updated swedish translation
authorhenek
Fri, 05 Nov 2010 13:16:36 -0400
changeset 4126 8ac87321c8b9
parent 4125 877ecc9d9d82
child 4127 419b0e22dcd0
updated swedish translation
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sv.ts
share/hedgewars/Data/misc/hedgewars-mimeinfo.xml
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sv.ts	Fri Nov 05 12:52:37 2010 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sv.ts	Fri Nov 05 13:16:36 2010 -0400
@@ -93,12 +93,12 @@
   <message>
     <source>Hedgewars Demo File</source>
     <comment>File Types</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Demo-fil för Hedgewars</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars Save File</source>
     <comment>File Types</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Sparfil för Hedgewars</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -640,7 +640,7 @@
   <message>
     <source>You&apos;re able to associate Hedgewars related files (savegames and demo recordings) with the game to launch them right from your favorite file or internet browser.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Du kan associera Hedgewars-relaterade filer (sparfiler och demo-inspelningar) med spelet för att köra dem direkt från den filhanterare eller webbläsare du tycker bäst om.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -952,19 +952,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>All (living) hedgehogs are fully restored at the end of turn</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Alla (levande) igelkottar återfår sin hälsa i slutet av varje tur</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Attacking does not end your turn.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Att använda vapen avslutar inte din tur.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Weapons are reset to starting values each turn.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vapnen nollställs till startvärderna varje tur.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Each hedgehog has its own ammo. It does not share with the team.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Varje igelkott har sin egen ammunition. Laget delar inte med varandra.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1448,11 +1448,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>All file associations have been set.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Alla filassociationer har satts.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>File association failed.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Filassociationer har misslyckats.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1546,7 +1546,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Associate file extensions</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Associera filextentioner</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1690,19 +1690,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Reset Health</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Återställ hälsa</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unlimited Attacks</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Obegränsade attacker</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Reset Weapons</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Återställ vapen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Per Hedgehog Ammo</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ammunition per igelkott</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
--- a/share/hedgewars/Data/misc/hedgewars-mimeinfo.xml	Fri Nov 05 12:52:37 2010 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/misc/hedgewars-mimeinfo.xml	Fri Nov 05 13:16:36 2010 -0400
@@ -11,7 +11,7 @@
   <comment xml:lang="fr">Hedgewars Démonstration</comment>
   <comment xml:lang="pl">Demo gry Hedgewars</comment>
   <comment xml:lang="sk">Demo hry Hedgewars</comment>
-  <comment xml:lang="sv">Hedgewars demo</comment>
+  <comment xml:lang="sv">Demo för Hedgewars</comment>
   <comment xml:lang="es">Demo de Hedgewars</comment>
   <comment xml:lang="it">Demo di Hedgewars</comment>
 	<comment xml:lang="pt">Hedgewars Demo</comment>
@@ -28,7 +28,7 @@
   <comment xml:lang="de">Hedgewars gespeichertes Spiel</comment>
   <comment xml:lang="pl">Zapis gry Hedgewars</comment>
   <comment xml:lang="sk">Uložená hra Hedgewars</comment>
-  <comment xml:lang="sv">Hedgewars-sparfil</comment>
+  <comment xml:lang="sv">Sparfil för Hedgewars</comment>
   <comment xml:lang="es">Partida guardada de Hedgewars</comment>
   <comment xml:lang="it">Partita salvata di Hedgewars</comment>
 	<comment xml:lang="pt">Partida guardada de Hedgewars</comment>