Big update for Scottish Gaelic translation
authorGunChleoc
Sat, 10 Nov 2018 19:53:40 +0100
changeset 14192 3f6a6277f8e9
parent 14191 a1178e1b57a6
child 14193 262f31627960
Big update for Scottish Gaelic translation Some syntax bugs removed by Wuzzy
share/hedgewars/Data/Locale/campaigns_gd.txt
share/hedgewars/Data/Locale/gd.txt
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_gd.ts
share/hedgewars/Data/Locale/missions_gd.txt
share/hedgewars/Data/Locale/tips_gd.xml
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/campaigns_gd.txt	Sat Nov 10 19:53:40 2018 +0100
@@ -0,0 +1,61 @@
+A_Classic_Fairytale.name="Seann-sgeul"
+
+A_Classic_Fairytale-first_blood.name="Misean 1: A’ chiad fhuil"
+A_Classic_Fairytale-first_blood.desc="Cuidich Cuilean-Chulainn ach an coilean e an t-oideachadh aige ’s an dèid e ’na ghaisgeach gràineige. Gheibh thu oideachadh ann an ealan an ròpa, a’ pharasiuit, an t-shoryuken ’s iolaire an fhàsaich."
+
+A_Classic_Fairytale-shadow.name="Misean 2: Tha an sgàile a’ tighinn oirnn"
+A_Classic_Fairytale-shadow.desc="Thèid Cuilean-Chulainn agus Neul-Neulach a shealg. Ullaich airson nan cunnartan a bhiod romhaibh sa choille. Cuimhnich gun roghnaich thu gu glic."
+
+A_Classic_Fairytale-journey.name="Misean 3: An triall air ais"
+A_Classic_Fairytale-journey.desc="Feumaidh Cuilean-Chulainn dol gu taobh eile an eilein. Bi luath is cùramach."
+
+A_Classic_Fairytale-united.name="Misean 4: Seasaidh sinn còmhla"
+A_Classic_Fairytale-united.desc="Thill Cuilean-Chulainn dhan bhaile aige às dèidh a thurais fhaide. Gidheadh, chan eil ùine ann gus anail a ghabhail. Feumaidh tu am baile a dhìon o fhearg nan canabailean."
+
+A_Classic_Fairytale-backstab.name="Misean 5: An cùl-shàthadh"
+A_Classic_Fairytale-backstab.desc="Tha na canabailean uabhasach an toir air Cuilean-Chulainn ’s a charaidean. Cuir ruaig orra a-rithist agus dìon do chaidreabhaich. Cleachd na stòrasan agad mar as iomchaidh gus ruaig a thoirt air na nàimhdean a thig a-steach!"
+
+A_Classic_Fairytale-dragon.name="Misean 6: Làrach an dràgoin"
+A_Classic_Fairytale-dragon.desc="Feumaidh ar gaisgeach taobh thall an locha a ruigsinn. Rach ’nad mhaighstir air a’ ròpa agus seachnaich astasan an nàmhad."
+
+A_Classic_Fairytale-family.name="Misean 7: Tional an teaghlaich"
+A_Classic_Fairytale-family.desc="Feumaidh ar gaisgeach na tùsanaich a shàbhaladh a-rithist. Cuir às dha ghràineagan an nàmhad agus saor do chuideachd. Cleachd an stòras agad gu cùramach o nach eil pailteas dheth ann. Drilig tuill air san àite cheart gus teannadh dlùth air a’ bhana-phrionnsa."
+
+A_Classic_Fairytale-queen.name="Misean 8: Guma fada beò a’ bhànrigh"
+A_Classic_Fairytale-queen.desc="Feumaidh na tùsanaich sabaid a-rithist. Feumaidh iad am brathadair a cheannsachadh agus a h-uile stòras a chaitheamh mus dèid an latha leotha. Cuiribh ruaig air an nàmhaid!"
+
+A_Classic_Fairytale-enemy.name="Misean 9: Nàmhaid mo nàmhad"
+A_Classic_Fairytale-enemy.desc="Abair car air an sgeulachd! Feumaidh Cuilean-Chulainn sabaid a dhèanamh air taobh nan… “canabailean” an aghaidh an nàmhad cumanta: Na cyborgaichean olca!"
+
+A_Classic_Fairytale-epil.name="Misean 10: Crìoch-sgeòil"
+A_Classic_Fairytale-epil.desc="Meal do naidheachd! Tha sìth aig Cuilean-Chulainn mu dheireadh thall is gheibh e urram o na caraidean ùra aige ’s a chinneadh. Bi moiteil à d’ euchdan! ’S urrainn dhut na miseanan roimhe a chluich a-rithist agus deiridhean eile a’ sgeòil fhaicinn."
+
+A_Space_Adventure.name="Dàna-thuras san fhànas"
+A_Space_Adventure-cosmos.name="Clàr-taice: Turas san fhànas"
+A_Space_Adventure-cosmos.desc="Tha meatoraid ana-mhòr gu bhith bualadh air an Ugh, planaid nan gràineag. Ach am mair sibh beò, feumaidh tu Spìceach, am paidhleat as fhearr aig Comann nan Gràineag a stiùireadh air triall an fhànais mu na planaidean am fagas gus na 4 pìosan aig uidheam an-iom-tharraing a chruinneachadh a chailleadh o chionn aimsir!"
+A_Space_Adventure-moon01.name="Prìomh-mhisean: A’ chiad stad"
+A_Space_Adventure-moon01.desc="Laigh Spìceach air a’ ghealach gus connadh fhaighinn dhan t-soitheach aige ach ràinig an t-Ollamh Olc an t-àite roimhe agus ri esan fàth-feitheamh! Sàbhail luchd-rannsachaidh CnanG agus cuir ruaig air an Ollamh Olc!"
+A_Space_Adventure-moon02.name="Misean far-bhealaich: An toir air a’ ghràineag ghorm"
+A_Space_Adventure-moon02.desc="Tha Spìceach a’ tadhail air aonaran a tha ’na sheann-ghaisgeach CnanG ’s a’ fuireach air a’ ghealach gus fiosrachadh a chruinneachadh air dè tha an t-Ollamh Olc ris. Gidheadh, feumaidh e ruaig a chur air an aonaran, Dudar-Leum an ruithedair craicte, ann an rèis an toiseach!"
+A_Space_Adventure-ice01.name="Prìomh-mhisean: Dàna-thuras reòite"
+A_Space_Adventure-ice01.desc="Fàilte gu planaid na deighe. Tha i cho fuar an-seo nach obraich a’ mhòrchuid a dh’airm aig Spìceach. Feumaidh tu a’ phàirt chaillte fhaighinn o Shanntach, ceannard nan slaightearan le taic nan arm a lorgas tu ann!"
+A_Space_Adventure-ice02.name="Misean far-bhealaich: Itealaich chruaidh"
+A_Space_Adventure-ice02.desc="Cha b’ fhiach gun tadhladh Spìceach air planaid na deighe gun tadhal air Stèideam Oilimpeach na h-Itealaich Soithich! Dearbh na sgilean sgiathaidh agad sa mhisean seo agus faigh d’ àite air clàr nan curaidh!"
+A_Space_Adventure-desert01.name="Prìomh-mhisean: Lorg san duslach"
+A_Space_Adventure-desert01.desc="Laigh thu air planaid na gaineimh! Feumaidh Spìceach a’ phàirt a tha a dhìth a lorg sna tunailean fon talamh. Thoir an aire on a tha cùiltearan ri fàth-feitheamh ort!"
+A_Space_Adventure-desert02.name="Misean far-bhealaich: Ruith gus mairsinn beò"
+A_Space_Adventure-desert02.desc="Bha Spìceach a’ sireadh a’ phàirt san tunail seo nuair a thàinig tuile air gu h-obann! Tarraing às dhan uachdar agus thoir an aire nach buail thu ri mèinn."
+A_Space_Adventure-desert03.name="Misean far-bhealaich: Itealaich phongail"
+A_Space_Adventure-desert03.desc="Tha beagan ùine aig Spìceach airson beagan tlachd leis an itealan le smachd chèin aige. Stiùirich an t-itealan agus buail air na targaidean uile!"
+A_Space_Adventure-fruit01.name="Prìomh-mhisean: Droch-àm"
+A_Space_Adventure-fruit01.desc="Chan eil cùisean mar bu chòir air planaid nam meas. Chan eil na gràineagan a’ buain nam measan ach ag ullachadh airson a’ bhlàir. Feumaich tu co-dhùnadh a dhèanamh an teich thu no an sabaid thu."
+A_Space_Adventure-fruit02.name="Prìomh-mhisean: A’ ruigsinn an uidheim"
+A_Space_Adventure-fruit02.desc="Tha Spìceach a’ teannadh air a’ phàirt chaillte air planaid nam meas. An cuidich Caiptean Liomaid e ach am faigh e i gus nach cuidich?"
+A_Space_Adventure-fruit03.name="Prìomh-mhisean: Losgadh pongail"
+A_Space_Adventure-fruit03.desc="Chaidh Spìceach air seachran agus rinn na Sùbhan-làir Dearga fàth-feitheamh air. Cuidich e ach an cuir e às dhaibh gus am buannaich e connaidh airson an ath-mhisein “A’ ruigsinn an uidheim”."
+A_Space_Adventure-death01.name="Prìomh-mhisean: An tachairt mu dheireadh"
+A_Space_Adventure-death01.desc="’S e a’ phlanaid as mì-thorraiche a th’ ann am planaid a’ chrìonadh agus tha Spìceach glè dhlùth air pàirt mu dheireadh an uidheam a lorg oirre! Gidheadh, tha forbhas mì-thaitneach roimhe…"
+A_Space_Adventure-death02.name="Misean far-bhealaich: A’ marbhadh nan eòlaichean"
+A_Space_Adventure-death02.desc="Tha Spìceach ann an droch-staing a-rithist. Feuch an dèan a e’ chùis air na “5 gràineagan marbhtach”!"
+A_Space_Adventure-final.name="Prìomh-mhisean: Am brag mòr"
+A_Space_Adventure-final.desc="Feumaidh Spìceach stuthan-spreadhaidh a chaidh a chur air a’ mheatoraid a spreadhadh. Cuir taic dha ach an coilean e am misean aige gun leòn air!"
\ No newline at end of file
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/gd.txt	Fri Nov 09 23:42:44 2018 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/gd.txt	Sat Nov 10 19:53:40 2018 +0100
@@ -54,19 +54,21 @@
 00:51=Bàla puill
 00:52=Gun arm
 00:53=Bogsa ama
-; 00:54=Structar
-00:54=Stealladh tìre
+; 00:54=Togalach
+00:54=Stealladh talmhainn
 00:55=Reòthadair
 00:56=Corc
 00:57=Bann rubair
-00:58=Mèinne adhair
+00:58=Mèinn adhair
+00:59=Snàigear
+00:60=Meanbh-ghunna
 
