Update Polish translation
authorKoBeWi
Mon, 30 Jul 2018 20:38:01 +0200
changeset 13575 213f2bef8a24
parent 13574 9c83afd65e8c
child 13576 e5761b37e99c
Update Polish translation
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts
share/hedgewars/Data/Locale/missions_pl.txt
share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua
share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt
share/hedgewars/Data/Locale/tips_pl.xml
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Mon Jul 30 19:23:28 2018 +0200
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Mon Jul 30 20:38:01 2018 +0200
@@ -192,7 +192,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This is optional, but this information might help us to resolve bugs and other technical problems.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>To jest opcjonalne, ale ta informacja moze pomóc nam rozwiązać błędy i inne problemy techniczne.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -608,7 +608,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This feature requires an Internet connection, but you don&apos;t appear to be online (error code: %1).</source>
-    <translation>Ta funkcja wymaga połączenia z internetem, a ty nie jesteś online (kod błędu: %1)</translation>
+    <translation>Ta funkcja wymaga połączenia z internetem, a ty nie jesteś online (kod błędu: %1).</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Internal error: Reply object is invalid.</source>
@@ -685,7 +685,14 @@
 
 Last engine message:
 %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Wystąpił BŁĄD krytyczny! Silnik gry musiał zostać zatrzymany.
+
+Bardzo przepraszamy za niedogodność.
+
+Jeśli to się będzie powtarzać, kliknij przycisk &quot;Twoja opinia&quot; w menu głównym!
+
+Ostatnia wiadomość silnika:
+%1</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -905,7 +912,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Quit reason: </source>
-    <translation>Powód wyjścia:</translation>
+    <translation>Powód wyjścia: </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Room destroyed</source>
@@ -1080,28 +1087,28 @@
   <message>
     <source>Video: %1x%2, %3 FPS, %4</source>
     <extracomment>Video metadata. %1 = video width, %2 = video height, %3 = frames per second = %4 = decoder name</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Wideo: %1x%2, %3 FPS, %4</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Video: %1x%2, %3</source>
     <extracomment>Video metadata. %1 = video width, %2 = video height, %3 = decoder name</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Wideo: %1x%2, %3</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Player: %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Gracz: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Theme: %1</source>
-    <translation type="unfinished">Motyw: %1</translation>
+    <translation>Motyw: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Map: %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Mapa: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Record: %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Rekord: %1</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1239,7 +1246,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This feature requires an Internet connection, but you don&apos;t appear to be online (error code: %1).</source>
-    <translation>Ta funkcja wymaga połączenia z internetem, a ty nie jesteś online (kod błędu: %1)</translation>
+    <translation>Ta funkcja wymaga połączenia z internetem, a ty nie jesteś online (kod błędu: %1).</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Internal error: Reply object is invalid.</source>
@@ -1302,7 +1309,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Brush size</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Wielkość pędzla</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2126,7 +2133,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Select a hedgehog at the beginning of a turn</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Wybierz jeża na początku tury</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2271,12 +2278,12 @@
   <message>
     <source>%1%</source>
     <extracomment>Video encoding progress. %1 = number</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1%</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 (%2%) - %3</source>
     <extracomment>Video encoding list entry. %1 = file name, %2 = percent complete, %3 = video operation type (e.g. “encoding”)</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1 (%2%) - %3</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2875,7 +2882,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This setting will be effective at next restart.</source>
-    <translation>Ustawienia zadziałają po restarcie gry</translation>
+    <translation>Ustawienia zadziałają po restarcie gry.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tip: %1</source>
@@ -2920,7 +2927,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Loading&lt;br&gt;CAPTCHA ...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ładowanie&lt;br&gt;CAPTCHA...</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2943,7 +2950,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Hedgehog %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jeż %1</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3243,17 +3250,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Welcome to Hedgewars</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Witamy w Hedgewars</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Welcome to Hedgewars!
 
 You seem to be new around here. Would you like to play some training missions first to learn the basics of Hedgewars?</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Witamy w Hedgewars
+
+Wydajesz się być tu nowy. Zechcesz zagrać w jakieś misje treningowe, by poznać podstawy Hedgewars?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot use the weapon scheme &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nie można użyć schematu broni &apos;%1&apos;!</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3798,23 +3807,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>team chat</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>czat drużyny</translation>
   </message>
   <message>
     <source>pause / auto skip</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>pauza / auto-pomijanie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>toggle hedgehog tags</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>przełącz etykiety jeży</translation>
   </message>
   <message>
     <source>change timer</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>zmień czas</translation>
   </message>
   <message>
     <source>show mission information</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>pokaż informacje o misji</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -4239,22 +4248,22 @@
   </message>
   <message>
     <source>D-pad</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>D-pad</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Axis %1 %2</source>
     <extracomment>Game controller axis direction. %1 = axis number, %2 = direction</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Oś %1 %2</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Button %1</source>
     <extracomment>Game controller button. %1 = button number</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Przycisk %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>D-pad %1 %2</source>
     <extracomment>Game controller D-pad button. %1 = D-pad number, %2 = direction</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>D-pad %1 %2</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -4477,283 +4486,283 @@
   </message>
   <message>
     <source>The game can&apos;t be started with less than two clans!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Gra nie może zostać rozpoczęta z mniej niż dwoma klanami!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Empty config entry.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pusty wpis konfiguracji.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Access denied.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Brak dostępu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You&apos;re not the room master!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nie jesteś właścicielem pokoju!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Corrupted hedgehogs info!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Uszkodzone informacje o jeżach!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Too many teams!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zbyt wiele drużyn!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Too many hedgehogs!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zbyt wiele jeży!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>There&apos;s already a team with same name in the list.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Na liście jeż już drużyna z taką samą nazwą.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Joining not possible: Round is in progress.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Dołączenie niemożlie: Runda w trakcie.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This room currently does not allow adding new teams.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ten pokój aktualnie nie pozwala dodawania nowych drużyn.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: The team you tried to remove does not exist.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Błąd: Drużyna, którą próbujesz usunąć nie istnieje.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can&apos;t remove a team you don&apos;t own.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nie możesz usunąć nieswojej drużyny.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Illegal room name! The room name must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Niedopowiednia nazwa pokoju! Nazwa pokoju muszą zawierać od 1 do 40 liter, nie mogą mieć spacji na początku i na końcu i nie mogą mieć tych liter: $()*+?[]^{|}</translation>
   </message>
   <message>
     <source>A room with the same name already exists.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pokój z taką nazwą już istnieje.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote kick: You need to specify a nickname.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote kick: Musisz wprowadzić pseudonim.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote kick: No such user!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote kick: Nie ma takiego użytkownika!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote map: No such map!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote map: Nie ma takiej mapy!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote pause: No game in progress!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote pause: Nie ma gry w trakcie!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote hedgehogs: Specify number from 1 to 8.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote hedgehogs: Wybierz liczbę od 1 do 8.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Illegal room name! A room name must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Niedopowiednia nazwa pokoju! Nazwa pokoju muszą zawierać od 1 do 40 liter, nie mogą mieć spacji na początku i na końcu i nie mogą mieć tych liter: $()*+?[]^{|}</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No such room.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nie ma takiego pokoju.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Room version incompatible to your Hedgewars version!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Wersja pokoju niekompatybilna z twoją wersją Hedgewars!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Access denied. This room currently doesn&apos;t allow joining.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Brak dostępu. Ten pokój aktualnie nie pozwala dołączać.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Access denied. This room is for registered users only.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Brak dostępu. Ten pokój wpuszcza tylko zarejestrowanych użytkowników.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You are banned from this room.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jesteś zbanowany w tym pokoju.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Nickname already provided.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pseudonim już podany.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Illegal nickname! Nicknames must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Niedopowiedni pseudonim! Pseudonimy muszą zawierać od 1 do 40 liter, nie mogą mieć spacji na początku i na końcu i nie mogą mieć tych liter: $()*+?[]^{|}</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Protocol already known.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Protokół już znany.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Bad number.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zły numer.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>There&apos;s no voting going on.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Żadne głosowanie nie trwa.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You already have voted.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Już głosowałeś.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Your vote has been counted.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Twój głos został policzony.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Voting closed.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Głosowanie zamknięte.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pause toggled.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pauza przełączona.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Voting expired.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Głosowanie przedawnione.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>hedgehogs per team: </source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>jeże na drużynę: </translation>
   </message>
   <message>
     <source>/info &lt;player&gt;: Show info about player</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/info &lt;gracz&gt;: Pokaż informacje o graczu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/me &lt;message&gt;: Chat action, e.g. &apos;/me eats pizza&apos; becomes &apos;* Player eats pizza&apos;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/me &lt;wiadomość&gt;: Akcja czatu, np. &apos;/me je pizzę&apos; staje się &apos;* Gracz je pizzę&apos;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/rnd: Flip a virtual coin and reply with &apos;heads&apos; or &apos;tails&apos;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/rnd: Rzuć virtualną monetą i odpowiedz &apos;heads&apos; (orzeł) lub &apos;tails&apos; (reszka)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/rnd [A] [B] [C] [...]: Reply with a random word from the given list</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/rnd [A] [B] [C] [...]: Odpowiedź losowym słowem z podanej listy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/watch &lt;id&gt;: Watch a demo stored on the server with the given ID</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/watch &lt;id&gt;: Obejrzyj demo z podanym ID zapisane na serwerze</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/help: Show chat command help</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/help: Pokaż pomoc komend czatu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote [arguments]: Start a vote</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote [argumenty]: Zacznij głosowanie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/vote &lt;yes/no&gt;: Vote &apos;yes&apos; or &apos;no&apos; for active vote</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/vote &lt;yes/no&gt;: Zagłosuj &apos;tak&apos; lub &apos;nie&apos; do aktywnego głosowania</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/greeting &lt;message&gt;: Set greeting message to be shown to players who join the room</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/greeting &lt;wiadomość&gt;: Ustaw wiadomość powitalną, która zostanie pokazana graczom dołączającym do pokoju</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/delegate &lt;player&gt;: Surrender room control to player</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/delegate &lt;gracz&gt;: Poddaj kontrolę nad pokojem innemu graczowi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/maxteams &lt;N&gt;: Limit maximum number of teams to N</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/maxteams &lt;N&gt;: Ustaw maksymalną liczbę drużyn na N</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/global &lt;message&gt;: Send global chat message which can be seen by everyone on the server</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/global &lt;wiadomość&gt;: Wyślij globalną wiadomość czatu, która może być zobaczona przez każdego na serwerze</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/registered_only: Toggle &apos;registered only&apos; state. If enabled, only registered players can join server</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/registered_only: Przestaw stan &apos;tylko zarejestrowani&apos;. Jeśli włączony, tylko zarejestrowani gracze mogą dołączyć na serwer</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/super_power: Activate your super power. With it you can enter any room and are protected from kicking. Expires when you leave server</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/super_power: Aktywuj super moc. Możesz z tym wejść do każdego pokoju i być chronionym od wyrzucenia. Kończy się jak opuścisz serwer</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/save &lt;parameter&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/save &lt;parametr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/stats: Query server stats</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/stats: Zapytaj o statystyki serwera</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/force &lt;yes/no&gt;: Force vote result for active vote</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/force &lt;yes/no&gt;: Wymuś rezultat głosowania dla aktywnego głosowania</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/fix: Force this room to stay open when it is empty</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/fix: Wymuś, by ten pokój został otwarty, kiedy jest pusty</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/unfix: Undo the /fix command</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/unfix: Cofnij komendę /fix</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/saveroom &lt;file name&gt;: Save room configuration into a file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/saveroom &lt;nazwa pliku&gt;: Zapisz konfigurację pokoju do pliku</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/loadroom &lt;file name&gt;: Load room configuration from a file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/loadroom &lt;nazwa pliku&gt;: Wczytaj konfigurację pokoju z pliku</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/delete &lt;parameter&gt;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/delete &lt;parametr&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>List of lobby chat commands:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Lista komend czatu poczekalni:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>List of room chat commands:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Lista komend czatu pokoju:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Commands for server admins only:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Komendy tylko dla administratorów serwera:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unknown command:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nieznana komenda:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Say &apos;/help&apos; in chat for a list of commands</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Powiedz /help do czatu, by dostać listę komend</translation>
   </message>
   <message>
     <source>room</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>pokój</translation>
   </message>
   <message>
     <source>lobby</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>poczekalnia</translation>
   </message>
   <message>
     <source>(playing)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>(w grze)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>(spectating)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>(obserwowanie)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Player is not online.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Gracz nie jest online.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/force: Please use &apos;yes&apos; or &apos;no&apos;.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/force: Użyj proszę &apos;tak&apos; lub &apos;nie&apos;.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/vote: Please use &apos;yes&apos; or &apos;no&apos;.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/vote: Uzyj proszę &apos;tak&apos; lub &apos;nie&apos;.</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/missions_pl.txt	Mon Jul 30 19:23:28 2018 +0200
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/missions_pl.txt	Mon Jul 30 20:38:01 2018 +0200
@@ -1,58 +1,67 @@
+Basic_Training_-_Movement.name=Podstawy poruszania się
+Basic_Training_-_Movement.desc="Żółtodzioby zaczynają tutaj! Naucz się poruszania po różnych formach terenu oraz jak zmieniać jeże."
+
 Basic_Training_-_Bazooka.name=Podstawy korzystania z bazooki
-Basic_Training_-_Bazooka.desc="Pamiętaj o tym, że wiatr może działać na twoją korzyść!"
+Basic_Training_-_Bazooka.desc="Naucz się jak używać bazooki, dowiedz się o wietrze i zniszcz wszystkie cele."
 
 Basic_Training_-_Grenade.name=Podstawy rzucania granatami
-Basic_Training_-_Grenade.desc="Najpierw wyciągasz zawleczkę, POTEM rzucasz!"
-
-Basic_Training_-_Cluster_Bomb.name=Podstawy rzucania granatami odłamkowymi
-Basic_Training_-_Cluster_Bomb.desc="Komuś przydałby się gorący prysznic..."
-
-Basic_Training_-_Shotgun.name=Podstawy strzelania ze strzelby
-Basic_Training_-_Shotgun.desc="Wpierw strzelaj. Pytania zadasz później."
-
-Basic_Training_-_Sniper_Rifle.name=Podstawy strzelania ze snajperki
-Basic_Training_-_Sniper_Rifle.desc="Jeden strzał i kolejny jeż pójdzie do piachu."
+Basic_Training_-_Grenade.desc="Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o granatach i zniszcz wszystkie cele. Pamiętaj: Najpierw wyciągasz zawleczkę, POTEM rzucasz!"
 
 Basic_Training_-_Rope.name=Podstawy korzystania z liny
-Basic_Training_-_Rope.desc="Bierz linę i do dzieła!"
+Basic_Training_-_Rope.desc="Lina jest jednym z najbardziej wszechstronnych narzędzi, jakie możesz zdobyć, ale wymaga dużo praktyki. Tutaj poznasz podstawy używania liny."
 
 Basic_Training_-_Flying_Saucer.name=Podstawy korzystania z latającego talerza
-Basic_Training_-_Flying_Saucer.desc="Więc chcesz być astonautą, co? Najpierw naucz się latać!"
+Basic_Training_-_Flying_Saucer.desc="Z latającym spodkiem, możesz dostać się prawie że w każdy punk, jeśli wiesz jak nim sterować. Naucz się latać, jak atakować ze spodka i naucz się nawet jak wykonać jakieś odjazdowe wyczyny."
 
-User_Mission_-_Dangerous_Ducklings.name=Kryptonim: Niebezpieczne Kaczki
-User_Mission_-_Dangerous_Ducklings.desc="Dobra Żółtodziobie! Zobaczymy czego się nauczyłeś na treningu!!!"
+User_Mission_-_Dangerous_Ducklings.name=Niebezpieczne kaczątka
+User_Mission_-_Dangerous_Ducklings.desc="Dobra rekrucie! Zobaczymy czego się nauczyłeś na treningu!"
+
+User_Mission_-_Diver.name=Nurek
+User_Mission_-_Diver.desc="To będzie kolejna \"mokra robota\"..."
 
-User_Mission_-_Diver.name=Kryptonim: Nurek
-User_Mission_-_Diver.desc="To będzie kolejna "mokra robota"..."
+User_Mission_-_Teamwork.name=Praca zespołowa
+User_Mission_-_Teamwork.desc="Uszkodzony cyborg pilnuje cennego sekretu wojskowego. Musisz poprowadzić dwujeżową drużynę do zadań specjalnych z zadaniem zniszczenia wroga, żeby uzyskać ten sekret! To absolutnie krytyczne dla naszej przyszłości, by oba twoje jeże przeżyły."
 
-User_Mission_-_Teamwork.name=Kryptonim: Praca zespołowa
-User_Mission_-_Teamwork.desc="Miłość potrafi czasem zranić."
+User_Mission_-_Teamwork_2.name=Praca zespołowa 2
+User_Mission_-_Teamwork_2.desc="Zlokalizowaliśmy ukryty posterunek Cybernetycznego Imperium i jest on pilnowany jednie przez niegroźnego robota obserwującego. Poprowadź swoją drużynę do zadań specjalnych, by zniszczyć robota, żebyśmy mogli przejąć bazę. Jak wcześniej, potrzebujemy by oba jeże przeżyły!"
 
-User_Mission_-_Spooky_Tree.name=Kryptonim: Straszne drzewo
+User_Mission_-_Spooky_Tree.name=Straszne drzewo
 User_Mission_-_Spooky_Tree.desc="Na tym drzewie jest dużo skrzynek. Mam tylko nadzieję, że ten ptak nie jest głodny"
 
-User_Mission_-_Bamboo_Thicket.name=Kryptonim: Bambusowy bór
-User_Mission_-_Bamboo_Thicket.desc="Śmierć nadchodzi z góry."
+User_Mission_-_Bamboo_Thicket.name=Bambusowy bór
+User_Mission_-_Bamboo_Thicket.desc="Cyborg terroryzuje bambusowy bór i atakuje każdego w zasięgu wzroku z praktycznie perfekcyjną celnością. Planuj naprzód, poruszaj się szybko i zdejmij wroga szybko!"
 
-User_Mission_-_That_Sinking_Feeling.name=Kryptonim: Cisza na morzu
-User_Mission_-_That_Sinking_Feeling.desc="Woda podnosi się, a czas upływa. Wielu próbowało, ale nikomu nie udało się wszystkich uratować. Czy ty będziesz pierwszy?"
+User_Mission_-_That_Sinking_Feeling.name=Cisza na morzu
+User_Mission_-_That_Sinking_Feeling.desc="Woda podnosi się, a czas upływa. Wielu próbowało i ponieśli porażkę. Potrafisz wszystkich uratować?"
 
-User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock.name=Kryptonim: Newton i jego hamak
+User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock.name=Newton i jego hamak
 User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock.desc="Zapamiętajcie jeżyki: Prędkość ciała nie zmienia się, chyba że działa na nie inna siła!"
 
-User_Mission_-_The_Great_Escape.name=Kryptonim: Wielka ucieczka
-User_Mission_-_The_Great_Escape.desc="Myślisz, że uda ci się mnie uwięzić!?"
+User_Mission_-_The_Great_Escape.name=Wielka ucieczka
+User_Mission_-_The_Great_Escape.desc="Ucieknij z więzienia i dokonaj zemsty!"
 
-User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge.name=Wyzwanie: Spychanie liną
-User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge.desc="Spójrz za siebie!"
+User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge.name=Spychanie liną
+User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge.desc="Użyj swojej liny, by zepchnąć wszystkich wrogów do ich zguby."
 
-User_Mission_-_Nobody_Laugh.name=Kryptonim: Nikt się nie śmieje
-User_Mission_-_Nobody_Laugh.desc="To nie jest żaden żart"
+User_Mission_-_Nobody_Laugh.name=Nikt się nie śmieje
+User_Mission_-_Nobody_Laugh.desc="Och, te klauny myślą, że są śmieszne! Przewyższają nas liczebnie, ale mamy mnóstwo czasu na turę. Zdejmij wszystkich tych niedoszłych komediantów jednego za drugim, aż nie zostanie nikt, kto by się śmiał."
 
 User_Mission_-_RCPlane_Challenge.name=Wyzwanie: Radiowy samolocik
-User_Mission_-_RCPlane_Challenge.desc="Czujesz się całkiem pewnie, co, pilociku?"
+User_Mission_-_RCPlane_Challenge.desc="Użyj radiowych samolocików, by zdobyć wszystkie skrzynie. Spróbuj użyć jak najmniej samolocików, by zwiększyć swoją rangę. Masz to, czego potrzeba, by zostać elitarnym pilotem najwyższej klasy?"
+
+Big_Armory.name=Wielka zbrojownia
+Big_Armory.desc="Jesteś sam, masz pełną zbrojownię i musisz pokonać 8 jeży, zanim skończy się czas."
+
+Bazooka_Battlefield.name=Bazookowe pole bitwy
+Bazooka_Battlefield.desc="Twoi lojalni rycerze wprowadzili wroga w zasadzkę. Zniszcz ich tylko bazookami! Ale nie rób tego za długo, woda niedługo zacznie się podwyższać."
 
-portal.name=Kryptonim: Łamigłówka z portalami
+Tentacle_Terror.name=Mackowy terror
+Tentacle_Terror.desc="Pod okropnym potworem, twój wróg chowa się jak tchórz i zaatakuje cię nalotami jak tylko stracisz osłonę. Pokaż mu kto jest prawdziwym szefem w Piekle! Ale potrzebujesz diabelsko dobrych zdolności z liną, by w ogóle mieć szanse."
+
+ClimbHome.name=Wspinaczka do domu
+ClimbHome.desc="Jesteś daleko od domu, a woda się podwyższa. Wspinaj się najwyżej jak potrafisz!"
+
+portal.name=Łamigłówka z portalami
 portal.desc="Wykorzystaj portrale dojść daleko w krótkim czasie. Naucz się zabijać z ich pomocą, ale zachowaj ostrożność!"
 
 Target_Practice_-_Bazooka_easy.name=Ćwiczenia z celem: Bazooka (łatwy)
@@ -62,10 +71,13 @@
 Target_Practice_-_Bazooka_hard.desc="Czy potrafisz nie chybić nawet jeśli cel znajduje się daleko?"
 
 Target_Practice_-_Cluster_Bomb.name=Ćwiczenia z celem: Granat odłamkowy
-Target_Practice_-_Cluster_Bomb.desc="Komuś przydałby się gorący prysznic..."
+Target_Practice_-_Cluster_Bomb.desc="Komuś przydałby się gorący prysznic! Granatami odłamkowymi!"
 
 Target_Practice_-_Shotgun.name=Ćwiczenia z celem: Strzelba
-Target_Practice_-_Shotgun.desc="Wpierw strzelaj. Pytania zadasz później."
+Target_Practice_-_Shotgun.desc="Najpierw strzelaj, potem pytaj!"
+
+Basic_Training_-_Sniper_Rifle.name=Ćwiczenia z celem: Karabin snajperski
+Basic_Training_-_Sniper_Rifle.desc="Jeden strzał i kolejny jeż pójdzie do piachu."
 
 Target_Practice_-_Homing_Bee.name=Ćwiczenia z celem: Pszczoła
 Target_Practice_-_Homing_Bee.desc="Korzystanie z pszczoły jest bardziej złożone niż się wydaje."
@@ -77,20 +89,10 @@
 Target_Practice_-_Grenade_hard.desc="Z pewnością nie dla żółtodziobów! Umieścimy cele w kilku naprawdę trudnych miejscach."
 
 Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Hedgelove.name=Wyzwanie: Kochamy Shoppa!
-Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Hedgelove.desc="Pokaż, że uwielbiasz linę zbierając kilka skrzynek na niewielkiej mapie."
+Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Hedgelove.desc="Pokaż, że uwielbiasz linę i zbierz kilka skrzynek na niewielkiej mapie."
 
 Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Ropes.name=Wyzwanie: Liny i skrzynki
 Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Ropes.desc="Bierz linę i zbierz wszystkie skrzynki na średniej wielkości mapie."
 
