Update Polish translation
authorunc0rr
Sun, 13 Jul 2008 11:37:48 +0000
changeset 1077 c527b316a295
parent 1076 18121a8b4668
child 1078 8f891269392f
Update Polish translation
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.qm
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_ru.qm
share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt
Binary file share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.qm has changed
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Sat Jul 12 14:26:43 2008 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Sun Jul 13 11:37:48 2008 +0000
@@ -1,23 +1,29 @@
-<!DOCTYPE TS><TS>
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="458"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="368"/>
     <source>Please, select record from the list above</source>
     <translation>Wybierz nagranie z listy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="369"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="459"/>
     <source>Unable to start the server</source>
     <translation>Nie można uruchomić serwera</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="635"/>
     <source>Cannot save record to file %1</source>
     <translation>Nie można zapisać nagrania do pliku %1</translation>
   </message>
@@ -25,14 +31,17 @@
 <context>
   <name>HWGame</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/game.cpp" line="140"/>
     <source>Error reading training config file</source>
     <translation>Błąd podczas przetwarzania pliku konfiguracyjnego treningu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/game.cpp" line="263"/>
     <source>en.txt</source>
     <translation>pl.txt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/game.cpp" line="286"/>
     <source>Cannot open demofile %1</source>
     <translation>Nie można wczytać dema z pliku %1</translation>
   </message>
@@ -40,14 +49,17 @@
 <context>
   <name>HWNetServersModel</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="45"/>
     <source>Title</source>
     <translation>Nazwa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="46"/>
     <source>IP</source>
     <translation>IP</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="47"/>
     <source>Port</source>
     <translation>Port</translation>
   </message>
@@ -55,14 +67,17 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="138"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="131"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation>Stacja nie została znaleziona. Sprawdź nazwę stacji i ustawienia portu.</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="135"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation>Połączenie odrzucone</translation>
   </message>
@@ -70,6 +85,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf zwrócił błąd podczas przetwarzania tekstu, najprawdopodobniej jest to związane z błędem w freetype2. Zaleca się zaktualizowanie biblioteki freetype.</translation>
   </message>
@@ -77,10 +93,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="124"/>
     <source>Discard</source>
     <translation>Zaniechaj</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="209"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Zapisz</translation>
   </message>
@@ -88,34 +106,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="63"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation>Gra jednoosobowa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="66"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation>Gra wieloosobowa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="69"/>
     <source>Net game</source>
     <translation>Gra sieciowa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="72"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation>Zapisane gry</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="75"/>
     <source>Demos</source>
     <translation>Dema</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="78"/>
     <source>Setup</source>
     <translation>Ustawienia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="81"/>
     <source>About</source>
     <translation>O programie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="84"/>
     <source>Exit</source>
     <translation>Wyjście</translation>
   </message>
@@ -123,10 +149,12 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="252"/>
     <source>Back</source>
     <translation>Powrót</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="260"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Rozpoczęcie</translation>
   </message>
@@ -134,18 +162,22 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="383"/>
     <source>Local</source>
     <translation>Sieć lokalna</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="387"/>
     <source>Internet</source>
     <translation>Internet</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="447"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="447"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation>Wybierz serwer</translation>
   </message>
@@ -153,26 +185,32 @@
 <context>
   <name>PageOptions</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="283"/>
     <source>New team</source>
     <translation>Nowa drużyna</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="288"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation>Edycja drużyny</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="332"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Zapisz</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="334"/>
     <source>Back</source>
     <translation>Powrót</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="342"/>
     <source>Weapons set</source>
     <translation>Uzbrojenie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="345"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Edycja</translation>
   </message>
@@ -180,30 +218,37 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="140"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Wybierz nagranie z listy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="141"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
     <source>Rename dialog</source>
     <translation>Zmiana nazwy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
     <source>Enter new file name:</source>
     <translation>Podaj nową nazwę pliku:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="127"/>
     <source>Cannot rename to</source>
     <translation>Nie można zmienić nazwy na</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
     <source>Cannot delete file</source>
