusform>&lt;p&gt;Najlepszym zabójcą został(a) &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; zabitymi jeżami na turę&lt;/p&gt;</numerusform>
+      <numerusform>&lt;p&gt;Najlepszym zabójcą został(a) &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; zabitymi jeżami na turę&lt;/p&gt;</numerusform>
+      <numerusform>&lt;p&gt;Najlepszym zabójcą został(a) &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; zabitymi jeżami na turę&lt;/p&gt;</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="115"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">
-      <numerusform>&lt;p&gt;W sumie &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeży zostało zabitych w tej rundzie.&lt;/p&gt;</numerusform>
-      <numerusform>&lt;p&gt;W sumie &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeże zostały zabite w tej rundzie.&lt;/p&gt;</numerusform>
-      <numerusform>&lt;p&gt;W sumie &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeży zostało zabitych w tej rundzie.&lt;/p&gt;</numerusform>
+      <numerusform>&lt;p&gt;W tej turze zabitych zostało &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeży.&lt;/p&gt;</numerusform>
+      <numerusform>&lt;p&gt;W tej turze zabite zostały&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeże.&lt;/p&gt;</numerusform>
+      <numerusform>&lt;p&gt;W tej turze zabitych zostało&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeży.&lt;/p&gt;</numerusform>
     </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Gra jednoosobowa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Gra wieloosobowa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Gra sieciowa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Zapisane gry</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Dema</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">Ustawienia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">O programie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Wyjście</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="81"/>
     <source>Local Game (Play a game on a single computer)</source>
-    <translation>Gra Lokalna (Graj na jednym komputerze)</translation>
+    <translation type="unfinished">Gra lokalna (graj na jednym komputerze)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="85"/>
     <source>Network Game (Play a game across a network)</source>
-    <translation>Gra sieciowa (Graj w grę przez internet lub LAN)</translation>
+    <translation type="unfinished">Gra sieciowa (graj przez internet lub LAN)</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="309"/>
     <source>Start</source>
-    <translation>Rozpoczęcie</translation>
+    <translation type="unfinished">Start</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Local</source>
     <translation type="obsolete">Sieć lokalna</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Internet</source>
     <translation type="obsolete">Internet</translation>
   </message>
@@ -386,7 +385,7 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="520"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
-    <translation>Wybierz serwer</translation>
+    <translation type="unfinished">Wybierz serwer z listy powyżej</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -400,12 +399,12 @@
 <context>
   <name>PageNetType</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1162"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1097"/>
     <source>LAN game</source>
     <translation>Sieć lokalna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1163"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1098"/>
     <source>Official server</source>
     <translation>Oficjalny serwer</translation>
   </message>
@@ -423,17 +422,19 @@
     <translation>Edycja drużyny</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Zapisz</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="373"/>
     <source>Weapons set</source>
-    <translation>Uzbrojenie</translation>
+    <translation type="unfinished">Zestaw broni</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="376"/>
@@ -444,21 +445,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Wybierz nagranie z listy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -502,7 +498,6 @@
     <translation>Odśwież</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="817"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
@@ -513,7 +508,6 @@
     <translation>Wprowadź nazwę pokoju</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="819"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="830"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -526,90 +520,26 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="769"/>
     <source>Admin features</source>
-    <translation>Ustawienia admina</translation>
+    <translation type="unfinished">Ustawienia admińskie</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageScheme</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="924"/>
-    <source>Enable random mines</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="929"/>
-    <source>Gain 80% of the damage you do back in health</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="934"/>
-    <source>Share your opponents pain, share their damage</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="939"/>
-    <source>Your hogs are unable to move, put your artillery skills to the test</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1031"/>
-    <source>Random</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1032"/>
-    <source>Seconds</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1060"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1008"/>
     <source>New</source>
     <translation>Nowy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1061"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1009"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Usuń</translation>
   </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="889"/>
-    <source>Defend your fort and destroy the opponents, two team colours max!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="894"/>
