Updated Slovak translation
authorjose1711
Sun, 04 Sep 2011 00:48:54 +0200
changeset 5751 f8f7e61d090d
parent 5750 6bbf7aee2cdf
child 5753 f5dcef0bb8b9
Updated Slovak translation
share/hedgewars/Data/Locale/sk.lua
share/hedgewars/Data/Locale/sk.txt
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sk.lua	Sat Sep 03 18:04:19 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sk.lua	Sun Sep 04 00:48:54 2011 +0200
@@ -22,7 +22,7 @@
     ["CAPTURE THE FLAG"] = "ZMOCNITE SA VLAJKY",
     ["Careless"] = "Bezstarostný",
     ["Clumsy"] = "Nešikovný",
-    ["Codename: Teamwork"] = "Kódové meno: Teamová práca",
+    ["Codename: Teamwork"] = "Kódové meno: Tímová práca",
 --   ["Complete the track as fast as you can!"] = "",
     ["Congratulations!"] = "Gratulujem!",
 	["Congratulations! You've eliminated all targets|within the allowed time frame."] = "Gratulujem! Zneškodnili ste všetky ciele|v stanovenom čase.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
@@ -37,7 +37,7 @@
 --   ["Drone Hunter!"] = "",
 --   ["Drowner"] = "",
 --   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
---   ["Each turn you get one random weapon"] = "",
+    ["Each turn you get one random weapon"] = "Každé koho dostanete jednu náhodnú zbraň",
     ["Eliminate all enemies"] = "Zneškodnite všetkých nepriateľov",
 	["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Zneškodnite všetky ciele pred vypršaním času.|Na túto misiu máte neobmedzené množstvo streliva.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
     ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Zneškodnite Poisona pred tým, ako vyprší čas",
@@ -57,20 +57,20 @@
 --   ["Game Modifiers: "] = "",
     ["GAME OVER!"] = "KONIEC HRY!",
     ["Game Started!"] = "Hra začala!",
-    ["Get on over there and take him out!"] = "Okamžite poď sem a dostaň ho!",
+    ["Get on over there and take him out!"] = "Okamžite sa tam presuň a zneškodni ho!",
 --   ["Goal"] = "",
-    ["GO! GO! GO!"] = "POĎ! POĎ! POĎ!",
+    ["GO! GO! GO!"] = "POHYB! POHYB! POHYB!",
     ["Good birdy......"] = "Dobrý vtáčik......",
     ["Good luck out there!"] = "Veľa šťastia!",
---   ["GOTCHA!"] = "",
---   ["Hahahaha!"] = "",
---   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
+    ["GOTCHA!"] = "A MÁM ŤA!",
+    ["Hahahaha!"] = "Hehehehe!",
+    ["Haha, now THAT would be something!"] = "Haha, tak TO by bolo niečo!",
 --   ["Hapless Hogs"] = "",
 --   [" Hapless Hogs left!"] = "",
 --   ["Heavy"] = "",
 	["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Basketbal",
 	["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Knockball",
---   ["Heh, it's not that bad."] = "",
+    ["Heh, it's not that bad."] = "Heh, to nie je také zlé.",
 --   ["Hit Combo!"] = "",
     ["Hmmm..."] = "Hmm..",
     ["Hooray!"] = "Hurá!",
@@ -80,8 +80,8 @@
 --   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "",
 --   ["Jumping is disabled"] = "",
 --   ["Kamikaze Expert!"] = "",
---   ["KILLS"] = "",
---   ["[Left Shift]"] = "",
+    ["KILLS"] = "ZABITÍ:",
+    ["[Left Shift]"] = "[Ľavý Shift]",
     ["Listen up, maggot!!"] = "Počúvaj, ty biedny červ!",
     ["|- Mines Time:"] = "|- Časovač pre míny:", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
     ["MISSION FAILED"] = "MISIA NEÚSPEŠNÁ", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -145,8 +145,8 @@
     ["The enemy is hiding out on yonder ducky!"] = "Nepriateľ sa schováva na tamtej kačičke!",
     ["The flag will respawn next round."] = "V ďalšom kole sa obnoví vlajka.",
 --   ["The Nameless One"] = "",
---   ["THE SPECIALISTS"] = "",
---   ["This rain is really something..."] = "",
+    ["THE SPECIALISTS"] = "ŠPECIALISTI",
+    ["This rain is really something..."] = "Ten dážď naozaj stojí za to...",
     ["TIME: "] = "ČAS: ",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
 --   ["Time Extended!"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sk.txt	Sat Sep 03 18:04:19 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sk.txt	Sun Sep 04 00:48:54 2011 +0200
@@ -258,7 +258,7 @@
 03:43=Zahrať Beathovenovu smrteľnú sonátu
 03:44=Spotrebujte do: 1923
 03:45=Sila vedy
-03:46=Hot Hot Hot!
+03:46=Páli, páli, páli!
 03:47=Prilepte ich niekam šikovne!
 03:48=A je tu Hammer-time!
 03:49=Je dobrý na to, na čo si myslíte
@@ -267,6 +267,7 @@
 03:52=NEPOUŽÍVANÉ
 03:53=Typ 40
 03:54=Postavte niečo
+03:55=Pomôcka
 
 ; Popis zbraní (ako oddeľovač riadkov použite |)
 04:00=Zaútočte na vašich nepriateľov obyčajným granátom.|Vybuchne vtedy, keď vyprší časomiera.|1‐5: Nastavenie časovača granátu|Útok: Držanie tlačidla zvyšuje silu hodu|
@@ -319,6 +320,12 @@
 04:47=Dvojnásobná radosť s dvoma ostnatými,|prikrádajúcimi sa, lepkavými mínami. Pripravte|reťazovú reakciu alebo sa ochráňte (alebo oboje|naraz!)|Útok: Podržte dlhšie pre vyššiu silu výstrelu|(dvakrát)|
 04:48=Prečo si vylievať svoj hnev len na krtkoch?|Búchanie po ježkoch vie byť rovnako zábavné! Dobrá|rana týmto kladivom vezme ježkovi tretinu jeho|zdravia a zarazí ho do zeme.|Útok: Aktivovanie|
 04:49=Oživte vašich priateľov!|Ale pozor, že táto zbraň oživí aj vašich nepriateľov.|Útok: Pre pomalé oživovanie držte útok stlačený|Hore: Urýchlenie oživovania
+04:50=Skrýva sa pred vami nepriateľ pod zemou? Vykopte|ho pomocou raketovej vŕtačky!|Časovač nastavuje počet sekúnd|do detonácie.
+04:51=Nemíňajte muníciu - hod blatom je zdarma.|Trošku štípe a dokáže ježka zhodiť.
+04:52=NEPOUŽITÉ
+04:53=Vyberte sa na cestu časom a priestorom|a nechajte vašich priateľov bojovať bez vás.|Buďte pripravený vrátiť sa kedykoľvek,|buď pri Náhlej smrti alebo keď sú všetci porazení.|Poznámka: Nefunguje počas Náhlej smrti,|ak ste sám alebo ak ste kráľom.
+04:54=NEKOMPLETNÉ
+04:55=Rozprášte prúd lepkavej hliny.|Postavte mosty, pochovajte nepriateľov,|zapečaťte tunely. Buďte|však opatrný a nezašpinte sa|od nej aj vy.
 
 
 ; Reťazce pre ciele hry