translation update
authorszczur
Tue, 06 Sep 2011 10:37:32 -0400
changeset 5791 685e08579f0d
parent 5790 75ffa050c4f9
child 5792 a876df9730aa
translation update
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts
share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua
share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Tue Sep 06 13:36:10 2011 +0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Tue Sep 06 10:37:32 2011 -0400
@@ -16,15 +16,15 @@
   <name>DrawMapWidget</name>
   <message>
     <source>File error</source>
-    <translation type="unfinished">Błąd pliku</translation>
+    <translation>Błąd pliku</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot open file &apos;%1&apos; for writing</source>
-    <translation type="unfinished">Nie można otworzyć &apos;%1&apos; do zapisu</translation>
+    <translation>Nie można otworzyć &apos;%1&apos; do zapisu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot read file &apos;%1&apos;</source>
-    <translation type="unfinished">Nie można odczytać pliku &apos;%1&apos;</translation>
+    <translation>Nie można odczytać pliku &apos;%1&apos;</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -128,6 +128,14 @@
     <comment>File Types</comment>
     <translation>Zapisana gra</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Demo name</source>
+    <translation type="unfinished">Nazwa demo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Demo name:</source>
+    <translation type="unfinished">Nazwa demo:</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HWGame</name>
@@ -298,14 +306,17 @@
   </message>
   <message>
     <source>Nickname</source>
-    <translation type="unfinished">Nick</translation>
+    <translation>Nick</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Some one already uses
 your nickname %1
 on the server.
 Please pick another nickname:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ktoś właśnie używa
+tego nicku %1
+na serwerze.
+Przoszę wybrać nowy nick:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -362,7 +373,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">Anuluj</translation>
+    <translation>Anuluj</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -516,7 +527,7 @@
   <message>
     <source>Some weapons might do only low damage but they can be a lot more devastating in the right situation. Try to use the Desert Eagle to knock multiple hedgehogs into the water.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation>Niektóre z broni zadają mało punktów obrażeń jednak użyte w odpowiednim momencie mogą pokazać swój pazur. Na przykład spróbuj użyć pistoletu do strącania swoich przeciwników do wody.</translation>
+    <translation type="unfinished">Niektóre z broni zadają mało punktów obrażeń jednak użyte w odpowiednim momencie mogą pokazać pazur. Na przykład spróbuj użyć pistoletu by strącić swoich przeciwników do wody.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>If you&apos;re unsure what to do and don&apos;t want to waste ammo, skip one round. But don&apos;t let too much time pass as there will be Sudden Death!</source>
@@ -561,17 +572,17 @@
   <message>
     <source>From time to time there will be official tournaments. Upcoming events will be announced at http://www.hedgewars.org/ some days in advance.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation>Od czasu do czasu będą organizowane mistrzostwa. Będą one ogłaszane z wyprzedzeniem na http://www.hedgewars.org/ .</translation>
+    <translation type="unfinished">Od czasu do czasu będą organizowane mistrzostwa. Będą one ogłaszane z wyprzedzeniem na http://www.hedgewars.org/ .</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars is available in many languages. If the translation in your language seems to be missing or outdated, feel free to contact us!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation>Hedgewars jest dostępne w wielu językach. Jeśli brakuje tłumaczenia w twoim języku bądź jest ono wybrakowane, nie bój się z nami skontaktować!</translation>