-; 01:00=Loading …
+01:00=’Ga luchdadh …
 01:01=Cuairt co-ionnann
 01:02=bhuannaich %1!
 01:03=Fuaim %1%
 01:04=’Na stad
-01:05=Fàgail dha-rìribh? (%1/%2) (Briog gus leantainn air adhart)
+01:05=A bheil thu airson fàgail dha-rìribh? (%1/%2)
 01:06=Bàs obann!
 01:07=%1 air fhàgail
 01:08=Connadh: %1%
@@ -83,13 +85,40 @@
 01:19=Anabarrach
 01:20=Bocadh %1
 01:21=Fuaim mùchte
-01:22=Modh “Air falbh on mheur-chlàr”
+01:22=Thèid leuman a ghearradh gu fèin-obrachail
 01:23=Camara fèin-obrachail dheth
 01:24=Camara fèin-obrachail air
 01:25=Brùth air a’ phutan amais gus comharra a chur ris an amas
+01:26=Chan eil an goireas seo ri fhaighinn ann am modh a’ bhàis obainn
+; E.g. “+25” when gaining health from crate or vampirism
+01:27=+%1
+01:28=Falamh!
+01:29=Iuchair nach aithne dhuinn
+01:30=Buannaich %1 ’s %2!
+01:31=Bhuannaich %1, %2 ’s %3!
+01:32=Bhuannaich %1, %2, %3 ’s %4!
+01:33=Bhuannaich %1, %2, %3, %4 ’s %5!
+01:34=Bhuannaich %1, %2, %3, %4, %5 ’s %6!
+01:35=Bhuannaich %1, %2, %3, %4, %5, %6 ’s %7!
+01:36=Bhuannaich a h-uile gràineag!
+01:37=Dh’fhalbh %1.
+01:38=Thill %1.
+01:39=Ghearr %1 thar na cuairte gu fèin-obrachail.
+01:40=%1 fps
+01:41=Parsadh Lua: DHETH
+01:42=Parsadh Lua: AIR
+01:43=Chan eil parsadh Lua ceadaiche ann an geama air loidhne!
+; Ammo count in ammo menu
+01:44=%1×
+; Chat. %1 = player, %2 = message
+01:45=%1: %2
+; Clan chat. %1 = player, %2 = message
+01:46=[Clan] %1: %2
+; Hedgehog chat. %1 = hog name, %2 = message
+01:47=[%1]: %2
 
 ; Event messages
-; Hog (%1) died
+; Normal hog (%1) died (0 health)
 02:00=Thilg %1 suas an deò!
 02:00=Thriall %1!
 02:00=Cha robh %1 an dùil air seo idir!
@@ -145,8 +174,50 @@
 02:00=Cha tàinig ri %1 gun losgte air
 02:00=Bu mhath le %1 beatha a bharrachd
 02:00=A bheil lighiche ann?
+02:00=Chan èirich %1 a-rithist
+02:00=Cha do sheas %1
+02:00=Chan eil %1 ach a’ leigeil oirre gu bheil i marbh
+02:00=Thàinig an dà latha air %1
+02:00=Chì %1 gràineagan marbh
+02:00=Tha leac air beul %1
+02:00=Soraidh slàn dha %1
+02:00=Thàinig crìoch a’ gheama dha %1!
+02:00=Tha sin seachad, %1
+02:00=Tillidh %1
+02:00=Tha %1 a’ leigeil a h-analach
+02:00=Cha robh %1 tapaidh gu leòr
+02:00=Beannachd leat, %1!
+02:00=Tha %1 marbh
+02:00=Thèid %1 gu nèamh nan gràineag
+02:00=Tachraidh %1 ri rìgh nan dùil
+02:00=Chaidh cur às dha %1
+02:00=Nì sinn dìoghaltas às leth %1!
+02:00=Cha bhi pian air %1 tuilleadh
+02:00=Nach b’ e %1 an gaisgeach!
+02:00=Tha %1 a’ feitheamh airson na h-aiseirigh
+02:00=Dh’fhiosraich %1 na thig às dèidh a’ bhàis
+02:00=Chaill %1 ann an geama na beatha
+02:00=Chaidh %1 a mhilleadh
+02:00=Nì %1 geamhrachadh fada
+02:00=Ochan ò! Carson a fhuair %1 bàs?
+02:00=%1 a thruaghain ’s tu cho òg fhathast…
+02:00=Chan eil eagal air %1 ron bhàs tuilleadh
+02:00=Chaidh %1 a shaoradh o uabhas a’ chogaidh
+02:00=Thug %1 teothachd an ruim air
+02:00=Cha do shoirbhich le %1
+02:00=Tha %1 cho marbh ri sgadan a bhiodh bliadhna air an fharadh
+02:00=Tha %1 cho marbh ri sgadan a bhiodh oidhche ann an salann
+; 02:00Thuit =%1 ’s chan èirich e tuilleadh
+02:00=Fuair%1 tàmh sìorraidh
+02:00=Thàinig an taghadh nàdarra air %1
+02:00=Tha %1 seachd searbh sgìth dhen bheatha
+02:00=Chaidh %1 gun saoghal fon talamh
+02:00=Chan eil chuimhne aig %1 air mar a thairngeas tu anail
+02:00=Chaidh %1 far a casan gu buan
+02:00=Tha an laigse buan air %1
+02:00=Ràinig %1 an ceann-uidhe deireannach
 
-; Hog (%1) drowned
+; Normal hog (%1) drowned
 02:01=Tha %1 a’ cluich le bàta-tumaidh!
 02:01=Chuir %1 dreach na Titanic air!
 02:01=Rinn %1 snàmh mar chlach!
@@ -185,7 +256,7 @@
 02:01=Lorg %1 baile caillte Atlantis
 02:01=Chan eil %1 math air plubraich
 02:01=Riaslaich %1 an cuan
-02:01=Bhuail %1 air a’ mhuir
+02:01=Chan eil %1 measail air cleasan-uisge
 02:01=Chan eil builgeadh math dha %1
 02:01=Tha %1 gann a ràth
 02:01=Tha %1 dhen bheachd gu bheil sàl math airson a’ chraicinn
@@ -195,6 +266,15 @@
 02:01=Tha %1 fliuch bàithte
 02:01=Tha %1 cho fliuch ri iasg
 02:01=Leig %1 e fhèin sìos dhan ghrunnd
+02:01=Tha %1 a’ rùrachadh na mara
+02:01=Chan e iasg a th’ annad, %1!
+02:01=Tha %1 a’ snàmh beul fo bhonn
+02:01=Tha %1 feumach air deoch-uisge
+02:01=Theich %1 dhan bhunait dhìomhair fon uisge
+02:01=Bha %1 deidheil air tumadh an-riamh
+02:01=Bha %1 den bheachd gur e amar-snàmh a tha sa mhuir
+02:01=Chaidh %1 gu freumhan tàrmachadh a gnè
+02:01=’S fhearr le %1 uisge seach adhar
 
 ; Round starts
 02:02=Dèanamaid sabaid!
@@ -217,7 +297,7 @@
 02:02=Chan fhaod sinn call
 02:02=Dèan cogadh!
 02:02=Hedgewars, ’ga thoirt dhut le Hedgewars.org
-02:02=Gura math a thèid leat ’s gabh tlachd!
+02:02=Gura math a thèid leat is gabh tlachd!
 02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Tiyuri
 02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh unC0Rr
 02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Nemo
@@ -225,7 +305,7 @@
 02:02=Nach math dhut nach eil thu a’ sabaid an aghaidh Jessor
 02:02=Cuir do shaothair uile an cleachdadh ri gnìomh!
 02:02=Nì an fheadhainn a chailleas an sgioblachadh!
-02:02=Feumaidh tu sabaid mus tog thu an creach
+02:02=Tòisicheamaid air blàr cliùiteach
 02:02=Gun tòisich cath an linn
 02:02=Gun tòisich cath an deicheid
 02:02=Gun tòisich cath a’ bhliadhna
@@ -251,24 +331,51 @@
 02:02=Na bhiodh an t-eagal ort!
 02:02=Bi dàna is ceannsaich
 
-; Round ends (team/clan %1 wins)
-; TODO: Translate the other messages from en.txt
-02:03=bhuannaich %1!
+; Round ends and a team (%1) wins
+02:03=Bhuannaich %1!
+02:03=Is %1 an gaisgeach!
+02:03=Choisinn %1 buaidh!
+02:03=Sheall %1 dha na h-uile duine mar a bhuannaicheas tu
+02:03=Tha %1 nas fhearr na càch
+02:03=Tha %1 a’ comharrachadh a’ bhuannachd
+02:03=Fhuair %1 buaidh!
+02:03=Agus ’ s e %1 a bhuannaich
+02:03=Meal a naidheachd, bhuannaich %1!
+02:03=Gach urram dha %1
+02:03=Tha %1 ’na sheann-eòlaiche
+02:03=Bhuannaich %1 am blàr
+02:03=Chaidh an latha le %1 gu h-iongantach
+02:03=Is %1 an cluicheadair nas fhearr!
+02:03=Sin thu fhèin, %1!
+02:03=Abair thusa gu bheil %1 math air seo
+02:03=Bualadh bhasan dha %1!
+02:03=H-abair buannachd, %1!
+02:03=Mhill %1 an nàmhaid
+02:03=Cheannsaich %1 an nàmhaid
+02:03=Chreach %1 an nàmhaid
 
-; Round ends (draw)
-; TODO: Translate the other messages from en.txt
-02:04=Cuairt co-ionnann
+; Round ends in a draw
+02:04=Cuairt ionnann
+02:04=Cha do bhuannaich sgioba thar càich
+02:04=Uill, chan eil an toradh seo uabhasach inntinneach
+02:04=Cuairt ionnann! feumaidh sinn tòiseachadh a-rithist a-nis…
+02:04=Cuairt ionnann, abair briseadh-dùil!
+02:04=Cuairt ionnann. Rinn a h-uile gràineag sabaid dhàna
+02:04=Iochd! Na can rium nach do bhuannaich gràineag!
+02:04=Cà deach na gràineagan uile?
+02:04=Ràsanach! Tha mi ag iarraidh ath-dhìoladh
+02:04=Bhàsaich a h-uile gràineag. Glè mhath!
 
 ; New health crate
 02:05=Tha cobhair a’ tighinn!
 02:05=Lighiche!
-02:05=Ciad chobhair o na speuran!
+02:05=Ciad-fhuasgladh o na speuran!
 02:05=Seo pacaid slàinte dhut
 02:05=Slàinte mhath… ann am bogsa!
 02:05=Tha lighiche a’ tadhal ort
 02:05=Plàstairean ùra!
 02:05=Bidh thu a’ faireachdainn nas fhearr a dh’aithghearr
-02:05=Gabhaidh seo leigheas
+02:05=A Hi-Potion! Whoops, wrong game
 02:05=Beagan spionnadh ort!
 02:05=Tog e
 02:05=Mias fhallain
@@ -312,8 +419,6 @@
 02:07=Acainnean dhut!
 02:07=Feumaidh gu bheil seo math!
 02:07=Cleachd seo gu glic
-02:07=Abair thusa gu bheil am bogsa seo trom
-02:07=Saoil am bi seo gu feum dhut?
 
