Scottish Gaelic translation update: tips, missions, frontend, engine
authorfios@foramnagaidhlig.net <fios@foramnagaidhlig.net>
Fri, 07 Apr 2017 01:17:51 +0200
changeset 12178 04d9ea191a15
parent 12177 bfeeb1c35e77
child 12179 1eeb9a5b5b73
Scottish Gaelic translation update: tips, missions, frontend, engine
share/hedgewars/Data/Locale/gd.txt
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_gd.ts
share/hedgewars/Data/Locale/missions_gd.txt
share/hedgewars/Data/Locale/tips_gd.xml
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/gd.txt	Fri Apr 07 01:17:51 2017 +0200
@@ -0,0 +1,547 @@
+; Scottish Gaelic locale
+
+00:00=Durcan-spreadhaidh
+00:01=Boma sgapaidh
+00:02=Bazooka
+00:03=Seillean-amasaidh
+00:04=Gunna-froise
+00:05=Piocaid ’s òrd
+00:06=Leig seachad
+00:07=Ròpa
+00:08=Mèinn
+00:09=Iolaire an fhàsaich
+00:10=Dineamait
+00:11=Bata ball-beusa
+00:12=Shoryuken
+00:13=diog
+00:14=Paraisiut
+00:15=Ionnsaigh adhair
+00:16=Buille mèinne
+00:17=Lòchran
+00:18=Togail
+00:19=Tele-portadh
+00:20=Gràineag eile
+00:21=Mortar
+00:22=Cuip
+00:23=Kamikaze
+00:24=Cèic
+00:25=Suirghe
+00:26=Boma meal-bhuic
+00:27=Durcan-spreadhaidh ifrinneach
+00:28=Rocaid tochlaidh
+00:29=Gunna-bhàlaichean
+00:30=Napalm
+00:31=Itealan le smachd chèin
+00:32=Iom-tharraing ìosal
+00:33=Barrachd dhochainn
+00:34=Do-leònaidh
+00:35=Barrachd ùine
+00:36=Fradharc leusair
+00:37=Sùgh fala
+00:38=Isneach fàtha
+00:39=Soitheach-itealaich
+00:40=Molotov Cocktail
+00:41=Eunan
+00:42=Tele-phortadh sgiobalta
+00:43=Clàrsach mòr
+00:44=Seann-chàise Limburg
+00:45=Gunna sìneis
+00:46=Gunna loisgidh
+00:47=Mèinn steigeach
+00:48=Òrd
+00:49=Uidheam aiseirigh
+00:50=Buille tochlaidh
+00:51=Bàla puill
+00:52=Gun arm
+00:53=Bogsa ama
+; 00:54=Structar
+00:54=Stealladh tìre
+00:55=Reòthadair
+00:56=Corc
+00:57=Bann rubair
+00:58=Mèinne adhair
+
+01:00=Gabh orm!
+01:01=Cuairt co-ionnann
+01:02=bhuannaich %1!
+01:03=Fuaim %1%
+01:04=’Na stad
+01:05=Fàgail dha-rìribh? (Y/Esc) (Briog gus leantainn air adhart)
+01:06=Bàs obann!
+01:07=%1 air fhàgail
+01:08=Connadh
+01:09=’Ga shioncronachadh…
+01:10=Ma chleachdas tu an acainn seo, chan adhbharaich seo crìoch air a’ chuairt agad!
+01:11=Chan eil an t-arm no acainn seo ri làimh fhathast!
+01:12=A’ chuairt mu dheireadh ron bhàs obann!
+01:13=%1 c(h)uairt(ean) gun bhàs obann!
+01:14=Ullaichibh, %1!
+01:15=Beagan
+01:16=Ìosal
+01:17=Àbhaisteach
+01:18=Àrd
+01:19=Anabarrach
+01:20=Bocadh %1
+01:21=Fuaim mùchte
+01:22=Modh “Air falbh on mheur-chlàr”
+01:23=Camara fèin-obrachail dheth
+01:24=Camara fèin-obrachail air
+01:25=Brùth air a’ phutan amais gus comharra a chur ris an amas
+
+; Event messages
+; Hog (%1) died
+02:00=Thilg %1 suas an deò!
+02:00=Thriall %1!
+02:00=Cha robh %1 an dùil air seo idir!
+02:00=Thuirt %1 soraidh slàn!
+02:00=Shiubhail %1 gu àite nas fhearr!
+02:00=Dh’eug %1!
+02:00=Cha dèan %1 greim-bàis tuilleadh!
+02:00=Choilean %1 a dhleastanas!
+02:00=Chaidh %1 ’na bheò-ìobairt!
+02:00=Theast %1!
+02:00=Chrìochnaich %1!
+02:00=Dh’fhalbh an ùine air %1!
+02:00=Fhuair %1 sìth bhuan!
+02:00=Dh’fhàg sinn soraidh slàn aig %1!
+02:00=Chuir %1 a bhean is clann air cùl
+02:00=Cha tilg %1 bazooka tuilleadh
+02:00=Cha tilg %1 durcan-spreadhaidh tuilleadh
+02:00=Cha dèan %1 cèic tuilleadh
+02:00=Cha ghabh %1 dreallag air ròp tuilleadh
+02:00=Cha dèan %1 ionnsaigh-adhair tuilleadh
+02:00=Cha loisg %1 gunna-froise tuilleadh
+02:00=Cha tilg %1 meal-bhuc tuilleadh
+02:00=Cha do mhair %1
+02:00=Siud deireadh %1
+02:00=Bu mhath le %1 creat slàinte
+02:00=Dh’fhalbh %1 gus geama nas fhearr a chluich
+02:00=Thàinig an latha a bheir %1 suas
+02:00=Cha deach an latha le %1
+02:00=%1 a thruaghain …
+02:00=Tha %1 dheth
+02:00=Bhac %1 peilearan le aodann
+02:00=Tha %1 ’na shàr-ghaisgeach am measg nan daoi… gràineagan
+02:00=Sheòl %1 gu Tìr nan Òg
+02:00=Dh’fhalbh %1
+02:00=Lean %1 air na dìneasaran
+02:00=Saoil an adhbharaich %1 gun tèid gràineagan à bith?
+02:00=Tha sinn a’ caoineadh %1
+02:00=Chaidh %1 gu clos
+02:00=Sheòl %1 an caolas
+02:00=Chaidh %1 a dhìth
+02:00=Can mar sin leat ri %1
+02:00=Chan eil dòchas air %1 tuilleadh
+02:00=Dh’eugnaich %1
+02:00=Chan eil %1 ann tuilleadh
+02:00=Thàinig ceal air %1
+02:00=Chaochail %1
+02:00=Tha %1 cho marbh ri sgadan
+02:00=Chan eil %1 ann tuilleadh
+02:00=Theirig %1
+02:00=Fois shìorraidh gun robh aig anam %1
+02:00=Chaidh %1 a mhùthadh
+02:00=Tha %1 ullamh!
+02:00=Cha tàinig ri %1 gun losgte air
+02:00=Bu mhath le %1 beatha a bharrachd
+02:00=A bheil lighiche ann?
+
+; Hog (%1) drowned
+02:01=Tha %1 a’ cluich le bàta-tumaidh!
+02:01=Chuir %1 dreach na Titanic air!
+02:01=Rinn %1 snàmh mar chlach!
+02:01=Tha %1 a’ fleòdradh mar bhreige!
+02:01=Tha %1 a’ toirt sùil air a’ cheann dhomhain
+02:01=Tha %1 a’ dèanamh glug glug glug
+02:01=Tha %1 a’ plubadh
+02:01=Dhìochuimhnich %1 na bannan-gàirdein
+02:01=B’ fheairrde %1 snàmh ionnsachadh
+02:01=Dh’fhàg %1 am bòrd-surfaidh aig an taigh
+02:01=Chaidh %1 a sguabadh air falbh leis a’ mhuir
+02:01=Tha %1 cho fliuch ris a’ mhuc eile
+02:01=Cha do chuir %1 seacaid-teasairginn air
+02:01=Tha %1 a’ dèanamh slub-slab
+02:01=Tha %1 ’na chadal leis na h-èisg
+02:01=Chan eil %1 dèidheil air fiosaigeachd an uisge sa gheama seo
+02:01=Tha coltas a’ phathaidh aig %1
+02:01=Shiubhail %1 sa mhuir
+02:01=Chair %1 air chall air fairge
+02:01=Cha dug %1 uidheamachd daoibhigidh leis
+02:01=Chaidh %1 adhlacadh aig muir
+02:01=Chaith %1 an cuan
+02:01=Tha %1 a’ feuchainn ri snàmh-droma ionnsachadh
+02:01=Chaidh %1 an toir air a’ Titanic
+02:01=Cha deach le %1 coiseachd air a’ mhuir
+02:01=Tha %1 a’ lorg Nemo
+02:01=Fhuair %1 a mhuir
+02:01=Saoil co mheud gràineag a tha shìos an-siud?
+02:01=Rinn %1 a’ mhuir beagan nas àirde
+02:01=Cha deach %1 air a’ chabhlach
+02:01=Chuir %1 dreach an èisg mhairbh air
+02:01= Tha %1 a’ sgrùdadh grunnd na fairge
+02:01=Rinn %1 buille gun snàmh
+02:01=Chaidh %1 ithe le beul na mara
+02:01=Tha %1 a’ coiseachd fon mhuir
+02:01=Lorg %1 baile caillte Atlantis
+02:01=Chan eil %1 math air plubraich
+02:01=Riaslaich %1 an cuan
+02:01=Bhuail %1 air a’ mhuir
+02:01=Chan eil builgeadh math dha %1
+02:01=Tha %1 gann a ràth
+02:01=Tha %1 dhen bheachd gu bheil sàl math airson a’ chraicinn
+02:01=Fhuair %1 sàl ’na lotan
+02:01=Chaidh %1 air a cheann dìreach a-mach air a’ mhuir
+02:01=Ghabh %1 amar
+02:01=Tha %1 fliuch bàithte
+02:01=Tha %1 cho fliuch ri iasg
+02:01=Leig %1 e fhèin sìos dhan ghrunnd
+
+; Round starts
+02:02=Dèanamaid sabaid!
+02:02=Astas air lagh!
+02:02=Deiseil is deònach?
+02:02=Tòisicheamaid!
+02:02=A bheil thu deònach orra?
+02:02=Buannaichidh a’ ghràineag as seasmhaiche
+02:02=Siuthadaibh!
+02:02=Dèan deas!
+02:02=Ullaich!
+02:02=Thòisich e…
+02:02=Gabh orra!
+02:02=Fàilte gu Hedgewars
+02:02=Fàilte gu toiseach an airm
+02:02=Mill do nàimhdean!
+02:02=Gum buannaich a’ ghràineag as fhearr
+02:02=Buaidh no bàs
+02:02=Gheibh am fear a bhuannaicheas an creach
+02:02=Chan fhaod sinn call
+02:02=Dèan cogadh!
+02:02=Hedgewars, ’ga thoirt dhut le Hedgewars.org
+02:02=Gura math a thèid leat ’s gabh tlachd!
+02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Tiyuri
+02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh unC0Rr
+02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Nemo
+02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Smaxx
+02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Jessor
+02:02=Cuir do shaothair uile an cleachdadh ri gnìomh!
+02:02=Nì an fheadhainn a chailleas an sgioblachadh!
+02:02=Feumaidh tu sabaid mus tog thu an creach
+02:02=Gun tòisich cath an linn
+02:02=Gun tòisich cath an deicheid
+02:02=Gun tòisich cath a’ bhliadhna
+02:02=Gun tòisich cath a’ mhìosa
+02:02=Gun tòisich cath na seachdaine
+02:02=Gun tòisich cath an latha
+02:02=Gun tòisich cath na h-uarach
+02:02=Dèan do dhìcheall!
+02:02=Sgrios an nàmhaid!
+02:02=Gura math a thèid leat
+02:02=Gabh tlachd
+02:02=Dèan sabaid mhath
+02:02=Dèan sabaid shuarach
+02:02=Dèan sabaid onarach
+02:02=Na gèill
+02:02=Na gèill gu bhràth
+02:02=Mill iad!
+02:02=Cuir an sìneadh orra!
+02:02=A bheil thu deònach air beagan spòrs?
+02:02=Tiugainn!
+02:02=A ghràineagan, air adhart!
+02:02=Thoiribh dhàsan e!
+02:02=Na bhiodh an t-eagal ort!
+02:02=Bi dàna is ceannsaich
+
+; Round ends (win; unused atm)
+02:03=…
+
+; Round ends (draw; unused atm)
+02:04=…
+
+; New health crate
+02:05=Tha cobhair a’ tighinn!
+02:05=Lighiche!
+02:05=Ciad chobhair o na speuran!
+02:05=Seo pacaid slàinte dhut
+02:05=Slàinte mhath… ann am bogsa!
+02:05=Tha lighiche a’ tadhal ort
+02:05=Plàstairean ùra!
+02:05=Bidh thu a’ faireachdainn nas fhearr a dh’aithghearr
+02:05=Gabhaidh seo leigheas
+02:05=Beagan spionnadh ort!
+02:05=Tog e
+02:05=Mias fhallain
+02:05=Leigheas dhan phian
+02:05=Chan eil dòs iomchaidh ann ach an t-uiread a gheibh thu greim air!
+02:05=Lìbhrigeadh èiginneach
+02:05=Stòrasan!