 Challenge_-_Speed_Shoppa_-_ShoppaKing.name=Wyzwanie: Klient nasz Pan
-Challenge_-_Speed_Shoppa_-_ShoppaKing.desc="Pokaż, że to ty tu rządzisz! Zbierz wszystkie skrzynki najszybciej jak potrafisz na rozległej mapie."
-
-User_Mission_-_Teamwork_2.name=Kryptonim: Praca zespołowa 2
-User_Mission_-_Teamwork_2.desc="Użyj swoich zdolności zespołowych, by pokonać cybernetycznego wroga jeszcze raz!"
-
-Big_Armory.name=Kryptonim: Wielka zbrojownia
-Big_Armory.desc="Jesteś sam, masz pełną zbrojownię i musisz pokonać 8 jeży, zanim skończy się czas."
-
-ClimbHome.name=Kryptonim: Wspinaczka do domu
-ClimbHome.desc="Jesteś daleko od domu, a woda się podwyższa. Wspinaj się najwyżej jak potrafisz!"
-
+Challenge_-_Speed_Shoppa_-_ShoppaKing.desc="Pokaż, że to ty tu rządzisz! Zbierz wszystkie skrzynki najszybciej jak potrafisz na tej rozległej mapie."
\ No newline at end of file
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua	Mon Jul 30 19:23:28 2018 +0200
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua	Mon Jul 30 20:38:01 2018 +0200
@@ -3,9 +3,8 @@
   ["..."] = "...",
   ["011101000"] = "011101000", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["011101001"] = "011101001", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:journey, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:shadow, A_Classic_Fairytale:united
---   ["10 weapon schemes"] = "", -- Continental_supplies
---   ["15+%d damage, %d invulnerable left"] = "", -- Continental_supplies
---   ["1-5, Precise + 1-4: Choose structure type"] = "", -- Construction_Mode
+  ["10 weapon schemes"] = "10 schematów broni", -- Continental_supplies
+  ["1-5, Precise + 1-4: Choose structure type"] = "1-5, Precyzja + 1-4: Wybierz typ struktury", -- Construction_Mode
   ["+1 barrel!"] = "+1 beczka!", -- Tumbler
   ["%.1fs"] = "%.1fs", -- Racer, TechRacer
   ["%.1f seconds were remaining."] = "%.1f sekund pozostało.", -- Basic_Training_-_Bazooka
@@ -28,7 +27,7 @@
   ["Ace"] = "As", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge, User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["Achievement gotten: %s"] = "Osiągnięcie zdobyte: %s", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, Basic_Training_-_Rope, Tumbler
   ["A Classic Fairytale"] = "Klasyczna bajka", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
---   ["A crate critical to this mission has been destroyed."] = "", -- SimpleMission
+  ["A crate critical to this mission has been destroyed."] = "Skrzynia krytyczna dla tej misji została zniszczona.", -- SimpleMission
   ["Actually, you aren't worthy of life! Take this..."] = "Właściwie, nie zasługujesz by żyć! Przyjmij to...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["A cy-what?"] = "Cy-co?", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Add %d"] = "Dodaj %d", -- HedgeEditor
@@ -40,7 +39,7 @@
   ["After Leaks A Lot betrayed his tribe, he joined the cannibals..."] = "Po tym, jak Spory Przeciek zdradził swoje plemię, dołączył do kanibali...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["After that incident he went underground and started working on his plan to steal the device."] = "Po tym incydencie, zeszedł pod ziemię i zaczął pracować nad swoim planem, by ukraść urządzenie.", -- A_Space_Adventure:moon02
   ["After the shock caused by the enemy spy, Leaks A Lot and Dense Cloud went hunting to relax."] = "Po szoku spowodowanym wrogim szpiegiem, Spory Przeciek i Gęsta Chmura poszli łowić, by się zrelaksować.", -- A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["After you killed an enemy, you'll lose the weapon that he is named after."] = "", -- A_Space_Adventure:death02
+  ["After you killed an enemy, you'll lose the weapon that he is named after."] = "Jak zabijesz wroga, stracisz broń, po której jest nazwany.", -- A_Space_Adventure:death02
   ["After you left the moon, my other loyal minions came and resurrected me so I could complete my master plan."] = "Po tym jak opuściłeś księżyc, moi lojalni poddani przyszli i ożywili mnie, żebym mógł ukończyć mój plan.", -- A_Space_Adventure:death01
   ["Again with the 'cannibals' thing!"] = "Znowu z tymi \"kanibalami\"!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["A Hedgewars minigame"] = "Minigra Hedgewars", -- Capture_the_Flag
@@ -48,19 +47,19 @@
   ["a Hedgewars mini-game"] = "Minigra Hedgewars", -- Space_Invasion, The_Specialists
   ["A Hedgewars tag game"] = "Berek w Hedgewars", -- Mutant
   ["Ahhh, home, sweet home. Made it in %d seconds."] = "Ahhh, nie ma to jak w domu. Udało mi się w %d sekund.", -- ClimbHome
---   ["Aim at the ceiling and hold [Attack] pressed until the rope attaches."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Aim at the ceiling and hold [Attack] pressed until the rope attaches."] = "Wyceluj w sufit i przytrzymaj [Atak], aż lina się zaczepi.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Aiming Practice"] = "Ćwiczenie celności",
   ["Aiming practice"] = "Ćwiczenie celności", -- TargetPractice
---   ["Aim: [Up]/[Down]"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Rope
+  ["Aim: [Up]/[Down]"] = "Celuj: [Góra]/[Dół]", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Rope
   ["Air Attack"] = "Nalot", -- Construction_Mode
   ["Air General"] = "Powietrzny Generał", -- Battalion
   ["Air Mine Placement Mode"] = "Tryb Ustawiania Min Powietrznych", -- HedgeEditor
   ["AIR MINE PLACEMENT MODE"] = "TRYB USTAWIANIA MIN POWIETRZNYCH", -- HedgeEditor
   ["A leap in a leap"] = "Skok w skoku", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
-  ["Alex"] = "Aleks", -- 
+  ["Alex"] = "Aleks",
   ["Alien! I wish to be moved!"] = "Obcy! Życzę sobie być przeniesiona!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["A little gift from the cyborgs"] = "Mały prezent od cyborgów", -- A_Classic_Fairytale:shadow
-  ["Al.Kaholic"] = "Al.Kaholik", -- 
+  ["Al.Kaholic"] = "Al.Kaholik",
   ["All But Last"] = "Wszyscy Oprócz Ostatniego", -- WxW
   ["All But Last: You must not solely attack the team with the least health"] = "Wszyscy Oprócz Ostatniego: Nie możesz wyłącznie atakować drużyny z najmiejszą ilością zdrowia", -- WxW
   ["All gone...everything!"] = "Wszystko przepadło... wszystko!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
@@ -74,7 +73,7 @@
   ["All this to please our beloved “elders” … hick …"] = "Wszysyko to, by zadowolić naszych ukochanych \"starszych\" ... hyp ...", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["All walls touched!"] = "Wszystkie ściany dotknięte!", -- WxW
   ["All you do is take long walks when everyone else works."] = "Wszystko co robisz to bierzesz długie spacery, kiedy każdy inny pracuje.", -- A_Classic_Fairytale:queen
---   ["All your hedgehogs must be above the marked height!"] = "", -- A_Classic_Fairytale:family
+  ["All your hedgehogs must be above the marked height!"] = "Wszystkie twoje jeże muszą być powyżej zaznaczonej wysokości!", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Also, you should know that the only place where you can fly is the left-most part of this area."] = "Powinieneś również wiedzieć, że jedynym miejscem, w którym możesz latać, jest część tego obszaru najbardziej po lewej.", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Always being considered weak and fragile."] = "Zawsze uzażany za słabego i kruchego.", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Amazing! I was never beaten in a race before!"] = "Niesamowite! Nigdy wcześniej nie zostałem pokonany w wyścigu!", -- A_Space_Adventure:moon02
@@ -83,11 +82,11 @@
   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "Amunicja jest resetowana przy końcu tury.",
   ["Ammo Limit: Hogs can’t have more than 1 ammo per type"] = "Limit amunicji: jeże nie mogą", -- Highlander
   ["Ammo Maniac! +5 points!"] = "Maniak amunicji! +5 punktów!", -- Space_Invasion
---   ["A mysterious Box"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["A mysterious Box"] = "Tajemnicza skrzynia", -- Basic_Training_-_Movement
   ["And how am I alive?!"] = "Jak to ja żyję?!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["And I just forgot the checkpoint of my main mission. Great, just great!"] = "A ja właśnie zapomniałem punktu kontrolnego mojej misji. Świetnie, po prosti świetnie!", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["… and I think they are up to something. Something bad!"] = "... a ja myślę, że coś knują. Coś złego!", -- A_Classic_Fairytale:epil
-  ["Andrey"] = "Andrzej", -- 
+  ["Andrey"] = "Andrzej",
   ["And so happened that Leaks A Lot failed to complete the challenge! He landed, pressured by shame ..."] = "I zdarzyło się, że Sporemu Przeciekowi nie udało się ukończyć zadania! Wylądował, pod presją wstydu...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["And so it began..."] = "A więc się zaczeło...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["And so the cyborgs took over the island."] = "I tak cyborgi przejęły wyspę.", -- A_Classic_Fairytale:queen
@@ -97,20 +96,18 @@
   ["And what do they do in the meantime? Nothing!"] = "I co robią w międzyczasie? Nic!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["And where's all the weed?"] = "I gdzie jest całe zioło?", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["And you believed me? Oh, god, that's cute!"] = "A ty mi wierzyłeś? O boże, to słodkie!", -- A_Classic_Fairytale:journey
---   ["And you need to move to the top!"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["And you need to move to the top!"] = "I musisz dostać się na szczyt!", -- Basic_Training_-_Movement
   ["An experimental (and buggy!) editing tool for missions and more"] = "Eksperymentalne (i zbugowane!) narzędzie do edycji misji i więcej", -- HedgeEditor
---   ["Anno 1032"] = "", -- Continental_supplies
   ["Anno 1032: [The explosion will make a strong push ~ Wide range, wont affect hogs close to the target]"] = "Anno 1032: [Eksplozja będzie miała silny odrzut ~ Szeroki zasięg, nie wpłynie na jeże blisko celu]", -- Continental_supplies
---   ["An object has been destroyed before it took enough damage."] = "", -- SimpleMission
+  ["An object has been destroyed before it took enough damage."] = "Obiekt został zniszczony zanim otrzymał wystarczająco dużo obrażeń.", -- SimpleMission
   ["Antarctica"] = "Antarktyda", -- Continental_supplies
---   ["Antarctic summer: Every 4th turn you get 1 girder, 1 mudball, 2 sine guns and 1 portable portal device."] = "", -- Continental_supplies
   ["Antarctic summer: - Will give you one girder/mudball and two sineguns/portals every fourth turn."] = "Antarktyczne lato: Zapewni ci jedną belkę/kulę błotną i dwie sinusoidalne giwery/portale co każde cztery tury.", -- Continental_supplies
   ["Anti-Gravity Device Part (+1)"] = "Część Urządzenia Antygrawitacyjnego (+1)", -- A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:fruit02, A_Space_Adventure:ice01
-  ["Anton"] = "Antoni", -- 
+  ["Anton"] = "Antoni",
   ["An unexpected event!"] = "Nieoczekiwane wydarzenie!", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Anyway, the aliens accept me for who I am."] = "Tak czy inaczej, obcy akceptuję mnie takiego, jaki jestem.", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["A random hedgehog will inherit the weapons of his deceased team-mates."] = "Losowy jeż odziedziczy bronie jego poległych członków zespołu.", -- A_Space_Adventure:death02
-  ["Arashi"] = "Araszi", -- 
+  ["Arashi"] = "Araszi",
   ["Area"] = "Obszar", -- Continental_supplies
   ["Are we there yet?"] = "Już dotarliśmy?", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Are you accusing me of something?"] = "Czy ty o coś mnie oskarżasz?", -- A_Classic_Fairytale:backstab
@@ -119,10 +116,10 @@
   ["Argh, the boredom!"] = "Argh, ta nuda!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Artur Detour"] = "Artur Objazd", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["As a reward for your performance, here's some new technology!"] = "Jako nagrodę za twoje osiągnięcie, masz tu trochę nowej technologii.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
-  ["Ash"] = "Asz", -- 
+  ["Ash"] = "Asz",
   ["A Shoppa minigame"] = "Minigra Shoppa", -- WxW
   ["Asia"] = "Azja", -- Continental_supplies
---   ["As long you don't touch the ground, you can|re-use the same rope as often as you like."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["As long you don't touch the ground, you can|re-use the same rope as often as you like."] = "Tak długo jak nie dotykasz ziemi, możesz|użyć tej samej liny ponownie ile tylko chcesz.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["A smuggler! Prepare for battle"] = "Przemytnik! Przygotuj się na bitwę", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["A Space Adventure"] = "Kosmiczna przygoda", -- A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:moon01
   ["Assault Team"] = "Drużyna Szturmowa", -- A_Classic_Fairytale:backstab
@@ -132,7 +129,7 @@
   ["As you are more experienced, I want you to lead them to battle."] = "Ponieważ jesteś bardziej doświadczony, chcę żebyś poprowadził ich na bitwę.", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["As you can see I have survived our last encounter and I had time to plot my master plan!"] = "Jak widzisz, przeżyłem nasze ostatnie spotkanie i miałem czas, by uknuć mój genialny plan!", -- A_Space_Adventure:death01
   ["As you can see, there is no way to get on the other side!"] = "Jak widzisz, nie ma sposobu, by dostać się na drugą stronę!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
---   ["As you probably noticed, these rubber bands|are VERY elastic. Hedgehogs and many other|things will bounce off without taking any damage."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["As you probably noticed, these rubber bands|are VERY elastic. Hedgehogs and many other|things will bounce off without taking any damage."] = "Jak już pewnie zauważyłeś, te gumy są BARDZO elastyczne.|Jeże i wiele innych rzeczy się od nich odbije,|nie otrzymując żadnych obrażeń.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["As you've seen, the dropped grenade roughly fell into your flying direction."] = "Jak widziałeś, upuszczony granat z grubsza spadł w kierunku twojego lotu.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Athlete"] = "Atleta", -- Battalion
   ["Attack: Activate"] = "Atak: Aktywuj", -- Racer
@@ -140,64 +137,60 @@
   ["Attack From Rope: %s"] = "Atak z liny: %s", -- WxW
   ["Attack From Rope: You may only attack from a rope."] = "Atak z liny: Możesz atakować tylko z liny", -- WxW
   ["Attack rule: %s"] = "Zasada ataku: %s", -- WxW
---   ["Attack: Select this continent"] = "", -- Continental_supplies
---   ["Attack: [Space]"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Movement, Basic_Training_-_Rope
+  ["Attack: [Space]"] = "Atak: [Spacja]", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Movement, Basic_Training_-_Rope
   ["Attack the assassins before they attack back"] = "Zaatakuj zabójców, zanim oni zaatakują", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Attack: Throw ball"] = "Atak: Rzuć kulę", -- Knockball
   ["At the end of the game your health was %d."] = "Na końcu gry, twoje zdrowie wynasiło %d.", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["At the start of the game each enemy hog has only the weapon that he is named after."] = "Na początku gry, każdy wrogi jeż ma tylko tę broń, po której jest nazwany.", -- A_Space_Adventure:death02
   ["Australia"] = "Australia", -- Continental_supplies
   ["Available points remaining: "] = "Pozostały następujące punkty: ",
---   ["Available weapon specials:"] = "", -- Continental_supplies
   ["Average pilot"] = "Przeciętny pilot", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["Avoid bazookas, red and blue invaders."] = "Unikaj bazook, czerwonych i niebieskich najeźdźców.", -- Space_Invasion
---   ["Avoid the mines!"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Axes"] = "", -- Bazooka_Battlefield
+  ["Avoid the mines!"] = "Unikaj min!", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Axes"] = "Osie", -- Bazooka_Battlefield
   ["Aye! Fellow! Let me exit this chamber of doom!"] = "Tak! Kolega! Daj mi wyjść z komnaty zagłady!", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["Back Breaker"] = "Łamacz Pleców", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Back in the village, after telling the villagers about the threat..."] = "Tymczasem w wiosce, po powiadomieniu mieszkańców o zagrożeniu...", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["Back in the village, the two tribes finally started to live in harmony."] = "Tymczasem w wiosce, dwa plemienia w końcu zaczęły żyć w harmonii.", -- A_Classic_Fairytale:epil
---   ["Back Jump: [Backspace] ×2"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Back Jumping (1/2)"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Back Jumping (2/2)"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Back Jump: [Backspace] ×2"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Back Jumping (1/2)"] = "Skok w tył (1/2)", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Back Jumping (2/2)"] = "Skok w tył (2/2)", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Backstab"] = "Zdrada", -- A_Classic_Fairytale:backstab
-  ["Bacon"] = "Bekon", -- 
+  ["Bacon"] = "Bekon",
   ["Bad Guy"] = "Zły Koleś", -- User_Mission_-_The_Great_Escape
   ["Badmad"] = "Zływściekły", -- portal
   ["Bad Team"] = "Zła Drużyna", -- User_Mission_-_The_Great_Escape
   ["Bad timing"] = "Złe wyczucie czasu", -- A_Space_Adventure:fruit01
-  ["Baggy"] = "Woruś", -- 
-  ["Balrog"] = "Balrog", -- 
+  ["Baggy"] = "Woruś",
+  ["Balrog"] = "Balrog",
   ["Bamboo Thicket"] = "Bambusowy Gąszcz",
   ["Barrel Eater"] = "Pożeracz Beczek", -- Tumbler
   ["Barrel Launcher selected!"] = "Wybrano Wyrzutnię Beczek!", -- Tumbler
   ["Barrel Launcher"] = "Wyrzutnia Beczek",
   ["Barrel Placement Mode"] = "Tryb Stawiania Beczek", -- Construction_Mode
   ["BARREL PLACEMENT MODE"] = "TRYB STAWIANIA BECZEK", -- HedgeEditor
---   ["Barrier unlocked!"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Barrier unlocked!"] = "Beczka odblokowana!", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Baseballbat"] = "Kij bejsbolwy", -- Continental_supplies
---   ["Baseball bat specials cannot be used close to other hogs."] = "", -- Continental_supplies
   ["Baseball Bat with Ball"] = "Kij bejsbolowy z piłką", -- Knockball
   ["Base damage has been modified to 12 per shot."] = "Podstawowe obrażenia zostały zmodyfikowane do 12 na strzał.", -- Battalion
   ["Based on what you've learned, destroy the target on the girder and as always, land safely!"] = "Bazując na tym, co się nauczyłeś, zniszcz cel na belce i jak zawsze, wyląduj bezpiecznie!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Basically this is a combination of diving and launching."] = "W zasadzie jest to połączenie nurkowania i wystrzeliwania.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["Basic Bazooka Training"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["Basic Grenade Training"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
---   ["Basic Movement Training"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Basic Rope Training"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Basic Training"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Movement, Basic_Training_-_Rope
+  ["Basic Bazooka Training"] = "Podstawy korzystania z bazooki", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Basic Grenade Training"] = "Podstawy korzystania z granatów", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Basic Movement Training"] = "Podstawy poruszania się", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Basic Rope Training"] = "Podstawy korzystania z liny", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Basic Training"] = "Trening podstawowy", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Movement, Basic_Training_-_Rope
   ["Basketball"] = "Koszykówka", -- Basketball
   ["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Uderzaj piłkami w swoich przeciwników|i strącaj ich do wody!",
   ["Battalion"] = "Batalion", -- Battalion
   ["Battle Starts Now!"] = "Bitwa zaczyna się teraz!", -- A_Space_Adventure:fruit01
-  ["Batty"] = "Kijek", -- 
+  ["Batty"] = "Kijek",
   ["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Uderzaj swoich przeciwników|wyrzucając przez kosz, poza mapę!",
---   ["Bazooka Battlefield"] = "", -- Bazooka_Battlefield
---   ["Bazooka Master"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["Bazookas are influenced by wind."] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["Bazooka Team"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Bazooka Battlefield"] = "Bazookowe pole bitwy", -- Bazooka_Battlefield
+  ["Bazookas are influenced by wind."] = "Wiatr ma wpływ na bazookę.", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Bazooka Team"] = "Drużyna Bazooki", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Bazooka Training"] = "Trening bazooki",
-  ["Bearded Beast"] = "Brodata Bestia", -- 
+  ["Bearded Beast"] = "Brodata Bestia",
   ["Be careful, the future of Hogera is in your hands!"] = "Bądź ostrożny, przyszłość Jeżery leży w twoich rękach!", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Be careful, your fuel is limited from now on!"] = "Uważaj, od teraz twoje paliwo jest ograniczone!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Be careful, your gadgets won't work in the bandit area. You should get an ice gun."] = "Uważaj, twoje gadżety nie zadziałają w strefie bandytów. Powinieneś zdobyć lodową spluwę.", -- A_Space_Adventure:ice01
@@ -208,7 +201,7 @@
   ["Besides, why would I choose certain death?"] = "Poza tym, czemu miałbym wybrać pewną śmierć?", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Best laps per team: "] = "Najszybsze okrążenie drużyny: ",
   ["Best team times: "] = "Najlepsze czasy drużyny: ", -- Racer, TechRacer
---   ["Better get yourself another health crate to heal your wounds."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Better get yourself another health crate to heal your wounds."] = "Lepiej zdobądź kolejną skrzynię ze zdrowiem, żeby uleczyć swoje rany.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Better luck next time!"] = "Więcej szczęścia następnym razem!", -- ClimbHome
   ["Beware, any damage taken will stay until you complete the moon's main mission"] = "Uważaj, jakiekolwiek otrzymane obrażenia zostaną, aż ukończysz księżycową misję", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Beware of mines: They explode after 3 seconds."] = "Uważaj na miny: Wybuchają po 3 sekundach.", -- A_Classic_Fairytale:journey
@@ -218,24 +211,24 @@
   ["Beware, though, you will only be able to move slowly through the water."] = "Uważaj jednak, w wodzie będziesz mógł się poruszać tylko powoli.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Big Armory"] = "Wielka Zbrojownia", -- Big_Armory
   ["Billy Frost"] = "Billy Mróz", -- A_Space_Adventure:ice01
-  ["Bingo"] = "Bingo", -- 
+  ["Bingo"] = "Bingo",
   ["Bio-Filter: Aggressively removes enemies."] = "Bio-filtr: Agresywnie usuwa wrogów.", -- Construction_Mode
   ["Bio-Filter"] = "Bio-filtr", -- Construction_Mode
   ["Biomechanic Team"] = "Biomechaniczna Drużyna", -- A_Classic_Fairytale:family
-  ["Bitter"] = "Gorzki", -- 
-  ["Blanka"] = "Blanka", -- 
+  ["Bitter"] = "Gorzki",
+  ["Blanka"] = "Blanka",
   ["Blender"] = "Blender", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Bloodpie"] = "Krwiociasto", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Bloodrocutor"] = "Krwiolokator", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Bloodsucker"] = "Krwiowysysacz", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Bloody Rookies"] = "Krwawe Żółtodzioby",
-  ["Blue"] = "Niebieski", -- 
+  ["Blue"] = "Niebieski",
   ["Blue Team"] = "Niebieska Drużyna", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings
   ["Bob"] = "Bob", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Bobo"] = "Bobo", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
   ["Bone Jackson"] = "Bone Jackson", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Bonely"] = "Kościany", -- A_Classic_Fairytale:shadow
-  ["Bones"] = "Kości", -- 
+  ["Bones"] = "Kości",
   ["BOOM! BOOM! BOOM! %s are the masters of destruction with %d destroyed invaders."] = "BUM! BUM! BUM! %s są mistrzami zniszczenia z %d zniszczonymi najeźdźcami.", -- Space_Invasion
   ["Boom!"] = "BUM!",
   ["Boom! %s has destroyed %d invaders."] = "Bum! %s zniszczyli %d najeźdźców.", -- Space_Invasion
@@ -243,23 +236,21 @@
   ["Boris"] = "Borys", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["Boss defeated! +30 points!"] = "Szef pokonany! +30 punktów!", -- Space_Invasion
   ["Boss Slayer! +25 points!"] = "Pogromca Szefów! +25 punktów!", -- Space_Invasion
-  ["Both Barrels"] = "Obie Beczki", -- 
+  ["Both Barrels"] = "Obie Beczki",
   ["Both your hedgehogs must survive."] = "Oba twoje jeże muszą przeżyć.", -- User_Mission_-_Teamwork_2, User_Mission_-_Teamwork
   ["Bottom Feeder"] = "Pasożyt", -- Mutant
---   ["Bounciness"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
---   ["Bouncing Bomb"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["Bouncy Boomerang"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Bounciness"] = "Odbijalność", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Bouncing Bomb"] = "Odbijająca się bomba", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Bouncy Girder: [4]"] = "Odbijająca Belka: [4]", -- HedgeEditor
   ["Bouncy Land: [4]"] = "Odbijający Teren: [4]", -- HedgeEditor
   ["Bouncy Land"] = "Odbijający Teren", -- HedgeEditor
---   ["Bounty: Get 6 weapons for each kill (even on own hogs)."] = "", -- Continental_supplies
-  ["Bozo"] = "Bozo", -- 
+  ["Bozo"] = "Bozo",
   ["Brain Blower"] = "Mózgorozwalacz", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Brainiac"] = "Możdżak", -- A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:first_blood, A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Brainila"] = "Możdżila", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["Brain Stu"] = "Mózgozupa", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["Brain Teaser"] = "Łamigłowa", -- A_Classic_Fairytale:backstab
-  ["Brigadier Briggs"] = "Brygadier Briggs", -- 
+  ["Brigadier Briggs"] = "Brygadier Briggs",
   ["Bruce"] = "Bruce", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["Brutal Lily"] = "Brutalna Lilia", -- A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil
   ["Brutus"] = "Brutus", -- A_Classic_Fairytale:backstab
@@ -269,11 +260,11 @@
   ["Builder"] = "Budowniczy", -- Battalion
   ["Build one of multiple different structures|to aid you in victory, at the cost of energy."] = "Zbuduj jedną z wielu różnych struktur, by|pomóc sobie w zwycięstwie, kosztem energii.", -- Construction_Mode
   ["Bullseye"] = "Oczko", -- A_Classic_Fairytale:dragon
-  ["Bunny"] = "Zając", -- 
-  ["burp"] = "burp", -- 
---   ["Bushes"] = "", -- Bazooka_Battlefield
-  ["Bushi"] = "Buszi", -- 
-  ["Buster"] = "Drań", -- 
+  ["Bunny"] = "Zając",
+  ["burp"] = "burp",
+  ["Bushes"] = "Krzaki", -- Bazooka_Battlefield
+  ["Bushi"] = "Buszi",
+  ["Buster"] = "Drań",
   ["But it proved to be no easy task!"] = "Ale okazało się to nie być łatwym zadaniem!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["But I want my sandals!"] = "Ale ja chcę moje sandały!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["But one thing's for sure:"] = "Ale jedna rzecz jest pewna:", -- A_Space_Adventure:final
@@ -287,22 +278,21 @@
   ["But you're cannibals. It's what you do."] = "Ale jesteście kanibalami. Tym się zajmujecie.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["But you said you'd let her go!"] = "Ale powiedziałeś, że ją wypuścisz!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["But you saved me!"] = "Ale uratowałeś mnie!", -- A_Classic_Fairytale:queen
---   ["By the way, not only bazookas will bounce on water, but also greandes and many other things."] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["By the way, not only bazookas will bounce on water, but also grenades and many other things."] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["By the way, you can turn around without walking|by holding down Precise when you hit a walk control."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["By the way, not only bazookas will bounce on water, but also greandes and many other things."] = "Przy okazji, nie tylko bazooka odbija się od wody, ale rownież granaty i inne rzeczy.", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["By the way, you can turn around without walking|by holding down Precise when you hit a walk control."] = "Przy okazji, możesz obracać się bez chodzenia|trzymając Precyzję, kiedy wciskasz przycisk chodzenia.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["C-1"] = "C-1", -- portal
   ["C-2"] = "C-2", -- portal
-  ["Callahan"] = "Callahan", -- 
+  ["Callahan"] = "Callahan",
   ["Call me Beep! Well, 'cause I'm such a nice...person!"] = "Zwij mnie Brzęczek! Bo jestem taką miłą... osobą!", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Cannibal Sentry"] = "Wartownik Kanibali", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Cannibals"] = "Kanibale", -- A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Cannibals?! You're the cannibals!"] = "Kanibale?! To wy jesteście kanibalami!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Can you do it?"] = "Możesz to zrobić?", -- A_Space_Adventure:ice02
---   ["Cappy"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Cappy"] = "Czapeczka", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Captain Lime"] = "Kapitan Limonka", -- A_Space_Adventure:fruit01, A_Space_Adventure:fruit02
   ["Captain Lime offered his help if you assist him in battle."] = "Kapitan Limonka zaoferował swoją pomoc, jeśli wesprzesz go w walce.", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Capture The Flag"] = "Przejmij Flagę", -- Capture_the_Flag, CTF_Blizzard
---   ["Careful, hedgehogs can't swim!"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Careful, hedgehogs can't swim!"] = "Ostrożnie, jeże nie potrafią pływać!", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Careless"] = "Nieostrożny",
   ["Carol"] = "Karolina", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Challenge completed!"] = "Wyzwanie ukończone!", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, SpeedShoppa
@@ -312,7 +302,7 @@
   ["Challenge over!"] = "Wyzwanie skończone!", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["Challenge"] = "Wyzwanie", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge, User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, SpeedShoppa, ClimbHome
   ["Change Content: [Left], [Right]"] = "Zmień zawartość: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
---   ["Change direction: [Left]/[Right]"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Change direction: [Left]/[Right]"] = "Zmień kierunek: [Lewo]/[Prawo]", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Change Health Boost: [Left], [Right]"] = "Zmień wzrost zdrowia: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
   ["Change Health: [Left], [Right]"] = "Zmień zdrowie: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
   ["Change modification mode: [Left], [Right]"] = "Zmień tryb modyfikacji: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
@@ -322,20 +312,19 @@
   ["Change Sprite: [Left], [Right]"] = "Zmień Grafikę: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
   ["Change Timer: [Left], [Right]"] = "Zmień czas: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
   ["Change weapon: [Long jump] or [Slot 1]-[Slot 3]"] = "Zmień broń: [Długi skok] lub [Slot 1]-[Slot 3]", -- Tumbler
-  ["Charmander"] = "Charmander", -- 
+  ["Charmander"] = "Charmander",
   ["Chasing the blue hog"] = "Ścigając niebieskego jeża", -- A_Space_Adventure:moon02
   ["Cheater"] = "Oszust", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["Checkpoint reached!"] = "Punkt kontrolny osiągnęty!", -- A_Space_Adventure:cosmos, A_Space_Adventure:ice01, A_Space_Adventure:moon01
   ["Chef"] = "Kucharz", -- Battalion, HedgeEditor
-  ["Chester"] = "Czester", -- 
-  ["Chicken"] = "Kurczak", -- 
+  ["Chester"] = "Czester",
+  ["Chicken"] = "Kurczak",
   ["Chief Sandologist"] = "Naczelny Piaskolog", -- A_Space_Adventure:desert01
-  ["Chikorita"] = "Chikorita", -- 
+  ["Chikorita"] = "Chikorita",
   ["Choose Selection/Placement/Deletion: [Left], [Right]"] = "Wybierz Zaznaczanie/Ustawianie/Usuwanie: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
---   ["Choose your continent wisely, as your decision will be permanent."] = "", -- Continental_supplies
   ["Choose your side! If you want to join the strange man, walk up to him.|Otherwise, walk away from him. If you decide to att...nevermind..."] = "Wybierz swoją stronę! Jeśli chcesz dołączyć do dziwnego mężczyzny, podejdź do niego.|W innym przypadku, odejdź od niego. Jeśli zdecydujesz się zaata... nieważne...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
-  ["Chunli"] = "Czunli", -- 
-  ["Clark Kent"] = "Clark Kent", -- 
+  ["Chunli"] = "Czunli",
+  ["Clark Kent"] = "Clark Kent",
   ["Cleaver Placement Mode"] = "Tryb Stawiania Tasaków", -- Construction_Mode
   ["CLEAVER PLACEMENT MODE"] = "TRYB STAWIANIA TASAKÓW", -- HedgeEditor
   ["Cleaver"] = "Tasak", -- Construction_Mode
@@ -358,17 +347,17 @@
   ["Collect the first crate to begin!"] = "Zbierz pierwszą skrzynię, by zacząć!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Collect the freezer and get the device part from Thanta."] = "Zbierz zamrażarkę i zabierz część urządzenia Tancie.", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["Collect the green and purple invaders."] = "Zbierz zielonych i fioletowych najeźdźców.", -- Space_Invasion
---   ["Collect the remaining crates to complete the training."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Collect the weapon crate and drop|a grenade from rope to destroy the barrels."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Collect the remaining crates to complete the training."] = "Zbierz pozostałe skrzynie, by ukończyć ten trening.", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Collect the weapon crate and drop|a grenade from rope to destroy the barrels."] = "Zbierz skrzynię z bronią|i upuść granat z liny, by zniszczyć beczki.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Collect the weapon crate at the left coast!"] = "Zbierz skrzynię z bronią na lewym wybrzeżu.", -- A_Classic_Fairytale:journey
-  ["Color Squad"] = "Kolorowy Oddział", -- 
+  ["Color Squad"] = "Kolorowy Oddział",
   ["Come closer and die! … burp …"] = "Podejdź bliżej i umrzyj! ...bek...", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Come closer, so that your training may continue!"] = "Podejdź bliżej, żeby kontynuować swój trening!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Comet"] = "Kometa", -- Big_Armory
   ["Commander"] = "Dowódca", -- HedgeEditor
   ["Compete to use as few planes as possible!"] = "Rywalizuj w użyciu najmniejszej jak się da ilości samolotów!", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["Complete all main and side missions to complete the spacetrip mission."] = "Ukończ wszystkie główne i poboczne misje, by ukończyć kosmiczną wycieczkę.", -- A_Space_Adventure:cosmos
---   ["Complete the obstacle course."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Complete the obstacle course."] = "Ukończ tor przeszkód.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Complete the remaining side missions to complete this mission."] = "Ukończ pozostałe misje poboczne, by ukończyć tę misję.", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Complete the track as fast as you can!"] = "Ukończ trasę tak szybko jak tylko potrafisz!",
   ["Completion time: %.2fs"] = "Czas ukończenia: %.2fs", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
@@ -376,18 +365,18 @@
   ["Configuration accepted."] = "Konfiguracja przyjęta.", -- WxW
   ["Configuration phase"] = "Faza konfiguracjy", -- WxW
   ["Congrats! You won!"] = "Gratulacje! Wygrałeś!", -- A_Space_Adventure:moon01
-  ["Congratulations!"] = "Gratulacje",
+  ["Congratulations!"] = "Gratulacje!",
   ["Congratulations"] = "Gratulacje", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Congratulations, you acquired the device part!"] = "Gratulacje, zdobyłeś część urządzenia!", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["Congratulations, you are the best!"] = "Gratulacje, jesteś najlepszy!", -- A_Space_Adventure:desert03
   ["Congratulations, you are the fastest!"] = "Gratulacje, jesteś najszybszy!", -- A_Space_Adventure:moon02
   ["Congratulations, you collected the device part!"] = "Gratulacje, zebrałeś część urządzenia!", -- A_Space_Adventure:ice01
---   ["Congratulations! You have completed the obstacle course!"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Congratulations! You have completed the obstacle course!"] = "Gratulacje! Ukończyłeś tor przeszkód!", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Congratulations! You have destroyed all targets within the time."] = "Gratulacje! Zniszczyłeś wszystkie cele w czasie.", -- TargetPractice
   ["Congratulations, you have saved Hogera!"] = "Gratulacje, uratowałeś Jeżerrę!", -- A_Space_Adventure:final
   ["Congratulations! You have truly mastered this challenge! Don't forget to save the demo."] = "Gratulacje! Prawdziwie opanowałeś to wyzwanie! Nie zapomnij zapisać dema.", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["Congratulations! You've completed the Basic Rope Training!"] = "Gratulacje! Ukończyłeś podstawowy trening linowy!", -- Basic_Training_-_Rope
-  ["Congratulations! You've eliminated all targets|within the allowed time frame."] = "Gratulacje! Zniszczyłeś wszystkie cele przed upłynięciem czasu.", 
+  ["Congratulations! You've eliminated all targets|within the allowed time frame."] = "Gratulacje! Zniszczyłeś wszystkie cele|przed upłynięciem czasu.",
   ["Congratulations! You win."] = "Gratulacje! Wygrywasz.", -- Big_Armory
   ["Congratulations, you won!"] = "Gratulacje, wygrałeś!", -- A_Space_Adventure:death01, A_Space_Adventure:death02, A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:desert02, A_Space_Adventure:fruit02, A_Space_Adventure:fruit03, A_Space_Adventure:ice02
   ["Conquering the galaxy"] = "Podbijanie galaktyki", -- A_Space_Adventure:cosmos
@@ -396,21 +385,19 @@
   ["Construction Station: Allows placement of|  girders, rubber, mines, sticky mines|  and barrels."] = "Stacja Konstrukcji: Pozwala na stawianie|  belek, gumy, min, min samoprzylepnych|  i beczek.", -- Construction_Mode
   ["Construction Station"] = "Stacja Konstrukcji", -- Construction_Mode
   ["Continental supplies"] = "Kontynentalne zaopatrzenie", -- Continental_supplies
---   ["Continent selection"] = "", -- Continental_supplies
---   ["Continents: Select a continent at the beginning."] = "", -- Continental_supplies
   ["Control"] = "Kontrola", -- Control
   ["Control pillars to score points."] = "Kontroluj kolumny, by zdobyć punkty.",
   ["Controls: Hold the Attack key (space by default) to|fire the rope, then, once attached use:|Left and Right to swing the rope;|Up and Down to contract and expand."] = "Sterowanie: Przytrzymaj przycisk Ataku (domyślnie Spacja), by|wystrzelić linę, potem po zaczepieniu, użyj:|Lewo i Prawo, by rozhuśtać linę;|Góra i Dół, by skurczyć i rozszerzyć.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Copper"] = "Miedź", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
   ["Corn"] = "Kukurydza", -- A_Space_Adventure:fruit01
-  ["Corporal Calvin"] = "Kapral Kalwin", -- 
+  ["Corporal Calvin"] = "Kapral Kalwin",
   ["Corporationals"] = "Korponacjonaliści", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Corpsemonger"] = "Ciałohandlarz", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Corpse Thrower"] = "Truchło-rzucacz", -- A_Classic_Fairytale:epil
---   ["Cost: %d"] = "", -- Construction_Mode
+  ["Cost: %d"] = "Koszt: %d", -- Construction_Mode
   ["Cost"] = "Koszt", -- Construction_Mode
---   ["Cotton Needer"] = "", -- Mutant
-  ["Count Hogula"] = "Hrabia Jeżula", -- 
+  ["Cotton Needer"] = "Bawełniany Potrzebujący", -- Mutant
+  ["Count Hogula"] = "Hrabia Jeżula",
   ["Coward"] = "Tchórz", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Crate Before Attack: %s"] = "Skrzynia przed atakiem: %s", -- WxW
   ["Crate Before Attack: You must collect a crate before you can attack."] = "Skrzynia przed atakiem: Musisz zebrać skrzynię, zanim będziesz móc atakować.", -- WxW
@@ -424,18 +411,17 @@
   ["crate(s)"] = "skrzyń", -- SpeedShoppa
   ["Crazy Gravity: Gravity randomly changes within a range from %i%% to %i%% with a period of %s"] = "Szalona grawitacja: Grawitacja losowo zmienia się w zakresie od %i%% do %i%%, z okresem %s", -- Gravity
   ["Crazy Runner"] = "Szalony Biegacz", -- A_Space_Adventure:moon02
---   ["Cricket Time"] = "", -- Continental_supplies
   ["Cricket time: [Fire away a 1 sec mine! ~ Cannot be fired close to another hog]"] = "Czas krykieta: [Wystrzel 1-sekundową minę! ~ Nie może być wystrzelone blisko innego jeża]", -- Continental_supplies
   ["CTF_Blizzard"] = "CTF Burza Śnieżna", -- CTF_Blizzard
---   ["Cursor: Build structure"] = "", -- Construction_Mode
+  ["Cursor: Build structure"] = "Kursor: Zbuduj strukturę", -- Construction_Mode
   ["Cursor: Mode action"] = "Kursor: Akcja trybu", -- HedgeEditor
   ["|Cursor: Place crate"] = "|Kursor: Postaw skrzynię", -- Construction_Mode
   ["Cursor: Place waypoint"] = "Kursor: Postaw punkt kontrolny", -- Racer
-  ["Cutlass Cain"] = "Kordelas Kain", -- 
+  ["Cutlass Cain"] = "Kordelas Kain",
   ["Cybernetic Empire"] = "Cybernetyczne Imperium",
   ["Cyborg. It's what the aliens call themselves."] = "Cyborgi. Tak nazywają siebie ci kosmici.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Dahmer"] = "Damer", -- A_Classic_Fairytale:backstab
-  ["Daisy"] = "Stokrotka", -- 
+  ["Daisy"] = "Stokrotka",
   ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "Młody!!! Złaź z mojej głowy!!!",
   ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "Żółtodziobie!",
   ["+%d ammo"] = "+%d amunicji", -- Battalion
@@ -445,17 +431,15 @@
   ["%d crate(s) remaining"] = "%d skrzyń pozostało", -- SpeedShoppa
   ["%d damage was dealt in this game."] = "%d obrażeń zostało zadanych w tej grze.", -- Mutant
   ["+%d"] = "+%d", -- Battalion
---   ["%d / %d"] = "", -- Battalion
---   ["%d | %d"] = "", -- Mutant
---   ["%d/%d"] = "", -- SpeedShoppa
+  ["%d / %d"] = "%d / %d", -- Battalion
+  ["%d | %d"] = "%d | %d", -- Mutant
+  ["%d/%d"] = "%d/%d", -- SpeedShoppa
   ["Deadly Grape"] = "Zabójczy Winogron", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Deadweight"] = "Balast",
---   ["Deal 15 damage + 10% of your hog’s health to all hogs around you and get 2/3 back."] = "", -- Continental_supplies
---   ["Deals 15 damage to all enemies in the circle."] = "", -- Continental_supplies
-  ["Deer"] = "Jeleń", -- 
+  ["Deer"] = "Jeleń",
   ["Defeat all enemies!"] = "Pokonaj wszystkich wrogów!", -- portal
   ["Defeat Professor Hogevil!"] = "Pokonaj Profesora Jeżozło!", -- A_Space_Adventure:death01
---   ["Defeat the cannibals!|Grenade hint: Set the timer with [1-5], aim with [Up]/[Down] and hold [Space] to set power"] = "", -- A_Classic_Fairytale:shadow
+  ["Defeat the cannibals!|Grenade hint: Set the timer with [1-5], aim with [Up]/[Down] and hold [Space] to set power"] = "Pokonaj kanibali!|Porada do granatów: ustaw zapalnik używając [1-5], celuj [Góra]/[Dół] i przytrzymaj [Spację], by ustawić moc", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Defeat the cannibals!|Grenade hint: set the timer with [1-5], aim with [Up]/[Down] and hold [Space] to set power"] = "Pokonaj kanibali!|Porada do granatów: ustaw zapalnik używając [1-5], celuj [Góra]/[Dół] i przytrzymaj [Spację], by ustawić moc", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Defeat the cannibals"] = "Pokonaj kanibali", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Defeat the cannibals!|"] = "Pokonaj kanibali!|", -- A_Classic_Fairytale:united
@@ -472,14 +456,14 @@
   ["Dense Cloud?! What are you doing?!"] = "Gęsta Chmura?! Co ty robisz?!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Depleted Kamikaze! +5 points!"] = "Wyczerpany Kamikaze! +% punktów", -- Space_Invasion
   ["Derp"] = "Derp", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
-  ["Desert Storm"] = "Pustynna Burza", -- 
---   ["Destroy all targets with no more than 10 bazookas."] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["Destroy all targets with no more than 5 bazookas."] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["Destroy all the targets!"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
+  ["Desert Storm"] = "Pustynna Burza",
+  ["Destroy all targets with no more than 10 bazookas."] = "Zniszcz wszystkie cele używając nie więcej niż 10 bazook.", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Destroy all targets with no more than 5 bazookas."] = "Zniszcz wszystkie cele używając nie więcej niż 5 bazook.", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Destroy all the targets!"] = "Zniszcz wszystkie cele!", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
   ["Destroyer of planes"] = "Niszczyciel samolotów", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["Destroy him, Leaks A Lot! He is responsible for the deaths of many of us!"] = "Zniszcz go, Spory Przecieku! On jest odpowiedzalny za śmierć wielu z nas!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Destroy invaders and collect bonuses to score points."] = "Niszcz najeźdźców i zbieraj bonusy, by zaliczać punkty.", -- Space_Invasion
---   ["Destroy the targets!"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
+  ["Destroy the targets!"] = "Zniszcz cele!", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
   ["Destroy the targets!|Hint: Select the Shoryuken and hit [Space]|P.S. You can use it mid-air."] = "Zniszcz cele!|Porada: Wybierz Ognistą Pięść i wciśnij [Spację]|P.S. Możesz używać jej także w powietrzu.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Destroy the targets!|Hint: [Up], [Down] to aim, [Space] to shoot"] = "Zniszcz cele!|Porada: [Góra], [Dół], by celować; [Spacja] by strzelić", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["+%d flamer fuel!"] = "+%d paliwa miotacza ognia!", -- Tumbler
@@ -498,18 +482,17 @@
   ["Difficulty: Easy"] = "Poziom trudności: Łatwy", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Difficulty: Hard"] = "Poziom trudności: Trudny", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Difficulty: "] = "Poziom trudności:", -- Continental_supplies
-  ["Dimitry"] = "Dymitr", -- 
+  ["Dimitry"] = "Dymitr",
   ["%d invaders have been destroyed in this game."] = "%d najeźdźców zostało zniszczonych w tej grze.", -- Space_Invasion
   ["Disabled"] = "Wyłączone", -- WxW
---   ["Disguise as a Rockhopper Penguin"] = "", -- Continental_supplies
   ["Disguise as a Rockhopper Penguin: [Swap place with a random enemy hog in the circle]"] = "Przebranie za pingwina skalnegi: [Zamień miejsce z losowym wrogim jeżem w kole]", -- Continental_supplies
-  ["Displacer"] = "Wypieracz", -- 
+  ["Displacer"] = "Wypieracz",
   ["Disqualified!"] = "Zdyskwalifikowany!", -- User_Mission_-_That_Sinking_Feeling
   ["Diver"] = "Nurek", -- User_Mission_-_Diver
   ["%d ms"] = "%d ms", -- HedgeEditor
   ["Doing stuff a monkey could do."] = "Robić rzeczy, które mogłaby zrobić małpa.", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Domination game"] = "Gra o dominację", -- Control
-  ["Donald"] = "Donad", -- 
+  ["Donald"] = "Donad",
   ["Do not destroy the crates!"] = "Nie niszcz skrzyń!", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Do not laugh, inexperienced one, for he speaks the truth!"] = "Nie śmiej się, niedoświadczony, on mówi prawdę!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Do not let his words fool you, young one! He will stab you in the back as soon as you turn away!"] = "Nie pozwól jego słowom cię oszukać, młodzieńcze! On wbije ci nóż w plecy zaraz po tym, jak się odwrócisz!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
@@ -518,8 +501,8 @@
   ["Don't destroy the device crate!"] = "Nie zniszcz skrzyni urządzenia!", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["Don't eliminate Captain Lime before collecting the last crate!"] = "Nie eliminuj Kapitana Limonki przed zebraniem ostatniej skrzyni!", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Don't hit me, you fools!"] = "Nie uderzcie mnie, wy głupcy!", -- A_Space_Adventure:moon01
---   ["Don't hit yourself!"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["Don't touch the flames!"] = "", -- ClimbHome
+  ["Don't hit yourself!"] = "Nie uderz się!", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Don't touch the flames!"] = "Nie dotknij płomieni!", -- ClimbHome
   ["Don't you dare harming our tribe!"] = "Nie waż się skrzywdzić naszego plemienia!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Double Kill!"] = "Podwójne zabójstwo!",
   ["Double kill!"] = "Podwójne zabójstwo!", -- Mutant
@@ -529,32 +512,31 @@
   ["Do you know where they are?"] = "Czy wiesz, gdzie oni są?", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Do you think you're some kind of god?"] = "Czy ty myślisz, że jesteś jakimś bogiem?", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Dragon's Lair"] = "Gniazdo smoka", -- A_Classic_Fairytale:dragon
-  ["Dr. Banting"] = "Dr Benting", -- 
-  ["Dr. Barnard"] = "Dr Bernard", -- 
-  ["Dr. Blackwell"] = "Dr Blakłel", -- 
+  ["Dr. Banting"] = "Dr Benting",
+  ["Dr. Barnard"] = "Dr Bernard",
+  ["Dr. Blackwell"] = "Dr Blakłel",
   ["Dr. Cornelius"] = "Dr Korneliusz", -- A_Space_Adventure:cosmos, A_Space_Adventure:death01
-  ["Dr. Crushing"] = "Dr Kraszing", -- 
-  ["Dr. Drew"] = "Dr Andrzej", -- 
-  ["Dr. Harvey"] = "Dr Harwej", -- 
-  ["Dr. Hollows"] = "Dr Holołs", -- 
-  ["Dr. Horace"] = "Dr Horacy", -- 
+  ["Dr. Crushing"] = "Dr Kraszing",
+  ["Dr. Drew"] = "Dr Andrzej",
+  ["Dr. Harvey"] = "Dr Harwej",
+  ["Dr. Hollows"] = "Dr Holołs",
+  ["Dr. Horace"] = "Dr Horacy",
   ["Drill Strike"] = "Wiertniczy nalot", -- Construction_Mode
   ["Drills"] = "Wiertła", -- A_Classic_Fairytale:backstab
-  ["Dr. Jenner"] = "Dr Dżener", -- 
-  ["Dr. Jung"] = "Dr Dżang", -- 
+  ["Dr. Jenner"] = "Dr Dżener",
+  ["Dr. Jung"] = "Dr Dżang",
   ["Drone Hunter! +10 points!"] = "Łowca dronów! +10 punktów!", -- Space_Invasion
---   ["Drop a ball of dirt which turns into a|cluster on impact. Doesn’t end turn."] = "", -- Continental_supplies
   ["Drop a bomb: [Drop some heroic wind that will turn into a bomb on impact]"] = "Upuść bombę: [Upuść trochę heroicznego wiatru, który przy uderzeniu zamieni się w bombę]", -- Continental_supplies
   ["- Dropped flags may be returned or recaptured"] = "- Upuszczone flagi mogą być zwrócone lub ponownie przejęte", -- Capture_the_Flag
   ["Dropping a weapon while in water would just drown it, but launching one would work."] = "Upuszczenie broni pod wodą by ją utopiłą, ale wystrzelenie zadziała.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["Drop weapon (while on rope): [Long Jump]"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Drop weapon (while on rope): [Long Jump]"] = "Upuść broń (będąc na linie): [Długi Skok]", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Drowner"] = "Topielec",
-  ["Dr. Parkinson"] = "Dr Parkinson", -- 
+  ["Dr. Parkinson"] = "Dr Parkinson",
   ["Drunk greenhorn"] = "Pijany żółtodziób", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["Drunk with power, perhaps!"] = "Upił się mocą, być może!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["%d sec"] = "%d sekund", -- Construction_Mode
   ["+%d seconds!"] = "%d sekund!", -- Tumbler
-  ["Dubloon Devil"] = "Dublonowy Diabeł", -- 
+  ["Dubloon Devil"] = "Dublonowy Diabeł",
   ["Dude, all the plants are gone!"] = "Koleś, wszystkie rośliny zniknęły!", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Dude, can you see Ramon and Spiky?"] = "Koleś, widzisz Ramona i Kolczastego?", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Dude, it's unbearable!"] = "Koleś, to jest nie do zniesienia!", -- A_Classic_Fairytale:queen
@@ -572,7 +554,6 @@
   ["Duration"] = "Czas trwania", -- Continental_supplies
   ["During the final testing of the device an accident happened."] = "Podczas finałowych testów urządzenia zdarzył się wypadek.", -- A_Space_Adventure:moon02
   ["During the game you can get new RC planes by collecting the weapon crates."] = "Podczas gry możesz zdobyć nowe samolociki, zbierając skrzynie z broniami.", -- A_Space_Adventure:desert03
---   ["Dust Storm"] = "", -- Continental_supplies
   ["Dust storm: [Deals 15 damage to all enemies in the circle]"] = "Burza pyłowa: [Zadaje 15 obrażeń każdemu wrogowi w kole]", -- Continental_supplies
   ["Each time you destroy all the targets on your current level you'll get teleported to the next level."] = "Za każdym razem, gdy zniszczysz wszystkie cele na twoim aktualnym poziomie, zostaniesz przeteloportowany do następnego poziomu.", -- A_Space_Adventure:desert03
   ["Each time you play this missions enemy hogs will play in a random order."] = "Za każdym razem, gdy grasz w tę misję, wrogie jeże będą grały w losowym porządku.", -- A_Space_Adventure:death02
@@ -590,7 +571,7 @@
   ["Ehm, okay ..."] = "Em, dobrze...", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["Elderbot"] = "Starszyrobot", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Elimate your captor."] = "Wyeliminuj swojego porywacza.", -- User_Mission_-_The_Great_Escape
-  ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Wyeliminuj wszystkie cele, zanim upłynie czas.|W tej misji masz nieskończoną ilość amunicji.", 
+  ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Wyeliminuj wszystkie cele, zanim upłynie czas.|W tej misji masz nieskończoną ilość amunicji.",
   ["Eliminate the Blue Team before the time runs out."] = "Wyeliminuj Niebieską Drużynę, zanim upłynie czas.", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings
   ["Eliminate the enemy before the time runs out."] = "Wyeliminuj wroga, zanim upłynie czas.", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree
   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "Wybij jeże przeciwnika by wygrać.",
@@ -598,7 +579,7 @@
   ["Eliminate the enemy."] = "Wyeliminuj wroga.", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock, User_Mission_-_Nobody_Laugh
   ["Eliminate Unit 3378."] = "Wyeliminuj Jednostkę 3378.", -- User_Mission_-_Teamwork
   ["Eliminate WatchBot 4000."] = "Wyeliminuj PaczBota 4000.", -- User_Mission_-_Teamwork_2
---   ["Eliminate your captor."] = "", -- User_Mission_-_The_Great_Escape
+  ["Eliminate your captor."] = "Wyeliminuj porywacza.", -- User_Mission_-_The_Great_Escape
   ["Elite pilot"] = "Elitarny pilot", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["Elmo"] = "Elmo", -- A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen
   ["Enabled"] = "Włączone", -- WxW
@@ -609,7 +590,7 @@
   ["Entered boredom phase! Discrepancies detected …"] = "Wchodzę w fazę nudy! Wykryto rozbieżności...", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Epilogue"] = "Epilog", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["ERROR [getHogInfo]: Hog is nil!"] = "BŁĄD [getHogInfo]: Jeż jest nil!", -- Battalion
-  ["Eugene"] = "Eugeniusz", -- 
+  ["Eugene"] = "Eugeniusz",
   ["Europe"] = "Europa", -- Continental_supplies
   ["Every 2 rings, the ring color will be green and you'll get an extra flying saucer."] = "Za każde 2 pierścienie, kolor pierścienia będzie zielony i dostaniesz dodatkowy latający talerz.", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["Every 2 rings you'll get extra flying saucers."] = "Za każde 2 pierścienie dostaniesz dodatkowe latające talerze.", -- A_Space_Adventure:ice02
@@ -624,11 +605,11 @@
   ["Explore the tunnel with the other hedgehogs and search for the device"] = "Przeszukaj tunel z innymi jeżami i szukaj urządzenia", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Exploring the tunnel"] = "Eksploracja tunelu", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Eye Chewer"] = "Przeżuwacz Oczu", -- A_Classic_Fairytale:journey
-  ["Fair Wind"] = "Sprawiedliwy Wiatr", -- 
---   ["Fall Damage"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Fallen Angel"] = "", -- Tentacle_Terror
+  ["Fair Wind"] = "Sprawiedliwy Wiatr",
+  ["Fall Damage"] = "Obrażenia od upadku", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Fallen Angel"] = "Upadły anioł", -- Tentacle_Terror
   ["Family Reunion"] = "Spotkanie rodzinne", -- A_Classic_Fairytale:family
---   ["Fastest lap: %.3fs by %s"] = "", -- TrophyRace
+  ["Fastest lap: %.3fs by %s"] = "Najszybsze okrążenie: %.3fs (%s)", -- TrophyRace
   ["Fastest lap: "] = "Najszybsze okrążenie: ",
   ["Feeble Resistance"] = "Ruch Oporu",
   ["Fell From Grace"] = "Upadły z Łaski", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen
@@ -641,38 +622,34 @@
   ["Fighting instead of cultivating a beautiful friendship."] = "Walcząc, zamiast podtrzymywać piękną przyjaźń.", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["Fight: Press [Attack]"] = "Walcz: Wciśnij [Atak]", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Filthy Blue"] = "Brudny Niebieski", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings
---   ["Final Challenge:"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Finally! We're out of this hellhole. Now go save the princess, %s!"] = "", -- A_Classic_Fairytale:family
+  ["Final Challenge:"] = "Ostatnie wyzwanie:", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Finally! We're out of this hellhole. Now go save the princess, %s!"] = "Nareszcie! Wydostaliśmy się z tego piekła. Teraz idźmy uratować księżniczkę, %s!", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Finally you are here!"] = "Nareszcie tu jesteś!", -- A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:ice01
   ["Final result"] = "Końcowy rezultat", -- Mutant
---   ["Final Targets"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
+  ["Final Targets"] = "Ostatnie cele", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
   ["Final team scores:"] = "Końcowe wyniki drużyn:", -- Space_Invasion
   ["Find a way to detonate all the explosives and stay alive!"] = "Znajdź sposób, by zdetonować wszystkie ładunki wybuchowe i przeżyć!", -- A_Space_Adventure:final
   ["Find your tribe!|Cross the lake!"] = "Znajdź swoje plemie!|Przekrocz jezioro!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Finish this challenge as fast as possible to earn bonus points."] = "Ukończ to wyzwanie najszybciej, jak to możliwe, by zdobyć dodaktowe punkty.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["Finish waypoint placement"] = "Zakończ stawianie punktów kontrolnych", -- Racer
   ["Finish your training|Hint: Animations can be skipped with the [Precise] key."] = "Ukończ swój trening|Porada: Animacje mogą być pominięte przyciskiem [Precyzja]", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
---   ["Finite Ropes"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Fire a rocket with napalm."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Finite Ropes"] = "Skończone liny", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Fire: [Precise]"] = "Strzel: [Precyzja]", -- Space_Invasion, Tumbler
---   ["Fire some exploding medicine that will heal 15 health to all hogs in its effect radius."] = "", -- Continental_supplies
---   ["Fire your hedgehog like a sticky mine."] = "", -- Continental_supplies
   ["First aid kits?!"] = "Apteczki?", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["First Blood"] = "Pierwsza krew", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
---   ["- First clan to capture the flag wins"] = "", -- Capture_the_Flag
---   ["- First clan to score %d captures wins"] = "", -- Capture_the_Flag
+  ["- First clan to capture the flag wins"] = "- Pierwszy klan, który przejmie flagę, wygrywa", -- Capture_the_Flag
+  ["- First clan to score %d captures wins"] = "Pierwszy klan, który przejmie %d flag, wygrywa", -- Capture_the_Flag
   ["First killer will mutate"] = "Pierwszy zabójca zmutuje", -- Mutant
   ["First Steps"] = "Pierwsze kroki", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["- First team to capture the flag wins"] = "Pierwsa drużyna, która przejmie flagę, wygrywa", -- Capture_the_Flag
   ["- First team to score %d captures wins"] = "Pierwsa drużyna, która przejmie flagę %d razy, wygrywa", -- Capture_the_Flag
-  ["Fishy"] = "Podejrzany", -- 
+  ["Fishy"] = "Podejrzany",
   ["Flag captured!"] = "Flaga przechwycona!",
   ["Flag respawned!"] = "Flaga przywrócona!",
   ["Flag returned!"] = "Flaga odzyskana!",
   ["Flamer"] = "Miotacz ognia",
   ["Flamer selected!"] = "Miotacz ognia wybrany!", -- Tumbler
   ["Flaming Worm"] = "Płomienisty Robal", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["Flare"] = "", -- Continental_supplies
   ["Flawless victory!"] = "Bezbłędne zwycięstwo!", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["Flee: Press [Jump]"] = "Ucieknij: Wciśnij [Skok]", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Flesh for Brainz"] = "Mięso dla Mózgów", -- A_Classic_Fairytale:journey
@@ -680,11 +657,10 @@
   ["Flying Saucer Training"] = "Trening latającego talerza", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Fly into space to fight off the invaders with barrels!"] = "Leć w kosmos, by odeprzeć najeźdźców beczkami!", -- Space_Invasion
   ["Fly to the meteorite and detonate the explosives"] = "Poleć do meteorytu i zdetonuj ładunki", -- A_Space_Adventure:cosmos
---   ["Forgetfulness: You will lose all your weapons each turn."] = "", -- Continental_supplies
---   ["For the next crate, you have to do back jumps."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
-  ["Four Eyes"] = "Czterooki", -- 
+  ["For the next crate, you have to do back jumps."] = "Do następnej skrzyni musisz zrobić skoki w tył.", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Four Eyes"] = "Czterooki",
   ["Frank"] = "Franek", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
-  ["Frankie"] = "Franka", -- 
+  ["Frankie"] = "Franka",
   ["Free Dense Cloud and continue the mission!"] = "Uwolnij Gęstą Chmurę i kontynuuj misję!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["FRENZY"] = "SZAŁ", -- Frenzy
   ["Friendly Fire!"] = "Przyjacielski Ogień!",
@@ -692,10 +668,10 @@
   ["From the second turn and beyond the water rises."] = "Od drugiej tury woda się podwyższa.", -- A_Space_Adventure:desert02
   ["Frozen Bandits"] = "Zamrożeni Bandyci", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["Fruit Assassins"] = "Owocowi Zabójcy", -- A_Space_Adventure:fruit02
-  ["Fruit"] = "Owoc", -- 
-  ["Fruity"] = "Owocny", -- 
+  ["Fruit"] = "Owoc",
+  ["Fruity"] = "Owocny",
   ["Fuel: %d"] = "Paliwo: %d", -- Tumbler
-  ["Fuzzy Beard"] = "Puszystobrody", -- 
+  ["Fuzzy Beard"] = "Puszystobrody",
   ["“g=150”, where 150 is 150% of normal gravity."] = "\"g=150\", gdzie 150 to 150% normalnej grawitacji.", -- Gravity
   ["“g=50, g2=150, period=4000” for gravity changing|from 50 to 150 and back with period of 4000 ms."] = "\"g=50, g2=150, period=4000\" dla grawitacji zmieniającej|się od 50 do 150 i z powrotem, z okresem 4000 ms.", -- Gravity
   ["Galaxy Guardians"] = "Galaktyczni Strażnicy", -- Big_Armory
@@ -704,7 +680,7 @@
   ["Game over!"] = "Koniec gry", -- Space_Invasion
   ["Game Started!"] = "Gra rozpoczęta!",
   ["Game? Was this a game to you?!"] = "Gra? To była dla ciebie gra?", -- A_Classic_Fairytale:enemy
-  ["Gangsters"] = "Gangsterzy", -- 
+  ["Gangsters"] = "Gangsterzy",
   ["GasBomb"] = "Bomba Gazowa", -- Continental_supplies
   ["Gas Gargler"] = "Gazowy Płukacz", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Gasp! A smuggler!"] = "*dyszy* Przemytnik!", -- A_Space_Adventure:desert01
@@ -713,7 +689,6 @@
   ["Gear information hidden"] = "Informacje o rzeczach ukryte", -- HedgeEditor
   ["Gear information shown"] = "Informacje o rzeczach pokazane", -- HedgeEditor
   ["Gear Placement Tool"] = "Narzędzie Ustawiania Rzeczy", -- HedgeEditor
---   ["General information:"] = "", -- Continental_supplies
   ["General information"] = "Ogólne informacje", -- Continental_supplies
   ["General Lemon"] = "Generał Cytryna", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Generator: Generates energy."] = "Generator: Generuje energię.", -- Construction_Mode
@@ -725,19 +700,19 @@
   ["Get past the flower."] = "Przejdź przez kwiatek.", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Get ready to fight!"] = "Przygotuj się do walki!", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["Get that crate!"] = "Zdobądź tę skrzynię!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
---   ["Get the crate on the other side of the island."] = "", -- A_Classic_Fairytale:journey
+  ["Get the crate on the other side of the island."] = "Zdobądź skrzynię na drugim końcu wyspy.", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Get the crate on the other side of the island!|"] = "Zdobądź skrzynię na drugim końcu wyspy!|", -- A_Classic_Fairytale:journey
---   ["Get the final crate to the right to complete the training."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Get the final crate to the right to complete the training."] = "Zdobądź ostatnią skrzynię po prawej, by ukończyć trening.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Get the highest score to win."] = "Zdobądź najwyższy wynik, by wygrać.", -- Space_Invasion
---   ["Get the next crate by jumping over the abyss."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Get the next crate by jumping over the abyss."] = "Zdobądź następną skrzynię, skacząc nad przepaścią.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Getting ready"] = "Przygotowanie", -- A_Space_Adventure:cosmos, A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:desert02, A_Space_Adventure:ice01, A_Space_Adventure:ice02, A_Space_Adventure:moon01
---   ["Getting Started"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Getting Started"] = "Rozgrzewka", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Getting to the device"] = "Dojście do urządzenia", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Get to the crate using your flying saucer!"] = "Dostań się do skrzyni, używając swojego latającego talerza!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Get to the target using your rope!"] = "Dostań się do celu, używając swojej liny!", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Get your teammates out of their natural prison and save the princess!"] = "", -- A_Classic_Fairytale:family
+  ["Get your teammates out of their natural prison and save the princess!"] = "Wydostań swoich kolegów z ich naturalnego więzienia i uratuj księżniczkę!", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Get your teammates out of their natural prison and save the princess!|Hint: Drilling holes should solve everything.|Hint: It might be a good idea to place a girder before starting to drill. Just saying.|Hint: All your hedgehogs need to be above the marked height!|Hint: Leaks A Lot needs to get really close to the princess!"] = "Wydostań swoich kolegów z ich naturalnego więzienia i uratuj księżniczkę!|Porada: Wywiercenie dziur powinno wszystko rozwiązać.|Porada: Może być dobrym pomysłem, by ustawić belkę przez rozpoczęciem wiercenia. Tylko mówię.|Porada: Wszystkie twoje jeże powiny być ponad zaznaczoną wysokością!|Porada: Spory Przeciek musi dostać się naprawdę blisko księżniczki!", -- A_Classic_Fairytale:family
-  ["Giggles"] = "Chichot", -- 
+  ["Giggles"] = "Chichot",
   ["Gimme Bones"] = "Dej Kości", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Girder"] = "Belka", -- Construction_Mode
   ["Girder Placement Mode"] = "Tryb Stawiania Belek", -- Construction_Mode
@@ -745,17 +720,17 @@
   ["Give a hog a preset identity and weapons"] = "Daj jeżowi ustaloną tożsamość i bronie", -- HedgeEditor
   ["Give an entire team themed hats and names"] = "Daj całej drużynie tematyczne czapki i imiona", -- HedgeEditor
   ["Glark"] = "Glark", -- A_Classic_Fairytale:shadow
-  ["Glasses"] = "Okulary", -- 
-  ["Glassy"] = "Szklisty", -- 
+  ["Glasses"] = "Okulary",
+  ["Glassy"] = "Szklisty",
   ["Goal Definition Mode"] = "Tryb Definicji Celu", -- HedgeEditor
   ["GOAL DEFINITION MODE"] = "TRYB DEFINICJI CELU", -- HedgeEditor
---   ["Goal: Score %d points or more to win!"] = "", -- Mutant
+  ["Goal: Score %d points or more to win!"] = "Cel: Zdobądź %d lub więcej punktów, by wygrać!", -- Mutant
   ["Go and collect the crate"] = "Idź i zbierz skrzynię", -- A_Space_Adventure:cosmos
-  ["Godai"] = "Godai", -- 
+  ["Godai"] = "Godai",
   ["Go down and save these PAotH hogs!"] = "Zejdź na dół i uratuj te jeże z PSJ!", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["Go, get him again!"] = "Idźcie, złapcie go znowu!", -- A_Space_Adventure:moon02
-  ["Goggles"] = "Gogl", -- 
-  ["Goggs"] = "Gogs", -- 
+  ["Goggles"] = "Gogl",
+  ["Goggs"] = "Gogs",
   ["GO! GO! GO!"] = "RUCHY! RUCHY! RUCHY!",
   ["Good birdy......"] = "Dobry ptaszek......",
   ["Good bye!"] = "Do widzenia!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
@@ -763,13 +738,13 @@
   ["Good idea, they'll never find us there!"] = "Dobry pomysł, nigdy nas tu nie znajdą!", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["Good job! Defeat the rest of the aliens!"] = "Dobra robota! Pokonaj resztę obcych!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Good job!"] = "Dobra robota!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer, Basic_Training_-_Rope
---   ["Good job! Now destroy the final targets to finish the training."] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Good job! Now destroy the final targets to finish the training."] = "Dobra robota! Teraz zniszcz ostatnie cele, by ukończyć trening.", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Good luck...or else!"] = "Powodzenia... lub nie!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Good luck out there!"] = "Powodzenia tam!",
   ["Good luck!"] = "Powodzenia!", -- A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:fruit02
   ["Good so far!"] = "Jak dotąd idzie dobrze!",
   ["Good to go!"] = "Gotowi do akcji!",
---   ["Good! You now control Cappy."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Good! You now control Cappy."] = "Dobrze! Teraz kontrolujesz Czapeczkę.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Go on top of the flower"] = "Wejdź na szczyt kwiatka", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Go, quick!"] = "Idź szybko!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Gorkij"] = "Gorkij", -- A_Classic_Fairytale:journey
@@ -779,14 +754,14 @@
   ["GOTCHA!"] = "MAM CIĘ!",
   ["Go to Thanta and get the device part!"] = "Idź do Tanty i zdobądź część urządzenia!", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["Go to the surface!"] = "Idź na powierzchnię!", -- A_Space_Adventure:fruit02
---   ["Go to the target."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Go to the target."] = "Idź do celu.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Go to the upper platform and get the weapons in the crates!"] = "Idź na górną platformę i zdobądź bronie ze skrzyń!", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["Got the saucer!"] = "Dotarto do talerza!", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Got to go back."] = "Muszę wracać.", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Got you? You're acting weird."] = "Dopadło cię? Dziwnie się zachowujesz.", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Grab mines/barrels: [High jump]"] = "Złap miny/beczki: [Wysoki skok]", -- Tumbler
   ["Gravity: 100%"] = "Grawitacja: 100%", -- Gravity
---   ["Great!"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Great!"] = "Świetnie!", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Great choice, Steve! Mind if I call you that?"] = "Świetny wybór, Stefan! Masz coś przeciwko nazywaniu cię tak?", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Great! Let’s kill all these enemies, using portals."] = "Świetnie! Zabijmy wszystkich tych wrogów, używając portali.", -- portal
   ["Great work! Now hit it with your Baseball Bat! |Tip: You can change weapon with 'Right Click'!"] = "Świetna robota! Teraz uderz go swoim kijem bejsbolowym!|Porada: Możesz zmienić broń 'Prawym kliknięciem'!", -- Basic_Training_-_Rope
@@ -798,23 +773,22 @@
   ["Green Hog Grape"] = "Zielonojeżowy Winogron", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Green hogs won't intentionally hurt you."] = "Zielone jeże nie zaatakują cię umyślnie.", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Greenhorn"] = "Żółtodziób", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
---   ["Green Lipstick Bullet"] = "", -- Continental_supplies
   ["Green lipstick bullet: [Poisonous, deals no damage]"] = "Zielony szminkowy pocisk: [Zatruty, nie zadaje obrażeń]", -- Continental_supplies
-  ["Green"] = "Zielony", -- 
+  ["Green"] = "Zielony",
   ["Greetings, cloudy one!"] = "Witaj, chmurzysty", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Greetings from the Navy, %s (%s), for being a distance of %d away from the mainland!"] = "Pozdrowienia od Marynarki, %s (%s), za bycie w odległości %d od lądu!", -- ClimbHome
   ["Greetings, %s!"] = "Pozdrowienia, %s!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Greg"] = "Grzegorz", -- User_Mission_-_Teamwork_2, User_Mission_-_Teamwork
   ["Grenade Group"] = "Granatowa Grupa", -- Target_Practice_-_Grenade_easy, Target_Practice_-_Grenade_hard
---   ["Grenades explode after 1 to 5 seconds (you decide)."] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
---   ["Grenades with high bounciness bounce a lot and behave chaotic."] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
---   ["Grenade Team"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Grenades explode after 1 to 5 seconds (you decide)."] = "Granat wybucha po 1 do 5 sekundach (ty wybierasz).", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Grenades with high bounciness bounce a lot and behave chaotic."] = "Granat z dużą odbijalnością odbija się bardzo dużo i zachowuje chaotycznie.", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Grenade Team"] = "Granatowa drużyna", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Grenade Training"] = "Trening Granatowy", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Grenadier"] = "Grenadier", -- Target_Practice_-_Grenade_easy, Target_Practice_-_Grenade_hard, HedgeEditor
   ["Grenadiers"] = "Grenadierzy", -- Basic_Training_-_Grenade
-  ["Grey"] = "Szary", -- 
+  ["Grey"] = "Szary",
   ["Guards"] = "Strażnicy", -- A_Space_Adventure:cosmos
-  ["Guile"] = "Wilhelm", -- 
+  ["Guile"] = "Wilhelm",
   ["Guys, do you think there's more of them?"] = "Ziomki, myślicie, że jest ich więcej?", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Haha! Come!"] = "Haha! Chodź!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["HAHA!"] = "HAHA!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
@@ -830,9 +804,9 @@
   ["Happy with your race track?|Then stop building and start racing!"] = "Zadowolony ze swojej trasy?|Więc przestań budować i zacznij wyścig!", -- Racer
   ["Hard flying"] = "Twarde latanie", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["HARD"] = "TRUDNY", -- Continental_supplies
-  ["Harris"] = "Harys", -- 
+  ["Harris"] = "Harys",
   ["Harry"] = "Henryk", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
-  ["Harry Potter"] = "Harry Potter", -- 
+  ["Harry Potter"] = "Harry Potter",
   ["Hatless Jerry"] = "Bezczapkowy Jerry", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Have no illusions, your tribe is dead, indifferent of your choice."] = "Nie miej złudzeń, twoje plemię jest martwe, niezależnie od twojego wyboru.", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Haven't found it yet ..."] = "Jeszcze tego nie znalazłem...", -- A_Space_Adventure:desert01
@@ -840,8 +814,8 @@
   ["H confirmed that there isn't such a PAotH activity logged."] = "J potwierdził, że nie ma zapisanej takiej aktywności PSJ.", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["Healing Station: Heals nearby hogs."] = "Stacja Lecząca: Leczy pobliskie jeże.", -- Construction_Mode
   ["Healing Station"] = "Stacja Lecząca", -- Construction_Mode
---   ["Health and Mission Panel"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Health"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Health and Mission Panel"] = "Panel zdrowia i misji", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Health"] = "Zdrowie", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Health Crate Placement Mode"] = "Tryb Stawiania Apteczek", -- Construction_Mode
   ["HEALTH CRATE PLACEMENT MODE"] = "TRYB STAWIANIA APTECZEK", -- HedgeEditor
   ["Health: %d"] = "Zdrowie: %d", -- HedgeEditor
@@ -849,16 +823,15 @@
   ["Health Modification Mode"] = "Tryb Modyfikacji Zdrowia", -- HedgeEditor
   ["HEALTH MODIFICATION MODE"] = "TRYB MODYFIKACJI ZDROWIA", -- HedgeEditor
   ["Heartful"] = "Serdeczny", -- Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Hedgelove
---   ["Heavenly Defense"] = "", -- Tentacle_Terror
+  ["Heavenly Defense"] = "Niebiańska obrona", -- Tentacle_Terror
   ["Heavy Cannfantry"] = "Ciężka Kanibaleria", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["Heavy"] = "Ciężki",
-  ["Heckles"] = "Hekles", -- 
+  ["Heckles"] = "Hekles",
   ["Heck, you even executed one of your own!"] = "Do licha, nawet wykonaliście wyrok na jednym ze swoich!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Hedge-cogs"] = "Jeże Zębate", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["HEDGEEDITOR"] = "JEŻEDYTOR", -- HedgeEditor
   ["HedgeEditor tool"] = "Narzędzie JeżEdytora", -- HedgeEditor
-  ["Hedgehog"] = "Jeż", -- 
---   ["Hedgehog Projectile"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Hedgehog"] = "Jeż",
   ["Hedgehog projectile: [Fire your hog like a Sticky Bomb]"] = "Jeżowy pocisk: [Wystrzel swojego jeża jak minę samoprzylepną]", -- Continental_supplies
   ["Hedgehogs can not be deleted."] = "Jeże nie mogą być usunięte", -- HedgeEditor
   ["Hedgehogs will be revived after their death."] = "Jeże zostaną ożywione po śmierci.", -- Mutant
@@ -882,20 +855,19 @@
   ["Help me, please!"] = "Pomóż mi, proszę!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["He moves like an eagle in the sky."] = "Porusza się on jak orzeł po niebie.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["He must be in the village already."] = "On musi już być w wiosce.", -- A_Classic_Fairytale:journey
-  ["HeneK"] = "HeneK", -- 
+  ["HeneK"] = "HeneK",
   ["Here, let me help you save her!"] = "Tutaj, daj mi pomóc ci ją uratować!", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Here, let me help you!"] = "Tutaj, daj mi sobie pomóc!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Here...pick your weapon!"] = "Masz... wybierz swoją broń!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Here! Take it!"] = "Masz! Weź to!", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["Here we go!"] = "No to ruszamy!", -- A_Space_Adventure:moon01
---   ["Here you will find the current mission instructions."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Here you will find the current mission instructions."] = "Tutaj znajdziesz instrukcje do aktualnej misji", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Here you will learn how to fly the flying saucer|and get so learn some cool tricks."] = "Tutaj poznasz jak lata się latającym talerzem|i będziesz mieć szansę poznać odlotowe sztuczki.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["Heroic Wind"] = "", -- Continental_supplies
   ["Hero Team"] = "Drużyna Bohatera", -- User_Mission_-_The_Great_Escape
   ["He's so brave..."] = "Jest taki odważny...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["He was the lab assistant of Dr. Goodhogan, the inventor of the anti-gravity device."] = "Był asystentem laboratoryjnym Dr Dobrojeża, wynalazcy urządzenia antygrawitacyjnego.", -- A_Space_Adventure:moon02
   ["He won't be selling us out anymore!"] = "On już nas nie sprzeda!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["Hey, don't forget us! We still need to climb up!"] = "", -- A_Classic_Fairytale:family
+  ["Hey, don't forget us! We still need to climb up!"] = "Hej, nie zapomnij o nas! Nadal potrzebujemy się wspiąć!", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Hey, guys!"] = "Hej, koledzy!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Hey guys!"] = "Hej koledzy!", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["Hey, Hog Solo! Finally you have come!"] = "Hej, Hog Solo! Nareszcie przybyłeś!", -- A_Space_Adventure:moon01
@@ -904,40 +876,38 @@
   ["Hey! This is cheating!"] = "Hej! To oszukiwanie!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Hidden"] = "Ukryte", -- portal
   ["High Gravity: Gravity is %i%%"] = "Wysoka grawitacja: Grawitacja wynosi %i%%", -- Gravity
---   ["High Jump: [Backspace]"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["High Jump: [Backspace]"] = "Wysoki skok: [Backspace]", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Highlander: Eliminate hogs to take their weapons"] = "Highlander: Wyeliminuj jeże, by zabrać ich bronie", -- Highlander
   ["Highland: Hogs get %d random weapons from their pool"] = "Wyżyna: Jeże dostają %d losowych broni ze swoich pul", -- Battalion
---   ["--- Highland Mode ---"] = "", -- Battalion
+  ["--- Highland Mode ---"] = "Tryb wyżyny", -- Battalion
   ["--- Highland ---"] = "--- Wyżyna ---", -- Battalion
---   ["High Target"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["High Target"] = "Wysoki cel", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Hightime"] = "Najwyższa pora", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
-  ["Hightower"] = "Wysowieża", -- 
---   ["Hill Guard"] = "", -- Bazooka_Battlefield
+  ["Hightower"] = "Wysowieża",
+  ["Hill Guard"] = "Straż górna", -- Bazooka_Battlefield
   ["Hi! Nice to meet you."] = "Cześć! Miło cię poznać.", -- A_Space_Adventure:ice01
---   ["Hint: Don't stand too close at the wall before you jump!"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Hint: Don't stand too close at the wall before you jump!"] = "Wskazówka: Nie stój za blisko ściany kiedy skaczesz!", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Hint: Double Jump - Press [Backspace] twice"] = "Wskazówka: Podwójny skok - Wciśnij [Backspace] dwa razy", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
---   ["Hint: Drilling holes should solve everything."] = "", -- A_Classic_Fairytale:family
---   ["Hint: Hit “High Jump” again when you're close to the highest point of a high jump."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Hint: Hold down [M] to review the mission texts."] = "", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
---   ["Hint: If this mission panel disappears, you can|see it again by hitting the Pause or Quit key."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Hint: It might be a good idea to place a girder before starting to drill. Just saying."] = "", -- A_Classic_Fairytale:family
---   ["Hint: It might be easier if you vary the angle only slightly."] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Hint: Drilling holes should solve everything."] = "Wywiercenie dziur powinno wszystko rozwiązać.", -- A_Classic_Fairytale:family
+  ["Hint: Hit “High Jump” again when you're close to the highest point of a high jump."] = "Wskazówka: Wciśnij “Wysoki skok” jeszcze raz, kiedy jesteś blisko najwyższego punktu wysokiego skou.", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Hint: If this mission panel disappears, you can|see it again by hitting the Pause or Quit key."] = "Wskazówka: Jeśli panel misji zniknie, możesz zobaczyć go ponownie, wciskając Pauzę lub Wyjście.", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Hint: It might be a good idea to place a girder before starting to drill. Just saying."] = "Wskazówka: To może być dobry pomysł, by ustawić belki przed rozpoczęciem wiercenia. Tylko mówię.", -- A_Classic_Fairytale:family
+  ["Hint: It might be easier if you vary the angle only slightly."] = "Wskazówka: Może być łatwiej, jeśli zmienisz kąt tylko trochę.", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Hint: Kills won't transfer a hog's pool to the killer's pool"] = "Wskazówka: Zabójstwa nie przetransferują puli jeża do puli zabójcy", -- Battalion
---   ["Hint: Launch the bazooka horizontally at full power."] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Hint: Launch the bazooka horizontally at full power."] = "Wskazówka: Wystrzel bazookę poziomo z pełną mocą.", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Hint: Press [Esc] to review the mission texts."] = "Porada: Wciśnij [Esc], by zobaczyć teksty misji.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Hint: Select the blow torch, aim and press [Fire]. Press [Fire] again to stop."] = "Porada: Wybierz palnik, wyceluj i wciśnij [Strzał]. Wciśnij ponownie [Strzał], by się zatrzymać.", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Hint: Select the low gravity and press [Fire]."] = "Porada: Wybierz niską grawitację i wciśnij [Strzał].", -- A_Classic_Fairytale:journey
---   ["Hint: %s needs to get really close to the princess!"] = "", -- A_Classic_Fairytale:family
---   ["Hint: The rope only bends around objects.|When it doesn't hit anything, it's always straight."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Hint: Use the flower for orientation."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Hint: Use the quit key to see the team’s continent."] = "", -- Continental_supplies
---   ["Hint: When you shorten the rope, you move faster!|And when you lengthen it, you move slower."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Hint: %s needs to get really close to the princess!"] = "Wskazówka: %s potrzebuje dostać się naprawdę blisko księżniczki!", -- A_Classic_Fairytale:family
+  ["Hint: The rope only bends around objects.|When it doesn't hit anything, it's always straight."] = "Wskazówka: Lina owija się jedynie wokół obiektów.|Jeśli nic nie uderzy, zawsze jest prosta.", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Hint: Use the flower for orientation."] = "Wskazówka: Użyj kwiatka do orientacj.", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Hint: When you shorten the rope, you move faster!|And when you lengthen it, you move slower."] = "Wskazówka: Kiedy skrócisz linę poruszasz się szybciej!|A kiedy ją wydłużysz, poruszasz się wolniej.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["--- Hint ---"] = "--- Wskazówka ---", -- Battalion
---   ["Hint: You might want to stay out of sight and take all the crates ..."] = "", -- A_Classic_Fairytale:journey
+  ["Hint: You might want to stay out of sight and take all the crates ..."] = "Wskazówka: Możesz chcieć pozostać poza widokiem i zabrać wszystkie skrzynie...", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Hint: you might want to stay out of sight and take all the crates...|"] = "Porada: Możesz chcieć pozostać poza widokiem i zabrać wszystkie skrzynie...|", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["His arms are so strong!"] = "Jego ręce są tak silne!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["hits"] = "wskazówki", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["Hit the “Switch Hedgehog” key until you have|selected Cappy, the hedgehog with the cap!"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Hit the “Switch Hedgehog” key until you have|selected Cappy, the hedgehog with the cap!"] = "Wciśnij klawisz “Zmiana jeża”, aż|wybierzesz Czapeczkę, jeża z czapką!", -- Basic_Training_-_Movement
   ["H"] = "J", -- A_Space_Adventure:cosmos, A_Space_Adventure:death01
   ["Hmm … it's going slower than expected."] = "Hmm... to będzie wolniejsze, niż się spodziewałem.", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Hmmm...actually...I didn't either."] = "Hmmm... właściwie... ja również nie.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
@@ -953,7 +923,7 @@
   ["Hog decar"] = "Jeż decar", -- A_Space_Adventure:fruit03
   ["Hog dertien"] = "Jeż dertien", -- A_Space_Adventure:fruit03
   ["Hog D"] = "Jeż D", -- A_Space_Adventure:fruit03
---   ["Hog %d"] = "", -- SimpleMission
+  ["Hog %d"] = "Jeż %d", -- SimpleMission
   ["Hog EOF"] = "Jeż EOF", -- A_Space_Adventure:fruit03
   ["Hogera is definitely the last planet I saved!"] = "Jeżera jest definitywnie ostatnią planetą, którą uratowałem!", -- A_Space_Adventure:final
   ["Hogera is safe!"] = "Jeżera jest bezpieczna!", -- A_Space_Adventure:final
@@ -986,21 +956,21 @@
   ["- Hogs will be revived"] = "- Jeże zostaną ożywione", -- Capture_the_Flag
   ["- Hogs will drop the flag when killed"] = "Jeże upuszczą flagę po zginięciu", -- Capture_the_Flag
   ["Hog two"] = "Jeż dwa", -- A_Space_Adventure:fruit03
---   ["Hold [Attack] to attach the rope."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Hold the Attack key pressed for more power."] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
+  ["Hold [Attack] to attach the rope."] = "Wciśnij [Atak], by zaczepić linę", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Hold the Attack key pressed for more power."] = "Przytrzymaj klawisz ataku po więcej mocy.", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
   ["Holy shit!"] = "Jasna cholera!", -- Mutant
   ["Homing Bee"] = "Pszczoła", -- Construction_Mode
-  ["Honda"] = "Honda", -- 
+  ["Honda"] = "Honda",
   ["Honest Lee"] = "Szczery Li", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Hook"] = "Hak", -- Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Ropes
-  ["Hooks"] = "Haki", -- 
+  ["Hooks"] = "Haki",
   ["Hooray!"] = "Hurra!",
   ["Hooray! I actually did it! Hogera is safe!"] = "Hurra! Jednak mi się udało! Jeżera jest bezpieczna!", -- A_Space_Adventure:final
   ["Hooray! I've found it, now I have to get back to Captain Lime!"] = "Hurra! Znalazłem to. Teraz muszę wrócić do Kapitana Limonki.", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Hooray! You are a champion!"] = "Hurra! Jesteś mistrzem!", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["Hopeless case"] = "Beznadziejny przypadek", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["Hop on top of the next flower and advance to the left coast."] = "Wskocz na następny kwiatek i posuwaj się w stronę lewego wybrzeża.", -- A_Classic_Fairytale:journey
-  ["Horns"] = "Rogi", -- 
+  ["Horns"] = "Rogi",
   ["Hostage Situation"] = "Zakładnicza sytuacja", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["How can I ever repay you for saving my life?"] = "Jak mogę ci się odpłacić za uratowanie mi życia?", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["How come in a village full of warriors, it's up to me to save it?"] = "Jak to jest, że w wiosce pełnej wojowników, to do mnie należy uratowanie jej?", -- A_Classic_Fairytale:dragon
@@ -1011,10 +981,10 @@
   ["However, if you fail to do so, she dies a most violent death! Muahahaha!"] = "Jednakże, jeśli nie uda ci się tego zrobić, ona umrze najbardziej brutalną śmiercią! Muahahaha!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["However, my mates don't agree with me on letting you go..."] = "Jednakże, moi kumple nie zgodzą się ze mną, by cię wypuścić...", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["However, the army of Yellow Watermelons is about to attack any moment now."] = "Jednakże, armia Żółtych Arbuzów może zaatakować w każdej chwili.", -- A_Space_Adventure:fruit01
---   ["How to Rope"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["How to Rope"] = "Jak używać liny", -- Basic_Training_-_Rope
   ["How would you like being discriminated against?"] = "Jak podoba ci się bycie dyskryminowanym?", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Huh?"] = "Huh?", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:queen
-  ["Hunter"] = "Strzelec", 
+  ["Hunter"] = "Strzelec",
   ["I ain't gonna sit around no more!"] = "Nie mam zamiaru dłużej siedzieć!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["I already said I'm sorry!"] = "Już powiedziałem, że przepraszam!", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["I always suspected him!"] = "Zawsze go podejrzewałem!", -- A_Classic_Fairytale:epil
@@ -1030,14 +1000,14 @@
   ["I can't believe what I'm hearing!"] = "Nie mogę uwierzyć w to co słyszę!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["I can't let you go further because …"] = "Nie mogę pozwolić ci pójść dalej, bo...", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["I can't wait any more, I have to save myself!"] = "Nie mogę już dłużej czekać, muszę się ratować!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["Ice"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Ice"] = "Lód", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Ice Jake"] = "Lodowy Dżejk", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["I could just teleport myself there..."] = "Mógłbym się tam po prostu teleportować.", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Icy Girder: [3]"] = "Lodowa Belka: [3]", -- HedgeEditor
   ["Icy Land: [3]"] = "Lodowy Teren: [3]", -- HedgeEditor
   ["Icy Land"] = "Lodowy Teren", -- HedgeEditor
   ["I'd better get going myself."] = "Lepiej sam już pójdę.", -- A_Classic_Fairytale:journey
---   ["Identity Thief"] = "", -- Mutant
+  ["Identity Thief"] = "Złodziej tożsamości", -- Mutant
   ["I didn't until about a month ago."] = "Nie robiłem, aż do jakoś zeszłego miesiąca.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["I don't care. It's worth a fortune! Good bye, you idiot!"] = "Nie obchodzi mnie to. To jest warte fortunę! Do widzenia, idioto!", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["I don't know how you did that. But good work!|The next one should be easy as cake for you!"] = "Nie wiem jak to zrobiłeś. Ale dobra robota!|Następny powinien być dla ciebie łatwy!", -- Basic_Training_-_Rope
@@ -1047,7 +1017,7 @@
   ["I feel something...a place! They will arrive near the circles!"] = "Coś wyczuwam... miejsce! Oni przybędą niedaleko kół!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["If only I had a way..."] = "Gdybym tylko miał wyjście...", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["If only I were given a chance to explain my being here..."] = "Gdybym tylko dostał szansę wytłumaczyć swoją obecność tutaj...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
---   ["If only one enemy is left, you'll get bonus ammo."] = "", -- A_Space_Adventure:death02
+  ["If only one enemy is left, you'll get bonus ammo."] = "Kiedy zostanie tylko jeden wróg, dostaniesz bonusową amunicję.", -- A_Space_Adventure:death02
   ["I forgot that she's the daughter of the chief, too..."] = "Zapomniałem, że ona jest też córką szefa...", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["I found it! Hooray!"] = "Znalazłem to! Hurra!", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["If some good old explosives were enough to save Hogera …"] = "Jeśli trochę starych dobrych ładunków wybuchowych by wystarczyło, aby uratować Jeżerę...", -- A_Space_Adventure:final
@@ -1055,17 +1025,16 @@
   ["If you agree to provide the information we need, you will be spared!"] = "Jeśli zgodzisz się zdradzić informacje, których potrzebujemy, zostaniesz oszczędzony!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["If you can get that crate fast enough, your beloved \"princess\" may go free."] = "Jeśli uda ci się zdobyć tę skrzynię wystarczająco szybko, twoja ukochana \"księżniczka\" zostanie uwolniona.", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["If you decide to help us, though, we will no longer need to find a new governor for the island."] = "Jednak jeśli zdecydujesz się nam pomóc, nie będziemy już musieli znaleźć nowego gubernatora dla wyspy.", -- A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["If you don't want to slip away, you have to keep moving!"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["If you get stuck, use your Desert Eagle or restart the mission!"] = "", -- A_Classic_Fairytale:journey
+  ["If you don't want to slip away, you have to keep moving!"] = "Jeśli nie chcesz się ześlizgnąć, musisz wciąż się poruszać!", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["If you get stuck, use your Desert Eagle or restart the mission!"] = "Jeśli utkniesz, użyj Desert Eagle lub zrestartuj misję!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["If you get stuck, use your Desert Eagle or restart the mission!|"] = "Jeśli utkniesz, użyj swojego Desert Eagle lub zrestartuj misję!|", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["If you help us you can keep the device if you find it but we'll keep everything else."] = "Jeśli nam pomożesz, możesz zatrzymać urządzenie jeśli je znajdziesz, ale zatrzymay wszytko inne.", -- A_Space_Adventure:fruit02
---   ["If you hurt an enemy, you'll get one third of the damage dealt."] = "", -- A_Space_Adventure:death02
+  ["If you hurt an enemy, you'll get one third of the damage dealt."] = "Jeśli skrzywdzisz wroga, otrzymasz jedną trzecią zadanych obrażeń.", -- A_Space_Adventure:death02
   ["If you injure a hedgehog you'll get 35% of the damage dealt."] = "Jeśli zranisz jeża, otrzymasz 35% zadanych obrażeń.", -- A_Space_Adventure:death02
---   ["If you just don’t care …"] = "", -- Continental_supplies
   ["If you kill a hedgehog with the respective weapon your health points will be set to 100."] = "Jeśli zabijesz jeża odpowiednią bronią, twoje zdrowie zostanie ustawione na 100.", -- A_Space_Adventure:death02
---   ["If you kill an enemy, your health will be set to 100."] = "", -- A_Space_Adventure:death02
+  ["If you kill an enemy, your health will be set to 100."] = "Jeśli zabijesz wroga, twoje zdrowie zostanie ustawione na 100.", -- A_Space_Adventure:death02
   ["If you know what I mean..."] = "Jeśli wiesz co mam na myśli...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["If you miss a shot while trying to|re-attach, your rope is gone, too!"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["If you miss a shot while trying to|re-attach, your rope is gone, too!"] = "Jeśli spudłujesz strzał próbując złapać się|ponownie, twoja lina również przepadnie!", -- Basic_Training_-_Rope
   ["If you say so..."] = "Jeśli tak mówisz...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["If you skip a turn then the turn time left will be added to your next turn."] = "Jeśli pominiesz turę, pozostały czas zostanie dodany do twojej następnej tury.", -- A_Space_Adventure:fruit03
   ["If you wish to replay, there are other possible endings, too!"] = "Jeśli zechcesz zagrać ponownie, są również inne możliwe zakończenia!", -- A_Classic_Fairytale:epil
@@ -1115,7 +1084,7 @@
   ["I'm here to help you rescue her."] = "Jestem tu pomóc ci ją uratować.", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["I'm living a dream!"] = "Przeżywam sen!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["I'm not sure about that!"] = "Nie jestem tego pewny!", -- A_Classic_Fairytale:united
---   ["IMPORTANT: To see the mission panel again, hold the mission panel key."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["IMPORTANT: To see the mission panel again, use the quit or pause key."] = "WAŻNE: By zobaczyć panel misji ponownie, użyj przycisku wyjścia lub pauzy.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Impressive...you are still dry as the corpse of a hawk after a week in the desert..."] = "Imponujące... nadal jesteś suchy, jak zwłoki jastrzębia po tygodniu na pustyni...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["%i ms"] = "%i ms", -- Gravity
   ["I'm so glad this is finally over!"] = "Tak się cieszę, że to wreszcie koniec!", -- A_Space_Adventure:final
@@ -1126,7 +1095,6 @@
   ["I'm the spy! I've been giving you out!"] = "Jestem szpiegiem! Wydawałam was!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["In am also entrusting you with some rope."] = "Powierzam ci również trochę liny.", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["In case you haven't noticed, I'm a woman, too!"] = "W razie, gdybyś nie zauważył, też jestem kobietą!", -- A_Classic_Fairytale:queen
---   ["Increase the dust storm damage by sacrificing|your invulnerable ammo."] = "", -- Continental_supplies
   ["Incredible..."] = "Niesamowite...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Indestructible Girder: [2]"] = "Niezniszczalna Belka: [2]", -- HedgeEditor
   ["Indestructible Land: [2]"] = "Niezniszczalny Teren: [2]", -- HedgeEditor
@@ -1138,20 +1106,19 @@
   ["I need to prevent their arrival!"] = "Muszę zapobiec ich przybyciu!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["I need to warn the others."] = "Muszę ostrzec innych.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["In fact, you are the only one that's been acting strangely."] = "Tak naprawdę, jesteś jedynym, który dziwnie się zachowywał.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["Initial health: %d"] = "", -- Continental_supplies
   ["Initiate escape wish!"] = "Inicjalizuj życzenie ucieczki!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["In order to get to the other side, you need to get rid of the crates first."] = "Żeby dostać się na drugą stronę, musisz pozbyć się najpierw skrzyń.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Insanity!"] = "Szaleństwo!", -- Mutant
   ["Inside %d"] = "Wewnątrz %d", -- WxW
   ["Inside"] = "Wewnątrz", -- WxW
   ["Instructions"] = "Instrukcje", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
-  ["Instructor"] = "Instruktor", 
+  ["Instructor"] = "Instruktor",
   ["Insufficient Power"] = "Niewystarczająca Moc", -- Construction_Mode
   ["Interesting idea, haha!"] = "Ciekawy pomysł, haha!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Interesting! Last time you said you killed a cannibal!"] = "Ciekawe! Ostanim razem mówiłeś, że zabiłeś kanibala!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["In the Ice Planet Flying Saucer Stadium ..."] = "Na Stadionie Latających Talerzy Lodowej Planety...", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["In the meantime, take these and return to your \"friend\"!"] = "W międzyczasie, weź je i wróć do swojego \"przyjaciela\"!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["In the stadium, where the best pilots compete ..."] = "", -- A_Space_Adventure:ice02
+  ["In the stadium, where the best pilots compete ..."] = "Na stadionie, gdzie rywalizują najlepsi piloci...", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["In this accident, Professor Hogevil lost all his spines on his head!"] = "W wypadku tym, Profesor Jeżozło stracił wszystkie kolce na swojej głowie!", -- A_Space_Adventure:moon02
   ["In this mission you get %d%% fuel."] = "W tej misji dostajesz %d%% paliwa.", -- User_Mission_-_Diver
   ["In this mission you have infinite time."] = "W tej misji masz nieskończony czas.", -- portal
@@ -1175,7 +1142,7 @@
   ["I still can't believe he sold us out like that."] = "Nie mogę uwierzyć, że tak po prostu nas wydał.", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["I still can't believe you forgave her!"] = "Nie mogę uwierzyć, że jej wybaczyłeś!", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["I still have to get rid of the crates."] = "Nadal muszę pozbyć się skrzyń.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
-  ["Itami"] = "Itami", -- 
+  ["Itami"] = "Itami",
   ["It doesn't matter. I won't let that alien hurt my daughter!"] = "To nie ma znaczenia. Nie pozwolę temu obcemu skrzywdzić mojej córki!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["I think I love you!"] = "Myślę, że cię kocham!", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["I think we are safe here."] = "Myślę, że jesteśmy tu bezpieczni.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
@@ -1186,7 +1153,7 @@
   ["It must be the aliens' deed."] = "To pewnie robota obcych.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["It must be the aliens!"] = "To pewnie obcy!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["It must be the cyborgs again!"] = "To pewnie znowu te cyborgi!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
---   ["It needs some practice, but you have infinite lives."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["It needs some practice, but you have infinite lives."] = "To wymaga trochę praktyki, ale będziesz mieć nieskończone życia.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["I told you, I just found them."] = "Mówię ci, właśnie je znalazłem.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["It only works in teleportation nodes of your own clan."] = "To działa tylko w węzłach teleportacyjnych twojego klanu.", -- Construction_Mode
   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "Jak to dobrze, że NAGŁA ŚMIERĆ jest dopiero za 99 tur...",
@@ -1215,7 +1182,7 @@
   ["It was not a dream, unwise one!"] = "To nie był sen, nierozsądny!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["It wasn't her fault!"] = "To nie była jej wina!", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["It would be wiser to steal the space ship while the PAotH guards are taking a brake!"] = "Byłoby mądrzej ukraść statek kosmiczny, kiedy strażnicy PSJ mają przerwę!", -- A_Space_Adventure:cosmos
-  ["Ivan"] = "Iwan", -- 
+  ["Ivan"] = "Iwan",
   ["I've made it! Yeah!"] = "Udało mi się! Tak!", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["I've seen this before. They just appear out of thin air."] = "Widziałem to już wcześniej. Oni pojawiają się znikąd.", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["I've thought that the best way to get the device is to let you collect most of the parts for me!"] = "Myślałem, że najlepszym sposobem, by zdobyć urządzenie, jest pozwolić ci zebrać większość części dla mnie!", -- A_Space_Adventure:death01
@@ -1232,21 +1199,21 @@
   ["I won't let you kill the tribe!"] = "Nie pozwolę ci zabić plemienia!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["I would gladly help you if we won this battle but under these circumstances I'll only help you if you fight for our side."] = "Z chęcią bym ci pomógł, jeśli wygralibyśmy tę bitwę, ale w tych okolicznościach, pomogę ci tylko jeśli zawalczysz po naszej stronie.", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Jack"] = "Jacek", -- A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen
-  ["Jason"] = "Jason", -- 
+  ["Jason"] = "Jason",
   ["Jeremiah"] = "Jeremiasz", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Jetpack"] = "Plecak odrzutowy", -- Big_Armory
-  ["Jigglypuff"] = "Jigglypuff", -- 
-  ["Jim Morgan"] = "Jim Morgan", -- 
-  ["Jimmy"] = "Dżimi", -- 
-  ["Jingo"] = "Dżingo", -- 
+  ["Jigglypuff"] = "Jigglypuff",
+  ["Jim Morgan"] = "Jim Morgan",
+  ["Jimmy"] = "Dżimi",
+  ["Jingo"] = "Dżingo",
   ["Joe"] = "Dżoł", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["John"] = "Dżon", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["John Snow"] = "John Snow", -- A_Space_Adventure:ice01
-  ["Jolly Roger"] = "Jolly Roger", -- 
-  ["Jones"] = "Dżons", -- 
+  ["Jolly Roger"] = "Jolly Roger",
+  ["Jones"] = "Dżons",
   ["Judas"] = "Judasz", -- A_Classic_Fairytale:backstab
-  ["Juicy"] = "Soczysty", -- 
---   ["Jumping"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Juicy"] = "Soczysty",
+  ["Jumping"] = "Skakanie", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Jumping is disabled"] = "Skakanie jest wyłączone",
   ["Just kidding, none of you have died!"] = "Tylko żartuję, nikt z was nie umarł.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Just look at Leaks, may he rest in peace!"] = "Spójrz tylko na Przecieka, niech spoczywa w pokoju.", -- A_Classic_Fairytale:queen
@@ -1257,8 +1224,8 @@
   ["Kamikaze Expert! +15 points!"] = "Ekspert kamikaze! +15 punktów!", -- Space_Invasion
   ["Kamikaze"] = "Kamikaze", -- Construction_Mode
   ["Keep it up!"] = "Tak trzymaj!",
-  ["Ken"] = "Ken", -- 
-  ["Kenshi"] = "Kenshi", -- 
+  ["Ken"] = "Ken",
+  ["Kenshi"] = "Kenshi",
   ["Kerguelen"] = "Kerguelen", -- Continental_supplies
   ["key."] = "klucz.", -- Continental_supplies
