Updated Slovak translation
authorjose1711
Thu, 08 Sep 2011 00:34:57 +0200
changeset 5753 f5dcef0bb8b9
parent 5751 f8f7e61d090d
child 5801 531f64292489
child 5939 d4680c51b220
Updated Slovak translation
share/hedgewars/Data/Locale/sk.lua
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sk.lua	Sun Sep 04 00:48:54 2011 +0200
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sk.lua	Thu Sep 08 00:34:57 2011 +0200
@@ -1,7 +1,7 @@
 locale = {
     [":("] = ":(",
     ["!!!"] = "!!!",
---   ["..."] = "",
+    ["..."] = "...",
     ["Accuracy Bonus!"] = "Bonus za presnosť!",
     ["a Hedgewars mini-game"] = "minihra Hedgewars", -- Space_Invasion, The_Specialists
 	["Aiming Practice"] = "Tréning presnosti", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
@@ -17,7 +17,7 @@
     ["Bloody Rookies"] = "Mizerní zelenáči", -- 01#Boot_Camp, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree
     ["BOOM!"] = "BUM!",
     ["Boom!"] = "Bum!",
---   ["Boss defeated!"] = "",
+    ["Boss defeated!"] = "Vodca bol porazený!",
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
     ["CAPTURE THE FLAG"] = "ZMOCNITE SA VLAJKY",
     ["Careless"] = "Bezstarostný",
@@ -53,12 +53,12 @@
     ["Flag respawned!"] = "Vlajka obnovená!",
     ["Flag returned!"] = "Vlajka vrátená!",
 --   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
---   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
---   ["Game Modifiers: "] = "",
+    ["GAME BEGUN!!!"] = "HRA ZAČALA!!!",
+    ["Game Modifiers: "] = "Modifikátory hry: ",
     ["GAME OVER!"] = "KONIEC HRY!",
     ["Game Started!"] = "Hra začala!",
     ["Get on over there and take him out!"] = "Okamžite sa tam presuň a zneškodni ho!",
---   ["Goal"] = "",
+    ["Goal"] = "Cieľ",
     ["GO! GO! GO!"] = "POHYB! POHYB! POHYB!",
     ["Good birdy......"] = "Dobrý vtáčik......",
     ["Good luck out there!"] = "Veľa šťastia!",
@@ -67,7 +67,7 @@
     ["Haha, now THAT would be something!"] = "Haha, tak TO by bolo niečo!",
 --   ["Hapless Hogs"] = "",
 --   [" Hapless Hogs left!"] = "",
---   ["Heavy"] = "",
+    ["Heavy"] = "Ťažký",
 	["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Basketbal",
 	["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Knockball",
     ["Heh, it's not that bad."] = "Heh, to nie je také zlé.",
@@ -89,8 +89,8 @@
     ["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISIA ÚSPEŠNÁ", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
     ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "Pohyb: [Hore], [Dole], [Vľavo], [Vpravo]",
 --   ["Multi-shot!"] = "",
---   ["Nameless Heroes"] = "",
---   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
+    ["Nameless Heroes"] = "Hrdinovia bez mena",
+    ["NEW CLAN RECORD: "] = "NOVÝ KLANOVÝ REKORD: ",
 	["NEW fastest lap: "] = "NOVÉ najrýchlejšie kolo: ",
 --   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
 --   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
@@ -100,34 +100,34 @@
     ["Operation Diver"] = "Operácia Potápač",
     ["Opposing Team: "] = "Nepriateľský tím",
     ["Pathetic Hog #%d"] = "Žalostný ježko #%d",
---   ["Per-Hog Ammo"] = "",
---   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
+    ["Per-Hog Ammo"] = "Samostatná munícia pre ježkov",
+    ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "Umiesnite viac bodov pomocou [ENTER]u",
     ["points"] = "body", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
     ["Poison"] = "Poison",
---   ["Power Remaining"] = "",
---   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
