A hopefully reliable lua update. If I clobber anything, well, there's always file history ;)
authornemo
Sat, 10 Sep 2011 21:23:12 -0400
changeset 5844 fdf22a4843f7
parent 5843 8c5168e3194c
child 5845 b20a1e0a0e7e
A hopefully reliable lua update. If I clobber anything, well, there's always file history ;)
share/hedgewars/Data/Locale/cs.lua
share/hedgewars/Data/Locale/de.lua
share/hedgewars/Data/Locale/es.lua
share/hedgewars/Data/Locale/fr.lua
share/hedgewars/Data/Locale/it.lua
share/hedgewars/Data/Locale/ko.lua
share/hedgewars/Data/Locale/lt.lua
share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua
share/hedgewars/Data/Locale/pt_BR.lua
share/hedgewars/Data/Locale/pt_PT.lua
share/hedgewars/Data/Locale/sk.lua
share/hedgewars/Data/Locale/stub.lua
share/hedgewars/Data/Locale/sv.lua
share/hedgewars/Data/Locale/uk.lua
share/hedgewars/Data/Locale/zh_CN.lua
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/cs.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/cs.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -3,12 +3,19 @@
    ["!!!"] = "!!!",
    ["..."] = "...",
    ["Accuracy Bonus!"] = "Bonus za přesnost!",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
    ["a Hedgewars mini-game"] = "Hedgewars mini-hra", -- Space_Invasion, The_Specialists
    ["Aiming Practice"] = "Trénink přesnosti", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
+   ["Ammo Depleted!"] = "Munice vyčerpána!",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
+   ["Ammo Maniac!"] = "Muniční maniak!",
    ["Ammo"] = "Munice",
-   ["Ammo Depleted!"] = "Munice vyčerpána!",
-   ["Ammo Maniac!"] = "Muniční maniak!",
    ["Available points remaining: "] = "Zbývá bodů:",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
    ["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Odpal míčky na své nepřátele|a odstrč je do vody!",
    ["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Odpal protivníky skrz|koše a pryč z mapy!",
    ["Bazooka Training"] = "Trénink s bazukou",
@@ -21,6 +28,7 @@
    ["Boss Slayer!"] = "Velitel zabit!",
    ["CAPTURE THE FLAG"] = "ZAJMI VLAJKU",
    ["Careless"] = "Neopatrný",
+--   ["Change Weapon"] = "",
    ["Clumsy"] = "Nešikovný",
    ["Codename: Teamwork"] = "Krycí jméno: Týmová práce",
    ["Complete the track as fast as you can!"] = "Dokonči trasu tak rychle, jak můžeš!",
@@ -28,12 +36,14 @@
    ["Congratulations! You've eliminated all targets|within the allowed time frame."] = "Gratuluji! Eliminoval jsi všechny cíle|během stanoveného limitu", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
    ["Control pillars to score points."] = "Obsaď všechny sloupy, abys dostal body.",
    ["Cybernetic Empire"] = "Kybernetická říše",
+   ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "ZATRACENĚ, ZELENÁČI! VYPADNI Z MOJI HLAVY!",
    ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "ZATRACENĚ, ZELENÁČI!",
-   ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "ZATRACENĚ, ZELENÁČI! VYPADNI Z MOJI HLAVY!",
    ["Dangerous Ducklings"] = "Nebezpečná káčátka",
    ["Deadweight"] = "Mrtvá váha",
+--   ["Demolition is fun!"] = "",
    ["Depleted Kamikaze!"] = "Vyčerpaný sebevrah!",
    ["Destroy invaders to score points."] = "Znič nájezdníky k získání bodů.",
+--   ["Double Kill!"] = "",
    ["Drone Hunter!"] = "Lovec trubců!",
    ["Drowner"] = "Utopenec",
    ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "Každý tah dostaneš 1-3 náhodné zbraně",
@@ -42,8 +52,11 @@
    ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Znič všechny cíle, než ti vyprší čas.|Na tuto misi máš neomezeně munice.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
    ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Odstraň Otravu, než vyprší čas.",
    ["Eliminate the Blue Team"] = "Znič modrý tým",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
    ["Eliminate the enemy specialists."] = "Zabij nepřátelské specialisty",
    ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- Znič Jednotku 3378 |- Slabý odpor musí přežít",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
    ["Enjoy the swim..."] = "Užij si plavání...",
    ["[Enter]"] = "[Enter]",
    ["Fastest lap: "] = "Nejrychlejší kolo: ",
@@ -53,6 +66,9 @@
    ["Flag respawned!"] = "Vlajka obnovena!",
    ["Flag returned!"] = "Vlajka navrácena!",
    ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "Vlajky a domovské základny budou umístěny tam, kde každý tým skončí svůj první tah.",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
    ["GAME BEGUN!!!"] = "HRA ZAČALA!!!",
    ["Game Modifiers: "] = "Herní modifikátory: ",
    ["GAME OVER!"] = "KONEC HRY!",
@@ -62,11 +78,15 @@
    ["GO! GO! GO!"] = "Běž! Běž! Běž!",
    ["Good birdy......"] = "Hodný ptáček......",
    ["Good luck out there!"] = "Hodně štěstí tam venku!",
+--   ["Good so far!"] = "",
+--   ["Good to go!"] = "",
    ["GOTCHA!"] = "Mám tě!",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
    ["Hahahaha!"] = "Hahahaha!",
    ["Haha, now THAT would be something!"] = "Haha, tak TOHLE bude něco!",
+   [" Hapless Hogs left!"] = "Nešťastný ježek odešel!",
    ["Hapless Hogs"] = "Nešťastný ježek",
-   [" Hapless Hogs left!"] = "Nešťastný ježek odešel!",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
    ["Heavy"] = "Těžký",
    ["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Basketbal",
    ["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars=Vybíjená",
@@ -80,19 +100,28 @@
    ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "To je dobře, že NÁHLÁ SMRT je 99 tahů vzdálená...",
    ["Jumping is disabled"] = "Skákání je vypnuto",
    ["Kamikaze Expert!"] = "Expert na sebevraždy!",
+--   ["Keep it up!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
    ["KILLS"] = "ÚLOVKY",
+--   ["Last Target!"] = "",
    ["[Left Shift]"] = "[Levý shift]",
    ["Listen up, maggot!!"] = "Poslouchej, bídný červe!!",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
    ["|- Mines Time:"] = "|- Časovač min:", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
    ["MISSION FAILED"] = "MISE NEÚSPĚŠNÁ", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
+   ["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISE ÚSPĚŠNÁ", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
    ["MISSION SUCCESS"] = "MISE ÚSPĚŠNÁ",
-   ["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISE ÚSPĚŠNÁ", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
    ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "Pohyb: [nahoru], [dolu], [vlevo], [vpravo]",
    ["Multi-shot!"] = "Vícenásobná rána!",
    ["Nameless Heroes"] = "Bezejmenní hrdinové",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
    ["NEW CLAN RECORD: "] = "NOVÝ KLANOVÝ REKORD: ",
    ["NEW fastest lap: "] = "NOVÉ nejrychlejší kolo: ",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
    ["NEW RACE RECORD: "] = "NOVÝ TRAŤOVÝ REKORD: ",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
    ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "NEDOSTATEK NAVIGAČNÍCH BODŮ",
    ["Not So Friendly Match"] = "Ne moc přátelský zápas", -- Basketball, Knockball
    ["Oh no! Just try again!"] = "Ale ne! Prostě to zkus znovu!", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -100,23 +129,24 @@
    ["Operation Diver"] = "Operace potápěč",
    ["Opposing Team: "] = "Protivníkův tým: ",
    ["Pathetic Hog #%d"] = "Žalostný ježek #%d",
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
    ["Per-Hog Ammo"] = "Individuální munice",
    ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "Umísti více navigačních bodů pomocí klávesy [enter]",
    ["points"] = "body", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
    ["Poison"] = "Otrava",
    ["Power Remaining"] = "Zbývající energie",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
    ["Press [Precise] to skip intro"] = "Stiskni [přesnost] pro přeskočení",
    ["Race complexity limit reached."] = "Dosažen limit složitosti závodu.",
    [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Dones nepřátelskou vlajku do své základny k získání bodů | - První tým se třemi ukořistěními vítězí | - Můžeš bodovat, pokud je tvá vlajka v základně | - Ježci pustí vlajku, pokud jsou zabiti, nebo utopeni | - Upuštěná vlajka může být navrácena, nebo opět zajmuta | - Ježci jsou po smrti oživeni",
    ["Round Limit"] = "Limit kol",
    ["Rounds Complete"] = "Dokončených kol",
    ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "PRAVIDLA HRY [Stiskni ESC pro prohlédnutí]",
-   ["s|"] = "s|",
    ["Save as many hapless hogs as possible!"] = "Zachraň tolik nešťastných ježků, kolik jen můžeš!",
    ["SCORE"] = "SKÓRE",
    ["sec"] = "vt.", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
    ["See ya!"] = "Uvidíme se!",
-   ["s"] = "s", -- GaudyRacer, Space_Invasion
+--   ["selected!"] = "",
    ["Shield boosted! +30 power"] = "Štít posílen! +30 energie",
    ["Shield Depleted"] = "Štít vyčerpán",
    ["Shield is fully recharged!"] = "Štít je plně dobit",
@@ -128,6 +158,7 @@
    ["Shotgun Team"] = "Brokovnicový tým",
    ["Shotgun Training"] = "Trénink s brokovnicí",
    ["Shots Left: "] = "Zbývá střel: ", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
    ["Silly"] = "Hloupý",
    ["Sinky"] = "Propadlý",
    ["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s je venku a tým %d|má penaltu!| |Skóre:", -- Basketball, Knockball
@@ -136,6 +167,8 @@
    ["Sniperz"] = "Snajpři",
    ["Sponge"] = "Mycí houba",
    ["Spooky Tree"] = "Strašidelný strom",
+   ["s|"] = "s|",
+   ["s"] = "s", -- GaudyRacer, Space_Invasion
    ["STATUS UPDATE"] = "AKTUALIZACE STAVU", -- GaudyRacer, Space_Invasion
    ["Switched to "] = "Přepnut na ",
    ["Team %d: "] = "Tým %d: ",
@@ -146,26 +179,33 @@
    ["The flag will respawn next round."] = "Vlajka se obnoví příští kolo.",
    ["The Nameless One"] = "Bezejmenný",
    ["THE SPECIALISTS"] = "SPECIALISTÉ",
+--   ["This one's tricky."] = "",
    ["This rain is really something..."] = "Tenhle déšť je opravdu něco...",
    ["TIME: "] = "ČAS: ",
    ["Timed Kamikaze!"] = "Časovaná sebevražda!",
    ["Time Extended!"] = "Čas prodloužen!",
-   ["Time Left: "] = "Zbývá času: ",
+--   ["Time Extension"] = "",
    ["Toggle Shield"] = "Přepnout štít",
    ["Toxic Team"] = "Jedovatý tým", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
    ["TRACK COMPLETED"] = "TRASA KOMPLETNÍ",
    ["Track Time: "] = "Čas na trati: ",
    ["TrophyRace"] = "Závod o trofej",
    ["T_T"] = "T_T",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
    ["Turn Time"] = "Čas kola",
+--   ["Unit"] = "",
    ["Unit 3378"] = "Jednotka 3378",
+--   ["Unit 835"] = "",
    ["Unlimited Attacks"] = "Neomezeně útoků",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
    ["User Challenge"] = "Výzva",
    ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Použij lano a dostaň se ze startu do cíle, jak nejrychleji umíš!",
    ["v.06"] = "v.06",
    ["Victory for the "] = "Vítězství pro ", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
    ["Waypoint placed."] = "Navigační bod umístěn.",
    ["Weapons Reset"] = "Zbraně obnoveny",
+--   ["Well done."] = "",
+--   ["Will this ever end?"] = "",
    ["WINNING TIME: "] = "VÍTĚZNÝ ČAS: ",
    ["You'd almost swear the water was rising!"] = "Přísahal bys, že voda stoupá!",
    ["You have SCORED!!"] = "SKÓROVAL jsi!!",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/de.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/de.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -3,12 +3,19 @@
 --   ["!!!"] = "",
 --   ["..."] = "",
 --   ["Accuracy Bonus!"] = "",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
 --   ["a Hedgewars mini-game"] = "", -- Space_Invasion, The_Specialists
 	["Aiming Practice"] = "Zielübung", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
+--   ["Ammo Depleted!"] = "",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
+	["Ammo Maniac!"] = "Munitionsverrückter!",
 	["Ammo"] = "Munition",
-	["Munition!"] = "Munition erschöpft!",
-	["Ammo Maniac!"] = "Munitionsverrückter!",
 	["Available points remaining: "] = "Verfügbare Punkte verbleibend:",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
 	["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Schlage Bälle auf deine Widersacher|und lass sie ins Meer fallen!",
 	["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Schlage deine Widersacher durch|die Körbe und aus der Karte hinaus!",
 	["Bazooka Training"] = "Bazooka-Training",
@@ -21,6 +28,7 @@
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
 --   ["CAPTURE THE FLAG"] = "",
 --   ["Careless"] = "",
+--   ["Change Weapon"] = "",
 --   ["Clumsy"] = "",
 --   ["Codename: Teamwork"] = "",
 --   ["Complete the track as fast as you can!"] = "",
@@ -28,13 +36,14 @@
 	["Congratulations! You've eliminated all targets|within the allowed time frame."] = "Gratulation! Du hast alle Ziele innerhalb der|verfügbaren Zeit ausgeschaltet.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 --   ["Control pillars to score points."] = "",
 --   ["Cybernetic Empire"] = "",
+	["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "VERDAMMT, REKRUT! RUNTER VON MEINEM KOPF!",
 	["DAMMIT, ROOKIE!"] = "VERDAMMT, REKRUT!",
-	["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "VERDAMMT, REKRUT! RUNTER VON MEINEM KOPF!",
 --   ["Dangerous Ducklings"] = "",
 --   ["Deadweight"] = "",
 	["Demolition is fun!"] = "Zerstörung macht Spaß!",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
 --   ["Destroy invaders to score points."] = "",
+--   ["Double Kill!"] = "",
 --   ["Drone Hunter!"] = "",
 --   ["Drowner"] = "",
 --   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
@@ -43,8 +52,11 @@
 	["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Eliminiere alle Ziele bevor die Zeit ausläuft.|Du hast in dieser Mission unbegrenzte Munition.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 --   ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "",
 --   ["Eliminate the Blue Team"] = "",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
 --   ["Eliminate the enemy specialists."] = "",
 --   ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
 	["Enjoy the swim..."] = "Viel Spaß beim Schwimmen...",
 --   ["[Enter]"] = "",
 --	["Fastest lap: "] = "",
@@ -54,6 +66,9 @@
 --   ["Flag respawned!"] = "",
 --   ["Flag returned!"] = "",
 --   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
 --   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
 --   ["Game Modifiers: "] = "",
 --   ["GAME OVER!"] = "",
@@ -64,11 +79,14 @@
 --   ["Good birdy......"] = "",
 --   ["Good luck out there!"] = "",
 	["Good so far!"] = "Gut soweit!",
+--   ["Good to go!"] = "",
