- lupdate-qt4 && lrelease-qt4
authorunc0rr
Fri, 15 Aug 2008 03:59:36 +0000
changeset 1213 173c79113dfe
parent 1212 9890facbe047
child 1214 090f94cd663e
- lupdate-qt4 && lrelease-qt4 - Update Italian translation
hedgewars.kdevelop
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_bg.qm
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_bg.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_de.qm
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_de.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_fr.qm
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_fr.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_it.qm
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_it.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.qm
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_ru.qm
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_ru.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.qm
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts
--- a/hedgewars.kdevelop	Thu Aug 14 14:43:40 2008 +0000
+++ b/hedgewars.kdevelop	Fri Aug 15 03:59:36 2008 +0000
@@ -213,7 +213,7 @@
    <hidenonlocation>false</hidenonlocation>
   </groups>
   <tree>
-   <hidepatterns/>
+   <hidepatterns></hidepatterns>
    <hidenonprojectfiles>true</hidenonprojectfiles>
    <showvcsfields>false</showvcsfields>
   </tree>
Binary file share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_bg.qm has changed
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_bg.ts	Thu Aug 14 14:43:40 2008 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_bg.ts	Fri Aug 15 03:59:36 2008 +0000
@@ -26,7 +26,7 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="458"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="470"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Грешка</translation>
   </message>
@@ -36,7 +36,7 @@
     <translation type="obsolete">Изберете демо от списъка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="369"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="381"/>
     <source>OK</source>
     <translation>Добре</translation>
   </message>
@@ -46,17 +46,17 @@
     <translation type="obsolete">Изберете сървър от списъка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="368"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="380"/>
     <source>Please, select record from the list above</source>
     <translation>Изберете запис от списъка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="635"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="647"/>
     <source>Cannot save record to file %1</source>
     <translation>Грешка при запис във файл %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="459"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="471"/>
     <source>Unable to start the server</source>
     <translation>Грешка при стартиране на сървъра</translation>
   </message>
@@ -105,6 +105,19 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>HWMapContainer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="61"/>
+    <source>Map</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="65"/>
+    <source>Themes</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>HWNet</name>
   <message>
     <location filename="" line="7471221"/>
@@ -156,17 +169,17 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="153"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Грешка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="145"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="146"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation>Грешка при свързване. Моля проверете името на сървъра и порта.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="149"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="150"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation>Отказано свързване</translation>
   </message>
@@ -184,12 +197,12 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="124"/>
     <source>Discard</source>
-    <translation>Отказ</translation>
+    <translation type="obsolete">Отказ</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="209"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Запис</translation>
+    <translation type="obsolete">Запис</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -197,42 +210,42 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="66"/>
     <source>Multiplayer</source>
-    <translation>Отборна игра</translation>
+    <translation type="obsolete">Отборна игра</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="63"/>
     <source>Single Player</source>
-    <translation>Единична игра</translation>
+    <translation type="obsolete">Единична игра</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="69"/>
     <source>Net game</source>
-    <translation>Игра в мрежа</translation>
+    <translation type="obsolete">Игра в мрежа</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="72"/>
     <source>Saved games</source>
-    <translation>Запазени игри</translation>
+    <translation type="obsolete">Запазени игри</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="75"/>
     <source>Demos</source>
-    <translation>Демота</translation>
+    <translation type="obsolete">Демота</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="78"/>
     <source>Setup</source>
-    <translation>Настройка</translation>
+    <translation type="obsolete">Настройка</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="81"/>
     <source>About</source>
-    <translation>Относно</translation>
+    <translation type="obsolete">Относно</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="84"/>
     <source>Exit</source>
-    <translation>Изход</translation>
+    <translation type="obsolete">Изход</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -240,10 +253,10 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="252"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Назад</translation>
+    <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="260"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="261"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Старт</translation>
   </message>
@@ -251,22 +264,22 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="387"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="399"/>
     <source>Local</source>
     <translation>Локален</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="391"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="403"/>
     <source>Internet</source>
     <translation>Интернет</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="451"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="460"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Грешка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="451"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="460"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation>Изберете сървър от списъка</translation>
   </message>
@@ -274,32 +287,32 @@
 <context>
   <name>PageOptions</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="283"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="289"/>
     <source>New team</source>
     <translation>Нов отбор</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="288"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="294"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation>Редактиране на отбора</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="336"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Запис</translation>
+    <translation type="obsolete">Запис</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="338"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Назад</translation>
+    <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="346"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="316"/>
     <source>Weapons set</source>
     <translation>Оръжия</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="349"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="319"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Редактиране</translation>
   </message>
@@ -307,37 +320,37 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Грешка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="140"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Изберете запис от списъка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="141"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>Добре</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Rename dialog</source>
     <translation>Преименуване</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Enter new file name:</source>
     <translation>Въведете ново име на файл:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="127"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
     <source>Cannot rename to</source>
     <translation>Не може да се преименува в</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Cannot delete file</source>
     <translation>Файлът не може да се изтрие</translation>
   </message>
@@ -347,22 +360,22 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="651"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Назад</translation>
+    <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="652"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="638"/>
     <source>Default</source>
     <translation>По подразбиране</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="653"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="639"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Изтриване</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="654"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Запис</translation>
+    <translation type="obsolete">Запис</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -379,14 +392,42 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>PageSinglePlayer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="602"/>
+    <source>Simple Game</source>
+    <translation type="unfinished">Бърза игра</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="603"/>
+    <source>Training</source>
+    <translation type="unfinished">Тренировка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="604"/>
+    <source>Multiplayer</source>
+    <translation type="unfinished">Отборна игра</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="605"/>
+    <source>Saved games</source>
+    <translation type="unfinished">Запазени игри</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="606"/>
+    <source>Demos</source>
+    <translation type="unfinished">Демота</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="318"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="356"/>
     <source>Enable sound</source>
     <translation>Включване на звука</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="314"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="348"/>
     <source>Fullscreen</source>
     <translation>Пълен екран</translation>
   </message>
@@ -396,20 +437,25 @@
     <translation>Режим фортове</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="364"/>
     <source>Show FPS</source>
     <translation>Показване на брой кадри за секунда</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="330"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="368"/>
     <source>Alternative damage show</source>
     <translation>Показване на алтернативен режим на щетите</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="322"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="360"/>
     <source>Enable music</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="352"/>
+    <source>Frontend fullscreen</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QComboBox</name>
@@ -419,32 +465,32 @@
     <translation>случайна карта...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="183"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
     <source>Human</source>
     <translation>Човек</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation>Ниво 5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation>Ниво 4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation>Ниво 3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation>Ниво 2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="189"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation>Ниво 1</translation>
   </message>
@@ -452,37 +498,37 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="112"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="113"/>
     <source>Team Members</source>
     <translation>Членове на отбора</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="102"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="103"/>
     <source>Team</source>
     <translation>Отбор</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="198"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="199"/>
     <source>Fort</source>
     <translation>Форт</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="168"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="169"/>
     <source>Grave</source>
     <translation>Гроб</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="127"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="128"/>
     <source>Key binds</source>
     <translation>Клавиши</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="278"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="285"/>
     <source>Teams</source>
     <translation>Отбори</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="292"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
     <source>Audio/Graphic options</source>
     <translation>Настройки на Звук/Графика</translation>
   </message>
@@ -494,7 +540,7 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="353"/>
     <source>Net options</source>
-    <translation>Мрежови настройки</translation>
+    <translation type="obsolete">Мрежови настройки</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="33"/>
@@ -512,22 +558,22 @@
     <translation>Играещи отбори</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="180"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="181"/>
     <source>Team level</source>
     <translation>Ниво на отбора</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="395"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="407"/>
     <source>Net game</source>
     <translation>Мрежова игра</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="382"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="394"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation>Списък със сървъри</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="342"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="313"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Оръжия</translation>
   </message>
@@ -535,7 +581,7 @@
 <context>
   <name>QLabel</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="358"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="297"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation>Прякор</translation>
   </message>
@@ -610,12 +656,12 @@
     <translation>Начално здраве</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="577"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Награда за най-добър изстрел е спечелена от &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; с &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; точки.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="601"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;По време на този рунд бяха убити &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; таралежи.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -625,12 +671,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.9&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="298"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="332"/>
     <source>Resolution</source>
     <translation>Разделителна способност</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="309"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="343"/>
     <source>FPS limit</source>
     <translation>Ограничение на брой кадри за секунда</translation>
   </message>
@@ -645,22 +691,22 @@
     <translation>Графика:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="73"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="76"/>
     <source>Translations:</source>
     <translation>Преводи:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="85"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="89"/>
     <source>Special thanks:</source>
     <translation>Специална благодарност:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="498"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="504"/>
     <source>Server name:</source>
     <translation>Име на сървъра:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="505"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="511"/>
     <source>Server port:</source>
     <translation>Порт:</translation>
   </message>
@@ -690,12 +736,12 @@
     <translation>Версия</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="584"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="596"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="65"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="68"/>
     <source>Sounds:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -703,7 +749,7 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="302"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>безименен</translation>
   </message>
@@ -724,12 +770,12 @@
 <context>
   <name>QMessageBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="67"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="243"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Грешка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="70"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="246"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -738,12 +784,12 @@
 Проверете инсталацията си</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="499"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="511"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Мрежа</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="500"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
     <source>Connection to server is lost</source>
     <translation>Загубена е връзка със сървъра</translation>
   </message>
@@ -771,12 +817,12 @@
 <context>
   <name>QObject</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="36"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Грешка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="37"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="39"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation>Не може да се създаде папка %1</translation>
   </message>
@@ -786,7 +832,7 @@
     <translation type="obsolete">Изход</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="40"/>
     <source>OK</source>
     <translation>Добре</translation>
   </message>
@@ -826,12 +872,12 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="42"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Назад</translation>
+    <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="607"/>
     <source>Simple Game</source>
-    <translation>Бърза игра</translation>
+    <translation type="obsolete">Бърза игра</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="" line="7471221"/>