 ; Hog (%1) skips his turn
 02:08=Abair thusa gu bheil %1 ràsanach…
@@ -346,8 +451,8 @@
 02:08=Cha robh amas aig %1 a-riamh
 02:08=Cha robh %1 airson gabhail san arm co-dhiù
 02:08=Sguir dhe bhith a’ caitheamh ar n-ùine, %1
-02:08=’S e briseadh-dùil a th’ annad, %1
-02:08=Siuthad is dèan nas fhearr, %1!
+02:08=I'm disappointed in you, %1
+02:08=Come on, you can do better than that, %1
 02:08=Chaill %1 a mhisneachd
 02:08=Saoil a bheil an aire aig %1 air rudan nas inntinniche?
 02:08=Tha %1 chun a bhith gòrach leis an eagal
@@ -372,10 +477,10 @@
 02:09=Cha bu chòir dha %1 milleadh ach an nàmhaid
 02:09=Tha am fèin-mhurt gu bhith tighinn air %1
 02:09=Thug %1 cobhair dhan nàmhaid
-02:09=Nach tusa a tha gòrach, %1
+02:09=That was stupid, %1
 02:09=Tha %1 dhen bheachd nach dèanar math gun mhulad
 02:09=Tha %1 troimhe chèile
-02:09=Leòin %1 e fhèin
+02:09=%1 hurts itself in its confusion
 02:09=Tha %1 math air a nàrachadh fhèin
 02:09=’S e crògaire a th’ ann an %1!
 02:09=Tha %1 slibist
@@ -385,14 +490,23 @@
 02:09=’S ann air aona-ghnothach a rinn %1 seo
 02:09=Cha chan mi guth mus can thu fhèin, %1
 02:09=Abair nàire!
-02:09=Tha mi cinnteach nach fhaca duine beò sin, %1
+02:09=I'm sure nobody saw that, %1
 02:09=Tha %1 feumach air barrachd oideachaidh
 02:09=Tha e follaiseach gun deach rudeigin cearr leis an arm aig %1
 
-; Hog shot an home run (using the bat and another hog)
+; Home run: Hog (%1) uses baseball bat to throw other hog far out of the left/right map bounds
 02:10=A’ seòladh nan neul!
 02:10=Seallaibh na dh’èirich air …
 02:10=Mach, mach!
+02:10=Cà deach e?
+02:10=Suas suas!
+02:10=Cò bheachdaich nach eil comas sgiathaidh air gràineagan?
+02:10=Chaidh e a-mach à sealladh
+02:10=Oich! Feumaidh gun robh sin goirt
+02:10=Seo brosnachadh dhut, %1!
+02:10=Abair sàr-chuimseadh!
+02:10=Tha seo airidh air clàr nan curaidh!
+02:10=Tha %1 ag ionnsachadh sgiathadh dha na gràineagan!
 
 ; Hog (%1) has to leave (team is gone)
 02:11=Feumaidh %1 a dhol innte!
@@ -400,6 +514,96 @@
 02:11=Chaidh %1 air chall!
 02:11=Feumaidh %1 falbh
 
+; Hog (%1) was poisoned
+02:12=Tha %1 bochd
+02:12=Chan eil coltas math air %1
+02:12=Tha %1 feumach air lighiche
+02:12=Tha droch-phuinnseanachadh air %1
+02:12=Tha %1 an-shocair
+02:12=Tha %1 a’ fulang o chogadh ceimigeach
+02:12=Tha dreach mì-fhallain air craiceann %1
+02:12=Dhìochuimhnich %1 na beòthamanan
+02:12=Tha pian ann am brù %1
+02:12=Chan eil coltas fallain air %1
+02:12=Bu toigh le %1 dol dhan ospadal
+02:12=Tha fìor dhroch fhàileadh a’ tighinn à %1
+02:12=’Eil thu ceart gu leòr, %1?
+02:12=Tha %1 a’ fulang call na slàinte
+02:12=Cha do ghabh %1 urchasg
+02:12=Tha am fiabhras air %1
+
+; Hog (%1) was resurrected by the Resurrector utility
+02:13=Chaidh %1 aiseirigh
+02:13=Thill %1 – dhan ifrinn!
+02:13=Fhuair %1 cothrom eile
+02:13=Tha %1 beò a-rithist
+02:13=Thill %1 o na mairbh
+02:13=Chaidh %1 ’na chorp coisiche
+02:13=Rugadh %1 às ùr
+02:13=Tha %1 nas beothaile na bha a-riamh
+02:13=Cheannsaich %1 am bàs
+02:13=Thill %1 on taobh eile Oidhche Shamhna
+02:13=Fhuair %1 cothrom eile air bhith beò
+02:13=Tha %1 slàn fallainn a-rithist
+02:13=Tha %1 ana-bheò a-rithist
+02:13=Tha %1 ’nar measg a-rithist
+02:13=Tha an t-iongnadh air %1 bu bheil i beò
+02:13=Fhuair %1 spionnadh mòr
+
+; Hog (%1) explodes after an kamikaze attack
+02:14=Fhuair %1 bàs onarach
+02:14=Fhuair %1 bàs dàna
+02:14=Cuimhnichibh %1 gu buan
+02:14=Soraidh slàn dha %1 – abair gaisgeach!
+02:14=Tha %1 a’ sabaid le onair
+
+; Hog (%1) returned from time-travel with the time box
+; These texts are intentionally kept simple and clear to not confuse the player
+02:15=Thill %1 o àm eile
+02:15=Chòrd an linn eile ri %1
+02:15=Tha %1 a’ fàgail am bogsa ama
+02:15=Thàinig am bogsa ama aig %1
+02:15=Thill %1 dha ’r linn
+02:15=Fàilte air ais dhan àm againne, %1!
+02:15=Ràinig %1 an t-àm làithreach
+
+; Hog (%1) runs out of turn time (not shown in infinite attack mode)
+02:16=Bha %1 ro shlaodach
+02:16=Cha do chum %1 sùil air an uaireadair
+02:16=Tha %1 nas maille na seilcheag
+02:16=Tha %1 sgìth
+02:16=Dhìochuimhnich %1 ionnsaigh a thoirt
+02:16=Bha %1 an impis sàr-bhuille a thoirt. Air m’ fhacal!
+02:16=Cha bhodraig %1 le àm
+02:16=Chan eil a’ chabhag air %1
+02:16=Bha barrachd ùine a dhìth air %1
+02:16=Bhiodh diog no dhà eile gu feum dha %1
+02:16=Dh’fhalbh an ùine ort, %1!
+02:16=Tha %1 air deagh-chothrom a chall
+02:16=Chan fhaigh %1 moladh airson a snas
+02:16=Cha bhuannaicheadh %1 sna geamannan Gàidhealach
+02:16=Beachdaich nas luaithe, %1!
+02:16=’S e mealladh-dòchais a th’ annad, %1!
+
+; King (%1) has died
+02:17=O choin a rìgh dha %1
+02:17=Chan eil %1 ’nar measg tuilleadh
+02:17=Cha dhùisg rìgh %1
+02:17=Bha %1 ’na aintighearna co-dhiù
+02:17=Fhuair sinn cuidhteas dhe %1 mu dheireadh thall!
+02:17=Cha riaghlaich %1 sinn tuilleadh
+02:17=Seo deireadh dìleab rìoghail %1
+02:17=Chaidh %1 a cheannsachadh!
+02:17=Tha an sgioba caillte gun stiùireadh %1
+02:17=Chan eil coltas glè mhòrail air %1 tuilleadh
+02:17=Tha an rìoghachd a’ caoidh %1
+02:17=Fhuair %1 bàs rìgh dhìlis
+02:17=Cha dhùisg %1
+02:17=Cha rìgh %1 tuilleadh
+02:17=Chaidh %1 a chur far na cathrach
+02:17=Cha riaghlaidh %1 tuilleadh
+02:17=Fhuair %1 bàs mar a fhuair an rìoghachd
+
 ; Weapon Categories
 03:00=Durcan-spreadhaidh le tìmear
 03:01=Durcan-spreadhaidh le tìmear
@@ -462,6 +666,8 @@
 03:56=Dèan cleachdadh no droch chleachdadh
 03:57=Goireas
 03:58=Boma fagasachd air fhleòd
+03:59=Arm neo-choileanta
+03:60=An t-arm losgaidh as fhearr
 
