Polish translation updates
authorszczur
Fri, 16 Sep 2011 13:50:56 +0200
changeset 5927 45aa6b97b24d
parent 5926 09bbc7b88714
child 5928 bf0aa65efd42
Polish translation updates
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts
share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Thu Sep 15 22:53:47 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Fri Sep 16 13:50:56 2011 +0200
@@ -130,11 +130,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Demo name</source>
-    <translation type="unfinished">Nazwa demo</translation>
+    <translation>Podaj nazwę</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Demo name:</source>
-    <translation type="unfinished">Nazwa demo:</translation>
+    <translation>Nazwa demo:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -408,11 +408,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Drawn Maps</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Narysowane mapy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>All files</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Wszystkie pliki</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -535,7 +535,7 @@
   <message>
     <source>Some weapons might do only low damage but they can be a lot more devastating in the right situation. Try to use the Desert Eagle to knock multiple hedgehogs into the water.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished">Niektóre z broni zadają mało punktów obrażeń jednak użyte w odpowiednim momencie mogą pokazać pazur. Na przykład spróbuj użyć pistoletu by strącić swoich przeciwników do wody.</translation>
+    <translation>Niektóre z broni zadają mało punktów obrażeń jednak użyte w odpowiednim momencie mogą pokazać pazur. Na przykład spróbuj użyć pistoletu by strącić swoich przeciwników do wody.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>If you&apos;re unsure what to do and don&apos;t want to waste ammo, skip one round. But don&apos;t let too much time pass as there will be Sudden Death!</source>
@@ -580,17 +580,17 @@
   <message>
     <source>From time to time there will be official tournaments. Upcoming events will be announced at http://www.hedgewars.org/ some days in advance.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished">Od czasu do czasu będą organizowane mistrzostwa. Będą one ogłaszane z wyprzedzeniem na http://www.hedgewars.org/ .</translation>
+    <translation>Od czasu do czasu będą organizowane mistrzostwa. Będą one ogłaszane z wyprzedzeniem na http://www.hedgewars.org/ .</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars is available in many languages. If the translation in your language seems to be missing or outdated, feel free to contact us!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished">Hedgewars jest dostępne w wielu językach. Jeśli brakuje tłumaczenia w twoim języku bądź jest ono niekompletne, nie bój się z nami skontaktować!</translation>
+    <translation>Hedgewars jest dostępne w wielu językach. Jeśli brakuje tłumaczenia w twoim języku bądź jest ono niekompletne, nie bój się z nami skontaktować!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars can be run on lots of different operating systems including Microsoft Windows, Mac OS X and Linux.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished">Hedgewars może być uruchomione na różnych systemach operacyjnych takich jak Microsoft Windows, MacOS X, FreeBSD oraz Linux.</translation>
+    <translation>Hedgewars może być uruchomione na różnych systemach operacyjnych takich jak Microsoft Windows, MacOS X, FreeBSD oraz Linux.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Always remember you&apos;re able to set up your own games in local and network/online play. You&apos;re not restricted to the &apos;Simple Game&apos; option.</source>
@@ -625,7 +625,7 @@
   <message>
     <source>Especially while playing online be polite and always remember there might be some minors playing with or against you as well!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished">Bądź kulturalny grając przez internet. Pamiętaj o tym, że w Hedgewars mogą grać także młodsze osoby!</translation>