-    <source>Teams will start on opposite sides of the terrain, two team colours max!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="899"/>
-    <source>Land can not be destroyed!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="904"/>
-    <source>Add an indestructable border around the terrain</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="909"/>
-    <source>Lower gravity</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="914"/>
-    <source>Assisted aiming with laser sight</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="919"/>
-    <source>All hogs have a personal forcefield</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
@@ -624,6 +554,7 @@
     <translation>Usuń</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Zapisz</translation>
   </message>
@@ -631,49 +562,54 @@
 <context>
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="599"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Szybka gra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="600"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Trening</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="601"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Gra wieloosobowa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="602"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Zapisane gry</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="603"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Dema</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="685"/>
     <source>Simple Game (a quick game against the computer, settings are chosen for you)</source>
-    <translation>Prosta Gra (Szybka gra przeciwko komputerowi, ustawienia są już wybrane za ciebie)</translation>
+    <translation type="unfinished">Szybka gra (szybka gra przeciwko komputerowi, ustawienia są wybierane za ciebie)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="688"/>
     <source>Multiplayer (play a hotseat game against your friends, or AI teams)</source>
-    <translation>Gra Wieloosobowa (Graj z kumplami lub z komputerem zmieniając miejsca)</translation>
+    <translation type="unfinished">Gra wieloosobowa (graj ze znajomymi lub z komputerem w trybie hotseat)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="693"/>
     <source>Training Mode (Practice your skills in a range of training missions). IN DEVELOPMENT</source>
-    <translation>Trening (Ćwicz swoje umiejętności na kilku misjach treningowych). W PRODUKCJI</translation>
+    <translation type="unfinished">Trening (sprawdź swoje umiejętności podczas misji treningowych). W PRODUKCJI</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="699"/>
     <source>Demos (Watch recorded demos)</source>
-    <translation>Dema (Zobacz nagrane dema)</translation>
+    <translation type="unfinished">Dema (zobacz nagrane dema)</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="702"/>
     <source>Load (Load a previously saved game)</source>
-    <translation>Wczytaj grę (Wczytaj poprzednio zapisaną grę)</translation>
+    <translation type="unfinished">Wczytaj grę (wczytaj poprzednio zapisaną grę)</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -686,12 +622,12 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="638"/>
     <source>Start</source>
-    <translation>Rozpoczęcie</translation>
+    <translation type="unfinished">Start</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="628"/>
     <source>Restrict Joins</source>
-    <translation>Zabroń dołączenia</translation>
+    <translation type="unfinished">Uniemożliwij dołączanie</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="630"/>
@@ -712,6 +648,7 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="861"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Tryb fortów</translation>
   </message>
@@ -733,7 +670,7 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="438"/>
     <source>Alternative damage show</source>
-    <translation>Inny sposób pokazywania obrażeń</translation>
+    <translation type="unfinished">Inny sposób wyświetlania obrażeń</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="419"/>
@@ -746,6 +683,7 @@
     <translation>Pełnoekranowe menu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="865"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">Podziel drużyny</translation>
   </message>
@@ -755,10 +693,12 @@
     <translation>Dodaj czas i datę do nazwy pliku</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="869"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">Niezniszczalny teren</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="873"/>
     <source>Add Border</source>
     <translation type="obsolete">Dodaj ramkę</translation>
   </message>
@@ -781,22 +721,27 @@
     <translation>Człowiek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation type="obsolete">Poziom 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation type="obsolete">Poziom 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation type="obsolete">Poziom 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation type="obsolete">Poziom 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation type="obsolete">Poziom 1</translation>
   </message>
@@ -809,10 +754,12 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">Pejzaż</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">Ustawienia gry</translation>
   </message>
@@ -832,10 +779,12 @@
     <translation>Ustawienia klawiszy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Grave</source>
     <translation type="obsolete">Nagrobek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Team level</source>
     <translation type="obsolete">Poziom drużyny</translation>
   </message>
@@ -857,13 +806,15 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="370"/>
     <source>Weapons</source>
-    <translation>Bronie</translation>
+    <translation type="unfinished">Uzbrojenie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">Ustawienia sieciowe</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation type="obsolete">Lista serwerów</translation>
   </message>
@@ -878,6 +829,7 @@