+    <translation type="unfinished">Hedgewars jest dostępne w wielu językach. Jeśli brakuje tłumaczenia w twoim języku bądź jest ono niekompletne, nie bój się z nami skontaktować!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars can be run on lots of different operating systems including Microsoft Windows, Mac OS X and Linux.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation>Hedgewars może być uruchomione na różnych systemach operacyjnych takich jak Microsoft Windows, MacOS X oraz Linux.</translation>
+    <translation type="unfinished">Hedgewars może być uruchomione na różnych systemach operacyjnych takich jak Microsoft Windows, MacOS X, FreeBSD oraz Linux.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Always remember you&apos;re able to set up your own games in local and network/online play. You&apos;re not restricted to the &apos;Simple Game&apos; option.</source>
@@ -606,7 +617,7 @@
   <message>
     <source>Especially while playing online be polite and always remember there might be some minors playing with or against you as well!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation>Bądź kulturalny grając w internecie oraz pamiętaj o tym, że w Hedgewars mogą grać także młodsze osoby!</translation>
+    <translation type="unfinished">Bądź kulturalny grając przez internet. Pamiętaj o tym, że w Hedgewars mogą grać także młodsze osoby!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Special game modes such as &apos;Vampirism&apos; or &apos;Karma&apos; allow you to develop completely new tactics. Try them in a custom game!</source>
@@ -646,7 +657,7 @@
   <message>
     <source>Connect one or more gamepads before starting the game to be able to assign their controls to your teams.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation>Jeśli podłączysz jeden lub więcej gamepadów przed włączeniem gry, będziesz miał możliwość przypisania klawiszy by sterować swoimi jeżami.</translation>
+    <translation type="unfinished">Jeśli podłączysz jeden lub więcej gamepadów przed włączeniem gry będziesz miał możliwość przypisania klawiszy by sterować swoimi jeżami.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Create an account on %1 to keep others from using your most favourite nickname while playing on the official server.</source>
@@ -761,12 +772,12 @@
   <message>
     <source>You&apos;re able to associate Hedgewars related files (savegames and demo recordings) with the game to launch them right from your favorite file or internet browser.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation>Możesz powiązać typy plików związane z Hedgewars (zapisy gier i dema) by móc je uruchamiać potem bezpośrednio z ulubionego menedżera plików bądź przeglądarki internetowej.</translation>
+    <translation type="unfinished">Możesz powiązać typy plików związane z Hedgewars (zapisy gier i dema) by móc je uruchamiać bezpośrednio z ulubionego menedżera plików bądź przeglądarki internetowej.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Want to save ropes? Release the rope in mid air and then shoot again. As long as you don&apos;t touch the ground you&apos;ll reuse your rope without wasting ammo!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation>Chcesz zaoszczędzić liny? Odłącz ją będąc w powietrzu, a potem wypuść ją ponownie. Tak długo jak nie dotkniesz ziemi, będziesz używał pojedynczego naboju!</translation>
+    <translation type="unfinished">Chcesz zaoszczędzić liny? Odłącz ją będąc w powietrzu, a potem wypuść ją ponownie. Dopóki nie dotkniesz ziemi, będziesz używał pojedynczego naboju!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can find your Hedgewars configuration files under &quot;Library/Application Support/Hedgewars&quot; in your home directory. Create backups or take the files with you, but don&apos;t edit them by hand.</source>
@@ -781,17 +792,21 @@
   <message>