+    <translation>Bądź kulturalny grając przez internet. Pamiętaj o tym, że w Hedgewars mogą grać także młodsze osoby!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Special game modes such as &apos;Vampirism&apos; or &apos;Karma&apos; allow you to develop completely new tactics. Try them in a custom game!</source>
@@ -665,7 +665,7 @@
   <message>
     <source>Connect one or more gamepads before starting the game to be able to assign their controls to your teams.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished">Jeśli podłączysz jeden lub więcej gamepadów przed włączeniem gry będziesz miał możliwość przypisania klawiszy by sterować swoimi jeżami.</translation>
+    <translation>Jeśli podłączysz jeden lub więcej gamepadów przed włączeniem gry będziesz miał możliwość przypisania klawiszy by sterować swoimi jeżami.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Create an account on %1 to keep others from using your most favourite nickname while playing on the official server.</source>
@@ -780,12 +780,12 @@
   <message>
     <source>You&apos;re able to associate Hedgewars related files (savegames and demo recordings) with the game to launch them right from your favorite file or internet browser.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished">Możesz powiązać typy plików związane z Hedgewars (zapisy gier i dema) by móc je uruchamiać bezpośrednio z ulubionego menedżera plików bądź przeglądarki internetowej.</translation>
+    <translation>Możesz powiązać typy plików związane z Hedgewars (zapisy gier i dema) by móc je uruchamiać bezpośrednio z ulubionego menedżera plików bądź przeglądarki internetowej.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Want to save ropes? Release the rope in mid air and then shoot again. As long as you don&apos;t touch the ground you&apos;ll reuse your rope without wasting ammo!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished">Chcesz zaoszczędzić liny? Odłącz ją będąc w powietrzu, a potem wypuść ją ponownie. Dopóki nie dotkniesz ziemi, będziesz używał pojedynczego naboju!</translation>
+    <translation>Chcesz zaoszczędzić liny? Odłącz ją będąc w powietrzu, a potem wypuść ją ponownie. Dopóki nie dotkniesz ziemi, będziesz używał pojedynczego naboju!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can find your Hedgewars configuration files under &quot;Library/Application Support/Hedgewars&quot; in your home directory. Create backups or take the files with you, but don&apos;t edit them by hand.</source>
@@ -800,21 +800,21 @@
   <message>
     <source>The Windows version of Hedgewars supports Xfire. Make sure to add Hedgewars to its game list so your friends can see you playing.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished">Wersja Hedgewars dla systemu Windows wspiera XFire. Upewnij się, że dodałeś Hedgewars do listy gier by Twoi znajomi mogli zobaczyć Ciebie w czasie gry.</translation>
+    <translation>Wersja Hedgewars dla systemu Windows wspiera XFire. Upewnij się, że dodałeś Hedgewars do listy gier by Twoi znajomi mogli zobaczyć Ciebie w czasie gry.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Use the Molotov or Flame Thrower to temporary keep hedgehogs from passing terrain such as tunnels or platforms.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished">Użyj koktajlu Mołotowa lub Miotacza ognia by powstrzymać przeciwnika przed przedostaniem się przez tunele lub platformy.</translation>
+    <translation>Użyj koktajlu Mołotowa lub Miotacza ognia by powstrzymać przeciwnika przed przedostaniem się przez tunele lub platformy.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Homing Bee can be tricky to use. Its turn radius depends on its velocity, so try to not use full power.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished">Pszczoła potrafi być ciężka w użyciu. Jej promień skrętu zależy od prędkości lotu, więc nie staraj się nie używać pełnej mocy podczas strzału.</translation>
