polish language patch
authorszczur
Sun, 31 Oct 2010 20:30:02 +0100
changeset 4051 295cea095302
parent 4050 8e4f4b72c132
child 4052 dd5e00d79efe
polish language patch
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts
share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt
share/hedgewars/Data/Missions/Campaign/01#Boot Camp.lua
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Sun Oct 31 19:16:54 2010 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Sun Oct 31 20:30:02 2010 +0100
@@ -89,7 +89,17 @@
   </message>
   <message>
     <source>DefaultTeam</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>DomyślnaDrużyna</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgewars Demo File</source>
+    <comment>File Types</comment>
+    <translation>Plik demo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Hedgewars Save File</source>
+    <comment>File Types</comment>
+    <translation>Zapisana gra</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -340,55 +350,55 @@
   </message>
   <message>
     <source>Details</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Szczegóły</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Health graph</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Wykres</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Ranking</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ranking</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Odznaczenie za najlepszy strzał przyznano &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zadał(a) on(a) &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktów obrażeń.</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>The best killer is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills in a turn.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>Najlepszym zabójcą został &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; zabitym jeżem w ciągu tury.</numerusform>
+      <numerusform>Najlepszym zabójcą został &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; zabitymi jeżami w ciągu tury.</numerusform>
+      <numerusform>Najlepszym zabójcą został &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; z &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; zabitymi jeżami w ciągu tury.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; hedgehog(s) were killed during this round.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>W tej rundzie został zabity &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeż.</numerusform>
+      <numerusform>W tej rundzie zostały zabite &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeże.</numerusform>
+      <numerusform>W tej rundzie zostało zabitych &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeży.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
     <source>(%1 kill)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>(Zabili %1 wroga)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>(%1 kills)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>(Zabili %1 wrogów)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; thought it&apos;s good to shoot his own hedgehogs with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; pomyślał, że dobrze jest strzelać we własne jeże i zabrał im &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pkt życia.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; killed &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; of his own hedgehogs.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabił &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; spośród jego własnych jeży.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; was scared and skipped turn &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; times.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; trząsł portkami i opuścił turę &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; razy.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -534,122 +544,127 @@
   <message>
     <source>Hedgewars is Open Source and Freeware we create in our spare time. If someone sold you the game, you should try get a refund!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hedgewars jest darmową grą o otwartym kodzie źródłowym którą tworzymy w naszym wolnym czasie. Jeśli ktokolwiek sprzedał Tobie tę grę pownieneś upomnieć się o swoje pieniądze!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Connect one or more gamepads before starting the game to be able to assign their controls to your teams.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jeśli podłączysz jeden lub więcej gamepadów przed włączeniem gry, będziesz miał możliwość przypisania klawiszy by sterować nimi własne jeże.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Create an account on %1 to keep others from using your most favourite nickname while playing on the official server.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Create an account on %1 to keep others from using your most favourite nickname while playing on the official server.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>If your graphics card isn&apos;t able to provide hardware accelerated OpenGL, try to update the associated drivers.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jeśli twoja karta nie wspiera sprzętowego przyspieszania OpenGL spróbuj uaktualnić swoje sterowniki.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>There are three different jumps available. Tap [high jump] twice to do a very high/backwards jump.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Są trzy różne rodzaje skoku możliwe do wykonania. Naciśnij [wysoki skok] dwa razy by zrobić bardzo wysoki skok w tył.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Afraid of falling off a cliff? Hold down [precise] to turn [left] or [right] without actually moving.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Boisz się upadku z krawędzi terenu? Przytrzymaj klawisz [precyzyjnego celowania] by obrócić się w [lewo] lub [prawo] bez ruszenia się z miejsca.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Some weapons require special strategies or just lots of training, so don&apos;t give up on a particular tool if you miss an enemy once.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Niektóre z broni wymagają specjalnej strategii lub dużo treningu by je popranie używać. Nie poddawaj się gdy nie ychodzi ci za pierwszym razem.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Most weapons won&apos;t work once they touch the water. The Homing Bee as well as the Cake are exceptions to this.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Większość uzbrojenia nie działa pod wodą. Pszczoła i Ciasto są wyjątkami od tej reguły.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Old Limbuger only causes a small explosion. However the wind affected smelly cloud can poison lots of hogs at once.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cuchnący ser nie powoduje wielkiiego wybuchu. Jednakże pod wpływem wiatu chmura śmierdzącego gazu może bardzo daleko zawędrować i otruć wiele jeży naraz.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Piano Strike is the most damaging air strike. You&apos;ll lose the hedgehog performing it, so there&apos;s a huge downside as well.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zrzut pianina jest najbardziej morderczym atakiem powietrznym. Pamiętaj, że traciśz jeża którym wykonujesz ten atak więc dobrze zaplanuj swój ruch.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Homing Bee can be tricky to use. It&apos;s turn radius depends on it&apos;s velocity, so try to not use full power.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pszczoła potrafi być ciężka w użyciu. Jej promień skrętu zależy od prędkości lotu, więc nie próbuj używać pełnej mocy podczas strzału.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sticky Mines are a perfect tool to create small chain reactions knocking enemy hedgehogs into dire situations ... or water.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Miny samoprzylepne są idealnym narzędziem by tworzyć małe reakcje łańcuchowe bądź zmuszenia przeciwnika by popadł w tarapaty lub wpadł do wody.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Hammer is most effective when used on bridges or girders. Hit hogs will just break through the ground.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Młotek jest najbardziej skuteczny na mostach bądź kładkach. Uderzone jeże przelecą przez nie na sam dół.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>If you&apos;re stuck behind an enemy hedgehog, use the Hammer to free yourself without getting damaged by an explosion.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jeśli utknąłeś za jeżem przeciwnika, użyj młotka by wbić go w ziemię. Unikniesz wtedy eksplozji która z pewnością zabrała by Tobie punkty życia.