 --   ["GOTCHA!"] = "",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
 --   ["Hahahaha!"] = "",
 --   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
 	["Hapless Hogs"] = "Glücklose Igel",
 	[" Hapless Hogs left!"] = " Glücklose Igel verbleibend!",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
 --   ["Heavy"] = "",
 	["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Basketball",
 	["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Knockball",
@@ -81,22 +99,30 @@
 --   ["invaders destroyed"] = "",
 --   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "",
 --   ["Jumping is disabled"] = "",
+--   ["Kamikaze Expert!"] = "",
 	["Keep it up!"] = "Weiter so!",
---   ["Kamikaze Expert!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
 --   ["KILLS"] = "",
 	["Last Target!"] = "Letzte Zielscheibe!",
 --   ["[Left Shift]"] = "",
 	["Listen up, maggot!!"] = "Aufgepasst, du Made!!",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
 --   ["|- Mines Time:"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["MISSION FAILED"] = "", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["MISSION SUCCESS"] = "",
 --   ["MISSION SUCCESSFUL"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "",
 --   ["Multi-shot!"] = "",
+	["Munition!"] = "Munition erschöpft!",
 --   ["Nameless Heroes"] = "",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
 --   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
 --	["NEW fastest lap: "] = "",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
 --   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
 --   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
 	["Not So Friendly Match"] = "Kein-so-Freundschaftsspiel", -- Basketball, Knockball
 --   ["Oh no! Just try again!"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -104,11 +130,13 @@
 --   ["Operation Diver"] = "",
 --   ["Opposing Team: "] = "",
 --   ["Pathetic Hog #%d"] = "",
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
 	["points"] = "Punkte", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
 	["Poison"] = "Gift",
 --   ["Power Remaining"] = "",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
 --   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = "",
@@ -120,6 +148,7 @@
 --   ["SCORE"] = "",
 --   ["sec"] = "", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
 	["See ya!"] = "Mach's gut!",
+--   ["selected!"] = "",
 --   ["s"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
 --   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
 --   ["Shield Depleted"] = "",
@@ -132,6 +161,7 @@
 	["Shotgun Team"] = "Schrotflinten-Team",
 	["Shotgun Training"] = "Schrotflinten-Training",
 --   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
 	["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s ist draußen und Team %d|erhält eine Strafe!| |Punktestand:", -- Basketball, Knockball
@@ -155,16 +185,20 @@
 --   ["TIME: "] = "",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
 --   ["Time Extended!"] = "",
---   ["Time Left: "] = "",
+--   ["Time Extension"] = "",
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 --   ["Toxic Team"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
 --   ["Track Time: "] = "",
 --	["TrophyRace"] = "",
 --   ["T_T"] = "",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
 --   ["Turn Time"] = "",
+--   ["Unit"] = "",
 --   ["Unit 3378"] = "",
+--   ["Unit 835"] = "",
 --   ["Unlimited Attacks"] = "",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 --	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "",
 --   ["v.06"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/es.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/es.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -3,12 +3,19 @@
 	[":("] = ":(",
 	["!!!"] = "!!!",
 --   ["Accuracy Bonus!"] = "",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
 --   ["a Hedgewars mini-game"] = "", -- Space_Invasion, The_Specialists
 	["Aiming Practice"] = "Practica tu puntería", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 --   ["Ammo"] = "",
 --   ["Ammo Depleted!"] = "",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
 --   ["Ammo Maniac!"] = "",
 --   ["Available points remaining: "] = "",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
 	["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "¡Batea pelotas hacia tus enemigos|y hazlos caer al agua!",
 	["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "¡Batea a tus enemigos fuera del campo de juego|a través de las canastas laterales!",
 	["Bazooka Training"] = "Entrenamiento con bazuca",
@@ -21,6 +28,7 @@
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
 	["CAPTURE THE FLAG"] = "Capturar la bandera",
 --   ["Careless"] = "",
+--   ["Change Weapon"] = "",
 --   ["Clumsy"] = "",
 	["Codename: Teamwork"] = "Nombre en clave: Trabajo en equipo",
 --   ["Complete the track as fast as you can!"] = "",
@@ -32,8 +40,10 @@
 	["DAMMIT, ROOKIE!"] = "¡MALDITA SEA, RECLUTA!",
 	["Dangerous Ducklings"] = "Patitos peligrosos",
 --   ["Deadweight"] = "",
+--   ["Demolition is fun!"] = "",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
 --   ["Destroy invaders to score points."] = "",
+--   ["Double Kill!"] = "",
 --   ["Drone Hunter!"] = "",
 --   ["Drowner"] = "",
 --   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
@@ -42,8 +52,11 @@
 	["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Destruye todos los objetivos antes de que se agote el tiempo.|La munición en esta misión es ilimitada.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 	["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Acaba con los Tóxicos antes de que se agote el tiempo",
 	["Eliminate the Blue Team"] = "Elimina al Equipo azul",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
 --   ["Eliminate the enemy specialists."] = "",
 	["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- Elimina a la Unidad 3378 |- Resustencia Fútil debe sobrevivir",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
 	["Enjoy the swim..."] = "Disfruta del baño...",
 --   ["[Enter]"] = "",
 	["Fastest lap: "] = "Vuelta rápida: ",
@@ -53,6 +66,9 @@
 	["Flag respawned!"] = "¡Bandera restablecida!",
 	["Flag returned!"] = "¡Bandera recuperada!",
 --   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
 --   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
 --   ["Game Modifiers: "] = "",
 	["GAME OVER!"] = "¡FIN DEL JUEGO!",
@@ -62,11 +78,15 @@
 	["GO! GO! GO!"] = "¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡VAMOS!",
 	["Good birdy......"] = "Buen pajarito......",
 	["Good luck out there!"] = "¡Buena suerte!",
+--   ["Good so far!"] = "",
+--   ["Good to go!"] = "",
 --   ["GOTCHA!"] = "",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
 --   ["Hahahaha!"] = "",
 --   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
 --   ["Hapless Hogs"] = "",
 --   [" Hapless Hogs left!"] = "",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
 --   ["Heavy"] = "",
 	["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Baloncesto",
 	["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Knockball",
@@ -80,9 +100,15 @@
 --   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "",
 --   ["Jumping is disabled"] = "",
 --   ["Kamikaze Expert!"] = "",
+--   ["Keep it up!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
 --   ["KILLS"] = "",
+--   ["Last Target!"] = "",
 --   ["[Left Shift]"] = "",
 	["Listen up, maggot!!"] = "¡Atento, escoria!",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
 --   ["|- Mines Time:"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 	["MISSION FAILED"] = "MISIÓN FALLIDA", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["MISSION SUCCESS"] = "",
@@ -90,9 +116,12 @@
 --   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "",
 --   ["Multi-shot!"] = "",
 --   ["Nameless Heroes"] = "",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
 --   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
 	["NEW fastest lap: "] = "NUEVA vuelta rápida: ",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
 --   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
 --   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
 	["Not So Friendly Match"] = "Partido no-tan-amistoso", -- Basketball, Knockball
 	["Oh no! Just try again!"] = "¡Oh, no! ¿Por qué no lo intentas de nuevo?", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -100,11 +129,13 @@
 	["Operation Diver"] = "Buzo",
 	["Opposing Team: "] = "Equipo enemigo: ",
 	["Pathetic Hog #%d"] = "Erizo patético #%d",
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
 --   ["points"] = "", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
 	["Poison"] = "Veneno",
 --   ["Power Remaining"] = "",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
 	[" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = "- Vuelve a tu base con la bandera enemiga para anotar un punto | - El equipo que anote 3 puntos gana | - Sólo se puede anotar si tu propia bandera está en tu base | - Los erizos resucitan cuando mueren",
@@ -117,6 +148,7 @@
 --   ["SCORE"] = "",
 --   ["sec"] = "", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
 	["See ya!"] = "¡Hasta otra!",
+--   ["selected!"] = "",
 --   ["s"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
 --   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
 --   ["Shield Depleted"] = "",
@@ -129,6 +161,7 @@
 	["Shotgun Team"] = "Escopeteros",
 	["Shotgun Training"] = "Entrenamiento con escopeta",
 --   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
 	["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "¡%s cayó y Equipo %d|anotó una falta!| |Puntuación:", -- Basketball, Knockball
@@ -147,26 +180,33 @@
 --   ["The flag will respawn next round."] = "",
 --   ["The Nameless One"] = "",
 --   ["THE SPECIALISTS"] = "",
+--   ["This one's tricky."] = "",
 --   ["This rain is really something..."] = "",
 --   ["TIME: "] = "",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
 --   ["Time Extended!"] = "",
---   ["Time Left: "] = "",
+--   ["Time Extension"] = "",
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 	["Toxic Team"] = "Tóxicos", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
 --   ["Track Time: "] = "",
 	["TrophyRace"] = "TrophyRace",
 	["T_T"] = "T_T",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
 --   ["Turn Time"] = "",
+--   ["Unit"] = "",
 	["Unit 3378"] = "Unidad 3378",
+--   ["Unit 835"] = "",
 --   ["Unlimited Attacks"] = "",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "¡Usa tu cuerda para llegar a la salida lo más rápido que puedas!",
 --   ["v.06"] = "",
 	["Victory for the "] = "La victoria es para", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
+--   ["Well done."] = "",
+--   ["Will this ever end?"] = "",
 --   ["WINNING TIME: "] = "",
 --   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "",
 	["You have SCORED!!"] = "¡Has anotado!",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/fr.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/fr.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -3,12 +3,19 @@
 --   ["!!!"] = "",
 --   ["..."] = "",
 --   ["Accuracy Bonus!"] = "",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
 --   ["a Hedgewars mini-game"] = "", -- Space_Invasion, The_Specialists
    ["Aiming Practice"] = "Entrainement de tir", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 --   ["Ammo"] = "",
 --   ["Ammo Depleted!"] = "",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
 --   ["Ammo Maniac!"] = "",
 --   ["Available points remaining: "] = "",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
    ["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Frappez vos ennemis à la batte|et envoyez-les à la mer !",
    ["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Frappez vos ennemis à la batte|, marquez des paniers ou envoyez-les à la mer !",
    ["Bazooka Training"] = "Entrainement au Bazooka",
@@ -21,6 +28,7 @@
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
    ["CAPTURE THE FLAG"] = "Capturez le drapeau !",
 --   ["Careless"] = "",
+--   ["Change Weapon"] = "",
 --   ["Clumsy"] = "",
    ["Codename: Teamwork"] = "Nom de code : Travail d'équipe",
 --   ["Complete the track as fast as you can!"] = "",
@@ -32,8 +40,10 @@
    ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "Et merde, recrue ! Dégage de me tête !",
    ["Dangerous Ducklings"] = "Canetons dangereux",
 --   ["Deadweight"] = "",
+--   ["Demolition is fun!"] = "",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
 --   ["Destroy invaders to score points."] = "",
+--   ["Double Kill!"] = "",
 --   ["Drone Hunter!"] = "",
 --   ["Drowner"] = "",
 --   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
@@ -42,8 +52,11 @@
    ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Éliminez toutes les cibles avant d'être à cours de temps.|Vos munitions sont illimitées pour cette mission.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
    ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Éliminez tout le Poison avant d'être à cours de temps.",
    ["Eliminate the Blue Team"] = "Éliminez l'équipe bleue",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
 --   ["Eliminate the enemy specialists."] = "",
    ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "Éliminez l'unité 3378|- Résistance Futile doit survivre",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
    ["Enjoy the swim..."] = "Profitez du bain ...",
 --   ["[Enter]"] = "",
    ["Fastest lap: "] = "Meilleur tour : ",
@@ -53,6 +66,9 @@
    ["Flag respawned!"] = "Drapeau réapparu",
    ["Flag returned!"] = "Drapeau récupéré",
 --   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
 --   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
 --   ["Game Modifiers: "] = "",
    ["GAME OVER!"] = "Fin du jeu ! ",
@@ -62,11 +78,15 @@
 --   ["GO! GO! GO!"] = "",
    ["Good birdy......"] = "Gentil oiseau ...",
    ["Good luck out there!"] = "Bonne chance pour sortir d'ici",
+--   ["Good so far!"] = "",
+--   ["Good to go!"] = "",
 --   ["GOTCHA!"] = "",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
 --   ["Hahahaha!"] = "",
 --   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
 --   ["Hapless Hogs"] = "",
 --   [" Hapless Hogs left!"] = "",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
 --   ["Heavy"] = "",
 --   ["Hedgewars-Basketball"] = "",
 --   ["Hedgewars-Knockball"] = "",
@@ -80,9 +100,15 @@
 --   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "",
 --   ["Jumping is disabled"] = "",
 --   ["Kamikaze Expert!"] = "",
+--   ["Keep it up!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