 ; Weapon Descriptions (use | as line breaks)
 04:00=Thoir ionnsaigh air na nàimhdean agad le durcan-spreadhaidh simplidh.|Spreadhaidh e nuair a ruigeas an tìmear aige neoni.|1-5: Suidhich tìmear an durcain|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart a’ bhocaidh|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
@@ -471,7 +677,7 @@
 04:04=Thoir ionnsaigh air an nàmhaid agad le gunna-froise|a ghabhas losgadh dà thuras. Ri linn an sgapaidh,|cha leig thu leas a bhith pongail gus cron a dhèanamh|air na nàimhdean agad.|Ionnsaigh: Loisg (iomadh turas)
 04:05=Gluais fon talamh! Cleachd piocaid ’s òrd gus toll san talamh|a dhriligeadh agus raointean eile a ruigsinn.|Ionnsaigh: Tòisich no cuir stad air tochladh|Clì/Deas: Gluais rè an driligidh
 04:06=A bheil thu seachd searbh?|Gun dòigh gus ionnsaigh a thoirt?|Airson an connadh agad a shàbhaladh?|Chan eil seo ’na dhuilgheadas!|Nach leig thu seachad a’ chuairt agad, a ghealtair?|Ionnsaigh: Leig seachad a’ chuairt agad gun sabaid
-04:07=Rach astar mòr a’ tilgeadh an ròpa gu sgileil. Cleachd an rot agad gus leum air|gràineagan eile no leig às durcain-spreadhaidh is airm eile orra.|Ionnsaigh: Tilg no leig às an ròpa|Suas/Sìos: Leudaich/Giorraich an ròpa|Leum fada: Leig às durcan-spreadhaidh no arm coltach ris
+04:07=Rach astar mòr a’ tilgeadh an ròpa gu sgileil. Cleachd an rot agad gus leum air|gràineagan eile no leig às durcain-spreadhaidh is airm eile orra.|Ionnsaigh: Tilg no leig às an ròpa|Clì/Deas/Suas/Sìos: Luaisg,, leudaich no giorraich an ròpa|Leum fada: Leig às durcan-spreadhaidh no arm coltach ris
 04:08=Cum na nàimhdean air falbh ’s tu a’ leigeil mèinn am badeigin|cumhang no dìreach fon chasan.|Dèan cinnteach gun cùlaich thu air eagal gun spreidh thu fhèin i!|Ionnsaigh: Leig às a’ mhèinn ri taobh do chois|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart bocadaich na mèinne
 04:09=Nach eil thu math air amas? Cleachd iolaire an fhàsaich|gus ionnsaigh a thoirt le suas ri ceithir losgaidhean.|Ionnsaigh: Loisg (iomadh turas)
 04:10=Nì ainneart a’ chùis gu tric. Leig às an stuth-spreadhaidh|clasaigeach seo ri taobh do nàimhdean agus cùlaich.|Ionnsaigh: Leig às dineamait ri taobh do chois
@@ -482,20 +688,20 @@
 04:15=Iarr itealan a bheir ionnsaigh air na nàimhdean agad|le bomaichean.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
 04:16=Iarr itealan leigeas às bomaichean san raon-amais.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
 04:17=A bheil thu feumach air fasgadh? Cleachd an lòchran gus|tunail a thochladh san talamh a bheir fasgadh dhut.|Ionnsaigh: Tòisich air no sgur dhen tochladh|Suas/Sìos: Atharraich comhair an tochlaidh
-04:18=A bheil barrachd dìona a dhìth ort no a bheil thu airson dol thairis air talamh nach|urrainn dhut coiseachd air? Cuir teannadairean ann far an togair thu.|Clì/Deas: Tagh teannadair ri chur ann|Cùrsair: Cuir an teannadair air ionad dligheach
+; 04:18=Need additional protection or want to pass|impassable ground? Place some girders as you|like.|Left/Right: Select girder to place|Cursor: Place girder in a valid position
 04:19=Ma chleachdas tu aig an àm cheart e, faodaidh tele-phortadh a bhith nas|cumhachdaiche na cha mhòr arm sam bith on a leigeas e leat gràineag|a shàbhaladh o shuidheachadh cunnartach ann an tiotag.|Cùrsair: Tagh raon amais|clì/Deas: Tagh comhair na h-aghaidh
 04:20=Leigidh seo leat a’ chuairt làithreach a ghabhail le gràineag eile.|Ionnsaigh: Cuir atharrachadh ghràineagan an comas|Dèan suids: Tagh an ath-ghràineag|Amas pongail + Dèan suids: Tagh a’ ghràineag roimhpe
 04:21=Loisg astas a sgaoileas iomadh peilear nuair a bhuaileas e.|Thèid na peilearan a thilgeil air ais agus tha iad nas|cunnartaiche na am prìomh-pheilear.|Ionnsaigh: Loisg le làn-chumhachd
 04:22=Chan eil seo gu feum dha Indiana Jones a-mhàin!|’S e arm feumail a tha sa chuip ann an iomadh suidheachadh.|Gu h-àraidh nuair a bhios tu airson cuideigin a bhrùthadh far chreag.|Ionnsaigh: Buail air a h-uile càil air do bheulaibh
 04:23=Mur eil dòchas eile ann tuilleadh, faodaidh seo a bhith goireasach gu leòr.|Dèan ìobairt dhe do ghràineag agus tilg i an comhair shònraichte gus|dochann a dhèanamh air càil sam bith ’na rathad.|Spreidhidh i air an deireadh.|Ionnsaigh: Thoir ionnsaigh sgriosail mharbhtach
 04:24=Co-là breith sona dhut! Cuir a’ chèic seo gu dol ach an dèid i gu|taobh do nàimhdean ach am bi hòro-gheallaidh spreadhach aca.|Gheibh a’ chèic thar cha mhòr tìr sam bith ach dh’fhaoidte gun|spreidh i nas tràithe mar sin.|Ionnsaigh: Cuir a’ chèic gu dol no cuir stad is spreadhadh oirre
-04:25=Nuair a chuireas tu a’ chulaidh seo air do ghràineag,bidh i|cho tarraingeach nach e ruith ach leum a th’ ann dha na|gràineagan faisg oirre on a thèid an dalladh leis|a’ ghaol (agus ’s dòcha gun dèid iad ann am beàrn no toll).|Leaghaidh lasair na suirghe seo fiù ’s cridhean ghràineagan reòite.|Ionnsaigh: Dèan suirghe nach gabh diùltadh
+; 04:25=With this costume kit your hog becomes irresistibly|attractive and makes nearby hogs jump in blind love|towards it (and into some gap or hole). The seduction is|so heartwarming, it even breaks the ice of frozen hogs.|Attack: Use the irresistible seduction
 04:26=Tilg a’ mheal-bhuc sùghail (is sgeingeach) air na nàimhdean. Nuair a dh’fhalbhas an ùine air an tìmear, thèid a sgapadh ’na bomaichean beaga.|1-5: Suidhich tìmear na meal-bhuic|Ionnsaigh: Cum sìos gus a tilgeil le barrachd neart
 04:27=Dòirt teine ifrinneach air do nàimhdean leis an stuth-spreadhaidh mallaichte seo. Cum air falbh on spreadhadh on a dh’fhaodas teinntean beaga maireachdainn greis.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
 04:28=Greis às dèidh dhut an rocaid seo a chur gu dol, tòisichidh i|air tochladh ron làr agus spreadhaidh i nuair a thèid a fiùsa air|no nuair a ruigeas i an uachdair a-rithist.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a cur gu dol le barrachd neart
 04:29=Chan eil an t-inneal seo iomchaidh dhan chlann! Loisgidh an gunna-bhàlaichean torr bhàlaichean beaga dathte a tha làn stuth-spreadhaidh.|Ionnsaigh: Loisg le làn-neart|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas
-04:30=Iarr itealan a bheir ionnsaigh cumhachdach le napalm.|Leis an amas cheart, millidh an ionnsaigh seo raon mòr|dhen tìr, a’ gabhail a-steach nan gràineagan mì-fhortanach|a tha ’nan seasamh ann.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
-04:31=’S e an t-arm as fhearr gus creataichean a thogail no ionnsaigh a thoirt air gràineagan fad air falbh a tha san itealan le smachd chèin. Buail ri nàmhaid leis no leig às bomaichean an toiseach.|Ionnsaigh: Cuir an t-itealan gu dol no leig às boma|Leum fada: Dèan còmhrag|Clì/Deas: Stiùirich an t-itealan
+04:30=Iarr itealan a bheir ionnsaigh cumhachdach le napalm.|Leis an amas cheart, millidh an ionnsaigh seo raon mòr|dhen talamh, a’ gabhail a-steach nan gràineagan mì-fhortanach|a tha ’nan seasamh ann.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|Cùrsair: Tagh raon amais
+; 04:31=The RC plane is the ideal weapon to collect crates or|attack far away hogs. Either steer it into enemies or|drop some bombs first.|Attack: Launch the plane or drop bombs|Long Jump: Let the Valkyries ride into battle|Left/Right: Steer the plane
 04:32=Tha iom-tharraing ìosal nas èifeachdaiche na daithead sam bith! Leum nas àirde is nas fhaide no tilg na nàimhdean agad nas fhaide.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
 04:33=Aig amannan, chan eil a dhìth ort ach beagan dochainn a bharrachd. Ma ghnìomhaicheas tu seo, thèid 50% a chur ris an dochann gu deireadh na cuairte.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
 04:34=Chan fhulaing thu dochann gu deireadh do chuairt. Na bi ro bhragail co-dhiù on a ghabhas do bhàthadh fhathast.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
@@ -506,44 +712,76 @@
 04:39=Sgiathaich gu sgìre eile a’ mhapa leis an t-soitheach-itealaich. Bheir an goireas seo|a tha doirbh làimhseachadh cha mhòr gu àite sam bith air a’ bhlàr thu.|Ionnsaigh: Gnìomhaich/Cuir à gnìomh|Cuas/Clì/Deas: Luathachadh goirid dhan chomhair sin|Leum fada: Leig às durcan-spreadhaidh no airm coltach riutha|Amas pongail + leum fada: Tilg arm dhan chrois-ribe|Amas pongail + Suas/Sìos: Gleus an tomhadh
 04:40=Cuir teine air an làr leis a’ bhotal seo a tha làn lionna|a loisgeas (an ceann greis).|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
 04:41=Seo dearbhadh gu bheil an nàdar as cumhachdaiche na an soitheach-itealaich.|Giùlainidh an t-eunan do ghràineag mu thimcheall agus leigidh e uighean air|na nàimhdean gus am puinnseanachadh!|Bi luath on a chaitheas an t-eunan ùine na cuairte agad!|Ionnsaigh: Gnìomhaich is leig às uighean|Suas/Clì/Deas: Clap sgiathan ’na chomhair sin
-04:42=Bheir an t-inneal tele-phortaidh so-ghiùlan seo nithean on dàrna ionad dhan ionad eile sa bhad – thu fhèin, nàmhaid no airm.|Cleachd gu glic e ach an dèid an latha leat!|Aithris-àichidh: Chan obraich e air bann rubair.|Ionnsaigh: Tilg doras|Dèan suids: Atharraich dath an dorais
+; 04:42=This portable portal device is capable|of instantly transporting you, your enemies,|or your weaponry between two points on the|terrain.|Use it wisely and your campaign will be a ...|HUGE SUCCESS!|Disclaimer\: Does not work on rubber bands.|Attack: Shoot a portal|Switch: Change portal colour
 04:43=Cuir an t-iongnadh air càch le do chuid ciùil!|Tuit clàrsach mòr o na speuran|a mhilleas gad rud ’na rathad ach thoir an aire:|Thèid do ghràineag ’na h-ìobairt gus an clàrsach a ghairm.|Cùrsair: Tagh raon amais|F1-F9: Seinn air a’ chlàrsach
 04:44=Chan e càise a th’ ann ach cogadh bith-eòlach! Cha dèan e mòran|dochainn nuair a ruigeas an tìmear neoni ach thèid gràineag|sam bith a bheir fàileadh às a phuinnseanachadh!|1-5: Suidhich an tìmear|Amas pongail + 1-5: Suidhich neart a’ bhocaidh|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
-04:45=Gheibh thu buannachd às an eòlas-nàdair mu dheireadh thall!|Cuir gu dol tonn sìneis marbhtach a loisgeas tron tìr.|Thoir an aire on a tha bualadh air ais làidir aig an arm seo.|Ionnsaigh: Loisg
+04:45=Gheibh thu buannachd às an eòlas-nàdair mu dheireadh thall!|Cuir gu dol tonn sìneis marbhtach a loisgeas tron tìr.|Thoir an aire on a tha putadh làidir aig an arm seo.|Ionnsaigh: Loisg
 04:46=Còmhdaich do nàimhdean le lasair theth.|Bheir i tiomachadh air an cridheachan!|Ionnsaigh: Gnìomhaich|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas|Clì/Deas: Gleus neart an steallaidh
 04:47=Thoir an dà latha air do nàimhdean le dà mhèinn steigeach spèiceach shlìogach.|Suidhich frith-spreadhadh no dìon thu fhèin (no an dà chuid!)|Ionnsaigh: Cum sìos gus an tilgeil le barrachd neart
-04:48=Carson nach rachadh bualadh ach air famhan?|Tha bualadh air gràineag (no mèin, no baraill) a cheart cho tlachdmhor!|Bheir bualadh math leis an òrd seo an treas cuid a shlàinte o ghràineag|(no an dàrna leth le barrachd dochainn) agus cuiridh e fon talamh i.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
+; 04:48=Why should the moles get all the abuse?|Whacking hogs and stuff can be just as fun!|A good blow from this hammer will shave off|one third of a hog's health (or one half with|Extra Damage) and plunge them underground.|Attack: Activate
 04:49=Dèan ìobairt dhe do shlàinte gus do charaidean aiseirigh!|Ach thoir an aire gun dèid do nàimhdean aiseirigh cuideachd.|Ionnsaigh: Cum sìos gus an aiseirigh gu slaodach|Suas: Luathaich an aiseirigh
 04:50=A bheil cuideigin ’na fhalach fon talamh?|Thoir dhan uachdar iad le buille tochlaidh!|Stiùirichidh an tìmear dè cho domhainn ’s a thochlas e.|Clì/Deas: Tagh comhair na h-ionnsaighe|1-5: Suidhich an tìmear|Cùrsair: Tagh raon amais
 04:51=Faigh losgadh an-asgaidh ’s tu a’ tilgeil bàla puill.|Cha dèan e dochann ach putaidh e gràineagan is nithean.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
 04:52=GUN CHLEACHDADH
-04:53=Gabh sgrìobag thar àm is rum fhad ’s a dh’fhàgas tu do chuideachd|a’ sabaid ’nan aonar. Bi an dùil air tilleadh uair sam bith no air bàs|obann ma thèid an ruaig uile.|Aithris-àichidh: Chan obraich e ann am modh a’ bhàir obainn|ma tha thu ’nad aonar no mas e rìgh a th’ annad.|Ionnsaigh: Gnìomhaich
-04:54=Steall sruth dhe bhleideagan steigeach.|Tog drochaidean, tòrr nàimhdean, dùin tunailean.|Thoir an aire nach cuir thu gin dheth ort fhèin!|Ionnsaigh: Gnìomhaich|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas|clì/Deas: Gleus neart an steallaidh
-04:55=Till dhan linn-deighe!|Cuir reòthadh air gràineagan, dèan an làr sleamhainn no sàbhail thu fhèin on bhàthadh le reòthadh an uisge.|Ionnsaigh: Gnìomhaich/Cuir à gnìomh an gath-reòthaidh|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas
-04:56=Tilg dà chorc air do nàimhdean no cleachd iad gus bealaich is tunailean a bhacadh no gus sreap leotha!|Thoir an aire! Tha cluich le sgian cunnartach.|Ionnsaigh: Cum sìos gus an tilgeil le barrachd neart (dà thuras)
+; 04:53=Take a trip through time and space,|while leaving your comrades to fight on alone.|Be prepared to return at any time,|or for Sudden Death or if they are all defeated.|Disclaimer\: Does not function in Sudden Death,|if you are alone, or if you are a King.|Attack: Activate
+04:54=Steall sruth dhe bhleideagan steigeach.|Tog drochaidean, tòrr nàimhdean, dùin tunailean.|Thoir an aire nach cuir thu gin dheth ort fhèin!|Ionnsaigh: Gnìomhaich/Neo-ghnìomhaich|Suas/Sìos: Lean ort ’ga amas|clì/Deas: Gleus neart an steallaidh
+; 04:55=Bring back the ice-age!|Freeze hedgehogs or objects, make the floor slippery|or save yourself from drowning by freezing the water.|Attack: Activate/Deactivate freeze ray|Up/Down: Continue aiming
+04:56=Tilg dà chorc air do nàimhdean no cleachd iad gus bealaich is tunailean a bhacadh no gus sreap leotha!|Mar as luaithe iad, ’s ann as motha an sgrios a nì iad.|Thoir an aire! Tha cluich le sgian cunnartach.|Ionnsaigh: Cum sìos gus an tilgeil le barrachd neart (dà thuras)
 04:57=Tog bann rubair lastaigeach sìnteach às a bhocas gràineagan is rudan eile gun a bhith|a’ fulang dochann tuiteim.|Clì/Deas: Atharraich comhair a’ bhanna rubair|Cùrsair: Cuir am bann rubair air ionad dligheach
-04:58=Sgiathaidh am boma fagais seo san adhar gu saor agus leanaidh e air a’ gràineag a tha cho mì-fhaiceallach ’s a thèid i ro fhaisg air.|Chan eil an spreadhadh aige cho làidir ’s a tha aig a’ mhèinn thìreach co-dhiù.|Ionnsaigh: Cum sìos gus a thilgeil le barrachd neart
+; 04:58=This proximity bomb will float freely in the air and follow|hedgehogs careless enough to come too close to it.|Its explosion is weaker than that of the land mine, however.|Attack: Hold to shoot with more power
+04:59=Chan eil an t-arm seo deiseil is e fo dheuchainn fhathast.|’S ann ortsa a bhios an cunnart ma chleachdas tu e!
+04:60=Tilg fras pheilearan air do nàimhdean!|Shaoil iad gum biodh iad sàbhailte air|cùlaibh còmhdachadh trì theannadairean.|Ionnsaigh: Loisg le làn-chumhachd|Suas/Sìos: Cum a’ cuimseachadh
 
