moar polish
authorszczur
Sun, 26 Dec 2010 20:41:41 -0500
changeset 4714 8d9d9c24b70f
parent 4713 d2c7d00e65d5
child 4715 243e2ed3eb46
moar polish
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts
share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Sun Dec 26 18:08:04 2010 -0500
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Sun Dec 26 20:41:41 2010 -0500
@@ -16,15 +16,15 @@
   <name>DrawMapWidget</name>
   <message>
     <source>File error</source>
-    <translation type="obsolete">Błąd pliku</translation>
+    <translation>Błąd pliku</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot open file &apos;%1&apos; for writing</source>
-    <translation type="obsolete">Nie można otworzyć &apos;%1&apos; do zapisu</translation>
+    <translation>Nie można otworzyć &apos;%1&apos; do zapisu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot read file &apos;%1&apos;</source>
-    <translation type="obsolete">Nie można odczytać pliku &apos;%1&apos;</translation>
+    <translation>Nie można odczytać pliku &apos;%1&apos;</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -216,7 +216,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Set</source>
-    <translation type="unfinished">Ustaw</translation>
+    <translation>Ustaw</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1791,7 +1791,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>more</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Więcej</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua	Sun Dec 26 18:08:04 2010 -0500
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua	Sun Dec 26 20:41:41 2010 -0500
@@ -8,20 +8,20 @@
   ["Bazooka Training"] = "Trening bazooki",
   ["Best laps per team: "] = "Najszybsze okrążenie drużyny: ",
   ["Bloody Rookies"] = "Żółtodzioby",
---   ["Boom!"] = "",
+  ["Boom!"] = "BUM!",
   ["by mikade"] = "Napisane przez mikade", 
   ["CAPTURE THE FLAG"] = "PRZECHWYĆ FLAGĘ",
   ["Codename: Teamwork"] = "Kryptonim: Praca zespołowa",
---   ["Congratulations!"] = "",
+  ["Congratulations!"] = "Gratulacje",
   ["Congratulations! You've eliminated all targets|within the allowed time frame."] = "Gratulacje! Zniszczyłeś wszystkie cele przed upłynięciem czasu.", 
   ["CONTROL"] = "KONTROLA",
   ["Control pillars to score points."] = "Kontroluj filary by zdobyć punkty",
   ["CONTROL v0.3"] = "KONTROLA v0.3",
---   ["CTF_BLIZZARD"] = "",
---    ["CUSTOM BUILD 0.2"] = "",
+  ["CTF_BLIZZARD"] = "Śnieżyca",
+  ["CUSTOM BUILD 0.2"] = "Wersja 0.2",
   ["Cybernetic Empire"] = "Cybernetyczne Imperium",
---    ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "",
---    ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "",
+  ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "Żółtodziobie!",
+  ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "Młody!!! Złaź z mojej głowy!!!",
   ["Dangerous Ducklings"] = "Niebezpieczne Kaczory",
   ["Eliminate all enemies"] = "Wyeliminuj wszystkich przeciwników",
   ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Zniszcz wszystkie cele zanim upłynie czas.|W tej misji masz nieskończoną ilość amunicji.", 
@@ -30,7 +30,7 @@
   ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "Rozwal Jednostkę 3378 | Twoja drużyna musi przetrwać",
   ["Enjoy the swim..."] = "Popływaj trochę...",
   ["Fastest lap: "] = "Najszybsze okrążenie: ",
---   ["Feeble Resistance"] = "",
+  ["Feeble Resistance"] = "Ruch Oporu",
   ["Flag captured!"] = "Flaga przechwycona!",