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Cake&apos;s maximum walking distance depends on the ground it has to pass. Use [attack] to detonate it early.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Dystans który Ciasto może przebyć zależy od terenu który ma do przebycia. Użyj [ataku] by zdetonować je wcześniej.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Flame Thrower is a weapon but it can be used for tunnel digging as well.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Miotacz ognia jest głównie bronią ale moe być użyty również jako narzędzie do kopania tuneli.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Use the Incinerating Grenade to temporary keep hedgehogs from passing terrain such as tunnels or platforms.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Użyj koktajlu Mołotowa by powstrzymać przeciwnika przed przedostaniem się przez tunele lub platformy.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Want to know who&apos;s behind the game? Click on the Hedgewars logo in the main menu to see the credits.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chcesz wiedzieć kto tworzy tę grę. Kliknij logo w głównym menu by zobaczyć autorów.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Like Hedgewars? Become a fan on %1 or follow us on %2!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Lubisz Hedgewars? Zostań fanem na %1 lub dołącz do grupy na %2!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Feel free to draw your own graves, hats, flags or even maps and themes! But note that you&apos;ll have to share them somewhere to use them online.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Możesz rysować własne nagrobki, czapki, flagi lub nawet mapy albo tematy! Miej na uwadze to by udostępnić je każdemu który będzie z tobą grał prze4z sieć.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Really want to wear a specific hat? Donate to us and receive an exclusive hat of your choice!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Bardzo chcesz nosić czapkę jaka ci się zamarzy. Wspomóż nas pieniężnie a my zrobimy specjalną czapkę tylko dla Ciebie!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keep your video card drivers up to date to avoid issues playing the game.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pamiętaj o aktualizowaniu sterowników by zapobiec problemom z grami.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can find your Hedgewars configuration files under &quot;My Documents\Hedgewars&quot;. Create backups or take the files with you, but don&apos;t edit them by hand.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Swoje zespoły i konfigurację gry znajdzie4sz w folderze &quot;Moje Dokumenty\Hedgewars&quot;. Twórz regularnie kopie zapasowe ale nie edytuj tych plików własnoręcznie.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can find your Hedgewars configuration files under &quot;Hedgewars&quot; in your home directory. Create backups or take the files with you, but don&apos;t edit them by hand.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Swoje zespoły i konfigurację gry znajdzie4sz w folderze &quot;.hedgewars&quot; w twoim katalogu domowym. Twórz regularnie kopie zapasowe ale nie edytuj tych plików własnoręcznie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>You&apos;re able to associate Hedgewars related files (savegames and demo recordings) with the game to launch them right from your favorite file or internet browser.</source>
+    <comment>Tips</comment>
+    <translation>Możesz powiązać typy plików związane z Hedgewars (zapisy gier i dema) by móc je uruchamiać potem bezpośrednio z ulubionego menedżera plików bądź przeglądarki internetowej.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -842,32 +857,33 @@
   </message>
   <message>
     <source>State:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Stan:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Rules:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zasady:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Weapons:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Uzbrojenie:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Search:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Szukaj:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Clear</source>
-    <translation type="unfinished">Clear</translation>
+    <translation>Wyczyść</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Warning</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Uwaga</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The game you are trying to join has started.
 Do you still want to join the room?</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Gra do której chcesz dołączyć już się rozpoczęła.
+Czy chcesz dołączyć do pokoju?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -958,7 +974,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>AI respawns on death.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>AI odradza się po śmierci.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Attacking does not end your turn.</source>
+    <translation>Atak nie kończy twojej tury.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Weapons are reset to starting values each turn.</source>
+    <translation>Liczba broni powraca do wartości początkowej po każdej turze.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Each hedgehog has its own ammo. It does not share with the team.</source>
+    <translation>Każdy z Jeży ma własny zestaw broni. Nie są one dzielone pomiędzy członków drużyny.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -996,7 +1024,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Campaign Mode (...). IN DEVELOPMENT</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Kampania (...). W PRODUKCJI</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1129,51 +1157,51 @@
   </message>
   <message>
     <source>Community</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Społeczność</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Any</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Dowolne</translation>
   </message>
   <message>
     <source>In lobby</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>W lobby</translation>
   </message>
   <message>
     <source>In progress</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>W toku</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Default</source>
-    <translation type="unfinished">Domyślne</translation>
+    <translation>Domyślne</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pro mode</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pro mode</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Shoppa</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Shoppa</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Basketball</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Basketball</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Minefield</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Minefield</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Barrel mayhem</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Barrel mayhem</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tunnel hogs</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tunnel hogs</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Crazy</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Crazy</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1446,6 +1474,10 @@
     <source>Can not overwrite default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
     <translation>Nie można nadpisać zestawu uzbrojenia &apos;%1&apos;!</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>All file associations have been set.</source>
+    <translation>Wszystkie powiązania plików zostały utworzone</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QObject</name>
@@ -1536,6 +1568,10 @@
     <source>Random Team</source>
     <translation>Losowa Drużyna</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Associate file extensions</source>
+    <translation>Powiąż typy plików z Hedgewars</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QTableWidget</name>
@@ -1674,7 +1710,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>AI Survival Mode</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tryb przetrwania</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Unlimited Attacks</source>
+    <translation>Niekończący się atak</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Reset Weapons</source>
+    <translation>Resetuj Uzbrojenie</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Per Hedgehog Ammo</source>
+    <translation>Oddzielna amunicja</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt	Sun Oct 31 19:16:54 2010 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt	Sun Oct 31 20:30:02 2010 +0100
@@ -49,6 +49,7 @@
 00:46=Miotacz ognia
 00:47=Mina samoprzylepna
 00:48=Młotek
+00:49=Wskrzeszacz
 