+    <translation>Pszczoła potrafi być ciężka w użyciu. Jej promień skrętu zależy od prędkości lotu, więc nie staraj się nie używać pełnej mocy podczas strzału.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloadable Content</source>
-    <translation type="unfinished">Dodatki do pobrania</translation>
+    <translation>Dodatki do pobrania</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1208,7 +1208,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Add an indestructible border along the bottom</source>
-    <translation type="unfinished">Dodaje na dole niezniszczalną ramkę</translation>
+    <translation>Dodaje na dole niezniszczalną ramkę</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1447,67 +1447,67 @@
   </message>
   <message>
     <source>Disabled</source>
-    <translation type="unfinished">Wyłączone</translation>
+    <translation>Wyłączone</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Cyan</source>
-    <translation type="unfinished">Czerwone/Błękitne</translation>
+    <translation>Czerwone/Błękitne</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cyan/Red</source>
-    <translation type="unfinished">Błękitne/Czerwone</translation>
+    <translation>Błękitne/Czerwone</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Blue</source>
-    <translation type="unfinished">Czerwone/Niebieskie</translation>
+    <translation>Czerwone/Niebieskie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Blue/Red</source>
-    <translation type="unfinished">Niebieskie/Czerwone</translation>
+    <translation>Niebieskie/Czerwone</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Green</source>
-    <translation type="unfinished">Czerwone/Zielone</translation>
+    <translation>Czerwone/Zielone</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Green/Red</source>
-    <translation type="unfinished">Zielone/Czerwone</translation>
+    <translation>Zielone/Czerwone</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished">Obok siebie</translation>
+    <translation>Obok siebie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Top-Bottom</source>
-    <translation type="unfinished">Góra-dół</translation>
+    <translation>Góra-dół</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wiggle</source>
-    <translation type="unfinished">Trzęsący się obraz</translation>
+    <translation>Trzęsący się obraz</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Cyan grayscale</source>
-    <translation type="unfinished">Czer/Błęk w odc. szar</translation>
+    <translation>Czer/Błęk w odc. szar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cyan/Red grayscale</source>
-    <translation type="unfinished">Błęk/Czer w odc. szar</translation>
+    <translation>Błęk/Czer w odc. szar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Blue grayscale</source>
-    <translation type="unfinished">Czer/Nieb w odc. szar</translation>
+    <translation>Czer/Nieb w odc. szar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Blue/Red grayscale</source>
-    <translation type="unfinished">Nieb/Czer w odc. szar</translation>
+    <translation>Nieb/Czer w odc. szar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Green grayscale</source>
-    <translation type="unfinished">Czer/Ziel w odc. szar</translation>
+    <translation>Czer/Ziel w odc. szar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Green/Red grayscale</source>
-    <translation type="unfinished">Ziel/Czer w odc. szar</translation>
+    <translation>Ziel/Czer w odc. szar</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1757,27 +1757,27 @@
   </message>
   <message>
     <source>Stereo rendering</source>
-    <translation type="unfinished">Wyświetlanie w 3D</translation>
+    <translation>Wyświetlanie w 3D</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Game Options</source>
-    <translation type="unfinished">Opcje</translation>
+    <translation>Opcje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Style</source>
-    <translation type="unfinished">Tryb gry</translation>
+    <translation>Tryb gry</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheme</source>