@@ -844,7 +890,7 @@
     <translation type="obsolete">Запис</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="78"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Пускане на демо</translation>
   </message>
@@ -859,7 +905,7 @@
     <translation type="obsolete">Редактиране</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="404"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="416"/>
     <source>Connect</source>
     <translation>Свързване</translation>
   </message>
@@ -884,12 +930,12 @@
     <translation type="obsolete">Добавяне на отбор</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="633"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="622"/>
     <source>Go!</source>
     <translation>Напред!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="478"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="484"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Старт</translation>
   </message>
@@ -899,22 +945,22 @@
     <translation type="obsolete">Относно</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="377"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="389"/>
     <source>Start server</source>
     <translation>Стартиране на сървъра</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="413"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="425"/>
     <source>Update</source>
     <translation>Опресняване</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="524"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation>Изчакване</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="83"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="80"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Зареждане</translation>
   </message>
@@ -926,20 +972,20 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="612"/>
     <source>Training</source>
-    <translation>Тренировка</translation>
+    <translation type="obsolete">Тренировка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="418"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="430"/>
     <source>Specify</source>
     <translation>Указване</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="514"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="520"/>
     <source>default</source>
     <translation>по подразбиране</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="51"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="48"/>
     <source>Rename</source>
     <translation>Преименуване</translation>
   </message>
@@ -954,7 +1000,7 @@
     <translation>Отказ</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="55"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="52"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Изтриване</translation>
   </message>
@@ -962,22 +1008,22 @@
 <context>
   <name>QToolBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="133"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="134"/>
     <source>Actions</source>
     <translation>Действия</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="135"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="136"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Оръжия</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="137"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="138"/>
     <source>Weapon properties</source>
     <translation>Настройки на оръжията</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="139"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="140"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Друго</translation>
   </message>
Binary file share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_de.qm has changed
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_de.ts	Thu Aug 14 14:43:40 2008 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_de.ts	Fri Aug 15 03:59:36 2008 +0000
@@ -3,27 +3,27 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="458"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="470"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="368"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="380"/>
     <source>Please, select record from the list above</source>
     <translation>Bitte wähle einen Eintrag aus der Liste aus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="369"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="381"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="459"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="471"/>
     <source>Unable to start the server</source>
     <translation>Server konnte nicht gestartet werden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="635"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="647"/>
     <source>Cannot save record to file %1</source>
     <translation>Datei %1 konnte nicht gespeichert werden</translation>
   </message>
@@ -47,6 +47,19 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>HWMapContainer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="61"/>
+    <source>Map</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="65"/>
+    <source>Themes</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>HWNetServersModel</name>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="45"/>
@@ -67,17 +80,17 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="153"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="145"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="146"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation>Der Host wurde nicht gefunden. Bitte überprüfen Sie ihre Einstellungen.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="149"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="150"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation>Verbindungsaufbau abgelehnt</translation>
   </message>
@@ -95,12 +108,12 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="124"/>
     <source>Discard</source>
-    <translation>Verwerfen</translation>
+    <translation type="obsolete">Verwerfen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="209"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Speichern</translation>
+    <translation type="obsolete">Speichern</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -108,42 +121,42 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="63"/>
     <source>Single Player</source>
-    <translation>Einzelspieler</translation>
+    <translation type="obsolete">Einzelspieler</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="66"/>
     <source>Multiplayer</source>
-    <translation>Multiplayer</translation>
+    <translation type="obsolete">Multiplayer</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="69"/>
     <source>Net game</source>
-    <translation>Netzwerkspiel</translation>
+    <translation type="obsolete">Netzwerkspiel</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="72"/>
     <source>Saved games</source>
-    <translation>Savegames</translation>
+    <translation type="obsolete">Savegames</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="75"/>
     <source>Demos</source>
-    <translation>Demos</translation>
+    <translation type="obsolete">Demos</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="78"/>
     <source>Setup</source>
-    <translation>Einstellungen</translation>
+    <translation type="obsolete">Einstellungen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="81"/>
     <source>About</source>
-    <translation>Über</translation>
+    <translation type="obsolete">Über</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="84"/>
     <source>Exit</source>
-    <translation>Beenden</translation>
+    <translation type="obsolete">Beenden</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -151,10 +164,10 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="252"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Zurück</translation>
+    <translation type="obsolete">Zurück</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="260"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="261"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Start</translation>
   </message>
@@ -162,22 +175,22 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="387"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="399"/>
     <source>Local</source>
     <translation>LAN</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="391"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="403"/>
     <source>Internet</source>
     <translation>Internet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="451"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="460"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="451"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="460"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation>Bitte einen Server aus der Liste auswählen</translation>
   </message>
@@ -185,32 +198,32 @@
 <context>
   <name>PageOptions</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="283"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="289"/>
     <source>New team</source>
     <translation>Neues Team</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="288"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="294"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation>Team bearbeiten</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="336"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Speichern</translation>
+    <translation type="obsolete">Speichern</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="338"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Zurück</translation>
+    <translation type="obsolete">Zurück</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="346"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="316"/>
     <source>Weapons set</source>
     <translation>Waffen-Set</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="349"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="319"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Bearbeiten</translation>
   </message>
@@ -218,37 +231,37 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="140"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Bitte einen Eintrag aus der Liste auswählen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="141"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Rename dialog</source>
     <translation>Umbenennen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Enter new file name:</source>
     <translation>Neuer Dateiname:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="127"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
     <source>Cannot rename to</source>
     <translation>Datei kann nicht umbenannt werden in</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Cannot delete file</source>
     <translation>Datei kann nicht gelöscht werden</translation>
   </message>
@@ -258,22 +271,50 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="651"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Zurück</translation>
+    <translation type="obsolete">Zurück</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="652"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="638"/>
     <source>Default</source>
     <translation>Standard</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="653"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="639"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Löschen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="654"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Speichern</translation>
+    <translation type="obsolete">Speichern</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageSinglePlayer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="602"/>
+    <source>Simple Game</source>
+    <translation type="unfinished">Einfaches Spiel</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="603"/>
+    <source>Training</source>
+    <translation type="unfinished">Training</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="604"/>
+    <source>Multiplayer</source>
+    <translation type="unfinished">Multiplayer</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="605"/>
+    <source>Saved games</source>
+    <translation type="unfinished">Savegames</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="606"/>
+    <source>Demos</source>
+    <translation type="unfinished">Demos</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -284,30 +325,35 @@
     <translation>Festungs-Modus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="314"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="348"/>
     <source>Fullscreen</source>
     <translation>Vollbild</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="318"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="356"/>
     <source>Enable sound</source>
     <translation>Sound an</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="364"/>
     <source>Show FPS</source>
     <translation>FPS anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="330"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="368"/>
     <source>Alternative damage show</source>
     <translation>Alternativen Schaden anzeigen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="322"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="360"/>
     <source>Enable music</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="352"/>
+    <source>Frontend fullscreen</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QComboBox</name>
@@ -317,32 +363,32 @@
     <translation>Generierte Karte...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="183"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
     <source>Human</source>
     <translation>Mensch</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation>Stufe 5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation>Stufe 4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation>Stufe 3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation>Stufe 2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="189"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation>Stufe 1</translation>
   </message>
@@ -360,62 +406,62 @@
     <translation>Spiel Schema</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="102"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="103"/>
     <source>Team</source>
     <translation>Team</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="112"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="113"/>
     <source>Team Members</source>
     <translation>Team Mitglieder</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="127"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="128"/>
     <source>Key binds</source>
     <translation>Tastenkombinationen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="168"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="169"/>
     <source>Grave</source>
     <translation>Grabstein</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="180"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="181"/>
     <source>Team level</source>
     <translation>Team-Level</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="198"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="199"/>
     <source>Fort</source>
     <translation>Festung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="278"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="285"/>
     <source>Teams</source>
     <translation>Teams</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="292"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
     <source>Audio/Graphic options</source>
     <translation>Audio/Grafik Einstellungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="342"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="313"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Waffen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="353"/>
     <source>Net options</source>
-    <translation>Netzwerk Einstellungen</translation>
+    <translation type="obsolete">Netzwerk Einstellungen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="382"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="394"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation>Server Liste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="395"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="407"/>
     <source>Net game</source>
     <translation>Netzwerkspiel</translation>
   </message>
@@ -448,12 +494,12 @@
     <translation>Grafiken:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="73"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="76"/>
     <source>Translations:</source>
     <translation>Übersetzer:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="85"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="89"/>
     <source>Special thanks:</source>
     <translation>Besonderer Dank geht an:</translation>
   </message>
@@ -473,12 +519,12 @@
     <translation>Waffen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="577"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Preis für den besten Schuss geht an &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; mit &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; Punkten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="601"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Insgesamt wurden &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Igel während dieser Runde getötet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -493,27 +539,27 @@
     <translation>Port:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="298"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="332"/>
     <source>Resolution</source>
     <translation>Auflösung</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="309"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="343"/>
     <source>FPS limit</source>
     <translation>FPS Limit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="358"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="297"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation>Spitzname im Netz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="498"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="504"/>
     <source>Server name:</source>
     <translation>Servername:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="505"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="511"/>
     <source>Server port:</source>
     <translation>Serverport:</translation>
   </message>
@@ -523,7 +569,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Version 0.9.3&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="584"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="596"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Preis für den besten Schuss geht an &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; mit &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; Kills.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -533,7 +579,7 @@
     <translation>Version</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="65"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="68"/>
     <source>Sounds:</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -541,7 +587,7 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="302"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>unbenannt</translation>
   </message>
@@ -557,22 +603,22 @@
 <context>