     <source>The Windows version of Hedgewars supports Xfire. Make sure to add Hedgewars to its game list so your friends can see you playing.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Wersja Hedgewars dla systemu Windows wspiera XFire. Upewnij się, że dodałeś Hedgewars do listy gier by Twoi znajomi mogli zobaczyć Ciebie w czasie gry.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Use the Molotov or Flame Thrower to temporary keep hedgehogs from passing terrain such as tunnels or platforms.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Użyj koktajlu Mołotowa lub Miotacza ognia by powstrzymać przeciwnika przed przedostaniem się przez tunele lub platformy.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Homing Bee can be tricky to use. Its turn radius depends on its velocity, so try to not use full power.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Pszczoła potrafi być ciężka w użyciu. Jej promień skrętu zależy od prędkości lotu, więc nie staraj się nie używać pełnej mocy podczas strzału.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Downloadable Content</source>
+    <translation type="unfinished">Dodatki do pobrania</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -820,15 +835,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error</source>
-    <translation type="unfinished">Błąd</translation>
+    <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please enter room name</source>
-    <translation type="unfinished">Wprowadź nazwę pokoju</translation>
+    <translation>Wprowadź nazwę pokoju</translation>
   </message>
   <message>
     <source>OK</source>
-    <translation type="unfinished">OK</translation>
+    <translation>OK</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1050,10 +1065,10 @@
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>%1 players online</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>%1 gracz online</numerusform>
+      <numerusform>%1 graczy online</numerusform>
+      <numerusform>%1 graczy online</numerusform>
     </translation>
   </message>
 </context>
@@ -1081,7 +1096,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Add an indestructable border around the terrain</source>
-    <translation>Dodaje niezniszczalną ramkę dookoła terenu</translation>
+    <translation type="obsolete">Dodaje niezniszczalną ramkę dookoła terenu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Lower gravity</source>
@@ -1177,7 +1192,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Teams in each clan take successive turns sharing their turn time.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zespoły wykonują swoje tury po kolei dzieląc czas pomiędzy siebie.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Add an indestructible border around the terrain</source>
+    <translation type="unfinished">Dodaje niezniszczalną ramkę dookoła terenu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Add an indestructible border along the bottom</source>
+    <translation type="unfinished">Dodaje na dole niezniszczalną ramkę</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1274,7 +1297,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Update</source>
-    <translation type="unfinished">Odśwież</translation>
+    <translation>Zmień</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1416,67 +1439,67 @@
   </message>
   <message>
     <source>Disabled</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Wyłączone</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Cyan</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Czerwone/Błękitne</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cyan/Red</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Błękitne/Czerwone</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Blue</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Czerwone/Niebieskie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Blue/Red</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Niebieskie/Czerwone</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Green</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Czerwone/Zielone</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Green/Red</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Zielone/Czerwone</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Obok