   ["Kill all enemy hedgehogs in a single turn."] = "Zabij wszystkie wrogie jeże w jednej turze.", -- Big_Armory
@@ -1275,23 +1242,22 @@
   ["King Customer"] = "Król Klient", -- Challenge_-_Speed_Shoppa_-_ShoppaKing
   ["--- King ---"] = "--- Król ---", -- Battalion
   ["King"] = "Król", -- Battalion
---   ["--- King Mode ---"] = "", -- Battalion
+  ["--- King Mode ---"] = "--- Tryb Króla ---", -- Battalion
   ["Knight"] = "Rycerz", -- Battalion
-  ["Knives"] = "Noże", -- 
+  ["Knives"] = "Noże",
   ["Knockball"] = "Stukany", -- Knockball
   ["Knockball weapon"] = "Broń stukanego", -- Knockball
   ["Knock off the enemies from the left-most place of the map!"] = "Zrzuć wrogów z lewej części mapy!", -- A_Space_Adventure:fruit01
-  ["koda"] = "koda", -- 
-  ["Kostya"] = "Kostja", -- 
+  ["koda"] = "koda",
+  ["Kostya"] = "Kostja",
   ["Lady Mango"] = "Pani Mango", -- A_Space_Adventure:fruit01, A_Space_Adventure:fruit02
   ["LandFlag Modification Mode"] = "Tryb Modyfikacji Flag Terenu", -- HedgeEditor
   ["Land mines explode instantly."] = "Miny wybuchają natychmiast.", -- User_Mission_-_Teamwork_2
-  ["Lassard"] = "Draniówa", -- 
+  ["Lassard"] = "Draniówa",
   ["Last Resort: Having less than 25% base health gives kamikaze"] = "Ostatnia Deska Ratunku: Posiadanie mniej niż 25% bazowego zdrowia daje kamikaze", -- Battalion
   ["Last Target!"] = "Ostatni cel!",
   ["Last wave in 3 turns"] = "Ostatnia fala za 3 tury", -- A_Space_Adventure:fruit01
---   ["Launch a bouncy ball which explodes into a crate."] = "", -- Continental_supplies
---   ["Launch some bazookas to destroy the targets!"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Launch some bazookas to destroy the targets!"] = "Wystrzel trochę bazook i zniszcz cele!", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Leaderbot"] = "Dowódcobot", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Leader"] = "Dowódca", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Lead the Green Bananas to battle and eliminate all the enemies!"] = "Poprowadź Zielone Banany do walki i wyeliminuj wszystkich wrogów!", -- A_Space_Adventure:fruit01
@@ -1299,7 +1265,7 @@
   ["Leaks A Lot gave his life for his tribe! He should have survived!"] = "Spory Przeciek oddał swoje życie dla jego plemienia! Powinien był przeżyć!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Leaks A Lot must survive!"] = "Spory Przeciek musi przeżyć!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Leaks A Lot"] = "Spory Przeciek", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:first_blood, A_Classic_Fairytale:journey, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:shadow, A_Classic_Fairytale:united
---   ["Leap of Faith"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Leap of Faith"] = "Skok Wiary", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Led Heart"] = "Prowadzące Serce", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Lee"] = "Li", -- A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen
   ["Left and right"] = "Lewo i prawo", -- WxW
@@ -1307,15 +1273,15 @@
   ["[Left], [Right]: Change between identities."] = "[Lewo], [Prawo]: Zmień między tożsamościami.", -- HedgeEditor
   ["[Left], [Right]: Change health value."] = "[Lewo], [Prawo]: Zmień ilość zdrowia.", -- HedgeEditor
   ["Left/right: Choose crate contents"] = "Left/right: Wybierz zawartość skrzyni", -- Construction_Mode
---   ["Left/right: Choose structure type"] = "", -- Construction_Mode
+  ["Left/right: Choose structure type"] = "Lewo/Prawo: Wybierz typ struktury", -- Construction_Mode
   ["Left/right: Choose structure type|Cursor: Build structure"] = "Left/right: Wybierz rodzaj struktury|Kursor: Zbuduj strukturę", -- Construction_Mode
---   ["Left Tong"] = "", -- Bazooka_Battlefield
-  ["Legs"] = "Nogi", -- 
+  ["Left Tong"] = "Lewy Tong", -- Bazooka_Battlefield
+  ["Legs"] = "Nogi",
   ["Less tools, more fun"] = "Mniej narzędzi, więcej zabawy", -- Battalion
   ["Lestat"] = "Lestat", -- portal
   ["Let a continent provide your weapons!"] = "Daj kontynentowi zapewnić ci twoje bronie!", -- Continental_supplies
   ["Let me test your skills a little, will you?"] = "Pozwól mi sprawdzić trochę twoje zdolności, co?", -- A_Classic_Fairytale:journey
---   ["Let's get started!"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Let's get started!"] = "Zaczynajmy!", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Let's go home!"] = "Wracajmy do domu!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Let's go, %s!"] = "Chodźmy, %s!", -- WxW
   ["Let's go!"] = "Zaczynajmy!", -- A_Space_Adventure:moon02
@@ -1327,46 +1293,44 @@
   ["Level 1 clear!"] = "Poziom 1 ukończony!", -- A_Space_Adventure:desert03
   ["Level 2 clear!"] = "Poziom 2 ukończony!", -- A_Space_Adventure:desert03
   ["Level Data Saved!"] = "Wczytano dane poziomu!", -- HedgeEditor
-  ["Lightbender"] = "Władca Światła", -- 
+  ["Lightbender"] = "Władca Światła",
   ["Light Cannfantry"] = "Lekka Kanibaleria", -- A_Classic_Fairytale:united
---   ["Limited Ammo"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Limited Ammo"] = "Ograniczona Amunicja", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Listen carefully! The bandit leader, Thanta, has recently found a very strange device."] = "Słuchaj uważnie! Przywódca bandytów, Tanta, znalazł ostatnio bardzo dziwne urządzenie.", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["Listen up, maggot!!"] = "Słuchaj mnie, gnido!",
---   ["Listen up, maggot!"] = "", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings
+  ["Listen up, maggot!"] = "Posłuchaj, robaku!", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings
   ["Little did they know that this hunt will mark them forever..."] = "Nie zdają sobie sprawy, że to polowanie naznaczy ich na zawsze...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["Little Obstacle Course"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Little Obstacle Course"] = "Mały tor przeszkód", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Lively Lifeguard"] = "Żwawy Ratownik",
---   ["Lonely Cries"] = "", -- Continental_supplies
   ["Lonely Cries: [Rise the water if no hog is in the circle and deal 6 damage to all enemy hogs.]"] = "Samotne Łkanie: [Podnosi wodę, jeśli nie ma jeża w kole i zadaje 6 obrażeń każdemu wrogiemu jeżowi.]", -- Continental_supplies
   ["Lonely Hog"] = "Samotny Jeż", -- ClimbHome
---   ["Long Jump: [Enter]"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Long Jump: [Enter]"] = "Długi skok: [Enter]", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Long Live The Queen"] = "Niech żyje królowa", -- A_Classic_Fairytale:queen
---   ["Look around: [Mouse movement]"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Look, boss! There is the target!"] = "Zobacz, szefie! Tam jest cel!", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["Look, I had no choice!"] = "Słuchaj, nie miałem wyboru!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Look out! There's more of them!"] = "Uważaj! Jest ich więcej!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Look out! We're surrounded by cannibals!"] = "Uważaj! Jesteśmy otoczeni przez kanibali!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Looks like the whole world is falling apart!"] = "Wygląda, jakby cały świat się walił!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Loon"] = "Gbur", -- The_Specialists
-  ["Loopy"] = "Wariat", -- 
---   ["Lord Evil"] = "", -- Tentacle_Terror
+  ["Loopy"] = "Wariat",
+  ["Lord Evil"] = "Lord Zło", -- Tentacle_Terror
   ["Losing Condition: Destroy"] = "Warunek przegranej: Zniszcz", -- HedgeEditor
   ["Low Gravity: Gravity is %i%%"] = "Niska grawitacja: Grawitacja wynosi %i%%", -- Gravity
   ["Loyal Highlander: Eliminate enemy hogs to take their weapons"] = "Lojalny Highlander: Wyeliminuj jeże wroga, by przejąć ich bronie", -- Highlander
-  ["Lt. Luke"] = "Pułkownik Łukasz", -- 
+  ["Lt. Luke"] = "Pułkownik Łukasz",
   ["Lucifer"] = "Lucyfer", -- portal
   ["Luck: %d%% (modifier for crates)"] = "Szczęście: %d%% (modyfikator do skrzyń)", -- Battalion
   ["Luckily, I've managed to snatch some of them."] = "Szczęśliwie, udało mi się uszczknąć parę z nich.", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["Ludicrous kill!"] = "Niedorzeczne zabójstwo!", -- Mutant
-  ["Lugia"] = "Lugia", -- 
-  ["Luigi"] = "Luigi", -- 
+  ["Lugia"] = "Lugia",
+  ["Luigi"] = "Luigi",
   ["Made it!"] = "Udało się!", -- ClimbHome
-  ["Mahoney"] = "Mahoney", -- 
+  ["Mahoney"] = "Mahoney",
   ["Make fun of me when I fart …"] = "Śmiać się ze mnie, gdy pierdnę...", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Manual: https://hedgewars.org/hedgeeditor"] = "Instrukcja: https://hedgewars.org/hedgeeditor", -- HedgeEditor
   ["Many long forgotten things can be found in the same tunnels that we are about to explore!"] = "Wiele dawno zapomnianych rzeczy może być znalezione w tych samych tunelach, które mamy właśnie odkrywać!", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Many meters below the surface ..."] = "Wiele metrów pod ziemią...", -- A_Space_Adventure:desert02
-  ["Mario"] = "Mario", -- 
+  ["Mario"] = "Mario",
   ["Mark gears for win/lose conditions"] = "Zaznacz rzeczy jako warunki wygranej/przegranej", -- HedgeEditor
   ["Mark"] = "Marek", -- User_Mission_-_Teamwork_2, User_Mission_-_Teamwork
   ["Mark/unmark gear: [Left Click]"] = "Zaznacz/odznacz rzecz: [Lewy klik]", -- HedgeEditor
@@ -1376,14 +1340,13 @@
   ["Maybe you should try an easier TechRacer map."] = "Może powinieneś spróbować łatwiejszej mapy TechWyścigu.", -- TechRacer
   ["Maybe you should try easier waypoints next time."] = "Może następnym razem powinieneś spróbować łatwiejszych punktów kontrolnych.", -- Racer
   ["May the spirits aid you in all your quests!"] = "Niech dusze pomogą wam w waszych zadaniach!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
-  ["Meals"] = "Mils", -- 
---   ["Medicine"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Meals"] = "Mils",
   ["Medicine: [Fire some exploding medicine that will heal all hogs effected by the explosion]"] = "Lekarstwo: [Wystrzel trochę eksplodującego leku, który uleczy wszystkie jeże w jej zasięgu]", -- Continental_supplies
   ["Medic"] = "Medyk", -- Battalion
   ["MEDIUM"] = "ŚREDNI", -- Continental_supplies
   ["Mega kill!"] = "Mega zabójstwo!", -- Mutant
   ["Meiwes"] = "Meifs", -- A_Classic_Fairytale:backstab
-  ["mikade"] = "mikade", -- 
+  ["mikade"] = "mikade",
   ["milliseconds"] = "milisekund", -- SpeedShoppa, Racer, TechRacer
   ["Mindy"] = "Mindi", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["Mine Deployer"] = "Rozmieszczacz Min",
@@ -1392,25 +1355,24 @@
   ["Mine Placement Mode"] = "Tryb Ustawiania Min", -- Construction_Mode
   ["MINE PLACEMENT MODE"] = "TRYB USTAWIANIA MIN", -- HedgeEditor
   ["Mines explode after %d s."] = "Miny wybuchają po %d s.", -- Mutant
---   ["Mines time: 0s-5s"] = "", -- SimpleMission
+  ["Mines time: 0s-5s"] = "Czas min: 0s-5s", -- SimpleMission
   ["Mines time: 0 seconds"] = "Czas min: 0 sekund", -- portal, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, User_Mission_-_The_Great_Escape, A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:final, A_Space_Adventure:fruit02, A_Space_Adventure:ice01
   ["Mines time: 1.5 seconds"] = "Czas min: 1.5 sekundy", -- A_Space_Adventure:death01
---   ["Mines time: %.1fs"] = "", -- SimpleMission
+  ["Mines time: %.1fs"] = "Czas min: %.1fs", -- SimpleMission
   ["Mines time: 1 second"] = "Czas min: 1 sekunda", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock, A_Space_Adventure:desert02
---   ["Mines time: %.2fs"] = "", -- SimpleMission
+  ["Mines time: %.2fs"] = "Czas min: %.2fs", -- SimpleMission
   ["Mines time: 3 seconds"] = "Czas min: 3 sekundy", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Mines time: 5 seconds"] = "Czas min: 5 sekund", -- A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:journey
---   ["Mines time: %ds"] = "", -- SimpleMission
+  ["Mines time: %ds"] = "Czas min: %ds", -- SimpleMission
   ["Mine Strike"] = "Nalot", -- Construction_Mode
   ["Minion"] = "Sługus", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["Minions"] = "Sługusy", -- A_Space_Adventure:moon01
-  ["MISSION FAILED"] = "MISJA ZAKOŃCZONA NIEPOWODZENIEM", 
+  ["MISSION FAILED"] = "MISJA ZAKOŃCZONA NIEPOWODZENIEM",
   ["Mission failed!"] = "Misja zakończona niepowodzeniem!", -- Big_Armory
   ["Mission failure in %d s"] = "Porażka misji w %d s", -- Big_Armory
   ["Mission lost!"] = "Misja stracona!", -- Basic_Training_-_Grenade
---   ["Mission Panel"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Mission panel: [M]"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
-  ["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISJA POWIODŁA SIĘ", 
+  ["Mission Panel"] = "Panel misji", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISJA POWIODŁA SIĘ",
   ["Mission won!"] = "Misja wygrana!", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Mister Pear"] = "Pan Perła", -- A_Space_Adventure:fruit01, A_Space_Adventure:fruit02
   ["Mixed %d"] = "Mieszane %d", -- WxW
@@ -1418,30 +1380,30 @@
   ["Modes: Activate “highland”, “king” or “points” mode by putting mode=<name>|into the script parameter"] = "Tryby: Aktywuj tryb \"highland\", \"king\" lub \"points\" dodając mode=<name>|do parametrów skryptu", -- Battalion
   ["Modifiers: Unlimited ammo, per-hog ammo"] = "Modyfikatory: Nieskończona amunicja, amunicja na jeża", -- Battalion
   ["Modifiers: Unlimited ammo, shared clan ammo"] = "Modyfikatory: Nieskończona amunicja, amunicja klanowa", -- Battalion
---   ["Modifiers: Unlimited attacks, per-hog ammo"] = "", -- Battalion
---   ["Modifiers: Unlimited attacks, shared clan ammo"] = "", -- Battalion
+  ["Modifiers: Unlimited attacks, per-hog ammo"] = "Modyfikatory: Nieskończony atak, oddzielna amunicja dla jeży", -- Battalion
+  ["Modifiers: Unlimited attacks, shared clan ammo"] = "Modyfikatory: Nieskończone ataki, dzielona amunicja klanowa", -- Battalion
   ["Modify Sprite under Cursor: [Left Click]"] = "Modyfikuj Grafikę pod Kursorem: [Lewy klik]", -- HedgeEditor
-  ["Molly"] = "Moli", -- 
+  ["Molly"] = "Moli",
   ["Molotov"] = "Koktajl Mołotowa", -- Continental_supplies
   ["Monster kill!"] = "Potworne zabójstwo!", -- Mutant
-  ["Monsters"] = "Potwory", -- 
-  ["Mooney"] = "Muni", -- 
+  ["Monsters"] = "Potwory",
+  ["Mooney"] = "Muni",
   ["More Natives"] = "Więcej Tubylców", -- A_Classic_Fairytale:epil
-  ["Morris"] = "Moris", -- 
+  ["Morris"] = "Moris",
   ["Most mines are not active."] = "Większość min jest nieaktywna", -- A_Space_Adventure:desert02
   ["Most of the destructible terrain in marked with blue color"] = "Większość zniszczalnego terenu jest zaznaczone na niebieski kolor", -- A_Space_Adventure:desert01
---   ["Most of the destructible terrain is marked with dashed lines."] = "", -- A_Space_Adventure:desert01
+  ["Most of the destructible terrain is marked with dashed lines."] = "Większość zniszczalnego terenu jest zaznaczona kreskowanymi liniami.", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["Most of the time you'll be able to use the freezer only."] = "Przez większość czasu będziesz mógł użyć tylko zamrażarki.", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "Poruszanie się: [Góra], [Dół], [Lewo], [Prawo]",
   ["Mr Mango"] = "Pan Mango", -- A_Space_Adventure:fruit01
-  ["Mudkip"] = "Mudkip", -- 
+  ["Mudkip"] = "Mudkip",
   ["Multi-shot! +15 points!"] = "Mutli-strzał! +15 punktów!", -- Space_Invasion
---   ["Multi-Use: You can take and use the same ammo type multiple times in a turn"] = "", -- Highlander
+  ["Multi-Use: You can take and use the same ammo type multiple times in a turn"] = "Wielokrotne użycie: Możesz wziąć i użyć amunicji tego samego typu podczas tury", -- Highlander
   ["Muriel"] = "Miuriel", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen
   ["Muscle Dissolver"] = "Rozpuszczacz Mięśni", -- A_Classic_Fairytale:shadow
-  ["Mushroom Kingdom"] = "Grzybowe Królestwo", -- 
+  ["Mushroom Kingdom"] = "Grzybowe Królestwo",
   ["Mutant"] = "Mutant", -- Mutant
---   ["My First Bazooka"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["My First Bazooka"] = "Moja pierwsza bazooka", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["My flying saucer stopped working!"] = "Mój latający talerz przestał działać!", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["Nade Boy"] = "Natowy Chłopak", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Nah, probably everyone was just stupid."] = "Nie, prawdopodobnie każdy był po prostu głupi.", -- A_Space_Adventure:final
@@ -1449,14 +1411,13 @@
   ["Nameless Heroes"] = "Bezimienni Bohaterowie",
   ["Nancy Screw"] = "Nansi Gwóźdź", -- A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:queen
   ["Napalm"] = "Napalm", -- Construction_Mode
---   ["Napalm Rocket"] = "", -- Continental_supplies
   ["Napalm rocket: [Fire a bomb with napalm!]"] = "Napalmowa rakieta: [Wystrzel bombę z napalmem!]", -- Continental_supplies
   ["Naranja Jed"] = "Narandża Dżed", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Natives"] = "Tubylcy", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:first_blood, A_Classic_Fairytale:journey, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:shadow, A_Classic_Fairytale:united
   ["Naughty Ninja"] = "Niegrzeczny Ninja", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings
   ["Near a PAotH base on the moon ..."] = "Niedaleko bazy PSJ na księżycu...", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["Near Secret Base 17 of PAotH in the rural Hogland ..."] = "Niedaleko Sekretnej Bazy 17 PSJ w miejskim Jeżlandzie...", -- A_Space_Adventure:cosmos
-  ["nemo"] = "nemo", -- 
+  ["nemo"] = "nemo",
   ["Neutralize your enemies and be careful!"] = "Zneutralizuj swoich wrogów i bądź ostrożny!", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["New barrels per turn: %d"] = "Nowe beczki na turę: %d", -- Tumbler
   ["New clan record: %.1fs"] = "Nowy rekord klanu: %.1fs", -- Racer, TechRacer
@@ -1476,17 +1437,16 @@
   ["Nice work, %s!"] = "Ładna robota, %s!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Nilarian"] = "Nilarianin", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Ninja"] = "Ninja", -- Battalion, HedgeEditor, The_Specialists
-  ["Ninpo"] = "Ninpo", -- 
+  ["Ninpo"] = "Ninpo",
   ["Nobody Laugh"] = "Nikt się nie śmieje", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
   ["Nobody managed to finish the race. What a shame!"] = "Nikomu nie udało się ukończyć wyścigu. Co za wstyd!", -- Racer, TechRacer
   ["Nobody takes walks every day!"] = "Nikt nie chadza na spacery każdego dnia!", -- A_Classic_Fairytale:epil
---   ["No continent selected"] = "", -- Continental_supplies
   ["No, I am afraid I had to travel light."] = "Nie, obawiam się, że musiałem podróżować bez bagażu.", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["No, I came back to help you out..."] = "Nie, wróciłem, by ci pomóc...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["No...I wonder where they disappeared?!"] = "Nie... ciekawe, gdzie oni zniknęli?!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Nom-Nom"] = "Nom-Nom", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["NomNom"] = "NomNom", -- A_Classic_Fairytale:united
---   ["No Multi-Use: Once you used an ammo, you can’t take it again in this turn"] = "", -- Highlander
+  ["No Multi-Use: Once you used an ammo, you can’t take it again in this turn"] = "Bez wielokrotnego użycia: Jak już użyjesz amunicji, nie możesz wziąć jej ponownie w tej turze", -- Highlander
   ["Noo, Thanta has to stay alive!"] = "Niee, Tanta musi zostać przy życiu!", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["Nope. It was one fast mole, that's for sure."] = "Nie. To był jeden szybki kret, to na pewno.", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["No! Please, help me!"] = "Nie! Proszę, pomóż mi!", -- A_Classic_Fairytale:journey
@@ -1496,20 +1456,19 @@
   ["Normal Girder: [1]"] = "Normalna Belka: [1]", -- HedgeEditor
   ["Normal Land: [1]"] = "Normalny Teren: [1]", -- HedgeEditor
   ["Normal Land"] = "Normalny Teren", -- HedgeEditor
---   ["Normally, the mission panel disappears after a few seconds."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Normally, the mission panel disappears after a few seconds."] = "Normalnie, panel misji znika po kilku sekundach.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["NORMAL"] = "NORMALNY", -- Continental_supplies
   ["Normal Rubber: [1]"] = "Normalna Guma: [1]", -- HedgeEditor
   ["North America"] = "Ameryka Północna", -- Continental_supplies
   ["Not being able to fight or hunt."] = "Bez możliwości walki, czy łowu.", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "ZA MAŁO PUNKTÓW KONTROLNYCH",
   ["Note: Some weapons have a second option (See continent information). Find and use them with the \""] = "Notka: Niektóre bronie mają drugą opcję (zobacz informację o kontynencie). Znajdź je i użyj przez \"", -- Continental_supplies
---   ["Note: Some weapons have a second option (See continent information). Find and use them with the \"%s\" key."] = "", -- Continental_supplies
---   ["Note: This basic training assumes default controls."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Note: Walking is disabled in this mission."] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Note: Some weapons have a second option (See continent information). Find and use them with the \"%s\" key."] = "Notka: Niektóre bronie mają drugą opcję (Patrz informacje kontynentowe). Znajdź je i użyj przyciskiem \"%s\".", -- Continental_supplies
+  ["Note: This basic training assumes default controls."] = "Notka: Ten podstawowy trening zakłada domyślne sterowanie.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Note: We only give you grenades if you stay in your flying saucer."] = "Notka: Dajemy ci granaty tylko, gdy jesteśw swoim spodku.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Nothing of interest has happened."] = "Nic interesującego się nie wydarzyło.", -- Space_Invasion
   ["Not now, Fiery Water!"] = "Nie teraz, Ognista Wodo!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
-  ["Not So Friendly Match"] = "Mecz Nie-Do-Końca Towarzyski", 
+  ["Not So Friendly Match"] = "Mecz Nie-Do-Końca Towarzyski",
   ["Not you again! My head still hurts from last time!"] = "Tylko nie znowu ty! Moja głowa nadal boli od ostatniego razu!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["No waypoint to be removed!"] = "Brak punktu kontrolnego do usunięcia!", -- Racer
   ["Now collect the 2 crates to the far left and right."] = "Teraz zbierz 2 skrzynie na końcu po lewej i po prawej.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
@@ -1520,16 +1479,15 @@
   ["Now for the supreme discipline of saucer flying, the underwater attack."] = "Teraz najwyższa dyscyplina latania talerzem, podwodny atak.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Now go and don't waste more of my time, you coward!"] = "Teraz idź i nie marnuj więcej mojego czasu, ty tchórzu!", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Now go and play the menu mission to complete the campaign."] = "Teraz idź i zagraj w misję z menu, by ukończyć kampanię.", -- A_Space_Adventure:death01
---   ["Now go to the next crate."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Now go to the next crate."] = "Teraz idź do następnej skrzyni", -- Basic_Training_-_Movement
   ["No! What have I done?! What have YOU done?!"] = "Nie! Co ja narobiłem?! Co TY narobiłeś?!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["No. Where did he come from?"] = "Nie. Skąd on przyszedł?", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Now how do I get on the other side?!"] = "Teraz, jak mam dostać się na drugą stronę?", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Now I have to climb these trees"] = "Teraz muszę wspiąć się na te drzewa", -- A_Space_Adventure:cosmos
---   ["No Wind Influcence"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
---   ["No Wind Influence"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["No Wind Influcence"] = "Bez wpływu wiatru", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Now let's try to drop weapons while flying!"] = "Teraz spróbujmy zrzucić bronie latając!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Now listen carefully! Below us there are tunnels that have been created naturally over the years"] = "Teraz słuchaj uważnie! Pod nami są tunele, które zostały naturalnie stworzone przez lata.", -- A_Space_Adventure:desert01
---   ["Now try to get out of this bounce house|and take the next crate."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Now try to get out of this bounce house|and take the next crate."] = "Teraz spróbuj wydostać się z tego odbijającego|domu i weź następną skrzynię.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Now use it and go to the moon PAotH station to get more fuel!"] = "Teraz użyj tego i udaj się na stację księżycową PSJ, by zdobyć więcej paliwa!", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Now you have the chance to try and claim the place that you deserve among the best."] = "Teraz masz szansę, by spróbować i zdobyć zasłużone miejsce między najlepszymi.", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["No. You and the rest of the tribe are safer there!"] = "Nie. Ty i reszta plemienia jesteście tu bezpieczniejsi.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
@@ -1537,7 +1495,7 @@
   ["Objectives"] = "Cele", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["Object Placer"] = "Stawiacz Obiektów", -- Construction_Mode
   ["Obliterate them!|Hint: You might want to take cover..."] = "Unicestwić ich!|Porada: Możesz chcieć się schować...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["Obstacle"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Obstacle"] = "Przeszkoda", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Obstacle course"] = "Tor przeszkód", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Of course, but you're … special."] = "Oczywiście, ale jesteś... specjalna.", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["Of course I am!"] = "Oczywiście, że jestem!", -- A_Classic_Fairytale:queen
@@ -1549,23 +1507,23 @@
   ["Oh, my! I forgot something!"] = "Jejku, zapomniałem o czymś!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Oh, my!"] = "Ojej!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Oh, my! This is even more entertaining than I've expected!"] = "Ojejku! To jest bardziej zabawne, niż myślałem!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
-  ["Oh no! Just try again!"] = "Ojojoj! Spróbuj jeszcze raz!", 
+  ["Oh no! Just try again!"] = "Ojojoj! Spróbuj jeszcze raz!",
   ["Oh no, not %s!"] = "O nie, to %s!", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:united
   ["Oh no, the Green Bananas have betrayed Hog Solo and stole the anti-gravity device part!"] = "O nie, Zielone Banany zdradziły Hoga Solo i ukradły część urządzenia antygrawitacyjnego!", -- A_Space_Adventure:fruit02
-  ["Oh no! Time's up! Just try again."] = "Ajajaj! Koniec czasu! Spróbuj jeszcze raz.", 
+  ["Oh no! Time's up! Just try again."] = "Ajajaj! Koniec czasu! Spróbuj jeszcze raz.",
   ["Oh no! You failed! Just try again."] = "O nie! Nie udało ci się! Spróbuj jeszcze raz.", -- Basic_Training_-_Cluster_Bomb
   ["Oh no! You have died. Try again!"] = "Och nie! Umarłeś. Spróbuj jeszcze raz!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Oh! Please spare me. You can take all my treasures!"] = "Och! Proszę, oszczędź mnie. Możesz zabrać wszystkie moje skarby!", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["Oh, silly me! I forgot that I'm the shaman."] = "Och, głupi ja! Zapomniałem, że to ja jestem szamanem.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Oh, that. We were just having fun!"] = "Och, to. Tylko się bawiliśmy.", -- A_Classic_Fairytale:queen
---   ["Oh yeah! You sure know how to rope!"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Oh yeah! You sure know how to rope!"] = "O tak! Z pewnością wiesz jak używać liny!", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Oh yes! I got the device part! Now it belongs to me alone."] = "O tak! Mam teraz część urządzenia! Teraz należy tylko do mnie.", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Okay, I'll be extra careful!"] = "Dobrze, będę ekstra ostrożny!", -- A_Space_Adventure:desert01
---   ["Okay, now destroy the target|using the baseball bat."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Okay, now destroy the target|using the baseball bat."] = "W porządku, teraz zniszcz cel,|używając kija bejsbolowego.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Okay, then you have to go and take some of the weapons we have hidden in case of an emergency!"] = "Dobrze, więc musisz iść i wziąć trochę broni, które ukryliśmy na nagły wypadek!", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["Okay then!"] = "Zatem w porządku!", -- A_Space_Adventure:fruit02
-  ["Old One Eye"] = "Stary Jednooki", -- 
-  ["Oleg"] = "Oleg", -- 
+  ["Old One Eye"] = "Stary Jednooki",
+  ["Oleg"] = "Oleg",
   ["Olive"] = "Oliwka", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["Omnivore"] = "Wszystkożerca", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Once upon a time, on an island with great natural resources, lived two tribes in heated conflict..."] = "Pewnego razu, na wyspie z bogatymi zasobami naturalnymi, żyły dwa plemienia w gorącym konflikcie...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
@@ -1577,9 +1535,9 @@
   ["Oneye"] = "Jednooki", -- portal
   ["Only Hog Solo can be trusted with the crate."] = "Skrzynia może być powierzona tylko Hogowi Solo.", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Only one hog per team allowed! Excess hogs will be removed"] = "Dozwolony tylko jeden jeż na drużynę! Nadmiarowe jeże będą usunięte", -- Mutant
---   ["Only one hog per team allowed! Excess hogs will be removed."] = "", -- Mutant
+  ["Only one hog per team allowed! Excess hogs will be removed."] = "Dozwolony tylko jeden jeż na drużynę! Nadmiarowe jeże będą usunięte.", -- Mutant
   ["Only the best pilots can master the following stunts."] = "Tylko najlepsi piloci mogą opanować następujące wyczyny.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["Only two clans allowed! Excess hedgehogs will be removed."] = "", -- CTF_Blizzard
+  ["Only two clans allowed! Excess hedgehogs will be removed."] = "Tylko dwa klany dozwolone! Nadmiarowe jeże będą usunięte.", -- CTF_Blizzard
   ["On the Ice Planet, where ice rules ..."] = "Na Lodowej Planecie, gdzie rządzi lód...", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["On the other side of the moon ..."] = "Po drugiej stronie księżyca...", -- A_Space_Adventure:moon02
   ["On the Planet of Sand, you have to double check your moves ..."] = "Na Planecie Piasku musisz starannie wykonywać swoje ruchy...", -- A_Space_Adventure:desert01
@@ -1587,11 +1545,11 @@
   ["On this map you get infinite fuel."] = "Na tej mapie dostajesz nieskończone paliwo.", -- TechRacer
   ["Oops...I dropped them."] = "Ups... upuściłem je.", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["Oops, I've been spotted and I have no weapons! I am doomed!"] = "Ups, zostałem zauważony i nie mam broni! Już po mnie!", -- A_Space_Adventure:moon01
---   ["Oops! You have selected the wrong hedgehog! Just try again."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Open ammo menu: [Right click]"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Movement, Basic_Training_-_Rope
+  ["Oops! You have selected the wrong hedgehog! Just try again."] = "Ups! Wybrałeś złego jeża! Po prostu spróbuj ponownie.", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Open ammo menu: [Right click]"] = "Otwórz menu amunicji: [Prawy klik]", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Movement, Basic_Training_-_Rope
   ["Open that crate and we will continue!"] = "Otwórz tę skrzynię i będziemy kontynuować!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Opposing Team: "] = "Przeciwna Drużyna",
-  ["Orange"] = "Pomarańcz", -- 
+  ["Orange"] = "Pomarańcz",
   ["Orlando Boom!"] = "Orlando Boom!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Or let the next player place waypoints|if less than 2 waypoints have been placed."] = "Lub pozwól następnemu graczowi postawić punkty kontrolne|jeśli mniej niż 2 zostały postawione.", -- Racer
   ["Or maybe this was all part of an evil plan, so evil that even Prof. Hogevil can't think of it!"] = "Lub może to było wszystko częścią złego planu, tak złego, że nawet Prof. Jeżozło nie mógł go wymyśleć!", -- A_Space_Adventure:final
@@ -1599,36 +1557,35 @@
   ["Other kills don't give you points."] = "Inne zabójstwa nie dają ci punktów.", -- Mutant
   ["Ouch! That must have hurt. %s (%s) hit the ground with %d damage points."] = "Auć! To musiało boleć. %s (%s) uderzył w zimię z %d punktami obrażeń.", -- ClimbHome
   ["Ouch! That must have hurt. You mutilated your poor hedgehog hog with %d damage."] = "Auć! To musiało boleć. Upokorzyłeś swojego biednego jeża %d punktami obrażeń.", -- ClimbHome
---   ["Ouch! You just took fall damage."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Ouch! You just took fall damage."] = "Auć! Właśnie otrzymałeś obrażenia od upadku.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Our tribe, our beautiful island!"] = "Nasze plemię, nasza piękna wyspa!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Out of ammo!"] = "Brak amunicji!", -- A_Space_Adventure:desert03, Tumbler
---   ["Out of ammo! Try again!"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["Over the Water"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Out of ammo! Try again!"] = "Koniec amunicji! Spróbuj ponownie!", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Over the Water"] = "Ponad wodą", -- Basic_Training_-_Rope
   ["PAotH has sent explosives but unfortunately the trigger mechanism seems to be faulty!"] = "PSJ wysłało ładunki wybuchowe, ale niestety, mechanizm zapalnika wydaje się być wadliwy!", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["PAotH"] = "PSJ", -- A_Space_Adventure:cosmos, A_Space_Adventure:death01, A_Space_Adventure:desert01, A_Space_Adventure:moon01
   ["Parachute"] = "Spadochron", -- Continental_supplies
-  ["Patches"] = "Łatek", -- 
+  ["Patches"] = "Łatek",
   ["Pathetic Resistance"] = "Żałosny Opór", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
   ["Paul McHoggy"] = "Paul McJeżu", -- A_Space_Adventure:ice01, A_Space_Adventure:ice02
---   ["Pause: [P]"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Pause: [P]"] = "Pauza: [P]", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Penalty: If you violate above rule, you have to skip in the next turn."] = "Kara: Jeśli naruszysz powyższą zasadę, będziesz musiał opuścić następną turę.", -- WxW
---   ["Penguin Roar"] = "", -- Continental_supplies
---   ["Penguin roar: [Deal 15 damage + 10% of your hog’s health to all hogs around you and get 2/3 back]"] = "", -- Continental_supplies
+  ["Penguin roar: [Deal 15 damage + 10% of your hog’s health to all hogs around you and get 2/3 back]"] = "Ryk pingwina: [Zadaj 15 obrażeń + 10% zdrowia twojego jeża wszystkim jeżom wokół ciebie i otrzymaj 2/3 z powrotem]", -- Continental_supplies
   ["Penguin roar: [Deal 15 damage + 10% of your hogs health to all hogs around you and get 2/3 back]"] = "Ryk pingwina: [Zadaje 15 obrażeń + 10% zdrowia twojego jeża wszystkim jeżom dookoła i dostaje 2/3 z powrotem]", -- Continental_supplies
   ["Perfect! Now try to get the next crate without hurting yourself!"] = "Idealnie! Teraz spróbuj zdobyć następną skrzynię bez zranienia się!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Per-Hog Ammo"] = "Oddzielna amunicja dla jeży",
   ["Per-hog Ammo: Weapons are not shared between hogs"] = "Oddzielna amunicja dla jeży: Bronie nie są dzielone między jeżami", -- User_Mission_-_Nobody_Laugh
---   ["Personal best: %.3f seconds"] = "", -- A_Space_Adventure:ice02
+  ["Personal best: %.3f seconds"] = "Osobisty rekord: %.3f sekund", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["Per team weapons"] = "Drużynowa amunicja", -- Continental_supplies
   ["Pfew! That was close!"] = "Fiu! To było bliskie!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Phosphat"] = "Fosfat", -- portal
   ["Physicist"] = "Fizyk", -- HedgeEditor
   ["Piano Strike"] = "Zrzut pianina", -- Construction_Mode
-  ["Pikachu"] = "Pikachu", -- 
---   ["Pincer Knights"] = "", -- Bazooka_Battlefield
+  ["Pikachu"] = "Pikachu",
+  ["Pincer Knights"] = "Szczypcowi Rycerze", -- Bazooka_Battlefield
   ["Pings left: %d"] = "Pozostałe sygnały: %d", -- Space_Invasion
-  ["Pink"] = "Róż", -- 
-  ["Pirates"] = "Piraci", -- 
+  ["Pink"] = "Róż",
+  ["Pirates"] = "Piraci",
   ["Place 2-%d waypoints using the waypoint placement tool."] = "Postaw 2-%d punktów kontrolnych, używając narzędzia do stawiania punktów kontrolnych.", -- Racer
   ["Place 2 waypoints using the waypoint placement tool."] = "Postaw 2 punkty kontrolne, używając narzędzia do stawiania punktów kontrolnych.", -- Racer
   ["Place air mines"] = "Postaw latające miny", -- HedgeEditor
@@ -1658,7 +1615,7 @@
   ["Place Waypoint"] = "Postaw Punkt Kontrolny", -- HedgeEditor
   ["Place waypoint"] = "Postaw punkt kontrolny", -- Racer
   ["Place weapon crates"] = "Postaw skrzynie z brońmi", -- HedgeEditor
---   ["- Place your clan flag at the end of your first turn"] = "", -- Capture_the_Flag
+  ["- Place your clan flag at the end of your first turn"] = "- Ustaw flagę swojego klanu na końcu swojej pierwszej tury", -- Capture_the_Flag
   ["- Place your team flag at the end of your first turn"] = "- Postaw flagę twojej drużyny na końcu swojej pierwszej tury", -- Capture_the_Flag
   ["Planes used: %d"] = "Użyte samoloty: %d", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["Planes Used:"] = "Użyte Samoloty: %d", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
@@ -1677,22 +1634,21 @@
   ["Please, stop releasing your \"smoke signals\"!"] = "Proszę, przestań wysyłać swoje \"sygnały dymne\"!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Please wait …"] = "Proszę czekać...", -- WxW
   ["Point Blank Combo! +5 points!"] = "Kombo martwego punktu! +5 punktów!", -- Space_Invasion
---   ["--- Points Mode ---"] = "", -- Battalion
+  ["--- Points Mode ---"] = "--- Tryb Punktów ---", -- Battalion
   ["--- Points ---"] = "--- Punkty ---", -- Battalion
   ["points"] = "punkty", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
   ["point(s)"] = "punkt(y)", -- TargetPractice, Mutant
   ["Poisonous Apple"] = "Zatrute Jabłko", -- A_Space_Adventure:fruit02
---   ["Poisonous, deals no damage."] = "", -- Continental_supplies
   ["Poison"] = "Truciciel",
-  ["Pokémon"] = "Pokémon", -- 
+  ["Pokémon"] = "Pokémon",
   ["Poor %s (%s) died %d times."] = "Biedny %s (%s) umarł %d razy.", -- Mutant
   ["Population"] = "Populacja", -- Continental_supplies
-  ["Porkey"] = "Jeżozwierzuś", -- 
+  ["Porkey"] = "Jeżozwierzuś",
   ["Portal hint: one goes to the destination, and one is the entrance.|"] = "Porada do portalu: jeden idzie do celu, a drugi jest wejściem.|", -- A_Classic_Fairytale:dragon
---   ["Portal hint: One goes to the destination, the other one is the entrance.|"] = "", -- A_Classic_Fairytale:dragon
+  ["Portal hint: One goes to the destination, the other one is the entrance.|"] = "Wskazówka do portali: Jeden idzie do celu, drugi jest wejściem.|", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Portal Mind Challenge"] = "Wyzwanie portalowego umysłu", -- portal
---   ["Precise Aim: [Left Shift]"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Precise Aim: [Left Shift] + [Up]/[Down]"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
+  ["Precise Aim: [Left Shift]"] = "Precyzyjne celowanie: [Lewy Shift]", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Precise Aim: [Left Shift] + [Up]/[Down]"] = "Precyzyjne celowanie: [Lewy Shift] + [Góra]/[Dół]", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
   ["Precise flying"] = "Precyzyhne ltanie", -- A_Space_Adventure:desert03
   ["Precise: Remove previous waypoint"] = "Precyzja: Usuń poprzedni punkt kontrolny", -- Racer
   ["Precise shooting"] = "Precyzyjne strzelanie", -- A_Space_Adventure:fruit03
@@ -1702,10 +1658,7 @@
   ["Prepare to flee!"] = "Przygotuj się do ucieczki!", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Prepare yourself"] = "Przygotuj się",
   ["Press [Attack] (space bar by default) to start,|repeadedly tap the up, left and right movement keys to accelerate."] = "Wciśnij [Atak] (domyślnie spacja), by zacząć,|wielokrotnie wciskaj góra, lewo i prawo, by przyśpieszyć.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["Press [Attack] (space bar by default) to start,|repeatedly tap the up, left and right movement keys to accelerate."] = "", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Press [Attack] to begin."] = "Wciśnij [Atak], by zacząć.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
---   ["Press [Attack] to confirm."] = "", -- Continental_supplies
---   ["Press [Attack] to select this continent!"] = "", -- Continental_supplies
   ["Press [Left] and [Right] to change the difficulty."] = "Wciśnij [Lewo] i [Prawo], by zmienić trudność.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Press [Left] or [Right] to move around, [Enter] to jump"] = "Wciśnij [Lewo] lub [Prawo], by poruszaćsię, [Enter] by skoczyć.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Press [Long jump] to accept this configuration and begin placing hedgehogs."] = "Wciśnij [Długi skok] by zaakceptować tę konfigurację i zacząć ustawiać jeże.", -- WxW
@@ -1713,8 +1666,7 @@
   ["Press [Precise] to skip intro"] = "Naciśnij [Precyzja] by pominąć intro",
   ["Press [Up] and [Down] to move between menu items.|Press [Attack], [Left], or [Right] to toggle."] = "Wciśnij [Góra] i [Dół], by poruszać się między pozycjami menu.|Wciśnij [Atak], [Lewo] lub [Prawo], by przełączyć.", -- WxW
   ["Prestigious Pilot"] = "Prestiżowy pilot", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
---   ["Princess"] = "", -- A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:journey
-  ["Princess Peach"] = "Księżniczka Peach", -- 
+  ["Princess Peach"] = "Księżniczka Peach",
   ["Private Nolak"] = "Szeregowiec Nolak", -- Target_Practice_-_Cluster_Bomb
   ["Problems, dude? Chillax!"] = "Problem, koleś? Wrzuć na luz!", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["Professional pilot"] = "Profesjonalny pilot", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
@@ -1723,13 +1675,13 @@
   ["Professor"] = "Profesor", -- A_Space_Adventure:death01, A_Space_Adventure:moon01
   ["Prof. Hogevil"] = "Prof. Jeżozło", -- A_Space_Adventure:death01, A_Space_Adventure:moon01
   ["Pro Killers"] = "Pro Zabójcy", -- Big_Armory
---   ["Protect the King: When the king dies, so does the team"] = "", -- Battalion
---   ["Protect yourselves!|Grenade hint: Set the timer with [1-5], aim with [Up]/[Down] and hold [Space] to set power"] = "", -- A_Classic_Fairytale:shadow
+  ["Protect the King: When the king dies, so does the team"] = "Chroń Króla: Kiedy król umiera, drużyna ginie razem z nim", -- Battalion
+  ["Protect yourselves!|Grenade hint: Set the timer with [1-5], aim with [Up]/[Down] and hold [Space] to set power"] = "Brońcie się!|Wskazówka do granatów: Ustaw zaplnik używając [1-5], celuj [Góra]/[Dół] i przytrzymaj [Spację], by ustawić moc", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Protect yourselves!|Grenade hint: set the timer with [1-5], aim with [Up]/[Down] and hold [Space] to set power"] = "Broń się!|Porada do granatu: ustaw zapalnik używając [1-5], celuj za pomocą [Góra]/[Dół] i przytrzymaj spację, by ustawić moc", -- A_Classic_Fairytale:shadow
-  ["Purple"] = "Fiolet", -- 
+  ["Purple"] = "Fiolet",
   ["Pyromancer"] = "Piromanta", -- Battalion
   ["Pyro"] = "Piro", -- HedgeEditor, The_Specialists
---   ["Quit: [Esc]"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Quit: [Esc]"] = "Wyjście: [Esc]", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Race complexity limit reached"] = "Limit złożoności wyścigu osiągnięty", -- Racer, TechRacer
   ["Racer tool"] = "Narzędzie wyścigu", -- Racer
   ["RACER"] = "WYŚCIG",
@@ -1741,29 +1693,28 @@
   ["Radar Ping: [High jump]"] = "Sygnał radaru: [Wysoki skok]", -- Space_Invasion
   ["Radar: Show after crate drop"] = "Radar: Pokaż po zrzucie skrzyni", -- WxW
   ["Raging Buffalo"] = "Wściekły Bawół", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:united
-  ["Ramesses"] = "Ramzes", -- 
+  ["Ramesses"] = "Ramzes",
   ["Ramon"] = "Ramon", -- A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["Random continent"] = "", -- Continental_supplies
   ["Rank: %s"] = "Ranga: %s", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["Razac"] = "Razak", -- portal
   ["RC Plane Challenge"] = "Wyzwanie Samolotowe", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["RC Plane"] = "Radiowy samolocik", -- Construction_Mode
---   ["Reach and destroy the final target to win."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Reach and destroy the final target to win."] = "Dotrzyj i zniszcz ostatni cel, by wygrać.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Read the challenge objectives from within the mission for more details."] = "Przeczytaj cele wyzwania z misji po więcej szczegółów.", -- A_Space_Adventure:death02, A_Space_Adventure:desert03, A_Space_Adventure:fruit03
   ["Ready for Battle?"] = "Gotowy do bitwy?", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Really?! You thought you could harm me with your little toys?"] = "Naprawdę?! Myślałeś, że mógłbyś zranić mnie swoimi zabaweczkami?", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Red areas are indestructible."] = "Czerwone obszary są niezniszczalne.", -- A_Space_Adventure:final
-  ["Red"] = "Czerwony", -- 
+  ["Red"] = "Czerwony",
   ["Reflector Shield: Reflects enemy projectiles."] = "Tarcza Reflektorowa: Odbija wrogie pociski.", -- Construction_Mode
   ["Reflector Shield"] = "Tarcza Reflektorowa", -- Construction_Mode
   ["Regurgitator"] = "Zwracacz", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["Reinforcements! +2 of each weapon!"] = "", -- A_Space_Adventure:death02
+  ["Reinforcements! +2 of each weapon!"] = "Posiłki! +2 każdej broni!", -- A_Space_Adventure:death02
   ["Reinforcements"] = "Posiłki", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["Release rope: [Attack]"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Remember: Hold down [Left Shift] to prevent slipping"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Release rope: [Attack]"] = "Wypuść linę: [Atak]", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Remember: Hold down [Left Shift] to prevent slipping"] = "Pamiętaj: Przytrzymaj [Lewy Shift], by zapobiec ślizganiu się", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Remember! Many will seek the anti-gravity device! Now go, hurry up!"] = "Pamiętaj! Wielu będzie szukać urządzenia antygrawitacyjnego! Teraz idź, pośpiesz się!", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Remember: The rope only bend around objects, |if it doesn't hit anything it's always stright!"] = "Pamiętaj: Lina zagina się tylko wokół obiektów,|jeśli nic nie uderzy, zawsze jest prosta!", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Remember this, pathetic animal: When the day comes, you will regret your blind loyalty!"] = "", -- A_Classic_Fairytale:shadow
+  ["Remember this, pathetic animal: When the day comes, you will regret your blind loyalty!"] = "Zapamiętaj to, żałosny zwierzu: Kiedy nadejdzie dzień, pożałujesz swojej ślepej lojalności!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Remember this, pathetic animal: when the day comes, you will regret your blind loyalty!"] = "Zapamiętaj to, żałosny zwierzęciu: kiedy nadejdzie dzień, pożałujesz swojej ślepej lojalności!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Replenishment: Weapons are restocked on turn start of a new hog"] = "Uzupełnianie: Bronie są uzupełnione na początku tury nowego jeża", -- Highlander
   ["Repositioning Mode"] = "Tryb Przesuwania", -- HedgeEditor
@@ -1773,19 +1724,18 @@
   ["Respawner"] = "Odradzacz", -- Construction_Mode
   ["Respawner: Resurrects dead hogs."] = "Odradzacz: Ożywia martwe jeże.", -- Construction_Mode
   ["Resurrector"] = "Wskrzeszacz", -- Construction_Mode
---   ["Retract/Extend rope: [Up]/[Down]"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Retract/Extend rope: [Up]/[Down]"] = "Zwiń/Rozwiń linę: [Góra]/[Dół]", -- Basic_Training_-_Rope
   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Przynieś flagę wroga do swojej bazy by zdobyć punkt | - Pierwszy kto zrobi to 3 razy, wygrywa | - Punkt zdobywasz tylko, gdy twoja flaga znajduje się w bazie | - Jeże upuszczą flagę gdy zostaną zabite bądź utopione | - Upuszczona flaga może być przywrócona lub przechwycona ponownie | - Jeże odradzają się po śmierci",
   ["- Return the enemy flag to your base to score"] = "- Zanieś wrogą flagę do swojej bazy, by zapunktować", -- Capture_the_Flag
   ["Return to Leaks A Lot!"] = "Wróć do Sporego Przecieka!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Return to the mission menu by pressing the \"Go back\" button."] = "Wróć do menu misji, wciskając przycisk \"Wstecz\".", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Return to the Surface"] = "Wróć na Powierzchnię", -- A_Space_Adventure:fruit02
---   ["Rhombus"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Rhombus"] = "Romb", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Rider"] = "Jeźdźec", -- portal
   ["Rifleman"] = "Strzelec", -- Battalion
   ["Righteous Beard"] = "Cnotliwa Broda", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:first_blood, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:united
---   ["Right Tong"] = "", -- Bazooka_Battlefield
-  ["Ripe"] = "Dojrzały", -- 
---   ["Rise the water if nobody else is in the circle and deal 6 damage to all enemy hogs."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Right Tong"] = "Prawy Tong", -- Bazooka_Battlefield
+  ["Ripe"] = "Dojrzały",
   ["Robert Yellow Apple"] = "Robert Żółte Jabłko", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Rocket"] = "Rakieta", -- Big_Armory
   ["Ronald"] = "Ronald", -- portal
@@ -1796,18 +1746,19 @@
   ["Ropes and Crates"] = "Liny i Skrzynie", -- Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Ropes
   ["Rope Team"] = "Linowa Drużyna", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Rope Training"] = "Trening linowy", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Rope Weapons"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
-  ["Roshi"] = "Roshi", -- 
+  ["Rope Weapons"] = "Linowe bronie", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Roshi"] = "Roshi",
   ["Rot Molester"] = "Zepsuty Molester", -- A_Classic_Fairytale:shadow
-  ["Rotten"] = "Zepsuty", -- 
+  ["Rotten"] = "Zepsuty",
   ["Round draw"] = "Remis", -- Racer, TechRacer
   ["Round %d (Sudden Death in round %d)"] = "Runda %d (Nagła Śmierć w rundzie %d)", -- Battalion
   ["Round limit: %d"] = "Limit rund: %d", -- Racer
   ["Round Limit: %d"] = "Limit rund: %d", -- Space_Invasion
   ["Round limit:"] = "Limit rund: ", -- TechRacer
   ["Rounds complete: %d/%d"] = "Ukończone rundy: %d/%d", -- Racer, Space_Invasion, TechRacer
---   ["Round's slowest lap: %.3fs by %s"] = "", -- TrophyRace
---   ["Rounds until Sudden Death: %d"] = "", -- Battalion
+  ["Round score: %d"] = "Wynik rundy: %d", -- Space_Invasion
+  ["Round's slowest lap: %.3fs by %s"] = "Najwolniejsze okrążenie rundy: %.3fs (%s)", -- TrophyRace
+  ["Rounds until Sudden Death: %d"] = "Rundy do Nagłej Śmierci: %d", -- Battalion
   ["RS1"] = "RS1", -- A_Space_Adventure:fruit03
   ["RS2"] = "RS2", -- A_Space_Adventure:fruit03
   ["Rubber"] = "Guma", -- Construction_Mode, HedgeEditor
@@ -1819,16 +1770,15 @@
   ["Run away, you coward!"] = "Uciekaj, ty tchórzu!", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["Running displacement algorithm …"] = "Uruchamianie algorytmu wysiedlania...", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Running for survival"] = "Bieg o przetrwanie", -- A_Space_Adventure:desert02
-  ["Rusted Diego"] = "Zardzewiały Diego", -- 
+  ["Rusted Diego"] = "Zardzewiały Diego",
   ["Rusty Joe"] = "Rdzawy Joe", -- A_Classic_Fairytale:queen
-  ["Ryu"] = "Ryu", -- 
---   ["%s (+1)"] = "", -- A_Space_Adventure:fruit03
+  ["Ryu"] = "Ryu",
+  ["%s (+1)"] = "%s (+1)", -- A_Space_Adventure:fruit03
   ["%s: %.1fs"] = "%s: %.1fs", -- Racer, TechRacer
---   ["Sabotage all hogs in the circle and fire a cluster above you.|Sabotaged hogs lose health and have to deal with a very high gravity during their turn."] = "", -- Continental_supplies
   ["Sabotage/Flare: [Sabotage all hogs in the circle and deal ~1 dmg OR Fire a cluster up into the air]"] = "Sabotaż/Flara: [Sabotuje wszystkie jeże w kole i zadaje ~1 obrażeń LUB wystrzeliwuje w powietrze odłamek]", -- Continental_supplies
   ["Saint"] = "Święty", -- HedgeEditor, The_Specialists
   ["Salivaslurper"] = "Ślinosiorb", -- A_Classic_Fairytale:united
-  ["Salty Dog"] = "Słony Pies", -- 
+  ["Salty Dog"] = "Słony Pies",
   ["Salvation"] = "Odkupienie", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Salvation was one step closer now..."] = "Odkupienie było teraz o krok bliżej...", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Sam"] = "Sam", -- A_Space_Adventure:cosmos
@@ -1844,33 +1794,30 @@
   ["Saving Hogera"] = "Ratowanie Jeżery", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["%s barely made it past the hogosphere."] = "%s ledwo przekroczył jeżosferę.", -- ClimbHome
   ["%s bravely climbed up to a dizzy height of %d to reach home."] = "%s odważnie wspiął się na zawrotną wysokość %d, by dotrzeć do domu.", -- ClimbHome
-  ["Scallywag"] = "Łobuziak", -- 
+  ["Scallywag"] = "Łobuziak",
   ["Scalp Muncher"] = "Przeżuwacz Skalpów", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["Scenario failed!"] = "", -- SimpleMission
+  ["Scenario failed!"] = "Scenariusz zakończony porażką!", -- SimpleMission