     <translation>Nie można usunąć pliku</translation>
   </message>
@@ -211,18 +256,22 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="647"/>
     <source>Back</source>
     <translation>Powrót</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="648"/>
     <source>Default</source>
     <translation>Domyślne</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="649"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Usuń</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="650"/>
     <source>Save</source>
     <translation>Zapisz</translation>
   </message>
@@ -230,22 +279,27 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="51"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation>Tryb fortów</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="314"/>
     <source>Fullscreen</source>
     <translation>Pełny ekran</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="318"/>
     <source>Enable sound</source>
     <translation>Włącz dźwięk</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="322"/>
     <source>Show FPS</source>
     <translation>Pokazuj FPS</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
     <source>Alternative damage show</source>
     <translation>Inny sposób pokazywania obrażeń</translation>
   </message>
@@ -253,30 +307,37 @@
 <context>
   <name>QComboBox</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="56"/>
     <source>generated map...</source>
     <translation>wygenerowana mapa...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="183"/>
     <source>Human</source>
     <translation>Człowiek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation>Poziom 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation>Poziom 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation>Poziom 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation>Poziom 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation>Poziom 1</translation>
   </message>
@@ -284,62 +345,77 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="33"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation>Pejzaż</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="45"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation>Ustawienia gry</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="102"/>
     <source>Team</source>
     <translation>Drużyna</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="112"/>
     <source>Team Members</source>
     <translation>Członkowie drużyny</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="127"/>
     <source>Key binds</source>
     <translation>Ustawienia klawiszy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="168"/>
     <source>Grave</source>
     <translation>Nagrobek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="180"/>
     <source>Team level</source>
     <translation>Poziom drużyny</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="198"/>
     <source>Fort</source>
     <translation>Fort</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="278"/>
     <source>Teams</source>
     <translation>Drużyny</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="292"/>
     <source>Audio/Graphic options</source>
     <translation>Ustawienia dźwięku/grafiki</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="338"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Bronie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="349"/>
     <source>Net options</source>
     <translation>Ustawienia sieciowe</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="378"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation>Lista serwerów</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="391"/>
     <source>Net game</source>
     <translation>Gra sieciowa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/teamselect.cpp" line="217"/>
     <source>Playing teams</source>
     <translation>Grające drużyny</translation>
   </message>
@@ -347,86 +423,107 @@
 <context>
   <name>QLabel</name>
   <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="42"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Ten program jest rozprowadzany na zasadach powszechnej licencji publicznej GNU</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="52"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Twórcy:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="57"/>
     <source>Art:</source>
     <translation>Grafika:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="63"/>
     <source>Translations:</source>
     <translation>Tłumaczenia:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="75"/>
     <source>Special thanks:</source>
     <translation>Szczególne podziękowania:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="54"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation>Czas trwania tury</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="55"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation>Punkty życia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="58"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Uzbrojenie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="577"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Odznaczenie za najlepszy strzał przyznano &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zadał on &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktów obrażeń.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Łącznie, &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeży zostało zabitych w czasie tej walki.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="32"/>
     <source>Host:</source>
     <translation>Nazwa:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="36"/>
     <source>Port:</source>
     <translation>Port:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="298"/>
     <source>Resolution</source>
     <translation>Rozdzielczość</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="309"/>
     <source>FPS limit</source>
     <translation>Ograniczenie FPS</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="354"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation>Pseudonim sieciowy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="494"/>
     <source>Server name:</source>
     <translation>Nazwa serwera:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="501"/>
     <source>Server port:</source>