-    <translation type="unfinished">Schemat</translation>
+    <translation>Schemat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Password</source>
-    <translation type="unfinished">Hasło</translation>
+    <translation>Hasło</translation>
   </message>
   <message>
     <source>% Get Away Time</source>
-    <translation type="unfinished">Czas na ucieczkę w %</translation>
+    <translation>Czas na ucieczkę w %</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1788,7 +1788,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>hedgehog %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>jeż %1</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2148,11 +2148,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Tag Team</source>
-    <translation type="unfinished">Zespół</translation>
+    <translation>Zespół</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add Bottom Border</source>
-    <translation type="unfinished">Ddoaj ramkę na dole</translation>
+    <translation>Dodaj ramkę na dole</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua	Thu Sep 15 22:53:47 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua	Fri Sep 16 13:50:56 2011 +0200
@@ -3,19 +3,19 @@
   ["!!!"] = "!!!",
   ["..."] = "...",
   ["Accuracy Bonus!"] = "Bonus za celność",
---   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
+  ["Achievement Unlocked"] = "Zdobyłeś Osiągnięcie!", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
   ["a Hedgewars mini-game"] = "Mini gra", -- Space_Invasion, The_Specialists
   ["Aiming Practice"] = "Potrenuj celność",
   ["Ammo"] = "Amunicja",
   ["Ammo Depleted!"] = "Koniec amunicji!",
 --   ["ammo extended!"] = "",
---   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
+  ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "Amunicja jest resetowana przy końcu tury.",
   ["Ammo Maniac!"] = "Nabojowy Maniak!",
   ["Available points remaining: "] = "Pozostały następujące punkty: ",
 --   ["[Backspace]"] = "",
 --   ["Bamboo Thicket"] = "",
---   ["Barrel Eater!"] = "",
---   ["Barrel Launcher"] = "",
+  ["Barrel Eater!"] = "Pożeracz Beczek!",
+  ["Barrel Launcher"] = "Wyrzutnia Beczek",
   ["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Uderzaj piłkami w swoich przeciwników|i strącaj ich do wody!",
   ["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Uderzaj swoich przekiwników|wyrzucając przez kosz, poza mapę!",
   ["Bazooka Training"] = "Trening bazooki",
@@ -26,10 +26,10 @@
   ["BOOM!"] = "BUM!",
   ["Boss defeated!"] = "Boss pokonany!",
   ["Boss Slayer!"] = "Pogromca bossów",
---   ["Build a track and race."] = "",
+  ["Build a track and race."] = "Zbuduj trasię i ścigaj się.",
   ["CAPTURE THE FLAG"] = "PRZECHWYĆ FLAGĘ",
   ["Careless"] = "Nieostrożny",
---   ["Change Weapon"] = "",
+  ["Change Weapon"] = "Zmień broń",
   ["Clumsy"] = "Fajtłapa",
   ["Codename: Teamwork"] = "Kryptonim: Praca zespołowa",
   ["Complete the track as fast as you can!"] = "Ukończ trasę tak szybko jak tylko potrafisz!",
@@ -41,10 +41,10 @@
   ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "Żółtodziobie!",
   ["Dangerous Ducklings"] = "Niebezpieczne Kaczory",
 --   ["Deadweight"] = "",
---   ["Demolition is fun!"] = "",
+  ["Demolition is fun!"] = "Rozwałka jest fajna!",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
   ["Destroy invaders to score points."] = "Zabijaj najeźdźców by zdobyć punkty.",
---   ["Double Kill!"] = "",
+  ["Double Kill!"] = "Podwójna śmierć!",
   ["Drone Hunter!"] = "Łowca dronów",
 --   ["Drowner"] = "",
   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "Z każdą turą dostaniesz 1-3 bronie",
@@ -53,11 +53,11 @@
   ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Zniszcz wszystkie cele zanim upłynie czas.|W tej misji masz nieskończoną ilość amunicji.", 
   ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Zabij Truciciela zanim skończy się czas",
   ["Eliminate the Blue Team"] = "Zniszcz niebieską drużynę",
---   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
---   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