 ; Game goal strings
 05:00=Modhan a’ gheama
-05:01=Seo na riaghailtean a bhios an gnìomh
-05:02=Dùin: Dìon na dùin agad; sgrios na nàimhdean!
-05:03=Iom-tharraing ìosal: Coisich gu cùramach
+05:01=Seo na riaghailtean a bhios an gnìomh:
+05:02=Cuir an rìgh ann: Tagh ionad tòiseachaidh dìonta airson an rìgh agad
+05:03=Iom-tharraing ìosal: Coisich gu cùramach!
 05:04=Do-leònaidh: Tha na gràineagan (cha mhòr) do-leònta
 05:05=Sùgh fala: Thèid na gràineagan a shlànachadh le 80% dhen dochann a fhuair iad
 05:06=Karma: Fulaingidh na gràineagan airson an dochainn a rinn iad
-05:07=Dìon an rìgh: Na leig leis an rìgh agad bàsachadh!|Cuir an rìgh ann: Tagh ionad-tòiseachaidh dìonta airson an rìgh agad
+05:07=Dìon an rìgh: Na leig leis an rìgh agad bàsachadh!|
 05:08=Cuir ann gràineagan: Tagh ionadan nan gràineagan agad mus tòisich an geama
-05:09=Làmhachas: Chan urrainn dha na gràineagan agad coiseachd gu ionad eile
+05:09=Làmhachas: Chan urrainn do ghràineagan coiseachd
 05:10=Tìr do-mhillte: Cha mhill a’ mhòrchuid a dh’airm an tìr
 05:11=Connadh co-roinnte: Co-roinnidh gach sgioba air a bheil an t-aon dath an cuid connaidh
 05:12=Tìmearan nam mèinnean: Spreadhaidh mèinnean às dèidh %1 diog(an)
 05:13=Tìmearan nam mèinnean: Spreadhaidh mèinnean sa bhad
 05:14=Tìmearan nam mèinnean: Spreadhaidh mèinnean às dèidh 0 – 5 diogan
 05:15=Atharraichear dochainn: Nì (cha mhòr) a h-uile arm %1% a dhochann
-05:16=Thèid slàinte nan gràineagan uile ath-shuidheachadh air deireadh na cuairte
-05:17=Thèid gràineagan nan IF ath-ghintinn nuair a gheibh iad bàs
-05:18=Ionnsaighean gun chuingeachadh
-05:19=Thèid na h-airm ath-shuidheachadh air deireadh na cuairte
-05:20=Cha cho-roinn na gràineagan na h-airm
+05:16=Eiridinn: Gheibh na gràineagan slànachadh gun slàinte-thòiseachaidh aca air deireadh na cuairte
+05:17=Aiseirigh IF: Thèid gràineagan nan IF ath-ghintinn nuair a gheibh iad bàs
+05:18=Ionnsaighean gun chuingeachadh: Cha chuir ionnsaigh stad air a’ chuairt agad
+05:19=Airm chunbhalach: Thèid na h-airm ath-shuidheachadh air deireadh na cuairte
+05:20=Connadh fa leth: Cha cho-roinn na gràineagan na h-airm
 05:21=Sgiabag sgioba: Gabhaidh na sgiobaidhean ann an cinneadh cuairt fear mu seach|Ùine cho-roinnte: Co-roinnidh na sgiobaidhean ann an cinneadh ùine nan cuairt
+05:22=Gaoth làidir: Bidh buaidh aig a’ ghaoth air cha mhòr a h-uile rud.
+
+; Chat command help
+06:00=Liosta de dh’àitheantan bunasach na cabadaich:
+06:01=/togglechat: Toglaich taisbeanadh na cabadaich
+06:02=/clan <teachdaireachd>: Cuir teachdaireachd gu bhuill do chinnidh a-mhàin
+06:03=/me <teachdaireachd>: Gnìomh sa chabadaich, mar eisimpleir, thèid “/me ag ithe ceann-cropaig” ’na “* Cluicheadair ag ithe ceann-cropaig”
+06:04=/pause: Toglaich a bheil an geama ’na stad
+06:05=/pause: Toglaich an dèid leuman a ghearradh gu fèin-obrachail gus nach dèid
+06:06=/fullscreen: Toglaich am modh làn-sgrìn
+06:07=/quit: Fàg Hedgewars
+06:08=/help: Seall àitheantan bunasach na cabadaich
+06:09=/help taunts: Seall àitheantan beumadh na cabadaich
+06:10=/history: Toglaich taisbeanadh fada air eachdraidh na cabadaich
+06:11=/lua: Toglaich parsadh Lua (dhan luchd-leasachaidh)
+06:12=Liosta de dh’àitheantan beumadh na cabadaich:
+06:13="teacsa": Cuir teacsa ann am builgean còmhraidh
+06:14='teacsa': Cuir teacsa ann am builgean smaoineachaidh
+06:15=-teacsa-: Cuir teacsa ann am builgean èigheachd
+06:16=Airson nan àitheantan gu h-àrd, cuir àireamh air thoiseach teacsa airson gràineag a thaghadh.
+06:17=/hsa <teacsa>: Cuir teacsa ann am builgean còmhraidh air an ath-ionnsaigh
+06:18=/hta <teacsa>: Cuir teacsa ann am builgean smaoineachaidh air an ath-ionnsaigh
+06:19=/hya <teacsa>: Cuir teacsa ann am builgean èigheachd air an ath-ionnsaigh
+06:20=/hurrah: Cuir fiamh a ghàire air gràineag
+06:21=/ilovelotsoflemonade: Nì gràineag mùn
+06:22=/juggle: Nì gràineag cleasachd
+06:23=/rollup: Roiligidh gràineag suas
+06:24=/shrug: Crathaidh gràineag a gualainn
+06:25=/wave: Smèididh gràineag
+06:26=Àithne nach aithne dhuinn no paramadairean mì-dhligheach. Can “/help” sa chabadaich airson nan àitheantan a shealltainn.
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_gd.ts	Fri Nov 09 23:42:44 2018 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_gd.ts	Sat Nov 10 19:53:40 2018 +0100
@@ -1,6 +1,4 @@
-<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.1" language="gd">
+<?xml version="1.0" ?><!DOCTYPE TS><TS language="gd" version="2.1">
 <context>
   <name>About</name>
   <message>
@@ -9,74 +7,74 @@
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars %1</source>
-    <extracomment>%1 contains Hedgewars&apos; version number</extracomment>
-    <translation type="unfinished">Hedgewars %1</translation>
+    <extracomment>%1 contains Hedgewars' version number</extracomment>
+    <translation>Hedgewars %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Revision %1 (%2)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Lèirmheas %1 (%2)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Visit our homepage: %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tadhail air an làrach-lìn againn: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This program is distributed under the %1.</source>
-    <translation type="unfinished">Tha am prògram seo ’ga sgaoileadh fo cheadachas %1.</translation>
+    <translation>Tha am prògram seo ’ga sgaoileadh fo cheadachas %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>GNU GPL v2</source>
     <extracomment>Short for “GNU General Public License version 2”</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>GNU GPL v2</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Dependency versions:</source>
-    <extracomment>For the version numbers of Hedgewars&apos; software dependencies</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <extracomment>For the version numbers of Hedgewars' software dependencies</extracomment>
+    <translation>Tionndaidhean na eisimeileachdan:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;a href=&quot;https://gcc.gnu.org&quot;&gt;GCC&lt;/a&gt;: %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&lt;a href=&quot;https://gcc.gnu.org&quot;&gt;GCC&lt;/a&gt;: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_mixer&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_mixer&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_net&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_net&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_image&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_image&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_ttf&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.libsdl.org/&quot;&gt;SDL2_ttf&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;a href=&quot;https://www.qt.io/developers/&quot;&gt;Qt&lt;/a&gt;: %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&lt;a href=&quot;https://www.qt.io/developers/&quot;&gt;Qt&lt;/a&gt;: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavcodec&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavcodec&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavformat&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavformat&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavutil&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&lt;a href=&quot;https://libav.org&quot;&gt;libavutil&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;a href=&quot;https://icculus.org/physfs/&quot;&gt;PhysFS&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>&lt;a href=&quot;https://icculus.org/physfs/&quot;&gt;PhysFS&lt;/a&gt;: %1.%2.%3</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -126,7 +124,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please, specify %1</source>
-    <translation type="vanished">Feuch an sònraidh thu %1</translation>
+    <translation type="vanished">Feuch an sònraich thu %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>nickname</source>
@@ -142,11 +140,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please specify an IP address.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Sònraich seòladh IP.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please specify a nickname.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Sònraich far-ainm.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -180,7 +178,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>If you found a bug, you can see if it&apos;s already been reported here: </source>
-    <translation>Ma lorg thu buga, thoir sùil an deach aithris mar-thà an-seo: </translation>
+    <translation>Ma lorg thu buga, feuch an deach innse dhuinn mu dhèidhinn mu thràth:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Your email address is optional, but necessary if you want us to get back at you.</source>
@@ -192,7 +190,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This is optional, but this information might help us to resolve bugs and other technical problems.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cha leig thu leas ach dh’fhaoidte gun cuidich am fiosrachadh seo ach an càraich sinn bugaichean is duilgheadasan teicnigeach eile.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -203,12 +201,7 @@
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>Every %1 turn</source>
-    <translation>
-      <numerusform>Gach %1d cuairt</numerusform>
-      <numerusform>Gach %1a cuairt</numerusform>
-      <numerusform>Gach %1mh cuairt</numerusform>
-      <numerusform>Gach %1mh cuairt</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>Gach %1d cuairt</numerusform><numerusform>Gach %1a cuairt</numerusform><numerusform>Gach %1mh cuairt</numerusform><numerusform>Gach %1mh cuairt</numerusform></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -237,6 +230,10 @@
 <context>
   <name>GameSchemeModel</name>
   <message>
+    <source>new</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
     <source>New</source>
     <translation>Ùr</translation>
   </message>
@@ -246,11 +243,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>New (%1)</source>
-    <translation type="unfinished">Ùr (%1)</translation>
+    <translation>Ùr (%1)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Copy of %1 (%2)</source>
-    <translation type="unfinished">Lethbhreac dhe %1 (%2)</translation>
+    <translation>Lethbhreac dhe %1 (%2)</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -264,52 +261,27 @@
   <name>HWApplication</name>
   <message numerus="yes">
     <source>%1 minutes</source>
-    <translation>
-      <numerusform>%1 mhionaid</numerusform>
-      <numerusform>%1 mhionaid</numerusform>
-      <numerusform>%1 mionaidean</numerusform>
-      <numerusform>%1 mionaid</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>%1 mhionaid</numerusform><numerusform>%1 mhionaid</numerusform><numerusform>%1 mionaidean</numerusform><numerusform>%1 mionaid</numerusform></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>%1 hour</source>
-    <translation>
-      <numerusform>%1 uair</numerusform>
-      <numerusform>%1 uair</numerusform>
-      <numerusform>%1 uairean</numerusform>
-      <numerusform>%1 uair</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>%1 uair</numerusform><numerusform>%1 uair</numerusform><numerusform>%1 uairean</numerusform><numerusform>%1 uair</numerusform></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>%1 hours</source>
-    <translation>
-      <numerusform>%1 uair</numerusform>
-      <numerusform>%1 uair</numerusform>
-      <numerusform>%1 uairean</numerusform>
-      <numerusform>%1 uair</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>%1 uair</numerusform><numerusform>%1 uair</numerusform><numerusform>%1 uairean</numerusform><numerusform>%1 uair</numerusform></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>%1 day</source>
-    <translation>
-      <numerusform>%1 latha</numerusform>
-      <numerusform>%1 latha</numerusform>
-      <numerusform>%1 làithean</numerusform>
-      <numerusform>%1 latha</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>%1 latha</numerusform><numerusform>%1 latha</numerusform><numerusform>%1 làithean</numerusform><numerusform>%1 latha</numerusform></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>%1 days</source>
-    <translation>
-      <numerusform>%1 latha</numerusform>
-      <numerusform>%1 latha</numerusform>
-      <numerusform>%1 làithean</numerusform>
-      <numerusform>%1 latha</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>%1 latha</numerusform><numerusform>%1 latha</numerusform><numerusform>%1 làithean</numerusform><numerusform>%1 latha</numerusform></translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheme &apos;%1&apos; not supported</source>
-    <translation>Cha chuir sinn taic ris an sgeama “%1”</translation>
+    <translation>Cha chuir sinn taic ris ann sgeama “%1”</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot create directory %1</source>
@@ -411,7 +383,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Couldn&apos;t read %1</source>
-    <translation>Cha b’ urrainn dhuinn %1 a leughadh</translation>
+    <translation>Cha b’ urrainn dhuinn “%1” a leughadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>StyleSheet discarded</source>
@@ -449,6 +421,10 @@
     <source>List of players</source>
     <translation>Liosta dhe chluicheadairean</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>%1 has left (message: &quot;%2&quot;)</source>
+    <translation type="vanished">Dh’fhalbh %1 (teachdaireachd: %2)</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>HWForm</name>
@@ -493,7 +469,7 @@
   <message>
     <source>Someone already uses your nickname %1 on the server.
 Please pick another nickname:</source>
-    <translation>Cha cuideigin a’ chleachdadh d’ fhar-ainm %1 air an fhrithealaiche mar-thà.
+    <translation>Cha cuideigin a’ chleachdadh d’ fhar-ainm %1 air an fhrithealaiche mu thràth.
 Feuch an tagh thu far-ainm eile:</translation>
   </message>
   <message>
@@ -502,17 +478,17 @@
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars - Nick registered</source>
-    <translation>Hedgewars - Far-ainm clàraichte</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>This nick is registered, and you haven&apos;t specified a password.
+    <translation>Hedgewars – Far-ainm clàraichte</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>This nick is registered, and you haven't specified a password.
 