 01:00=Walczmy!
 01:01=Remis
@@ -485,9 +486,13 @@
 03:40=Płonący granat
 03:41=Wielki fan Wróbla Ćwirka
 03:42=I'm making a note here...
-; the misspelled "Beethoven" is intentional (-> to beat)
-03:43=Performing Beathoven's deadly sonata
-03:44=Stary i baaaaardzo śmierdzący
+03:43=Chopin to przy tym pikuś
+03:44=Najlepiej spożyć przed: 1923
+03:45=Siła nauki
+03:46=Ciepło! Gorąco! Parzy!
+03:47=Co Kropelka sklei, sklei...
+03:48="It's Hammer time!"
+03:49=Robi to na co wskazuje nazwa
 
 ; Weapon Descriptions (use | as line breaks)
 04:00=Atakuj przeciwników zwykłym granatem.|Wybuchnie kiedy zapalnik skończy odliczanie.|1-5: Ustawia zapalnik|Atak: Przytrzymaj by rzucić z większą siłą
@@ -532,9 +537,15 @@
 04:39=Leć do innych części mapy uzywjąc spodka.|To ciężkie do opanowania narzędzie, może przenieść Ciebie|w prawie każdą pozycje na polu bitwy.|Atak: Aktywuj|Góra/Lewo/Prawo: Wyznacz lot w odpowiednim kierunku
 04:40=Wznieć ogień używając koktajlu z łatwopalnym płynem.|Atak: Przytrzymaj by rzucić z większą siłą
 04:41=Natura może być na równi z technologią!|Ptaszek uniesie Ciebie ponad ziemię oraz|zrzuci jajka w przeciwników|Atak: Atywacja ptaka i zrzucanie jajek|Góra/Lewo/Prawo: Leć w wybranym kierunku
-04:42=HUGE SUCCESS| | |(but missing texts!)
-04:43=(missing text)
-04:44=To nie jest zwykły ser. To broń biologiczna!|Wybuch z pewnością nie będzie potężny, ale gdy|licznik dojdzie do zera, chmura gazu zatruje|każdego nieszczęśnika który będzie w pobliżu|1-5: Ustawia czas granatu|Atak: Przytrzymaj by rzucić z większą siłą
+04:42=To urządzenie umożliwia natychmiastowe|przetransportowanie Ciebie, Twoich|wrogów bądź uzbrojenia pomiędzy dwoma|miejscami na mapie|Użyj tego z głową a Twoja|misja zakończy się... WIELKIM SUKCESEM|Atak: Wystrzel portal|Zmiana (Tab): Zmień kolor portalu
+04:43=Niech twój debiut będzie WYBUCHOWY!|Zrzuć pianino z nieba, ale uważaj!|Ktoś musi na nim grać więc prawdopodobnie będziesz|musiał poświęcić swojego jeża|Myszka: Wybierz cel|F1-F9: Graj na pianinie
+04:44=To nie jest zwykły ser. To broń biologiczna!|Wybuch z pewnością nie będzie potężny, ale gdy|licznik dojdzie do zera, chmura gazu zatruje|każdego nieszczęśnika który będzie w pobliżu|1-5: Ustawia zapalnik|Atak: Przytrzymaj by rzucić z większą siłą
+04:45=Wszystkie lekcje fizyki w końcu się opłaciły!|Wystrzel niszczącą sinusoidalną falę|w swoich przeciwników|Uważaj! Ta broń ma kopa!|Atak: Strzelaj
+04:46=Pokrywa twoich wrogów ognistą powłoką.|Czy koś zamawiał pieczonego jeża?|Atak: Aktywuj|Góra/Dół: Celowanie|Lewo/Prawo: Ustaw prędkość wystrzeliwania
+04:47=Podwójna zabawa z podwójną ilością kleistych min.|Spróbuj wywołać reakcję łańcuchową lub chroń|samego siebie (lub obydwie rzeczy na raz!)|Atak: Przytrzymaj by rzucić z większą siłą (dwa razy)
+04:48=Czyż walenie jeży po głowach nie|jest zabawne? Dobre uderzenie|z młotka zabierze 1/3 życia|przeciwnika i wkopie go w podłoże|Atak: Uderz
+04:49=Wskrześ swoich przyjaciół!|Jednakże uważaj byś nie pomógł swojemu wrogowi.|Atak: Przytrzymaj by powoli przywracać życie|Góra: Przyspiesz wskrzeszanie
+
 