-  ["Eliminate the enemy specialists."] = "Weliminuj specjalistów wroga.",
+  ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "Wyeliminuj przeciwnika przed upłynięciem czasu.", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+  ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "Wybij jeże przeciwnika by wygrać.",
+  ["Eliminate the enemy specialists."] = "Zabij specjalistów wroga.",
   ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- Rozwal Jednostkę 3378 |- Twoja drużyna musi przetrwać",
---   ["Energetic Engineer"] = "",
+  ["Energetic Engineer"] = "Energetyczny Inżynier",
   ["Enjoy the swim..."] = "Popływaj trochę...",
   ["[Enter]"] = "[Enter]",
   ["Fastest lap: "] = "Najszybsze okrążenie: ",
@@ -69,7 +69,7 @@
   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "Flagi i baza zostaną umieszzcone tam gdzie zespół zakończy swą pierwszą turę.",
 --   ["Flamer"] = "",
 --   ["Friendly Fire!"] = "",
---   ["fuel extended!"] = "",
+  ["fuel extended!"] = "zdobyto paliwo",
   ["GAME BEGUN!!!"] = "GRA ROZPOCZĘTA!!!",
   ["Game Modifiers: "] = "Modyfikatory: ",
   ["GAME OVER!"] = "KONIEC GRY!",
@@ -79,15 +79,15 @@
   ["GO! GO! GO!"] = "RUCHY! RUCHY! RUCHY!",
   ["Good birdy......"] = "Dooobry ptaszek...",
   ["Good luck out there!"] = "Powodzenia!",
---   ["Good so far!"] = "",
---   ["Good to go!"] = "",
+  ["Good so far!"] = "Jak dotąd idzie dobrze!",
+  ["Good to go!"] = "Gotowi do akcji!",
   ["GOTCHA!"] = "MAM CIĘ!",
---   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
+  ["Grab Mines/Explosives"] = "Chwyć miny/beczki",
   ["Hahahaha!"] = "Hahahaha!",
   ["Haha, now THAT would be something!"] = "Haha, to było by COŚ",
   [" Hapless Hogs left!"] = " Nieszczęsne Jeże pozostały",
   ["Hapless Hogs"] = "Nieszczęsne Jeże",
---   ["Health crates extend your time."] = "",
+  ["Health crates extend your time."] = "Apteczki dodają czas.",
 --   ["Heavy"] = "",
   ["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Koszykówka",
   ["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Knockball",
@@ -101,15 +101,15 @@
   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "Jak to dobrze, że Nagła Śmierć jest dopiero za 99 tur...",
   ["Jumping is disabled"] = "Skakanie jest niemożliwe",
 --   ["Kamikaze Expert!"] = "",
---   ["Keep it up!"] = "",
---   ["Killing spree!"] = "",
+  ["Keep it up!"] = "Tak trzymaj!",
+  ["Killing spree!"] = "Masakra!",
   ["KILLS"] = "Zabicia",
---   ["Last Target!"] = "",
+  ["Last Target!"] = "Ostatni cel!",
   ["[Left Shift]"] = "[Lewy Shift]",
   ["Listen up, maggot!!"] = "Słuchaj mnie, gnido!",
---   ["Lively Lifeguard"] = "",
+  ["Lively Lifeguard"] = "Ratownik!",
 --   ["Mine Deployer"] = "",
---   ["Mine Eater!"] = "",
+  ["Mine Eater!"] = "Pożeracz min!",
   ["|- Mines Time:"] = "|- Czas detonacji min:",
   ["MISSION FAILED"] = "MISJA ZAKOŃCZONA NIEPOWODZENIEM", 
   ["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISJA POWIODŁA SIĘ", 
@@ -117,13 +117,13 @@
   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "Poruszanie się: [Góra], [Dół], [Lewo], [Prawo]",
   ["Multi-shot!"] = "Wielokrotny strzał",
   ["Nameless Heroes"] = "Bezimienni Bohaterowie",
---   ["New Barrels Per Turn"] = "",
+  ["New Barrels Per Turn"] = "Ilość beczek dodanych co turę",
   ["NEW CLAN RECORD: "] = "NOWY REKORD ZESPOŁU: ",
   ["NEW fastest lap: "] = "NOWE najszybsze okrążenie: ",
---   ["New Mines Per Turn"] = "",
+  ["New Mines Per Turn"] = "Ilość min dodanych co turę",
   ["NEW RACE RECORD: "] = "NOWY REKORD WYŚCIGU: ",
---   ["Newton's Hammock"] = "",
-  ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "BRAK PUNKTÓW ORIENTACYJNYCH",
+  ["Newton's Hammock"] = "Hamak Newtona",
+  ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "ZA MAŁO PUNKTÓW KONTROLNYCH",
   ["Not So Friendly Match"] = "Mecz Nie-Do-Końca Towarzyski", 
   ["Oh no! Just try again!"] = "Ojojoj! Spróbuj jeszcze raz!", 
   ["Oh no! Time's up! Just try again."] = "Ajajaj! Koniec czasu! Spróbuj jeszcze raz.", 
@@ -133,25 +133,25 @@