siebie</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Top-Bottom</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Góra-dół</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wiggle</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Trzęsący się obraz</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Cyan grayscale</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Czer/Błęk w odc. szar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cyan/Red grayscale</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Błęk/Czer w odc. szar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Blue grayscale</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Czer/Nieb w odc. szar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Blue/Red grayscale</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Nieb/Czer w odc. szar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Green grayscale</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Czer/Ziel w odc. szar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Green/Red grayscale</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Ziel/Czer w odc. szar</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1726,19 +1749,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Stereo rendering</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Wyświetlanie w 3D</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Game Options</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Opcje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Style</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Tryb gry</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheme</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Schemat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Password</source>
@@ -1746,7 +1769,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>% Get Away Time</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Czas na ucieczkę w %</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2113,7 +2136,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Tag Team</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Zespół</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Add Bottom Border</source>
+    <translation type="unfinished">Ddoaj ramkę na dole</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua	Tue Sep 06 13:36:10 2011 +0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua	Tue Sep 06 10:37:32 2011 -0400
@@ -1,29 +1,29 @@
 locale = {
   [":("] = ":(",
   ["!!!"] = "!!!",
---   ["..."] = "",
---   ["Accuracy Bonus!"] = "",
---   ["a Hedgewars mini-game"] = "", -- Space_Invasion, The_Specialists
+  ["..."] = "...",
+  ["Accuracy Bonus!"] = "Bonus za celność",
+  ["a Hedgewars mini-game"] = "Mini gra", -- Space_Invasion, The_Specialists
   ["Aiming Practice"] = "Potrenuj celność",
---   ["Ammo"] = "",
---   ["Ammo Depleted!"] = "",
---   ["Ammo Maniac!"] = "",
---   ["Available points remaining: "] = "",
+  ["Ammo"] = "Amunicja",
+  ["Ammo Depleted!"] = "Koniec amunicji!",
+  ["Ammo Maniac!"] = "Nabojowy Maniak!",
+  ["Available points remaining: "] = "Pozostały następujące punkty: ",
   ["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Uderzaj piłkami w swoich przeciwników|i strącaj ich do wody!",
   ["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Uderzaj swoich przekiwników|wyrzucając przez kosz, poza mapę!",
   ["Bazooka Training"] = "Trening bazooki",
   ["Best laps per team: "] = "Najszybsze okrążenie drużyny: ",
---   ["Best Team Times: "] = "",
+  ["Best Team Times: "] = "Najlepszy czas zespołów",
   ["Bloody Rookies"] = "Żółtodzioby",
---   ["BOOM!"] = "",
+  ["BOOM!"] = "BUM!",
   ["Boom!"] = "BUM!",
---   ["Boss defeated!"] = "",
---   ["Boss Slayer!"] = "",
+  ["Boss defeated!"] = "Boss pokonany!",
+  ["Boss Slayer!"] = "Pogromca bossów",
   ["CAPTURE THE FLAG"] = "PRZECHWYĆ FLAGĘ",
---   ["Careless"] = "",
---   ["Clumsy"] = "",
+  ["Careless"] = "Nieostrożny",
+  ["Clumsy"] = "Fajtłapa",
   ["Codename: Teamwork"] = "Kryptonim: Praca zespołowa",
---   ["Complete the track as fast as you can!"] = "",