   <name>QMessageBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="499"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="511"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Netzwerk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="500"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
     <source>Connection to server is lost</source>
     <translation>Verbindung zum Server wurde unterbrochen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="67"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="243"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="70"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="246"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -604,17 +650,17 @@
 <context>
   <name>QObject</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="36"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="37"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="39"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation>Verzeichnis %1 konnte nicht angelegt werden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="40"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
@@ -622,17 +668,17 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="524"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation>Warten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="633"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="622"/>
     <source>Go!</source>
     <translation>Los!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="514"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="520"/>
     <source>default</source>
     <translation>Standard</translation>
   </message>
@@ -647,62 +693,62 @@
     <translation>Abbrechen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="377"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="389"/>
     <source>Start server</source>
     <translation>Server starten</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="404"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="416"/>
     <source>Connect</source>
     <translation>Verbinden</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="413"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="425"/>
     <source>Update</source>
     <translation>Aktualisieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="418"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="430"/>
     <source>Specify</source>
     <translation>Einstellen</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="42"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Zurück</translation>
+    <translation type="obsolete">Zurück</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="478"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="484"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Start</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="607"/>
     <source>Simple Game</source>
-    <translation>Einfaches Spiel</translation>
+    <translation type="obsolete">Einfaches Spiel</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="612"/>
     <source>Training</source>
-    <translation>Training</translation>
+    <translation type="obsolete">Training</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="78"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Demo abspielen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="51"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="48"/>
     <source>Rename</source>
     <translation>Umbenennen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="55"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="52"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Löschen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="83"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="80"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Laden</translation>
   </message>
@@ -715,22 +761,22 @@
 <context>
   <name>QToolBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="133"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="134"/>
     <source>Actions</source>
     <translation>Aktionen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="135"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="136"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Waffen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="137"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="138"/>
     <source>Weapon properties</source>
     <translation>Waffen-Eigenschaften</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="139"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="140"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Andere</translation>
   </message>
Binary file share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_fr.qm has changed
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_fr.ts	Thu Aug 14 14:43:40 2008 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_fr.ts	Fri Aug 15 03:59:36 2008 +0000
@@ -26,7 +26,7 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="458"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="470"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erreur</translation>
   </message>
@@ -36,7 +36,7 @@
     <translation type="obsolete">Выберите демо из списка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="369"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="381"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
@@ -46,17 +46,17 @@
     <translation type="obsolete">Выберите сервер из списка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="368"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="380"/>
     <source>Please, select record from the list above</source>
     <translation>S&apos;il vous plait, choisissez une partie dans la liste ci-dessus</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="635"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="647"/>
     <source>Cannot save record to file %1</source>
     <translation>Impossible de sauver la partie dans le fichier %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="459"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="471"/>
     <source>Unable to start the server</source>
     <translation>Impossible de démarrer le serveur</translation>
   </message>
@@ -105,6 +105,19 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>HWMapContainer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="61"/>
+    <source>Map</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="65"/>
+    <source>Themes</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>HWNet</name>
   <message>
     <location filename="" line="6815845"/>
@@ -156,17 +169,17 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="153"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erreur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="145"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="146"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation>Le serveur n&apos;a pas été trouvé. Vérifiez le nom du serveur et le port.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="149"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="150"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation>Connexion refusée</translation>
   </message>
@@ -184,12 +197,12 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="124"/>
     <source>Discard</source>
-    <translation>Annuler</translation>
+    <translation type="obsolete">Annuler</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="209"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Sauver</translation>
+    <translation type="obsolete">Sauver</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -197,42 +210,42 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="66"/>
     <source>Multiplayer</source>
-    <translation>Multijoueur</translation>
+    <translation type="obsolete">Multijoueur</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="63"/>
     <source>Single Player</source>
-    <translation>Un joueur</translation>
+    <translation type="obsolete">Un joueur</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="69"/>
     <source>Net game</source>
-    <translation>Jeu en réseau</translation>
+    <translation type="obsolete">Jeu en réseau</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="72"/>
     <source>Saved games</source>
-    <translation>Parties sauvées</translation>
+    <translation type="obsolete">Parties sauvées</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="75"/>
     <source>Demos</source>
-    <translation>Démos</translation>
+    <translation type="obsolete">Démos</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="78"/>
     <source>Setup</source>
-    <translation>Configuration</translation>
+    <translation type="obsolete">Configuration</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="81"/>
     <source>About</source>
-    <translation>A propos</translation>
+    <translation type="obsolete">A propos</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="84"/>
     <source>Exit</source>
-    <translation>Quitter</translation>
+    <translation type="obsolete">Quitter</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -240,10 +253,10 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="252"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Retour</translation>
+    <translation type="obsolete">Retour</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="260"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="261"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Démarrer</translation>
   </message>
@@ -251,22 +264,22 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="387"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="399"/>
     <source>Local</source>
     <translation>Local</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="391"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="403"/>
     <source>Internet</source>
     <translation>Internet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="451"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="460"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erreur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="451"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="460"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation>Sélectionnez un serveur dans la liste ci-dessus</translation>
   </message>
@@ -274,32 +287,32 @@
 <context>
   <name>PageOptions</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="283"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="289"/>
     <source>New team</source>
     <translation>Nouvelle équipe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="288"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="294"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation>Éditer Équipe</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="336"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Sauver</translation>
+    <translation type="obsolete">Sauver</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="338"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Retour</translation>
+    <translation type="obsolete">Retour</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="346"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="316"/>
     <source>Weapons set</source>
     <translation>Set d&apos;armes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="349"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="319"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Éditer</translation>
   </message>
@@ -307,37 +320,37 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erreur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="140"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Sélectionnez une partie dans la liste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="141"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Rename dialog</source>
     <translation>Renommer la fenêtre</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Enter new file name:</source>
     <translation>Entrer un nouveau nom de fichier:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="127"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
     <source>Cannot rename to</source>
     <translation>Impossible de renommer en</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Cannot delete file</source>
     <translation>Impossible de supprimer le fichier</translation>
   </message>
@@ -347,22 +360,22 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="651"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Retour</translation>
+    <translation type="obsolete">Retour</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="652"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="638"/>
     <source>Default</source>
     <translation>Défaut</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="653"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="639"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Supprimer</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="654"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Sauver</translation>
+    <translation type="obsolete">Sauver</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -379,14 +392,42 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>PageSinglePlayer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="602"/>
+    <source>Simple Game</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="603"/>
+    <source>Training</source>
+    <translation type="unfinished">Entrainement</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="604"/>
+    <source>Multiplayer</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="605"/>
+    <source>Saved games</source>
+    <translation type="unfinished">Parties sauvées</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="606"/>
+    <source>Demos</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="318"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="356"/>
     <source>Enable sound</source>
     <translation>Activer le son</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="314"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="348"/>
     <source>Fullscreen</source>
     <translation>Plein écran</translation>
   </message>
@@ -396,20 +437,25 @@
     <translation>Mode forts</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="364"/>
     <source>Show FPS</source>
     <translation>Afficher les FPS</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="330"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="368"/>
     <source>Alternative damage show</source>
     <translation>Dommages alternatifs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="322"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="360"/>
     <source>Enable music</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="352"/>
+    <source>Frontend fullscreen</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QComboBox</name>
@@ -419,32 +465,32 @@
     <translation>map générée...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="183"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
     <source>Human</source>
     <translation>Humain</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation>Niveau 5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation>Niveau 4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation>Niveau 3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation>Niveau 2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="189"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation>Niveau 1</translation>
   </message>
@@ -452,37 +498,37 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="112"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="113"/>
     <source>Team Members</source>
     <translation>Membres de l&apos;équipe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="102"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="103"/>
     <source>Team</source>
     <translation>Équipe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="198"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="199"/>
     <source>Fort</source>
     <translation>Fort</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="168"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="169"/>
     <source>Grave</source>
     <translation>Tombe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="127"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="128"/>
     <source>Key binds</source>
     <translation>Raccourcis touches</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="278"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="285"/>
     <source>Teams</source>
     <translation>Équipes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="292"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
     <source>Audio/Graphic options</source>
     <translation>Options Audio/Graphismes</translation>
   </message>
@@ -494,7 +540,7 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="353"/>
     <source>Net options</source>
-    <translation>Options Réseau</translation>
+    <translation type="obsolete">Options Réseau</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="33"/>
@@ -512,22 +558,22 @@
     <translation>Équipes participantes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="180"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="181"/>
     <source>Team level</source>
     <translation>Niveau équipe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="395"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="407"/>
     <source>Net game</source>
     <translation>Partie réseau</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="382"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="394"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation>Liste serveurs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="342"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="313"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Armes</translation>
   </message>
@@ -535,7 +581,7 @@
 <context>
   <name>QLabel</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="358"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="297"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation>Pseudo réseau</translation>
   </message>
@@ -610,12 +656,12 @@
     <translation>Vie initiale</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="577"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Le prix du meilleur tir revient à &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; avec &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; points.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="601"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Un total de &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hérisson(s) ont été tués pendant ce round.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -625,12 +671,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.9&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="298"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="332"/>
     <source>Resolution</source>
     <translation>Résolution</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="309"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="343"/>
     <source>FPS limit</source>
     <translation>Limite de FPS</translation>