   ["Scenario"] = "Scenariusz", -- Big_Armory, portal, User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock, User_Mission_-_Nobody_Laugh, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork_2, User_Mission_-_Teamwork, User_Mission_-_The_Great_Escape
   ["Scientist"] = "Naukowiec", -- Battalion
   ["%s climbed home in %d seconds!"] = "%s wspiął się do domu w %d sekund!", -- ClimbHome
   ["Score: %d"] = "Wynik: %d", -- Space_Invasion
   ["Score goal: %d"] = "Wymagany wynik: %d", -- Control
   ["Score graph"] = "Graf wyniku", -- Mutant, Space_Invasion
---   ["Score points by killing other hedgehogs."] = "", -- Mutant
+  ["Score points by killing other hedgehogs."] = "Zdobądź punkty zabijając inne jeże.", -- Mutant
   ["Score points by killing other hedgehogs (see below)."] = "Zdobądź punkty, zabijając inne jeże (zobacz niżej).", -- Mutant
   ["Scores: "] = "Wyniki: ", -- Capture_the_Flag
   ["Scores:"] = "Wyniki:", -- Mutant
   ["Scores"] = "Wyniki", -- Mutant
   ["Scoring: "] = "Wynki: ", -- Mutant
   ["Script parameter examples:"] = "Przykłady parametrów skryptu:", -- Gravity
---   ["%s (+%d)"] = "", -- Battalion
---   ["%s (%d)"] = "", -- Continental_supplies
+  ["%s (+%d)"] = "%s (+%d)", -- Battalion
   ["%s: %d (deaths: %d)"] = "%s: %d (śmierci: %d)", -- Mutant
---   ["%s (%d), %d sec"] = "", -- Continental_supplies
   ["%s: Did not finish"] = "%s: Nie ukończył", -- Racer, TechRacer
   ["%s did not finish the race."] = "%s nie ukończył wyścigu", -- Racer, TechRacer
   ["%s didn't expect that."] = "%s nie spodziewał się tego", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
---   ["%s died … and lives again!"] = "", -- Construction_Mode
+  ["%s died … and lives again!"] = "%s umarł... i żyje ponownie!", -- Construction_Mode
   ["%s doesn’t really know how to handle a rope properly."] = "%s nie wie tak naprawdę jak posługiwać się liną.", -- ClimbHome
   ["%s: %d"] = "%s: %d", -- Capture_the_Flag, Control
---   ["%s, %d sec"] = "", -- Continental_supplies
   ["Search for the device with the help of the other hedgehogs "] = "Poszukaj urządzenia z pomocą innych jeży", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Searching in the dust"] = "Poszukiwanie w kurzu", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["Searching the stars!"] = "Szukanie gwiazd!", -- A_Space_Adventure:cosmos
@@ -1881,28 +1828,24 @@
   ["See ya!"] = "Do zobaczenia!",
   ["Segmentation Paul"] = "Naruszenie Pawła", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Select a placement mode and read the infos|in the mission panel to learn how to use it."] = "Wybierz tryb ustawiania i przeczytaj informacje|w panelu misji, by dowiedzieć się jak go używać.", -- HedgeEditor
---   ["Select continent"] = "", -- Continental_supplies
   ["Select continent!"] = "Wybierz kontynent!", -- Continental_supplies
   ["selected!"] = "wybrany!",
   ["Selection Mode"] = "Tryb Wyboru", -- HedgeEditor
   ["Select, modify, or delete girders, rubbers and sprites"] = "Wybierz, modyfikuj lub usuń belki, gumy i grafiki", -- HedgeEditor
   ["Select/Place/Delete Gear: [Left Click]"] = "Wybierz/Ustaw/Usuń rzecz: [Lewy klik]", -- HedgeEditor
   ["Select, reposition and delete gears"] = "Wybierz, przestaw i usuń rzecz", -- HedgeEditor
---   ["Select Rope"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Select “Switch Hedgehog” from the ammo menu and|hit the “Attack” key."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Select “Switch Hedgehog” from the ammo menu and|hit the “Attack” key to proceed."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Select the current continent."] = "", -- Continental_supplies
---   ["Select the rope to begin!"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Select this item for a random continent."] = "", -- Continental_supplies
---   ["Select Weapon"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
---   ["Select weapon: [Left click]"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
+  ["Select Rope"] = "Wybierz linę", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Select “Switch Hedgehog” from the ammo menu and|hit the “Attack” key."] = "Wybierz “Zmień jeża” z menu amunicji i wciśnij “Atak”.", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Select “Switch Hedgehog” from the ammo menu and|hit the “Attack” key to proceed."] = "Wybierz “Zmień jeża” z menu amunicji i wciśnij “Atak”, by kontynuować", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Select the rope to begin!"] = "Wybierz linę, by zacząć!", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Select Weapon"] = "Wybierz broń", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
+  ["Select weapon: [Left click]"] = "Wybierz broń: [Lewy klik]", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade
   ["Select win/lose condition: [Left], [Right]"] = "Wybierz warunki wygranej/przegranej: [Lewo], [Prawo]", -- HedgeEditor
---   ["Select your continent/weaponset: With the \"Up\" or \"Down\" keys. You can also select one with the weapons menu."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Select your continent/weaponset: With the \"Up\" or \"Down\" keys. You can also select one with the weapons menu."] = "Wybierz swój kontynent/zestaw broni wciskając klawisze \"Góra\" lub \"Dół\". Możesz także je wybrać używając menu broni.", -- Continental_supplies
   ["Select your continent/weaponset: with the \"Up\" or \"Down\" keys. You can also select one with the weapons menu."] = "Wybierz swój kontynent/zestaw broni używając klawiszy \"Góra\" lub \"Dół\". Możesz także wybrać je z menu broni.", -- Continental_supplies
---   ["Select your continent with [Up]/[Down] or by selecting a representative weapon."] = "", -- Continental_supplies
-  ["Sergey"] = "Sergiusz", -- 
---   ["Set bounciness: [Left Shift] + [1]-[5]"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
---   ["Set detonation timer: [1]-[5]"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Sergey"] = "Sergiusz",
+  ["Set bounciness: [Left Shift] + [1]-[5]"] = "Wybierz odbijalność: [Lewy Shift] + [1]-[5]", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Set detonation timer: [1]-[5]"] = "Wybierz czas detonacji: [1]-[5]", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Set Health: [Left Click]"] = "Ustaw zdrowie: [Lewy klik]", -- HedgeEditor
   ["Set Identity: [Left Click]"] = "Ustaw tożsamość: [Lewy klik]", -- HedgeEditor
   ["Set period to negative value for random gravity."] = "Ustaw okres na negatywną wartość dla losowej grawitacji.", -- Gravity
@@ -1911,27 +1854,27 @@
   ["%s exploded."] = "%s wybuchł.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s fell from a high cliff."] = "%s upadł z wysokiego klifu.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s fell too fast."] = "%s spadł za szybko.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
---   ["%s fell victim to a weapon filter"] = "", -- Construction_Mode
+  ["%s fell victim to a weapon filter"] = "%s padł ofiarą filtra broni", -- Construction_Mode
   ["%s felt unstable."] = "%s poczuł się niestabilnie.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s felt victim to rope-knocking."] = "%s stał się ofiarą uderzania liną.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s flew like a rock."] = "%s poleciał jak kamień.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
---   ["%s gets an extra life"] = "", -- Construction_Mode
+  ["%s gets an extra life"] = "%s dostaje dodatkowe życie", -- Construction_Mode
   ["%s goes the way of the lemming."] = "%s poszedł drogą lemingów.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
-  ["Sgt. Smith"] = "Sierżant Smith", -- 
+  ["Sgt. Smith"] = "Sierżant Smith",
   ["%s had it coming."] = "%s czuł, że tak będzie.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s had no chance."] = "%s nie miał szans.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["... share your beauty with the world every morning, my princess!"] = "...dziel się swoją pięknością ze światem każdego ranka, moja księżniczko!", -- A_Classic_Fairytale:journey
---   ["%s has been killed before taking enough damage first."] = "", -- SimpleMission
+  ["%s has been killed before taking enough damage first."] = "%s został zabity, zanim wcześniej dostał odpowiednią ilość obrażeń.", -- SimpleMission
   ["%s has been knocked out."] = "%s został zrzucony.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
---   ["%s has been rescued from death"] = "", -- Construction_Mode
+  ["%s has been rescued from death"] = "%s został uratowany od śmierci", -- Construction_Mode
   ["%s has fallen victim to gravity."] = "%s stał się ofiarą grawitacji.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s has mutated! +2 points"] = "%s zmutował! +2 punkty", -- Mutant
   ["%s has passed the best height of %s!"] = "%s przekroczył najlepszą wysokość %s!", -- ClimbHome
   ["%s has scored!"] = "%s zapunktował!", -- Capture_the_Flag
   ["%s hates Newton."] = "%s nienawidzi Newtona.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["She endangered the whole tribe!"] = "Ona naraziła całe plemię!", -- A_Classic_Fairytale:epil
-  ["sheepluva"] = "sheepluva", -- 
-  ["Sheepy"] = "Owieczka", -- 
+  ["sheepluva"] = "sheepluva",
+  ["Sheepy"] = "Owieczka",
   ["She's behind that tall thingy."] = "Ona jest za tym wysokim czymś.", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Shield boosted! +%d power"] = "Osłona wzmocniona! +%d mocy", -- Space_Invasion
   ["Shield depleted"] = "Osłona wyczerpana", -- Space_Invasion
@@ -1941,7 +1884,7 @@
   ["Shield OFF: %d power remaining"] = "Osłona wyłączona: pozostało %d mocy", -- Space_Invasion
   ["Shield ON: %d power remaining"] = "Osłona włączona: pozostało %d mocy", -- Space_Invasion
   ["Shield Seeker! +10 points!"] = "Poszukiwacz osłon! +10 punktów!", -- Space_Invasion
-  ["Shinobi"] = "Shinobi", -- 
+  ["Shinobi"] = "Shinobi",
   ["%s hit the ground."] = "%s uderza w ziemię", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["Shoppa Love"] = "Kochamy Shoppa", -- Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Hedgelove
   ["Shoppa Union"] = "Unia Shoppa", -- Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Ropes, Challenge_-_Speed_Shoppa_-_ShoppaKing
@@ -1950,23 +1893,23 @@
   ["shots remaining."] = "strzałów pozostało.",
   ["Sigh."] = "Ech.", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["Silly"] = "Głuptas",
-  ["Silver"] = "Srebro", -- 
+  ["Silver"] = "Srebro",
   ["Sine Gun"] = "Sinusoidalna giwera", -- Construction_Mode
   ["Sinky"] = "Śmierdziel",
   ["Sirius Lee"] = "Syriusz Li", -- A_Classic_Fairytale:enemy
---   ["%s is dead, who was critical to this mission!"] = "", -- SimpleMission
+  ["%s is dead, who was critical to this mission!"] = "%s nie żyje, a był krytyczny dla tej misji!", -- SimpleMission
   ["%s is eliminated!"] = "%s jest wyeliminowany!", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
---   ["%s is now as poor as a church mouse"] = "", -- Construction_Mode
---   ["%s is now a zombie hedgehog"] = "", -- Construction_Mode
---   ["%s is suddenly low on ammo"] = "", -- Construction_Mode
---   ["Skip your turn to try again."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Skulls"] = "", -- Bazooka_Battlefield
-  ["Slimer"] = "Szlamiarz", -- 
+  ["%s is now as poor as a church mouse"] = "%s jest teraz tak biedny, jak mysz kościelna", -- Construction_Mode
+  ["%s is now a zombie hedgehog"] = "%s jest teraz zombie jeżem", -- Construction_Mode
+  ["%s is suddenly low on ammo"] = "%s nagle ma mało amunicji", -- Construction_Mode
+  ["Skip your turn to try again."] = "Pomiń turę, by spróbować ponownie.", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Skulls"] = "Czaszki", -- Bazooka_Battlefield
+  ["Slimer"] = "Szlamiarz",
   ["Slippery"] = "Śliski", -- A_Classic_Fairytale:journey
---   ["%s lost all the weapons"] = "", -- Construction_Mode
+  ["%s lost all the weapons"] = "%s stracił wszystkie bronie", -- Construction_Mode
   ["Slot %d: %s"] = "Slot %d: %s", -- Frenzy
   ["Slot keys save time! (F1-F10 by default)"] = "Klawisze slotów oszczędzają czas! (domyślnie F1-F10)", -- Frenzy
-  ["Slowpoke"] = "Slowpoke", -- 
+  ["Slowpoke"] = "Slowpoke",
   ["%s made it past the hogosphere."] = "%s przekroczył jeżosferę.", -- ClimbHome
   ["%s managed to pass half of the distance towards home."] = "%s zdołał pokonać połowę dystansu do domu.", -- ClimbHome
   ["%s may choose the rules."] = "%s mogą wybrać zasady.", -- WxW
@@ -1978,7 +1921,7 @@
   ["Smith 1.0"] = "Smith 1.0", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Smugglers"] = "Przemytnicy", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["%s must skip this turn for rule violation."] = "%s musi opuścić swoją turę za naruszenie zasad.", -- WxW
---   ["Sneaks"] = "", -- Bazooka_Battlefield
+  ["Sneaks"] = "Donosiciele", -- Bazooka_Battlefield
   ["%s never got the ninja diploma."] = "%s nigdy nie zdobył dyplomu ninja.", -- ClimbHome
   ["%s never wanted to reach for the sky in the first place."] = "%s wcale nie chciał dosięgnąć nieba.", -- ClimbHome
   ["Sniper! +8 points!"] = "Snajper! +8 punktów!", -- Space_Invasion
@@ -1987,7 +1930,7 @@
   ["Sniper Training"] = "Trening snajperski",
   ["Sniperz"] = "Snajperzy",
   ["So, as promised I have brought you where I think that the device you are looking for is hidden."] = "Więc jak obiecałem, przyprowadziłem cię tam, gdzie myślę, że jest schowane urządzenie, którego szukasz.", -- A_Space_Adventure:fruit02
---   ["So far, you had infinite ropes, but in the|real world, ropes are usually limited."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["So far, you had infinite ropes, but in the|real world, ropes are usually limited."] = "Dotąd miałeś nieskończone liny, ale w prawdziwym|świecie, liny są zazwyczaj ograniczone.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["So Hog Solo, here we are ..."] = "Więc, Hog Solo, oto jesteśmy...", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["So humiliating..."] = "Tak upokarzające...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["So, I believe that it's a good place to start."] = "A więc, wierzę, że to jest dobre miejsce, by zacząć.", -- A_Space_Adventure:desert01
@@ -1997,7 +1940,7 @@
   ["So, let me tell you what I know about Professor Hogevil."] = "A więc, pozwól mi powiedzieć, co wiem o Profesorze Jeżozło.", -- A_Space_Adventure:moon02
   ["Some parts of the land are indestructible."] = "Niektóre części lądu są niezniszczalne.", -- A_Space_Adventure:fruit03
   ["Some sick game of yours?!"] = "Jakaś twoja chora gra?!", -- A_Classic_Fairytale:queen
---   ["Some weapons can be dropped from the rope."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Some weapons can be dropped from the rope."] = "Niektóre bronie mogą być upuszczone z liny.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Somewhere else on the planet of fruits, Captain Lime helps Hog Solo"] = "Gdzieś indziej na planecie owoców, Kapitan Limonka pomaga Hogowi Solo", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Somewhere else on the planet of fruits Hog Solo gets closer to the device"] = "Gdzieś indziej na planecie owoców, Hog Solo zbliża się do urządzenia", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["Somewhere on the Planet of Fruits a terrible war is about to begin ..."] = "Gdzieś na Planecie Owoców, straszliwa wojna ma właśnie się rozpocząć...", -- A_Space_Adventure:fruit01
@@ -2005,7 +1948,7 @@
   ["So, now I got the last part and I have your friends captured."] = "Więc, mam teraz ostatnią część i przetrzymuję twoich przyjaciół.", -- A_Space_Adventure:death01
   ["So the princess was never heard of again ..."] = "Więc o księżniczce nigdy więcej nie słyszano...", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["So, uhmm, how did you manage to teleport them so far?"] = "Więc, um, jak ci się udało ich teleportować tak daleko?", -- A_Classic_Fairytale:epil
-  ["Sour"] = "Surowy", -- 
+  ["Sour"] = "Surowy",
   ["South America"] = "Ameryka Południowa", -- Continental_supplies
   ["So? What will it be?"] = "Więc? Co to będzie?", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["So you are able to launch projectiles into your aiming direction, always at full power."] = "Więc możesz wystrzelić pociski w kierunku celowania, zawsze z pełną mocą.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
@@ -2016,16 +1959,15 @@
   ["Spacetrip"] = "Kosmiczna wycieczka", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Spawn the crate and attack!"] = "Ustaw skrzynię i atakuj!", -- WxW
   ["Specials: Kings and air generals drop helpers, not weapons"] = "Specjalne: Królowie i powietrzni generałowie upuszczają pomocników, nie bronie", -- Battalion
---   ["Special weapons:"] = "", -- Continental_supplies
   ["Special Weapons:"] = "Specjalne bronie:", -- Continental_supplies
-  ["Speckles"] = "Spekles", -- 
-  ["Specs Appeal"] = "Urok Speców", -- 
-  ["Specs"] = "Spece", -- 
-  ["Spectator"] = "Widz", -- 
---   ["Speed Roping"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Speckles"] = "Spekles",
+  ["Specs Appeal"] = "Urok Speców",
+  ["Specs"] = "Spece",
+  ["Spectator"] = "Widz",
+  ["Speed Roping"] = "Szybkie skakanie na linie", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Speed Shoppa"] = "Szybka Shoppa", -- SpeedShoppa
   ["Spike"] = "Kolec", -- A_Space_Adventure:desert01
-  ["Spikes"] = "Kolce", -- 
+  ["Spikes"] = "Kolce",
   ["Spiky Cheese"] = "Kolczasty Ser", -- A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:shadow
   ["%s, place the first hedgehog!"] = "%s, ustaw pierwszego jeża!", -- WxW
   ["Spleenlover"] = "Wielbiciel Śledzion", -- A_Classic_Fairytale:united
@@ -2037,16 +1979,14 @@
   ["Sprite Placement Mode"] = "Tryb Stawiania Grafik", -- Construction_Mode
   ["SPRITE PLACEMENT MODE"] = "TRYB STAWIANIA GRAFIK", -- HedgeEditor
   ["Sprite Testing Mode"] = "Tryb Testowania Grafik", -- Construction_Mode
-  ["Squirtle"] = "Squirtle", -- 
-  ["Squishy"] = "Grząski", -- 
+  ["Squirtle"] = "Squirtle",
+  ["Squishy"] = "Grząski",
   ["%s reached home in %.3f seconds. Congratulations!"] = "%s dotarł do domu w %.3f sekund. Gratulacje!", -- ClimbHome
---   ["%s: %s"] = "", -- Continental_supplies
   ["%s (%s) destroyed %d invaders in one round."] = "%s (%s) zniszczył %d najeźdźców w jednej rundzie.", -- Space_Invasion
   ["%s (%s) does not have to feel ashamed for their best height of %d."] = "%s (%s) nie musi się wstydzić swojej najlepszej wysokości %d.", -- ClimbHome
---   ["%s, select your continent!"] = "", -- Continental_supplies
   ["%s (%s) gave short shrift to the invaders: Longest combo of %d!"] = "%s (%s) dał najeźdźcom krótką pokutę: Najdłuższe kombo %d!", -- Space_Invasion
   ["%s (%s) has been invited to join the Planetary Association of the Hedgehogs, it destroyed a staggering %d invaders in just one round!"] = "%s (%s) został zaproszony do dołączenia do Planetarnego Stowarzyszenia Jeży, zniszczył zdumiewające %d najeźdźców w jednej rundzie!", -- Space_Invasion
---   ["%s (%s) has captured the flag %d times."] = "", -- Capture_the_Flag
+  ["%s (%s) has captured the flag %d times."] = "%s (%s) przejął flagę %d razy.", -- Capture_the_Flag
   ["%s (%s) hate life and suicided %d times."] = "%s (%s) nienawidzi życia i zabił się %d razy.", -- Mutant
   ["%s should try the rope training mission first."] = "%s powinien najpierw spróbować treningu linowego.", -- ClimbHome
   ["%s (%s) is addicted to killing: %d invaders destroyed in one round."] = "%s (%s) jest uzależniony od zabijania: %d najeźdźców zniszczonych w jednej rundzie.", -- Space_Invasion
@@ -2064,7 +2004,6 @@
   ["%s (%s) shot %d invaders and never missed in the best round!"] = "%s (%s) zestrzelił %d najeźdźców i nigdy nie spudłował w najlepszej rundzie!", -- Space_Invasion
   ["%s (%s) struck like a meteor: %d points in only one round!"] = "%s (%s) uderzył jak meteor: %d punktów w tylko jednej rundzie!", -- Space_Invasion
   ["%s still had a long way to go."] = "%s nadal miał daleką drogę do przejścia.", -- ClimbHome
---   ["%s stumbled."] = "", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s (%s) tumbles like no other: %d points in one round."] = "%s (%s) toczy się jak nikt inny: %d punktów w jednej rundzie.", -- Space_Invasion
   ["%s stumpled."] = "%s potknął się.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s (%s) was certainly not afraid of heights: Peak height of %d!"] = "%s (%s) z pewnością nie bał się wysokości: Szczytowa wysokość %d!", -- ClimbHome
@@ -2082,10 +2021,10 @@
   ["Stay there to flee!"] = "Zostań tu, by uciec!", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Steel Eye"] = "Stalowooki", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Step 1: Activate your flying saucer but do NOT move yet!"] = "Krok 1: Aktywuj swój latający talerz, ale NIE ruszaj się jeszcze!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["Step 1: Start roping"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Step 2: Select grenade"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Step 1: Start roping"] = "Krok 1: Zacznij używać liny", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Step 2: Select grenade"] = "Krok 2: Wybierz granat", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Step 2: Select your grenade."] = "Krok 2: Wybierz swój granat.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["Step 3: Drop the grenade"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Step 3: Drop the grenade"] = "Krok 3: Upuść granat", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Step 3: Start flying and get yourself right above the target."] = "Krok 3: Zacznij lecieć i ustaw się tuż nad swoim celem.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Step 4: Drop your grenade by pressing the [Long jump] key."] = "Krok 4: Upuść swój granat wciskając przycisk [Długi skok].", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Step 5: Get away quickly and land safely anywhere."] = "Krok 5: Szybko odleć i bezpiecznie wyląduj gdziekolwiek.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
@@ -2096,9 +2035,8 @@
   ["STICKY MINE PLACEMENT MODE"] = "TRYB STAWIANIA MIN SAMOPRZYLEPNYCH", -- HedgeEditor
   ["Stop, comrades!"] = "Stójcie, towarzysze!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Stop right there, puny worms!"] = "Stójcie tam, mizerne robaki!", -- A_Classic_Fairytale:queen
-  ["Street Fighters"] = "Uliczni Wojownicy", -- 
+  ["Street Fighters"] = "Uliczni Wojownicy",
   ["Strength: %d (multiplier for ammo)"] = "Siła: %d (wielokrotność amunicji)", -- Battalion
---   ["Strong knockback, but no poison."] = "", -- Continental_supplies
   ["Stronglings"] = "Silniacy", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Structure Placement Mode"] = "Tryb Ustawiania Struktur", -- Construction_Mode
   ["Structure Placer"] = "Stawiacz Struktur", -- Construction_Mode
@@ -2112,7 +2050,6 @@
   ["Sunflame"] = "Słoneczny Płomień", -- Big_Armory
   ["Super weapons: A few crates contain very powerful weapons."] = "Super bronie: Parę skrzyń zawiera bardzo potężne bronie.", -- WxW
   ["Super weapons: %s"] = "Super bronie: %s", -- WxW
---   ["Supplies: Each continent gives you unique weapons, specials and health."] = "", -- Continental_supplies
   ["Support Station: Allows placement of crates."] = "Stacja Wsparcia: Pozwala na ustawianie skrzyń.", -- Construction_Mode
   ["Support Station"] = "Stacja Wsparcia", -- Construction_Mode
   ["Sure!"] = "Jasne!", -- A_Classic_Fairytale:epil
@@ -2120,45 +2057,40 @@
   ["Surf Before Crate: You must bounce off the water once before you can get crates."] = "Serfuj przed skrzynią: Musisz raz się odbić od wody, zanim będziesz mógł zdobyć skrzynie.", -- WxW
   ["Surfer! +15 points!"] = "Surfer! +15 punktów!", -- Space_Invasion
   ["Surfer!"] = "Surfer!", -- WxW
---   ["Surprise supplies: Get 1-3 random weapons each turn."] = "", -- Continental_supplies
   ["Survive!|Hint: Cinematics can be skipped with the [Precise] key."] = "Przetrwaj!Porada: Przerywniki mogą zostać pominięte przyciskiem [Precyzja].", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["%s violated the “All But Last” rule and will be penalized."] = "%s narusza zasadę \"Wszyscy Oprócz Ostatniego\" i będzie ukarany.", -- WxW
   ["%s violated the “Kill The Leader” rule and will be penalized."] = "%s narusza zasadę \"Zabij przywódcę\" i będzie ukarany.", -- WxW
---   ["Swap place with a random enemy in the circle."] = "", -- Continental_supplies
   ["%s was a good target."] = "%s był dobrym celem.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s was close to home."] = "%s był blisko domu.", -- ClimbHome
   ["%s was damn close to home."] = "%s był piekielnie blisko domu.", -- ClimbHome
   ["%s was doomed from the beginning."] = "%s był na to skazany od początku.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
---   ["%s was extracted from the scheme"] = "", -- Continental_supplies
   ["%s was good, but not good enough."] = "%s był dobry, ale nie wystarczająco.", -- ClimbHome
   ["%s was knocked away."] = "%s został zrzucony.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s was really unlucky."] = "%s był prawdziwym pechowcem.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s was shoved away."] = "%s został zmieciony.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["%s was smashed."] = "%s został zmiażdżony.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
-  ["Sweet"] = "Słodki", -- 
+  ["Sweet"] = "Słodki",
   ["%s went over a quarter of the way towards home."] = "%s przeszedł ćwierć drogi w stronę domu.", -- ClimbHome
   ["%s! Why?!"] = "%s! Czemu?!", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:united
   ["Swing, Leaks A Lot, on the wings of the wind!"] = "Huśtaj się, Spory Przecieku, na skrzydłach wiatru!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
---   ["Swing: [Left]/[Right]"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Swing: [Left]/[Right]"] = "Huśtaj się: [Lewo]/[Prawo]", -- Basic_Training_-_Rope
   ["%s wins!"] = "%s wygrywa!", -- Racer, Space_Invasion, TechRacer, ClimbHome
   ["%s wins with a best time of %.1fs."] = "%s wygrywa z najlepszym czasem %.1fs.", -- Racer, TechRacer
---   ["Switch: Drop ball of dirt from parachute (once)"] = "", -- Continental_supplies
   ["Switched to "] = "Przełączono na ",
---   ["Switch Hedgehog (1/3)"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Switch Hedgehog (2/3)"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Switch Hedgehog (3/3)"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Switch Hedgehog (Failed!)"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Switch hedgehog: [Tabulator]"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Switch Hedgehog (1/3)"] = "Zmiana jeża (1/3)", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Switch Hedgehog (2/3)"] = "Zmiana jeża (2/3)", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Switch Hedgehog (3/3)"] = "Zmiana jeża (3/3)", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Switch Hedgehog (Failed!)"] = "Zmiana jeża (Porażka!)", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Switch hedgehog: [Tabulator]"] = "Zmień jeża: [Tab]", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Switch Hog"] = "Zmień Jeża", -- Construction_Mode
   ["switch"] = "przełącz", -- Continental_supplies
---   ["Switch: Select weapon special"] = "", -- Continental_supplies
   ["Switch: Toggle crate radar"] = "Zmiana: Przełącz radar skrzyń", -- WxW
---   ["Swords"] = "", -- Bazooka_Battlefield
+  ["Swords"] = "Miecze", -- Bazooka_Battlefield
   ["Syntax Errol"] = "Błąt Składni", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["%s, you may choose the rules."] = "%s, możesz wybrać zasady.", -- WxW
-  ["szczur"] = "szczur", -- 
-  ["Tackleberry"] = "Tackleberry", -- 
-  ["Tails"] = "Reszka", -- 
+  ["szczur"] = "szczur",
+  ["Tackleberry"] = "Tackleberry",
+  ["Tails"] = "Reszka",
   ["Talk about mixed signals..."] = "Mów o pomieszanych sygnałach...", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Tall Potato"] = "Wysoki Ziemniak", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Target"] = "Cel", -- HedgeEditor
@@ -2170,12 +2102,12 @@
   ["Target Practice: Grenade (hard)"] = "Ćwiczenie celowania: Granat (trudny)", -- Target_Practice_-_Grenade_hard
   ["Target Practice: Homing Bee"] = "Ćwiczenie celowania: Pszczoła", -- Target_Practice_-_Homing_Bee
   ["Target Practice: Shotgun"] = "Ćwiczenie celowania: Strzelba", -- Target_Practice_-_Shotgun
---   ["Target Puncher"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Target Puncher"] = "Uderzacz celów", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Targets left: %d"] = "Pozostałe cele: %d", -- TargetPractice
-  ["Tatsujin"] = "Tatsudżin", -- 
-  ["Tatters"] = "Szmaciarze", -- 
+  ["Tatsujin"] = "Tatsudżin",
+  ["Tatters"] = "Szmaciarze",
   ["Team %d: "] = "Drużyna %d: ",
---   ["Team %d"] = "", -- SimpleMission
+  ["Team %d"] = "Drużyna %d", -- SimpleMission
   ["Team Identity Mode"] = "Tryb Tożsamości Drużyny", -- HedgeEditor
   ["TEAM IDENTITY MODE"] = "TRYB TOŻSAMOŚCI DRUŻYNY", -- HedgeEditor
   ["Team of Hearts"] = "Drużyna Serc", -- Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Hedgelove
@@ -2189,15 +2121,12 @@
   ["Teleportation Mode"] = "Tryb Teleportacji", -- Construction_Mode
   ["Teleportation Node: Allows teleportation|  between other nodes."] = "Węzeł Teleportacyjny: Pozwala na teleportację|  pomiędzy innymi węzłami.", -- Construction_Mode
   ["Teleportation Node"] = "Węzeł Teleportacyjny", -- Construction_Mode
---   ["Teleport hint: Just use the mouse to select the destination!"] = "", -- A_Classic_Fairytale:dragon
+  ["Teleport hint: Just use the mouse to select the destination!"] = "Wskazówka do teleportu: Uzyj po prostu myszki, by wybrać cel!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Teleport hint: just use the mouse to select the destination!"] = "Porada do teleportu: po prostu użyj myszki, by wybrać cel teleportacji!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Teleport"] = "Teleport", -- Construction_Mode, Frenzy
---   ["Teleport to the impact location."] = "", -- Continental_supplies
---   ["Teleport to the top of the map, expect fall damage!"] = "", -- Continental_supplies
---   ["Teleport unsuccessful. Please teleport within a clan teleporter's sphere of influence."] = "", -- Construction_Mode
+  ["Teleport unsuccessful. Please teleport within a clan teleporter's sphere of influence."] = "Teleportacja nieudana. Teleportuj się wewnątrz sfery wpływu teleportu klanowego.", -- Construction_Mode
   ["Teleport Unsuccessful. Please teleport within a clan teleporter's sphere of influence."] = "Teleport Nieudany. Proszę teleportować się wewnątrz sfery wpłyu klanowego teleportu.", -- Construction_Mode
---   ["Tentacle Terror"] = "", -- Tentacle_Terror
---   ["Textile industry: Will give you a parachute every second turn."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Tentacle Terror"] = "Mackowy terror", -- Tentacle_Terror
   ["Thanks, dude! It really means a lot to me."] = "Dzięki, koleś! To naprawdę wiele dla mne znaczy.", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["Thanks!"] = "Dzięki!", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Thanks, man! It really means a lot to me."] = "Dzięki, ziom! To naprawdę wiele dla mne znaczy.", -- A_Classic_Fairytale:epil
@@ -2225,44 +2154,34 @@
   ["The air bombs are weaker than usual."] = "Latające miny są słabsze niż zazwyczaj.", -- Battalion
   ["The aliens respect me, even worship me!"] = "Obcy mnie respektują, nawet mnie czczą!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["The ally units share their ammo."] = "Sprzymierzone jednostki dzielą swoją amunicję.", -- A_Space_Adventure:fruit01
---   ["The ammo of %s has been vaporized"] = "", -- Construction_Mode
---   ["The answer is ... entertainment. You'll see what I mean."] = "", -- A_Classic_Fairytale:backstab
+  ["The ammo of %s has been vaporized"] = "Amunicja %s została odparowana", -- Construction_Mode
   ["The answer is...entertaintment. You'll see what I mean."] = "Odpowiedź to... rozrywka. Zobaczycie co mam na myśli.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["The anti-portal surface is all over the floor, and I have nothing to kill him. Dropping something could hurt him enough to kill him."] = "Antyportalowa powierzchnia jest na całej podłodze, a ja nie mam nic, by go zabić. Zrzucenie czegoś mogłoby go skrzywdzić wystarczająco, by go zabić.", -- portal
   ["The big bang"] = "Wielki wybuch", -- A_Space_Adventure:final
   ["The boss has fallen! Retreat!"] = "Szef upadł! Odwrót!", -- A_Space_Adventure:moon01
-  ["The Boss"] = "Szef", -- 
+  ["The Boss"] = "Szef",
   ["The Bull's Eye"] = "Bycze Oko", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The caves are well hidden, they won't find us there!"] = "Jaskinie są dobrze ukryte, nie znajdą nas tutaj!", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["The clan of the Red Strawberry wants to take over the dominion and overthrow King Pineapple."] = "Klan Czerwonych Truskawek chce przejąć zwierzchnictwo i obalić Króla Ananasa.", -- A_Space_Adventure:fruit01
---   ["The continent of cowards"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of dust"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of firearms"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of greed"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of guerilla tactics"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of ice and science"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of medicine"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of ninjas"] = "", -- Continental_supplies
---   ["The continent of sports"] = "", -- Continental_supplies
   ["The Crate Frenzy"] = "Szał skrzyń", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The Customer is King"] = "Król jest klientem", -- Challenge_-_Speed_Shoppa_-_ShoppaKing
   ["The device part has been stolen!"] = "Część urządzenia została skradziona!", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["The device part is hidden in one of the crates! Go and get it!"] = "Część urządzenia jest ukryta w jednej ze skrzyń! Idź ją zdobyć!", -- A_Space_Adventure:desert01
-  ["The Devs"] = "Deweloperzy", -- 
+  ["The Devs"] = "Deweloperzy",
   ["The Dilemma"] = "Dylemat", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["The editor weapons and tools have been added!"] = "Edytorowe bronie i narzędzia zostały dodane!", -- HedgeEditor
   ["The editor weapons and tools have been removed!"] = "Edytorowe bronie i narzędzia zostały usunięte!", -- HedgeEditor
   ["The enemies aren't many anyway, it is going to be easy!"] = "Nie ma zbyt wielu wrogów tak w ogóle, to będzie łatwe!", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["The enemy can't move but it might be a good idea to stay out of sight!"] = "Ten wróg nie może się ruszać, ale może być dobrym pomysłem pozostać poza widokiem!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
---   ["The enemy has taken a crate which we really needed!"] = "", -- SimpleMission
---   ["The enemy hogs play in a random order."] = "", -- A_Space_Adventure:death02
+  ["The enemy has taken a crate which we really needed!"] = "Wróg zabrał skrzynię, której naprawdę potrzebowaliśmy!", -- SimpleMission
+  ["The enemy hogs play in a random order."] = "Wrogie jeże grają w losowej kolejności.", -- A_Space_Adventure:death02
   ["The enemy is hiding out on yonder ducky!"] = "Na tamtej kaczce ukrywa się nasz przeciwnik!",
   ["The Enemy Of My Enemy"] = "Wróg mojego wroga", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["The explosion is weaker than usual."] = "Eksplozja jest słabsza niż zazwyczaj.", -- Battalion
---   ["The fastest hedgehog was %s from %s with a time of %.3fs."] = "", -- TrophyRace
+  ["The fastest hedgehog was %s from %s with a time of %.3fs."] = "Najszybszym jeżem był %s z drużyny %s z czasem %.3fs.", -- TrophyRace
   ["The fight begins!"] = "Walka się zaczyna!", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["The final part"] = "Ostatnia część", -- A_Space_Adventure:death01
---   ["The final targets are quite tricky. You need to aim well."] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["The final targets are quite tricky. You need to aim well."] = "Ostatnie cele są dość podchwytliwe. Potrzebujesz dobrze celować.", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["The First Blood"] = "Pierwsza krew", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The First Encounter"] = "Pierwsze starcie", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["The first hedgehog to kill someone becomes the Mutant."] = "Pierwszy jeż, który kogoś zabije, stanie się Mutantem.", -- Mutant
@@ -2272,7 +2191,6 @@
   ["The flag will respawn next round."] = "Flaga pojawi się ponownie przy następnej rundzie.",
   ["The flood has stopped! Challenge over."] = "Powódź się zatrzymała! Wyzwanie skończone.", -- User_Mission_-_That_Sinking_Feeling
   ["The food bites back"] = "Jedzenie się odgryza", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["The forgotten continent"] = "", -- Continental_supplies
   ["The giant umbrella from the last crate should help break the fall."] = "Ogromna parasolka z ostatniej skrzyni powinna pomóc pokonać upadek.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The Great Escape"] = "Wielka ucieczka", -- User_Mission_-_The_Great_Escape
   ["The Green Bananas lost, try again!"] = "Zielone Banany przegrały, spróbuj ponownie!", -- A_Space_Adventure:fruit01
@@ -2280,10 +2198,10 @@
   ["The hardships of the war turned %s (%s) into a killing machine: %d invaders destroyed in one round!"] = "Trudy wojny zamieniły %s (%s) w maszynę do zabijania: %d najeźdźców zniszczonych w jednej rundzie!", -- Space_Invasion
   ["The hedgehog with least points (or most deaths) becomes the Bottom Feeder."] = "Jeż z najmniejszą ilością punktów (lub największą śmierci) stanie się Pasożytem.", -- Mutant
   ["The Hogies"] = "Jeżusie", -- Target_Practice_-_Cluster_Bomb
-  ["The Hospital"] = "Szpital", -- 
+  ["The Hospital"] = "Szpital",
   ["The Individualist"] = "Indywidualista", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Their buildings were very primitive back then, even for an uncivilised island."] = "Ich budynki były wtedy bardzo prymitywne, nawet jak na niecywilizowaną wyspę.", -- A_Classic_Fairytale:united
-  ["The Iron Curtain"] = "Żelazna Kurtyna", -- 
+  ["The Iron Curtain"] = "Żelazna Kurtyna",
   ["The Journey Back"] = "Podróż z powrotem", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["The king of %s has died!"] = "Król drużyny %s umarł!", -- Battalion
   ["The last encounter"] = "Ostatnie starcie", -- A_Space_Adventure:death01
@@ -2293,26 +2211,26 @@
   ["The Leap of Faith"] = "Skok Wiary", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The meteorite has come too close and the anti-gravity device isn't powerful enough to stop it now."] = "Meteoryt zbliżył się za bardzo i antygrawitacyjne urządzenie nie jest wystarczająco potężne, by go teraz zatrzymać.", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["The Moonwalk"] = "Spacer po księżycu", -- A_Classic_Fairytale:journey
---   ["The Mutant has super weapons and a lot of health."] = "", -- Mutant
+  ["The Mutant has super weapons and a lot of health."] = "Mutant ma super bronie i dużo zdrowia.", -- Mutant
   ["The Mutant has super-weapons and a lot of health."] = "Mutant ma super bronie i dużo zdrowia.", -- Mutant
---   ["The Mutant loses health quickly, but gains health by killing."] = "", -- Mutant
+  ["The Mutant loses health quickly, but gains health by killing."] = "Mutant szybko traci zdrowie, ale je odnawia zabijając.", -- Mutant
   ["The Mutant loses health quickly if he doesn't keep scoring kills."] = "Mutant szybko traci zdrowie, jeśli przestanie zaliczać zabójstwa.", -- Mutant
   ["The Nameless One"] = "Bezimienny",
   ["The Navy greets %s for managing to get in a distance of %d away from the mainland!"] = "Marynarka pozdrawia jeża %s, za zdołanie dostać się na odległość %d z dala od lądu!", -- ClimbHome
   ["The next 4 times you play the \"The last encounter\" mission you'll get 20 more hit points and a laser sight."] = "Przez następne 4 razy, w których zagrasz misję \"Ostateczne spotkanie\", dostaniesz 20 więcej punktów zdrowia i celownik laserowy.", -- A_Space_Adventure:death02
---   ["The next crate is an utility crate."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["The next crate is an utility crate."] = "Następna skrzynia zawiera narzędzia.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["The next one is pretty hard! |Tip: You have to do multiple swings!"] = "Następne jest bardzo trudne!|Porada: Masz wielokrotne wymachy!", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["The next target can only be reached by something called “bouncing bomb”."] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["The next target is high in the sky."] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["The next target can only be reached by something called “bouncing bomb”."] = "Następny cel może być sięgnięty jedynie przez coś nazwane "odbijająca się bomba".", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["The next target is high in the sky."] = "Następny cel jest wysoko w niebie.", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Then how do they keep appearing?"] = "Więc jak oni się cały czas pojawiają?", -- A_Classic_Fairytale:shadow
-  ["The Ninja-Samurai Alliance"] = "Sojusz Ninja-Samurajski", -- 
+  ["The Ninja-Samurai Alliance"] = "Sojusz Ninja-Samurajski",
   ["Then prepare for battle!"] = "Więc przygotuj się na bitwę!", -- A_Space_Adventure:death01
   ["Then what am I?"] = "Więc czym jestem?", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["The only woman, huh?"] = "Jedyna kobieta, co?", -- A_Classic_Fairytale:epil
---   ["The oppression of the elders, of course!"] = "", -- A_Classic_Fairytale:queen
+  ["The oppression of the elders, of course!"] = "Ucisk starszych, oczywiście!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["The opression of the elders, of course!"] = "Ucisk starszych, oczywiście!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["The other one were all cannibals, spending their time eating the organs of fellow hedgehogs..."] = "To inne składało się z kanibali, spędzających swój czas na jedzeniu organów jeży...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
-  ["The Police"] = "Policja", -- 
+  ["The Police"] = "Policja",
   ["The power of love! No, wait, the power of the aliens!"] = "Potęga miłości! Nie, czekaj, potęga obcych!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["The RC plane only carries 2 weak bombs."] = "Radiowy samolocik niesie tylko 2 słabe bomby.", -- Battalion
   ["There are a variety of structures available to aid you."] = "Jest różnorodność dostępnych struktur, by ci pomóc.", -- Construction_Mode
@@ -2323,23 +2241,21 @@
   ["There's nothing more satisfying for me than seeing you share your beauty with the world every morning, my princess!"] = "Nie ma dla mnie nic bardziej satysfakcjonującego, niż widzenie jak dzielisz się swoją pięknością ze światem każdego ranka, moja księżniczko!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["There's nothing more satisfying to us than seeing you share your beauty..."] = "Nie ma dla mnie nic bardziej satysfakcjonującego, niż widzenie jak dzielisz się swoją pięknością...", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["There's nothing more satisfying to us than seeing you share your beauty with the world every morning, my princess!"] = "Nie ma dla nas nic bardziej satysfakcjonującego, niż widzenie jak dzielisz się swoją pięknością ze światem każdego ranka, moja księżniczko!", -- A_Classic_Fairytale:journey
---   ["The respawner respawns %s"] = "", -- Construction_Mode
+  ["The respawner respawns %s"] = "Odradzacz odradza %s", -- Construction_Mode
   ["The Rising"] = "Powstanie", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The rope won't get reset."] = "Lina się nie zresetuje.", -- A_Space_Adventure:death02
   ["The Savior"] = "Wybawiciel", -- A_Classic_Fairytale:journey
---   ["The score and deaths are shown next to the team bar."] = "", -- Mutant
---   ["These girders are slippery, like ice."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["The score and deaths are shown next to the team bar."] = "Wynik i śmierci są pokazane obok paska drużyny.", -- Mutant
+  ["These girders are slippery, like ice."] = "Belki są śliskie jak lód.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["These primitive people are so funny!"] = "Prymitywni ludzie są tacy zabawni!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["These weapon specials cannot be used close to other hogs."] = "", -- Continental_supplies
   ["The Shadow Falls"] = "Zapada cień", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["The Showdown"] = "Pojedynek", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["The Slaughter"] = "Rzeź", -- A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The Society of Perfectionists greets %s (%s): No misses and %d hits in its best round."] = "Społeczeństwo Perfekcjonistów pozdrawia jeża %s (%s): Żadnego pudła i %d trafień w swojej najlepszej rundzie.", -- Space_Invasion
   ["THE SPECIALISTS"] = "SPECJALIŚCI",
---   ["The spinning arrows above your hedgehog show|which hedgehog is selected right now."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["The spinning arrows above your hedgehog show|which hedgehog is selected right now."] = "Kręcące się strzałki nad twoim jeżem pokazują,|który jeż jest właśnie wybrany.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["The spirits of the ancerstors are surely pleased, Leaks A Lot."] = "Dusze przodków są z pewnością zadowolone, Spory Przecieku.", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
---   ["The spirits of the ancestors are surely pleased, Leaks A Lot."] = "", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
---   ["The targets will guide you through the training."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["The targets will guide you through the training."] = "Cele poprowadzą cię przez trening.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["The team continued their quest of finding the rest of the tribe."] = "Drużyna kontynuowała swoje zadanie odnalezienia reszty plemienia.", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["The time that you have left when you reach the blue hedgehog will be added to the next turn."] = "Czas, który ci pozostanie po dotarciu do niebieskiego jeża, zosanie dodany do następnej tury.", -- A_Space_Adventure:moon02
   ["The Torment"] = "Udręka", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
@@ -2349,7 +2265,6 @@
   ["The Tunnel Maker"] = "Wytwórca Tuneli", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["The Ultimate Weapon"] = "Broń Ostateczna", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The Union"] = "Unia", -- A_Classic_Fairytale:enemy
---   ["The Union: You can select a hedgehog at the start of your turns."] = "", -- Continental_supplies
   ["The village, unprepared, was destroyed by the cyborgs..."] = "Wioska, nieprzygotowana, została zniszczona przez cyborgów...", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["The walk of Fame"] = "Spacer Chwały", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["The wasted youth"] = "Zmarnowana młodość", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
@@ -2357,7 +2272,7 @@
   ["The weapon in that last crate was bestowed upon us by the ancients!"] = "Broń w tej ostatniej skrzyni została nam darowana przez starożytnych!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["The what?!"] = "Że co?", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["The wind whispers that you are ready to become familiar with tools, now..."] = "Wiatr szepcze, że stałeś się już gotowy, by zapoznać się z narzędziami...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
---   ["The wrong hedgehog has taken the crate."] = "", -- SimpleMission
+  ["The wrong hedgehog has taken the crate."] = "Nieodpowiedni jeż zabrał skrzynię.", -- SimpleMission
   ["They are all waiting back in the village, haha."] = "Oni wszyscy już czekają w wiosce, haha.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["They are up there! Take this rope and hurry!"] = "One są tam na górze! Weź tę linę i się pośpiesz!", -- A_Space_Adventure:moon01
   ["They Call Me Bullseye! +16 points!"] = "Zwą mnie Oczko! +16 punktów!", -- Space_Invasion
@@ -2370,25 +2285,23 @@
   ["They told us to wear these clothes. They said that this is the newest trend."] = "Powiedzieli nam, by nosić te ubrania. Powiedzieli, że jest to najnowszy trend.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["They've been manipulating us all this time!"] = "Manipulowali nami cały ten czas!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["They won't hesitate to attack you in order to rob you!"] = "Nie zawahają się oni cię zaatakować, by cię obrabować!", -- A_Space_Adventure:desert01
-  ["The Zoo"] = "Zoo", -- 
+  ["The Zoo"] = "Zoo",
   ["Thighlicker"] = "Udolizacz", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["Things are going to get messy around here."] = "Sprawy tutaj staną się kłopotliwe.", -- A_Space_Adventure:fruit01
---   ["This allows to select any hedgehog in your team!"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["This allows to select any hedgehog in your team!"] = "To pozwala wybrać dowolnego jeża w twojej drużynie!", -- Basic_Training_-_Movement
   ["This allows you to create a crate anywhere|within your clan's area of influence,|at the cost of energy."] = "To pozwala ci stworzyć skrzynię gdziekolwiek|wewnątrz strefy wpływu klanu,|kosztem energii.", -- Construction_Mode
---   ["This allows you to create and place mines,|sticky mines and barrels anywhere within your|clan's area of influence at the cost of energy."] = "", -- Construction_Mode
+  ["This allows you to create and place mines,|sticky mines and barrels anywhere within your|clan's area of influence at the cost of energy."] = "To pozwala ci stworzyć i ustawić miny,|lepkie miny i beczki gdziekolwiek wewnątrz|strefy wpływu twojego klanu, kosztem energii.", -- Construction_Mode
   ["This allows you to create and place mines,|sticky mines and barrels anywhere within your|clan's area of influence at the cost of energy.|Up/down: Choose object type|Left/right: Choose timer (for mines)|Cursor: Place object"] = "To pozwala ci stworzyć i ustawić miny, samoprzylepne|miny i beczki gdziekolwiek wewnątrz strefy wpływu|twojego klanu, kosztem energii.|Góra/dół: Wybierz typ obiektu|Lewo/prawo: Wybierz czas (dla min)|Kursor: Ustaw obiekt", -- Construction_Mode
   ["This almost concludes our tutorial."] = "To prawie kończy nasz samouczek.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["This also increases the effectiveness of Medicine."] = "", -- Continental_supplies
   ["This game wasn’t really exciting."] = "Ta gra nie była naprawdę ekscytująca.", -- Space_Invasion
   ["This Hog Solo is so naive! When he returns I'll shoot him and keep that device for myself!"] = "Ten Hog Solo jest taki naiwny! Kiedy wróci, zastrzelę go i zatrzymam urządzenie dla siebie!", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["This is a new personal best, congratulations!"] = "To nowy osobisty rekord, gratulacje!", -- A_Space_Adventure:death02, A_Space_Adventure:desert02, A_Space_Adventure:fruit03
   ["This is a new personal best time, congratulations!"] = "To nowy osobisty najlepszy czas, gratulacje!", -- A_Space_Adventure:ice02, A_Space_Adventure:moon02
---   ["This is Cappy."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["This is Cappy."] = "To jest Czapeczka", -- Basic_Training_-_Movement
   ["This is it! It's time to make Fell From Heaven fall for me..."] = "To jest to! Już czas sprawić, że Updały z Niebios zakocha się we mnie...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["This island is the only place left on Earth with grass on it!"] = "Ta wyspa to jedyne pozostałe miejsce na Ziemi, w którym jest trawa!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["This is seems like a wealthy hedgehog, nice ..."] = "On wygląda jak bogaty jeż, nieźle...", -- A_Space_Adventure:desert01
---   ["This is the mission panel."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["This is the Olympic Stadium of Saucer Flying."] = "", -- A_Space_Adventure:ice02
+  ["This is the mission panel."] = "To jest panel misji.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["This is the Olympic stadium of saucer flying."] = "To jest Stadion Olimpijski Latania Spodkiem.", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["This is typical!"] = "To typowe!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["This must be some kind of sorcery!"] = "To musi być jakaś magia!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
@@ -2397,49 +2310,47 @@
   ["This planet seems dangerous!"] = "Ta planeta wydaje się niebezpieczna!", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["This rain is really something..."] = "Ten deszcz to naprawdę coś...",
   ["This round’s award for ultimate disappointment goes to: Everyone!"] = "Nagroda tej rundy za ostateczne rozczarowanie idzie do: Każdego!", -- ClimbHome
---   ["This seems like a wealthy hedgehog, nice ..."] = "", -- A_Space_Adventure:desert01
+  ["This seems like a wealthy hedgehog, nice ..."] = "To wygląda jak bogaty jeż, nieźle...", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["This was an awesome performance! But this challenge can be finished with even just one RC plane. Can you figure out how?"] = "To było niesamowite przedstawienie! Ale to wyzwanie może być ukończone tyko jednym samolocikiem. Potrafsz wykombinować jak?", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["This will be fun!"] = "To będzie zabawne!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["This will be useful when I need a new platform or if I want to rise."] = "To będzie żyteczne, kiedy będę potrzebował platformy albo chciał się wznieść.", -- portal
---   ["This will certainly come in handy."] = "", -- User_Mission_-_Teamwork_2
   ["This will certianly come in handy."] = "To zdecydowanie się przyda.", -- User_Mission_-_Teamwork_2