-If this nick isn&apos;t yours, please register your own nick at www.hedgewars.org
+If this nick isn’t yours, please register your own nick at www.hedgewars.org
 
 Password:</source>
-    <translation>Tha am far-ainm seo clàraichte ’s cha chuir thu facal-faire a-steach.
+    <translation type="vanished">Chaidh am far-ainm seo a chlàradh ’s cha do shònraich thu facal-faire.
 
-Mur ann agadsa a tha am far-ainm seo, clàraich fear agad fhèin air www.hedgewars.org
+Mur ann leatsa a tha am far-ainm, clàraich am far-ainm agad fhèin air www.hedgewars.org
 
 Facal-faire:</translation>
   </message>
@@ -530,7 +506,7 @@
 Your password wasn&apos;t saved either.</source>
     <translation>
 
-Cha deach am facal-faire agad a shàbhaladh nas motha.</translation>
+Cha deach am facal-faire agad a shàbhaladh na bu mhotha.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars - Empty nickname</source>
@@ -538,7 +514,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars - Wrong password</source>
-    <translation>Hedgewars – Facal-faire ceàrr</translation>
+    <translation>Hedgewars – Facal-faire cearr</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You entered a wrong password.</source>
@@ -578,29 +554,41 @@
   </message>
   <message>
     <source>Team 1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Sgioba 1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Team %1</source>
     <extracomment>Default team name</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Sgioba %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>This nick is registered, and you haven't specified a password.
+
+If this nick isn't yours, please register your own nick at www.hedgewars.org
+
+Password:</source>
+    <translation>Tha am far-ainm seo clàraichte ’s cha chuir thu facal-faire a-steach.
+
+Mur ann agadsa a tha am far-ainm seo, clàraich fear agad fhèin air www.hedgewars.org
+
+Facal-faire:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Computer %1</source>
     <extracomment>Default computer team name</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Coimpiutair %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unknown network error (possibly missing SSL library).</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Mearachd lìonraidh nach aithne dhuinn (’s dòcha gu bheil leabharlann SSL a dhìth ort).</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This feature requires an Internet connection, but you don&apos;t appear to be online (error code: %1).</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Feumaidh an gleus seo ceangal ris an eadar-lìon ach tha coltas nach eil thu air loidhne (còd na mearachd: %1).</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Internal error: Reply object is invalid.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Mearachd taobh a-staigh: Chan eil oibseact na freagairt dligheach.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -619,17 +607,17 @@
 
 We are very sorry for the inconvenience :(
 
-If this keeps happening, please click the &apos;%1&apos; button in the main menu!
+If this keeps happening, please click the '%1' button in the main menu!
 
 Last two engine messages:
 %2</source>
-    <translation type="vanished">Thachair MEARACHD mharbhtach! – Thug seo stad air inneal a’ gheama.
+    <translation type="vanished">Thachair mearachd MHARBHTACH! - Thug seo stad air einnsean a’ gheama.
 