     <translation>Grające drużyny</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="862"/>
     <source>Scheme options</source>
     <translation type="obsolete">Opcje schematów</translation>
   </message>
@@ -895,26 +847,17 @@
 <context>
   <name>QLabel</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1020"/>
-    <source>Mines Time</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1036"/>
-    <source>Mines</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Ten program jest rozprowadzany na zasadach powszechnej licencji publicznej GNU</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Twórcy:</translation>
   </message>
@@ -924,20 +867,22 @@
     <translation>Grafika:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="95"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="91"/>
     <source>Translations:</source>
     <translation>Tłumaczenia:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="115"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="111"/>
     <source>Special thanks:</source>
     <translation>Szczególne podziękowania:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="62"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Czas trwania tury</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="63"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Punkty życia</translation>
   </message>
@@ -947,10 +892,12 @@
     <translation>Uzbrojenie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="686"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Odznaczenie za najlepszy strzał przyznano &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zadał on &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktów obrażeń.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="698"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Łącznie, &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeży zostało zabitych w czasie tej walki.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -990,10 +937,12 @@
     <translation>Port serwera:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.3&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.3&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="693"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Odznaczenie za najlepszy strzał otrzymuje &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zabijając nim &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; przeciwników.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -1003,15 +952,17 @@
     <translation>Wersja</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="85"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="83"/>
     <source>Sounds:</source>
     <translation>Dźwięki</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="64"/>
     <source>Turns before SD</source>
     <translation type="obsolete">Tury przed NŚ</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="65"/>
     <source>Crate drops</source>
     <translation type="obsolete">Zrzuty skrzynek</translation>
   </message>
@@ -1021,38 +972,39 @@
     <translation>Początkowa głośność</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="946"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="923"/>
     <source>Damage Modifier</source>
-    <translation>Współczynnik zniszczeń</translation>
+    <translation type="unfinished">Modyfikator zniszczeń</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="961"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="938"/>
     <source>Turn Time</source>
     <translation>Czas trwania tury</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="976"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="953"/>
     <source>Initial Health</source>
-    <translation>Ilość życia</translation>
+    <translation type="unfinished">Ilość punktów życia</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="991"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="968"/>
     <source>Sudden Death Timeout</source>
     <translation>Ilość tur przed NŚ</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="980"/>
     <source>Case Probability</source>
     <translation type="obsolete">Zrzut skrzyni</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1050"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="998"/>
     <source>Scheme Name:</source>
     <translation>Nazwa schematu:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1006"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="983"/>
     <source>Crate Drops</source>
-    <translation>Zrzut skrzyń</translation>
+    <translation type="unfinished">Zrzuty skrzyń</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="53"/>
@@ -1063,15 +1015,15 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="52"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="358"/>
     <source>unnamed</source>
-    <translation>bez nazwy</translation>
+    <translation type="unfinished">nienazwany</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/ui_hwform.cpp" line="35"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation type="obsolete">Hedgewars</translation>
   </message>
@@ -1084,12 +1036,12 @@
 <context>
   <name>QMessageBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="701"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="685"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Sieć</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="702"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="686"/>
     <source>Connection to server is lost</source>
     <translation>Połączenie z serwerem zostało przerwane</translation>
   </message>
@@ -1099,7 +1051,7 @@
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="273"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="275"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -1108,26 +1060,24 @@
 Sprawdź poprawność instalacji</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
-    <translation>Bronie</translation>
+    <translation type="unfinished">Uzbrojenie</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
     <source>Can not edit default weapon set</source>
-    <translation>Nie można zmienić domyślnych ustawień uzbrojenia</translation>