+
+; New ammo crate
+02:06=Barrachd airm!
+02:06=Foirlionadh!
+02:06=Loisgeamaid orra!
+02:06=Saoil dè an t-arm a tha ’na bhroinn?
+02:06=Stòras!
+02:06=Saoil dè th’ ann?
+02:06=Thàinig an Nollaig tràth ann an Hedgewars
+02:06=Seo tìodhlac dhut!
+02:06=Lìbhrigeadh sònraichte!
+02:06=Abair dragh a chur a’ chusbainn oirnn
+02:06=Dèideagan millteach on speur
+02:06=Rabhadh! Susbaint luaineach
+02:06=Tog no spreadh e a-rèir do thoil
+02:06=Math math!
+02:06=Connadh cunnartach
+02:06=Bogsa dhe chumhachd millteach
+02:06=Post-adhair!
+02:06=Ge b’ e dè tha sa bhogsa ud, chan e ceann-cropaig a th’ ann
+02:06=Faigh e!
+02:06=Tha airm a’ tighinn
+02:06=Nach fhaigheadh an nàmhaid greim air siud!
+02:06=Dèideagan ùra gleansach!
+02:06=Bogsa dìomhair!
+
+; New utility crate
+02:07=Àm nan acainnean!
+02:07=Bidh seo feumail gun teagamh…
+02:07=Goireasan!
+02:07=Cuir am bogsa seo gu feum
+02:07=Thoir an aire gu h-ìosal
+02:07=Barrachd goireasan!
+02:07=Acainnean dhut!
+02:07=Feumaidh gu bheil seo math!
+02:07=Cleachd seo gu glic
+02:07=Abair thusa gu bheil am bogsa seo trom
+02:07=Saoil am bi seo gu feum dhut?
+
+; Hog (%1) skips his turn
+02:08=Abair thusa gu bheil %1 ràsanach…
+02:08=Tha %1 coma
+02:08=Tha %1 ’na ghraineag leisg
+02:08=Chan eil beachd aig %1
+02:08=Ghèill %1
+02:08=Thoir an aire no caillidh tu, %1
+02:08=Tha %1 na leisgear
+02:08=Tha %1 cho leisg ri cù na sitig
+02:08=Tha beagan brosnachaidh a dhìth air %1
+02:08=Tha %1 ’na shìochantair
+02:08=Tha %1 a’ leigeil anail
+02:08=Tha %1 a’ gabhail fois
+02:08=Tha %1 air a s(h)ocair
+02:08=Chan eil misneachd aig %1
+02:08=Chuir %1 roimhe gun a bhith a’ dèanamh dad
+02:08=Tha %1 an dùil gun dèan an nàmhaid sgrios air fhèin
+02:08=Chan eil %1 dèidheil air hòrò-gheallaidh
+02:08=Tha %1 ’ga f(h)alach
+02:08=Cha do ghabh %1 an cothrom seo
+02:08=Shaoil %1… gun a bhith a’ dèanamh dad
+02:08=’S e buigean a th’ ann an %1
+02:08=Is gealltair %1
+02:08=Ghabh %1 eagal
+02:08=’S e gealtair a th’ ann an %1!
+02:08=Tha %1 a’ feitheamh air a’ bhàs obainn
+02:08=Cha toil le %1 sabaid
+02:08=Chan eil %1 cinnteach carson a tha e beò
+02:08=Cha robh amas aig %1 a-riamh
+02:08=Cha robh %1 airson gabhail san arm co-dhiù
+02:08=Sguir dhe bhith a’ caitheamh ar n-ùine, %1
+02:08=’S e briseadh-dùil a th’ annad, %1
+02:08=Siuthad is dèan nas fhearr, %1!
+02:08=Chaill %1 a mhisneachd
+02:08=Saoil a bheil an aire aig %1 air rudan nas inntinniche?
+02:08=Tha %1 chun a bhith gòrach leis an eagal
+02:08=Thuit %1 ’na chadal
+
+; Hog (%1) hurts himself only
+02:09=Chan eil amas math aig %1!
+02:09=Tha coltas gur lugha air %1 e fhèin
+02:09=Sheas %1 air an taobh chearr!
+02:09=Saoil a bheil %1 ri fèin-mhurt?
+02:09=Fhuair %1 greim air taobh cearr an airm
+02:09=Is %1 an gille crùbaich as a’ ghleann
+02:09=Is toigh le %1 pian
+02:09=Tha %1 coma mu mhairsinn beò
+02:09=Rinn %1 bùrach dheth
+02:09=Rinn %1 tòn dheth
+02:09=Abair droch amas a bh’ agad, %1
+02:09=Tha %1 caran mì-chùramach a thaobh airm chunnartach
+02:09=Saoil am bhiodh dreuchd eile a’ tighinn air %1?
+02:09=Abair thusa gun robh sin uabhasach dona!
+02:09=Obh ob %1 a sheòid, ’s ann air an nàmhaid a dh’fheumas tu losgadh!
+02:09=Cha bu chòir dha %1 milleadh ach an nàmhaid
+02:09=Tha am fèin-mhurt gu bhith tighinn air %1
+02:09=Thug %1 cobhair dhan nàmhaid
+02:09=Nach tusa a tha gòrach, %1
+02:09=Tha %1 dhen bheachd nach dèanar math gun mhulad
+02:09=Tha %1 troimhe chèile
+02:09=Leòin %1 e fhèin
+02:09=Tha %1 math air a nàrachadh fhèin
+02:09=’S e crògaire a th’ ann an %1!
+02:09=Tha %1 slibist
+02:09=Sheall %1 dhan nàmhaid dè na comasan a th’ air
+02:09=Chan urrainn dha %1 bhith foirfe gach turas
+02:09=Na gabh dragh %1 gu bheil thu ’nad amadan
+02:09=’S ann air aona-ghnothach a rinn %1 seo
+02:09=Cha chan mi guth mus can thu fhèin, %1
+02:09=Abair nàire!
+02:09=Tha mi cinnteach nach fhaca duine beò sin, %1
+02:09=Tha %1 feumach air barrachd oideachaidh
+02:09=Tha e follaiseach gun deach rudeigin cearr leis an arm aig %1
+
+; Hog shot an home run (using the bat and another hog)
+02:10=A’ seòladh nan neul!
+02:10=Seallaibh na dh’èirich air …
+02:10=Mach, mach!
+
+; Hog (%1) has to leave (team is gone)
+02:11=Feumaidh %1 a dhol innte!
+02:11=Tha %1 ro thrang airson cluiche
+02:11=Chaidh %1 air chall!
+02:11=Feumaidh %1 falbh
+
+; Weapon Categories
+03:00=Durcan-spreadhaidh le tìmear
+03:01=Durcan-spreadhaidh le tìmear
+03:02=Arm tilgeil
+03:03=Arm stiùirichte
+03:04=Gunna (iomadh losgadh)
+03:05=Acainn tochlaidh
+03:06=Gnìomh
+03:07=Goireas siubhail
+03:08=Boma fagasachd
+03:09=Gunna (iomadh losgadh)
+03:10=DÙD!
+03:11=Buille!
+03:12=Ealain còmhraige
+03:13=GUN CHLEACHDADH
+03:14=Goireas siubhail
+03:15=Ionnsaigh adhair
+03:16=Ionnsaigh adhair
+03:17=Acainn tochlaidh
+03:18=Goireas
+03:19=Goireas siubhail
+03:20=Gnìomh
+03:21=Arm tilgeil
+03:22=Can Indiana rium!
+03:23=Fìor-ealain còmhraige
+03:24=Chan e breug a tha sa chèic seo!
+03:25=Arm tarraingeach
+03:26=Durcan-spreadhaidh sùghach
+03:27=Durcan-spreadhaidh teinnteach
+03:28=Arm tilgeil
+03:29=Arm tilgeil
+03:30=Ionnsaigh adhair
+03:31=Boma le smachd chèin
+03:32=Buil shealach
+03:33=Buil shealach
+03:34=Buil shealach
+03:35=Buil shealach
+03:36=Buil shealach
+03:37=Buil shealach
+03:38=Gunna (iomadh losgadh)
+03:39=Goireas siubhail
+03:40=Durcan-spreadhaidh losgaidh
+03:41=Glè dhèidheil air sgreuchail
+03:42=Gabhaidh mi nòta…
+; the misspelled "Beethoven" is intentional (-> to beat)
+03:43=Seinnidh e marbhrann
+03:44=Best before: 1923
+03:45=Cumhachd an t-saidheins
+03:46=Teth teth teth!
+03:47=Steig àiteigin feumail i!
+03:48=Cead òrd a bhualadh air bàirnich
+03:49=’S ann gun ifrinn a thilleas na mairbh!
+03:50=Dèidheil air famhan
+03:51=Lorg sinn e air an làr
+03:52=GUN CHLEACHDADH
+03:53=Seòrsa 40
+;03:54=Tog rudeigin
+03:54=Goireas
+03:55=Chan fhàs i nas fhionnaire na seo!
+03:56=Dèan cleachdadh no droch chleachdadh
+03:57=Goireas
+03:58=Boma fagasachd air fhleòd
+
+; Weapon Descriptions (use | as line breaks)
+04:00=Thoir ionnsaigh air na nàimhdean agad le durcan-spreadhaidh simplidh.|Spreadhaidh e nuair a ruigeas an tìmear aige neoni.|1-5: Suidhich tìmear an durcain|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart a’ bhocaidh|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
+04:01=Thoir ionnsaigh air na nàimhdean agad le boma sgapaidh.|Thèid a sgapadh ’na bomaichean beaga nuair a ruigeas|an tìmear aige neoni.|1-5: Suidhich tìmear a’ bhoma|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart a’ bhocaidh|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
+04:02=Thoir ionnsaigh air do nàimhdean le pròiseactal-tilgidh|air an dig buaidh na gaoithe ma dh’fhaoidte.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
+04:03=Cuir seillean spreadhach gu dol a nì lorg air an amas a thagh thu.|Na loisg le làn-chumhachd e gus am bidh e nas pongaile.|Cùrsair: Tagh an t-amas|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
+04:04=Thoir ionnsaigh air an nàmhaid agad le gunna-froise|a ghabhas losgadh dà thuras. Ri linn an sgapaidh,|cha leig thu leas a bhith pongail gus cron a dhèanamh|air na nàimhdean agad.|Ionnsaigh: Loisg (iomadh turas)
+04:05=Gluais fon talamh! Cleachd piocaid ’s òrd gus toll san talamh|a dhriligeadh agus raointean eile a ruigsinn.|Ionnsaigh: Tòisich no cuir stad air tochladh|Clì/Deas: Gluais rè an driligidh
+04:06=A bheil thu seachd searbh?|Gun dòigh gus ionnsaigh a thoirt?|Airson an connadh agad a shàbhaladh?|Chan eil seo ’na dhuilgheadas!|Nach leig thu seachad a’ chuairt agad, a ghealtair?|Ionnsaigh: Leig seachad a’ chuairt agad gun sabaid
+04:07=Rach astar mòr a’ tilgeadh an ròpa gu sgileil. Cleachd an rot agad gus leum air|gràineagan eile no leig às durcain-spreadhaidh is airm eile orra.|Ionnsaigh: Tilg no leig às an ròpa|Suas/Sìos: Leudaich/Giorraich an ròpa|Leum fada: Leig às durcan-spreadhaidh no arm coltach ris
+04:08=Cum na nàimhdean air falbh ’s tu a’ leigeil mèinn am badeigin|cumhang no dìreach fon chasan.|Dèan cinnteach gun cùlaich thu air eagal gun spreidh thu fhèin i!|Ionnsaigh: Leig às a’ mhèinn ri taobh do chois|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart bocadaich na mèinne
+04:09=Nach eil thu math air amas? Cleachd iolaire an fhàsaich|gus ionnsaigh a thoirt le suas ri ceithir losgaidhean.|Ionnsaigh: Loisg (iomadh turas)
+04:10=Nì ainneart a’ chùis gu tric. Leig às an stuth-spreadhaidh|clasaigeach seo ri taobh do nàimhdean agus cùlaich.|Ionnsaigh: Leig às dineamait ri taobh do chois
+04:11=Thoir slaic air gràineagan eile le bata gus an dèid iad|thar oir a’ mhapa no dhan uisge.|No am put thu mèinnean cha na caraidean agad?|Ionnsaigh: Buail le bata air a h-uile càil air do bheulaibh
+04:12=Thig faisg air do nàimhdean le cumhachd an ealain|còmhraige seo a tha caran marbhtach.|Ionnsaigh: Dèan Shoryuken iongantach.