 --   ["KILLS"] = "",
+--   ["Last Target!"] = "",
 --   ["[Left Shift]"] = "",
    ["Listen up, maggot!!"] = "Écoutez, asticots",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
 --   ["|- Mines Time:"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
    ["MISSION FAILED"] = "Mission échouée", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["MISSION SUCCESS"] = "",
@@ -90,9 +116,12 @@
 --   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "",
 --   ["Multi-shot!"] = "",
 --   ["Nameless Heroes"] = "",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
 --   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
    ["NEW fastest lap: "] = "Nouveau meilleur temps",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
 --   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
 --   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
    ["Not So Friendly Match"] = "Match pas si amical", -- Basketball, Knockball
    ["Oh no! Just try again!"] = "Eh non ! Essayez encore ! ", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -100,11 +129,13 @@
 --   ["Operation Diver"] = "",
    ["Opposing Team: "] = "Équipe opposée",
    ["Pathetic Hog #%d"] = "Hérisson pathétique #%d",
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
    ["points"] = "points", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
    ["Poison"] = "Poison",
 --   ["Power Remaining"] = "",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
    [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = "Ramenez le drapeau ennemi à votre base pour marquer | -La première équipe à 3 captures gagne | - Vous marquez uniquement si votre drapeau est dans votre base | - Les hérissons vont lâcher le drapeau s'ils sont tués ou noyés | - Les drapeaux lâchés peuvent être ramenés ou recapturés | - Les hérissons réapparaissent quand ils sont tués",
@@ -116,6 +147,7 @@
 --   ["SCORE"] = "",
 --   ["sec"] = "", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
    ["See ya!"] = "Bye bye",
+--   ["selected!"] = "",
 --   ["s"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
 --   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
 --   ["Shield Depleted"] = "",
@@ -128,6 +160,7 @@
    ["Shotgun Team"] = "Équipe de choc",
    ["Shotgun Training"] = "Entrainement au fusil",
 --   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
    ["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s est dehors et l'équipe %d| reçoit une pénalité ! | |Score : ", -- Basketball, Knockball
@@ -146,26 +179,33 @@
    ["The flag will respawn next round."] = "Le drapeau va réapparaitre au prochain tour",
 --   ["The Nameless One"] = "",
 --   ["THE SPECIALISTS"] = "",
+--   ["This one's tricky."] = "",
 --   ["This rain is really something..."] = "",
 --   ["TIME: "] = "",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
 --   ["Time Extended!"] = "",
---   ["Time Left: "] = "",
+--   ["Time Extension"] = "",
 --   ["Toggle Shield"] = "",
    ["Toxic Team"] = "Équipe toxique", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
 --   ["Track Time: "] = "",
 --   ["TrophyRace"] = "",
 --   ["T_T"] = "",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
 --   ["Turn Time"] = "",
+--   ["Unit"] = "",
    ["Unit 3378"] = "Unité 3378",
+--   ["Unit 835"] = "",
 --   ["Unlimited Attacks"] = "",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
    ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Utilisez votre Corde Ninja pour aller du début à la fin aussi vite que vous pouvez !",
 --   ["v.06"] = "",
    ["Victory for the "] = "Victoire pour ", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
+--   ["Well done."] = "",
+--   ["Will this ever end?"] = "",
 --   ["WINNING TIME: "] = "",
 --   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "",
    ["You have SCORED!!"] = "Vous avez marqué !",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/it.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/it.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -3,12 +3,19 @@
 	[":("] = ":(",
 	["!!!"] = "!!!",
 --   ["Accuracy Bonus!"] = "",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
 --   ["a Hedgewars mini-game"] = "", -- Space_Invasion, The_Specialists
 	["Aiming Practice"] = "Pratica la tua mira", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 --   ["Ammo"] = "",
 --   ["Ammo Depleted!"] = "",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
 --   ["Ammo Maniac!"] = "",
 --   ["Available points remaining: "] = "",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
 	["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Lancia delle palle ai tuoi nemici|e spingili in acqua!",
 	["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Manda (colpendoli) i tuoi nemici|in acqua attraverso i canestri laterali!",
 	["Bazooka Training"] = "Addestramento con il Bazooka",
@@ -21,6 +28,7 @@
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
 	["CAPTURE THE FLAG"] = "Cattura la Bandiera",
 --   ["Careless"] = "",
+--   ["Change Weapon"] = "",
 --   ["Clumsy"] = "",
 	["Codename: Teamwork"] = "Nome in codice: Lavoro di Squadra",
 --   ["Complete the track as fast as you can!"] = "",
@@ -32,8 +40,10 @@
 	["DAMMIT, ROOKIE!"] = "MALEDIZIONE, RECLUTA!",
 	["Dangerous Ducklings"] = "Papere Pericolose",
 --   ["Deadweight"] = "",
+--   ["Demolition is fun!"] = "",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
 --   ["Destroy invaders to score points."] = "",
+--   ["Double Kill!"] = "",
 --   ["Drone Hunter!"] = "",
 --   ["Drowner"] = "",
 --   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
@@ -42,8 +52,11 @@
 	["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Distruggi tutti gli obiettivi entro il tempo previsto.|Hai armi illimitate per questa missione.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 	["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Elimina Veleno prima che il tempo finisca",
 	["Eliminate the Blue Team"] = "Elimina il Blue Team",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
 --   ["Eliminate the enemy specialists."] = "",
 	["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- Elimina l'Unità 3378 |- La Resistenza Finale deve sopravvivere",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
 	["Enjoy the swim..."] = "Nuota con piacere...",
 --   ["[Enter]"] = "",
 	["Fastest lap: "] = "Giro migliore: ",
@@ -53,6 +66,9 @@
 	["Flag respawned!"] = "Bandiera restituita!",
 	["Flag returned!"] = "Bandiera recuperata!",
 --   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
 --   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
 --   ["Game Modifiers: "] = "",
 	["GAME OVER!"] = "GAME OVER!",
@@ -62,11 +78,15 @@
 	["GO! GO! GO!"] = "VAI! VAI! VAI!",
 	["Good birdy......"] = "Bell'uccellino......",
 	["Good luck out there!"] = "Buona fortuna!",
+--   ["Good so far!"] = "",
+--   ["Good to go!"] = "",
 --   ["GOTCHA!"] = "",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
 --   ["Hahahaha!"] = "",
 --   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
 --   ["Hapless Hogs"] = "",
 --   [" Hapless Hogs left!"] = "",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
 --   ["Heavy"] = "",
 	["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Pallacanestro",
 	["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Knockball",
@@ -80,9 +100,15 @@
 --   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "",
 --   ["Jumping is disabled"] = "",
 --   ["Kamikaze Expert!"] = "",
+--   ["Keep it up!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
 --   ["KILLS"] = "",
+--   ["Last Target!"] = "",
 --   ["[Left Shift]"] = "",
 	["Listen up, maggot!!"] = "Recluta, Attenzione!!",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
 --   ["|- Mines Time:"] = "|-Timer delle mine:", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 	["MISSION FAILED"] = "MISSIONE FALLITA", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 	["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISSIONE COMPLETATA CON SUCCESSO", -- User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -90,9 +116,12 @@
 --   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "",
 --   ["Multi-shot!"] = "",
 --   ["Nameless Heroes"] = "",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
 --   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
 	["NEW fastest lap: "] = "Nuovo giro migliore: ",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
 --   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
 --   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
 	["Not So Friendly Match"] = "Partita non molto amichevole", -- Basketball, Knockball
 	["Oh no! Just try again!"] = "Oh no! Prova ancora!", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -100,11 +129,13 @@
 	["Operation Diver"] = "Operazione Sub",
 	["Opposing Team: "] = "Squadra Nemica: ",
 	["Pathetic Hog #%d"] = "Riccio Patetico #%d",
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
 --   ["points"] = "", -- Control, Space_Invasion
 	["Poison"] = "Veleno",
 --   ["Power Remaining"] = "",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
 	[" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Riporta la bandiera nemica alla tua base per guadagnare un punto| - La prima squadra a catturarne 3 vince! | - Puoi guadagnare punti solo quando la tua bandiera si trova nella tua base! | - I ricci lasceranno cadere la bandiera se uccisi o caduti in acqua! | - Le bandiere cadute possono essere restituite o ricatturate! | - I ricci risorgono dalla morte!",
@@ -117,6 +148,7 @@
 --   ["SCORE"] = "",
 --   ["sec"] = "sec", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
 	["See ya!"] = "Ci vediamo!",
+--   ["selected!"] = "",
 --   ["s"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
 --   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
 --   ["Shield Depleted"] = "",
@@ -129,6 +161,7 @@
 	["Shotgun Team"] = "Squadra FaP",
 	["Shotgun Training"] = "Allenamento con il Fucile a Pompa",
 --   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
 	["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s è fuori dal campo e la squadra %d|prende una penalità!| |Punteggio:", -- Basketball, Knockball
@@ -147,20 +180,25 @@
 --   ["The flag will respawn next round."] = "La bandiera verrà restituita alla fine del turno.",
 --   ["The Nameless One"] = "",
 --   ["THE SPECIALISTS"] = "",
+--   ["This one's tricky."] = "",
 --   ["This rain is really something..."] = "",
 --   ["TIME: "] = "",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
 --   ["Time Extended!"] = "",
---   ["Time Left: "] = "",
+--   ["Time Extension"] = "",
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 	["Toxic Team"] = "Team Velenoso", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
 --   ["Track Time: "] = "",
 	["TrophyRace"] = "TrophyRace",
 	["T_T"] = "T_T",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
 --   ["Turn Time"] = "",
+--   ["Unit"] = "",
 	["Unit 3378"] = "Unità 3378",
+--   ["Unit 835"] = "",
 --   ["Unlimited Attacks"] = "",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Usa la tua corda per raggiungere il traguardo il più velocemente possibile!",
 --   ["v.06"] = "",
@@ -168,6 +206,8 @@
 	["Victory for the"] = "La vittoria è di",
 --   ["Waypoint placed."] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
+--   ["Well done."] = "",
+--   ["Will this ever end?"] = "",
 --   ["WINNING TIME: "] = "",
 --   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "",
 	["You have SCORED!!"] = "Hai guadagnato un PUNTO!",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/ko.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/ko.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -3,12 +3,19 @@
 --   ["!!!"] = "",
 --   ["..."] = "",
 --   ["Accuracy Bonus!"] = "",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
 --   ["a Hedgewars mini-game"] = "", -- Space_Invasion, The_Specialists
 --   ["Aiming Practice"] = "", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 --   ["Ammo"] = "",
 --   ["Ammo Depleted!"] = "",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
 --   ["Ammo Maniac!"] = "",
 --   ["Available points remaining: "] = "",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
 --   ["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "",
 --   ["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "",
 --   ["Bazooka Training"] = "",
@@ -21,6 +28,7 @@
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
 --   ["CAPTURE THE FLAG"] = "",
 --   ["Careless"] = "",
+--   ["Change Weapon"] = "",
 --   ["Clumsy"] = "",
 --   ["Codename: Teamwork"] = "",
 --   ["Complete the track as fast as you can!"] = "",
@@ -32,8 +40,10 @@
 --   ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "",
 --   ["Dangerous Ducklings"] = "",
 --   ["Deadweight"] = "",
+--   ["Demolition is fun!"] = "",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
 --   ["Destroy invaders to score points."] = "",
+--   ["Double Kill!"] = "",
 --   ["Drone Hunter!"] = "",
 --   ["Drowner"] = "",
 --   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
@@ -42,8 +52,11 @@
 --   ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 --   ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "",
 --   ["Eliminate the Blue Team"] = "",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
 --   ["Eliminate the enemy specialists."] = "",
 --   ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
 --   ["Enjoy the swim..."] = "",
 --   ["[Enter]"] = "",
 --   ["Fastest lap: "] = "",
@@ -53,6 +66,9 @@
 --   ["Flag respawned!"] = "",
 --   ["Flag returned!"] = "",
 --   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
 --   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
 --   ["Game Modifiers: "] = "",
 --   ["GAME OVER!"] = "",
@@ -62,11 +78,15 @@
 --   ["GO! GO! GO!"] = "",
 --   ["Good birdy......"] = "",
 --   ["Good luck out there!"] = "",
+--   ["Good so far!"] = "",
+--   ["Good to go!"] = "",
 --   ["GOTCHA!"] = "",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
 --   ["Hahahaha!"] = "",
 --   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
 --   ["Hapless Hogs"] = "",
 --   [" Hapless Hogs left!"] = "",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
 --   ["Heavy"] = "",
 --   ["Hedgewars-Basketball"] = "",
 --   ["Hedgewars-Knockball"] = "",
@@ -80,9 +100,15 @@
 --   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "",
 --   ["Jumping is disabled"] = "",
 --   ["Kamikaze Expert!"] = "",
+--   ["Keep it up!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
 --   ["KILLS"] = "",
+--   ["Last Target!"] = "",
 --   ["[Left Shift]"] = "",
