merge
authornemo
Mon, 14 Feb 2011 08:31:45 -0500
changeset 4940 e247addb947c
parent 4939 6d512ba87f72 (current diff)
parent 4919 2ba6a2315838 (diff)
child 4941 90572c338e60
merge
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts	Fri Feb 11 00:15:11 2011 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts	Mon Feb 14 08:31:45 2011 -0500
@@ -739,17 +739,17 @@
   <message>
     <source>The Windows version of Hedgewars supports Xfire. Make sure to add Hedgewars to its game list so your friends can see you playing.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hedgewars vo verzii pre Windows podporujú Xfire. Pridajte si Hedgewars do vášho zoznamu hier tak, aby vás vaši priatelia videli hrať.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Homing Bee can be tricky to use. Its turn radius depends on it&apos;s velocity, so try to not use full power.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Navádzaná včela je trošku zložitejšia na použitie. Jej polomer otočenia závisí na jej rýchlosti, takže ju radšej nepoužívajte pri plnej sile.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Use the Molotov or Flame Thrower to temporary keep hedgehogs from passing terrain such as tunnels or platforms.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Použite Molotovov koktejl alebo plameňomet na dočasné zabránenie ježkom prejsť terénom ako sú tunely alebo plošiny.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1346,43 +1346,43 @@
   </message>
   <message>
     <source>Disabled</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vypnuté</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Cyan</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Červené/Azúrové</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cyan/Red</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Azúrové/Červené</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Blue</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Červené/Modré</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Blue/Red</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Modré/Červené</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Green</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Červené/Zelené</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Green/Red</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zelené/Červené</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vedľa seba</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Top-Bottom</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nad sebou</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wiggle</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Triasť</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1627,7 +1627,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Stereo rendering</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zobrazenie stereo</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sk.txt	Fri Feb 11 00:15:11 2011 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sk.txt	Mon Feb 14 08:31:45 2011 -0500
@@ -52,6 +52,9 @@
 00:49=Oživovač
 00:50=Útok raketovými vŕtačkami
 00:51=Blatová guľa
+00:52=Žiadna zbraň nie je vybraná
+00:53=TARDIS
+00:54=Budova
 
 01:00=Do boja!
 01:01=Remíza
@@ -247,6 +250,11 @@
 03:47=Prilepte ich niekam šikovne!
 03:48=A je tu Hammer-time!
 03:49=Je dobrý na to, na čo si myslíte
+03:50=Krtkov fanúšik
+03:51=Nájdené na zemi
+03:52=NEPOUŽÍVANÉ
+03:53=Typ 40
+03:54=Postavte niečo
 
 ; Popis zbraní (ako oddeľovač riadkov použite |)
 04:00=Zaútočte na vašich nepriateľov obyčajným granátom.|Vybuchne vtedy, keď vyprší časomiera.|1‐5: Nastavenie časovača granátu|Útok: Držanie tlačidla zvyšuje silu hodu|