+04:13=GUN CHLEACHDADH
+04:14=Nach toigh leat an àirde? Faigh greim air paraisiut. Thèid a neo-phasgadh gu|fèin-obrachail nuair a thuiteas tu ro fhada agus sàbhailidh e do ghràineag|o dhochann tuiteim.|Ionnsaigh: Neo-phaisg no cuir à comas am paraisiut a làimh|Clì/Deas/Suas/Sìos: Stiùirich far an sgiathaich thu|Leum fada: Leig às durcan-spreadhaidh no arm coltach ris
+04:15=Iarr itealan a bheir ionnsaigh air na nàimhdean agad|le bomaichean.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
+04:16=Iarr itealan leigeas às bomaichean san raon-amais.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
+04:17=A bheil thu feumach air fasgadh? Cleachd an lòchran gus|tunail a thochladh san talamh a bheir fasgadh dhut.|Ionnsaigh: Tòisich air no sgur dhen tochladh|Suas/Sìos: Atharraich comhair an tochlaidh
+04:18=A bheil barrachd dìona a dhìth ort no a bheil thu airson dol thairis air talamh nach|urrainn dhut coiseachd air? Cuir teannadairean ann far an togair thu.|Clì/Deas: Tagh teannadair ri chur ann|Cùrsair: Cuir an teannadair air ionad dligheach
+04:19=Ma chleachdas tu aig an àm cheart e, faodaidh tele-phortadh a bhith nas|cumhachdaiche na cha mhòr arm sam bith on a leigeas e leat gràineag|a shàbhaladh o shuidheachadh cunnartach ann an tiotag.|Cùrsair: Tagh raon amais|clì/Deas: Tagh comhair na h-aghaidh
+04:20=Leigidh seo leat a’ chuairt làithreach a ghabhail le gràineag eile.|Ionnsaigh: Cuir atharrachadh ghràineagan an comas|Dèan suids: Tagh an ath-ghràineag|Amas pongail + Dèan suids: Tagh a’ ghràineag roimhpe
+04:21=Loisg astas a sgaoileas iomadh peilear nuair a bhuaileas e.|Thèid na peilearan a thilgeil air ais agus tha iad nas|cunnartaiche na am prìomh-pheilear.|Ionnsaigh: Loisg le làn-chumhachd
+04:22=Chan eil seo gu feum dha Indiana Jones a-mhàin!|’S e arm feumail a tha sa chuip ann an iomadh suidheachadh.|Gu h-àraidh nuair a bhios tu airson cuideigin a bhrùthadh far chreag.|Ionnsaigh: Buail air a h-uile càil air do bheulaibh
+04:23=Mur eil dòchas eile ann tuilleadh, faodaidh seo a bhith goireasach gu leòr.|Dèan ìobairt dhe do ghràineag agus tilg i an comhair shònraichte gus|dochann a dhèanamh air càil sam bith ’na rathad.|Spreidhidh i air an deireadh.|Ionnsaigh: Thoir ionnsaigh sgriosail mharbhtach
+04:24=Co-là breith sona dhut! Cuir a’ chèic seo gu dol ach an dèid i gu|taobh do nàimhdean ach am bi hòro-gheallaidh spreadhach aca.|Gheibh a’ chèic thar cha mhòr tìr sam bith ach dh’fhaoidte gun|spreidh i nas tràithe mar sin.|Ionnsaigh: Cuir a’ chèic gu dol no cuir stad is spreadhadh oirre
+04:25=Nuair a chuireas tu a’ chulaidh seo air do ghràineag,bidh i|cho tarraingeach nach e ruith ach leum a th’ ann dha na|gràineagan faisg oirre on a thèid an dalladh leis|a’ ghaol (agus ’s dòcha gun dèid iad ann am beàrn no toll).|Leaghaidh lasair na suirghe seo fiù ’s cridhean ghràineagan reòite.|Ionnsaigh: Dèan suirghe nach gabh diùltadh
+04:26=Tilg a’ mheal-bhuc sùghail (is sgeingeach) air na nàimhdean. Nuair a dh’fhalbhas an ùine air an tìmear, thèid a sgapadh ’na bomaichean beaga.|1-5: Suidhich tìmear na meal-bhuic|Ionnsaigh: Cum sìos gus a tilgeil le barrachd neart
+04:27=Dòirt teine ifrinneach air do nàimhdean leis an stuth-spreadhaidh mallaichte seo. Cum air falbh on spreadhadh on a dh’fhaodas teinntean beaga maireachdainn greis.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
+04:28=Greis às dèidh dhut an rocaid seo a chur gu dol, tòisichidh i|air tochladh ron làr agus spreadhaidh i nuair a thèid a fiùsa air|no nuair a ruigeas i an uachdair a-rithist.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a cur gu dol le barrachd neart
+04:29=Chan eil an t-inneal seo iomchaidh dhan chlann! Loisgidh an gunna-bhàlaichean torr bhàlaichean beaga dathte a tha làn stuth-spreadhaidh.|Ionnsaigh: Loisg le làn-neart|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas
+04:30=Iarr itealan a bheir ionnsaigh cumhachdach le napalm.|Leis an amas cheart, millidh an ionnsaigh seo raon mòr|dhen tìr, a’ gabhail a-steach nan gràineagan mì-fhortanach|a tha ’nan seasamh ann.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
+04:31=’S e an t-arm as fhearr gus creataichean a thogail no ionnsaigh a thoirt air gràineagan fad air falbh a tha san itealan le smachd chèin. Buail ri nàmhaid leis no leig às bomaichean an toiseach.|Ionnsaigh: Cuir an t-itealan gu dol no leig às boma|Leum fada: Dèan còmhrag|Clì/Deas: Stiùirich an t-itealan
+04:32=Tha iom-tharraing ìosal nas èifeachdaiche na daithead sam bith! Leum nas àirde is nas fhaide no tilg na nàimhdean agad nas fhaide.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+04:33=Aig amannan, chan eil a dhìth ort ach beagan dochainn a bharrachd. Ma ghnìomhaicheas tu seo, thèid 50% a chur ris an dochann gu deireadh na cuairte.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+04:34=Chan fhulaing thu dochann gu deireadh do chuairt. Na bi ro bhragail co-dhiù on a ghabhas do bhàthadh fhathast.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+04:35=Faodaidh gum falbh an ùine ort ro luath.|Faigh 30 diog a bharrachd gus an ionnsaigh agad a thoirt gu buil.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+04:36=Uill, nach eil sgilean amais a dhìth ort? Faigh beagan taice le teicneolas ùr-nòsach.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+04:37=Na cuireadh solas an latha an t-eagal ort! Cha mhair e ach cuairt agus sùghaidh tu 80% dhen dochann a dh’fhulaingeas na gràineagan eile.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+04:38=Faodaidh an isneach fàtha a bhith ’na arm as milltiche san arm-lann agad|ach chan eil i èifeachdach idir ma tha an t-amas faisg ort.|Mar as fhaide air falbh an t-amas ’s ann as motha a bhios an dochann a nì i.|Tha i doirbh tomhadh, mar sin feumaidh tu fuireach far a bheil thu fhad ’s a|bhios an t-arm seo an gnìomh.|Ionnsaigh: Gnìomhaich am fradharc-leusair agus loisg an uairsin (dà thuras)|Clì/Deas: Tionndaidh an chomhair do chùil (eadar dà losgadh)
+04:39=Sgiathaich gu sgìre eile a’ mhapa leis an t-soitheach-itealaich. Bheir an goireas seo|a tha doirbh làimhseachadh cha mhòr gu àite sam bith air a’ bhlàr thu.|Ionnsaigh: Gnìomhaich/Cuir à gnìomh|Cuas/Clì/Deas: Luathachadh goirid dhan chomhair sin|Leum fada: Leig às durcan-spreadhaidh no airm coltach riutha|Amas pongail + leum fada: Tilg arm dhan chrois-ribe|Amas pongail + Suas/Sìos: Gleus an tomhadh
+04:40=Cuir teine air an làr leis a’ bhotal seo a tha làn lionna|a loisgeas (an ceann greis).|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
+04:41=Seo dearbhadh gu bheil an nàdar as cumhachdaiche na an soitheach-itealaich.|Giùlainidh an t-eunan do ghràineag mu thimcheall agus leigidh e uighean air|na nàimhdean gus am puinnseanachadh!|Bi luath on a chaitheas an t-eunan ùine na cuairte agad!|Ionnsaigh: Gnìomhaich is leig às uighean|Suas/Clì/Deas: Clap sgiathan ’na chomhair sin
+04:42=Bheir an t-inneal tele-phortaidh so-ghiùlan seo nithean on dàrna ionad dhan ionad eile sa bhad – thu fhèin, nàmhaid no airm.|Cleachd gu glic e ach an dèid an latha leat!|Aithris-àichidh: Chan obraich e air bann rubair.|Ionnsaigh: Tilg doras|Dèan suids: Atharraich dath an dorais
+04:43=Cuir an t-iongnadh air càch le do chuid ciùil!|Tuit clàrsach mòr o na speuran|a mhilleas gad rud ’na rathad ach thoir an aire:|Thèid do ghràineag ’na h-ìobairt gus an clàrsach a ghairm.|Cùrsair: Tagh raon amais|F1-F9: Seinn air a’ chlàrsach
+04:44=Chan e càise a th’ ann ach cogadh bith-eòlach! Cha dèan e mòran|dochainn nuair a ruigeas an tìmear neoni ach thèid gràineag|sam bith a bheir fàileadh às a phuinnseanachadh!|1-5: Suidhich an tìmear|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart a’ bhocaidh|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
+04:45=Gheibh thu buannachd às an eòlas-nàdair mu dheireadh thall!|Cuir gu dol tonn sìneis marbhtach a loisgeas tron tìr.|Thoir an aire on a tha bualadh air ais làidir aig an arm seo.|Ionnsaigh: Loisg
+04:46=Còmhdaich do nàimhdean le lasair theth.|Bheir i tiomachadh air an cridheachan!|Ionnsaigh: Gnìomhaich|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas|Clì/Deas: Gleus neart an steallaidh
+04:47=Thoir an dà latha air do nàimhdean le dà mhèinn steigeach spèiceach shlìogach.|Suidhich frith-spreadhadh no dìon thu fhèin (no an dà chuid!)|Ionnsaigh: Cum sìos gus an tilgeil le barrachd neart
+04:48=Carson nach rachadh bualadh ach air famhan?|Tha bualadh air gràineag (no mèin, no baraill) a cheart cho tlachdmhor!|Bheir bualadh math leis an òrd seo an treas cuid a shlàinte o ghràineag|(no an dàrna leth le barrachd dochainn) agus cuiridh e fon talamh i.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+04:49=Dèan ìobairt dhe do shlàinte gus do charaidean aiseirigh!|Ach thoir an aire gun dèid do nàimhdean aiseirigh cuideachd.|Ionnsaigh: Cum sìos gus an aiseirigh gu slaodach|Suas: Luathaich an aiseirigh
+04:50=A bheil cuideigin ’na fhalach fon talamh?|Thoir dhan uachdar iad le buille tochlaidh!|Stiùirichidh an tìmear dè cho domhainn ’s a thochlas e.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|1-5: Suidhich an tìmear|Cùrsair: Tagh raon amais
+04:51=Faigh losgadh an-asgaidh ’s tu a’ tilgeil bàla puill.|Cha dèan e dochann ach putaidh e gràineagan is nithean.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
+04:52=GUN CHLEACHDADH
+04:53=Gabh sgrìobag thar àm is rum fhad ’s a dh’fhàgas tu do chuideachd|a’ sabaid ’nan aonar. Bi an dùil air tilleadh uair sam bith no air bàs|obann ma thèid an ruaig uile.|Aithris-àichidh: Chan obraich e ann am modh a’ bhàir obainn|ma tha thu ’nad aonar no mas e rìgh a th’ annad.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+04:54=Steall sruth dhe bhleideagan steigeach.|Tog drochaidean, tòrr nàimhdean, dùin tunailean.|Thoir an aire nach cuir thu gin dheth ort fhèin!|Ionnsaigh: Gnìomhaich|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas|clì/Deas: Gleus neart an steallaidh
+04:55=Till dhan linn-deighe!|Cuir reòthadh air gràineagan, dèan an làr sleamhainn no sàbhail thu fhèin on bhàthadh le reòthadh an uisge.|Ionnsaigh: Gnìomhaich/Cuir à gnìomh an gath-reòthaidh|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas
+04:56=Tilg dà chorc air do nàimhdean no cleachd iad gus bealaich is tunailean a bhacadh no gus sreap leotha!|Thoir an aire! Tha cluich le sgian cunnartach.|Ionnsaigh: Cum sìos gus an tilgeil le barrachd neart (dà thuras)
+04:57=Tog bann rubair lastaigeach sìnteach às a bhocas gràineagan is rudan eile gun a bhith|a’ fulang dochann tuiteim.|Clì/Deas: Atharraich comhair a’ bhanna rubair|Cùrsair: Cuir am bann rubair air ionad dligheach
+04:58=Sgiathaidh am boma fagais seo san adhar gu saor agus leanaidh e air a’ gràineag a tha cho mì-fhaiceallach ’s a thèid i ro fhaisg air.|Chan eil an spreadhadh aige cho làidir ’s a tha aig a’ mhèinn thìreach co-dhiù.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
+
+; Game goal strings
+05:00=Modhan a’ gheama
+05:01=Seo na riaghailtean a bhios an gnìomh
+05:02=Dùin: Dìon na dùin agad; sgrios na nàimhdean!