 --   ["Listen up, maggot!!"] = "",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
 --   ["|- Mines Time:"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["MISSION FAILED"] = "", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["MISSION SUCCESS"] = "",
@@ -90,9 +116,12 @@
 --   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "",
 --   ["Multi-shot!"] = "",
 --   ["Nameless Heroes"] = "",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
 --   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
 --   ["NEW fastest lap: "] = "",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
 --   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
 --   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
 --   ["Not So Friendly Match"] = "", -- Basketball, Knockball
 --   ["Oh no! Just try again!"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -100,11 +129,13 @@
 --   ["Operation Diver"] = "",
 --   ["Opposing Team: "] = "",
 --   ["Pathetic Hog #%d"] = "",
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
 --   ["points"] = "", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
 --   ["Poison"] = "",
 --   ["Power Remaining"] = "",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
 --   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = "",
@@ -116,6 +147,7 @@
 --   ["SCORE"] = "",
 --   ["sec"] = "", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
 --   ["See ya!"] = "",
+--   ["selected!"] = "",
 --   ["s"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
 --   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
 --   ["Shield Depleted"] = "",
@@ -128,6 +160,7 @@
 --   ["Shotgun Team"] = "",
 --   ["Shotgun Training"] = "",
 --   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
 --   ["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "", -- Basketball, Knockball
@@ -146,26 +179,33 @@
 --   ["The flag will respawn next round."] = "",
 --   ["The Nameless One"] = "",
 --   ["THE SPECIALISTS"] = "",
+--   ["This one's tricky."] = "",
 --   ["This rain is really something..."] = "",
 --   ["TIME: "] = "",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
 --   ["Time Extended!"] = "",
---   ["Time Left: "] = "",
+--   ["Time Extension"] = "",
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 --   ["Toxic Team"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
 --   ["Track Time: "] = "",
 --   ["TrophyRace"] = "",
 --   ["T_T"] = "",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
 --   ["Turn Time"] = "",
+--   ["Unit"] = "",
 --   ["Unit 3378"] = "",
+--   ["Unit 835"] = "",
 --   ["Unlimited Attacks"] = "",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 --   ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "",
 --   ["v.06"] = "",
 --   ["Victory for the "] = "", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
+--   ["Well done."] = "",
+--   ["Will this ever end?"] = "",
 --   ["WINNING TIME: "] = "",
 --   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "",
 --   ["You have SCORED!!"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/lt.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/lt.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -3,12 +3,19 @@
  ["!!!"] = "!!!",
  ["..."] = "...",
  ["Accuracy Bonus!"] = "Taiklumo Bonusas!",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
  ["a Hedgewars mini-game"] = "Eþiu karu mini þaidimas", -- Space_Invasion, The_Specialists
  ["Aiming Practice"] = "Taiklumo Treniruotë", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
+  ["Ammo Depleted!"] = "Nusodrintojo Kulkos!",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
  ["Ammo"] = "Kulkos",
-  ["Ammo Depleted!"] = "Nusodrintojo Kulkos!",
  ["Ammo Maniac!"] = "Kulku Maniakas!",
  ["Available points remaining: "] = "Pajamumu taðku liko: ",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
  ["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Dauþk is kamuoliu i savo prieðus|ir nustumk juos i jûra!",
  ["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Dauþk savo obonentus pro kaðes|ir ið þemëlapio!",
  ["Bazooka Training"] = "Bazukos Treniruotë",
@@ -21,6 +28,7 @@
  ["Boss Slayer!"] = "Bosu Þudikas!",
  ["CAPTURE THE FLAG"] = "Pagriebk Vëliava",
  ["Careless"] = "Neatsargus",
+--   ["Change Weapon"] = "",
  ["Clumsy"] = "Durnelis",
  ["Codename: Teamwork"] = "Kodas: Komandinis Darbas",
  ["Complete the track as fast as you can!"] = "Apvaryk trasa taip greitai kaip gali!",
@@ -28,12 +36,14 @@
  ["Congratulations! You've eliminated all targets|within the allowed time frame."] = "Sveikinu! Tu pradanginai visus taikinius|per leista laika.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
  ["Control pillars to score points."] = "Valdyk stulpus ir gausi taðku.",
  ["Cybernetic Empire"] = "Kibernetinë Karalystë",
+  ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "PO VELNIU EILINI NULIPK MAN NUO GALVOS!",
  ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "PO VELNIU EILINI!",
-  ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "PO VELNIU EILINI NULIPK MAN NUO GALVOS!",
  ["Dangerous Ducklings"] = "Pavojingos Antis",
  ["Deadweight"] = "Dedveitas",
+--   ["Demolition is fun!"] = "",
  ["Depleted Kamikaze!"] = "Nusodrintojo Kamikaze!",
  ["Destroy invaders to score points."] = "Sunaikink Isiverþëjus Ir Gauk Taðku.",
+--   ["Double Kill!"] = "",
  ["Drone Hunter!"] = "Drone Medþiotojas!",
  ["Drowner"] = "Skendëjas",
  ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "Kekviena Eile Gausi 1-3 Atsitiktiniu Ginklu",
@@ -42,8 +52,11 @@
  ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Sunaikink Visus taikinius kol neiðseko laikas.|Ðitai misijai gausi nesibaigianèiu kulku.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
  ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Sunaikink Nuodus kol nepasibaigë laikas",
  ["Eliminate the Blue Team"] = "Sunaikink Mëlyna komanda",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
  ["Eliminate the enemy specialists."] = "Sunaikink prieðus specialistus.",
  ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- Sunaikink Tipa 3378 |- Silpnaus atsparumo tvirtovë turi iðlikti",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
  ["Enjoy the swim..."] = "Pasimëgauk Rlaukimu...",
  ["[Enter]"] = "[ENTER"],
  ["Fastest lap: "] = "Greièiausias Ratas: ",
@@ -53,6 +66,9 @@
  ["Flag respawned!"] = "Vëliava Atsigavo!",
  ["Flag returned!"] = "Vëliava Sugraþinta!",
  ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "Vëliavos, Ir Ju Bazës Bus Padëtos Kur Kekviena Komanda Pabaigs Ëjima.",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
  ["GAME BEGUN!!!"] = "Þaidimas Prasidëjo!!!",
  ["Game Modifiers: "] = "Þaidimo Modifikatoriai: ",
  ["GAME OVER!"] = "Þaidimas Baigtas!",
@@ -62,11 +78,15 @@
  ["GO! GO! GO!"] = "Bëk! Bëk! Bëk!",
  ["Good birdy......"] = "Geras Paukðtelis......",
  ["Good luck out there!"] = "Sëkmës Tau Ten!",
+--   ["Good so far!"] = "",
+--   ["Good to go!"] = "",
  ["GOTCHA!"] = "Prigavau!",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
  ["Hahahaha!"] = "Hahahaha!",
  ["Haha, now THAT would be something!"] = "Haha, na tai jau butu kaþkas!",
+  [" Hapless Hogs left!"] = " Nelaimingu Eþiu Liko!",
  ["Hapless Hogs"] = "Nelaimingi Eþiai",
-  [" Hapless Hogs left!"] = " Nelaimingu Eþiu Liko!",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
  ["Heavy"] = "Sunku",
  ["Hedgewars-Basketball"] = "Eþiukaru-Krepðinis",
  ["Hedgewars-Knockball"] = "Eþiukaru-Trenktaskamuolys",
@@ -80,19 +100,28 @@
  ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "Geras dalykas kad MARAS dar po 99 eiliu...",
  ["Jumping is disabled"] = "Ðokimas ira iðjungtas",
  ["Kamikaze Expert!"] = "Kamikazes Ekspertas!",
+--   ["Keep it up!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
  ["KILLS"] = "Nuþudymai",
+--   ["Last Target!"] = "",
  ["[Left Shift]"] = "[Kairis Shiftas"],
  ["Listen up, maggot!!"] = "Paklausyk eilini!!",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
  ["|- Mines Time:"] = "|- Minu Laikas:", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
  ["MISSION FAILED"] = "Misija Nepavyko", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
+  ["MISSION SUCCESSFUL"] = "Misija Buvo Ivykdita", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
  ["MISSION SUCCESS"] = "Misija Pavyko",
-  ["MISSION SUCCESSFUL"] = "Misija Buvo Ivykdita", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
  ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "Judëjimas: [I Virðu, [I Apaèia], [I Kaire], [I Deðine]"],
  ["Multi-shot!"] = "Dvigubas-Ðuvis!",
  ["Nameless Heroes"] = "Bevardþiai Herojiai",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
  ["NEW CLAN RECORD: "] = "Naujas Klano Rekordas: ",
  ["NEW fastest lap: "] = "Naujas Greièiausias Ratas: ",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
  ["NEW RACE RECORD: "] = "Naujas Lenktyniu Rekordas: ",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
  ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "Neuþtenka Kelio Taðku",
  ["Not So Friendly Match"] = "Ne Toks Jau Ir Draugiðkas Turnyras", -- Basketball, Knockball
  ["Oh no! Just try again!"] = "O NE! Tiesiog Bandyk Vël", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -100,23 +129,24 @@
  ["Operation Diver"] = "Operacijos Vairuotojas",
  ["Opposing Team: "] = "Pasiprieðinanti Komanda: ",
  ["Pathetic Hog #%d"] = "Niekam Tikes Eþys #%d",
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
  ["Per-Hog Ammo"] = "Kulkos Per-Eþy",
  ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "Padëk Daugiau Kelio Taðku Su [ENTER"],
  ["points"] = "taðkai", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
  ["Poison"] = "Nuodai",
  ["Power Remaining"] = "Jëgos Liko",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
  ["Press [Precise] to skip intro"] = "Spausk [TaikluNusitaikima kad baigtum iëjima"],
  ["Race complexity limit reached."] = "Lenktyniu Sudëtingumo Limitas Pasiektas.",
  [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Graþink prieðu vëliava i savo baze ir gausi taðku | - Pirma komanda su 3 vëliavom laimi | - Taðkus gausi tik tada kaip tavo vëliava bazëje | - Eþiai pames vëliava jeigu mirs, arba paskes | - Pamestos vëliavos gali buti graþintos arba pavogtos | - Eþiai atsikelia kaip nuþudyti",
  ["Round Limit"] = "Raundu Limitas",
  ["Rounds Complete"] = "Raundai Ivykditi",
  ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "ÞAIDIMO TAISYKLES [Spausk ESC Kad Parodytu"],
-  ["s|"] = "s|",
  ["Save as many hapless hogs as possible!"] = "Iðgelbëk kuo daugiau nelaimingu eþiu!",
  ["SCORE"] = "Taðkai",
  ["sec"] = "sek", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
  ["See ya!"] = "Iki!",
-  ["s"] = "s", -- GaudyRacer, Space_Invasion
+--   ["selected!"] = "",
  ["Shield boosted! +30 power"] = "Skydas Pagerintas! +30 jëga",
  ["Shield Depleted"] = "Skydas Nusodrintas",
  ["Shield is fully recharged!"] = "Skydas Pilnai Pakrautas!",
@@ -128,6 +158,7 @@
  ["Shotgun Team"] = "Ðratinio Ðautuvo Komanda",
  ["Shotgun Training"] = "Ðratinio Ðautuvo Treniruotë",
  ["Shots Left: "] = "Liko Ðuviu: ", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
  ["Silly"] = "Durnelis",
  ["Sinky"] = "Paskenduolis",
  ["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s Iðkrito ir komanda %d|gavo bausme!| |Score:", -- Basketball, Knockball
@@ -136,6 +167,8 @@
  ["Sniperz"] = "Snaiperiai",
  ["Sponge"] = "Kempinë",
  ["Spooky Tree"] = "Baisusis Medis",
+  ["s|"] = "s|",
+  ["s"] = "s", -- GaudyRacer, Space_Invasion
  ["STATUS UPDATE"] = "Bûsenos Atnaujinimas", -- GaudyRacer, Space_Invasion
  ["Switched to "] = "Pakeistas i ",
  ["Team %d: "] = "Komanda %d: ",
@@ -146,26 +179,33 @@
  ["The flag will respawn next round."] = "Vëliava atsigaus kita raunda.",
  ["The Nameless One"] = "Bevardis",
  ["THE SPECIALISTS"] = "Specialistai",
+--   ["This one's tricky."] = "",
  ["This rain is really something..."] = "Ðis lietus tikrai kaþkas...",
-  ["TIME: "] = "Laikas: ",
  ["Timed Kamikaze!"] = "Laikina Kamikaze!",
  ["Time Extended!"] = "Laikas Prailgintas!",
-  ["Time Left: "] = "Liko Laiko: ",
+--   ["Time Extension"] = "",
+  ["TIME: "] = "Laikas: ",
  ["Toggle Shield"] = "Perjungti i skyda",
  ["Toxic Team"] = "Toksinë Komanda", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
  ["TRACK COMPLETED"] = "Trasa Ivykdita",
  ["Track Time: "] = "Trasos Laikas: ",
  ["TrophyRace"] = "Trophëju Trasa",
  ["T_T"] = "T_T",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
  ["Turn Time"] = "Eilës Laikas",
+--   ["Unit"] = "",
  ["Unit 3378"] = "Tipas 3378",
+--   ["Unit 835"] = "",
  ["Unlimited Attacks"] = "Nesibaigianèios Atakos",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
  ["User Challenge"] = "Vartotojo Iðukis",
  ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Naudok virve kad nusigautum nuo starto iki finiðo taip greitai kaip gali!",
  ["v.06"] = "v.06",
  ["Victory for the "] = "Pergalë ", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
  ["Waypoint placed."] = "Kelio Taðkas Pasiektas.",
  ["Weapons Reset"] = "Ginklai Atgaivinti",
+--   ["Well done."] = "",
+--   ["Will this ever end?"] = "",
  ["WINNING TIME: "] = "Laimëjimo Laikas: ",
  ["You'd almost swear the water was rising!"] = "Galima pamanyti kad vanduo tikrai kyla!",
  ["You have SCORED!!"] = "Tu gavai TAÐKU!!",
@@ -173,4 +213,4 @@
  ["You've failed. Try again."] = "Tau nepavyko. Bandyk vël.",
  ["You've reached the goal!| |Time: "] = "Tu pasiekiai taikini!| |Laikas: ",
  ["'Zooka Team"] = "'Zukos Komanda",
-  }
+  }
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pl.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -3,24 +3,32 @@
   ["!!!"] = "!!!",
   ["..."] = "...",
   ["Accuracy Bonus!"] = "Bonus za celność",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
   ["a Hedgewars mini-game"] = "Mini gra", -- Space_Invasion, The_Specialists
   ["Aiming Practice"] = "Potrenuj celność",
   ["Ammo"] = "Amunicja",
   ["Ammo Depleted!"] = "Koniec amunicji!",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
   ["Ammo Maniac!"] = "Nabojowy Maniak!",
   ["Available points remaining: "] = "Pozostały następujące punkty: ",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
   ["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Uderzaj piłkami w swoich przeciwników|i strącaj ich do wody!",
   ["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Uderzaj swoich przekiwników|wyrzucając przez kosz, poza mapę!",
   ["Bazooka Training"] = "Trening bazooki",
   ["Best laps per team: "] = "Najszybsze okrążenie drużyny: ",
   ["Best Team Times: "] = "Najlepszy czas zespołów",
   ["Bloody Rookies"] = "Żółtodzioby",
+  ["Boom!"] = "BUM!",