+  ["Complete the track as fast as you can!"] = "Ukończ trasę tak szybko jak tylko potrafisz!",
   ["Congratulations!"] = "Gratulacje",
   ["Congratulations! You've eliminated all targets|within the allowed time frame."] = "Gratulacje! Zniszczyłeś wszystkie cele przed upłynięciem czasu.", 
   ["Control pillars to score points."] = "Kontroluj filary by zdobyć punkty",
@@ -33,143 +33,143 @@
   ["Dangerous Ducklings"] = "Niebezpieczne Kaczory",
 --   ["Deadweight"] = "",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
---   ["Destroy invaders to score points."] = "",
---   ["Drone Hunter!"] = "",
+  ["Destroy invaders to score points."] = "Zabijaj najeźdźców by zdobyć punkty.",
+  ["Drone Hunter!"] = "Łowca dronów",
 --   ["Drowner"] = "",
---   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
---   ["Each turn you get one random weapon"] = "",
+  ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "Z każdą turą dostaniesz 1-3 bronie",
+  ["Each turn you get one random weapon"] = "Z każdą turą dostaniesz losową broń",
   ["Eliminate all enemies"] = "Wyeliminuj wszystkich przeciwników",
   ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Zniszcz wszystkie cele zanim upłynie czas.|W tej misji masz nieskończoną ilość amunicji.", 
   ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Zabij Truciciela zanim skończy się czas",
   ["Eliminate the Blue Team"] = "Zniszcz niebieską drużynę",
---   ["Eliminate the enemy specialists."] = "",
-  ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "Rozwal Jednostkę 3378 | Twoja drużyna musi przetrwać",
+  ["Eliminate the enemy specialists."] = "Weliminuj specjalistów wroga.",
+  ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- Rozwal Jednostkę 3378 |- Twoja drużyna musi przetrwać",
   ["Enjoy the swim..."] = "Popływaj trochę...",
---   ["[Enter]"] = "",
+  ["[Enter]"] = "[Enter]",
   ["Fastest lap: "] = "Najszybsze okrążenie: ",
   ["Feeble Resistance"] = "Ruch Oporu",
---   ["Fire"] = "",
+  ["Fire"] = "Ogień",
   ["Flag captured!"] = "Flaga przechwycona!",
   ["Flag respawned!"] = "Flaga przywrócona!",
   ["Flag returned!"] = "Flaga odzyskana!",
---   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
---   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
---   ["Game Modifiers: "] = "",
+  ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "Flagi i baza zostaną umieszzcone tam gdzie zespół zakończy swą pierwszą turę.",
+  ["GAME BEGUN!!!"] = "GRA ROZPOCZĘTA!!!",
+  ["Game Modifiers: "] = "Modyfikatory: ",
   ["GAME OVER!"] = "KONIEC GRY!",
   ["Game Started!"] = "Gra Rozpoczęta",
   ["Get on over there and take him out!"] = "Dostań się tam i go wykończ!",
---   ["Goal"] = "",
+  ["Goal"] = "Gol",
   ["GO! GO! GO!"] = "RUCHY! RUCHY! RUCHY!",
   ["Good birdy......"] = "Dooobry ptaszek...",
   ["Good luck out there!"] = "Powodzenia!",
---   ["GOTCHA!"] = "",
---   ["Hahahaha!"] = "",
---   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
---   ["Hapless Hogs"] = "",
---   [" Hapless Hogs left!"] = "",
+  ["GOTCHA!"] = "MAM CIĘ!",
+  ["Hahahaha!"] = "Hahahaha!",
+  ["Haha, now THAT would be something!"] = "Haha, to było by COŚ",
+  ["Hapless Hogs"] = "Nieszczęsne Jeże",
+  [" Hapless Hogs left!"] = " Nieszczęsne Jeże pozostały",
 --   ["Heavy"] = "",
   ["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Koszykówka",
   ["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Knockball",
---   ["Heh, it's not that bad."] = "",
---   ["Hit Combo!"] = "",
+  ["Heh, it's not that bad."] = "Heh, nie jest aż tak źle.",
+  ["Hit Combo!"] = "Combo!",
   ["Hmmm..."] = "Hmmmm...",
   ["Hooray!"] = "Hurraaa!",
   ["Hunter"] = "Strzelec", 
   ["Instructor"] = "Instruktor", 
---   ["invaders destroyed"] = "",
---   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "",
---   ["Jumping is disabled"] = "",
+  ["invaders destroyed"] = "najeźdzców zniszczonych",
+  ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "Jak to dobrze, że Nagła Śmierć jest dopiero za 99 tur...",
+  ["Jumping is disabled"] = "Skakanie jest niemożliwe",
 --   ["Kamikaze Expert!"] = "",