 ; Game goal strings
 05:00=Ustawienia gry
--- a/share/hedgewars/Data/Missions/Campaign/01#Boot Camp.lua	Sun Oct 31 19:16:54 2010 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Missions/Campaign/01#Boot Camp.lua	Sun Oct 31 20:30:02 2010 +0100
@@ -5,101 +5,120 @@
 local hognames = {}
 teamnames[0] = {
 	["en"] = "Bloody Rookies",
-	["de"] = "Blutige Anfnger"
+	["de"] = "Blutige Anfnger",
+	["pl"] = "todzioby"
 }
 
 teamnames[1] = {
 	["en"] = "Instructors",
-	["de"] = "Ausbilder"
+	["de"] = "Ausbilder",
+	["pl"] = "Instruktor"
 }
 
 hognames[0] = {
 	["en"] = "Joker",
-	["de"] = "Joker"
+	["de"] = "Joker",
+	["pl"] = "Joker"
 }
 
 hognames[1] = {
 	["en"] = "Harthog",
-	["de"] = "Harthog"
+	["de"] = "Harthog",
+	["pl"] = "Harthog"
 }
 
 local caption = {
 	["en"] = "Boot Camp",
-	["de"] = "Grundausbildung"
+	["de"] = "Grundausbildung",
+	["pl"] = "Poligon"
 }
 
 local subcaption = {
 	["en"] = "Follow the instructions!",
-	["de"] = "Befolge die Anweisungen!"
+	["de"] = "Befolge die Anweisungen!",
+	["pl"] = "Wykonuj polecenia!"
 }
 