-  ["Thompson"] = "Tomson", -- 
+  ["Thompson"] = "Tomson",
   ["Those aliens are destroying the island!"] = "Ci obcy niszczą naszą wyspę!", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Those were scheduled for disposal anyway."] = "Ci i tak mieli iść do śmieci.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
---   ["Throw a 1 second mine!"] = "", -- Continental_supplies
   ["Throw a baseball at your foes|and send them flying!"] = "Rzuć piłkę baseballową w swoich wrogów|i spraw, że polecą.", -- Knockball
---   ["Throw a grenade to destroy the target!"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
---   ["Throw some grenades to destroy the targets!"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Throw a grenade to destroy the target!"] = "Rzuć granatem, by zniszczyć cel!", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Throw some grenades to destroy the targets!"] = "Rzuć trochę granatów, by zniszczyć cele!", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Thug #%d"] = "Zbir #%d", -- A_Space_Adventure:death01
-  ["Timbers"] = "Drewna", -- 
+  ["Timbers"] = "Drewna",
   ["Time: %.1fs"] = "Czas: %.1fs", -- Racer, TechRacer
---   ["Time: %.3fs by %s"] = "", -- TrophyRace
---   ["Time: %.3fs"] = "", -- TrophyRace
+  ["Time: %.3fs by %s"] = "Czas: %.3fs (%s)", -- TrophyRace
+  ["Time: %.3fs"] = "Czas: %.3fs", -- TrophyRace
   ["Time Box"] = "TARDIS", -- Construction_Mode
   ["Timed Kamikaze! +10 points!"] = "Wymierzony kamikaze! +10 punktów!", -- Space_Invasion
   ["Time extended! +%dsec"] = "Czas przedłużony! +%dsek", -- Space_Invasion
   ["Time extension: %ds"] = "Rozszerzenie czasu: %ds", -- Tumbler
   ["Time for a more interesting stunt, but first just collect the next crate!"] = "Czas na bardziej interesujący wyczyn, ale najpierw zbierz następną skrzynię!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["Timer"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Timer"] = "Zapalnik", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Time's up!"] = "Koniec czasu!", -- Basic_Training_-_Sniper_Rifle, SpeedShoppa, Space_Invasion
   ["Time’s up!"] = "Koniec czasu!", -- TargetPractice
   ["Time to run!"] = "Czas uciekać!", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Tip: Changing your aim while flying is very difficult, so adjust it before you take off."] = "Porada: Celowanie podczas latanie jest bardzo trudne, więc ustaw sobie zanim odlecisz.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Tip: Don't remain for too long in the water, or you won't make it."] = "Porada: Nie pozostawaj zbyt długo w wodzie, bo ci się nie uda.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Tip: If you get stuck in this training, use \"Skip turn\" to restart the current objective."] = "Porada: Jeśli utkniesz w tym treningu, użyj \"Pominięcia tury\", by zrestartować aktualne zadanie.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["Tip: See the \"Esc\" key (this menu) if you want to see the currently playing teams continent, or that continents specials."] = "", -- Continental_supplies
+  ["Tip: See the \"Esc\" key (this menu) if you want to see the currently playing teams continent, or that continents specials."] = "Porada: Wciśnij klawisz \"Esc\" (to menu), jeśli chcesz zobaczyć kontynent aktualnie grającej drużyny oraz jego speciały.", -- Continental_supplies
   ["Tip: See the \"esc\" key (this menu) if you want to see the currently playing teams continent, or that continents specials."] = "Porada: Wciśnij przycisk \"esc\" (to menu), jeśli chcesz zobaczyć kontynent aktualnie grającej drużyny lub specjały tego kontynentu.", -- Continental_supplies
   ["Tip: The rope physics are different than in the real world, |use it to your advantage!"] = "Porada: Fizyka liny jest inna od tej w prawdziwym świecie.|Wykorzystaj to na swoją korzyść!", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Tip: You can change your flying saucer|in mid-flight by hitting the [Attack] key twice."] = "Porada: Możesz zmienić swój latający talerz|podczas lotu, wciskając dwukrotnie przycisk [Atak].", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
-  ["Tiyuri"] = "Tiyuri", -- 
-  ["Toad"] = "Ropucha", -- 
---   ["To begin, walk to the crate to the right."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["To begin with the training, hit the attack key!"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["To begin with the training, select the bazooka from the ammo menu!"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["To begin with the training, select the grenade from the ammo menu!"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
---   ["To finish hedgehog selection, just do anything|with him, like walking."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["To get over the next obstacle, you need to perform your back jump precisely."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["To get over the water, you have to do multiple|rope shots and swings."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Tiyuri"] = "Tiyuri",
+  ["Toad"] = "Ropucha",
+  ["To begin, walk to the crate to the right."] = "By zacząć, idź do skrzyni po prawej.", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["To begin with the training, hit the attack key!"] = "By zacząć trening, wciśnij przycisk ataku!", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["To begin with the training, select the bazooka from the ammo menu!"] = "By zacząć trening, wybierz bazookę z menu amunicji!", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["To begin with the training, select the grenade from the ammo menu!"] = "By zacząć trening, wybierz granat z menu amunicji!", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["To finish hedgehog selection, just do anything|with him, like walking."] = "By skończyć wybierać jeża, zrób z nim cokolwiek,|np. rusz się", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["To get over the next obstacle, you need to perform your back jump precisely."] = "By przejść następną przeszkodę, musisz wykonać swój skok w tył precyzyjnie.", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["To get over the water, you have to do multiple|rope shots and swings."] = "By przejść przez wodę, musisz wykonać wielokrotne|strzały i zamachy liną.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Toggle Editing Weapons and Tools: [Precise]+[2]"] = "Przełącz edytujące bronie i narzędzia: [Precyzja]+[2]", -- HedgeEditor
   ["Toggle Gear Information: [Precise]+[3]"] = "Przełącz informacje o rzeczach: [Precyzja]+[3]", -- HedgeEditor
   ["Toggle Help: [Precise]+[1]"] = "Przełącz pomoc: [Precyzja]+[1]", -- HedgeEditor
@@ -2447,12 +2358,11 @@
   ["Toggle Shield: [Long jump]"] = "Przełącz osłonę: [Długi skok]", -- Space_Invasion
   ["To help you, of course!"] = "By ci pomóc, oczywiście!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["To launch a projectile in mid-flight, hold [Precise] and press [Long jump]."] = "By wystrzelić pocisk w locie, przytrzymaj [Precyzja] i naciśnij [Długi skok].", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
-  ["Tony"] = "Tony", -- 
+  ["Tony"] = "Tony",
   ["Too bad! Then you should really leave!"] = "Jaka szkoda! Więc musisz naprawdę odejść!", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Too slow! Try again ..."] = "Za wolno! Spróbuj ponownie...", -- A_Space_Adventure:moon02
   ["Top-class elite pilot"] = "Elitarny pilot najwyższej klasy", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["To place a girder, select it, use [Left] and [Right] to select angle and length, place with [Left Click]"] = "By postawić belkę wybierz ją, użyj [Lewo] i [Prawo], by wybrać kąt i długość, ustaw używając [Lewy Klik]", -- A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["To reach higher ground, walk to a ledge, look to the left, then do a back jump."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Torn Muscle"] = "Rozerwany Mięsień", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["To the caves..."] = "Do jaskiń...", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["Touch all waypoints as fast as you can!"] = "Dotknij wszystkich punktów kontrolnych najszybciej jak potrafisz!", -- Racer
@@ -2464,7 +2374,7 @@
   ["To win the game you have to go to the surface."] = "By wygrać grę, musisz pójść na powierzchnię.", -- A_Space_Adventure:desert02
   ["To win the game you have to pass into the rings in time."] = "By wygrać grę, musisz na czas przejść przez pierścienie.", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["To win the game you have to stand next to Thanta."] = "By wygrać grę, musisz stanąć obok Tanty.", -- A_Space_Adventure:ice01
-  ["Toxic Team"] = "Toksyczny Zespół", 
+  ["Toxic Team"] = "Toksyczny Zespół",
   ["Track completed!"] = "Trasa ukończona!", -- Racer, TechRacer
   ["Trainee"] = "Trenujący", -- TargetPractice
   ["Training complete!"] = "Trening ukończony!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
@@ -2472,82 +2382,78 @@
   ["Training"] = "Trening", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer, Basic_Training_-_Rope
   ["Traitors don't get to shout around here!"] = "Zdrajcy tutaj nie krzyczą!", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["Traitors"] = "Zdrajcy", -- A_Classic_Fairytale:epil
---   ["Trapped"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Trapped"] = "Uwięziony", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Trapper"] = "Traper", -- HedgeEditor
   ["Travel carefully as your fuel is limited"] = "Lataj ostrożnie, gdyż twoje paliwo jest ograniczone", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Travel to all the neighbor planets and collect all the pieces"] = "Poleć na wszystkie sąsiednie planety i zbierz wszystkie części", -- A_Space_Adventure:cosmos
---   ["Treasure: Massive weapon bonus in first turn."] = "", -- Continental_supplies
   ["Tribe"] = "Plemię", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["TrophyRace"] = "TrophyRace",
-  ["Trunks"] = "Trunks", -- 
+  ["Trunks"] = "Trunks",
   ["Try again!"] = "Spróbuj ponownie!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Try it now and dive here to collect the crate on the right girder."] = "Spróbuj teraz i zanurkuj tu, by zebrać skrzynię na prawej belce.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Try not to get spotted by the guards!"] = "Spróbuj nie zostać zauważonym przez straże!", -- A_Space_Adventure:cosmos
---   ["Try out different bounciness levels to reach difficult targets."] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Try out different bounciness levels to reach difficult targets."] = "Spróbuj różne poziomy odbijalności, by dostać się do trudnych celów.", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Try to be smart and eliminate them quickly. This way you might scare off the rest!"] = "Spróbuj być mądry i wyeliminuj ich szybko. W ten sposób, możesz odstraszyć resztę!", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Try to keep as many allies alive as possible."] = "Spróbuj utrzymać przy życiu najwięcej sojuszników, ile się da.", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Try to land softly, as you can still take fall damage!"] = "Spróbuj wylądować miękko, bo nadal możesz otrzymać obrażenia od upadku!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["Try to protect the chief! You won't lose if he dies, but it is advised that he survives."] = "Spróbuj ochronić wodza! Nie przegramy, gdy on umrze, ale zalecane jest, by przeżył.", -- A_Classic_Fairytale:united
---   ["Try to reach and destroy the next target quickly."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Try to reach and destroy the next target quickly."] = "Spróbuj dostać się i zniszczyć następny cel szybko.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["T_T"] = "T_T",
   ["Tumbler"] = "Akrobata", -- Tumbler
---   ["Turn around: [Left Shift] + [Left]/[Right]"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Turning Around"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Turn around: [Left Shift] + [Left]/[Right]"] = "Obróć się: [Lewy Shift] + [Lewo]/[Prawo]", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Turning Around"] = "Obracanie się", -- Basic_Training_-_Movement
   ["Turns: Hogs get %d random weapon(s) from their pool"] = "Tury: Jeż dostaje %d losowych broni ze swojej puli", -- Battalion
   ["Turns: King's health is set to %d%% of the team health"] = "Tury: Zdrowie króla jest ustawione na %d%% zdrowia drużyny", -- Battalion
---   ["Turns left: %d"] = "", -- A_Classic_Fairytale:journey
+  ["Turns left: %d"] = "Pozostałe tury: %d", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Turns: Refill %d weapon and %d helper points|and randomize weapons and helpers based on team points"] = "Tura: Odnów %d broni i %d punktów pomocniczych|i wylosuj bronie i pomocników według punktów drużyny", -- Battalion
   ["Turns until arrival: %d"] = "Tury do przybycia: %d", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Turn Time: %dsec"] = "Czas tury: %dsec", -- Space_Invasion
-  ["Twenty-Twenty"] = "Dwadzieścia-dzieścia", -- 
+  ["Twenty-Twenty"] = "Dwadzieścia-dzieścia",
   ["Two flowers: All missions complete"] = "Dwa kwiaty: Wszystkie misje ukończone", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Two little hogs cooperating, getting past obstacles..."] = "Dwa małe jeże współpracują, pokonując przeszkody...", -- A_Classic_Fairytale:journey
-  ["Ugly Mug"] = "Brzydki Bandyta", -- 
+  ["Ugly Mug"] = "Brzydki Bandyta",
   ["Uhm...I met one of them and took his weapons."] = "Um... Spotkałem jednego z nich i zabrałem mu bronie.", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Uhmm, it's … uhm … my ring!"] = "Umm, to... um... mój pierścień!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Uhmm...ok no."] = "Umm... niedobrze.", -- A_Classic_Fairytale:enemy
-  ["Ukemi"] = "Ukemi", -- 
+  ["Ukemi"] = "Ukemi",
   ["Ultra kill!"] = "Ultra zabójstwo!", -- Mutant
   ["Ultrasoldier"] = "Ultrażołnierz", -- Big_Armory
-  ["unC0Rr"] = "unC0Rr", -- 
+  ["unC0Rr"] = "unC0Rr",
   ["Under Construction"] = "W Trakcie Budowy", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Under normal circumstances we could easily defeat them but we have kindly sent most of our men to the Kingdom of Sand to help with the annual dusting of the king's palace."] = "W normalnych okolicznościach pokonalibyśmy ich z łatwością, ale życzliwie wysłaliśmy większość naszych ludzi do Królestwa Piasku, by pomóc z corocznym odkurzaniu pałacu króla.", -- A_Space_Adventure:fruit01
---   ["Under the meteorite’s shadow ..."] = "", -- A_Space_Adventure:cosmos
+  ["Under the meteorite’s shadow ..."] = "Pod cieniem meteorytu...", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Under the meteorites shadow ..."] = "Pod cieniem meteorytu...", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Unexpected Igor"] = "Nieoczekiwany Igor", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Unique new weapons"] = "Unikalne nowe bronie", -- Continental_supplies
   ["Unit 0x0007"] = "Jednostka 0x0007", -- A_Classic_Fairytale:family
-  ["Unit 189"] = "Jednostka 189", -- 
-  ["Unit 234"] = "Jednostka 234", -- 
-  ["Unit 333"] = "Jednostka 333", -- 
+  ["Unit 189"] = "Jednostka 189",
+  ["Unit 234"] = "Jednostka 234",
+  ["Unit 333"] = "Jednostka 333",
   ["Unit 334a$7%;.*"] = "Jednostka 334a$7%;.*", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen, A_Classic_Fairytale:united
   ["Unit 3378"] = "Jednostka 3378",
-  ["Unit 485"] = "Jednostka 485", -- 
-  ["Unit 527"] = "Jednostka 527", -- 
-  ["Unit 638"] = "Jednostka 638", -- 
-  ["Unit 709"] = "Jednostka 709", -- 
+  ["Unit 485"] = "Jednostka 485",
+  ["Unit 527"] = "Jednostka 527",
+  ["Unit 638"] = "Jednostka 638",
+  ["Unit 709"] = "Jednostka 709",
   ["Unit 835"] = "Jednostka 835",
---   ["Unit 881"] = "", -- User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
-  ["Unit 883"] = "Jednostka 883", -- 
+  ["Unit 881"] = "Jednostka 881", -- User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+  ["Unit 883"] = "Jednostka 883",
   ["United We Stand"] = "Zgoda buduje", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["Unit"] = "Jednostka",
---   ["Unlike bazookas, grenades are not influenced by wind."] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Unlike bazookas, grenades are not influenced by wind."] = "W przeciwieństwie do bazook, na granaty wiatr nie ma wpływu.", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["Unlimited Attacks: Attacks don't end your turn"] = "Nieskończone ataki: Ataki nie kończą twojej tury", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Nobody_Laugh, User_Mission_-_Spooky_Tree
   ["Unlimited Attacks"] = "Nieograniczone ataki",
   ["Unlucky Sods"] = "Pechowi Kolesie", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["Unstoppable!"] = "Nie do zatrzymania!",
   ["Unsuspecting Louts"] = "Niepodejrzewające Chamy", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
---   ["Up/Down: Adjust dust storm damage"] = "", -- Continental_supplies
---   ["Up/Down: Browse through continents"] = "", -- Continental_supplies
   ["Up/Down: Change placement mode"] = "Góra/Dół: Zmień tryb stawiania", -- HedgeEditor
   ["Up/down: Choose crate type"] = "Góra/Dół: Zmień typ skrzyni", -- Construction_Mode
---   ["Up/down: Choose object type|1-5/Switch/Left/Right: Choose mine timer|Cursor: Place object"] = "", -- Construction_Mode
+  ["Up/down: Choose object type|1-5/Switch/Left/Right: Choose mine timer|Cursor: Place object"] = "Góra/Dół: Wybierz typ obiektu|1-5/Zmiana/Lewo/Prawo: Wybierz czas miny|Kursor: Ustaw obiekt", -- Construction_Mode
   ["Upper-class elite pilot"] = "Elitarny pilot wyższej klasy", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
---   ["Upside-Down World"] = "", -- Continental_supplies
   ["Use it wisely!"] = "Użyj tego mądrze!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Use it with precaution!"] = "Użyj tego z ostrożnośćią!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["User Challenge"] = "Wyzwanie użytkownika",
---   ["!"] = "", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings
+  ["!"] = "!", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings
   ["Use the attack key twice to change the flying saucer while being in air."] = "Wciśnij dwukrotnie przycisk ataku, by zmienić latający talerz w powietrzu.", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["Use the attack key twice to change the flying saucer while floating in mid-air."] = "Wciśnij dwukrotnie przycisk ataku, by zmienić latający talerz unosząc w powietrzu.", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["Use the bazooka and the flying saucer to get the freezer."] = "Użyj bazooki i latającego talerza, by zdobyć zamrażarkę.", -- A_Space_Adventure:ice01
@@ -2558,10 +2464,10 @@
   ["Use the portal gun to get to the next crate, then use the new gun to get to the final destination!|"] = "Użyj wyrzutnika portali, by zdobyć następną skrzynię, potem użyj nowej broni, by dostać sie do ostatniego celu!|", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Use the RC plane and destroy the all the targets."] = "Użyj radiowego samolociku i zniszcz wszystkie cele.", -- A_Space_Adventure:desert03
   ["Use the rope in order to catch the blue hedgehog"] = "Użyj liny, żeby złapać niebieskiego jeża", -- A_Space_Adventure:moon02
---   ["Use the rope to complete the obstacle course!"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Use the rope to complete the obstacle course!"] = "Użyj liny, by ukończyć tor przeszkód!", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Use the rope to get on the head of the mole, young one!"] = "Użyj liny, by dostać się na głowę jeża, młodzieńcze!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Use the rope to get to the crate"] = "Użyj liny, by dostać się do skrzyni", -- A_Space_Adventure:cosmos
---   ["Use the rope to get to the target!"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Use the rope to get to the target!"] = "Użyj liny, by dostać się do celu!", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Use the rope to knock your enemies to their doom."] = "Użyj liny, by wybić swoich wrogów na ich zgubę.", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["Use the rope to quickly get to the surface!"] = "Użyj liny, by szybko dostać się na powierzchnię!", -- A_Space_Adventure:desert02
   ["Use the saucer and fly away"] = "Użyj talerza i odleć", -- A_Space_Adventure:cosmos
@@ -2573,7 +2479,7 @@
   ["Use your ready time to think."] = "Użyj swojego czasu przygotowania, by pomyśleć.", -- Frenzy
   ["Use your rope to collect all crates as fast as possible."] = "Użyj swojej liny, by jak najszybciej zebrać wszystkie skrzynie.", -- SpeedShoppa
   ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Użyj liny, by jak najszybciej dotrzeć od startu do mety",
---   ["Use your rope to get to the next target, then destroy it!"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Use your rope to get to the next target, then destroy it!"] = "Użyj swojej liny, by dostać się do następnego celu, a potem go zniszcz!", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Utility Crate Placement Mode"] = "Tryb Stawiania Skrzyń z Narzędziami", -- Construction_Mode
   ["UTILITY CRATE PLACEMENT MODE"] = "TRYB STAWIANIA SKRZYŃ Z NARZĘDZIAMI", -- HedgeEditor
   ["Utility crates extend your time."] = "Skrzynie z narzędziami zwiększają twój czas.", -- Tumbler
@@ -2582,7 +2488,7 @@
   ["Variants: The last hog of each team will be a king"] = "Wariant: Ostatni jeż każdej drużyny będzie królem", -- Battalion
   ["Vedgies"] = "Warzywka", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Vegan Jack"] = "Wegański Jacek", -- A_Classic_Fairytale:enemy
-  ["Vega"] = "Vega", -- 
+  ["Vega"] = "Vega",
   ["Very valuable, haha!"] = "Bardzo wartościowe, haha!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Victory Condition: Collect"] = "Warunek zwycięstwa: Zbierz", -- HedgeEditor
   ["Victory Condition: Destroy"] = "Warunek zwycięstwa: Zniszcz", -- HedgeEditor
@@ -2591,14 +2497,14 @@
   ["Victory!"] = "Zwycięstwo!", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Violence is not the answer to your problems!"] = "Przemoc nie jest odpowiedzią na twoje problemy!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Visit the planets of Ice, Desert and Fruit before you proceed to the Death Planet"] = "Odwiedź planety Lodu, Pustyni i owoców, zanim udasz się na Planetę Śmierci", -- A_Space_Adventure:cosmos
-  ["Vladimir"] = "Władimir", -- 
+  ["Vladimir"] = "Władimir",
   ["Void"] = "Pustka", -- Big_Armory
   ["Voldemort"] = "Voldemort", -- portal
-  ["Voltorb"] = "Voltorb", -- 
+  ["Voltorb"] = "Voltorb",
   ["Wait a moment …"] = "Czekaj no chwilę...", -- A_Space_Adventure:final
---   ["Walking on Ice"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Walk: [Left] and [Right]"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["Walk: [Left]/[Right]"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Walking on Ice"] = "Chodzenie po lodzie", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Walk: [Left] and [Right]"] = "Chodzenie: [Lewo] i [Prawo]", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["Walk: [Left]/[Right]"] = "Chodzenie: [Lewo]/[Prawo]", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Wall Before Crate: You must touch the marked wall before you can get crates."] = "Ściana przed skrzynią: Musisz dotknąć zaznaczonej ściany, zanim będziesz mógł zebrać skrzynie.", -- WxW
   ["Walls Before Crate: You must touch the %d marked walls before you can get crates."] = "Ściana przed skrzynią: Musisz dotknąć %d zaznaczonych ścian, zanim będziesz mógł zebrać skrzynie.", -- WxW
   ["Wall set: No walls"] = "Ustawienie ścian: Bez ścian", -- WxW
@@ -2606,13 +2512,13 @@
   ["Wall set: %s"] = "Ustawienie ścian: %s", -- WxW
   ["Walls left: %d"] = "Pozostałe ściany: %d", -- WxW
   ["Wall to wall"] = "Ściana do ściany", -- WxW
-  ["Waluigi"] = "Waluigi", -- 
+  ["Waluigi"] = "Waluigi",
   ["Wannabe Flyboys"] = "Lotniczy Pozerzy", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
---   ["Wannabe Ropers"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Wannabe Ropers"] = "Niedoszli liniarze", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Wannabe Shoppsta"] = "Shoppi Pozerzy", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
-  ["Wario"] = "Wario", -- 
---   ["Warming Up"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
---   ["Warning: Fire cake detected"] = "", -- ClimbHome
+  ["Wario"] = "Wario",
+  ["Warming Up"] = "Rozgrzewka", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["Warning: Fire cake detected"] = "Ostrzeżenie: Ogniste ciasto wykryte", -- ClimbHome
   ["Warning: Never ever leave the flying saucer while in water!"] = "Ostrzeżenie: Nigdy przenigdy nie opuszczaj latającego talerza pod wodą!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["WARNING: Sabotage detected!"] = "OSTRZEŻENIE: Wykryto sabotaż!", -- Continental_supplies
   ["Warrior"] = "Wojownik", -- Battalion
@@ -2638,7 +2544,6 @@
   ["Weapons: Each team starts with %d weapon points"] = "Bronie: ażda drużyna zaczyna z %d punktami broni", -- Battalion
   ["Weapons: Hogs will get 1 out of 3 weapons randomly each turn"] = "Bronie: Jeże dostaną 1 z 3 broni losowo w każdej turze", -- Battalion
   ["Weapons: Nearly every hog variant gets 1 kamikaze"] = "Bronie: Prawie każdy wariant jeża dostaje 1 kamikaze", -- Battalion
---   ["Weapon specials: Some weapons have special modes (see weapon description)."] = "", -- Continental_supplies
   ["Weapons Reset"] = "Reset broni",
   ["Weapons reset: The weapons are reset after each turn."] = "Reset broni: Bronie resetują się po każdej turze.", -- WxW
   ["We are indeed."] = "Jesteśmy zaiste.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
@@ -2648,7 +2553,7 @@
   ["We come in peace! Just let our friends go!"] = "Przychodzimy w pokoju! Wypuśćcie tylko naszych przyjaciół!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["We could just have blown up the meteorite from the the beginning!"] = "Mogliśmy od początku po prostu wysadzić ten meteoryt!", -- A_Space_Adventure:final
   ["We don't have time for that now!"] = "Nie mamy teraz na to czasu!", -- A_Classic_Fairytale:queen
---   ["We have lost an object which was critical to this mission."] = "", -- SimpleMission
+  ["We have lost an object which was critical to this mission."] = "Straciliśmy obiekt, który był krytyczny dla tej misji.", -- SimpleMission
   ["We have no time to waste..."] = "Nie mamy czasu do stracenia...", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["We have nowhere else to live!"] = "Nie mamy gdzie indziej mieszkać!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["We have spotted the enemy! We'll attack when the enemies start gathering!"] = "Zauważyliśmy wrogra! Zaatakujemy, kiedy wrogowie zaczną się zbierać!", -- A_Space_Adventure:fruit02
@@ -2657,7 +2562,7 @@
   ["We have to protect the village!"] = "Musimy bronić wioski!", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["We have to unite and defeat those cylergs!"] = "Musimy się zjednoczyć i pokonać cylergów!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Welcome Hog Solo, surprised to see me?"] = "Witaj, Hogu Solo, zaskoczony moim widokiem?", -- A_Space_Adventure:death01
---   ["Welcome home! Please take a seat"] = "", -- ClimbHome
+  ["Welcome home! Please take a seat"] = "Witaj w domu! Usiądź proszę", -- ClimbHome
   ["Welcome, Leaks A Lot!"] = "Witaj, Spory Przecieku!", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Welcome to the Death Planet!"] = "Witaj na Planecie Śmierci!", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Welcome to the Desert Planet!"] = "Witaj na Planecie Pustyni!", -- A_Space_Adventure:cosmos
@@ -2666,13 +2571,13 @@
   ["Welcome to the moon!"] = "Witaj na księżycu!", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Welcome to the Planet of Ice!"] = "Witaj na Planecie Lodu!", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Well done."] = "Dobra robota",
---   ["Well done! Let's destroy the next target!"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
---   ["Well done! The next target awaits."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Well done! Let's destroy the next target!"] = "Dobra robota! Zniszcz następny cel!", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["Well done! The next target awaits."] = "Dobra robota! Następny cel czeka.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["We'll give you a problem then!"] = "Więc sprawimy ci problem!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["We'll play a game first."] = "Najpierw zagramy w grę.", -- A_Space_Adventure:moon02
   ["We'll spare your life for now!"] = "Na razie oszczędzimy twoje życie!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Well, that escalated quickly!"] = "Cóż, to eskalowało szybko.", -- ClimbHome
---   ["Well, that was an unnecessary act of violence."] = "", -- A_Classic_Fairytale:epil
+  ["Well, that was an unnecessary act of violence."] = "Cóż, to był niepotrzebny akt przemocy.", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["Well that was an unnecessary act of violence."] = "Cóż, to był niepotrzebny akt przemocy.", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["Well, that was a waste of time."] = "Cóż, to była strata czasu.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["We'll use our communicators to contact you."] = "Użyjemy naszych komunikatorów, by się z tobą skontaktować.", -- A_Space_Adventure:cosmos
@@ -2724,12 +2629,12 @@
   ["What is this place?"] = "Co to za miejsce?", -- A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy
   ["What oppression? You were the most unoppressed member of the tribe!"] = "Jaki ucisk? Byłaś najbardziej nieuciskanym członkiem naszego plemienia!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["What shall we do with the traitor?"] = "Co powinniśmy zrobić ze zdrajcą?", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["What's in the box, you ask? Let's find out!"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["What's in the box, you ask? Let's find out!"] = "Co jest w pudle pytasz? Dowiedzmy się!", -- Basic_Training_-_Movement
   ["What the?"] = "Co do?", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["WHAT?! You're the ones attacking us!"] = "CO? To wy nas atakowaliście!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["When I find it..."] = "Kiedy to znajdę...", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["When?"] = "Kiedy?", -- A_Classic_Fairytale:enemy
---   ["When you're in mid-air, you can continue to aim|and fire another rope if you're not attached."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["When you're in mid-air, you can continue to aim|and fire another rope if you're not attached."] = "Kiedy jesteś w powietrzu, możesz nadal celować|i wystrzelić kolejną linę, jeśli nie jesteś zaczepiony.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["Where are all these crates coming from?!"] = "Skąd przychodzą te wszystkie skrzynie?!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Where are they?!"] = "Gdzie oni są?!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Where did that alien run?"] = "Gdzie ten obcy pobiegł?", -- A_Classic_Fairytale:dragon
@@ -2759,44 +2664,43 @@
   ["Why %s? Why?"] = "Czemu %s? Czemu?", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Why, why, why, why!"] = "Czemu, czemu, czemu, czemu!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Why would they do this?"] = "Czemu mieliby to zrobić?", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["- Will get 1-3 random weapons"] = "", -- Continental_supplies
+  ["- Will get 1-3 random weapons"] = "- Dostanie 1-3 losowe bronie", -- Continental_supplies
   ["- Will Get 1-3 random weapons"] = "- Dostaniesz 1-3 losowych broni", -- Continental_supplies
   ["- Will give you a parachute every second turn."] = "- Da ci spadochron co drugą turę.", -- Continental_supplies
   ["Will this ever end?"] = "Czy to się kiedyś skończy?",
   ["Will you give me the other parts?"] = "Dasz mi resztę części?", -- A_Space_Adventure:death01
---   ["Wind"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Wind"] = "Wiatr", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Winner: %s"] = "Zwycięzca: %s", -- Mutant
   ["Winning time: %s"] = "Wygrywający czas: %s", -- Racer, TechRacer
   ["Win"] = "Wygrana", -- A_Space_Adventure:ice01
   ["Wise Oak"] = "Mądry Dąb", -- A_Classic_Fairytale:backstab, A_Classic_Fairytale:dragon, A_Classic_Fairytale:enemy, A_Classic_Fairytale:epil, A_Classic_Fairytale:family, A_Classic_Fairytale:queen
   ["With Dense Cloud on the land of shadows, I'm the village's only hope..."] = "Z Gęstą Chmurą w krainie cieni, jestem jedyną nadzieją wioski...", -- A_Classic_Fairytale:journey
---   ["With low bounciness, it barely bounces at all, but it is much more predictable."] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["With low bounciness, it barely bounces at all, but it is much more predictable."] = "Z niską odbijalnością, ledwo będzie się odbijać, ale jest dużo bardziej przewidywalny.", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["With the rest of the tribe gone, it was up to %s to save the village."] = "Z resztą naszego plemienia nieobecną, jedynie %s mógł uratować wioskę.", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Worry not, for it is a peaceful animal! There is no reason to be afraid..."] = "Nie martw się, gdyż jest to pokojowe zwierzę! Nie ma powodu się obawiać...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Wow, what a dream!"] = "Wow, co za sen!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
-  ["Xeli"] = "Xeli", -- 
-  ["Xerxes"] = "Xerxes", -- 
+  ["Xeli"] = "Xeli",
+  ["Xerxes"] = "Xerxes",
   ["Y3K1337"] = "Y3K1337", -- A_Classic_Fairytale:journey, A_Classic_Fairytale:shadow
   ["Yay, we won!"] = "Jej, wygraliśmy!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Y Chwiliad"] = "Y Człiliad", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Yeah...I think it's a 'he', lol."] = "Racja... zdaje się, że to \"on\", lol.", -- A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["Yeah, sure! I died. Hilarious!"] = "", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Yeah, sure! I died. Hillarious!"] = "Racja, pewnie! Umarłem. Komiczne.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Yeah, take that!"] = "Tak, przyjmij to!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
   ["Yeah? Watcha gonna do? Cry?"] = "Tak? Co zamierzasz zrobić? Płakać?", -- A_Classic_Fairytale:journey
   ["Yeah, well, for some dude to be happy, some other dude has to suffer."] = "Racja, cóż, żeby jakiś koleś był szczęśliwy, inny koleś musi cierpieć.", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Yellow Pepper"] = "Żółta Papryka", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["Yellow Watermelons"] = "Żółte Melony", -- A_Space_Adventure:fruit01
-  ["Yellow"] = "Żółty", -- 
+  ["Yellow"] = "Żółty",
   ["Yes, but you're … different!"] = "Tak, ale ty jesteś... inny!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Yes!"] = "Tak!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Yes, yeees! You are now ready to enter the real world!"] = "Tak, taaak! Jesteś teraz gotowy, by wejść w prawdziwy świat!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
-  ["Yeti"] = "Yeti", -- 
+  ["Yeti"] = "Yeti",
   ["Yikes!"] = "Jejciu!", -- A_Space_Adventure:desert01
   ["Yo, dude! Get away from our weapons!"] = "Hej, ziom! Odejdź od naszych broni!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Yo, dude, we're here, too!"] = "Hej, ziom, my też tu jesteśmy!", -- A_Classic_Fairytale:family
   ["Yo, escort my buttocks!"] = "Ej ty, eskortuj moje pośladki!", -- A_Classic_Fairytale:queen
-  ["Yoshi"] = "Yoshi", -- 
+  ["Yoshi"] = "Yoshi",
   ["Yo, the aliens gave me plants. Medicinal plants. Lots of it."] = "Hej, obcy dali mi rośliny. Medyczne rośliny. Dużo roślin.", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["You are far from home, and the water is rising, climb up as high as you can!|Your score will be based on your height."] = "Jesteś daleko od domu, a woda się podwyższa. Wspinaj się najwyżej jak potrafisz!|Twój wynik będzie zależeć od twojej wysokości.", -- ClimbHome
   ["You are given the chance to turn your life around..."] = "Masz szansę odwrócić swoje życie...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
@@ -2807,24 +2711,22 @@
   ["You are sabotaged, RUN!"] = "Jesteś sabotowany, UCIEKAJ!", -- Continental_supplies
   ["You are the one who fled! So, you are alive."] = "Ty jesteś tym, który uciekł! Więc, przeżyłeś.", -- A_Space_Adventure:fruit02
   ["You bear impressive skills, %s!"] = "Posiadasz imponujące zdolności, %s!", -- A_Classic_Fairytale:dragon
---   ["You can also hold down the key for “Precise Aim” to prevent slipping."] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["You can also hold down the key for “Precise Aim” to prevent slipping."] = "Możesz także przytrzymać przycisk “Precyzyjnego celowania”, by zapobiec źlizganiu się.", -- Basic_Training_-_Movement
   ["You can always trust me! I love you!"] = "Zawsze możesz mi ufać! Kocham cię!", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["You can always trust me!"] = "Zawsze możesz mi ufać!", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["You can avoid some battles."] = "Możesz uniknąć niektórych bitw.", -- A_Space_Adventure:desert01
---   ["You can change the detonation timer of grenades."] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["You can change the detonation timer of grenades."] = "Możesz zmienić zapalnik detonacyjny granatów.", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["You can choose another planet by replaying this mission."] = "Możesz wyrać inną planetę, grając w tę misję jeszcze raz.", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["You can dive with your flying saucer!"] = "Możesz nurkować swoim spodkiem!", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["You can even change your aiming direction in mid-flight if you first hold [Precice] and then press [Up] or [Down]."] = "Możesz zmieniać kierunek celowania w locie, jeśli najpierw przytrzymasz [Precyzja], a potem wciśniesz [Góra] lub [Dół].", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["You can even change your aiming direction in mid-flight if you first hold [Precise] and then press [Up] or [Down]."] = "", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["You can further customize the race by changing the scheme script paramater."] = "Możesz jeszcze dostosować swój wyścig, zmieniając parametr skryptu w schemacie.", -- TechRacer
---   ["You can further customize the race by changing the scheme script parameter."] = "", -- TechRacer
   ["You can only use the sniper rifle or the watermelon bomb."] = "Możesz użyć tylko karabinu snajperskiego lub bomby arbuzowej.", -- A_Space_Adventure:fruit03
   ["You can practice moving around and using utilities in this mission.|However, it will never end!"] = "W tej misji możesz poćwiczyć chodzenie i używanie narzędzi.|Jednakże, ona nigdy się nie skończy!", -- A_Classic_Fairytale:epil
---   ["You can set the bounciness of grenades (and grenade-like weapons)."] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["You can set the bounciness of grenades (and grenade-like weapons)."] = "Możesz ustawić odbijalnoś granatów (i granato-podobnych broni).", -- Basic_Training_-_Grenade
   ["- You can switch between hogs at the start of your turns. (Not first one)"] = "- Możesz zmieniać między jeżami na początku swoich tur. (Nie tej pierwszej)", -- Continental_supplies
   ["You can’t open a portal on the blue surface."] = "Nie możesz otworzyć portalu na niebieskiej powierzchni.", -- portal
   ["You can use the other 2 hogs to assist you."] = "Możesz użyć 2 innych jeży, by ci pomogli.", -- A_Space_Adventure:fruit02
---   ["You can use the rope to reach new places."] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["You can use the rope to reach new places."] = "Możesz użyć liny, by dostać się do nowych miejsc.", -- Basic_Training_-_Rope
   ["You choose well, Hog Solo!"] = "Wybierz dobrze, Hog Solo!", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["You completed the mission in %.3f seconds."] = "Ukończyłeś tę misję w %.3f sekund.", -- A_Space_Adventure:ice02
   ["You completed the mission in %d rounds."] = "Ukończyłeś tę misję w %d rund.", -- A_Space_Adventure:death02, A_Space_Adventure:fruit03
@@ -2851,20 +2753,20 @@
   ["You had %.1fs remaining on the clock (+%d points)."] = "Pozostało ci na zegarze %.1fs sekund (+%d punktów).", -- TargetPractice
   ["You had %.2fs remaining on the clock (+%d points)."] = "Pozostało ci na zegarze %.2fs sekund (+%d punktów).", -- Basic_Training_-_Sniper_Rifle
   ["You had %d additional flying saucers left."] = "Pozostało ci %d dodatkowych latających talerzy.", -- A_Space_Adventure:ice02
---   ["You have 7 turns until the next wave arrives.|Make sure the arriving cannibals are greeted appropriately!|If the hog dies, the cause is lost.|Hint: You might want to use some mines ..."] = "", -- A_Classic_Fairytale:backstab
+  ["You have 7 turns until the next wave arrives.|Make sure the arriving cannibals are greeted appropriately!|If the hog dies, the cause is lost.|Hint: You might want to use some mines ..."] = "Masz 7 tur, zanim następna fala nadejrzie.|Upewnij się, że nadchodzące kanibale są odpowiednio powitane!|Jeśli umrze jeż, sprawa jest stracona.|Wskazówka: Możesz chcieć użyć paru min...", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["You have 7 turns until the next wave arrives.|Make sure the arriving cannibals are greeted appropriately!|If the hog dies, the cause is lost.|Hint: you might want to use some mines..."] = "Masz 7 tur, zanim przybędzie następna fala.|Upewnij się, że przybywający kanibale zostaną odpowiednio powitani!|Jeśli jeż umrze, sprawa będzie przegrana.|Porada: możesz chcieć użyć paru min...", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["You have acquired the last device part."] = "Zdobyłeś ostatnią część urządzenia.", -- A_Space_Adventure:death01
---   ["You have activated Switch Hedgehog!"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["You have activated Switch Hedgehog!"] = "Aktywowałeś Zmianę Jeża!", -- Basic_Training_-_Movement
   ["You have beaten the challenge!"] = "Pokonałeś wyzwanie!", -- ClimbHome
   ["You have been giving us out to the enemy, haven't you!"] = "Wydawałeś nas wrogom, co nie!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["You have chosen the perfect moment to leave."] = "Wybrałeś idealny moment, by odejść.", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["You have chosen to fight!"] = "Wybrałeś bitwę!", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["You have chosen to flee."] = "Wybrałeś ucieczkę.", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["You have collected %d out of %d crate(s)."] = "Zebrałeś %d z %d skrzyń.", -- SpeedShoppa
---   ["You have collected the “Switch Hedgehog” utility!"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
---   ["You have completed the Basic Bazooka Training!"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
---   ["You have completed the Basic Grenade Training!"] = "", -- Basic_Training_-_Grenade
---   ["You have completed the Basic Movement Training!"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["You have collected the “Switch Hedgehog” utility!"] = "Zebrałeś narzędzie “Zmiany Jeża”!", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["You have completed the Basic Bazooka Training!"] = "Ukończyłeś trening podstaw korzystania z bazooki!", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["You have completed the Basic Grenade Training!"] = "Ukończyłeś trening podstaw korzystania z granatu!", -- Basic_Training_-_Grenade
+  ["You have completed the Basic Movement Training!"] = "Ukończyłeś trening podstaw poruszania się!", -- Basic_Training_-_Movement
   ["You have completed this challenge in %.2f s (+%d points)."] = "Ukończyłeś to wyzwanie w %.2fs (+%d punktów).", -- User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge
   ["You have destroyed all targets!"] = "Zniszczyłeś wszystkie cele!", -- TargetPractice
   ["You have destroyed all the targets."] = "Zniszczyłeś wszystkie cele.", -- A_Space_Adventure:desert03
@@ -2896,6 +2798,7 @@
   ["You have never worked a bit in your life!"] = "Nigdy nie pracowałaś ani trochę w swoim życiu!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["You have nothing to be afraid of now."] = "Teraz nie masz się czego bać.", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["You haven't rescued anyone."] = "Nikogo nie uratowałeś.", -- User_Mission_-_That_Sinking_Feeling
+  ["You have obtained an achievement: Lively Lifeguard"] = "Zdobyłeś osiągnięcie: Żwawy Ratownik", -- User_Mission_-_That_Sinking_Feeling
   ["You have perfectly beaten the challenge!"] = "Perfekcyjnie pokonałeś wyzwanie!", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["You have proven yourself worthy to see our most ancient secret!"] = "Udowodniłeś, że jesteś godny, by zobaczyć nasz najbardziej starożytny sekret!", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["You have proven yourselves worthy!"] = "Udowodniliście, że jesteście godni!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
@@ -2916,7 +2819,7 @@
   ["You have to destroy all the targets."] = "Musisz zniszczyć wszystkie cele.", -- A_Space_Adventure:desert03
   ["You have to destroy the target above by dropping a grenade on it from your flying saucer."] = "Musisz zniszczyć cel powyżej, upuszczając na niego granat z twojego latającego talerza.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["You have to destroy two targets, but the previous technique would be very difficult or dangerous to use."] = "Musisz zniszczyć dwa cele, ale poprzednia technika byłaby bardzo trudna lub niebezpieczna do użycia.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["You have to drop the grenade from rope!"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["You have to drop the grenade from rope!"] = "Musisz upuścić granat z liny!", -- Basic_Training_-_Rope
   ["You have to eliminate all the enemies."] = "Musisz wyeliminować wszystkich wrogów.", -- A_Space_Adventure:death02, A_Space_Adventure:fruit03
   ["You have to eliminate all the visible enemies."] = "Musisz wyeliminować wszystkich widocznych wrogów.", -- A_Space_Adventure:fruit01
   ["You have to get the weapons and rescue the PAotH researchers."] = "Musisz zdobyć bronie i uratować naukowców PSJ.", -- A_Space_Adventure:moon01
@@ -2936,7 +2839,7 @@
   ["You just appeared out of thin air!"] = "Właśnie pojawiłeś się znikąd!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["You just can't let it go, can you!"] = "Po prostu nie możesz odpuścić, co!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["You just committed suicide..."] = "Właśnie popełniłeś samobójstwo...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
---   ["You just got yourself some extra health.|The more health your hedgehogs have, the better!"] = "", -- Basic_Training_-_Movement
+  ["You just got yourself some extra health.|The more health your hedgehogs have, the better!"] = "Właśnie sobie zdobyłeś trochę dodatkowego zdrowia.|Im więcej zdrowia ma twój jeż, tym lepiej!", -- Basic_Training_-_Movement
   ["You killed my father, you monster!"] = "Zabiłeś mojego ojca, ty potworze!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["You know...taking a stroll."] = "No wiesz... udanie się na przechadzkę.", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["You know what? I don't even regret anything!"] = "Wiesz co? Nawet nic nie żałuję!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
@@ -2964,13 +2867,13 @@
   ["You never give me plants!"] = "Nigdy nie dajesz mi roślin!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["Young one, you are telling us that they can instantly change location without a shaman?"] = "Młodzieńcze, mówisz nam, że mogą oni natychmiastowo zmienić lokację, bez szamana?", -- A_Classic_Fairytale:united
   ["You now have infinite fuel, grenades and bazookas for fun."] = "Masz teraz nieskończona paliwo, granaty i bazooki, dla zabawy.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
---   ["You only get 1 rope this time, don't waste it!"] = "", -- Basic_Training_-_Rope
+  ["You only get 1 rope this time, don't waste it!"] = "Dostajesz tym razem tylko jedną linę, nie zmarnuj jej!", -- Basic_Training_-_Rope
   ["You only have 2 flying saucers this time."] = "Masz tym razem tylko 2 latające talerze.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["You only have one flying saucer this time."] = "Masz tym razem tylko 1 latający talerz.", -- Basic_Training_-_Flying_Saucer
   ["You probably know what to do next..."] = "Prawdopodobnie wiesz, co dalej robić...", -- A_Classic_Fairytale:first_blood
   ["Your accuracy was %.1f%% (+%d points)."] = "Twoja celność wynosiła %.1f%% (+%d punktów).", -- TargetPractice
   ["Your accuracy was %.1f%%."] = "Twoja celność wynosiła %.1f%%.", -- Basic_Training_-_Bazooka, TargetPractice
---   ["Your ammo is limited this time."] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["Your ammo is limited this time."] = "Twoja amunicja jest teraz ograniczona.", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["Your deaths will be avenged, Cannibals!"] = "Wasze śmierci zostaną pomszczone, Kanibale!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Your deaths will be avenged, Natives!"] = "Wasze śmierci zostaną pomszczone, Tubylcy!", -- A_Classic_Fairytale:enemy
   ["Your death will not be in vain, Dense Cloud!"] = "Twoja śmierć nie pójdzie na marne, Gęsta Chmuro!", -- A_Classic_Fairytale:shadow
@@ -2982,7 +2885,7 @@
   ["You're on your way to freeing your tribe!"] = "Jesteś na swojej drodze, by uwolnić twoje plemię!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["You're pathetic! You are not worthy of my attention..."] = "Jesteś żałosny! Nie jesteś godzien mojej uwagi...", -- A_Classic_Fairytale:shadow
   ["You're probably wondering why I bought you back..."] = "Pewnie zastanawiacie się, dlaczego sprowadziłem was z powrotem...", -- A_Classic_Fairytale:backstab
---   ["You're probably wondering why I brought you back ..."] = "", -- A_Classic_Fairytale:backstab
+  ["You're probably wondering why I brought you back ..."] = "Prawdopodobnie się zastanawiasz dlaczego cię sprowadziłem z powrotem...", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Your escape took you %d turns."] = "Twoja ucieczka zajęła ci %d tur.", -- A_Space_Adventure:desert02
   ["You're so brave! I feel safe with you."] = "Jesteś taki odważny! Czuję się przy tobie bezpieczna.", -- A_Classic_Fairytale:epil
   ["You're some piece of hypocrite junkie!"] = "Jesteś kawałkiem hipokryckiego ćpuna!", -- A_Classic_Fairytale:queen
@@ -2992,7 +2895,7 @@
   ["Your fastest victory so far: %d rounds"] = "Twoja najszybsza wygrana jak dotąd: %d rund", -- A_Space_Adventure:death02, A_Space_Adventure:fruit03
   ["Your first destination is the moon in order to get more fuel."] = "Twój pierwszy cel to księżyc, żeby zdobyć więcej paliwa.", -- A_Space_Adventure:cosmos
   ["Your hedgehog died!"] = "Twój jeż umarł!", -- User_Mission_-_That_Sinking_Feeling
---   ["Your hedgehog has been revived!"] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Movement, Basic_Training_-_Rope
+  ["Your hedgehog has been revived!"] = "Twój jeż został ożywiony!", -- Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Grenade, Basic_Training_-_Movement, Basic_Training_-_Rope
   ["Your hedgehog was panicly afraid of the water and decided to go in a safe distance of %d from it."] = "Twój jeż panicznie obawiał się wody i zdecydował udać się na bezpieczną odległość %d od niej.", -- ClimbHome
   ["Your height over time"] = "Twoja wysokość ponad czasem", -- ClimbHome
   ["Your hogs must survive!"] = "Twoje jeże muszą przeżyć!", -- A_Classic_Fairytale:journey
@@ -3002,7 +2905,7 @@
   ["Your rank: %s"] = "Twoja ranga: %s", -- User_Mission_-_RCPlane_Challenge
   ["You saved %d of 8 Hapless Hogs."] = "Uratowałeś %d z 8 Nieszczęśliwych Jeży.", -- User_Mission_-_That_Sinking_Feeling
   ["You see, hedgehog spikes are very, very valuable."] = "Widzisz, kolce jeża są bardzo, bardzo cenne.", -- A_Classic_Fairytale:queen
---   ["You see the wind strength at the bottom right corner."] = "", -- Basic_Training_-_Bazooka
+  ["You see the wind strength at the bottom right corner."] = "Możesz zobaczyć siłę wiatru w prawym dolnym rogu.", -- Basic_Training_-_Bazooka
   ["You should have known that we don't rely on meatbags!"] = "Powinienieś wiedzieć, że nie polegamy na mięsnych workach!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["You should know this more than anyone, Leaks!"] = "Powinieneś to wiedzieć lepiej niż wszyscy, Przecieku!", -- A_Classic_Fairytale:queen
   ["You speak great truth, Hannibal. Here, take a sip!"] = "Mówisz wielką prawdę, Hannibalu. Masz, weź łyka!", -- A_Classic_Fairytale:epil
@@ -3017,9 +2920,9 @@
   ["You win!"] = "Wygrywasz!", -- Big_Armory
   ["You won't believe what happened to me!"] = "Nie uwierzysz, co mi się przytrafiło!", -- A_Classic_Fairytale:backstab
   ["Yuck! I bet they'll keep worshipping her even after I save the village!"] = "Fuj! Założę się, że dalej będą ją czcić, nawet jak uratuję wioskę.", -- A_Classic_Fairytale:family
-  ["Yumme Gunpowder"] = "Pyszny Proch Strzelniczy", -- 
+  ["Yumme Gunpowder"] = "Pyszny Proch Strzelniczy",
   ["Zealandia"] = "Zelandia", -- Continental_supplies
-  ["Zombie"] = "Zombie", -- 
+  ["Zombie"] = "Zombie",
   ["Zombi"] = "Zombi", -- portal
   ["'Zooka Team"] = "Bazookinierzy",
   ["Zook"] = "Zook", -- Target_Practice_-_Bazooka_easy, Target_Practice_-_Bazooka_hard
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt	Mon Jul 30 19:23:28 2018 +0200
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt	Mon Jul 30 20:38:01 2018 +0200
@@ -61,8 +61,9 @@
 00:57=Guma
 00:58=Mina powietrzna
 00:59=Gumowa kaczuszka
+00:60=Minigun
 