   ["Flag respawned!"] = "Flaga przywrócona!",
   ["Flag returned!"] = "Flaga odzyskana!",
@@ -38,7 +38,7 @@
   ["GAME OVER!"] = "KONIEC GRY!",
   ["Game Started!"] = "Gra Rozpoczęta",
   ["Get on over there and take him out!"] = "Dostań się tam i go wykończ!",
---   ["Goal:"] = "",
+  ["Goal:"] = "Cel:",
   ["GO! GO! GO!"] = "RUCHY! RUCHY! RUCHY!",
   ["Good birdy......"] = "Dooobry ptaszek...",
   ["Good luck out there!"] = "Powodzenia!",
@@ -50,7 +50,7 @@
   ["Instructor"] = "Instruktor", 
   ["- Jumping is disabled"] = "- Skakanie jest niemożliwe",
   ["Listen up, maggot!!"] = "Słuchaj mnie, gnido!",
---   ["|- Mines Time:"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
+  ["|- Mines Time:"] = "|- Czas detonacji min:",
   ["MISSION FAILED"] = "MISJA ZAKOŃCZONA NIEPOWODZENIEM", 
   ["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISJA POWIODŁA SIĘ", 
   ["MISSION SUCCESS"] = "MISJA POWIODŁA SIĘ",
@@ -62,12 +62,11 @@
   ["Operation Diver"] = "Operacja Nurek",
   ["Opposing Team: "] = "Przeciwna drużyna",
   ["Pathetic Hog #%d"] = "Załosny Jeż #%d",
---   ["Poison"] = "",
+  ["Poison"] = "Truciciel",
   ["Random Weapons"] = "Losowe uzbrojenie",
   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Przynieś flagę wroga do swojej bazy by zdobyć punkt | - Pierwszy kto zrobi to 3 razy, wygrywa | - Punkt zdobywasz tylko gdy twoja flaga znajduje się w bazie | - Jeże upuszczą flagę gdy zostaną zabite bądź utopione | - Upuszczona flaga może być przywrócona lub przechwycona ponownie | - Jeże odradzają się po śmierci",
---   ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "",
   ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "ZASADY GRY [Naciśnij ESC by zobaczyć]",    
---   ["sec"] = "", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
+  ["sec"] = "sek",
   ["See ya!"] = "Do zobaczenia!",
   ["Shotgun Team"] = "Strzelcy",
   ["Shotgun Training"] = "Trening strzelecki",
@@ -76,22 +75,22 @@
   ["Sniper Training"] = "Trening Snajperski",
   ["Sniperz"] = "Snajperzy",
   ["Spooky Tree"] = "Straszne drzewo",
---   ["Team %d:"] = "",
+  ["Team %d:"] = "Drużyna %d:",
   ["Team %d: "] = "Drużyna %d: ",
   ["Team Scores:"] = "Punktacja",
---   ["That was pointless."] = "",
---    ["The enemy is hiding out on yonder ducky!"] = "",
---   ["The flag will respawn next round."] = "",
+  ["That was pointless."] = "To było bezcelowe",
+  ["The enemy is hiding out on yonder ducky!"] = "Na tamtej kaczce ukrywa się nasz przeciwnik!",
+  ["The flag will respawn next round."] = "Flaga pojawi się ponownie przy następnej rundzie.",
   ["There has been a mix-up with your gear and now you|have to utilize whatever is coming your way!"] = "Ktoś grzebał Ci w plecaku |Musisz sobie poradzić z tym co masz pod ręką",
   ["Toxic Team"] = "Toksyczny zespół", 
   ["TrophyRace"] = "TrophyRace",
   ["T_T"] = "T_T",
---   ["Unit 3378"] = "",
+  ["Unit 3378"] = "Jednostka 3378",
   ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Użyj liny by jak najszybciej dotrzec od startu do mety",
   ["Victory for the"] = "Zwycięstwo przypadło",
   ["You have SCORED!!"] = "Zdobyłeś PUNKT",
   ["You've failed. Try again."] = "Przegrałeś. Spróbuj jeszcze raz",
---   ["You've reached the goal!| |Time:"] = "",
+  ["You've reached the goal!| |Time:"] = "Dotarłeś do celu!| |Czas:",
   ["You've reached the goal!| |Time: "] = "Dotarłeś do celu!| |Czas: ",
   ["'Zooka Team"] = "Bazookinierzy",
   }