+05:03=Iom-tharraing ìosal: Coisich gu cùramach
+05:04=Do-leònaidh: Tha na gràineagan (cha mhòr) do-leònta
+05:05=Sùgh fala: Thèid na gràineagan a shlànachadh le 80% dhen dochann a fhuair iad
+05:06=Karma: Fulaingidh na gràineagan airson an dochainn a rinn iad
+05:07=Dìon an rìgh: Na leig leis an rìgh agad bàsachadh!|Cuir an rìgh ann: Tagh ionad-tòiseachaidh dìonta airson an rìgh agad
+05:08=Cuir ann gràineagan: Tagh ionadan nan gràineagan agad mus tòisich an geama
+05:09=Làmhachas: Chan urrainn dha na gràineagan agad coiseachd gu ionad eile
+05:10=Tìr do-mhillte: Cha mhill a’ mhòrchuid a dh’airm an tìr
+05:11=Connadh co-roinnte: Co-roinnidh gach sgioba air a bheil an t-aon dath an cuid connaidh
+05:12=Tìmearan nam mèinnean: Spreadhaidh mèinnean às dèidh %1 diog(an)
+05:13=Tìmearan nam mèinnean: Spreadhaidh mèinnean sa bhad
+05:14=Tìmearan nam mèinnean: Spreadhaidh mèinnean às dèidh 0 – 5 diogan
+05:15=Atharraichear dochainn: Nì (cha mhòr) a h-uile arm %1% a dhochann
+05:16=Thèid slàinte nan gràineagan uile ath-shuidheachadh air deireadh na cuairte
+05:17=Thèid gràineagan nan IF ath-ghintinn nuair a gheibh iad bàs
+05:18=Ionnsaighean gun chuingeachadh
+05:19=Thèid na h-airm ath-shuidheachadh air deireadh na cuairte
+05:20=Cha cho-roinn na gràineagan na h-airm
+05:21=Sgiabag sgioba: Gabhaidh na sgiobaidhean ann an cinneadh cuairt fear mu seach|Ùine cho-roinnte: Co-roinnidh na sgiobaidhean ann an cinneadh ùine nan cuairt
\ No newline at end of file
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_gd.ts	Fri Apr 07 00:57:09 2017 +0200
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_gd.ts	Fri Apr 07 01:17:51 2017 +0200
@@ -17,11 +17,15 @@
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
     <source>new</source>
-    <translation>ùr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>copy of %1</source>
-    <translation>lethbhreac de %1</translation>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>New</source>
+    <translation>Ùr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Copy of %1</source>
+    <translation>Lethbhreac dhe %1</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -74,12 +78,16 @@
     <source>permanent</source>
     <translation>buan</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Ban player</source>
+    <translation>Toirmeasg an cluicheadair</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>DataManager</name>
   <message>
     <source>Use Default</source>
-    <translation>Cleachd a&apos; bhun-roghainn</translation>
+    <translation>Cleachd a’ bhun-roghainn</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -112,6 +120,10 @@
     <source>Your email address is optional, but necessary if you want us to get back at you.</source>
     <translation>Cha leig thu leas seòladh puist-d a chur seachad ach ma tha thu airson freagairt fhaighinn.</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Feedback</source>
+    <translation>Beachdan thugainn</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>FreqSpinBox</name>
@@ -136,7 +148,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Game scheme will auto-select a weapon</source>
-    <translation>Taghaidh sgeama a&apos; gheama arm gu fèin-obrachail</translation>
+    <translation>Taghaidh sgeama a’ gheama arm gu fèin-obrachail</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Map</source>
@@ -144,7 +156,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Game options</source>
-    <translation>Roghainnean a&apos; gheama</translation>
+    <translation>Roghainnean a’ gheama</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -178,11 +190,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Scheme &apos;%1&apos; not supported</source>
-    <translation>Cha chuir sinn taic ris an sgeama &quot;%1&quot;</translation>
+    <translation>Cha chuir sinn taic ris an sgeama “%1”</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot create directory %1</source>
-    <translation>Chan urrainn dhuinn am pasgan &quot;%1&quot; a chruthachadh</translation>
+    <translation>Chan urrainn dhuinn am pasgan “%1” a chruthachadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed to open data directory:
@@ -217,22 +229,22 @@
   <message>
     <source>Display this help</source>
     <comment>command-line</comment>
-    <translation>Seall a&apos; chobhair seo</translation>
+    <translation>Seall a’ chobhair seo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Custom path for configuration data and user data</source>
     <comment>command-line</comment>
-    <translation>Slighe ghnàthaichte airson dàta rèiteachaidh &apos;s a&apos; chleachdaiche</translation>
+    <translation>Slighe ghnàthaichte airson dàta rèiteachaidh ’s a’ chleachdaiche</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Custom path to the game data folder</source>
     <comment>command-line</comment>
-    <translation>Slighe ghnàthaichte gu pasgan dàta a&apos; gheama</translation>
+    <translation>Slighe ghnàthaichte gu pasgan dàta a’ gheama</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars can use a %1 (e.g. &quot;%2&quot;) to connect on start.</source>
     <comment>command-line</comment>
-    <translation>&apos;S urrainn do Hedgewars %1 (m.e. &quot;%2&quot;) a chleachdadh gus ceangal leis an tòiseachadh.</translation>
+    <translation>’S urrainn do Hedgewars %1 (m.e. “%2”) a chleachdadh gus ceangal leis an tòiseachadh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Malformed option argument: %1</source>
@@ -280,7 +292,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Couldn&apos;t read %1</source>
-    <translation>Cha b&apos; urrainn dhuinn %1 a leughadh</translation>
+    <translation>Cha b’ urrainn dhuinn %1 a leughadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>StyleSheet discarded</source>
@@ -292,7 +304,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Failed to save StyleSheet to %1</source>
-    <translation>Cha b&apos; urrainn dhuinn an siota-stoidhle a shàbhaladh gu %1</translation>
+    <translation>Cha b’ urrainn dhuinn an siota-stoidhle a shàbhaladh gu %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 has joined</source>
@@ -300,11 +312,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>%1 has left</source>
-    <translation>Dh&apos;fhalbh %1</translation>
+    <translation>Dh’fhalbh %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 has left (%2)</source>
-    <translation>Dh&apos;fhalbh %1 (%2)</translation>
+    <translation>Dh’fhalbh %1 (%2)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Chat log</source>
+    <translation>Loga na cabadaich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Enter chat messages here and send them with [Enter]</source>
+    <translation>Cuir teachdaireachdan na cabadaich a-steach an-seo agus cuir iad le [Enter]</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>List of players</source>
+    <translation>Liosta dhe chluicheadairean</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -350,7 +374,7 @@
   <message>
     <source>Someone already uses your nickname %1 on the server.
 Please pick another nickname:</source>
-    <translation>Cha cuideigin a&apos; chleachdadh d&apos; fhar-ainm %1 air an fhrithealaiche mar-thà.
+    <translation>Cha cuideigin a’ chleachdadh d’ fhar-ainm %1 air an fhrithealaiche mar-thà.
 Feuch an tagh thu far-ainm eile:</translation>
   </message>
   <message>
@@ -367,7 +391,7 @@
 If this nick isn't yours, please register your own nick at www.hedgewars.org
 
 Password:</source>
-    <translation>Tha am far-ainm seo clàraichte &apos;s cha chuir thu facal-faire a-steach.
+    <translation>Tha am far-ainm seo clàraichte ’s cha chuir thu facal-faire a-steach.
 
 Mur ann agadsa a tha am far-ainm seo, clàraich fear agad fhèin air www.hedgewars.org
 
@@ -377,8 +401,8 @@
     <source>Your nickname is not registered.
 To prevent someone else from using it,
 please register it at www.hedgewars.org</source>
-    <translation>Chan eil d&apos; fhar-ainm clàraichte.
-&apos;S urrainn dhut a chlàradh air www.hedgewars.org
+    <translation>Chan eil d’ fhar-ainm clàraichte.
+’S urrainn dhut a chlàradh air www.hedgewars.org
 ach nach cleachd duine eile e.</translation>
   </message>
   <message>
@@ -391,11 +415,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars - Empty nickname</source>
-    <translation>Hedgewars - Far-ainm falamh</translation>
+    <translation>Hedgewars – Far-ainm falamh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars - Wrong password</source>
-    <translation>Hedgewars - Facal-faire ceàrr</translation>
+    <translation>Hedgewars – Facal-faire ceàrr</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You entered a wrong password.</source>
@@ -407,7 +431,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars - Connection error</source>
-    <translation>Hedgewars - Mearachd leis a&apos; cheangal</translation>
+    <translation>Hedgewars – Mearachd leis a’ cheangal</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You reconnected too fast.
@@ -453,17 +477,24 @@
 
 Last two engine messages:
 %2</source>
-    <translation>Thachair MEARACHD mharbhtach! - Thug seo stad air inneal a&apos; gheama.
+    <translation>Thachair MEARACHD mharbhtach! – Thug seo stad air inneal a’ gheama.
 
 Tha sinn glè dhuilich mun trioblaid seo :(
 
-Ma thachras seo a-rithist &apos;s a-rithist, briog air a&apos; phutan &quot;%1&quot; sa phrìomh chlàr-taice!
+Ma thachras seo a-rithist ’s a-rithist, briog air a’ phutan “%1” sa phrìomh chlàr-taice!
 
 An dà theachdaireachd mu dheireadh aig an inneal:
 %2</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>HWHostPortDialog</name>
+  <message>
+    <source>Connect to server</source>
+    <translation>Ceangail ris an fhrithealaiche</translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>HWMapContainer</name>
   <message>
     <source>All</source>
@@ -503,7 +534,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Map type:</source>
-    <translation>Seòrsa a&apos; mhapa:</translation>
+    <translation>Seòrsa a’ mhapa:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Image map</source>
@@ -531,7 +562,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Map preview:</source>
-    <translation>Ro-shealladh air a&apos; mhapa:</translation>
+    <translation>Ro-shealladh air a’ mhapa:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Load map drawing</source>
@@ -555,11 +586,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Map size:</source>
-    <translation>Meud a&apos; mhapa:</translation>
+    <translation>Meud a’ mhapa:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Maze style:</source>
-    <translation>Stoidhle a&apos; chuartain:</translation>
+    <translation>Stoidhle a’ chuartain:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mission:</source>
@@ -597,6 +628,54 @@
     <source>Style:</source>
     <translation>Stoidhle:</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Forts</source>
+    <translation>Dùin</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>View and edit the seed, the source of randomness in the game</source>
+    <translation>Seall is deasaich an sìol, seo tùs na tuaireamachd sa gheama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Randomize the theme</source>
+    <translation>Tuaireamaich an t-ùrlar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Choose a theme</source>
+    <translation>Tagh ùrlar</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Randomize the map, theme and seed</source>
+    <translation>Tuaireamaich am mapa, an t-ùrlar ’s an sìol</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Randomize the theme and seed</source>
+    <translation>Tuaireamaich an t-ùrlar ’s an sìol</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Randomize the seed</source>
+    <translation>Tuaireamaich an sìol</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Click to randomize the map, theme and seed</source>
+    <translation>Briog gus am mapa, an t-ùrlar is an sìol a thuaireamachadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Click to randomize the theme and seed</source>
+    <translation>Briog gus an t-ùrlar is an sìol a thuaireamachadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Adjust the complexity of the generated map</source>
+    <translation>Gleus iom-fhillteachd a’ mhapa a thèid a ghintinn</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Adjust the distance between forts</source>
+    <translation>Gleus an t-astar eadar na dùin</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Click to edit</source>
+    <translation>Briog gus a dheasachadh</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HWNetServersModel</name>
@@ -617,7 +696,7 @@
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
-    <translation>Cha deach an t-òstair a lorg. Dearbhaich ainm an òstair agus roghainnean a&apos; phuirt.</translation>
+    <translation>Cha deach an t-òstair a lorg. Dearbhaich ainm an òstair agus roghainnean a’ phuirt.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Connection refused</source>
@@ -633,7 +712,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>You got kicked</source>
-    <translation>Fhuair thu a&apos; bhog</translation>
+    <translation>Fhuair thu a’ bhròg</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 *** %2 has joined the room</source>
@@ -645,15 +724,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>%1 *** %2 has left (%3)</source>
-    <translation>Dh&apos;fhalbh %1 *** %2 (%3)</translation>
+    <translation>Dh’fhalbh %1 *** %2 (%3)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 *** %2 has left</source>
-    <translation>Dh&apos;fhalbh %1 *** %2</translation>
+    <translation>Dh’fhalbh %1 *** %2</translation>
   </message>
   <message>
     <source>User quit</source>
-    <translation>Dh&apos;fhàg an cleachdaiche an-seo</translation>
+    <translation>Dh’fhàg an cleachdaiche an-seo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remote host has closed connection</source>
@@ -661,7 +740,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>The server is too old. Disconnecting now.</source>
-    <translation>Tha am frithealaiche ro shean. &apos;Ga dhì-cheangal a-nis.</translation>
+    <translation>Tha am frithealaiche ro shean. ’Ga dhì-cheangal a-nis.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Server authentication error</source>
@@ -692,6 +771,10 @@
     <source>Password:</source>
     <translation>Facal-faire:</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>New Account</source>
+    <translation>Cunntas ùr</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HWUploadVideoDialog</name>
@@ -725,6 +808,10 @@
     <source>Search for a hat:</source>
     <translation>Lorg ad:</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Choose a hat</source>
+    <translation>Tagh ad</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>KB</name>
@@ -771,6 +858,20 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>MinesTimeSpinBox</name>
+  <message>
+    <source>Random</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message numerus="yes">
+    <source>%1 seconds</source>
+    <translation type="obsolete">
+      <numerusform>%1 second</numerusform>
+      <numerusform>%1 seconds</numerusform>
+    </translation>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>PageAdmin</name>
   <message>
     <source>Clear Accounts Cache</source>
@@ -790,7 +891,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Latest version protocol number:</source>
-    <translation>Àireamh a&apos; phròtacail as ùire:</translation>
+    <translation>Àireamh a’ phròtacail as ùire:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>MOTD preview:</source>
@@ -814,7 +915,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Expiration</source>
-    <translation>Àm a dh&apos;fhalbhas an ùine air</translation>
+    <translation>Àm a dh’fhalbhas an ùine air</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Reason</source>
@@ -837,14 +938,14 @@
   <name>PageConnecting</name>
   <message>
     <source>Connecting...</source>
-    <translation>&apos;Ga cheangal...</translation>
+    <translation>’Ga cheangal…</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageDataDownload</name>
   <message>
     <source>Loading, please wait.</source>
-    <translation>&apos;Ga cheangal, fuirich ort.</translation>
+    <translation>’Ga luchdadh, fuirich ort.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This page requires an internet connection.</source>
@@ -946,7 +1047,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Randomize this hedgehog&apos;s name</source>
-    <translation>Thoir ainm air thuaiream air a&apos; ghràineag seo</translation>
+    <translation>Thoir ainm air thuaiream air a’ ghràineag seo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Random Team</source>
@@ -985,7 +1086,7 @@
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; thought it&apos;s good to shoot his own hedgehogs with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
-    <translation><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b&apos; fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b&apos; fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b&apos; fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puingean.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b&apos; fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puing.</numerusform></translation>