---   ["KILLS"] = "",
---   ["[Left Shift]"] = "",
+  ["KILLS"] = "Zabicia",
+  ["[Left Shift]"] = "[Lewy Shift]",
   ["Listen up, maggot!!"] = "Słuchaj mnie, gnido!",
   ["|- Mines Time:"] = "|- Czas detonacji min:",
   ["MISSION FAILED"] = "MISJA ZAKOŃCZONA NIEPOWODZENIEM", 
---   ["MISSION SUCCESS"] = "",
+  ["MISSION SUCCESS"] = "MISJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM",
   ["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISJA POWIODŁA SIĘ", 
---   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "",
---   ["Multi-shot!"] = "",
---   ["Nameless Heroes"] = "",
---   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
+  ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "Poruszanie się: [Góra], [Dół], [Lewo], [Prawo]",
+  ["Multi-shot!"] = "Wielokrotny strzał",
+  ["Nameless Heroes"] = "Bezimienni Bohaterowie",
+  ["NEW CLAN RECORD: "] = "NOWY REKORD ZESPOŁU: ",
   ["NEW fastest lap: "] = "NOWE najszybsze okrążenie: ",
---   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
---   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
+  ["NEW RACE RECORD: "] = "NOWY REKORD WYŚCIGU: ",
+  ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "BRAK PUNKTÓW ORIENTACYJNYCH",
   ["Not So Friendly Match"] = "Mecz Nie-Do-Końca Towarzyski", 
   ["Oh no! Just try again!"] = "Ojojoj! Spróbuj jeszcze raz!", 
   ["Oh no! Time's up! Just try again."] = "Ajajaj! Koniec czasu! Spróbuj jeszcze raz.", 
   ["Operation Diver"] = "Operacja Nurek",
   ["Opposing Team: "] = "Przeciwna drużyna",
   ["Pathetic Hog #%d"] = "Załosny Jeż #%d",
---   ["Per-Hog Ammo"] = "",
---   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
---   ["points"] = "", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
+  ["Per-Hog Ammo"] = "Oddzielna amunicja dla jeży",
+  ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "Postaw więcej punktów orientacyjnych za pomocą [Entera]",
+  ["points"] = "punkty", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
   ["Poison"] = "Truciciel",
---   ["Power Remaining"] = "",
---   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
+  ["Power Remaining"] = "pkt. energii pozostało",
+  ["Press [Precise] to skip intro"] = "Naciśnij [Precyzyjne celowanie] by pominąć intro",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Przynieś flagę wroga do swojej bazy by zdobyć punkt | - Pierwszy kto zrobi to 3 razy, wygrywa | - Punkt zdobywasz tylko gdy twoja flaga znajduje się w bazie | - Jeże upuszczą flagę gdy zostaną zabite bądź utopione | - Upuszczona flaga może być przywrócona lub przechwycona ponownie | - Jeże odradzają się po śmierci",
---   ["Round Limit"] = "",
---   ["Rounds Complete"] = "",
+  ["Round Limit"] = "Ilość rund",
+  ["Rounds Complete"] = "Koniec",
   ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "ZASADY GRY [Naciśnij ESC by zobaczyć]",    
---   ["s|"] = "",
---   ["Save as many hapless hogs as possible!"] = "",
---   ["SCORE"] = "",
+  ["s|"] = "s|",
+  ["Save as many hapless hogs as possible!"] = "Uratuj jak najwięcej nieszczęsnych jeży",
+  ["SCORE"] = "PUNKTY",
   ["sec"] = "sek",
   ["See ya!"] = "Do zobaczenia!",
---   ["s"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
---   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
---   ["Shield Depleted"] = "",
---   ["Shield is fully recharged!"] = "",
---   ["Shield Master!"] = "",
---   ["Shield Miser!"] = "",
---   ["Shield OFF:"] = "",
---   ["Shield ON:"] = "",
---   ["Shield Seeker!"] = "",
+  ["s"] = "s", -- GaudyRacer, Space_Invasion
+  ["Shield boosted! +30 power"] = "Osłona ulepszona: +30 energii",
+  ["Shield Depleted"] = "Straciłeś Osłonę",
+  ["Shield is fully recharged!"] = "Osłona całkowicie naładowana",
+  ["Shield Master!"] = "Mistrz Osłony!",
+  ["Shield Miser!"] = "Osłonowy skąpiec!",
+  ["Shield OFF:"] = "Osłona WYŁĄCZONA:",
+  ["Shield ON:"] = "Osłona WŁĄCZONA:",
+  ["Shield Seeker!"] = "Zdobywca osłon!",
   ["Shotgun Team"] = "Strzelcy",
   ["Shotgun Training"] = "Trening strzelecki",
---   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
---   ["Silly"] = "",