   ["BOOM!"] = "BUM!",
-  ["Boom!"] = "BUM!",
   ["Boss defeated!"] = "Boss pokonany!",
   ["Boss Slayer!"] = "Pogromca bossów",
   ["CAPTURE THE FLAG"] = "PRZECHWYĆ FLAGĘ",
   ["Careless"] = "Nieostrożny",
+--   ["Change Weapon"] = "",
   ["Clumsy"] = "Fajtłapa",
   ["Codename: Teamwork"] = "Kryptonim: Praca zespołowa",
   ["Complete the track as fast as you can!"] = "Ukończ trasę tak szybko jak tylko potrafisz!",
@@ -32,8 +40,10 @@
   ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "Żółtodziobie!",
   ["Dangerous Ducklings"] = "Niebezpieczne Kaczory",
 --   ["Deadweight"] = "",
+--   ["Demolition is fun!"] = "",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
   ["Destroy invaders to score points."] = "Zabijaj najeźdźców by zdobyć punkty.",
+--   ["Double Kill!"] = "",
   ["Drone Hunter!"] = "Łowca dronów",
 --   ["Drowner"] = "",
   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "Z każdą turą dostaniesz 1-3 bronie",
@@ -42,8 +52,11 @@
   ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Zniszcz wszystkie cele zanim upłynie czas.|W tej misji masz nieskończoną ilość amunicji.", 
   ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Zabij Truciciela zanim skończy się czas",
   ["Eliminate the Blue Team"] = "Zniszcz niebieską drużynę",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
   ["Eliminate the enemy specialists."] = "Weliminuj specjalistów wroga.",
   ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- Rozwal Jednostkę 3378 |- Twoja drużyna musi przetrwać",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
   ["Enjoy the swim..."] = "Popływaj trochę...",
   ["[Enter]"] = "[Enter]",
   ["Fastest lap: "] = "Najszybsze okrążenie: ",
@@ -53,6 +66,9 @@
   ["Flag respawned!"] = "Flaga przywrócona!",
   ["Flag returned!"] = "Flaga odzyskana!",
   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "Flagi i baza zostaną umieszzcone tam gdzie zespół zakończy swą pierwszą turę.",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
   ["GAME BEGUN!!!"] = "GRA ROZPOCZĘTA!!!",
   ["Game Modifiers: "] = "Modyfikatory: ",
   ["GAME OVER!"] = "KONIEC GRY!",
@@ -62,11 +78,15 @@
   ["GO! GO! GO!"] = "RUCHY! RUCHY! RUCHY!",
   ["Good birdy......"] = "Dooobry ptaszek...",
   ["Good luck out there!"] = "Powodzenia!",
+--   ["Good so far!"] = "",
+--   ["Good to go!"] = "",
   ["GOTCHA!"] = "MAM CIĘ!",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
   ["Hahahaha!"] = "Hahahaha!",
   ["Haha, now THAT would be something!"] = "Haha, to było by COŚ",
+  [" Hapless Hogs left!"] = " Nieszczęsne Jeże pozostały",
   ["Hapless Hogs"] = "Nieszczęsne Jeże",
-  [" Hapless Hogs left!"] = " Nieszczęsne Jeże pozostały",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
 --   ["Heavy"] = "",
   ["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Koszykówka",
   ["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Knockball",
@@ -80,19 +100,28 @@
   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "Jak to dobrze, że Nagła Śmierć jest dopiero za 99 tur...",
   ["Jumping is disabled"] = "Skakanie jest niemożliwe",
 --   ["Kamikaze Expert!"] = "",
+--   ["Keep it up!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
   ["KILLS"] = "Zabicia",
+--   ["Last Target!"] = "",
   ["[Left Shift]"] = "[Lewy Shift]",
   ["Listen up, maggot!!"] = "Słuchaj mnie, gnido!",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
   ["|- Mines Time:"] = "|- Czas detonacji min:",
   ["MISSION FAILED"] = "MISJA ZAKOŃCZONA NIEPOWODZENIEM", 
+  ["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISJA POWIODŁA SIĘ", 
   ["MISSION SUCCESS"] = "MISJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM",
-  ["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISJA POWIODŁA SIĘ", 
   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "Poruszanie się: [Góra], [Dół], [Lewo], [Prawo]",
   ["Multi-shot!"] = "Wielokrotny strzał",
   ["Nameless Heroes"] = "Bezimienni Bohaterowie",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
   ["NEW CLAN RECORD: "] = "NOWY REKORD ZESPOŁU: ",
   ["NEW fastest lap: "] = "NOWE najszybsze okrążenie: ",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
   ["NEW RACE RECORD: "] = "NOWY REKORD WYŚCIGU: ",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "BRAK PUNKTÓW ORIENTACYJNYCH",
   ["Not So Friendly Match"] = "Mecz Nie-Do-Końca Towarzyski", 
   ["Oh no! Just try again!"] = "Ojojoj! Spróbuj jeszcze raz!", 
@@ -100,23 +129,24 @@
   ["Operation Diver"] = "Operacja Nurek",
   ["Opposing Team: "] = "Przeciwna drużyna",
   ["Pathetic Hog #%d"] = "Załosny Jeż #%d",
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
   ["Per-Hog Ammo"] = "Oddzielna amunicja dla jeży",
   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "Postaw więcej punktów orientacyjnych za pomocą [Entera]",
   ["points"] = "punkty", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
   ["Poison"] = "Truciciel",
   ["Power Remaining"] = "pkt. energii pozostało",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
   ["Press [Precise] to skip intro"] = "Naciśnij [Precyzyjne celowanie] by pominąć intro",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Przynieś flagę wroga do swojej bazy by zdobyć punkt | - Pierwszy kto zrobi to 3 razy, wygrywa | - Punkt zdobywasz tylko gdy twoja flaga znajduje się w bazie | - Jeże upuszczą flagę gdy zostaną zabite bądź utopione | - Upuszczona flaga może być przywrócona lub przechwycona ponownie | - Jeże odradzają się po śmierci",
   ["Round Limit"] = "Ilość rund",
   ["Rounds Complete"] = "Koniec",
   ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "ZASADY GRY [Naciśnij ESC by zobaczyć]",    
-  ["s|"] = "s|",
   ["Save as many hapless hogs as possible!"] = "Uratuj jak najwięcej nieszczęsnych jeży",
   ["SCORE"] = "PUNKTY",
   ["sec"] = "sek",
   ["See ya!"] = "Do zobaczenia!",
-  ["s"] = "s", -- GaudyRacer, Space_Invasion
+--   ["selected!"] = "",
   ["Shield boosted! +30 power"] = "Osłona ulepszona: +30 energii",
   ["Shield Depleted"] = "Straciłeś Osłonę",
   ["Shield is fully recharged!"] = "Osłona całkowicie naładowana",
@@ -128,6 +158,7 @@
   ["Shotgun Team"] = "Strzelcy",
   ["Shotgun Training"] = "Trening strzelecki",
   ["Shots Left: "] = "Pozostało strzałów: ", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
   ["Silly"] = "Głuptas",
 --   ["Sinky"] = "",
   ["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s utonął i drużyna %d|dostała punkt karny!| |Punktacja:", 
@@ -136,6 +167,8 @@
   ["Sniperz"] = "Snajperzy",
   ["Sponge"] = "Gąbka",
   ["Spooky Tree"] = "Straszne drzewo",
+  ["s|"] = "s|",
+  ["s"] = "s", -- GaudyRacer, Space_Invasion
   ["STATUS UPDATE"] = "WYNIKI", -- GaudyRacer, Space_Invasion
   ["Switched to "] = "Przełączono na ",
   ["Team %d: "] = "Drużyna %d: ",
@@ -146,26 +179,33 @@
   ["The flag will respawn next round."] = "Flaga pojawi się ponownie przy następnej rundzie.",
   ["The Nameless One"] = "Bezimienny",
   ["THE SPECIALISTS"] = "SPECJALIŚCI",
+--   ["This one's tricky."] = "",
 --   ["This rain is really something..."] = "",
   ["TIME: "] = "CZAS: ",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
   ["Time Extended!"] = "Dodatkowy Czas!",
-  ["Time Left: "] = "Pozostały czas: ",
+--   ["Time Extension"] = "",
   ["Toggle Shield"] = "Wł/Wył Osłonę",
   ["Toxic Team"] = "Toksyczny zespół", 
   ["TRACK COMPLETED"] = "UKOŃCZONO TRASĘ",
   ["Track Time: "] = "Czas: ",
   ["TrophyRace"] = "TrophyRace",
   ["T_T"] = "T_T",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
   ["Turn Time"] = "Długość Tury",
+--   ["Unit"] = "",
   ["Unit 3378"] = "Jednostka 3378",
+--   ["Unit 835"] = "",
 --   ["Unlimited Attacks"] = "",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
   ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Użyj liny by jak najszybciej dotrzec od startu do mety",
   ["v.06"] = "v.06",
   ["Victory for the "] = "Zwycięstwo przypadło",
   ["Waypoint placed."] = "Postawiono punkt orientacyjny",
   ["Weapons Reset"] = "Bronie odnawiają się",
+--   ["Well done."] = "",
+--   ["Will this ever end?"] = "",
   ["WINNING TIME: "] = "ZWYCIĘSKI CZAS: ",
   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "Przysiągłbym, że woda zdaje się podnosić!",
   ["You have SCORED!!"] = "Zdobyłeś PUNKT",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pt_BR.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pt_BR.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -3,12 +3,19 @@
 --   ["!!!"] = "",
 --   ["..."] = "",
 --   ["Accuracy Bonus!"] = "",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
 --   ["a Hedgewars mini-game"] = "", -- Space_Invasion, The_Specialists
 	["Aiming Practice"] = "Pratique a sua pontaria", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 --   ["Ammo"] = "",
 --   ["Ammo Depleted!"] = "",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
 --   ["Ammo Maniac!"] = "",
 --   ["Available points remaining: "] = "",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
 	["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Rebata as bolas em direção ao seus|e derrube-os no mar!",
 	["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Rebata seus oponentes para|fora do mapa através dos cestos!",
 	["Bazooka Training"] = "Treino com a Bazuca",
@@ -21,6 +28,7 @@
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
 --   ["CAPTURE THE FLAG"] = "",
 --   ["Careless"] = "",
+--   ["Change Weapon"] = "",
 --   ["Clumsy"] = "",
 --   ["Codename: Teamwork"] = "",
 --   ["Complete the track as fast as you can!"] = "",
@@ -32,8 +40,10 @@
 --   ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "",
 --   ["Dangerous Ducklings"] = "",
 --   ["Deadweight"] = "",
+--   ["Demolition is fun!"] = "",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
 --   ["Destroy invaders to score points."] = "",
+--   ["Double Kill!"] = "",
 --   ["Drone Hunter!"] = "",
 --   ["Drowner"] = "",
 --   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
@@ -42,8 +52,11 @@
 	["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Destrua todos os alvos antes que o tempo acabe.|Você tem munição infinita para esta missão.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 --   ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "",
 --   ["Eliminate the Blue Team"] = "",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
 --   ["Eliminate the enemy specialists."] = "",
 --   ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
 --   ["Enjoy the swim..."] = "",
 --   ["[Enter]"] = "",
 	["Fastest lap: "] = "Volta mais rápida: ",
@@ -53,6 +66,9 @@
 --   ["Flag respawned!"] = "",
 --   ["Flag returned!"] = "",
 --   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
 --   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
 --   ["Game Modifiers: "] = "",
 --   ["GAME OVER!"] = "",
@@ -62,11 +78,15 @@
 --   ["GO! GO! GO!"] = "",
 --   ["Good birdy......"] = "",
 --   ["Good luck out there!"] = "",
+--   ["Good so far!"] = "",
+--   ["Good to go!"] = "",
 --   ["GOTCHA!"] = "",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
 --   ["Hahahaha!"] = "",
 --   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
 --   ["Hapless Hogs"] = "",
 --   [" Hapless Hogs left!"] = "",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
 --   ["Heavy"] = "",
 	["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Basketball",
 	["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Knockball",
@@ -80,9 +100,15 @@
 --   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "",
 --   ["Jumping is disabled"] = "",
 --   ["Kamikaze Expert!"] = "",
+--   ["Keep it up!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
 --   ["KILLS"] = "",
+--   ["Last Target!"] = "",
 --   ["[Left Shift]"] = "",
 --   ["Listen up, maggot!!"] = "",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
 --   ["|- Mines Time:"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["MISSION FAILED"] = "", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["MISSION SUCCESS"] = "",
@@ -90,9 +116,12 @@
 --   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "",
 --   ["Multi-shot!"] = "",
 --   ["Nameless Heroes"] = "",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
 --   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
 	["NEW fastest lap: "] = "NOVA volta mais rápida: ",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
 --   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
 --   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
 	["Not So Friendly Match"] = "Partida não muito amigável", -- Basketball, Knockball
 --   ["Oh no! Just try again!"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -100,11 +129,13 @@
 --   ["Operation Diver"] = "",
 --   ["Opposing Team: "] = "",
 --   ["Pathetic Hog #%d"] = "",
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
 --   ["points"] = "", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
 --   ["Poison"] = "",
 --   ["Power Remaining"] = "",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
 --   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = "",
@@ -116,6 +147,7 @@
 --   ["SCORE"] = "",
 --   ["sec"] = "", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
 --   ["See ya!"] = "",
+--   ["selected!"] = "",
 --   ["s"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
 --   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
 --   ["Shield Depleted"] = "",
@@ -128,6 +160,7 @@
 	["Shotgun Team"] = "Carabineiros",
 	["Shotgun Training"] = "Treino com a Escopeta",
 --   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
 	["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s está fora e a Equipe %d|sofreu uma penalidade!| |Pontuação:", -- Basketball, Knockball
@@ -146,26 +179,33 @@
 --   ["The flag will respawn next round."] = "",
 --   ["The Nameless One"] = "",
 --   ["THE SPECIALISTS"] = "",
+--   ["This one's tricky."] = "",
 --   ["This rain is really something..."] = "",
 --   ["TIME: "] = "",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
 --   ["Time Extended!"] = "",
---   ["Time Left: "] = "",
+--   ["Time Extension"] = "",
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 --   ["Toxic Team"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
 --   ["Track Time: "] = "",
 	["TrophyRace"] = "TrophyRace",
 --   ["T_T"] = "",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
 --   ["Turn Time"] = "",
+--   ["Unit"] = "",
 --   ["Unit 3378"] = "",
+--   ["Unit 835"] = "",
 --   ["Unlimited Attacks"] = "",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Use sua corda para ir do início ao fim o mais rápido que você puder!",
 --   ["v.06"] = "",
 --   ["Victory for the "] = "", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