+    <translation><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puingean.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puing.</numerusform></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; killed &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; of his own hedgehogs.</source>
@@ -1012,7 +1113,7 @@
   <name>PageInGame</name>
   <message>
     <source>In game...</source>
-    <translation>Sa gheama...</translation>
+    <translation>Sa gheama…</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1038,15 +1139,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Read about who is behind the Hedgewars Project</source>
-    <translation>Leugh air cò tha air cùlaibh a&apos; phròiseict Hedgewars</translation>
+    <translation>Leugh air cò tha air cùlaibh a’ phròiseict Hedgewars</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Leave a feedback here reporting issues, suggesting features or just saying how you like Hedgewars</source>
-    <translation>Fàg beachd an-seo mu dhuilgheadasan, molaidhean air feartan no innis dhuinn ciamar a tha Hedgewars a&apos; chòrdadh riut</translation>
+    <translation>Fàg beachd an-seo mu dhuilgheadasan, molaidhean air gleusan no innis dhuinn ciamar a tha Hedgewars a’ chòrdadh riut</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Access the user created content downloadable from our website</source>
-    <translation>Inntrig susbaint a rinn cleachdaichean &apos;s a ghabhas luchdadh a-nuas on làrach-lìn againn</translation>
+    <translation>Inntrig susbaint a rinn cleachdaichean ’s a ghabhas luchdadh a-nuas on làrach-lìn againn</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Exit game</source>
@@ -1058,7 +1159,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Edit game preferences</source>
-    <translation>Deasaich roghainnean a&apos; gheama</translation>
+    <translation>Deasaich roghainnean a’ gheama</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Play a game across a local area network</source>
@@ -1089,7 +1190,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Edit game preferences</source>
-    <translation>Deasaich roghainnean a&apos; gheama</translation>
+    <translation>Deasaich roghainnean a’ gheama</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Start fighting (requires at least 2 teams)</source>
+    <translation>Tòisich air sabaid (feum air co-dhiù 2 sgioba)</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1100,7 +1205,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Edit game preferences</source>
-    <translation>Deasaich roghainnean a&apos; gheama</translation>
+    <translation>Deasaich roghainnean a’ gheama</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start</source>
@@ -1114,6 +1219,22 @@
     <source>Room controls</source>
     <translation>Uidheaman-smachd an t-seòmair</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Room name</source>
+    <translation>Ainm an t-seòmair</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Update the room name</source>
+    <translation>Ùraich ainm an t-seòmair</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Turn on the lightbulb to show the other players when you&apos;re ready to fight</source>
+    <translation>Cuir am bolgan air gus sealltainn dha na cluicheadairean eile nuair a bhios tu deiseil ri sabaid</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Start fighting (requires at least 2 teams)</source>
+    <translation>Tòisich air sabaid (feum air co-dhiù 2 sgioba)</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageNetServer</name>
@@ -1178,19 +1299,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Proxy host</source>
-    <translation>Òstair a&apos; phrogsaidh</translation>
+    <translation>Òstair a’ phrogsaidh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Proxy port</source>
-    <translation>Port a&apos; phrogsaidh</translation>
+    <translation>Port a’ phrogsaidh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Proxy login</source>
-    <translation>Logadh a-steach a&apos; phrogsaidh</translation>
+    <translation>Logadh a-steach a’ phrogsaidh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Proxy password</source>
-    <translation>Facal-faire a&apos; phrogsaidh</translation>
+    <translation>Facal-faire a’ phrogsaidh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No proxy</source>
@@ -1214,7 +1335,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Reset to default</source>
-    <translation>Ah-shuidhich air a&apos; bhun-roghainn</translation>
+    <translation>Ath-shuidhich air a’ bhun-roghainn</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Reset all binds</source>
@@ -1266,7 +1387,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Game audio</source>
-    <translation>Fuaim a&apos; gheama</translation>
+    <translation>Fuaim a’ gheama</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Frontend audio</source>
@@ -1278,7 +1399,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Proxy settings</source>
-    <translation>Roghainnean a&apos; phrogsaidh</translation>
+    <translation>Roghainnean a’ phrogsaidh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Miscellaneous</source>
@@ -1301,12 +1422,24 @@
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
     <source>Rename dialog</source>
-    <translation>Thoir ainm ùr air a&apos; chòmhradh</translation>
+    <translation>Thoir ainm ùr air a’ chòmhradh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter new file name:</source>
     <translation>Cuir a-steach ainm an fhaidhle ùir:</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Play demo</source>
+    <translation>Cluich demo</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Play the selected demo</source>
+    <translation>Cluich an demo a thagh thu</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Load the selected game</source>
+    <translation>Luchdaich an geama a thagh thu</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageRoomsList</name>
@@ -1320,7 +1453,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Admin features</source>
-    <translation>Feartan rianachd</translation>
+    <translation>Rianachd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Room Name:</source>
@@ -1359,7 +1492,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Teams will start on opposite sides of the terrain, two team colours max!</source>
-    <translation>Tòisichidh na sgiobaidhean taobh thall o chàch a chèile, dà dhath sgioba air a char as motha!</translation>
+    <translation type="unfinished"/>
   </message>
   <message>
     <source>Land can not be destroyed!</source>
@@ -1383,21 +1516,13 @@
   </message>
   <message>
     <source>Share your opponents pain, share their damage</source>
-    <translation>Co-roinn pian &apos;s dochann nan nàimhdean</translation>
+    <translation>Co-roinn pian ’s dochann nan nàimhdean</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Your hogs are unable to move, put your artillery skills to the test</source>
     <translation>Chan urrainn dha na gràineagan agad gluasad, cuir na sgilean làmhachais agad fo dheuchainn</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Random</source>
-    <translation>Air thuaiream</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Seconds</source>
-    <translation>Diog(an)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>New</source>
     <translation>Ùr</translation>
   </message>
@@ -1407,7 +1532,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Order of play is random instead of in room order.</source>
-    <translation>Tha òrdugh a&apos; chluiche air thuaiream seach &apos;na òrdugh an t-seòmair.</translation>
+    <translation>Tha òrdugh a’ chluiche air thuaiream seach ’na òrdugh an t-seòmair.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Play with a King. If he dies, your side dies.</source>
@@ -1439,7 +1564,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Attacking does not end your turn.</source>
-    <translation>Cha chuir ionnsaigh crìoch air a&apos; chuairt agad.</translation>
+    <translation>Cha chuir ionnsaigh crìoch air a’ chuairt agad.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Weapons are reset to starting values each turn.</source>
@@ -1455,7 +1580,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Wind will affect almost everything.</source>
-    <translation>Bidh buair aig a&apos; ghaoth air cha mhòr a h-uile rud.</translation>
+    <translation>Bidh buaidh aig a’ ghaoth air cha mhòr a h-uile rud.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Copy</source>
@@ -1463,7 +1588,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Teams in each clan take successive turns sharing their turn time.</source>
-    <translation>Cluichidh buill sgioba fear mu seach, a&apos; co-roinneadh ùine nan cuairtean aca.</translation>
+    <translation>Cluichidh buill sgioba fear mu seach, a’ co-roinneadh ùine nan cuairtean aca.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add an indestructible border around the terrain</source>
@@ -1471,7 +1596,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Add an indestructible border along the bottom</source>
-    <translation>Cuir iomall nach gabh milleadh ris a&apos; bhonn</translation>
+    <translation>Cuir iomall nach gabh milleadh ris a’ bhonn</translation>
   </message>
   <message>
     <source>None (Default)</source>
@@ -1487,7 +1612,83 @@
   </message>
   <message>
     <source>Sea (Edges connect to sea)</source>
-    <translation>Muir (ceanglaidh na h-oirean ris a&apos; mhuir)</translation>
+    <translation>Muir (ceanglaidh na h-oirean ris a’ mhuir)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Each clan starts in its own part of the terrain.</source>
+    <translation>Tòisichidh gach cinneadh air sgìre dha fhèin.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Overall damage and knockback in percent</source>
+    <translation>Dochainn coitcheann agus bualadh air ais ann an ceudad</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Turn time in seconds</source>
+    <translation>Ùine na cuairte ann an diogan</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Initial health of hedgehogs</source>
+    <translation>Slàinte tùsail nan gràineag</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>How many rounds have to be played before Sudden Death begins</source>
+    <translation>An àireamh dhe chuairtean a thèid a chluich mus tòisich am bàs obann</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>How much the water rises per turn while in Sudden Death. Set to 0 along with Sudden Death Health Decrease to disable Sudden Death.</source>
+    <translation>Dè cho fada a dh’èireas an t-uisge gach cuairt ri linn a’ bhàis obainn. Suidhich seo agus lughdachadh slàinte rè a’ bhàis obainn air 0 gus am bàs obann a chur à comas.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>How much health hedgehogs lose per turn while in Sudden Death, down to 1 health. Set to 0 along with Sudden Death Water Rise to disable Sudden Death.</source>
+    <translation>An uiread dhe shlàinte a chailleas na gràineagan gach cuairt ri linn a’ bhàis obainn, sìos gu ruige 1 shlàine. Suidhich seo agus èireadh an uisge rè a’ bhàis obainn air 0 gus am bàs obann a chur à comas.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Maximum rope length in percent</source>
+    <translation>Faide as motha nan ròpannan ann an ceuded</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Likelihood of a dropped crate being a health crate. All other crates will be weapon or utility crates.</source>
+    <translation>An coltachd gu bheil creat a thuiteas ’na chreat slàinte. Bidh gach creat eile ’na chreat airm no acainn.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Likelihood of a crate dropping before a turn</source>
+    <translation>An coltachd gun tuit creat ro thoiseach cuairte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Health bonus for collecting a health crate</source>
+    <translation>Buannachd slàinte a gheibhear le togail creat slàinte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Detonation timer of mines. The random timer lies between 0 and 5 seconds. The timer of air mines will be a quarter of the mines timer.</source>
+    <translation>Tìmear spreadhaidh nam mèinnean. Tha an tìmear tuaireamach eadar 0 is 5 diogan. Bidh tìmear nam mèinnean adhair ceithir tursan nas luaithe na tìmear nam mèinnean coitcheann.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Average number of mines to be placed a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
+    <translation>Cuibheas nam mèinnean a thèid a chur air mapa le eileanan meadhanach. Thèid an àireamh seo a sgèileadh airson nam mapaichean eile.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Likelihood of a mine being a dud. Does not affect mines placed by hedgehogs.</source>
+    <translation>An coltachd nach spreadh mèinn. Chan bhi bhuaidh aig seo air mèinnean a chuireas gràineagan.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Average number of barrels to be placed a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
+    <translation>Cuibheas nam baraillean a thèid a chur air mapa le eileanan meadhanach. Thèid an àireamh seo a sgèileadh airson nam mapaichean eile.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Average number of air mines to be placed a medium-sized island map. This number will be scaled for other maps.</source>
+    <translation>Cuibheas nam mèinnean adhair a thèid a chur air mapa le eileanan meadhanach. Thèid an àireamh seo a sgèileadh airson nam mapaichean eile.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Affects the left and right boundaries of the map</source>
+    <translation>Bidh buaidh aig seo air crìochan clì is deas a’ mhapa</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Time you get after an attack</source>
+    <translation>An ùine a gheibh thu às dèidh ionnsaighe</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Additional parameter to configure game styles. The meaning depends on the used style, refer to the documentation. When in doubt, leave it empty.</source>
+    <translation>Paramadair a bharrachd gus stoidhlichean geama a rèiteachadh. Tha a chiall a-rèir na stoidhle a chleachdas tu, thoir sùil air an docamaideadh. Fàg seo bàn mur eil thu cinnteach.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1513,7 +1714,7 @@
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
     <source>Play a quick game against the computer with random settings</source>
-    <translation>Cluich geama luath an aghaidh a&apos; hoimpiutair le roghainnean air thuaiream</translation>
+    <translation>Cluich geama luath an aghaidh a’ choimpiutair le roghainnean air thuaiream</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Play a hotseat game against your friends, or AI teams</source>
@@ -1571,15 +1772,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>(in progress...)</source>
-    <translation>(a&apos; dol air adhart...)</translation>
+    <translation>(a’ dol air adhart…)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>encoding</source>
-    <translation>&apos;ga chòdachadh</translation>
+    <translation>’ga chòdachadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>uploading</source>
-    <translation>&apos;ga luchdadh suas</translation>
+    <translation>’ga luchdadh suas</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Date: %1</source>
@@ -1594,7 +1795,7 @@
   <name>QAction</name>
   <message>
     <source>Kick</source>
-    <translation>Thoir a&apos; bhròg dha</translation>
+    <translation>Thoir a’ bhròg dhaibh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Info</source>
@@ -1602,7 +1803,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Restrict Joins</source>
-    <translation>Cuingich a&apos; bhallrachd</translation>
+    <translation>Cuingich a’ bhallrachd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restrict Team Additions</source>
@@ -1646,7 +1847,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Show games in-progress</source>
-    <translation>Seall na geamannan a tha a&apos; dol</translation>
+    <translation>Seall na geamannan a tha a’ dol</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Show password protected</source>
+    <translation>Seall le dìon facail-fhaire</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Show join restricted</source>
+    <translation>Seall le tighinn a-steach cuingichte</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1669,11 +1878,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Append date and time to record file name</source>
-    <translation>Cuir ceann-là &apos;s àm ri ainm faidhle a&apos; chlàraidh</translation>
+    <translation>Cuir ceann-là ’s àm ri ainm faidhle a’ chlàraidh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Show ammo menu tooltips</source>
-    <translation>Seall gliocasan ann an clàr-taice a&apos; chonnaidh</translation>
+    <translation>Seall gliocasan ann an clàr-taice a’ chonnaidh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Save password</source>
@@ -1681,11 +1890,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Save account name and password</source>