 --   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
   ["Per-Hog Ammo"] = "Oddzielna amunicja dla jeży",
   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "Postaw więcej punktów orientacyjnych za pomocą [Entera]",
---   ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "",
+  ["Place more waypoints using the 'Air Attack' weapon."] = "Postaw więcej punktów orientacyjnych używając [Nalotu]",
   ["points"] = "punkty", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
   ["Poison"] = "Truciciel",
   ["Power Remaining"] = "pkt. energii pozostało",
---   ["Prepare yourself"] = "",
+  ["Prepare yourself"] = "Przygotuj się",
   ["Press [Precise] to skip intro"] = "Naciśnij [Precyzyjne celowanie] by pominąć intro",
---   ["Race complexity limit reached."] = "",
---   ["RACER"] = "",
+  ["Race complexity limit reached."] = "Osiągnięto limit złożoności trasy.",
+  ["RACER"] = "WYŚCIG",
   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Przynieś flagę wroga do swojej bazy by zdobyć punkt | - Pierwszy kto zrobi to 3 razy, wygrywa | - Punkt zdobywasz tylko gdy twoja flaga znajduje się w bazie | - Jeże upuszczą flagę gdy zostaną zabite bądź utopione | - Upuszczona flaga może być przywrócona lub przechwycona ponownie | - Jeże odradzają się po śmierci",
---   ["Round Limit:"] = "",
+  ["Round Limit:"] = "Ilość rund:",
   ["Round Limit"] = "Ilość rund",
---   ["Rounds Complete: "] = "",
+  ["Rounds Complete: "] = "Ukończono rund: ",
   ["Rounds Complete"] = "Koniec",
   ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "ZASADY GRY [Naciśnij ESC by zobaczyć]",    
   ["Save as many hapless hogs as possible!"] = "Uratuj jak najwięcej nieszczęsnych jeży",
   ["SCORE"] = "PUNKTY",
   ["sec"] = "sek",
   ["See ya!"] = "Do zobaczenia!",
---   ["selected!"] = "",
+  ["selected!"] = "wybrany!",
   ["Shield boosted! +30 power"] = "Osłona ulepszona: +30 energii",
   ["Shield Depleted"] = "Straciłeś Osłonę",
   ["Shield is fully recharged!"] = "Osłona całkowicie naładowana",
@@ -162,7 +162,7 @@
   ["Shield Seeker!"] = "Zdobywca osłon!",
   ["Shotgun Team"] = "Strzelcy",
   ["Shotgun Training"] = "Trening strzelecki",
---   ["shots remaining."] = "",
+  ["shots remaining."] = "strzałów pozostało.",
   ["Silly"] = "Głuptas",
 --   ["Sinky"] = "",
   ["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s utonął i drużyna %d|dostała punkt karny!| |Punktacja:", 
@@ -187,29 +187,29 @@
 --   ["This rain is really something..."] = "",
   ["TIME: "] = "CZAS: ",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
-  ["Time Extended!"] = "Dodatkowy Czas!",
---   ["Time Extension"] = "",
+  ["Time Extended!"] = "Więcej Czasu!",
+  ["Time Extension"] = "Dodatkowy Czas!",
   ["Toggle Shield"] = "Wł/Wył Osłonę",
   ["Toxic Team"] = "Toksyczny zespół", 
   ["TRACK COMPLETED"] = "UKOŃCZONO TRASĘ",
---   ["TRACK FAILED!"] = "",
+  ["TRACK FAILED!"] = "TRASA NIEUKOŃCZONA!",
   ["TrophyRace"] = "TrophyRace",
   ["T_T"] = "T_T",
 --   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
   ["Turn Time"] = "Długość Tury",
---   ["Unit"] = "",
+  ["Unit"] = "Jednostka",
   ["Unit 3378"] = "Jednostka 3378",
---   ["Unit 835"] = "",
+  ["Unit 835"] = "Jednostka 835",
 --   ["Unlimited Attacks"] = "",
---   ["Unstoppable!"] = "",
+  ["Unstoppable!"] = "Nie do zatrzymania!",
 --   ["User Challenge"] = "",
   ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Użyj liny by jak najszybciej dotrzec od startu do mety",
   ["Victory for the "] = "Zwycięstwo przypadło",
-  ["Waypoint placed."] = "Postawiono punkt orientacyjny",
---   ["Way-Points Remaining"] = "",
+  ["Waypoint placed."] = "Postawiono punkt kontrolny",
+  ["Way-Points Remaining"] = "Pozostało punktów: ",
   ["Weapons Reset"] = "Bronie odnawiają się",
---   ["Well done."] = "",
---   ["Will this ever end?"] = "",
+  ["Well done."] = "Dobra robota",
+  ["Will this ever end?"] = "Co to się kiedyś skończy?",
   ["WINNING TIME: "] = "ZWYCIĘSKI CZAS: ",
   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "Przysiągłbym, że woda zdaje się podnosić!",
   ["You have SCORED!!"] = "Zdobyłeś PUNKT",