-Tha sinn glè dhuilich mun trioblaid seo :(
+Tha sinn glè dhuilich mun duilgheadas :(
 
-Ma thachras seo a-rithist ’s a-rithist, briog air a’ phutan “%1” sa phrìomh chlàr-taice!
+Ma thachras seo a-rithist ’s a-rithist, briog air a’ phutan “%1” air a’ phrìomh chlàr-taice!
 
-An dà theachdaireachd mu dheireadh aig an inneal:
+An dà theachdaireachd mu dheireadh aig an einnsean:
 %2</translation>
   </message>
   <message>
@@ -637,11 +625,18 @@
 
 We are very sorry for the inconvenience. :-(
 
-If this keeps happening, please click the &apos;Feedback&apos; button in the main menu!
+If this keeps happening, please click the 'Feedback' button in the main menu!
 
 Last engine message:
 %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Thachair mearachd MHARBHTACH! - Thug seo stad air einnsean a’ gheama.
+
+Tha sinn glè dhuilich mun duilgheadas :-(
+
+Ma thachras seo a-rithist ’s a-rithist, briog air a’ phutan “Beachdan thugainn” air a’ phrìomh chlàr-taice!
+
+An teachdaireachd mu dheireadh an einnsein:
+%2</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -879,6 +874,10 @@
     <translation>Thàinig %1 *** %2 a-steach dhan t-seòmar</translation>
   </message>
   <message>
+    <source>%1 *** %2 has joined</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
     <source>%1 *** %2 has left (%3)</source>
     <translation>Dh’fhalbh %1 *** %2 (%3)</translation>
   </message>
@@ -904,11 +903,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Reason:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Adhbhar:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The connection was refused by the official server or timed out. Something seems to be wrong with the official server at the moment. This might be a temporary problem. Please try again later.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Dhiùlt am frithealaiche oifigeil an ceangal no dh’fhalbh an ùine air. Tha coltas gu bheil rudeigin cearr air an fhrithealaiche oifigeil an-dràsta. Dh’fhaoidte nach e ach duilgheadas sealadach a th’ ann. Feuch ris a-rithist an ceann greis.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The connection was refused by the host or timed out. This might have one of the following reasons:
@@ -917,7 +916,16 @@
 - There is a temporary network problem
 
 Please check the host name and port settings and/or try again later.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Dhiùilt an t-òstair an ceangal no dh’fhalbh an ùine air. Seo na h-adhbharan as buailtiche airson sin:
+– Chan eil prògram frithealaiche Hedgewars Server ’ga ruith air an òstair an-dràsta
+– Chan eil àireamh a’ phuirt mar bu chòir
+– Tha duilgheadas sealadach aig an lìonra
+
+Thoir sùil air roghainnean ainm is port an fhrithealaiche agus/no feuch ris a-rithist an ceann greis.</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 *** %2 has left (message: &quot;%3&quot;)</source>
+    <translation type="vanished">Dh’fhalbh %1 *** %2 (teachdaireachd: “%3”)</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -929,12 +937,12 @@
   <message>
     <source>To connect to the server, please log in.
 
-If you don&apos;t have an account on www.hedgewars.org,
+If you don't have an account on www.hedgewars.org,
 just enter your nickname.</source>
-    <translation>Log a-steach gus ceangal ris an fhrithealaiche.
+    <translation>Clàraich a-steach gus ceangal ris an fhrithealaiche.
 