   </message>
@@ -645,22 +691,22 @@
     <translation>Graphismes:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="73"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="76"/>
     <source>Translations:</source>
     <translation>Traductions:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="85"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="89"/>
     <source>Special thanks:</source>
     <translation>Remerciements spéciaux:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="498"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="504"/>
     <source>Server name:</source>
     <translation>Nom du serveur:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="505"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="511"/>
     <source>Server port:</source>
     <translation>Port du serveur:</translation>
   </message>
@@ -690,12 +736,12 @@
     <translation>Version</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="584"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="596"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Le prix du meilleur tir revient à &lt;br&gt;%1&lt;/b&gt; avec &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; morts.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="65"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="68"/>
     <source>Sounds:</source>
     <translation>Sons:</translation>
   </message>
@@ -703,7 +749,7 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="302"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>sansnom</translation>
   </message>
@@ -724,12 +770,12 @@
 <context>
   <name>QMessageBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="67"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="243"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erreur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="70"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="246"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -738,12 +784,12 @@
 Vérifier votre installation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="499"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="511"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Réseau</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="500"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
     <source>Connection to server is lost</source>
     <translation>La connexion au serveur à été perdue</translation>
   </message>
@@ -771,12 +817,12 @@
 <context>
   <name>QObject</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="36"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erreur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="37"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="39"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation>Impossible de créer le dossier %1</translation>
   </message>
@@ -786,7 +832,7 @@
     <translation type="obsolete">Выйти</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="40"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
@@ -826,12 +872,12 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="42"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Retour</translation>
+    <translation type="obsolete">Retour</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="607"/>
     <source>Simple Game</source>
-    <translation>Jeu simple</translation>
+    <translation type="obsolete">Jeu simple</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="" line="6815845"/>
@@ -844,7 +890,7 @@
     <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="78"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Jouer démo</translation>
   </message>
@@ -859,7 +905,7 @@
     <translation type="obsolete">Изменить</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="404"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="416"/>
     <source>Connect</source>
     <translation>Connecter</translation>
   </message>
@@ -884,12 +930,12 @@
     <translation type="obsolete">Добавить команду</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="633"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="622"/>
     <source>Go!</source>
     <translation>Go!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="478"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="484"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Démarrer</translation>
   </message>
@@ -899,22 +945,22 @@
     <translation type="obsolete">О программе</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="377"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="389"/>
     <source>Start server</source>
     <translation>Démarrer serveur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="413"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="425"/>
     <source>Update</source>
     <translation>Mise à jour</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="524"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation>Attente</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="83"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="80"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Charger</translation>
   </message>
@@ -926,20 +972,20 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="612"/>
     <source>Training</source>
-    <translation>Entrainement</translation>
+    <translation type="obsolete">Entrainement</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="418"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="430"/>
     <source>Specify</source>
     <translation>Spécifier</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="514"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="520"/>
     <source>default</source>
     <translation>défaut</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="51"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="48"/>
     <source>Rename</source>
     <translation>Renommer</translation>
   </message>
@@ -954,7 +1000,7 @@
     <translation>Annuler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="55"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="52"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Supprimer</translation>
   </message>
@@ -962,22 +1008,22 @@
 <context>
   <name>QToolBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="133"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="134"/>
     <source>Actions</source>
     <translation>Actions</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="135"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="136"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Armes</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="137"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="138"/>
     <source>Weapon properties</source>
     <translation>Propriétés de l&apos;arme</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="139"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="140"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Autre</translation>
   </message>
Binary file share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_it.qm has changed
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_it.ts	Thu Aug 14 14:43:40 2008 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_it.ts	Fri Aug 15 03:59:36 2008 +0000
@@ -3,27 +3,27 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="458"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="470"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Errore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="368"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="380"/>
     <source>Please, select record from the list above</source>
     <translation>Inserisci il record dalla lista sottostante</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="369"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="381"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="459"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="471"/>
     <source>Unable to start the server</source>
     <translation>Impossibile avviare il server</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="635"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="647"/>
     <source>Cannot save record to file %1</source>
     <translation>Impossibile salvare il record al file %1</translation>
   </message>
@@ -47,6 +47,19 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>HWMapContainer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="61"/>
+    <source>Map</source>
+    <translation>Mappa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="65"/>
+    <source>Themes</source>
+    <translation>Temi</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>HWNetServersModel</name>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="45"/>
@@ -67,17 +80,17 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="153"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Errore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="145"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="146"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation>Host non trovato. Controllare impostazioni di nome host e porta.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="149"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="150"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation>Connessione rifiutata</translation>
   </message>
@@ -95,12 +108,12 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="124"/>
     <source>Discard</source>
-    <translation>Annulla</translation>
+    <translation type="obsolete">Annulla</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="209"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Salva</translation>
+    <translation type="obsolete">Salva</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -108,42 +121,42 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="63"/>
     <source>Single Player</source>
-    <translation>Giocatore Singolo</translation>
+    <translation type="obsolete">Giocatore Singolo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="66"/>
     <source>Multiplayer</source>
-    <translation>Multigiocatore</translation>
+    <translation type="obsolete">Multigiocatore</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="69"/>
     <source>Net game</source>
-    <translation>Gioco in rete</translation>
+    <translation type="obsolete">Gioco in rete</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="72"/>
     <source>Saved games</source>
-    <translation>Partite salvate</translation>
+    <translation type="obsolete">Partite salvate</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="75"/>
     <source>Demos</source>
-    <translation>Demo</translation>
+    <translation type="obsolete">Demo</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="78"/>
     <source>Setup</source>
-    <translation>Impostazioni</translation>
+    <translation type="obsolete">Impostazioni</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="81"/>
     <source>About</source>
-    <translation>Crediti</translation>
+    <translation type="obsolete">Crediti</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="84"/>
     <source>Exit</source>
-    <translation>Esci</translation>
+    <translation type="obsolete">Esci</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -151,10 +164,10 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="252"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Indietro</translation>
+    <translation type="obsolete">Indietro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="260"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="261"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Gioca</translation>
   </message>
@@ -162,22 +175,22 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="387"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="399"/>
     <source>Local</source>
     <translation>Locale</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="391"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="403"/>
     <source>Internet</source>
     <translation>Internet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="451"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="460"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Errore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="451"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="460"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation>Seleziona il server dalla lista sottostante</translation>
   </message>
@@ -185,32 +198,32 @@
 <context>
   <name>PageOptions</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="283"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="289"/>
     <source>New team</source>
     <translation>Nuova squadra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="288"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="294"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation>Modifica squadra</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="336"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Salva</translation>
+    <translation type="obsolete">Salva</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="338"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Indietro</translation>
+    <translation type="obsolete">Indietro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="346"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="316"/>
     <source>Weapons set</source>
     <translation>Set di armi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="349"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="319"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Modifica</translation>
   </message>
@@ -218,37 +231,37 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Errore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="140"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Seleziona un record dalla lista</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="141"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Rename dialog</source>
     <translation>Rinomina</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Enter new file name:</source>
     <translation>Inserisci il nome file:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="127"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
     <source>Cannot rename to</source>
     <translation>Impossibile rinominarlo in</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Cannot delete file</source>
     <translation>Impossibile cancellare il file</translation>
   </message>
@@ -258,22 +271,50 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="651"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Indietro</translation>
+    <translation type="obsolete">Indietro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="652"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="638"/>
     <source>Default</source>
     <translation>Default</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="653"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="639"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Elimina</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="654"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Salva</translation>
+    <translation type="obsolete">Salva</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageSinglePlayer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="602"/>
+    <source>Simple Game</source>
+    <translation>Partita semplice</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="603"/>
+    <source>Training</source>
+    <translation>Allenamento</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="604"/>
+    <source>Multiplayer</source>
+    <translation>Multigiocatore</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="605"/>
+    <source>Saved games</source>
+    <translation>Partite salvate</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="606"/>
+    <source>Demos</source>
+    <translation>Demo</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -284,29 +325,34 @@
     <translation>Modalità Fortino</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="314"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="348"/>
     <source>Fullscreen</source>
     <translation>Schermo intero</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="318"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="356"/>
     <source>Enable sound</source>
     <translation>Abilita il suono</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="364"/>
     <source>Show FPS</source>
     <translation>Mostra FPS</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="330"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="368"/>
     <source>Alternative damage show</source>
     <translation>Mostra danno in maniera alternativa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="322"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="360"/>
     <source>Enable music</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Abilita musica</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="352"/>
+    <source>Frontend fullscreen</source>
+    <translation>Frontend schermo intero</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -317,32 +363,32 @@
     <translation>Mappa generata...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="183"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
     <source>Human</source>
     <translation>Umano</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation>Livello 5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation>Livello 4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation>Livello 3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation>Livello 2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="189"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation>Livello 1</translation>
   </message>
@@ -360,62 +406,62 @@
     <translation>Schema di gioco</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="102"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="103"/>
     <source>Team</source>
     <translation>Squadra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="112"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="113"/>
     <source>Team Members</source>
     <translation>Membri della squadra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="127"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="128"/>
     <source>Key binds</source>
     <translation>Associazione dei tasti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="168"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="169"/>
     <source>Grave</source>
     <translation>Lapide</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="180"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="181"/>
     <source>Team level</source>
     <translation>Livello della squadra</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="198"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="199"/>
     <source>Fort</source>
     <translation>Fortino</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="278"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="285"/>
     <source>Teams</source>
     <translation>Squadre</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="292"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
     <source>Audio/Graphic options</source>