+--   ["Well done."] = "",
+--   ["Will this ever end?"] = "",
 --   ["WINNING TIME: "] = "",
 --   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "",
 --   ["You have SCORED!!"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/pt_PT.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/pt_PT.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -1,26 +1,34 @@
 locale = {
-	["..."] = "...",
 	[":("] = ":(",
 	["!!!"] = "!!!",
+	["..."] = "...",
 --   ["Accuracy Bonus!"] = "",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
 	["a Hedgewars mini-game"] = "um mini-jogo Hedgewars", -- Space_Invasion, The_Specialists
 	["Aiming Practice"] = "Pratica a tua pontaria", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
+--   ["Ammo Depleted!"] = "",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
+--   ["Ammo Maniac!"] = "",
    ["Ammo"] = "Munições",
---   ["Ammo Depleted!"] = "",
---   ["Ammo Maniac!"] = "",
 --   ["Available points remaining: "] = "",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
 	["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Bate bolas contra os teus|enimigos e empurra-os ao mar!",
 	["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Bate os teus adversarios|fora do mapa acertando com eles no cesto!",
 	["Bazooka Training"] = "Treino com Bazuca",
 	["Best laps per team: "] = "Melhores voltas por equipa: ",
 --   ["Best Team Times: "] = "",
 --   ["Bloody Rookies"] = "", -- 01#Boot_Camp, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree
+	["Boom!"] = "Boom!",
 	["BOOM!"] = "BOOM!",
-	["Boom!"] = "Boom!",
 	["Boss defeated!"] = "Boss derrotado!",
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
 	["CAPTURE THE FLAG"] = "CAPTURAR A BANDEIRA",
    ["Careless"] = "Descuidado",
+--   ["Change Weapon"] = "",
 --   ["Clumsy"] = "",
 --   ["Codename: Teamwork"] = "",
 	["Complete the track as fast as you can!"] = "Completa a pista o mais rápido que conseguires!",
@@ -32,8 +40,10 @@
 --   ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "",
 	["Dangerous Ducklings"] = "Patinhos perigosos",
 --   ["Deadweight"] = "",
+--   ["Demolition is fun!"] = "",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
 --   ["Destroy invaders to score points."] = "",
+--   ["Double Kill!"] = "",
 --   ["Drone Hunter!"] = "",
 --   ["Drowner"] = "",
 --   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
@@ -42,8 +52,11 @@
 	["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Destrói todos os alvos antes do tempo terminar.|Tens munições infinitas para esta missão.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 	["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Elimina o Poison antes do tempo terminar.",
 	["Eliminate the Blue Team"] = "Elimina a equipa azul",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
 --   ["Eliminate the enemy specialists."] = "",
 --   ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
 	["Enjoy the swim..."] = "Aproveita o mergulho",
    ["[Enter]"] = "[Enter]",
 	["Fastest lap: "] = "Volta mais rápida: ",
@@ -53,6 +66,9 @@
 	["Flag respawned!"] = "Bandeira reiniciada!",
 	["Flag returned!"] = "Bandeira devolvida!",
 --   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
 --   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
 --   ["Game Modifiers: "] = "",
 --   ["GAME OVER!"] = "",
@@ -62,11 +78,15 @@
 	["GO! GO! GO!"] = "GO! GO! GO!",
 	["Good birdy......"] = "Bom passarito......",
 	["Good luck out there!"] = "Boa sorte aí fora!",
+--   ["Good so far!"] = "",
+--   ["Good to go!"] = "",
 --   ["GOTCHA!"] = "",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
 	["Hahahaha!"] = "Hahahaha!",
 --   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
 --   ["Hapless Hogs"] = "",
 --   [" Hapless Hogs left!"] = "",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
 --   ["Heavy"] = "",
 	["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Basketball",
 	["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Knockball",
@@ -80,9 +100,15 @@
 --   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "",
 --   ["Jumping is disabled"] = "",
 	["Kamikaze Expert!"] = "Kamikaze profissional!",
+--   ["Keep it up!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
 --   ["KILLS"] = "",
+--   ["Last Target!"] = "",
 	["[Left Shift]"] = "[Shift Esquerdo]",
 	["Listen up, maggot!!"] = "Oiçam bem suas larvas!!",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
 	["|- Mines Time:"] = "|- Tempo das minas:", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 	["MISSION FAILED"] = "MISSÃO FALHADA", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 	["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISSÃO COMPLETA", -- User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -90,9 +116,12 @@
 	["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "Movimento: [Cima], [Baixo], [Esquerda], [Direita]",
 --   ["Multi-shot!"] = "",
 --   ["Nameless Heroes"] = "",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
 --   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
 	["NEW fastest lap: "] = "NOVA volta recorde: ",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
 --   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
 --   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
 	["Not So Friendly Match"] = "Partida não muito amigável", -- Basketball, Knockball
 	["Oh no! Just try again!"] = "Oh não! Tenta novamente!", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -100,11 +129,13 @@
 	["Operation Diver"] = "Operação Mergulho",
 	["Opposing Team: "] = "Equipa adversária",
 	["Pathetic Hog #%d"] = "Ouriço patético #%d",
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
 --   ["points"] = "", -- Control, Space_Invasion
 	["Poison"] = "Poison",
 --   ["Power Remaining"] = "",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
 	[" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Traz a bandeira inimiga para tua base | - A primeira equipa a captura-la 3 vezes ganha | - Apenas podes marcar quando a tua bandeira está na tua base | - Os ouriços largam a bandeira se morrerem ou se afogarem | - As bandeiras abandonadas podem ser devolvidas ou recapturadas | - Os ouriços mortos ressuscitam",
@@ -117,7 +148,7 @@
 --   ["SCORE"] = "",
 	["sec"] = "seg", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
 	["See ya!"] = "Chau!",
-	["s"] = "s", -- GaudyRacer, Space_Invasion
+--   ["selected!"] = "",
 --   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
 	["Shield Depleted"] = "Escudo Esgotado",
 	["Shield is fully recharged!"] = "Escudo completamente recarregado!",
@@ -129,6 +160,7 @@
 	["Shotgun Team"] = "Caçadores",
 	["Shotgun Training"] = "Treino com Caçadeira",
 --   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
 	["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s está fora e a equipa %d|perde um ponto!| |Pontuação:", -- Basketball, Knockball
@@ -137,6 +169,7 @@
 	["Sniperz"] = "Sniperz",
 --   ["Sponge"] = "",
 --   ["Spooky Tree"] = "",
+	["s"] = "s", -- GaudyRacer, Space_Invasion
 --   ["STATUS UPDATE"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
 --   ["Switched to "] = "",
 	["Team %d: "] = "Equipa %d: ",
@@ -147,20 +180,25 @@
 	["The flag will respawn next round."] = "A bandeira ira reaparecer no próximo turno.",
 --   ["The Nameless One"] = "",
 --   ["THE SPECIALISTS"] = "",
+--   ["This one's tricky."] = "",
 --   ["This rain is really something..."] = "",
-   ["TIME: "] = "TEMPO: ",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
 --   ["Time Extended!"] = "",
-   ["Time Left: "] = "Tempo Restante: ",
+--   ["Time Extension"] = "",
+   ["TIME: "] = "TEMPO: ",
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 --   ["Toxic Team"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
 --   ["Track Time: "] = "",
 	["TrophyRace"] = "TrophyRace",
 	["T_T"] = "T_T",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
 --   ["Turn Time"] = "",
+--   ["Unit"] = "",
 	["Unit 3378"] = "Unidade 3378",
+--   ["Unit 835"] = "",
 	["Unlimited Attacks"] = "Ataques Ilimitados",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Utilizando a corda, percorre o percurso do inicio ao fim o mais rápido que conseguires!",
 --   ["v.06"] = "",
@@ -168,6 +206,8 @@
 	["Victory for the"] = "Vitória para a",
 --   ["Waypoint placed."] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
+--   ["Well done."] = "",
+--   ["Will this ever end?"] = "",
 --   ["WINNING TIME: "] = "",
 --   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "",
 	["You have SCORED!!"] = "Marcaste!!",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sk.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sk.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -3,24 +3,32 @@
     ["!!!"] = "!!!",
 --   ["..."] = "",
     ["Accuracy Bonus!"] = "Bonus za presnosť!",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
     ["a Hedgewars mini-game"] = "minihra Hedgewars", -- Space_Invasion, The_Specialists
 	["Aiming Practice"] = "Tréning presnosti", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
+    ["Ammo Depleted!"] = "Výzbroj vyčerpaná!",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
+--   ["Ammo Maniac!"] = "",
     ["Ammo"] = "Výzbroj",
-    ["Ammo Depleted!"] = "Výzbroj vyčerpaná!",
---   ["Ammo Maniac!"] = "",
     ["Available points remaining: "] = "Zostavajúci počet bodov: ",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
 	["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Loptami triafajte vašich nepriateľov|a zhoďte ich tak do mora!",
 	["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Odpálkujte vašich súperov do koša|a von z mapy!",
 	["Bazooka Training"] = "Tréning s bazukou",
 	["Best laps per team: "] = "Najrýchlejšie kolá podľa tímov: ",
     ["Best Team Times: "] = "Najrýchlejšie tímové časy: ",
     ["Bloody Rookies"] = "Mizerní zelenáči", -- 01#Boot_Camp, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree
+    ["Boom!"] = "Bum!",
     ["BOOM!"] = "BUM!",
-    ["Boom!"] = "Bum!",
 --   ["Boss defeated!"] = "",
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
     ["CAPTURE THE FLAG"] = "ZMOCNITE SA VLAJKY",
     ["Careless"] = "Bezstarostný",
+--   ["Change Weapon"] = "",
     ["Clumsy"] = "Nešikovný",
     ["Codename: Teamwork"] = "Kódové meno: Teamová práca",
 --   ["Complete the track as fast as you can!"] = "",
@@ -32,8 +40,10 @@
     ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "Prekliaty zelenáč!",
     ["Dangerous Ducklings"] = "Nebezpečné kačiatka",
 --   ["Deadweight"] = "",
+--   ["Demolition is fun!"] = "",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
 --   ["Destroy invaders to score points."] = "",
+--   ["Double Kill!"] = "",
 --   ["Drone Hunter!"] = "",
 --   ["Drowner"] = "",
 --   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
@@ -42,8 +52,11 @@
 	["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Zneškodnite všetky ciele pred vypršaním času.|Na túto misiu máte neobmedzené množstvo streliva.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
     ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Zneškodnite Poisona pred tým, ako vyprší čas",
     ["Eliminate the Blue Team"] = "Zneškodnite modrý tím",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
 --   ["Eliminate the enemy specialists."] = "",
     ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- Zneškodnite Jednotku 3378|- Slabý odpor musí prežiť",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
     ["Enjoy the swim..."] = "Užite si plávanie...",
 --   ["[Enter]"] = "",
 	["Fastest lap: "] = "Najrýchlejšie kolo: ",
@@ -53,6 +66,9 @@
     ["Flag respawned!"] = "Vlajka obnovená!",
     ["Flag returned!"] = "Vlajka vrátená!",
 --   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
 --   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
 --   ["Game Modifiers: "] = "",
     ["GAME OVER!"] = "KONIEC HRY!",
@@ -62,11 +78,15 @@
     ["GO! GO! GO!"] = "POĎ! POĎ! POĎ!",
     ["Good birdy......"] = "Dobrý vtáčik......",
     ["Good luck out there!"] = "Veľa šťastia!",
+--   ["Good so far!"] = "",
+--   ["Good to go!"] = "",
 --   ["GOTCHA!"] = "",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
 --   ["Hahahaha!"] = "",
 --   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
 --   ["Hapless Hogs"] = "",
 --   [" Hapless Hogs left!"] = "",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
 --   ["Heavy"] = "",
 	["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Basketbal",
 	["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Knockball",
@@ -80,9 +100,15 @@
 --   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "",
 --   ["Jumping is disabled"] = "",
 --   ["Kamikaze Expert!"] = "",
+--   ["Keep it up!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
 --   ["KILLS"] = "",
+--   ["Last Target!"] = "",
 --   ["[Left Shift]"] = "",
     ["Listen up, maggot!!"] = "Počúvaj, ty biedny červ!",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
     ["|- Mines Time:"] = "|- Časovač pre míny:", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
     ["MISSION FAILED"] = "MISIA NEÚSPEŠNÁ", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["MISSION SUCCESS"] = "",
@@ -90,9 +116,12 @@
     ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "Pohyb: [Hore], [Dole], [Vľavo], [Vpravo]",
 --   ["Multi-shot!"] = "",
 --   ["Nameless Heroes"] = "",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
 --   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
 	["NEW fastest lap: "] = "NOVÉ najrýchlejšie kolo: ",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
 --   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
 --   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
 	["Not So Friendly Match"] = "Nie tak celkom priateľský zápas", -- Basketball, Knockball
     ["Oh no! Just try again!"] = "Áále nie! Tak to skúste znovu!", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -100,11 +129,13 @@
     ["Operation Diver"] = "Operácia Potápač",
     ["Opposing Team: "] = "Nepriateľský tím",
     ["Pathetic Hog #%d"] = "Žalostný ježko #%d",
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
     ["points"] = "body", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
     ["Poison"] = "Poison",
 --   ["Power Remaining"] = "",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
     [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Skórujete prinesením nepriateľskej vlajky do vašej základne | - Prvý tím, ktorý dosiahne 3 body, vyhráva | - Skórujete len vtedy, keď je máte svoju vlajku v základni | - Spadnuté vlajky môžu byť vrátené na základňu alebo sa ich môže zmocniť súpere | - Ježkovia po smrti ožiujú",