 local goals = {}
 
 goals[0] = {
 	["en"] = "Listen to your Drill Instructor and follow his lead!",
-	["de"] = "Hre deinem Ausbilder zu und befolge seine Anweisungen!"
+	["de"] = "Hre deinem Ausbilder zu und befolge seine Anweisungen!",
+	["pl"] = "Suchaj instruktora i wykonuj jego rozkazy!"
 }
 
 goals[1] = {
 	["en"] = "Destroy the target to finish this mission!",
-	["de"] = "Zerstre das Ziel, um diese Mission abzuschlieen!"
+	["de"] = "Zerstre das Ziel, um diese Mission abzuschlieen!",
+	["pl"] = "Zniszcz cel by ukoczy misj!"
 }
 
 goals[2] = {
 	["en"] = "Excellent! You've passed the Boot Camp!",
-	["de"] = "Ausgezeichnet! Du hast das Ausbildungslager bestanden!"
+	["de"] = "Ausgezeichnet! Du hast das Ausbildungslager bestanden!",
+	["pl"] = "Doskonale! Wyszede cao z poligonu!"
 }
 
 local failed = {
 	["en"] = "You failed! Follow the instructions and shoot the target only!",
-	["de"] = "Du hast versagt! Befolge die Anweisungen und schie nur auf das Ziel!"
+	["de"] = "Du hast versagt! Befolge die Anweisungen und schie nur auf das Ziel!",
+	["pl"] = "Przegrae! Wykonuj instrukcje poprawnie i strzelaj tylko w podane cele!"
 }
 
 local drill = {}
 
 drill[0] = {
 	["en"] = "Allright, maggot!",
-	["de"] = "Also gut, du Made!"
+	["de"] = "Also gut, du Made!",
+	["pl"] = "Suchaj mnie gnido!"
 }
 
 drill[1] = {
 	["en"] = "Show that you aren't that useless.",
-	["de"] = "Zeig, dass du nicht so nutzlos bist."
+	["de"] = "Zeig, dass du nicht so nutzlos bist.",
+	["pl"] = "Udowodnij, e nie jeste bezwartociowy."
 }
 
 drill[2] = {
 	["en"] = "Use [left] to move to the left!",
-	["de"] = "Benutze [Links], um nach links zu gehen!"
+	["de"] = "Benutze [Links], um nach links zu gehen!",
+	["pl"] = "Uyj [lewo] by poruszy si w lew stron!"
 }
 
 drill[3] = {
 	["en"] = "Good! Now use [right] to come back!",
-	["de"] = "Gut! Nun komm mit [Rechts] zurck!"
+	["de"] = "Gut! Nun komm mit [Rechts] zurck!",
+	["pl"] = "Dobzre, Teraz uyj [prawo] by wrci!"
 }
 
 drill[4] = {
 	["en"] = "Excellent!",
-	["de"] = "Ausgezeichnet!"
+	["de"] = "Ausgezeichnet!",
+	["pl"] = "Wspaniale!"
 }
 
 drill[5] = {
 	["en"] = "Now jump to the left using [return]!",
-	["de"] = "Jetzt springe mit [Eingabetaste] nach links!"
+	["de"] = "Jetzt springe mit [Eingabetaste] nach links!",
+	["pl"] = "Teraz skocz w lewo uywajc [Enter]"
 }
 
 drill[6] = {
 	["en"] = "Use [up] and [down] to aim.",
-	["de"] = "Benutze [Hoch] und [Runter], um zu zielen."
+	["de"] = "Benutze [Hoch] und [Runter], um zu zielen.",
+	["en"] = "Uyj klawiszy [gra] i [d] by celowa."
 }
 
 drill[7] = {
 	["en"] = "Hold [space] to power up your shot and then release it to shoot.",
-	["de"] = "Halte [Leertaste], um deinen Schuss aufzuladen, und lasse dann rechtzeitig los."
+	["de"] = "Halte [Leertaste], um deinen Schuss aufzuladen, und lasse dann rechtzeitig los.",
+	["pl"] = "Przytrzymaj spacj by zwikszy si strzau."
 }
 
 drill[8] = {
 	["en"] = "Destroy the target to finish your basic training!",
-	["de"] = "Zerstre das Ziel, um deine Grundausbildung abzuschlieen!"
+	["de"] = "Zerstre das Ziel, um deine Grundausbildung abzuschlieen!",
+	["pl"] = "Zniszcz cel by by ukoczy trening podstawowy!"
 }
 
 local function loc(text)
@@ -239,4 +258,4 @@
 	if GetGearType(gear) == gtTarget then
 		progress = 6
 	end
-end
\ No newline at end of file
+end