     <translation>Opzioni Audio/Grafica</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="342"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="313"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Armi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="353"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="354"/>
     <source>Net options</source>
-    <translation>Opzioni di rete</translation>
+    <translation type="obsolete">Opzioni di rete</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="382"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="394"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation>Lista dei server</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="395"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="407"/>
     <source>Net game</source>
     <translation>Gioco in rete</translation>
   </message>
@@ -448,12 +494,12 @@
     <translation>Grafica:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="73"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="76"/>
     <source>Translations:</source>
     <translation>Traduzioni:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="85"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="89"/>
     <source>Special thanks:</source>
     <translation>Ringraziamenti speciali:</translation>
   </message>
@@ -473,12 +519,12 @@
     <translation>Armi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="577"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Il premio per il miglior colpo è vinto da &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; , con &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punti.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="601"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Un totale di &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) sono stati uccisi durante questo round.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -493,27 +539,27 @@
     <translation>Port:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="298"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="332"/>
     <source>Resolution</source>
     <translation>Risoluzione</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="309"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="343"/>
     <source>FPS limit</source>
     <translation>Limite FPS</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="358"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="297"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation>Nickname di rete</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="498"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="504"/>
     <source>Server name:</source>
     <translation>Nome del server:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="505"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="511"/>
     <source>Server port:</source>
     <translation>Porta del server:</translation>
   </message>
@@ -523,20 +569,20 @@
     <translation>Versione</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="584"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="596"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Il premio per il miglior colpo è stato vinto da &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; con &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; hedgehog uccisi.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="65"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="68"/>
     <source>Sounds:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Suoni:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="302"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>senza nome</translation>
   </message>
@@ -552,22 +598,22 @@
 <context>
   <name>QMessageBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="499"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="511"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Rete</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="500"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
     <source>Connection to server is lost</source>
     <translation>Connessione con il server persa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="67"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="243"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Errore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="70"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="246"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -599,17 +645,17 @@
 <context>
   <name>QObject</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="36"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Errore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="37"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="39"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation>Impossibile creare la directory %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="40"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
@@ -617,17 +663,17 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="524"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation>In attesa</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="633"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="622"/>
     <source>Go!</source>
     <translation>Gioca!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="514"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="520"/>
     <source>default</source>
     <translation>default</translation>
   </message>
@@ -642,62 +688,62 @@
     <translation>Annulla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="377"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="389"/>
     <source>Start server</source>
     <translation>Avvia server</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="404"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="416"/>
     <source>Connect</source>
     <translation>Connetti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="413"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="425"/>
     <source>Update</source>
     <translation>Aggiorna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="418"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="430"/>
     <source>Specify</source>
     <translation>Specifica</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="42"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Indietro</translation>
+    <translation type="obsolete">Indietro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="478"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="484"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Gioca</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="607"/>
     <source>Simple Game</source>
-    <translation>Partita semplice</translation>
+    <translation type="obsolete">Partita semplice</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="612"/>
     <source>Training</source>
-    <translation>Allenamento</translation>
+    <translation type="obsolete">Allenamento</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="78"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Visualizza demo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="51"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="48"/>
     <source>Rename</source>
     <translation>Rinomina</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="55"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="52"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Elimina</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="83"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="80"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Carica</translation>
   </message>
@@ -710,22 +756,22 @@
 <context>
   <name>QToolBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="133"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="134"/>
     <source>Actions</source>
     <translation>Azioni</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="135"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="136"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Armi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="137"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="138"/>
     <source>Weapon properties</source>
     <translation>Proprietà delle armi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="139"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="140"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Altro</translation>
   </message>
Binary file share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.qm has changed
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Thu Aug 14 14:43:40 2008 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Fri Aug 15 03:59:36 2008 +0000
@@ -3,27 +3,27 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="458"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="470"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="368"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="380"/>
     <source>Please, select record from the list above</source>
     <translation>Wybierz nagranie z listy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="369"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="381"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="459"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="471"/>
     <source>Unable to start the server</source>
     <translation>Nie można uruchomić serwera</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="635"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="647"/>
     <source>Cannot save record to file %1</source>
     <translation>Nie można zapisać nagrania do pliku %1</translation>
   </message>
@@ -47,6 +47,19 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>HWMapContainer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="61"/>
+    <source>Map</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="65"/>
+    <source>Themes</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>HWNetServersModel</name>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="45"/>
@@ -67,17 +80,17 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="153"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="145"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="146"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation>Stacja nie została znaleziona. Sprawdź nazwę stacji i ustawienia portu.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="149"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="150"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation>Połączenie odrzucone</translation>
   </message>
@@ -95,12 +108,12 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="124"/>
     <source>Discard</source>
-    <translation>Zaniechaj</translation>
+    <translation type="obsolete">Zaniechaj</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="209"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Zapisz</translation>
+    <translation type="obsolete">Zapisz</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -108,42 +121,42 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="63"/>
     <source>Single Player</source>
-    <translation>Gra jednoosobowa</translation>
+    <translation type="obsolete">Gra jednoosobowa</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="66"/>
     <source>Multiplayer</source>
-    <translation>Gra wieloosobowa</translation>
+    <translation type="obsolete">Gra wieloosobowa</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="69"/>
     <source>Net game</source>
-    <translation>Gra sieciowa</translation>
+    <translation type="obsolete">Gra sieciowa</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="72"/>
     <source>Saved games</source>
-    <translation>Zapisane gry</translation>
+    <translation type="obsolete">Zapisane gry</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="75"/>
     <source>Demos</source>
-    <translation>Dema</translation>
+    <translation type="obsolete">Dema</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="78"/>
     <source>Setup</source>
-    <translation>Ustawienia</translation>
+    <translation type="obsolete">Ustawienia</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="81"/>
     <source>About</source>
-    <translation>O programie</translation>
+    <translation type="obsolete">O programie</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="84"/>
     <source>Exit</source>
-    <translation>Wyjście</translation>
+    <translation type="obsolete">Wyjście</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -151,10 +164,10 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="252"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Powrót</translation>
+    <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="260"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="261"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Rozpoczęcie</translation>
   </message>
@@ -162,22 +175,22 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="387"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="399"/>
     <source>Local</source>
     <translation>Sieć lokalna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="391"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="403"/>
     <source>Internet</source>
     <translation>Internet</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="451"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="460"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="451"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="460"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation>Wybierz serwer</translation>
   </message>
@@ -185,32 +198,32 @@
 <context>
   <name>PageOptions</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="283"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="289"/>
     <source>New team</source>
     <translation>Nowa drużyna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="288"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="294"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation>Edycja drużyny</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="336"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Zapisz</translation>
+    <translation type="obsolete">Zapisz</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="338"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Powrót</translation>
+    <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="346"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="316"/>
     <source>Weapons set</source>
     <translation>Uzbrojenie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="349"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="319"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Edycja</translation>
   </message>
@@ -218,37 +231,37 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="140"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Wybierz nagranie z listy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="141"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Rename dialog</source>
     <translation>Zmiana nazwy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Enter new file name:</source>
     <translation>Podaj nową nazwę pliku:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="127"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
     <source>Cannot rename to</source>
     <translation>Nie można zmienić nazwy na</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Cannot delete file</source>
     <translation>Nie można usunąć pliku</translation>
   </message>
@@ -258,22 +271,50 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="651"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Powrót</translation>
+    <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="652"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="638"/>
     <source>Default</source>
     <translation>Domyślne</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="653"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="639"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Usuń</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="654"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Zapisz</translation>
+    <translation type="obsolete">Zapisz</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageSinglePlayer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="602"/>
+    <source>Simple Game</source>
+    <translation type="unfinished">Szybka gra</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="603"/>
+    <source>Training</source>
+    <translation type="unfinished">Trening</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="604"/>
+    <source>Multiplayer</source>
+    <translation type="unfinished">Gra wieloosobowa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="605"/>
+    <source>Saved games</source>
+    <translation type="unfinished">Zapisane gry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="606"/>
+    <source>Demos</source>
+    <translation type="unfinished">Dema</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -284,30 +325,35 @@
     <translation>Tryb fortów</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="314"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="348"/>
     <source>Fullscreen</source>
     <translation>Pełny ekran</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="318"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="356"/>
     <source>Enable sound</source>
     <translation>Włącz dźwięk</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="364"/>
     <source>Show FPS</source>
     <translation>Pokazuj FPS</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="330"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="368"/>
     <source>Alternative damage show</source>
     <translation>Inny sposób pokazywania obrażeń</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="322"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="360"/>
     <source>Enable music</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="352"/>
+    <source>Frontend fullscreen</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QComboBox</name>
@@ -317,32 +363,32 @@
     <translation>wygenerowana mapa...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="183"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
     <source>Human</source>
     <translation>Człowiek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation>Poziom 5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation>Poziom 4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation>Poziom 3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation>Poziom 2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="189"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation>Poziom 1</translation>
   </message>
@@ -360,62 +406,62 @@
     <translation>Ustawienia gry</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="102"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="103"/>
     <source>Team</source>
     <translation>Drużyna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="112"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="113"/>
     <source>Team Members</source>
     <translation>Członkowie drużyny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="127"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="128"/>