+  ["Shots Left: "] = "Pozostało strzałów: ", -- GaudyRacer, Tumbler
+  ["Silly"] = "Głuptas",
 --   ["Sinky"] = "",
   ["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s utonął i drużyna %d|dostała punkt karny!| |Punktacja:", 
   ["%s is out and Team %d|scored a point!| |Score:"] = "%s utonął i drużyna %d|zdobyła punkt!| |Punktacja:", 
   ["Sniper Training"] = "Trening Snajperski",
   ["Sniperz"] = "Snajperzy",
---   ["Sponge"] = "",
+  ["Sponge"] = "Gąbka",
   ["Spooky Tree"] = "Straszne drzewo",
---   ["STATUS UPDATE"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
---   ["Switched to "] = "",
+  ["STATUS UPDATE"] = "WYNIKI", -- GaudyRacer, Space_Invasion
+  ["Switched to "] = "Przełączono na ",
   ["Team %d: "] = "Drużyna %d: ",
---   ["Team Scores"] = "", -- Control, Space_Invasion
+  ["Team Scores"] = "Punktacja(?)", -- Control, Space_Invasion
 --   ["That Sinking Feeling"] = "",
   ["That was pointless."] = "To było bezcelowe",
   ["The enemy is hiding out on yonder ducky!"] = "Na tamtej kaczce ukrywa się nasz przeciwnik!",
   ["The flag will respawn next round."] = "Flaga pojawi się ponownie przy następnej rundzie.",
---   ["The Nameless One"] = "",
---   ["THE SPECIALISTS"] = "",
+  ["The Nameless One"] = "Bezimienny",
+  ["THE SPECIALISTS"] = "SPECJALIŚCI",
 --   ["This rain is really something..."] = "",
---   ["TIME: "] = "",
+  ["TIME: "] = "CZAS: ",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
---   ["Time Extended!"] = "",
---   ["Time Left: "] = "",
---   ["Toggle Shield"] = "",
+  ["Time Extended!"] = "Dodatkowy Czas!",
+  ["Time Left: "] = "Pozostały czas: ",
+  ["Toggle Shield"] = "Wł/Wył Osłonę",
   ["Toxic Team"] = "Toksyczny zespół", 
---   ["TRACK COMPLETED"] = "",
---   ["Track Time: "] = "",
+  ["TRACK COMPLETED"] = "UKOŃCZONO TRASĘ",
+  ["Track Time: "] = "Czas: ",
   ["TrophyRace"] = "TrophyRace",
   ["T_T"] = "T_T",
---   ["Turn Time"] = "",
+  ["Turn Time"] = "Długość Tury",
   ["Unit 3378"] = "Jednostka 3378",
 --   ["Unlimited Attacks"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
   ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Użyj liny by jak najszybciej dotrzec od startu do mety",
---   ["v.06"] = "",
+  ["v.06"] = "v.06",
   ["Victory for the "] = "Zwycięstwo przypadło",
---   ["Waypoint placed."] = "",
---   ["Weapons Reset"] = "",
---   ["WINNING TIME: "] = "",
---   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "",
+  ["Waypoint placed."] = "Postawiono punkt orientacyjny",
+  ["Weapons Reset"] = "Bronie odnawiają się",
+  ["WINNING TIME: "] = "ZWYCIĘSKI CZAS: ",
+  ["You'd almost swear the water was rising!"] = "Przysiągłbym, że woda zdaje się podnosić!",
   ["You have SCORED!!"] = "Zdobyłeś PUNKT",
---   ["You saved"] = "",
+  ["You saved"] = "Uratowałeś",
   ["You've failed. Try again."] = "Przegrałeś. Spróbuj jeszcze raz",
   ["You've reached the goal!| |Time: "] = "Dotarłeś do celu!| |Czas: ",
   ["'Zooka Team"] = "Bazookinierzy",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt	Tue Sep 06 13:36:10 2011 +0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pl.txt	Tue Sep 06 10:37:32 2011 -0400
@@ -52,10 +52,10 @@
 00:49=Wskrzeszacz
 00:50=Wiertniczy nalot
 00:51=Kula błotna
-00:52=Nie wybrano broń
+00:52=Nie wybrano broni
 00:53=TARDIS
-00:54=Struktura
-00:55=Land Spray
+00:54=Budynek
+00:55=Miotacz błota
 
 01:00=Walczmy!
 01:01=Remis
@@ -72,6 +72,12 @@
 01:12=To już ostatnia runda przed Nagłą Śmiercią!
 01:13=Zostało %1 rund do Nagłej Śmierci!
 01:14=Bądź gotów, %1!
+01:15=Delikatne
+01:16=Słabe
+01:17=Normalne
+01:18=Duże
+01:19=Ekstremalne
+01:20=%1 odbicie
 
 ; Event messages
 ; Hog (%1) died
@@ -469,12 +475,11 @@
 02:10=To było odlotowe!
 
 ; Hog (%1) has to leave (team is gone)
-02:11=%1 musi iść do łóżka!
-02:11=%1 wydaje się zbyt zajęty, by grać
-02:11=Zostałeś zajęty zamrozić dla jeża, %1
-02:11=Źłe gry przestała, albo nie działa.
-02:11=%1 awaria z gracza
-02:11=Belka go, Szkot!
+02:11=%1 musi iść spać!
+02:11=%1 ma ważniejsze sprawy na głowie
+02:11=Żegnamy Cię, %1
+02:11=KSZSZ, KSZZ. Jest tam ktoś po drugiej stronie?