+    ["Power Remaining"] = "Zostáva energie",
+    ["Press [Precise] to skip intro"] = "Stlačte [Presnejšie mierenie] pre preskočenie intra",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
     [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Skórujete prinesením nepriateľskej vlajky do vašej základne | - Prvý tím, ktorý dosiahne 3 body, vyhráva | - Skórujete len vtedy, keď je máte svoju vlajku v základni | - Spadnuté vlajky môžu byť vrátené na základňu alebo sa ich môže zmocniť súpere | - Ježkovia po smrti ožiujú",
---   ["Round Limit"] = "",
---   ["Rounds Complete"] = "",
+    ["Round Limit"] = "Limit na kolo",
+    ["Rounds Complete"] = "Dokončených kôl",
     ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "PRAVIDLÁ HRY [Stlačte Esc pre ich zobrazenie]",
 --   ["s|"] = "",
 --   ["Save as many hapless hogs as possible!"] = "",
---   ["SCORE"] = "",
+    ["SCORE"] = "SKÓRE",
     ["sec"] = "sek", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
     ["See ya!"] = "Tak zatiaľ!",
---   ["s"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
---   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
---   ["Shield Depleted"] = "",
---   ["Shield is fully recharged!"] = "",
+    ["s"] = "s", -- GaudyRacer, Space_Invasion
+    ["Shield boosted! +30 power"] = "Štít posilnený! Energia +30",
+    ["Shield Depleted"] = "Štít vyčerpaný",
+    ["Shield is fully recharged!"] = "Štít je plne nabitý!",
 --   ["Shield Master!"] = "",
 --   ["Shield Miser!"] = "",
---   ["Shield OFF:"] = "",
---   ["Shield ON:"] = "",
---   ["Shield Seeker!"] = "",
+    ["Shield OFF:"] = "Štít VYPNUTÝ:",
+    ["Shield ON:"] = "Štít ZAPNUTÝ:",
+    ["Shield Seeker!"] = "Hľadač štítov!",
 	["Shotgun Team"] = "Shotgun tím",
 	["Shotgun Training"] = "Tréning s brokovnicou",
---   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
+    ["Shots Left: "] = "Zostáva striel: ", -- GaudyRacer, Tumbler
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
 	["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s je mimo hru a tím %d|dostal trestný bod!| |Skóre:", -- Basketball, Knockball
@@ -137,7 +137,7 @@
 --   ["Sponge"] = "",
     ["Spooky Tree"] = "Strašidelný strom",
 --   ["STATUS UPDATE"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
---   ["Switched to "] = "",
+    ["Switched to "] = "Prepnuté na ",
 	["Team %d: "] = "Tím %d: ",
 --   ["Team Scores"] = "", -- Control, Space_Invasion
 --   ["That Sinking Feeling"] = "",
@@ -149,9 +149,9 @@
     ["This rain is really something..."] = "Ten dážď naozaj stojí za to...",
     ["TIME: "] = "ČAS: ",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
---   ["Time Extended!"] = "",
---   ["Time Left: "] = "",
---   ["Toggle Shield"] = "",
+    ["Time Extended!"] = "Predĺžený čas!",
+    ["Time Left: "] = "Zostávajúci čas: ",
+    ["Toggle Shield"] = "Prepnúť štít",
     ["Toxic Team"] = "Toxic tím", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
     ["Track Time: "] = "Čas: ",
@@ -166,10 +166,10 @@
     ["Victory for the "] = "Víťazstvo pre", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
---   ["WINNING TIME: "] = "",
+    ["WINNING TIME: "] = "ČAS PRE VÍŤAZSTVO: ",
 --   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "",
     ["You have SCORED!!"] = "SKÓROVALI ste!!",
---   ["You saved"] = "",
+    ["You saved"] = "Zachránili ste",
     ["You've failed. Try again."] = "Neuspeli ste. Skúste to znova.",
 	["You've reached the goal!| |Time: "] = "Dosiahli ste cieľ!| |Čas: ",
 	["'Zooka Team"] = "Bazuka tím",