-01:00=Wczytywanie …
+01:00=Wczytywanie...
 01:01=Remis
 01:02=%1 wygrywają!
 01:03=Głośność %1%
@@ -89,12 +90,23 @@
 01:24=Auto-kamera: włączona
 01:25=Wciśnij przycisk celu, by zaznaczyć cel
 01:26=To narzędzie jest niedostępne w Nagłej Śmierci
-; E.g. “+25” when gaining health from crate or vampirism
 01:27=+%1
 01:28=Puste!
+01:29=Nieznany klawisz
+01:30=%1 i %2 wygrywają!
+01:31=%1, %2 i %3 wygrywają!
+01:32=%1, %2, %3 i %4 wygrywają!
+01:33=%1, %2, %3, %4 i %5 wygrywają!
+01:34=%1, %2, %3, %4, %5 i %6 wygrywają!
+01:35=%1, %2, %3, %4, %5, %6 i %7 wygrywają!
+01:36=Każdy wygrywa!
+01:37=%1 odchodzi.
+01:38=%1 powraca.
+01:39=%1 automatycznie pomija turę.
+01:40=%1 klatek na sekundę
 
-; Event messages
-; Hog (%1) died
+; Zdarzenia
+; Jeż (%1) umiera
 02:00=%1 kopnął w kalendarz!
 02:00=%1 ujrzał światło!
 02:00=%1 nie zobaczy już niczego więcej!
@@ -162,7 +174,7 @@
 02:00=%1 został zabity na śmierć
 02:00=%1 mógł nie fikać
 