-    <translation>Sàbhail ainm a&apos; chunntais &apos;s am facal-faire</translation>
+    <translation>Sàbhail ainm a’ chunntais ’s am facal-faire</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Video is private</source>
-    <translation>Tha a&apos; video prìobhaideach</translation>
+    <translation>Tha a’ video prìobhaideach</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Record audio</source>
@@ -1693,7 +1902,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Use game resolution</source>
-    <translation>Cleachd dùmhlachd-bhreacaidh a&apos; gheama</translation>
+    <translation>Cleachd dùmhlachd-bhreacaidh a’ gheama</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Visual effects</source>
@@ -1764,7 +1973,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Level</source>
-    <translation>Leibheil</translation>
+    <translation type="unfinished"/>
   </message>
   <message>
     <source>(System default)</source>
@@ -1834,6 +2043,10 @@
     <source>Green/Red grayscale</source>
     <translation>Liath-sgèile uaine/dearg</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Computer (Level %1)</source>
+    <translation>Coimpiutair (Leibheil %1)</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
@@ -1855,7 +2068,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Game Modifiers</source>
-    <translation>Atharraichearan a&apos; gheama</translation>
+    <translation>Atharraichearan a’ gheama</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Basic Settings</source>
@@ -1934,7 +2147,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Sudden Death Timeout</source>
-    <translation>Bàs obann nuair a dh&apos;fhalbhas an ùine</translation>
+    <translation>Crìoch ùine a’ bhàis obainn</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheme Name:</source>
@@ -1954,7 +2167,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Type</source>
-    <translation>Seòrsa</translation>
+    <translation type="unfinished"/>
   </message>
   <message>
     <source>Grave</source>
@@ -1974,7 +2187,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Explosives</source>
-    <translation>Stuth spreadhaidh</translation>
+    <translation type="unfinished"/>
   </message>
   <message>
     <source>Quality</source>
@@ -1990,15 +2203,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Sudden Death Water Rise</source>
-    <translation>Bàs obann nuair a dh&apos;fhàsas an t-uisge</translation>
+    <translation>Èireadh an uisge rè a’ bhàis obainn</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sudden Death Health Decrease</source>
-    <translation>Bàs obann le droch slàinte</translation>
+    <translation>Lughdachadh slàinte rè a’ bhàis obainn</translation>
   </message>
   <message>
     <source>% Rope Length</source>
-    <translation>% de dh&apos;fhaide nan ropannan</translation>
+    <translation>% de dh’fhaide nan ròpannan</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Stereo rendering</source>
@@ -2013,24 +2226,20 @@
     <translation>Sgeama</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>% Get Away Time</source>
-    <translation>% a dh&apos;ùine gus teicheadh</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>There are videos that are currently being processed.
 Exiting now will abort them.
 Do you really want to quit?</source>
-    <translation>Tha videothan &apos;gam pròiseasadh an-dràsta.
-Sguiridh tu dheth ma dh&apos;fhàgas tu an-seo.
+    <translation>Tha videothan ’gam pròiseasadh an-dràsta.
+Sguiridh tu dheth ma dh’fhàgas tu an-seo.
 A bheil thu airson fàgail an-seo dha-rìribh?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please provide either the YouTube account name or the email address associated with the Google Account.</source>
-    <translation>Cuir a-steach ainm a&apos; chunntais agad air YouTube no an seòladh puist-d a tha co-cheangailte ris a&apos; chunntas Google agad.</translation>
+    <translation>Cuir a-steach ainm a’ chunntais agad air YouTube no an seòladh puist-d a tha co-cheangailte ris a’ chunntas Google agad.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Account name (or email): </source>
-    <translation>Ainm a&apos; chunntais (no post-d):</translation>
+    <translation>Ainm a’ chunntais (no post-d):</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Password: </source>
@@ -2038,11 +2247,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Video title: </source>
-    <translation>Tiotal a&apos; video:</translation>
+    <translation>Tiotal a’ video:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Video description: </source>
-    <translation>Tuairisgeul a&apos; video:</translation>
+    <translation>Tuairisgeul a’ video:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tags (comma separated): </source>
@@ -2078,7 +2287,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This development build is &apos;work in progress&apos; and may not be compatible with other versions of the game, while some features might be broken or incomplete!</source>
-    <translation>&apos;S e &quot;obair &apos;ga dhèanamh&quot; a tha san togail leasachaidh seo agus dh&apos;fhaoidte nach eil e co-chòrdail ri tionndaidhean eile a&apos; gheama agus gu bheil cuid a dh&apos;fheartan briste no neo-choileanta!</translation>
+    <translation>’S e “obair ’ga dhèanamh” a tha san togail leasachaidh seo agus dh’fhaoidte nach eil e co-chòrdail ri tionndaidhean eile a’ gheama agus gu bheil cuid a ghleusan briste no neo-choileanta!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fullscreen</source>
@@ -2114,7 +2323,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This program is distributed under the %1</source>
-    <translation>Tha am prògram seo &apos;ga sgaoileadh fo cheadachas %1</translation>
+    <translation>Tha am prògram seo ’ga sgaoileadh fo cheadachas %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This setting will be effective at next restart.</source>
@@ -2126,7 +2335,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Displayed tags above hogs and translucent tags</source>
-    <translation>Tagaichean a nochdas os cionn ghràineagan &apos;s tagaichean trìd-shoilleir</translation>
+    <translation>Tagaichean a nochdas os cionn ghràineagan ’s tagaichean trìd-shoilleir</translation>
   </message>
   <message>
     <source>World Edge</source>
@@ -2136,6 +2345,22 @@
     <source>Script parameter</source>
     <translation>Paramadair an sgriobt</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Air Mines</source>
+    <translation>Mèinnean adhair</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Player</source>
+    <translation>Cluicheadair</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Barrels</source>
+    <translation>Baraillean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>% Retreat Time</source>
+    <translation>% ùine cùlachaidh</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
@@ -2171,7 +2396,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>File association failed.</source>
-    <translation>Dh&apos;fhaillig le co-cheangal an fhaidhle.</translation>
+    <translation>Dh’fhàillig le co-cheangal an fhaidhle.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error while authenticating at google.com:
@@ -2186,20 +2411,20 @@
   <message>
     <source>Error while sending metadata to youtube.com:
 </source>
-    <translation>Mearachd a&apos; cur meata-dàta gu youtube.com:
+    <translation>Mearachd a’ cur meata-dàta gu youtube.com:
 </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Teams - Are you sure?</source>
-    <translation>Sgiobaidhean - A bheil thu cinnteach?</translation>
+    <translation>Sgiobaidhean – A bheil thu cinnteach?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do you really want to delete the team &apos;%1&apos;?</source>
-    <translation>A bheil thu airson an sgioba &quot;%1&quot; a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
+    <translation>A bheil thu airson an sgioba “%1” a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot delete default scheme &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation>Chan urrainn dhut an sgeama tùsail &quot;%1&quot; a sguabadh às!</translation>
+    <translation>Chan urrainn dhut an sgeama tùsail “%1” a sguabadh às!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select a record from the list</source>
@@ -2211,11 +2436,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars - Error</source>
-    <translation>Hedgewars - Mearachd</translation>
+    <translation>Hedgewars – Mearachd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars - Success</source>
-    <translation>Hedgewars - Shoirbhich leis</translation>
+    <translation>Hedgewars – Shoirbhich leis</translation>
   </message>
   <message>
     <source>All file associations have been set</source>
@@ -2231,11 +2456,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Video upload - Error</source>
-    <translation>Luchdadh suas video - Mearachd</translation>
+    <translation>Luchdadh suas video – Mearachd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Netgame - Error</source>
-    <translation>Geama lìonraidh - Mearachd</translation>
+    <translation>Geama lìonraidh – Mearachd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select a server from the list</source>
@@ -2247,7 +2472,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Record Play - Error</source>
-    <translation>Cluiche clàraidh - Mearachd</translation>
+    <translation>Cluiche clàraidh – Mearachd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select record from the list</source>
@@ -2263,7 +2488,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Room Name - Error</source>
-    <translation>Ainm an t-seòmair - Mearachd</translation>
+    <translation>Ainm an t-seòmair – Mearachd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select room from the list</source>
@@ -2271,7 +2496,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Room Name - Are you sure?</source>
-    <translation>Ainm an t-seòmair - A bheil thu cinnteach?</translation>
+    <translation>Ainm an t-seòmair – A bheil thu cinnteach?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The game you are trying to join has started.
@@ -2281,23 +2506,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>Schemes - Warning</source>
-    <translation>Sgeamaichean - Rabhadh</translation>
+    <translation>Sgeamaichean – Rabhadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Schemes - Are you sure?</source>
-    <translation>Sgeamaichean - A bheil thu cinnteach?</translation>
+    <translation>Sgeamaichean – A bheil thu cinnteach?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do you really want to delete the game scheme &apos;%1&apos;?</source>
-    <translation>A bheil thu airson sgeama a&apos; gheama &quot;%1&quot; a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
+    <translation>A bheil thu airson sgeama a’ gheama “%1” a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Videos - Are you sure?</source>
-    <translation>Videothan - A bheil thu cinnteach?</translation>
+    <translation>Videothan – A bheil thu cinnteach?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do you really want to delete the video &apos;%1&apos;?</source>
-    <translation>A bheil thu airson a&apos; video &quot;%1&quot; a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
+    <translation>A bheil thu airson a’ video “%1” a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>Do you really want to remove %1 file(s)?</source>
@@ -2313,39 +2538,39 @@
   </message>
   <message>
     <source>Cannot open &apos;%1&apos; for writing</source>
-    <translation>Cha ghabh &quot;%1&quot; fosgladh airson sgrìobhadh ann</translation>
+    <translation>Cha ghabh “%1” fosgladh airson sgrìobhadh ann</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot open &apos;%1&apos; for reading</source>
-    <translation>Cha ghabh &quot;%1&quot; fosgladh airson a leughadh</translation>
+    <translation>Cha ghabh “%1” fosgladh airson a leughadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot use the ammo &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation>Cha ghabh an connadh &quot;%1&quot; cleachdadh!</translation>
+    <translation>Cha ghabh an connadh “%1” cleachdadh!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Weapons - Warning</source>
-    <translation>Airm - Rabhadh</translation>
+    <translation>Airm – Rabhadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot overwrite default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation>Cha ghabh sgrìobhadh thairis air seata nan arm tùsail &quot;%1&quot;!</translation>
+    <translation>Cha ghabh sgrìobhadh thairis air seata nan arm tùsail “%1”!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot delete default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation>Cha ghabh seata nan arm tùsail &quot;%1&quot; sguabadh às!</translation>
+    <translation>Cha ghabh seata nan arm tùsail “%1” sguabadh às!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Weapons - Are you sure?</source>
-    <translation>Airm - A bheil thu cinnteach?</translation>
+    <translation>Airm – A bheil thu cinnteach?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do you really want to delete the weapon set &apos;%1&apos;?</source>
-    <translation>A bheil thu airson seata nan arm &quot;%1&quot; a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
+    <translation>A bheil thu airson seata nan arm “%1” a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars - Nick not registered</source>
-    <translation>Hedgewars - Far-ainm gun chlàradh</translation>
+    <translation>Hedgewars – Far-ainm gun chlàradh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Information Preview</source>
@@ -2365,11 +2590,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars - Warning</source>
-    <translation>Hedgewars - Rabhadh</translation>
+    <translation>Hedgewars – Rabhadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars - Information</source>
-    <translation>Hedgewars - Fiosrachadh</translation>
+    <translation>Hedgewars – Fiosrachadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Not all players are ready</source>
@@ -2473,7 +2698,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Restore default coding parameters</source>
-    <translation>Aisig paramadairean tùsail a&apos; chòdachaidh</translation>
+    <translation>Aisig paramadairean tùsail a’ chòdachaidh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Open the video directory in your system</source>
@@ -2481,15 +2706,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Play this video</source>
-    <translation>Cluich a&apos; video seo</translation>
+    <translation>Cluich a’ video seo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delete this video</source>
-    <translation>Sguab às a&apos; video seo</translation>
+    <translation>Sguab às a’ video seo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Upload this video to your Youtube account</source>
-    <translation>Luchdaich suas a&apos; video seo dhan chunntas Youtube agad</translation>
+    <translation>Luchdaich suas a’ video seo dhan chunntas Youtube agad</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Reset</source>
@@ -2535,7 +2760,7 @@
   <name>RoomsListModel</name>
   <message>
     <source>In progress</source>
-    <translation>&apos;Ga dhèanamh</translation>
+    <translation>’Ga dhèanamh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Room Name</source>
@@ -2585,12 +2810,16 @@
     <source>Random Perlin</source>
     <translation>Perlin tuaireamach</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Forts</source>
+    <translation>Dùin</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SeedPrompt</name>
   <message>
     <source>The map seed is the basis for all random values generated by the game.</source>
-    <translation>Tha sìol a&apos; mhapa &apos;na bhunait airson gach luach air thuaiream a ghineas an geama.</translation>
+    <translation>Tha sìol a’ mhapa ’na bhunait airson gach luach air thuaiream a ghineas an geama.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
@@ -2604,6 +2833,10 @@
     <source>Close</source>
     <translation>Dùin</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Seed</source>
+    <translation>Sìol</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>SelWeaponWidget</name>
@@ -2625,11 +2858,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>new</source>
-    <translation>ùr</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>copy of %1</source>
-    <translation>lethbhreac de %1</translation>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>New</source>
+    <translation>Ùr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>New (%1)</source>
+    <translation>Ùr (%1)</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Copy of %1</source>
+    <translation>Lethbhreac dhe %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Copy of %1 (%2)</source>
+    <translation>Lethbhreac dhe %1 (%2)</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2651,12 +2896,12 @@
 We are very sorry for the inconvenience :(
 
 If this keeps happening, please click the &apos;%2&apos; button in the main menu!</source>
-    <translation>Bhàsaich inneal a&apos; gheama gun dùil.