     <source>Key binds</source>
     <translation>Ustawienia klawiszy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="168"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="169"/>
     <source>Grave</source>
     <translation>Nagrobek</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="180"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="181"/>
     <source>Team level</source>
     <translation>Poziom drużyny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="198"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="199"/>
     <source>Fort</source>
     <translation>Fort</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="278"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="285"/>
     <source>Teams</source>
     <translation>Drużyny</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="292"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
     <source>Audio/Graphic options</source>
     <translation>Ustawienia dźwięku/grafiki</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="342"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="313"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Bronie</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="353"/>
     <source>Net options</source>
-    <translation>Ustawienia sieciowe</translation>
+    <translation type="obsolete">Ustawienia sieciowe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="382"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="394"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation>Lista serwerów</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="395"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="407"/>
     <source>Net game</source>
     <translation>Gra sieciowa</translation>
   </message>
@@ -448,12 +494,12 @@
     <translation>Grafika:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="73"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="76"/>
     <source>Translations:</source>
     <translation>Tłumaczenia:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="85"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="89"/>
     <source>Special thanks:</source>
     <translation>Szczególne podziękowania:</translation>
   </message>
@@ -473,12 +519,12 @@
     <translation>Uzbrojenie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="577"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Odznaczenie za najlepszy strzał przyznano &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zadał on &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktów obrażeń.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="601"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Łącznie, &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeży zostało zabitych w czasie tej walki.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -493,27 +539,27 @@
     <translation>Port:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="298"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="332"/>
     <source>Resolution</source>
     <translation>Rozdzielczość</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="309"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="343"/>
     <source>FPS limit</source>
     <translation>Ograniczenie FPS</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="358"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="297"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation>Pseudonim sieciowy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="498"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="504"/>
     <source>Server name:</source>
     <translation>Nazwa serwera:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="505"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="511"/>
     <source>Server port:</source>
     <translation>Port serwera:</translation>
   </message>
@@ -523,7 +569,7 @@
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.3&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="584"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="596"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Odznaczenie za najlepszy strzał otrzymuje &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zabijając nim &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; przeciwników.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -533,7 +579,7 @@
     <translation>Wersja</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="65"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="68"/>
     <source>Sounds:</source>
     <translation>Dźwięki</translation>
   </message>
@@ -541,7 +587,7 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="302"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>bez nazwy</translation>
   </message>
@@ -557,22 +603,22 @@
 <context>
   <name>QMessageBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="499"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="511"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Sieć</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="500"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
     <source>Connection to server is lost</source>
     <translation>Połączenie z serwerem zostało przerwane</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="67"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="243"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="70"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="246"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -604,17 +650,17 @@
 <context>
   <name>QObject</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="36"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="37"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="39"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation>Nie można utworzyć katalogu %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="40"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
@@ -622,17 +668,17 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="524"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation>Oczekiwanie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="633"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="622"/>
     <source>Go!</source>
     <translation>Dalej!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="514"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="520"/>
     <source>default</source>
     <translation>domyślne</translation>
   </message>
@@ -647,62 +693,62 @@
     <translation>Anuluj</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="377"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="389"/>
     <source>Start server</source>
     <translation>Utwórz serwer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="404"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="416"/>
     <source>Connect</source>
     <translation>Połącz</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="413"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="425"/>
     <source>Update</source>
     <translation>Odśwież</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="418"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="430"/>
     <source>Specify</source>
     <translation>Ustawienia własne</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="42"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Powrót</translation>
+    <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="478"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="484"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Rozpoczęcie</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="607"/>
     <source>Simple Game</source>
-    <translation>Szybka gra</translation>
+    <translation type="obsolete">Szybka gra</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="612"/>
     <source>Training</source>
-    <translation>Trening</translation>
+    <translation type="obsolete">Trening</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="78"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Odtwarzaj demo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="51"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="48"/>
     <source>Rename</source>
     <translation>Zmień nazwę</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="55"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="52"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Usuń</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="83"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="80"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Wczytaj</translation>
   </message>
@@ -715,22 +761,22 @@
 <context>
   <name>QToolBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="133"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="134"/>
     <source>Actions</source>
     <translation>Ruchy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="135"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="136"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Uzbrojenie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="137"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="138"/>
     <source>Weapon properties</source>
     <translation>Ustawienia broni</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="139"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="140"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Inne</translation>
   </message>
Binary file share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_ru.qm has changed
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_ru.ts	Thu Aug 14 14:43:40 2008 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_ru.ts	Fri Aug 15 03:59:36 2008 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="ru">
-<defaultcodec></defaultcodec>
 <context>
   <name>GameUIConfig</name>
   <message>
@@ -27,7 +26,7 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="458"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="470"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Ошибка</translation>
   </message>
@@ -37,7 +36,7 @@
     <translation type="obsolete">Выберите демо из списка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="369"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="381"/>
     <source>OK</source>
     <translation>ОК</translation>
   </message>
@@ -47,17 +46,17 @@
     <translation type="obsolete">Выберите сервер из списка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="368"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="380"/>
     <source>Please, select record from the list above</source>
     <translation>Выберите запись из списка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="635"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="647"/>
     <source>Cannot save record to file %1</source>
     <translation>Не могу сохранить запись в файл %1</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="459"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="471"/>
     <source>Unable to start the server</source>
     <translation>Ошибка запуска сервера</translation>
   </message>
@@ -106,6 +105,19 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>HWMapContainer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="61"/>
+    <source>Map</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="65"/>
+    <source>Themes</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>HWNet</name>
   <message>
     <location filename="" line="7471221"/>
@@ -157,17 +169,17 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="153"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="145"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="146"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation>Ошибка подключения. Проверьте имя сервера и номер порта.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="149"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="150"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation>Отказано в соединении</translation>
   </message>
@@ -185,12 +197,12 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="124"/>
     <source>Discard</source>
-    <translation>Отменить</translation>
+    <translation type="obsolete">Отменить</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="209"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Сохранить</translation>
+    <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -198,42 +210,42 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="66"/>
     <source>Multiplayer</source>
-    <translation>Схватка</translation>
+    <translation type="obsolete">Схватка</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="63"/>
     <source>Single Player</source>
-    <translation>Одиночная игра</translation>
+    <translation type="obsolete">Одиночная игра</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="69"/>
     <source>Net game</source>
-    <translation>Сетевая игра</translation>
+    <translation type="obsolete">Сетевая игра</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="72"/>
     <source>Saved games</source>
-    <translation>Сохранённые игры</translation>
+    <translation type="obsolete">Сохранённые игры</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="75"/>
     <source>Demos</source>
-    <translation>Демки</translation>
+    <translation type="obsolete">Демки</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="78"/>
     <source>Setup</source>
-    <translation>Настройка</translation>
+    <translation type="obsolete">Настройка</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="81"/>
     <source>About</source>
-    <translation>О программе</translation>
+    <translation type="obsolete">О программе</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="84"/>
     <source>Exit</source>
-    <translation>Выход</translation>
+    <translation type="obsolete">Выход</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -241,10 +253,10 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="252"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Назад</translation>
+    <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="260"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="261"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Старт</translation>
   </message>
@@ -252,22 +264,22 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="387"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="399"/>
     <source>Local</source>
     <translation>Локальный</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="391"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="403"/>
     <source>Internet</source>
     <translation>Интернет</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="451"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="460"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="451"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="460"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation>Выберите сервер из списка</translation>
   </message>
@@ -275,32 +287,32 @@
 <context>
   <name>PageOptions</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="283"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="289"/>
     <source>New team</source>
     <translation>Новая команда</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="288"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="294"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation>Изменить</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="336"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Сохранить</translation>
+    <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="338"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Назад</translation>
+    <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="346"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="316"/>
     <source>Weapons set</source>
     <translation>Набор оружия</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="349"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="319"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Изменить</translation>
   </message>
@@ -308,37 +320,37 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="140"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Выберите запись из списка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="141"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>ОК</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Rename dialog</source>
     <translation>Переименование</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="116"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Enter new file name:</source>
     <translation>Введите новое имя файла:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="127"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
     <source>Cannot rename to</source>
     <translation>Не могу переименовать в</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="152"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Cannot delete file</source>
     <translation>Не могу удалить файл</translation>
   </message>
@@ -348,22 +360,22 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="651"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Назад</translation>
+    <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="652"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="638"/>
     <source>Default</source>
     <translation>По умолчанию</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="653"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="639"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Удалить</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="654"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Сохранить</translation>
+    <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -380,14 +392,42 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>PageSinglePlayer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="602"/>
+    <source>Simple Game</source>
+    <translation type="unfinished">Быстрый старт</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="603"/>
+    <source>Training</source>
+    <translation type="unfinished">Тренировка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="604"/>
+    <source>Multiplayer</source>
+    <translation type="unfinished">Схватка</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="605"/>
+    <source>Saved games</source>
+    <translation type="unfinished">Сохранённые игры</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="606"/>
+    <source>Demos</source>
+    <translation type="unfinished">Демки</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="318"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="356"/>
     <source>Enable sound</source>
     <translation>Включить звук</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="314"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="348"/>
     <source>Fullscreen</source>
     <translation>Полный экран</translation>
   </message>
@@ -397,20 +437,25 @@
     <translation>Режим фортов</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="364"/>
     <source>Show FPS</source>
     <translation>Показывать значение FPS</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="330"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="368"/>
     <source>Alternative damage show</source>