-; Hog (%1) drowned
+; Jeż (%1) utonął
 02:01=%1 robi za łódź podwodną!
 02:01=%1 udaje Titanica!
 02:01=%1 pływa jak kamień!
@@ -221,7 +233,7 @@
 02:01=%1, uważaj na rekiny!
 02:01=%1 ma bardzo ważne spotkanie na dnie oceanu
 
-; Round starts
+; Początek rundy
 02:02=Walczmy!
 02:02=Cel! Pal!
 02:02=Rozpoczynajmy walkę!
@@ -274,7 +286,7 @@
 02:02=Nie odczuwaj strachu!
 02:02=Bądź odważny i podbijaj!
 
-; Round ends (team/clan %1 wins)
+; Koniec rundy (wygrywa drużyna %1)
 02:03=%1 wygrywają!
 02:03=%1 są zwycięzcami!
 02:03=%1 zmiażdżyli konkurencję!
@@ -282,14 +294,14 @@
 02:03=%1 byli po prostu lepsi
 02:03=Drużynie %1 nikt nie podskoczy
 
-; Round ends (draw)
+; Koniec rundy (remis)
 02:04=Remis
 02:04=Ale nudy, remis
 02:04=Nikt nie wygrywa, remis
 02:04=Wszyscy martwi. Dobrze.
 02:04=Gdzie znikły wszystkie jeże?
 
-; New health crate
+; Spada apteczka
 02:05=Przybyła pomoc!
 02:05=Medyk!
 02:05=Paczka z życiem specjalnie dla Ciebie!
@@ -312,7 +324,7 @@
 02:05=Na zdrowie!
 02:05=Szczepionka!
 
-; New ammo crate
+; Spada amunicja
 02:06=Więcej broni!
 02:06=Posiłki!
 02:06=Ciekawe jaka broń się tam kryje?
@@ -339,7 +351,7 @@
 02:06=Gadżety!
 02:06=Odjazdowy sprzęt!
 
-; New utility crate
+; Spadają narzędzia
 02:07=Czas na narzędzia!
 02:07=To może się przydać...
 02:07=Narzędzia!
@@ -354,7 +366,7 @@
 02:07=Zestaw Małego Majsterkowicza
 02:07=Darmowa paczka narzędzi!
 
-; Hog (%1) skips his turn
+; Jeż (%1) pomija turę
 02:08=%1 jest taki nudny...
 02:08=%1 próbuje się skupić
 02:08=%1 jest leniwy
@@ -401,7 +413,7 @@
 02:08=%1 nie chce połamać sobie igieł
 02:08=%1 ma stracha
 
-; Hog (%1) hurts himself only
+; Jeż (%1) uderzył tylko siebie
 02:09=%1 powinien potrenować celowanie!
 02:09=%1 najwidoczniej nienawidzi samego siebie
 02:09=%1 stoi po złej stronie!
@@ -447,7 +459,7 @@
 02:09=%1 szuka atencji
 02:09=%1 twierdzi, że strzelanie do wrogów jest za mało hipsterskie
 
-; Home run: Hog (%1) uses baseball bat to throw other hog far out of the left/right map bounds
+; Home run: Jeż (%1) wyrzuca innego jeża kijem bejsbolowym bardzo daleko
 02:10=Home Run!
 02:10=To ptak? To samolot?
 02:10=Jeżyk idzie w odstawkę!
@@ -458,7 +470,7 @@
 02:10=%1 daje popis machania kijem
 02:10=%1 wysyła jeże zwiedzać kosmos
 
-; Hog (%1) has to leave (team is gone)
+; Jeż (%1) znika (drużyna odeszła)
 02:11=%1 musi iść spać!
 02:11=%1 ma ważniejsze sprawy na głowie
 02:11=Żegnamy Cię, %1
@@ -470,7 +482,7 @@
 02:11=%1 zamienił się w... nic
 02:11=%1 osiągnął wyższą formę egzystencji
 
-; Hog (%1) was poisoned
+; Jeż (%1) został zatruty
 02:12=%1 czuje się chory
 02:12=%1 chyba ma grypę
 02:12=%1 złapał jakieś paskudztwo
@@ -480,7 +492,7 @@
 02:12=%1 toczy wewnętrzny bój z groźnym wirusem
 02:12=Miejmy nadzieję, że to nie jest zaraźliwe
 
-; Hog (%1) was resurrected by the Resurrector utility
+; Jeż (%1) został ożywiony Wskrzeszaczem
 02:13=%1 został wskrzeszony
 02:13=%1 powraca z grobu
 02:13=%1 udaje Jezusa
@@ -491,7 +503,7 @@
 02:13=%1 pokonał Śmierć i wraca
 02:13=%1 został wyrzucony z piekła
 
-; Hog (%1) explodes after an kamikaze attack
+; Jeż (%1) wybucha po ataku Kamikaze
 02:14=%1 umiera z honorem
 02:14=%1 znalazł odlotowy sposób, by umrzeć
 02:14=%1 zabija siebie i innych
@@ -500,13 +512,13 @@
 02:14=%1 poświęcił się dla ogółu!
 02:14=%1 zginął za słuszną sprawę
 
-; Hog (%1) returned from time-travel with the time box
+; Jeż (%1) wraca z pudła czasoprzestrzennego
 02:15=%1 wraca z wędrówki w czasie
 02:15=%1 jest z powrotem w naszych czasach
 02:15=%1 wraca do teraźniejszości
 02:15=%1, gdzie ty byłeś?
 
-; Hog (%1) runs out of turn time (not shown in infinite attack mode)
+; Jeżowi (%1) kończy się czas tury
 02:16=%1 był za wolny
 02:16=%1 twierdzi, że czas tury to tylko konstrukt społeczny
 02:16=%1 zapomniał zaatakować
@@ -522,7 +534,7 @@
 02:16=%1 wymyślił genialny plan, w którym zabrakło ataku
 02:16=%1 nie jest zbyt szybki
 
-; King (%1) has died
+; Król (%1) umarł (tryb króla)
 02:17=%1 nie żyje! Wiwat %1!
 02:17=%1 był dobrym królem... był
 02:17=Jak na króla, %1 był słabeuszem
@@ -595,6 +607,7 @@
 03:57=Narzędzie
 03:58=Latająca bomba zbliżeniowa
 03:59=Pływająca bomba
+03:60=Ostateczna broń palna
 
 ; Weapon Descriptions (use | as line breaks)
 04:00=Atakuj przeciwników zwykłym granatem.|Wybuchnie kiedy zapalnik skończy odliczanie.|1-5: Ustawia zapalnik|Atak: Przytrzymaj by rzucić z większą siłą
@@ -657,6 +670,7 @@
 04:57=Tworzy elastyczne paski wykonane z gumy,|od których jeże i inne rzeczy odbijają się|bez obrażeń przy upadku.|Lewo/Prawo: Zmiana orientacji paska|Kursor: Umieść pasek w aktualnej pozycji
 04:58=Ta mina będzie się swobodnie unisić w powietrzu i|podążać za jeżami, które się do niej zblizą.|Jej eksplozja jest jednakże mniejsza niż miny przeciwpiechotnej.|Atak: Przytrzymaj by rzucić z większą siłą
 04:59=Wyślij te brudne jeże popływać! Ta słodka, mała, piskliwa|gumowa kaczuszka zdolna jest pływać po wodzie i będzie|płynąć z wiaterm. Wybucha, kiedy uderzy w ziemię, więc|upewnij się, że zrzucasz ją z klifu lub innego bezpiecznego|miejsca.|Atak: Upuść kaczuszkę
+04:60=Wywołaj deszcz pocisków na swoich wrogów!|A oni myśleli, że są bezpieczni za potrójną|warstwą belek.|Atak: Strzel z pełną mocą|Góra/Dół: Kontynuuj celowanie
      
 ; Game goal strings
 05:00=Ustawienia gry
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/tips_pl.xml	Mon Jul 30 19:23:28 2018 +0200
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/tips_pl.xml	Mon Jul 30 20:38:01 2018 +0200
@@ -12,7 +12,7 @@
   <tip>Hedgewars jest darmową grą o otwartym kodzie, którą tworzymy w naszym wolnym czasie. Jeśli ją lubisz, wspomóż nas małą wpłatą lub wnieś w nią trochę własnej pracy!</tip>
   <tip>Hedgewars jest darmową grą o otwartym kodzie, którą tworzymy w naszym wolnym czasie. Jeśli tylko chcesz, rozdaj ją swojej rodzinie i kolegom!</tip>
   <tip>Hedgewars jest darmową grą o otwartym kodzie, którą tworzymy w naszym wolnym czasie, tylko dla zabawy! Poznaj twórcó na <a href="irc://irc.freenode.net/hedgewars">#hedgewars</a>!</tip>
-  <tip>Od czasu do czasu będą organizowane mistrzostwa. Będą one ogłaszane z wyprzedzeniem na <a href="https://www.hedgewars.org/">https://www.hedgewars.org/</a>.</tip>
+  <tip>Od czasu do czasu będą organizowane mistrzostwa. Będą one ogłaszane z wyprzedzeniem na <a href="http://www.hedgewars.org/">http://www.hedgewars.org/</a>.</tip>
   <tip>Hedgewars jest dostępne w wielu językach. Jeśli brakuje tłumaczenia w twoim języku bądź jest ono niekompletne, nie bój się z nami skontaktować!</tip>
   <tip>Hedgewars może być uruchomione na różnych systemach operacyjnych, takich jak Microsoft Windows, Mac OS X, oraz GNU/Linux.</tip>
   <tip>Zawsze możesz zmieniać ustawienia gry w opcjach gry lokalnej lub sieciowej. Nie musisz ciągle używać tzw. "Szybkiej gry".</tip>
@@ -26,7 +26,7 @@
   <tip>Żaden jeż nie został ranny w czasie tworzenia tej gry.</tip>
   <tip>Hedgewars jest darmową grą o otwartym kodzie źródłowym, którą tworzymy w naszym wolnym czasie. Jeśli ktokolwiek sprzedał Tobie tę grę, powinieneś upomnieć się o swoje pieniądze!</tip>
   <tip>Jeśli podłączysz jeden lub więcej gamepadów przed włączeniem gry, będziesz mieć możliwość przypisania klawiszy, by sterować swoimi jeżami.</tip>
-  <tip>Stwórz konto na <a href="https://www.hedgewars.org/">https://www.hedgewars.org/</a>, by zapobiec używania twojego ulubionego nicku przez innych na oficjalnym serwerze.</tip>
+  <tip>Stwórz konto na <a href="http://www.hedgewars.org/">http://www.hedgewars.org/</a>, by zapobiec używania twojego ulubionego nicku przez innych na oficjalnym serwerze.</tip>
   <tip>Jeśli twoja karta nie wspiera sprzętowego przyspieszania OpenGL, spróbuj uaktualnić swoje sterowniki.</tip>
   <tip>Są trzy różne rodzaje skoku możliwe do wykonania. Naciśnij [wysoki skok] dwa razy by zrobić bardzo wysoki skok w tył.</tip>
   <tip>Boisz się upadku z krawędzi terenu? Przytrzymaj klawisz [precyzyjnego celowania], by obrócić się w [lewo] lub [prawo] bez ruszenia się z miejsca.</tip>
@@ -40,7 +40,7 @@
   <tip>Dystans, który ciasto może przebyć, zależy od terenu, który ma do przebycia. Użyj [ataku] by zdetonować je wcześniej.</tip>
   <tip>Miotacz ognia jest śmiercionośną bronią ale może być użyty również jako narzędzie do kopania tuneli.</tip>
   <tip>Chcesz wiedzieć kto tworzy tę grę? Kliknij logo w głównym menu, by zobaczyć autorów.</tip>
-  <tip>Lubisz Hedgewars? Zostań fanem na <a href="https://www.facebook.com/Hedgewars">Facebooku</a> lub obserwuj nas na <a href="https://twitter.com/hedgewars">Twitterze</a>!</tip>
+  <tip>Lubisz Hedgewars? Zostań fanem na <a href="http://www.facebook.com/Hedgewars">Facebooku</a> lub obserwuj nas na <a href="http://twitter.com/hedgewars">Twitterze</a>!</tip>
   <tip>Możesz rysować własne nagrobki, czapki, flagi lub nawet mapy albo motywy! Miej na uwadze by udostępnić je każdemu, kto będzie grał z Tobą przez sieć.</tip>
   <tip>Chcesz nosić wymarzoną czapkę? Wspomóż nas pieniężnie, a my zrobimy specjalną czapkę tylko dla Ciebie!</tip>
   <tip>Pamiętaj o aktualizowaniu sterowników, by zapobiec problemom z grami.</tip>
@@ -51,7 +51,7 @@
   <tip>Orzeł czy reszka? Wpisz "/rnd" w poczekalni, a się dowiesz. "/rnd kamień papier nożyce" również działa!</tip>
   <tip>Niewybuchy nie są niegroźne. Mimo, że ich zapalnik jest zepsuty, nadal mogą wybuchnąć, jeśli za mocno oberwą!</tip>
   <tip>Miłość jest gorąca! Użyj uwodzenia, by roztopić zamrożone jeże.</tip>
-  <tip>Dym wydostający się z beczek, to znak, że mają mało "zdrowia" i nawet mała ilość obrażeń może spowodować ich eksplozję.</tip>
+  <tip>Dym wydostający się z beczek to znak, że mają mało "zdrowia" i nawet mała ilość obrażeń może spowodować ich eksplozję.</tip>
   <tip>Beczki zaczynają z 60 punktami zdrowia i otrzymują obrażenia jak jeże, więc wymagają trochę uderzeń zanim wybuchną.</tip>
   <tip>Potrzebujesz więcej sprężystej mocy? Zmień siłę odbicia granatów, bomb odłamkowych, starego sera i min, wciskając przyciski czasu, gdy trzymasz [precyzyjne celowanie].</tip>
   <tip>Zapomniałeś cele lub modyfikatory podczas gry? Wcinij przycisk pauzy lub wyjścia, by je znowu przejrzeć!</tip>
@@ -78,7 +78,7 @@
   <tip>Trzymaj bezpieczny dystans od latających min! Kiedy taka mina zacznie cię ścigać, trudno będzie uciec bez narzędzi.</tip>
   <tip>Latające miny wybuchają po ćwiartce czasu ustawionego dla zwykłych min.</tip>
   <tip>Kiedy tasak w terenie otrzyma 30 lub więcej obrażeń na raz, jest szansa, że spadnie. Szansa ta zwiększa się z obrażeniami.</tip>
-  <tip>Uważaj na wiatr, ponieważ ma wpływ płomienie i niektóre pociski.</tip>
+  <tip>Uważaj na wiatr, ponieważ ma wpływ na płomienie i niektóre pociski.</tip>
   <tip>Użyj palnika, by pchać jeże i miny z długim zapalnikiem.</tip>
   <tip>Wbiegnięcie palnikiem w beczkę to wybuchowa recepta na katastrofę!</tip>
   <tip>Wszelkie znalezione błędy w tłumaczeniu lub sugestie poprawek, proszę pisać w tym temacie na forum: <a href="https://www.hedgewars.org/node/6864">https://www.hedgewars.org/node/6864</a>. Tłumaczenie nie jest tworzone przez profesjonalistów, tylko przez ochotników w wolnym czasie, więc zawsze może zawierać błędy.</tip>