+    <translation>Bhàsaich inneal a’ gheama gun dùil.
 (còd fàgail %1)
 
 Tha sinn glè dhuilich mun trioblaid seo :(
 
-Ma thachras seo a-rithist &apos;s a-rithist, briog air a&apos; phutan &quot;%2&quot; sa phrìomh chlàr-taice!</translation>
+Ma thachras seo a-rithist ’s a-rithist, briog air a’ phutan “%2” sa phrìomh chlàr-taice!</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2680,6 +2925,10 @@
     <source>Use selected theme</source>
     <translation>Cleachd an t-ùrlar a thagh thu</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Choose a theme</source>
+    <translation>Tagh ùrlar:</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>binds</name>
@@ -2721,7 +2970,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>ammo menu</source>
-    <translation>clàr-taice a&apos; chonnaidh</translation>
+    <translation>clàr-taice a’ chonnaidh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>slot 1</source>
@@ -2785,11 +3034,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>chat history</source>
-    <translation>eachdraidh a&apos; chabadaich</translation>
+    <translation>eachdraidh na cabadaich</translation>
   </message>
   <message>
     <source>pause</source>
-    <translation>cuir &apos;na stad</translation>
+    <translation>cuir ’na stad</translation>
   </message>
   <message>
     <source>confirmation</source>
@@ -2883,7 +3132,7 @@
   <name>binds (descriptions)</name>
   <message>
     <source>Traverse gaps and obstacles by jumping:</source>
-    <translation>Leum thairis air beàrnan &apos;s ribean:</translation>
+    <translation>Leum thairis air beàrnan ’s ribean:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fire your selected weapon or trigger an utility item:</source>
@@ -2911,11 +3160,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Move the cursor or camera without using the mouse:</source>
-    <translation>Gluais an cùrsair no an camara gun a bhith a&apos; cleachdadh na luchaige:</translation>
+    <translation>Gluais an cùrsair no an camara gun a bhith a’ cleachdadh na luchaige:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Modify the camera&apos;s zoom level:</source>
-    <translation>Atharraich sùmadh a&apos; chamara:</translation>
+    <translation>Atharraich sùmadh a’ chamara:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Talk to your team or all participants:</source>
@@ -2923,11 +3172,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Pause, continue or leave your game:</source>
-    <translation>Cuir an geama agad &apos;na stad, lean air no fàg e:</translation>
+    <translation>Cuir an geama agad ’na stad, lean air no fàg e:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Modify the game&apos;s volume while playing:</source>
-    <translation>Atharraich àirde fuaime a&apos; gheama fhad &apos;s a bhios tu a&apos; cluich:</translation>
+    <translation>Atharraich àirde fuaime a’ gheama fhad ’s a bhios tu a’ cluich:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Toggle fullscreen mode:</source>
@@ -2951,7 +3200,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Toggle automatic camera / refocus on active hedgehog:</source>
-    <translation>Toglaich an camara fèin-obrachail / cuir am fòcas air a&apos; ghràineag ghnìomhach a-rithist:</translation>
+    <translation>Toglaich an camara fèin-obrachail / cuir am fòcas air a’ ghràineag ghnìomhach a-rithist:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Demo replay:</source>
@@ -3305,7 +3554,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>round in progress</source>
-    <translation>tha cuairt a&apos; dol</translation>
+    <translation>tha cuairt a’ dol</translation>
   </message>
   <message>
     <source>restricted</source>
@@ -3349,7 +3598,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Nickname is already in use</source>
-    <translation>Tha am far-ainm &apos;ga chleachdadh mar-thà</translation>
+    <translation>Tha am far-ainm ’ga chleachdadh mar-thà</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No checker rights</source>
@@ -3357,19 +3606,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Authentication failed</source>
-    <translation>Dh&apos;fhàillig leis an dearbhadh</translation>
+    <translation>Dh’fhàillig leis an dearbhadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>60 seconds cooldown after kick</source>
-    <translation>Gabh air do shocair fad 60 diog às dèidh a&apos; bhròg fhaighinn</translation>
+    <translation>Gabh air do shocair fad 60 diog às dèidh a’ bhròg fhaighinn</translation>
   </message>
   <message>
     <source>kicked</source>
-    <translation>fhuair thu a&apos; bhròg</translation>
+    <translation>fhuair thu a’ bhròg</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Ping timeout</source>
-    <translation>Dh&apos;fhalbh an ùine air ping</translation>
+    <translation>Dh’fhalbh an ùine air ping</translation>
   </message>
   <message>
     <source>bye</source>
@@ -3413,11 +3662,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Voting expired</source>
-    <translation>Dh&apos;fhalbh an ùine air a&apos; bhòtadh</translation>
+    <translation>Dh’fhalbh an ùine air a’ bhòtadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>kick</source>
-    <translation>thoir a&apos; bhròg</translation>
+    <translation>thoir a’ bhròg</translation>
   </message>
   <message>
     <source>map</source>
@@ -3425,7 +3674,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>pause</source>
-    <translation>cuir &apos;na stad</translation>
+    <translation>cuir ’na stad</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Reconnected too fast</source>
@@ -3441,11 +3690,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Game messages flood detected - 1</source>
-    <translation>Mhothaich sinn air tuile teachdaireachdan a&apos; gheama - 1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Game messages flood detected - 2</source>
-    <translation>Mhothaich sinn air tuile teachdaireachdan a&apos; gheama - 2</translation>
+    <translation>Mhothaich sinn air tuile teachdaireachdan a’ gheama – 1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Warning! Joins flood protection activated</source>
@@ -3453,7 +3698,51 @@
   </message>
   <message>
     <source>There&apos;s no voting going on</source>
-    <translation>Chan eil bhòtadh a&apos; tachairt</translation>
+    <translation>Chan eil bhòtadh a’ tachairt</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Your vote counted</source>
+    <translation>Chaidh do bhòt a chunntadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Pause toggled</source>
+    <translation>Chaidh cur ’na stad a thoglachadh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>new seed</source>
+    <translation>sìol ùr</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>number of hedgehogs in team</source>
+    <translation>uiread a ghràineagan san sgioba</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>/maxteams: specify number from 2 to 8</source>
+    <translation>/maxteams: sònraich àireamh eadar 2 is 8</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Available callvote commands: kick &lt;nickname&gt;, map &lt;name&gt;, pause, newseed, hedgehogs</source>
+    <translation>Àitheantan callvote a tha ri am faighinn: kick &lt;far-ainm&gt;, map &lt;ainm&gt;, pause, newseed, hedgehogs</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>callvote kick: specify nickname</source>
+    <translation>callvote kick: sònraich far-ainm</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>callvote kick: no such user</source>
+    <translation>callvote kick: chan eil an cleachdaiche seo ann</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>callvote map: no such map</source>
+    <translation>callvote map: chan eil am mapa seo ann</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>callvote pause: no game in progress</source>
+    <translation>callvote pause: chan eil geama ’ga chluich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>callvote hedgehogs: specify number from 1 to 8</source>
+    <translation>callvote hedgehogs: sònraich àireamh eadar 1 is 8</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
\ No newline at end of file
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/missions_gd.txt	Fri Apr 07 01:17:51 2017 +0200
@@ -0,0 +1,86 @@
+Basic_Training_-_Bazooka.name=Trèanadh bazooka bunasach
+Basic_Training_-_Bazooka.desc="Cleachd a’ ghaoth gus do cuideachadh!"
+
+Basic_Training_-_Grenade.name=Trèanadh durcain-spreadhaidh bunasach
+Basic_Training_-_Grenade.desc="Cuimhnich gun tog thu a’ phrìne agus ’s ann gun tilg thu e!"
+
+Basic_Training_-_Cluster_Bomb.name=Trèanadh boma sgapaidh bunasach
+Basic_Training_-_Cluster_Bomb.desc="Tha fras teth a dhìth air cuideigin!"
+
+Basic_Training_-_Shotgun.name=Trèanadh gunna-froise bunasach
+Basic_Training_-_Shotgun.desc="Loisg an toiseach is faighnich ceistean an uairsin!"
+
+Basic_Training_-_Sniper_Rifle.name=Trèanadh isneach fàtha bunasach
+Basic_Training_-_Sniper_Rifle.desc="Air an ceann!"
+
+Basic_Training_-_Rope.name=Trèanadh ròpa bunasach
+Basic_Training_-_Rope.desc="Dìreach mar dhreallag!"
+
+Basic_Training_-_Flying_Saucer.name=Trèanadh soithich-itealaich bunasach
+Basic_Training_-_Flying_Saucer.desc="An ann gu bheil thu airson bhith ’nad speuradair? Bu chòir dhut itealaich ionnsachadh an toiseach!"
+
+User_Mission_-_Dangerous_Ducklings.name=Misean: Lachagan cunnartach
+User_Mission_-_Dangerous_Ducklings.desc="Nise, a’ ghlas-laoich! Thàinig an t-àm gus na dh’ionnsaich thu san trèanadh bhunasach a chur gu feum!"
+
+User_Mission_-_Diver.name=Misean: Tumadh
+User_Mission_-_Diver.desc="Tha an ionnsaigh “muir-thìreach” seo nas doirbhe na robh tu an dùil…"
+
+User_Mission_-_Teamwork.name=Misean: Obair còmhla
+User_Mission_-_Teamwork.desc="Nì gaol do leònadh aig amannan."
+
+User_Mission_-_Spooky_Tree.name=Misean: Craobh rògach
+User_Mission_-_Spooky_Tree.desc="Tha iomadh creat ann a sheo. Tha mi ’n dòchas nach eil an t-acras air an eun ud."
+
+User_Mission_-_Bamboo_Thicket.name=Misean: Badan bambù
+User_Mission_-_Bamboo_Thicket.desc="’S ann oirnne a thig a’ bhàs."
+
+User_Mission_-_That_Sinking_Feeling.name=Misean: Fo uallach
+User_Mission_-_That_Sinking_Feeling.desc="Tha an t-uisge ag èirigh gu luath agus chan eil mòran ùine ann. Dh’fheuch mòran ris ’s nach deach leotha. An sàbhail thu iad uile?"
+
+User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock.name=Misean: Newton ’s an leabaidh-chrochte
+User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock.desc="Cuimhnichibh a ghràineagaibh: Mairidh luaths oibseict mar a tha e gus an doir forsa on taobh a-muigh buaidh air!"
+
+User_Mission_-_The_Great_Escape.name=Misean: An Teicheadh Mòr
+User_Mission_-_The_Great_Escape.desc="Cha chum sibhse fo ghreim mi!"
+
+User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge.name=Dùbhlan: Gnogag ròpa
+User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge.desc="Seall air do chùlaibh!"
+
+User_Mission_-_Nobody_Laugh.name=Misean: Na dèanaibh magadh orm
+User_Mission_-_Nobody_Laugh.desc="Cò an culaidh-mhagaidh?"
+
+User_Mission_-_RCPlane_Challenge.name=Dùbhlan: Itealan le smachd chèin
+User_Mission_-_RCPlane_Challenge.desc="A’ faireachdainn bragail, a ghille?"
+
+portal.name=Misean: Dùbhlan nan doras
+portal.desc="Cleachd an tele-phortadh sgiobalta a ghluasad luath ’s farsaing, cleachd e a chum marbhaidh, cleachd e gu cùramach!"