     <translation>Альтернативный показ урона</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="322"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="360"/>
     <source>Enable music</source>
     <translation>Включить музыку</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="352"/>
+    <source>Frontend fullscreen</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QComboBox</name>
@@ -420,32 +465,32 @@
     <translation>случайная карта...</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="183"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
     <source>Human</source>
     <translation>Человек</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation>Уровень 5</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation>Уровень 4</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation>Уровень 3</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation>Уровень 2</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="189"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation>Уровень 1</translation>
   </message>
@@ -453,37 +498,37 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="112"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="113"/>
     <source>Team Members</source>
     <translation>Состав команды</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="102"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="103"/>
     <source>Team</source>
     <translation>Команда</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="198"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="199"/>
     <source>Fort</source>
     <translation>Форт</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="168"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="169"/>
     <source>Grave</source>
     <translation>Надгробие</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="127"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="128"/>
     <source>Key binds</source>
     <translation>Привязки клавиш</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="278"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="285"/>
     <source>Teams</source>
     <translation>Команды</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="292"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
     <source>Audio/Graphic options</source>
     <translation>Настройки звука и графики</translation>
   </message>
@@ -495,7 +540,7 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="353"/>
     <source>Net options</source>
-    <translation>Настройки сети</translation>
+    <translation type="obsolete">Настройки сети</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="33"/>
@@ -513,22 +558,22 @@
     <translation>Команды в игре</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="180"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="181"/>
     <source>Team level</source>
     <translation>Управление командой</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="395"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="407"/>
     <source>Net game</source>
     <translation>Сетевая игра</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="382"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="394"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation>Список серверов</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="342"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="313"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Оружие</translation>
   </message>
@@ -536,7 +581,7 @@
 <context>
   <name>QLabel</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="358"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="297"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation>Имя игрока</translation>
   </message>
@@ -611,12 +656,12 @@
     <translation>Начальный уровень здоровья</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="577"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Приз за лучший выстрел получает &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; с &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; пунктами урона.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="601"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;За этот раунд было убито &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ежей.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -626,12 +671,12 @@
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.9&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="298"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="332"/>
     <source>Resolution</source>
     <translation>Разрешение</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="309"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="343"/>
     <source>FPS limit</source>
     <translation>Ограничение FPS</translation>
   </message>
@@ -646,22 +691,22 @@
     <translation>Графика:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="73"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="76"/>
     <source>Translations:</source>
     <translation>Переводы:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="85"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="89"/>
     <source>Special thanks:</source>
     <translation>Особая благодарность:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="498"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="504"/>
     <source>Server name:</source>
     <translation>Название сервера:</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="505"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="511"/>
     <source>Server port:</source>
     <translation>Порт:</translation>
   </message>
@@ -691,12 +736,12 @@
     <translation>Версия</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="584"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="596"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Приз за лучший выстрел получает &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; с &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; поверженными врагами.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="65"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="68"/>
     <source>Sounds:</source>
     <translation>Звуки:</translation>
   </message>
@@ -704,7 +749,7 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="302"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>безымянный</translation>
   </message>
@@ -725,12 +770,12 @@
 <context>
   <name>QMessageBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="67"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="243"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="70"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="246"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -739,12 +784,12 @@
 Проверьте правильность установки</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="499"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="511"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Сеть</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="500"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
     <source>Connection to server is lost</source>
     <translation>Соединение с сервером потеряно</translation>
   </message>
@@ -772,12 +817,12 @@
 <context>
   <name>QObject</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="36"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="37"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="39"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation>Не могу создать папку %1</translation>
   </message>
@@ -787,7 +832,7 @@
     <translation type="obsolete">Выйти</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="40"/>
     <source>OK</source>
     <translation>ОК</translation>
   </message>
@@ -827,12 +872,12 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="42"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Назад</translation>
+    <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="607"/>
     <source>Simple Game</source>
-    <translation>Быстрый старт</translation>
+    <translation type="obsolete">Быстрый старт</translation>
   </message>
   <message>
     <location filename="" line="7471221"/>
@@ -845,7 +890,7 @@
     <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="78"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Играть демку</translation>
   </message>
@@ -860,7 +905,7 @@
     <translation type="obsolete">Изменить</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="404"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="416"/>
     <source>Connect</source>
     <translation>Соединить</translation>
   </message>
@@ -885,12 +930,12 @@
     <translation type="obsolete">Добавить команду</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="633"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="622"/>
     <source>Go!</source>
     <translation>Вперёд!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="478"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="484"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Старт</translation>
   </message>
@@ -900,22 +945,22 @@
     <translation type="obsolete">О программе</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="377"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="389"/>
     <source>Start server</source>
     <translation>Запустить сервер</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="413"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="425"/>
     <source>Update</source>
     <translation>Обновить</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="524"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation>Ожидание</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="83"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="80"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Загрузить</translation>
   </message>
@@ -927,20 +972,20 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="612"/>
     <source>Training</source>
-    <translation>Тренировка</translation>
+    <translation type="obsolete">Тренировка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="418"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="430"/>
     <source>Specify</source>
     <translation>Указать</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="514"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="520"/>
     <source>default</source>
     <translation>по умолчанию</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="51"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="48"/>
     <source>Rename</source>
     <translation>Переименовать</translation>
   </message>
@@ -955,7 +1000,7 @@
     <translation>Отмена</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="55"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="52"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Удалить</translation>
   </message>
@@ -963,22 +1008,22 @@
 <context>
   <name>QToolBox</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="133"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="134"/>
     <source>Actions</source>
     <translation>Действия</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="135"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="136"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Оружие</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="137"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="138"/>
     <source>Weapon properties</source>
     <translation>Настройки оружия</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="139"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="140"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Разное</translation>
   </message>
Binary file share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.qm has changed
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts	Thu Aug 14 14:43:40 2008 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts	Fri Aug 15 03:59:36 2008 +0000
@@ -1,23 +1,29 @@
-<!DOCTYPE TS><TS>
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="470"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="380"/>
     <source>Please, select record from the list above</source>
     <translation>Prosím, vyberte záznam zo zoznamu vyššie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="381"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="471"/>
     <source>Unable to start the server</source>
     <translation>Nie je možné spustiť server</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="647"/>
     <source>Cannot save record to file %1</source>
     <translation>Nie je možné zapísať záznam do súboru %1</translation>
   </message>
@@ -25,29 +31,48 @@
 <context>
   <name>HWGame</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/game.cpp" line="140"/>
     <source>Error reading training config file</source>
     <translation>Chyba počas čítania konfiguračného súboru pre tréning</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/game.cpp" line="263"/>
     <source>en.txt</source>
     <translation>sk.txt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/game.cpp" line="287"/>
     <source>Cannot open demofile %1</source>
     <translation>Nie je možné otvoriť demosúbor %1</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>HWMapContainer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="61"/>
+    <source>Map</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="65"/>
+    <source>Themes</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>HWNetServersModel</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="45"/>
     <source>Title</source>
     <translation>Názov</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="46"/>
     <source>IP</source>
     <translation>IP</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/netserverslist.cpp" line="47"/>
     <source>Port</source>
     <translation>Port</translation>
   </message>
@@ -55,14 +80,17 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="153"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="146"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation>Stanica nebola nájdená. Prosím, skontrolujte názov stanice a nastavenia portu.</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="150"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation>Spojenie odmietnuté</translation>
   </message>
@@ -70,6 +98,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf vrátil chybu počas renderovania textu, s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o chybu vo freetype2. Doporučujeme aktualizovať vašu knižnicu freetype.</translation>
   </message>
@@ -77,56 +106,68 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
-    <translation>Zahodiť</translation>
+    <translation type="obsolete">Zahodiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Uložiť</translation>
+    <translation type="obsolete">Uložiť</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
-    <translation>Hra jedného hráča</translation>
+    <translation type="obsolete">Hra jedného hráča</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
-    <translation>Viac hráčov</translation>
+    <translation type="obsolete">Viac hráčov</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
-    <translation>Sieťová hra</translation>
+    <translation type="obsolete">Sieťová hra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
-    <translation>Uložené hry</translation>
+    <translation type="obsolete">Uložené hry</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
-    <translation>Demá</translation>
+    <translation type="obsolete">Demá</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
-    <translation>Nastavenia</translation>
+    <translation type="obsolete">Nastavenia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
-    <translation>O programe</translation>
+    <translation type="obsolete">O programe</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
-    <translation>Ukončiť</translation>
+    <translation type="obsolete">Ukončiť</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Späť</translation>
+    <translation type="obsolete">Späť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="261"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Štart</translation>
   </message>
@@ -134,18 +175,22 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="399"/>
     <source>Local</source>
     <translation>Lokálna</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="403"/>
     <source>Internet</source>
     <translation>Internet</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="460"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="460"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation>Prosím, vyberte server zo zoznamu vyššie</translation>
   </message>
@@ -153,26 +198,32 @@
 <context>
   <name>PageOptions</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="289"/>
     <source>New team</source>
     <translation>Nový team</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="294"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation>Upraviť team</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Uložiť</translation>
+    <translation type="obsolete">Uložiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Späť</translation>
+    <translation type="obsolete">Späť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="316"/>
     <source>Weapons set</source>
     <translation>Sada zbraní</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="319"/>
     <source>Edit</source>
     <translation>Úpravy</translation>
   </message>
@@ -180,30 +231,37 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Prosím, vyberte záznam zo zoznamu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Rename dialog</source>
     <translation>Dialóg na zmenu mena</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="113"/>
     <source>Enter new file name:</source>
     <translation>Zadajte nový názov súboru:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
     <source>Cannot rename to</source>
     <translation>Nemôžem premenovať na</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Cannot delete file</source>
     <translation>Nemôžem vymazať súbor</translation>
   </message>
@@ -211,72 +269,126 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Späť</translation>
+    <translation type="obsolete">Späť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="638"/>
     <source>Default</source>
     <translation>Východzie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="639"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Vymazať</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
-    <translation>Uložiť</translation>
+    <translation type="obsolete">Uložiť</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
+  <name>PageSinglePlayer</name>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="602"/>
+    <source>Simple Game</source>
+    <translation type="unfinished">Jednoduchá hra</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="603"/>
+    <source>Training</source>
+    <translation type="unfinished">Tréning</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="604"/>
+    <source>Multiplayer</source>
+    <translation type="unfinished">Viac hráčov</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="605"/>
+    <source>Saved games</source>