     <translation>Port serwera:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="7471221"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.3&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.3&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="584"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Odznaczenie za najlepszy strzał otrzymuje &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zabijając nim &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; przeciwników.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="39"/>
     <source>Version</source>
     <translation>Wersja</translation>
   </message>
@@ -434,6 +531,7 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="359"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>bez nazwy</translation>
   </message>
@@ -441,6 +539,7 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/ui_hwform.cpp" line="35"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation>Hedgewars</translation>
   </message>
@@ -448,18 +547,22 @@
 <context>
   <name>QMessageBox</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="499"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Sieć</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="500"/>
     <source>Connection to server is lost</source>
     <translation>Połączenie z serwerem zostało przerwane</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="67"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="70"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -468,18 +571,22 @@
 Sprawdź poprawność instalacji</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="168"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Bronie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="123"/>
     <source>Can not edit default weapon set</source>
     <translation>Nie można zmienić domyślnych ustawień uzbrojenia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="163"/>
     <source>Can not delete default weapon set</source>
     <translation>Nie można usunąć domyślnych ustawień uzbrojenia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="168"/>
     <source>Really delete this weapon set?</source>
     <translation>Czy naprawdę usunąć wybrane ustawienia uzbrojenia?</translation>
   </message>
@@ -487,14 +594,17 @@
 <context>
   <name>QObject</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="36"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="37"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation>Nie można utworzyć katalogu %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
@@ -502,74 +612,92 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation>Oczekiwanie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="629"/>
     <source>Go!</source>
     <translation>Dalej!</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="510"/>
     <source>default</source>
     <translation>domyślne</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="52"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="57"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Anuluj</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="373"/>
     <source>Start server</source>
     <translation>Utwórz serwer</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="400"/>
     <source>Connect</source>
     <translation>Połącz</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="409"/>
     <source>Update</source>
     <translation>Odśwież</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="414"/>
     <source>Specify</source>
     <translation>Ustawienia własne</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="42"/>
     <source>Back</source>
     <translation>Powrót</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="474"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Rozpoczęcie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="603"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation>Szybka gra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="608"/>
     <source>Training</source>
     <translation>Trening</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="78"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Odtwarzaj demo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="51"/>
     <source>Rename</source>
     <translation>Zmień nazwę</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="55"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Usuń</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="83"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Wczytaj</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/teamselect.cpp" line="226"/>
     <source>Setup</source>
     <translation>Ustawienia</translation>
   </message>
@@ -577,18 +705,22 @@
 <context>
   <name>QToolBox</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="133"/>
     <source>Actions</source>
     <translation>Ruchy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="135"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Uzbrojenie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="137"/>
     <source>Weapon properties</source>
     <translation>Ustawienia broni</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="139"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Inne</translation>
   </message>
@@ -596,14 +728,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Nie można uruchomić serwera: %1.</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Nie można uruchomić silnika: %1 (</translation>
   </message>
@@ -611,140 +746,174 @@
 <context>
   <name>binds</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="23"/>
     <source>up</source>
     <translation>góra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="24"/>
     <source>left</source>
     <translation>lewo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="25"/>
     <source>right</source>
     <translation>prawo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="26"/>
     <source>down</source>
     <translation>dół</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>skok</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="29"/>
     <source>attack</source>
     <translation>atak</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="30"/>
     <source>put</source>
     <translation>wskaż</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="31"/>
     <source>switch</source>
     <translation>zmiana</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="32"/>
     <source>find hedgehog</source>
     <translation>znajdź jeża</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="33"/>
     <source>ammo menu</source>
     <translation>okno uzbrojenia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="34"/>
     <source>slot 1</source>
     <translation>slot 1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="35"/>