@@ -116,6 +147,7 @@
 --   ["SCORE"] = "",
     ["sec"] = "sek", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
     ["See ya!"] = "Tak zatiaľ!",
+--   ["selected!"] = "",
 --   ["s"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
 --   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
 --   ["Shield Depleted"] = "",
@@ -128,6 +160,7 @@
 	["Shotgun Team"] = "Shotgun tím",
 	["Shotgun Training"] = "Tréning s brokovnicou",
 --   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
 	["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s je mimo hru a tím %d|dostal trestný bod!| |Skóre:", -- Basketball, Knockball
@@ -146,26 +179,33 @@
     ["The flag will respawn next round."] = "V ďalšom kole sa obnoví vlajka.",
 --   ["The Nameless One"] = "",
 --   ["THE SPECIALISTS"] = "",
+--   ["This one's tricky."] = "",
 --   ["This rain is really something..."] = "",
     ["TIME: "] = "ČAS: ",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
 --   ["Time Extended!"] = "",
---   ["Time Left: "] = "",
+--   ["Time Extension"] = "",
 --   ["Toggle Shield"] = "",
     ["Toxic Team"] = "Toxic tím", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
     ["Track Time: "] = "Čas: ",
 	["TrophyRace"] = "Preteky o trofej",
     ["T_T"] = "T_T",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
     ["Turn Time"] = "Čas na ťah",
+--   ["Unit"] = "",
     ["Unit 3378"] = "Jednotka 3378",
+--   ["Unit 835"] = "",
     ["Unlimited Attacks"] = "Neobmedzené útoky",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Použite lano na presun zo štartovnej pozície do cieľa tak rýchlo, ako to len viete!",
     ["v.06"] = "v.06",
     ["Victory for the "] = "Víťazstvo pre", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
+--   ["Well done."] = "",
+--   ["Will this ever end?"] = "",
 --   ["WINNING TIME: "] = "",
 --   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "",
     ["You have SCORED!!"] = "SKÓROVALI ste!!",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/stub.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/stub.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -3,12 +3,19 @@
 --   ["!!!"] = "",
 --   ["..."] = "",
 --   ["Accuracy Bonus!"] = "",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
 --   ["a Hedgewars mini-game"] = "", -- Space_Invasion, The_Specialists
 --   ["Aiming Practice"] = "", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 --   ["Ammo"] = "",
 --   ["Ammo Depleted!"] = "",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
 --   ["Ammo Maniac!"] = "",
 --   ["Available points remaining: "] = "",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
 --   ["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "",
 --   ["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "",
 --   ["Bazooka Training"] = "",
@@ -21,6 +28,7 @@
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
 --   ["CAPTURE THE FLAG"] = "",
 --   ["Careless"] = "",
+--   ["Change Weapon"] = "",
 --   ["Clumsy"] = "",
 --   ["Codename: Teamwork"] = "",
 --   ["Complete the track as fast as you can!"] = "",
@@ -35,6 +43,7 @@
 --   ["Demolition is fun!"] = "",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
 --   ["Destroy invaders to score points."] = "",
+--   ["Double Kill!"] = "",
 --   ["Drone Hunter!"] = "",
 --   ["Drowner"] = "",
 --   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
@@ -43,8 +52,11 @@
 --   ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 --   ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "",
 --   ["Eliminate the Blue Team"] = "",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
 --   ["Eliminate the enemy specialists."] = "",
 --   ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
 --   ["Enjoy the swim..."] = "",
 --   ["[Enter]"] = "",
 --   ["Fastest lap: "] = "",
@@ -54,6 +66,9 @@
 --   ["Flag respawned!"] = "",
 --   ["Flag returned!"] = "",
 --   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
 --   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
 --   ["Game Modifiers: "] = "",
 --   ["GAME OVER!"] = "",
@@ -64,11 +79,14 @@
 --   ["Good birdy......"] = "",
 --   ["Good luck out there!"] = "",
 --   ["Good so far!"] = "",
+--   ["Good to go!"] = "",
 --   ["GOTCHA!"] = "",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
 --   ["Hahahaha!"] = "",
 --   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
 --   ["Hapless Hogs"] = "",
 --   [" Hapless Hogs left!"] = "",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
 --   ["Heavy"] = "",
 --   ["Hedgewars-Basketball"] = "",
 --   ["Hedgewars-Knockball"] = "",
@@ -83,10 +101,14 @@
 --   ["Jumping is disabled"] = "",
 --   ["Kamikaze Expert!"] = "",
 --   ["Keep it up!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
 --   ["KILLS"] = "",
 --   ["Last Target!"] = "",
 --   ["[Left Shift]"] = "",
 --   ["Listen up, maggot!!"] = "",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
 --   ["|- Mines Time:"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["MISSION FAILED"] = "", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["MISSION SUCCESS"] = "",
@@ -94,9 +116,12 @@
 --   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "",
 --   ["Multi-shot!"] = "",
 --   ["Nameless Heroes"] = "",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
 --   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
 --   ["NEW fastest lap: "] = "",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
 --   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
 --   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
 --   ["Not So Friendly Match"] = "", -- Basketball, Knockball
 --   ["Oh no! Just try again!"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -104,11 +129,13 @@
 --   ["Operation Diver"] = "",
 --   ["Opposing Team: "] = "",
 --   ["Pathetic Hog #%d"] = "",
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
 --   ["points"] = "", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
 --   ["Poison"] = "",
 --   ["Power Remaining"] = "",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
 --   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = "",
@@ -120,6 +147,7 @@
 --   ["SCORE"] = "",
 --   ["sec"] = "", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
 --   ["See ya!"] = "",
+--   ["selected!"] = "",
 --   ["s"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
 --   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
 --   ["Shield Depleted"] = "",
@@ -132,6 +160,7 @@
 --   ["Shotgun Team"] = "",
 --   ["Shotgun Training"] = "",
 --   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
 --   ["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "", -- Basketball, Knockball
@@ -150,21 +179,25 @@
 --   ["The flag will respawn next round."] = "",
 --   ["The Nameless One"] = "",
 --   ["THE SPECIALISTS"] = "",
+--   ["This one's tricky."] = "",
 --   ["This rain is really something..."] = "",
---   ["This one's tricky."] = "",
 --   ["TIME: "] = "",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
 --   ["Time Extended!"] = "",
---   ["Time Left: "] = "",
+--   ["Time Extension"] = "",
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 --   ["Toxic Team"] = "", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
 --   ["Track Time: "] = "",
 --   ["TrophyRace"] = "",
 --   ["T_T"] = "",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
 --   ["Turn Time"] = "",
+--   ["Unit"] = "",
 --   ["Unit 3378"] = "",
+--   ["Unit 835"] = "",
 --   ["Unlimited Attacks"] = "",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 --   ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "",
 --   ["v.06"] = "",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/sv.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/sv.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -3,12 +3,19 @@
 	[":("] = ":(",
 	["!!!"] = "!!!",
 --   ["Accuracy Bonus!"] = "",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
 --   ["a Hedgewars mini-game"] = "", -- Space_Invasion, The_Specialists
 	["Aiming Practice"] = "Siktesövning", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 --   ["Ammo"] = "",
 --   ["Ammo Depleted!"] = "",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
 --   ["Ammo Maniac!"] = "",
 --   ["Available points remaining: "] = "",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
 	["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Slå bollar mot dina fiender|och slå ner dem i havet",
 	["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Slå ner dina motståndare i|korgarna och ut ur kartan!",
 	["Bazooka Training"] = "Bazookaträning",
@@ -21,6 +28,7 @@
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
 	["CAPTURE THE FLAG"] = "CAPTURE THE FLAG",
 --   ["Careless"] = "",
+--   ["Change Weapon"] = "",
 --   ["Clumsy"] = "",
 	["Codename: Teamwork"] = "Kodnamn: Lagarbete",
 --   ["Complete the track as fast as you can!"] = "",
@@ -32,8 +40,10 @@
 	["DAMMIT, ROOKIE!"] = "SATAN, GRÖNGÖLING!",
 	["Dangerous Ducklings"] = "Farliga ankungar",
 --   ["Deadweight"] = "",
+--   ["Demolition is fun!"] = "",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
 --   ["Destroy invaders to score points."] = "",
+--   ["Double Kill!"] = "",
 --   ["Drone Hunter!"] = "",
 --   ["Drowner"] = "",
 --   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
@@ -42,8 +52,11 @@
 	["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Förstör alla målen innan din tid tar slut.|Du har obegränsad ammunition för deta uppdrag", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 	["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Förgör Gift innan tiden tar slut",
 	["Eliminate the Blue Team"] = "Förgör det Blå laget",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
 --   ["Eliminate the enemy specialists."] = "",
 	["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- Förgör Enhet 3378 |- Klent motstånd måste överleva",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
 	["Enjoy the swim..."] = "Ha en trevlig simtur...",
 --   ["[Enter]"] = "",
 	["Fastest lap: "] = "Snabbast varv: ",
@@ -53,6 +66,9 @@
 	["Flag respawned!"] = "Flagga återställd!",
 	["Flag returned!"] = "Flagga återvänd!",
 --   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
 --   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
 --   ["Game Modifiers: "] = "",
 	["GAME OVER!"] = "SPELET ÄR SLUT!",
@@ -62,11 +78,15 @@
 	["GO! GO! GO!"] = "Kör! Kör! Kör!",
 	["Good birdy......"] = "Fin fågel......",
 	["Good luck out there!"] = "Lycka till där ute!",
+--   ["Good so far!"] = "",
+--   ["Good to go!"] = "",
 --   ["GOTCHA!"] = "",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
 --   ["Hahahaha!"] = "",
 --   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
 --   ["Hapless Hogs"] = "",
 --   [" Hapless Hogs left!"] = "",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
 --   ["Heavy"] = "",
 	["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Basket",
 	["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars-Knockball",
@@ -80,9 +100,15 @@
 --   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "",
 --   ["Jumping is disabled"] = "",
 --   ["Kamikaze Expert!"] = "",
+--   ["Keep it up!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
 --   ["KILLS"] = "",
+--   ["Last Target!"] = "",
 --   ["[Left Shift]"] = "",
 	["Listen up, maggot!!"] = "Hör här, ynkrygg!!",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
   ["|- Mines Time:"] = "|- Mintid:", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 	["MISSION FAILED"] = "UPPDRAG MISSLYCKADES", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["MISSION SUCCESS"] = "",
@@ -90,9 +116,12 @@
 --   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "",
 --   ["Multi-shot!"] = "",
 --   ["Nameless Heroes"] = "",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
 --   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
 	["NEW fastest lap: "] = "NYTT snabbast varv: ",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
 --   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
 --   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
 	["Not So Friendly Match"] = "En inte så vänlig match", -- Basketball, Knockball
 	["Oh no! Just try again!"] = "Å nej! Bara att försöka igen!", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -100,11 +129,13 @@
 	["Operation Diver"] = "Operationens dykare",
 	["Opposing Team: "] = "Motståndarlag: ",
 	["Pathetic Hog #%d"] = "Patetisk kott #%d",
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
 --   ["points"] = "", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
 	["Poison"] = "Gift",
 --   ["Power Remaining"] = "",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
 	[" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Återvänd med fiendens flagga till din bas för att ta poäng | - Första laget till tre vinner | - Du kan bara ta poäng när din egen flagga är i basen | - Kottar tappar flaggan när de dödas eller drunknar | - Tappade flaggor kan tas tillbaka eller fångas | - Kottar kommer tillbaka när de dör",
@@ -116,6 +147,7 @@
 --   ["SCORE"] = "",
   ["sec"] = "sec", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
 	["See ya!"] = "Ses!",
+--   ["selected!"] = "",
 --   ["s"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
 --   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
 --   ["Shield Depleted"] = "",
@@ -128,6 +160,7 @@
 	["Shotgun Team"] = "Hagelgevärslaget",
 	["Shotgun Training"] = "Hagelgevärsträning",
 --   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
 	["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s är ute och lag %d|fick ett straff!| |Poängställning:", -- Basketball, Knockball
@@ -146,26 +179,33 @@
   ["The flag will respawn next round."] = "Flaggan kommer tillbaka nästa runda.",
 --   ["The Nameless One"] = "",
 --   ["THE SPECIALISTS"] = "",
+--   ["This one's tricky."] = "",
 --   ["This rain is really something..."] = "",
 --   ["TIME: "] = "",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
 --   ["Time Extended!"] = "",
---   ["Time Left: "] = "",
+--   ["Time Extension"] = "",
 --   ["Toggle Shield"] = "",
 	["Toxic Team"] = "Förgiftade laget", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
 --   ["Track Time: "] = "",
 	["TrophyRace"] = "TrophyRace",
 	["T_T"] = "T_T",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
 --   ["Turn Time"] = "",
+--   ["Unit"] = "",
 	["Unit 3378"] = "Enhet 3378",
+--   ["Unit 835"] = "",
 --   ["Unlimited Attacks"] = "",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
 	["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Använd ditt rep för att ta dig från start till mål så fort som möjligt!",