+    <translation type="unfinished">Uložené hry</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="606"/>
+    <source>Demos</source>
+    <translation type="unfinished">Demá</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="51"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation>Režim pevností</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="348"/>
     <source>Fullscreen</source>
     <translation>Celá obrazovka</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="356"/>
     <source>Enable sound</source>
     <translation>Povoliť zvuky</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="364"/>
     <source>Show FPS</source>
     <translation>Zobrazovať FPS</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="368"/>
     <source>Alternative damage show</source>
     <translation>Iný spôsob zobrazovania škody</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="352"/>
+    <source>Frontend fullscreen</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="360"/>
+    <source>Enable music</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QComboBox</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/mapContainer.cpp" line="56"/>
     <source>generated map...</source>
     <translation>vygenerovaná mapa...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="184"/>
     <source>Human</source>
     <translation>Človek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="185"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation>Úroveň 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="186"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation>Úroveň 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="187"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation>Úroveň 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="188"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation>Úroveň 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="189"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation>Úroveň 1</translation>
   </message>
@@ -284,62 +396,77 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="33"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation>Terén</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="45"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation>Schéma hry</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="103"/>
     <source>Team</source>
     <translation>Team</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="113"/>
     <source>Team Members</source>
     <translation>Členovia teamu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="128"/>
     <source>Key binds</source>
     <translation>Nastavenia kláves</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="169"/>
     <source>Grave</source>
     <translation>Náhrobok</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="181"/>
     <source>Team level</source>
     <translation>Úroveň teamu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="199"/>
     <source>Fort</source>
     <translation>Pevnosť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="285"/>
     <source>Teams</source>
     <translation>Teamy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="326"/>
     <source>Audio/Graphic options</source>
     <translation>Nastavenia zvuku/grafiky</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="313"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Zbrane</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
-    <translation>Nastavenia siete</translation>
+    <translation type="obsolete">Nastavenia siete</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="394"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation>Zoznam serverov</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="407"/>
     <source>Net game</source>
     <translation>Sieťová hra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/teamselect.cpp" line="217"/>
     <source>Playing teams</source>
     <translation>Hrajúce teamy</translation>
   </message>
@@ -347,93 +474,120 @@
 <context>
   <name>QLabel</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="42"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Tento program je distribuovaný podľa podmienok GNU General Publice License</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="52"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Vývojári:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="57"/>
     <source>Art:</source>
     <translation>Grafika:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="76"/>
     <source>Translations:</source>
     <translation>Preklady:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="89"/>
     <source>Special thanks:</source>
     <translation>Osobitné poďakovanie:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="54"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation>Čas na ťah</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="55"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation>Úvodné zdravie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/gamecfgwidget.cpp" line="58"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Výzbroj</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="589"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Ocenenie za najlepší zásah vyhral(a) &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; (&lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; bodov).&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="601"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Celkovo bolo zabitých &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ježkov počas tohto kola.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="32"/>
     <source>Host:</source>
     <translation>Stanica:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="36"/>
     <source>Port:</source>
     <translation>Port:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="332"/>
     <source>Resolution</source>
     <translation>Rozlíšenie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="343"/>
     <source>FPS limit</source>
     <translation>Limit FPS</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="297"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation>Sieťový nick</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="504"/>
     <source>Server name:</source>
     <translation>Názov servera:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="511"/>
     <source>Server port:</source>
     <translation>Port servera:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.3&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.3&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="596"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Ocenenie za najlepší zásah získal(a) &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zabil ním &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; nepriateľov.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="39"/>
     <source>Version</source>
     <translation>Verzia</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="68"/>
+    <source>Sounds:</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="302"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>beznázvu</translation>
   </message>
@@ -441,6 +595,7 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/ui_hwform.cpp" line="35"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation>Hedgewars</translation>
   </message>
@@ -448,18 +603,22 @@
 <context>
   <name>QMessageBox</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="511"/>
     <source>Network</source>
     <translation>Sieť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="512"/>
     <source>Connection to server is lost</source>
     <translation>Spojenie so serverom bolo prerušené</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="243"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="246"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -468,18 +627,22 @@
 Skontrolujte si vašu inštaláciu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="168"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Zbrane</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="123"/>
     <source>Can not edit default weapon set</source>
     <translation>Nie je možné upraviť východziu sadu zbraní</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="163"/>
     <source>Can not delete default weapon set</source>
     <translation>Nie je možné vymazať východziu sadu zbraní</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="168"/>
     <source>Really delete this weapon set?</source>
     <translation>Určite chcete vymazať túto sadu zbraní?</translation>
   </message>
@@ -487,14 +650,17 @@
 <context>
   <name>QObject</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="38"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="39"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation>Nepodarilo sa vytvoriť adresár %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="40"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
@@ -502,74 +668,92 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="524"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation>Čakám</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="622"/>
     <source>Go!</source>
     <translation>Choď!</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="520"/>
     <source>default</source>
     <translation>východzie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="52"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="57"/>
     <source>Cancel</source>
     <translation>Zrušiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="389"/>
     <source>Start server</source>
     <translation>Spustiť server</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="416"/>
     <source>Connect</source>
     <translation>Spojiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="425"/>
     <source>Update</source>
     <translation>Obnoviť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="430"/>
     <source>Specify</source>
     <translation>Nastaviť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
-    <translation>Späť</translation>
+    <translation type="obsolete">Späť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="484"/>
     <source>Start</source>
     <translation>Spustiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
-    <translation>Jednoduchá hra</translation>
+    <translation type="obsolete">Jednoduchá hra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
-    <translation>Tréning</translation>
+    <translation type="obsolete">Tréning</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Prehrať demo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="48"/>
     <source>Rename</source>
     <translation>Premenovať</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="52"/>
     <source>Delete</source>
     <translation>Vymazať</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="80"/>
     <source>Load</source>
     <translation>Načítať</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/teamselect.cpp" line="226"/>
     <source>Setup</source>
     <translation>Nastavenie</translation>
   </message>
@@ -577,18 +761,22 @@
 <context>
   <name>QToolBox</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="134"/>
     <source>Actions</source>
     <translation>Akcie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="136"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Výzbroj</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="138"/>
     <source>Weapon properties</source>
     <translation>Vlastnosti zbraní</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="140"/>
     <source>Other</source>
     <translation>Iné</translation>
   </message>
@@ -596,14 +784,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Nie je možné spustiť server: %1.</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Nie je možné spustiť engine: %1 (</translation>
   </message>
@@ -611,247 +802,312 @@
 <context>
   <name>binds</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="23"/>
     <source>up</source>
     <translation>hore</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="24"/>
     <source>left</source>
     <translation>vľavo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="25"/>
     <source>right</source>
     <translation>vpravo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="26"/>
     <source>down</source>
     <translation>dole</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>skok</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="29"/>
     <source>attack</source>
     <translation>útok</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="30"/>
     <source>put</source>
     <translation>položiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="31"/>
     <source>switch</source>
     <translation>prepnúť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="32"/>
     <source>find hedgehog</source>
     <translation>nájsť ježka</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="33"/>
     <source>ammo menu</source>
     <translation>okno výzbroje</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="34"/>
     <source>slot 1</source>
     <translation>slot 1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="35"/>
     <source>slot 2</source>
     <translation>slot 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="36"/>
     <source>slot 3</source>
     <translation>slot 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="37"/>
     <source>slot 4</source>
     <translation>slot 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="38"/>
     <source>slot 5</source>
     <translation>slot 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="39"/>
     <source>slot 6</source>
     <translation>slot 6</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="40"/>
     <source>slot 7</source>
     <translation>slot 7</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="41"/>
     <source>slot 8</source>
     <translation>slot 8</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="42"/>
     <source>slot 9</source>
     <translation>slot 9</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="43"/>
     <source>timer 1 sec</source>
     <translation>časovač na 1 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="44"/>
     <source>timer 2 sec</source>
     <translation>časovač na 2 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="45"/>
     <source>timer 3 sec</source>
     <translation>časovač na 3 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="46"/>
     <source>timer 4 sec</source>
     <translation>časovač na 4 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="47"/>
     <source>timer 5 sec</source>
     <translation>časovač na 5 sek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="50"/>
     <source>pause</source>
     <translation>pauza</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="52"/>
     <source>volume down</source>
     <translation>stlmiť hlasitosť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="53"/>
     <source>volume up</source>
     <translation>zvýšiť hlasitosť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="54"/>
     <source>change mode</source>
     <translation>zmeniť režim</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="55"/>
     <source>capture</source>
     <translation>snímať</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="56"/>
     <source>hedgehogs
 info</source>
     <translation>štatistiky
 ježkov</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="57"/>
     <source>quit</source>
     <translation>ukončiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="48"/>
     <source>chat</source>
     <translation>čet</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="49"/>
     <source>chat history</source>
     <translation>história četu</translation>
   </message>
+  <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="51"/>
+    <source>confirmation</source>
+    <translation type="unfinished"></translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>teams</name>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="45"/>
     <source>Hedgehogs</source>
     <translation>Ježkovia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="46"/>
     <source>hedgehog 1</source>
     <translation>ježko 1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="47"/>
     <source>hedgehog 2</source>
     <translation>ježko 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="48"/>
     <source>hedgehog 3</source>
     <translation>ježko 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="49"/>
     <source>hedgehog 4</source>
     <translation>ježko 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="50"/>
     <source>hedgehog 5</source>
     <translation>ježko 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="51"/>
     <source>hedgehog 6</source>
     <translation>ježko 6</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="52"/>
     <source>hedgehog 7</source>
     <translation>ježko 7</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="53"/>
     <source>hedgehog 8</source>
     <translation>ježko 8</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="57"/>
     <source>Goddess</source>
     <translation>Bohyňa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="58"/>
     <source>Isis</source>
     <translation>Izida</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="59"/>
     <source>Astarte</source>
     <translation>Astarte</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="60"/>
     <source>Diana</source>
     <translation>Diana</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="61"/>
     <source>Aphrodite</source>
     <translation>Afrodita</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="62"/>
     <source>Hecate</source>
     <translation>Hekata</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="63"/>
     <source>Demeter</source>
     <translation>Demeter</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="64"/>
     <source>Kali</source>
     <translation>Kali</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="65"/>
     <source>Inanna</source>
     <translation>Ištar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="69"/>
     <source>Fruits</source>
     <translation>Ovocie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="70"/>
     <source>Banana</source>
     <translation>Banán</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="71"/>
     <source>Apple</source>
     <translation>Jablko</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="72"/>
     <source>Orange</source>
     <translation>Pomaranč</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="73"/>
     <source>Lemon</source>
     <translation>Citrón</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="74"/>
     <source>Pineapple</source>
     <translation>Ananás</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="75"/>
     <source>Mango</source>
     <translation>Mango</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="76"/>
     <source>Peach</source>
     <translation>Broskyňa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/predefteams.h" line="77"/>
     <source>Plum</source>
     <translation>Slivka</translation>
   </message>