+    <translation type="unfinished">Nie można zmienić domyślnego zestawu uzbrojenia</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <source>Can not delete default weapon set</source>
-    <translation>Nie można usunąć domyślnych ustawień uzbrojenia</translation>
+    <translation type="unfinished">Nie można usunąć domyślnego zestawu uzbrojenia</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Really delete this weapon set?</source>
-    <translation>Czy naprawdę usunąć wybrane ustawienia uzbrojenia?</translation>
+    <translation type="unfinished">Czy naprawdę usunąć ten zestaw uzbrojenia?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1151,16 +1101,16 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="551"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation type="obsolete">Oczekiwanie</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="714"/>
     <source>Go!</source>
-    <translation>Dalej!</translation>
+    <translation type="unfinished">Start!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="580"/>
     <source>default</source>
     <translation>domyślne</translation>
@@ -1196,24 +1146,26 @@
     <translation>Ustawienia własne</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="544"/>
     <source>Start</source>
-    <translation>Rozpoczęcie</translation>
+    <translation type="unfinished">Start</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Szybka gra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Trening</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Odtwarzaj demo</translation>
@@ -1239,6 +1191,7 @@
     <translation>Ustawienia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="501"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">Dołącz do oficjalnego serwera</translation>
   </message>
@@ -1261,9 +1214,9 @@
     <translation>Liczba graczy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="789"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="790"/>
     <source>Round in progress</source>
-    <translation>Gra w toku</translation>
+    <translation type="unfinished">Gra w toku</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1281,7 +1234,7 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="246"/>
     <source>Weapon properties</source>
-    <translation>Ustawienia broni</translation>
+    <translation type="unfinished">Ustawienia uzbrojenia</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="248"/>
@@ -1292,18 +1245,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Nie można uruchomić serwera: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Nie można uruchomić silnika: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1313,57 +1265,57 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="928"/>
     <source>Vampirism</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Wampiryzm</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="933"/>
     <source>Karma</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Karma</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="938"/>
     <source>Artillery</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Artyleria</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="888"/>
     <source>Fort Mode</source>
-    <translation>Tryb Fortów</translation>
+    <translation>Tryb fortów</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="893"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="892"/>
     <source>Divide Teams</source>
-    <translation>Rozdziel Drużyny</translation>
+    <translation>Rozdziel drużyny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="898"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="896"/>
     <source>Solid Land</source>
-    <translation>Niezniszczalny Teren</translation>
+    <translation>Niezniszczalny teren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="903"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="900"/>
     <source>Add Border</source>
     <translation>Dodaj ramkę</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="908"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="904"/>
     <source>Low Gravity</source>
-    <translation>Niska Grawitacja</translation>
+    <translation>Niska grawitacja</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="913"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="908"/>
     <source>Laser Sight</source>
-    <translation>Celownik Laserowy</translation>
+    <translation>Celownik laserowy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="918"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="912"/>
     <source>Invulnerable</source>
     <translation>Nieśmiertelność</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="923"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="916"/>
     <source>Add Mines</source>
-    <translation>Dodaj Miny</translation>
+    <translation>Dodaj miny</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1389,7 +1341,6 @@
     <translation>dół</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>skok</translation>
@@ -1402,12 +1353,12 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="31"/>
     <source>put</source>
-    <translation>wskaż</translation>
+    <translation type="unfinished">połóż</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="32"/>
     <source>switch</source>
-    <translation>zmiana</translation>
+    <translation type="unfinished">przełącz</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="33"/>
@@ -1417,7 +1368,7 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="34"/>
     <source>ammo menu</source>
-    <translation>okno uzbrojenia</translation>
+    <translation type="unfinished">okno amunicji</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="35"/>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt	Thu May 07 02:04:07 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt	Thu May 07 14:03:55 2009 +0000
@@ -37,8 +37,8 @@
 00:34=Niezniszczalność
 00:35=Dodatkowy czas
 00:36=Celownik laserowy
-00:37=Vampirism
-00:38=Sniper Rifle
+00:37=Wampiryzm
+00:38=Karabin Snajperski
 
 01:00=Walczmy!
 01:01=Remis