 --   ["v.06"] = "",
 	["Victory for the "] = "Vinst för", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
+--   ["Well done."] = "",
+--   ["Will this ever end?"] = "",
 --   ["WINNING TIME: "] = "",
 --   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "",
 	["You have SCORED!!"] = "Du har tagit poäng!",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/uk.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/uk.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -2,12 +2,19 @@
 --   [":("] = "",
 --   ["..."] = "",
 --   ["Accuracy Bonus!"] = "",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
 --   ["a Hedgewars mini-game"] = "", -- Space_Invasion, The_Specialists
     ["Aiming Practice"] = "Практика прицілювання", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
 --   ["Ammo"] = "",
 --   ["Ammo Depleted!"] = "",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
 --   ["Ammo Maniac!"] = "",
 --   ["Available points remaining: "] = "",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
     ["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Закидайте ворогів м'ячами щоб|зіштовути їх у море!",
     ["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Дубасьте опонентів битою через|кошики та за межі карти!",
     ["Bazooka Training"] = "Тренування з базукою",
@@ -20,6 +27,7 @@
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
     ["CAPTURE THE FLAG"] = "ЗАХОПЛЕННЯ ПРАПОРА",
 --   ["Careless"] = "",
+--   ["Change Weapon"] = "",
 --   ["Clumsy"] = "",
     ["Codename: Teamwork"] = "Кодова назва: Командна гра",
 --   ["Complete the track as fast as you can!"] = "",
@@ -31,8 +39,10 @@
     ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "ЧОРТ ЗАБИРАЙ, САЛАГА!",
     ["Dangerous Ducklings"] = "Небезпечні Каченята",
 --   ["Deadweight"] = "",
+--   ["Demolition is fun!"] = "",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
 --   ["Destroy invaders to score points."] = "",
+--   ["Double Kill!"] = "",
 --   ["Drone Hunter!"] = "",
 --   ["Drowner"] = "",
 --   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
@@ -41,8 +51,11 @@
     ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Знищіть всі цілі до закінчення часу.|У вас безмежні боєприпаси.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
     ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Знешкодьте Смердюка до закінчення часу",
     ["Eliminate the Blue Team"] = "Знищіть Синю Команду",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
 --   ["Eliminate the enemy specialists."] = "",
     ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- Знищіть Об'єкт 3378 |- Жалюгідні Повстанці повинні вижити",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
     ["Enjoy the swim..."] = "Насолоджуйся плаванням...",
 --   ["[Enter]"] = "",
     ["Fastest lap: "] = "Найшвидша партія: ",
@@ -52,6 +65,9 @@
     ["Flag respawned!"] = "Прапор відновлено!",
     ["Flag returned!"] = "Прапор повернено!",
 --   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
 --   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
 --   ["Game Modifiers: "] = "",
     ["GAME OVER!"] = "КІНЕЦЬ ГРИ!",
@@ -61,11 +77,15 @@
     ["GO! GO! GO!"] = "ДАВАЙ! ДАВАЙ! РУХАЙСЯ!",
     ["Good birdy......"] = "Гарна пташка......",
     ["Good luck out there!"] = "Удачі!",
+--   ["Good so far!"] = "",
+--   ["Good to go!"] = "",
 --   ["GOTCHA!"] = "",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
 --   ["Hahahaha!"] = "",
 --   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
 --   ["Hapless Hogs"] = "",
 --   [" Hapless Hogs left!"] = "",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
 --   ["Heavy"] = "",
     ["Hedgewars-Basketball"] = "Баскетбол Їжаками",
     ["Hedgewars-Knockball"] = "Бейсбол Їжаками",
@@ -79,9 +99,15 @@
 --   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "",
 --   ["Jumping is disabled"] = "",
 --   ["Kamikaze Expert!"] = "",
+--   ["Keep it up!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
 --   ["KILLS"] = "",
+--   ["Last Target!"] = "",
 --   ["[Left Shift]"] = "",
     ["Listen up, maggot!!"] = "Слухай, хробак!",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
     ["|- Mines Time:"] = "|- Час детонування мін:", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
     ["MISSION FAILED"] = "МІСІЮ ПРОВАЛЕНО", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["MISSION SUCCESS"] = "",
@@ -89,9 +115,12 @@
 --   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "",
 --   ["Multi-shot!"] = "",
 --   ["Nameless Heroes"] = "",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
 --   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
     ["NEW fastest lap: "] = "НОВА найшвидша партія: ",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
 --   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
 --   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
     ["Not So Friendly Match"] = "Не дуже товариський матч", -- Basketball, Knockball
     ["Oh no! Just try again!"] = "О, ні! Давай, спробуй ще раз!", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -99,11 +128,13 @@
     ["Operation Diver"] = "Операція Водолаз",
     ["Opposing Team: "] = "Команда-Противник: ",
     ["Pathetic Hog #%d"] = "Жалюгідний Їжак #%d",
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
     ["points"] = "очок", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
     ["Poison"] = "Смердюк",
 --   ["Power Remaining"] = "",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
     [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Поверніть ворожий прапор на свою базу щоб заробити очко | - Виграє команда з трьома очками | - Ви можете заробити очко лише коли ваш прапор на вашій базі | - Їжак покине прапор якщо потоне чи буде вбитий | - Покинутий прапор можна повернути або захопити знов | - Їжаки відновлюються після смерті",
@@ -115,6 +146,7 @@
 --   ["SCORE"] = "",
     ["sec"] = "сек", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
     ["See ya!"] = "Побачимося!",
+--   ["selected!"] = "",
 --   ["s"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
 --   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
 --   ["Shield Depleted"] = "",
@@ -127,6 +159,7 @@
     ["Shotgun Team"] = "Команда Рушниць",
     ["Shotgun Training"] = "Тренування з рушницею",
 --   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
     ["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s вибув і Команда %d|отримала штраф!| |Рахунок:", -- Basketball, Knockball
@@ -145,26 +178,33 @@
     ["The flag will respawn next round."] = "Прапор відновиться в наступному раунді.",
 --   ["The Nameless One"] = "",
 --   ["THE SPECIALISTS"] = "",
+--   ["This one's tricky."] = "",
 --   ["This rain is really something..."] = "",
 --   ["TIME: "] = "",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
 --   ["Time Extended!"] = "",
---   ["Time Left: "] = "",
+--   ["Time Extension"] = "",
 --   ["Toggle Shield"] = "",
     ["Toxic Team"] = "Токсична Команда", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
 --   ["Track Time: "] = "",
     ["TrophyRace"] = "Погоня за Трофеєм",
     ["T_T"] = "Ааааа!!!",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
 --   ["Turn Time"] = "",
+--   ["Unit"] = "",
     ["Unit 3378"] = "Об'єкт 3378",
+--   ["Unit 835"] = "",
 --   ["Unlimited Attacks"] = "",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
     ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Скористайся мотузкою щоб якнайшвидше досягнути фінішу!",
 --   ["v.06"] = "",
     ["Victory for the "] = "Перемога для ", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
 --   ["Waypoint placed."] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
+--   ["Well done."] = "",
+--   ["Will this ever end?"] = "",
 --   ["WINNING TIME: "] = "",
 --   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "",
     ["You have SCORED!!"] = "Ви заробили ОЧКО!!",
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/zh_CN.lua	Sat Sep 10 21:02:34 2011 -0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/zh_CN.lua	Sat Sep 10 21:23:12 2011 -0400
@@ -2,12 +2,19 @@
    ["!!!"] = "!!!",
 --   ["..."] = "",
 --   ["Accuracy Bonus!"] = "",
+--   ["Achievement Unlocked"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_That_Sinking_Feeling, Tumbler
 --   ["a Hedgewars mini-game"] = "", -- Space_Invasion, The_Specialists
    ["Aiming Practice"] = "瞄准练习", --火箭筒、霰弹枪、狙击枪
 --   ["Ammo"] = "",
 --   ["Ammo Depleted!"] = "",
+--   ["ammo extended!"] = "",
+--   ["Ammo is reset at the end of your turn."] = "",
 --   ["Ammo Maniac!"] = "",
 --   ["Available points remaining: "] = "",
+--   ["[Backspace]"] = "",
+--   ["Bamboo Thicket"] = "",
+--   ["Barrel Eater!"] = "",
+--   ["Barrel Launcher"] = "",
    ["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "发射棒球将敌人击打入水",
    ["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "把敌人击出场地——对准栏框",
    ["Bazooka Training"] = "火箭筒训练",
@@ -20,6 +27,7 @@
 --   ["Boss Slayer!"] = "",
    ["CAPTURE THE FLAG"] = "抢旗子",
 --   ["Careless"] = "",
+--   ["Change Weapon"] = "",
 --   ["Clumsy"] = "",
    ["Codename: Teamwork"] = "代号:团队行动",
 --   ["Complete the track as fast as you can!"] = "",
@@ -31,8 +39,10 @@
    ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "新人",
    ["Dangerous Ducklings"] = "危险的小鸭子",
 --   ["Deadweight"] = "",
+--   ["Demolition is fun!"] = "",
 --   ["Depleted Kamikaze!"] = "",
 --   ["Destroy invaders to score points."] = "",
+--   ["Double Kill!"] = "",
 --   ["Drone Hunter!"] = "",
 --   ["Drowner"] = "",
 --   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "",
@@ -41,8 +51,11 @@
    ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "时间限制内清除全部目标。弹药无限。", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
    ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "时间限制内清除毒素。",
    ["Eliminate the Blue Team"] = "解决蓝色队伍",
+--   ["Eliminate the enemy before the time runs out"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
+--   ["Eliminate the enemy hogs to win."] = "",
 --   ["Eliminate the enemy specialists."] = "",
    ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- 打倒 3378 |-反抗者必须存活",
+--   ["Energetic Engineer"] = "",
    ["Enjoy the swim..."] = "游水愉快",
 --   ["[Enter]"] = "",
    ["Fastest lap: "] = "最快记录:",
@@ -52,6 +65,9 @@
    ["Flag respawned!"] = "旗帜重生!",
    ["Flag returned!"] = "旗帜归还!",
 --   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "",
+--   ["Flamer"] = "",
+--   ["Friendly Fire!"] = "",
+--   ["fuel extended!"] = "",
 --   ["GAME BEGUN!!!"] = "",
 --   ["Game Modifiers: "] = "",
    ["GAME OVER!"] = "结束了!",
@@ -61,11 +77,15 @@
    ["GO! GO! GO!"] = "上!",
    ["Good birdy......"] = "乖鸟儿",
    ["Good luck out there!"] = "祝好运",
+--   ["Good so far!"] = "",
+--   ["Good to go!"] = "",
 --   ["GOTCHA!"] = "",
+--   ["Grab Mines/Explosives"] = "",
 --   ["Hahahaha!"] = "",
 --   ["Haha, now THAT would be something!"] = "",
 --   ["Hapless Hogs"] = "",
 --   [" Hapless Hogs left!"] = "",
+--   ["Health crates extend your time."] = "",
 --   ["Heavy"] = "",
    ["Hedgewars-Basketball"] = "刺猬大作战-篮球计划",
    ["Hedgewars-Knockball"] = "刺猬大作战-击球计划",
@@ -79,9 +99,15 @@
 --   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "",
 --   ["Jumping is disabled"] = "",
 --   ["Kamikaze Expert!"] = "",
+--   ["Keep it up!"] = "",
+--   ["Killing spree!"] = "",
 --   ["KILLS"] = "",
+--   ["Last Target!"] = "",
 --   ["[Left Shift]"] = "",
    ["Listen up, maggot!!"] = "听好,小子!!",
+--   ["Lively Lifeguard"] = "",
+--   ["Mine Deployer"] = "",
+--   ["Mine Eater!"] = "",
 --   ["|- Mines Time:"] =
    ["MISSION FAILED"] = "任务失败", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["MISSION SUCCESS"] = "",
@@ -89,9 +115,12 @@
 --   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "",
 --   ["Multi-shot!"] = "",
 --   ["Nameless Heroes"] = "",
+--   ["New Barrels Per Turn"] = "",
 --   ["NEW CLAN RECORD: "] = "",
    ["NEW fastest lap: "] = "新记录",
+--   ["New Mines Per Turn"] = "",
 --   ["NEW RACE RECORD: "] = "",
+--   ["Newton's Hammock"] = "",
 --   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "",
    ["Not So Friendly Match"] = "非友善对抗", -- Basketball, Knockball
    ["Oh no! Just try again!"] = "不!重新再来。", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
@@ -102,11 +131,13 @@
    ["Pathetic Hog #1"] = "可怜刺猬一号",
    ["Pathetic Hog #2"] = "可怜刺猬二号",
 --   ["Pathetic Hog #%d"] =
+--   ["Pathetic Resistance"] = "", -- User_Mission_-_Bamboo_Thicket, User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock
 --   ["Per-Hog Ammo"] = "",
 --   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "",
 --   ["points"] =
 --   ["Poison"] =
 --   ["Power Remaining"] = "",
+--   ["Prepare yourself"] = "",
 --   ["Press [Precise] to skip intro"] = "",
 --   ["Race complexity limit reached."] = "",
 --   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] =
@@ -119,6 +150,7 @@
 --   ["SCORE"] = "",
 --   ["sec"] =
    ["See ya!"] = "再见!",
+--   ["selected!"] = "",
 --   ["s"] = "", -- GaudyRacer, Space_Invasion
 --   ["Shield boosted! +30 power"] = "",
 --   ["Shield Depleted"] = "",
@@ -131,6 +163,7 @@
    ["Shotgun Team"] = "霰弹枪队",
    ["Shotgun Training"] = "霰弹枪训练",
 --   ["Shots Left: "] = "", -- GaudyRacer, Tumbler
+--   ["shots remaining."] = "",
 --   ["Silly"] = "",
 --   ["Sinky"] = "",
    ["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s 出局, %d 惩罚分数!", -- Basketball, Knockball
@@ -149,26 +182,33 @@
 --   ["The flag will respawn next round."] =
 --   ["The Nameless One"] = "",
 --   ["THE SPECIALISTS"] = "",
+--   ["This one's tricky."] = "",
 --   ["This rain is really something..."] = "",
 --   ["TIME: "] = "",
 --   ["Timed Kamikaze!"] = "",
 --   ["Time Extended!"] = "",
---   ["Time Left: "] = "",
+--   ["Time Extension"] = "",
 --   ["Toggle Shield"] = "",
    ["Toxic Team"] = "腐坏的队伍", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
 --   ["TRACK COMPLETED"] = "",
 --   ["Track Time: "] = "",
    ["TrophyRace"] = "竞速",
    ["T_T"] = "T_T",
+--   ["Tumbling Time Extended!"] = "",
 --   ["Turn Time"] = "",
+--   ["Unit"] = "",
    ["Unit 3378"] = "3378",
+--   ["Unit 835"] = "",
 --   ["Unlimited Attacks"] = "",
+--   ["Unstoppable!"] = "",
 --   ["User Challenge"] = "",
    ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "抓起绳子飞向目的地,越快越好。",
 --   ["v.06"] = "",
    ["Victory for the "] = "胜利属于",
 --   ["Waypoint placed."] = "",
 --   ["Weapons Reset"] = "",
+--   ["Well done."] = "",
+--   ["Will this ever end?"] = "",
 --   ["WINNING TIME: "] = "",
 --   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "",
    ["You have SCORED!!"] = "得分",