     <source>slot 2</source>
     <translation>slot 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="36"/>
     <source>slot 3</source>
     <translation>slot 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="37"/>
     <source>slot 4</source>
     <translation>slot 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="38"/>
     <source>slot 5</source>
     <translation>slot 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="39"/>
     <source>slot 6</source>
     <translation>slot 6</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="40"/>
     <source>slot 7</source>
     <translation>slot 7</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="41"/>
     <source>slot 8</source>
     <translation>slot 8</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="42"/>
     <source>slot 9</source>
     <translation>slot 9</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="43"/>
     <source>timer 1 sec</source>
     <translation>stoper na 1 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="44"/>
     <source>timer 2 sec</source>
     <translation>stoper na 2 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="45"/>
     <source>timer 3 sec</source>
     <translation>stoper na 3 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="46"/>
     <source>timer 4 sec</source>
     <translation>stoper na 4 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="47"/>
     <source>timer 5 sec</source>
     <translation>stoper na 5 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="50"/>
     <source>pause</source>
     <translation>pauza</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="52"/>
     <source>volume down</source>
     <translation>ciszej</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="53"/>
     <source>volume up</source>
     <translation>głośniej</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="54"/>
     <source>change mode</source>
     <translation>zmień tryb</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="55"/>
     <source>capture</source>
     <translation>zrzut ekranu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="56"/>
     <source>hedgehogs
 info</source>
     <translation>statystyki
 jeży</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="57"/>
     <source>quit</source>
     <translation>wyjście</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="48"/>
     <source>chat</source>
     <translation>czat</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="49"/>
     <source>chat history</source>
     <translation>historia czatu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="51"/>
     <source>confirmation</source>
     <translation>potwierdzenie</translation>
   </message>
@@ -752,110 +921,137 @@
 <context>
   <name>teams</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="45"/>
     <source>Hedgehogs</source>
     <translation>Jeże</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="46"/>
     <source>hedgehog 1</source>
     <translation>jeż 1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="47"/>
     <source>hedgehog 2</source>
     <translation>jeż 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="48"/>
     <source>hedgehog 3</source>
     <translation>jeż 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="49"/>
     <source>hedgehog 4</source>
     <translation>jeż 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="50"/>
     <source>hedgehog 5</source>
     <translation>jeż 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="51"/>
     <source>hedgehog 6</source>
     <translation>jeż 6</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="52"/>
     <source>hedgehog 7</source>
     <translation>jeż 7</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="53"/>
     <source>hedgehog 8</source>
     <translation>jeż 8</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="57"/>
     <source>Goddess</source>
     <translation>Bogini</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="58"/>
     <source>Isis</source>
     <translation>Izyda</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="59"/>
     <source>Astarte</source>
     <translation>Asztarte</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="60"/>
     <source>Diana</source>
     <translation>Diana</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="61"/>
     <source>Aphrodite</source>
     <translation>Afrodyta</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="62"/>
     <source>Hecate</source>
     <translation>Hekate</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="63"/>
     <source>Demeter</source>
     <translation>Demeter</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="64"/>
     <source>Kali</source>
     <translation>Kali</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="65"/>
     <source>Inanna</source>
     <translation>Isztar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="69"/>
     <source>Fruits</source>
     <translation>Owoce</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="70"/>
     <source>Banana</source>
     <translation>Banan</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="71"/>
     <source>Apple</source>
     <translation>Jabłko</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="72"/>
     <source>Orange</source>
     <translation>Pomarańcza</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="73"/>
     <source>Lemon</source>
     <translation>Cytryna</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="74"/>
     <source>Pineapple</source>
     <translation>Ananas</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="75"/>
     <source>Mango</source>
     <translation>Mango</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="76"/>
     <source>Peach</source>
     <translation>Brzoskwinia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="77"/>
     <source>Plum</source>
     <translation>Śliwka</translation>
   </message>
Binary file share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_ru.qm has changed
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt	Sat Jul 12 14:26:43 2008 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt	Sun Jul 13 11:37:48 2008 +0000
@@ -9,7 +9,7 @@
 00:06=Pomiń turę
 00:07=Lina
 00:08=Mina
-00:09=DEagle
+00:09=Desert Eagle
 00:10=Dynamit
 00:11=Kij bejsbolowy
 00:12=Ognista pięść
@@ -30,5 +30,5 @@
 01:02=%1 wygrywają!
 01:03=Głośność %1%
 01:04=Gra wstrzymana
-01:05=Really quit (Y/Esc)?
-01:06=Sudden death!
+01:05=Czy na pewno chcesz przerwać grę (Y/Esc)?
+01:06=Nagła śmierć!