+02:11=%1 nie ma zamiaru dłużej grać
 02:11=%1 musi odejść
 
 ; Weapon Categories
@@ -532,7 +537,8 @@
 03:51=Znalezione na ziemi
 03:52=UNUSED
 03:53=Typ 40
-03:54=Zbudować coś
+03:54=Zbuduj coś przydatnego
+03:55=Narzędzie
 
 ; Weapon Descriptions (use | as line breaks)
 04:00=Atakuj przeciwników zwykłym granatem.|Wybuchnie kiedy zapalnik skończy odliczanie.|1-5: Ustawia zapalnik|Atak: Przytrzymaj by rzucić z większą siłą
@@ -582,9 +588,15 @@
 04:44=To nie jest zwykły ser. To broń biologiczna!|Wybuch z pewnością nie będzie potężny, ale gdy|licznik dojdzie do zera, chmura gazu zatruje|każdego nieszczęśnika który będzie w pobliżu|1-5: Ustawia zapalnik|Atak: Przytrzymaj by rzucić z większą siłą
 04:45=Wszystkie lekcje fizyki w końcu się opłaciły!|Wystrzel niszczącą sinusoidalną falę|która przechodzi przez teren i uderza|w twoich przeciwników|Uważaj! Ta broń ma kopa!|Atak: Strzelaj
 04:46=Pokrywa twoich wrogów ognistą powłoką.|Czy ktoś zamawiał pieczonego jeża?|Atak: Aktywuj|Góra/Dół: Celowanie|Lewo/Prawo: Ustaw prędkość wystrzeliwania
-04:47=Podwójna zabawa z podwójną ilością lepkich min.|Spróbuj wywołać reakcję łańcuchową lub chroń|samego siebie (albo zrób obydwie rzeczy na raz!)|Atak: Przytrzymaj by rzucić z większą siłą (dwa razy)
+04:47=Podwój zabawę z pomocą 2 lepkich min.|Spróbuj wywołać reakcję łańcuchową lub chroń|samego siebie (albo zrób obydwie rzeczy na raz!)|Atak: Przytrzymaj by rzucić z większą siłą (dwa razy)
 04:48=Czyż walenie jeży po głowach nie|jest zabawne? Dobre uderzenie|z młotka zabierze 1/3 życia|przeciwnika i wkopie go w podłoże|Atak: Uderz
 04:49=Wskrześ swoich przyjaciół!|Jednakże uważaj byś nie pomógł swojemu wrogowi.|Atak: Przytrzymaj by powoli przywracać życie|Góra: Przyspiesz wskrzeszanie
+04:50=Wezwij szwadron śmiercionośnych wierteł|by wykurzyć kogoś z kryjówki. Po użyciu|zostanie zrzuconych 6 wiertniczych bomb|wkręcających się w podłoże|Lewo/Prawo: Określ kierunek ataku|Kursor: Wybierz miejsce zrzutu
+04:51=Obrzuć kogoś błotem! Broń ta nie zadaje dużych|obrażeń ale może gogoś zepchnąć z krawędzi!|Atak: Przytrzymaj by strzelić z większą siłą
+04:52=UNUSED
+04:53=Wybierz się na podróż w czasie i przestrzeni|zostawiając innne jeże na polu walki.|Bądź przygotowany na powrót w dowolnym momencie.|Gdy rozpocznie się|Nagła Śmierć lub większość jeży zostanie wybita.|Uwaga. Nie zadziała podczas Nagłej Śmierci,|gdy jesteś sam, lub jeśli jesteś Królem.
+04:54=INCOMPLETE                                                                   
+04:55=Wystrzel strumień kleistej mazi.|Buduj mosty, zasypuj wrogów, ztykaj tunele.|Uważaj by nie zasypać samego siebie!
 
 ; Game goal strings
 05:00=Ustawienia gry
@@ -608,4 +620,4 @@
 05:18=Tura nie kończy się po wykonaniu ataku
 05:19=Uzbrojenie zostaje przywrócone przy kolejnej turze
 05:20=Każdy z jeży ma oddzielne uzbrojenie
-05:21=Zespół Tag: Zespoły w klanie na kolejnych kolejkach|Wspólna Godzina: Drużyny w akcji raz z kolei klanu
+05:21=Zespół: Zespoły w klanie wykonują tury po kolei|Wspólny czas: Czas jest wspólny dla każdej drużyny w zespole