+
+Target_Practice_-_Bazooka_easy.name=Cleachdadh amais: Bazooka (furasta)
+Target_Practice_-_Bazooka_easy.desc="Nise, a ghaisgich, mill na h-amasan ud cho luath ’s a ghabhas!"
+
+Target_Practice_-_Bazooka_hard.name=Cleachdadh amais: Bazooka (doirbh)
+Target_Practice_-_Bazooka_hard.desc="Am buail thu na h-amasan nuair a bhios iad fad air falbh?"
+
+Target_Practice_-_Cluster_Bomb.name=Cleachdadh amais: Boma sgapaidh
+Target_Practice_-_Cluster_Bomb.desc="Tha cuideigin feumach air fras theth!"
+
+Target_Practice_-_Shotgun.name=Cleachdadh amais: Gunna-froise
+Target_Practice_-_Shotgun.desc="Loisg an toiseach, ceasnaich an uairsin!"
+
+Target_Practice_-_Homing_Bee.name=Cleachdadh amais: Seillean-amasaidh
+Target_Practice_-_Homing_Bee.desc="Tha cleachdadh an t-seillein-amasaidh nas duilghe na shaoileadh tu."
+
+Target_Practice_-_Grenade_easy.name=Cleachdadh amais: Durcan-spreadhaidh (furasta)
+Target_Practice_-_Grenade_easy.desc="Ciad trèanadh air an durcan-spreadhaidh do ghlas-laoich."
+
+Target_Practice_-_Grenade_hard.name=Cleachdadh amais: Durcan-spreadhaidh (doirbh)
+Target_Practice_-_Grenade_hard.desc="Cha dèan thu a’ chùis air ach le beagan eòlais agad! Cuiridh sinn na h-amasan air àitichean a tha doirbh a ruigsinn."
+
+Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Hedgelove.name=Dùbhlan: Togail nan creat
+Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Hedgelove.desc="Seall dhuinn dè cho deidheil ’s a tha thu air creataichean a thogail le ròpa air mapa beag."
+
+Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Ropes.name=Dùbhlan: Ròpannan is creataichean
+Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Ropes.desc="Cleachd an ròpa agad ’s tog a h-uile creat on mhapa mheadhanach seo."
+
+Challenge_-_Speed_Shoppa_-_ShoppaKing.name=Dùbhlan: Greim dòigheil air an ròpa
+Challenge_-_Speed_Shoppa_-_ShoppaKing.desc="Seall dè cho math ’s a tha thu air creataichean a thogail gu luath air a’ mhapa mhòr seo."
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/tips_gd.xml	Fri Apr 07 01:17:51 2017 +0200
@@ -0,0 +1,78 @@
+<!-- This is not xml actually, but it looks and behaves like it.
+   Including an xml library would need too much resources.
+   Tips between the platform specific tags are shown only on those platforms.
+   Do not escape characters or use the CDATA tag. -->
+<tips>
+  <tip>Airson cluiche ann an cinneadh, cha leig thu leas ach an aon dath a thaghadh 's a thagh caraid. Stiùirichidh sibh na gràineagan agaibh fhèin fa leth fhathast ach caillidh no buannaichidh sibh còmhla.</tip>
+  <tip>Tha airm ann nach dèan ach beagan a dhochann ach dh'fhaoidte gum bi iad glè èifeachdach a-rèir an t-suidheachaidh. Feuch gun cleachd thu Iolaire an fhàsaich gus iomadh gràineag a chur dhan mhuir.</tip>
+  <tip>Mur eil thu cinnteach na nì thu agus mur eil thu airson connadh a chaitheamh gun fheum, leig seachad do chuairt. Ach na fuirich ro fhada on a thigeadh bàs obann ort!</tip>
+  <tip>A bheil thu airson ròpannan a shàbhaladh? Leig às an ròpa fad 's a bhios tu san adhair is loisg e a-rithist. Cho fad 's nach bean thu ri tìr is a chuimsicheas tu gu soirbheachail, cleachdaidh tu an ròpa agad a-rithist gun a bhith a' caitheamh connaidh!</tip>
+  <tip>Mur eil thu ag iarraidh gun cleachd daoine eile am far-ainm as fhearr leat air an fhrithealaiche oifigeil, clàraich cunntas air <a href="http://www.hedgewars.org/">http://www.hedgewars.org/</a>.</tip>
+  <tip>A bheil thu seachd searbh dhen gheama àbhaisteach? Feuch fear dhe na miseanan — bheir iad dòigh-chluiche eadar-dhealaichte dhut a-rèir an fhir a thagh thu</tip>
+  <tip>Clàraichidh sinn an geama mu dheireadh a chluich thu mar demo gu fèin-obrachail. Tagh “Geama ionadail” agus tagh putan nan “Demo” taobh deas aig a' bhonn gus an cluich no an stiùireadh.</tip>
+  <tip>'S e bathar-bog saor (Open Source) a th' ann an Hedgewars a tha sinn a' cruthachadh gu saor-thoileach. Ma tha duilgheadas agad, faighnich air a' bhòrd-bhrath no tadhail air an t-seòmar IRC againn!</tip>
+  <tip>'S e bathar-bog saor (Open Source) a th' ann an Hedgewars a tha sinn a' cruthachadh gu saor-thoileach. Ma tha e a' còrdadh riut, nach doir thu tabhartas airgid no obrach dhuinn?</tip>
+  <tip>'S e bathar-bog saor (Open Source) a th' ann an Hedgewars a tha sinn a' cruthachadh gu saor-thoileach. Co-roinn e le do theaghlach is caraidean mar a thogras tu!</tip>
+  <tip>'S e bathar-bog saor (Open Source) a th' ann an Hedgewars a tha sinn a' cruthachadh gu saor-thoileach a cum tlachd! Coinnich ris an luchd-leasachaidh ann an <a href="irc://irc.freenode.net/hedgewars">#hedgewars</a>!</tip>
+  <tip>Bi fèill-chluiche oifigeil againn o àm gu àm. Sgaoilidh sinn brathan-naidheachd mu na tachartasan air <a href="http://www.hedgewars.org/">http://www.hedgewars.org/</a> beagan làithean ro làimh.</tip>
+  <tip>Tha Hedgewars ri fhaighinn ann an iomadh cànan. Ma tha an cànan agad a dhìth no an t-eadar-theangachadh ro shean, nach cuir thu fios thugainn?</tip>
+  <tip>Gabhaidh Hedgewars a ruith air iomadh siostam-obrachaidh, a' gabhail a-steach Microsoft Windows, Mac OS X agus GNU/Linux.</tip>
+  <tip>Cuimhnich gur urrainn dhut na geamannan agad fhèin a suidheachadh air an lìonra ionadail no air loidhne. Tha barrachd roghainnean na geama simplidh agad.</tip>
+  <tip>Ma tha iomadh pada-geama agad, ceangail iad ris mus tòisich thu an geama agus sònraich an stiùireadh dha na sgiobannan agad.</tip>
+  <tip>Bu chòir dhut beagan fois a ghabhail on chluich gach uair a thìde air eagal 's gun cuir e an sgithear ort.</tip>
+  <tip>Mur eil comas luathachaidh bathair-chruaidh OpenGL aig a' chairt-ghrafaigeachd agad, feuch an cuir thu an comas modh na càileachd ìseil gus piseach a thoirt air an dèanadas.</tip>
+  <tip>Mur eil comas luathachaidh bathair-chruaidh OpenGL aig a' chairt-ghrafaigeachd agad, feuch gu ùraich thu na draibhearan aice.</tip>
+  <tip>Cuiridh sinn fàilte air molaidhean is beachdan cuideachail. Ma tha rud ann nach eil a' còrdadh riut no ma tha deagh bheachd agad, innis dhuinn mu dhèidhinn!</tip>
+  <tip>For your own benefit we'd like you to be polite and friendly while playing on our server. Also please keep in mind that some players are minors!</tip>
+  <tip>Special game modes such as “Vampirism” or “Karma” allow you to develop completely new tactics. Try them in a custom game!</tip>
+  <tip>Please don't install Hedgewars on computers you don’t own (school, university, work, etc.) unless you got permission. We don't want you to get into any trouble.</tip>
+  <tip>Hedgewars can be perfect for short games during breaks. Just ensure you don’t add too many hedgehogs or use an huge map. Reducing time and health might help as well.</tip>
+  <tip>No hedgehogs were harmed in making this game.</tip>
+  <tip>There are three different jumps available. Tap [high jump] twice to do a very high/backwards jump.</tip>
+  <tip>Afraid of falling off a cliff? Hold down [precise] to turn [left] or [right] without actually moving.</tip>
+  <tip>Some weapons require special strategies or just lots of training, so don’t give up on a particular tool if you miss an enemy once.</tip>
+  <tip>Most weapons won’t work once they touch the water. The Homing Bee as well as the Cake are exceptions to this.</tip>
+  <tip>The Old Limburger only causes a small explosion. However the wind affected smelly cloud can poison lots of hogs at once.</tip>
+  <tip>The Piano Strike is the most damaging air strike. You’ll lose the hedgehog performing it, so there’s a huge downside as well.</tip>
+  <tip>The Homing Bee can be tricky to use. Its turn radius depends on its velocity, so try to not use full power.</tip>
+  <tip>Sticky Mines are a perfect tool to create small chain reactions knocking enemy hedgehogs into dire situations … or water.</tip>
+  <tip>The Hammer is most effective when used on bridges or girders. Hit hogs will just break through the ground.</tip>
+  <tip>If you’re stuck behind an enemy hedgehog, use the Hammer to free yourself without getting damaged by an explosion.</tip>
+  <tip>The Cake’s maximum walking distance depends on the ground it has to pass. Use [attack] to detonate it early.</tip>
+  <tip>The Flame Thrower is a weapon but it can be used for tunnel digging as well.</tip>
+  <tip>Use the Molotov or Flame Thrower to temporary keep hedgehogs from passing terrain such as tunnels or platforms.</tip>
+  <tip>Want to know who’s behind the game? Click on the Hedgewars logo in the main menu to see the credits.</tip>
+  <tip>Like Hedgewars? Become a fan on <a href="http://www.facebook.com/Hedgewars">Facebook</a> or follow us on <a href="http://twitter.com/hedgewars">Twitter</a></tip>
+  <tip>Feel free to draw your own graves, hats, flags or even maps and themes! But note that you’ll have to share them somewhere to use them online.</tip>
+  <tip>Keep your video card drivers up to date to avoid issues playing the game.</tip>
+  <tip>Heads or tails? Type “/rnd” in the lobby and you’ll find out. Also “/rnd rock paper scissors” works!</tip>
+  <tip>You’re able to associate Hedgewars related files (savegames and demo recordings) with the game to launch them right from your favorite file or web browser.</tip>
+  <tip>Dud mines are not harmless: Although their timer is broken, they can still explode if they took too much abuse!</tip>
+  <tip>Love is hot! Use Seduction to thaw frozen hedgehogs.</tip>
+  <tip>Smoke coming from a barrel is an indicator that it is low on “health” and even small amounts of damage might cause it to burst.</tip>
+  <tip>Barrels start with 60 health and take damage like hedgehogs, so they need some abuse until they explode.</tip>
+  <tip>Need more bounce power? Change the bounce strength of grenades, cluster bombs, old limburgers and mines while holding [precise] and pressing one of the timer keys.</tip>
+  <tip>Did you forget the goals or game modifiers inside the game? Hit the pause or quit key to review them again!</tip>
+  <tip>You can punch, whip and hammer other things than just hedgehogs. Hit them all!</tip>
+  <tip>If not mentioned otherwise, mines normally explode after 3 seconds.</tip>
+  <tip>In King Mode, your king will start out healthier, stronger and more resistant to damage and blows than the minions.</tip>
+  <tip>In King Mode, the king will take damage each turn when there are no minions left in the team.</tip>
+  <tip>The whip also hits hedgehogs and objects behind a thin wall.</tip>
+  <tip>A cleaver deals more damage the faster it’s moving.</tip>
+  <tip>You can drop cakes from cliffs, but you have to stand very close to the edge, so be careful.</tip>
+  <tip>Use your rope to push away other hedgehogs i.e. by sliding on the ground. This technique is known as “rope-knocking”.</tip>
+  <tip>Don’t stand still on an icy slope, or you will slip away. Alternatively, you can hold down [precise].</tip>
+  <tip>In the lands of Snow and Christmas, the snow piles up over time, unless the land is indestructible.</tip>
+  <tip>Be aware in lands of Snow and Christmas, because girders are made of slippery ice.</tip>
+  <tip>The retreat time depends on the weapon you used. Be careful, some weapons don’t have a retreat time and immediately end your turn!</tip>
+  <windows-only>
+    <tip>This version of Hedgewars supports <a href="http://www.xfire.com">Xfire</a>. Make sure to add Hedgewars to its game list so your friends can see you playing.</tip>
+    <tip>You can find your Hedgewars configuration files under “My Documents\Hedgewars”. Create backups or take the files with you, but don’t edit them by hand.</tip>
+  </windows-only>
+  <mac-only>
+    <tip>You can find your Hedgewars configuration files under “Library/Application Support/Hedgewars” in your home directory. Create backups or take the files with you, but don’t edit them by hand.</tip>
+  </mac-only>
+  <linux-only>
+    <tip>You can find your Hedgewars configuration files under “.hedgewars” in your home directory. Create backups or take the files with you, but don’t edit them by hand.</tip>
+  </linux-only>
+</tips>
\ No newline at end of file