-Cha leig thu leas ach far-ainm a chur a-steach
-mur eil cunntas air www.hedgewars.org agad.</translation>
+Mur eil cunntas agad air www.hedgewars.org,
+cha leig thu leas ach far-ainm a chur a-steach.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Nickname:</source>
@@ -987,6 +995,13 @@
   </message>
 </context>
 <context>
+  <name>KB</name>
+  <message>
+    <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+</context>
+<context>
   <name>KeyBinder</name>
   <message>
     <source>Category</source>
@@ -1004,47 +1019,43 @@
     <translation>chan eil fhios</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Duration: %1m %2s</source>
-    <translation type="vanished">Faide: %1m %2d</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Video: %1x%2</source>
-    <translation type="vanished">Video: %1x%2</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>%1 fps</source>
-    <translation type="vanished">%1 fps</translation>
+    <translation type="vanished">Video: %1×%2</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Duration: %1min %2s</source>
     <extracomment>Duration in minutes and seconds (SI units)</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Faide: %1mion %2s</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 FPS</source>
+    <translation type="vanished">%1 FPS</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Player: %1</source>
+    <translation>Cluicheadair: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Theme: %1</source>
+    <translation>Ùrlar: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Map: %1</source>
+    <translation>Mapa: %1</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Record: %1</source>
+    <translation>Clàradh: %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Video: %1x%2, %3 FPS, %4</source>
     <extracomment>Video metadata. %1 = video width, %2 = video height, %3 = frames per second = %4 = decoder name</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Video: %1×%2, %3 FPS, %4</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Video: %1x%2, %3</source>
     <extracomment>Video metadata. %1 = video width, %2 = video height, %3 = decoder name</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Player: %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Theme: %1</source>
-    <translation type="unfinished">Ùrlar: %1</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Map: %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Record: %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Video: %1×%2, %3</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1058,16 +1069,11 @@
   <name>MinesTimeSpinBox</name>
   <message>
     <source>Random</source>
-    <translation type="unfinished">Air thuaiream</translation>
+    <translation>Air thuaiream</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>%1 seconds</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform>%1 second</numerusform>
-      <numerusform>%1 seconds</numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>%1 diog</numerusform><numerusform>%1 dhiog</numerusform><numerusform>%1 diogan</numerusform><numerusform>%1 diog</numerusform></translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1137,20 +1143,20 @@
 <context>
   <name>PageCampaign</name>
   <message>
-    <source>Start fighting</source>
-    <translation type="unfinished">Tòisich air sabaid</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Team</source>
-    <translation type="unfinished">Sgioba</translation>
+    <translation>Sgioba</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Campaign</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Iomairt</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mission</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Misean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Start fighting</source>
+    <translation>Tòisich air sabaid</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1176,19 +1182,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>Load the start page</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Luchdaich an duilleag tòiseachaidh</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Open the directory in which the downloaded files are stored in your system</source>
+    <translation type="vanished">Fosgail am pasgan far an tèid na faidhlichean air an luchdadh a-nuas a ghlèidheadh air an t-siostam agad</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unknown network error (possibly missing SSL library).</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Mearachd lìonraidh nach aithne dhuinn (’s dòcha gu bheil leabharlann SSL a dhìth ort).</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This feature requires an Internet connection, but you don&apos;t appear to be online (error code: %1).</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Feumaidh an gleus seo ceangal ris an eadar-lìon ach tha coltas nach eil thu air loidhne (còd na mearachd: %1).</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Internal error: Reply object is invalid.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Mearachd taobh a-staigh: Chan eil oibseact na freagairt dligheach.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1247,7 +1257,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Brush size</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Meud na bruise</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1293,45 +1303,45 @@
     <translation>Sgioba air thuaiream</translation>
   </message>
   <message>
+    <source>Play a random example of this voice</source>
+    <translation>Cluich ball-eisimpleir air thuaiream air a’ ghuth seo</translation>
+  </message>
+  <message>
     <source>Random Hats</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Adan air thuaiream</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Random Names</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ainmean air thuaiream</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Randomize the team name</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tuaireamaich ainm an sgioba</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Randomize the grave</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tuaireamaich an uaigh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Randomize the flag</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Play a random example of this voice</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tuaireamaich a’ bhratach</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Randomize the voice</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tuaireamaich an guth</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Randomize the fort</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tuaireamaich an dùn</translation>
   </message>
   <message>
     <source>CPU %1</source>
     <extracomment>Name of a flag for computer-controlled enemies. %1 is replaced with the computer level</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>CPU %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 (%2)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1 (%2)</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1350,67 +1360,32 @@
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
-    <translation>
-      <numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform>
-      <numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform>
-      <numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puingean.</numerusform>
-      <numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puing.</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform><numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform><numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puingean.</numerusform><numerusform>Bhuannaich &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; duais an losgaidh as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puing.</numerusform></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>The best killer is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills in a turn.</source>
-    <translation>
-      <numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; mharbhadh ann an cuairt.</numerusform>
-      <numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; mharbhadh ann an cuairt.</numerusform>
-      <numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; marbhaidhean ann an cuairt.</numerusform>
-      <numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; marbhadh ann an cuairt.</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; mharbhadh ann an cuairt.</numerusform><numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; mharbhadh ann an cuairt.</numerusform><numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; marbhaidhean ann an cuairt.</numerusform><numerusform>Is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; am marbhaiche as fhearr le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; marbhadh ann an cuairt.</numerusform></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; hedgehog(s) were killed during this round.</source>
-    <translation>
-      <numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ghràineag a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform>
-      <numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ghràineag a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform>
-      <numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; gràineagan a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform>
-      <numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; gràineag a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ghràineag a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform><numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ghràineag a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform><numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; gràineagan a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform><numerusform>Chaidh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; gràineag a mharbhadh uile gu lèir sa chuairt seo.</numerusform></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>(%1 kill)</source>
     <extracomment>Number of kills in stats screen, written after the team name</extracomment>
-    <translation>
-      <numerusform>(%1 mharbhadh)</numerusform>
-      <numerusform>(%1 mharbhadh)</numerusform>
-      <numerusform>(%1 marbhaidhean)</numerusform>
-      <numerusform>(%1 marbhadh)</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>(%1 mharbhadh)</numerusform><numerusform>(%1 mharbhadh)</numerusform><numerusform>(%1 marbhaidhean)</numerusform><numerusform>(%1 marbhadh)</numerusform></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; thought it&apos;s good to shoot his own hedgehogs with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
-    <translation type="vanished">
-      <numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform>
-      <numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform>
-      <numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puingean.</numerusform>
-      <numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puing.</numerusform>
-    </translation>
+    <translation type="vanished"><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puingean.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh le &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puing.</numerusform></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; killed &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; of his own hedgehogs.</source>
-    <translation type="vanished">
-      <numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform>
-      <numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform>
-      <numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform>
-      <numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform>
-    </translation>
+    <translation type="vanished"><numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform><numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform><numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform><numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aige fhèin.</numerusform></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; was scared and skipped turn &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; times.</source>
-    <translation>
-      <numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; turas.</numerusform>
-      <numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; thuras.</numerusform>
-      <numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; tursan.</numerusform>
-      <numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; turas.</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; turas.</numerusform><numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; thuras.</numerusform><numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; tursan.</numerusform><numerusform>Thàinig an t-eagal air &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; agus leig e seachad a chuairt &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; turas.</numerusform></translation>
   </message>
   <message>
     <source>Play again</source>
@@ -1423,34 +1398,19 @@
   <message numerus="yes">
     <source>(%1 %2)</source>
     <extracomment>For custom number of points in the stats screen, written after the team name. %1 is the number, %2 is the word. Example: “4 points”</extracomment>
-    <translation>
-      <numerusform>(%1 %2)</numerusform>
-      <numerusform>(%1 %2)</numerusform>
-      <numerusform>(%1 %2)</numerusform>
-      <numerusform>(%1 %2)</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>(%1 %2)</numerusform><numerusform>(%1 %2)</numerusform><numerusform>(%1 %2)</numerusform><numerusform>(%1 %2)</numerusform></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; thought it&apos;s good to shoot their own hedgehogs for &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh airson &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh airson &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; phuing.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh airson &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puingean.</numerusform><numerusform>Bha &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; dhen bheachd gum b’ fheairrde e na gràineagan aige fhèin a mharbhadh airson &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puing.</numerusform></translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; killed &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; of their own hedgehogs.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aca fhèin.</numerusform><numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aca fhèin.</numerusform><numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aca fhèin.</numerusform><numerusform>Mharbh &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; dhe na gràineagan aca fhèin.</numerusform></translation>
   </message>
   <message>
     <source>With everyone having the same clan color, there was no reason to fight. And so the hedgehogs happily lived in peace ever after.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>On a bhuineas a h-uile duine ris an aon chinneadh, cha robh adhbhar sabaid ann. Bha na gràineagan toilichte riamh tuilleadh is cha chuala sinn an corr.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1527,7 +1487,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Open the Hedgewars online game manual in your web browser</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Fosgail leabhar-mìneachaidh Hedgewars air loidhne sa bhrabhsair-lìn agad</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1548,6 +1508,10 @@
 <context>
   <name>PageNetGame</name>
   <message>
+    <source>Control</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
     <source>Edit game preferences</source>
     <translation>Deasaich roghainnean a’ gheama</translation>
   </message>
@@ -1573,7 +1537,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Turn on the lightbulb to show the other players when you&apos;re ready to fight</source>
-    <translation>Cuir am bolgan air gus sealltainn dha na cluicheadairean eile nuair a bhios tu deiseil ri sabaid</translation>
+    <translation>Cuir am bolgan-solais air gus sealltainn dha na cluicheadairean eile nuair a bhios tu deiseil ri sabaid</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start fighting (requires at least 2 teams)</source>
@@ -1607,7 +1571,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>You can&apos;t edit teams from team selection. Go back to main menu to add, edit or delete teams.</source>
-    <translation>Chan urrainn dhut sgioba a dheasachadh o thaghadh nan sgioba. Till dhan phrìomh chlàr-taice gus sgioba a chur ris, a dheasachadh no a sguabadh às.</translation>
+    <translation>Chan urrainn dhut sgiobaidhean a dheasachadh o thaghadh nan sgiobaidhean. Till dhan phrìomh chlàr-taice gus sgiobaidhean a chur ris, a dheasachadh no a sguabadh às.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>New scheme</source>
@@ -1762,25 +1726,29 @@
     <translation>Roghainnean clàradh video</translation>
   </message>
   <message>
+    <source>MISSING LANGUAGE NAME [%1]</source>
+    <translation>THA AINM CÀNAIN A DHÌTH [%1]</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Can&apos;t delete last team</source>
+    <translation>Cha ghabh an sgioba mu dheireadh a sguabadh às</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>You can’t delete the last team!</source>
+    <translation type="vanished">Chan urrainn dhut an sgioba mu dheireadh a sguabadh às!</translation>
+  </message>
+  <message>
     <source>x</source>
     <extracomment>Multiplication sign, to be used between two numbers. Note the “x” is only a dummy character, we recommend to use “×” if your language permits it</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>MISSING LANGUAGE NAME [%1]</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>×</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Check now</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>Can&apos;t delete last team</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Thoir sùil an-dràsta</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can&apos;t delete the last team!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chan urrainn dhut an sgioba mu dheireadh a sguabadh às!</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1809,17 +1777,24 @@
 <context>
   <name>PageRoomsList</name>
   <message>
+    <source>Create</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Join</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
     <source>Admin features</source>
     <translation>Rianachd</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Room Name:</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
   <message numerus="yes">
     <source>%1 players online</source>
-    <translation>
-      <numerusform>%1 chluicheadair air loidhne</numerusform>
-      <numerusform>%1 chluicheadair air loidhne</numerusform>
-      <numerusform>%1 cluicheadairean air loidhne</numerusform>
-      <numerusform>%1 cluicheadair air loidhne</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>%1 chluicheadair air loidhne</numerusform><numerusform>%1 chluicheadair air loidhne</numerusform><numerusform>%1 cluicheadairean air loidhne</numerusform><numerusform>%1 cluicheadair air loidhne</numerusform></translation>
   </message>
   <message>
     <source>Search for a room:</source>
@@ -1846,11 +1821,15 @@
   <name>PageScheme</name>
   <message>
     <source>Defend your fort and destroy the opponents, two team colours max!</source>
-    <translation type="vanished">Dìon an dùn agad agus mill na nàimhdean, dà dhath sgioba air a char as motha!</translation>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Teams will start on opposite sides of the terrain, two team colours max!</source>
+    <translation type="unfinished"/>
   </message>
   <message>
     <source>Land can not be destroyed!</source>
-    <translation type="vanished">Cha ghabh an tìr a mhilleadh!</translation>
+    <translation type="vanished">Cha ghabh an talamh a mhilleadh!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Lower gravity</source>
@@ -1906,7 +1885,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Disable land objects when generating random maps.</source>
-    <translation>Cuir oibseactan tìre à comas le gintinn nam mapaichean air thuaiream.</translation>
+    <translation>Cuir oibseactan talmhainn à comas le gintinn nam mapaichean air thuaiream.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AI respawns on death.</source>
@@ -2046,19 +2025,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Name of this scheme</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ainm an sgeama seo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select a hedgehog at the beginning of a turn</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tagh gràineag aig toiseach do chuairte</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Land can not be destroyed by most weapons.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cha mhill a’ mhòrchuid a dh’airm talamh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 (%2)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1 (%2)</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2118,36 +2097,32 @@
     <translation>Tagh misean!</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Pick the mission or training to play</source>
-    <translation type="vanished">Tagh am misean no trèanadh airson cluiche</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Start fighting</source>
     <translation>Tòisich air sabaid</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pick the training to play</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tagh an trèanadh airson cluiche</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pick the challenge to play</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tagh an dùbhlan airson cluiche</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pick the scenario to play</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tagh an cnàmh-sgeul airson cluiche</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Trainings</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Trèanadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Challenges</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Dùbhlain</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scenarios</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cnàmh-sgeulan</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2162,16 +2137,11 @@
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>%1 bytes</source>
-    <translation>
-      <numerusform>%1 bhaidht</numerusform>
-      <numerusform>%1 bhaidht</numerusform>
-      <numerusform>%1 baidhtichean</numerusform>
-      <numerusform>%1 baidht</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>%1 bhaidht</numerusform><numerusform>%1 bhaidht</numerusform><numerusform>%1 baidhtichean</numerusform><numerusform>%1 baidht</numerusform></translation>
   </message>
   <message>
     <source>(in progress...)</source>
-    <translation>(a’ dol air adhart…)</translation>
+    <translation>(a’ dol air adhart …)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>encoding</source>
@@ -2192,12 +2162,17 @@
   <message>
     <source>%1%</source>
     <extracomment>Video encoding progress. %1 = number</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1%</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>%1 (%2%) - %3)</source>
+    <extracomment>Video encoding list entry. %1 = file name, %2 = percent complete, %3 = video operation type (e.g. “encoding”)</extracomment>
+    <translation type="vanished">%1 (%2%) – %3</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 (%2%) - %3</source>
     <extracomment>Video encoding list entry. %1 = file name, %2 = percent complete, %3 = video operation type (e.g. “encoding”)</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1 (%2%) – %3</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2243,6 +2218,10 @@
     <translation>Thoir air falbh o na caraidean</translation>
   </message>
   <message>
+    <source>Update</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
     <source>Restrict Unregistered Players Join</source>
     <translation>Cuingich cluicheadairean gun chlàradh</translation>
   </message>
@@ -2264,7 +2243,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Delegate room control</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tiomnaich an smachd air an t-seòmar</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2375,20 +2354,20 @@
   </message>
   <message>
     <source>Enable visual effects such as animated menu transitions and falling stars</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cuir an comas èifeachdan lèirsinneach, can tar-mhùthadh beòthaichte nan clàran-taice agus reultan a’ tuiteam</translation>
   </message>
   <message>
     <source>If enabled, Hedgewars adds the date and time in the form &quot;YYYY-MM-DD_hh-mm&quot; for automatically created demos.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ma tha seo an comas, cuiridh Hedgewars an ceann-latha ’s an t-àm sa chruth “YYYY-MM-DD_hh-mm” ris na demothan a thèid a chruthachadh gu fèin-obrachail.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Dampen when losing focus</source>
     <extracomment>Checkbox text. If checked, the in-game audio volume is reduced (=dampened) when the game window loses its focus</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ìslich mur eil am fòcas air</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Reduce the game audio volume if the game window has lost its focus</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ìslich àirde fuaim a’ gheama fhad ’s nach eil am fòcas air uinneag a’ gheama</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2398,6 +2377,10 @@
     <translation>Daonna</translation>
   </message>
   <message>
+    <source>Level</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
     <source>(System default)</source>
     <translation>(Bun-roghainn an t-siostaim)</translation>
   </message>
@@ -2471,27 +2454,27 @@
   </message>
   <message>
     <source>Stereoscopy creates an illusion of depth when you wear 3D glasses.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cruthaichidh an Stereosgopachd doimhneachd mas-fhìor air nuair a chuireas tu speuclairean 3D ort.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>24 FPS</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>24 FPS</translation>
   </message>
   <message>
     <source>25 FPS</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>25 FPS</translation>
   </message>
   <message>
     <source>30 FPS</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>30 FPS</translation>
   </message>
   <message>
     <source>50 FPS</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>50 FPS</translation>
   </message>
   <message>
     <source>60 FPS</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>60 FPS</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2544,6 +2527,10 @@
     <translation>Mèinnean</translation>
   </message>
   <message>
+    <source>Version</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Airm</translation>
   </message>
@@ -2601,13 +2588,17 @@
   </message>
   <message>
     <source>% Dud Mines</source>
-    <translation>% de mhèinnean gun fheum</translation>
+    <translation>% de mhèinnean nach do spreadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Name</source>
     <translation>Ainm</translation>
   </message>
   <message>
+    <source>Type</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
     <source>Grave</source>
     <translation>Uaigh</translation>
   </message>
@@ -2624,6 +2615,10 @@
     <translation>Cànan</translation>
   </message>
   <message>
+    <source>Explosives</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
     <source>Quality</source>
     <translation>Càileachd</translation>
   </message>
@@ -2648,10 +2643,6 @@
     <translation>% de dh’fhaide nan ròpannan</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Stereo rendering</source>
-    <translation type="vanished">Reandaradh stereo</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>Style</source>
     <translation>Stoidhle</translation>
   </message>
@@ -2716,12 +2707,8 @@
     <translation>Astar nam frèam</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Bitrate (Kbps)</source>
-    <translation type="vanished">Bitrate (Kbps)</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>This development build is &apos;work in progress&apos; and may not be compatible with other versions of the game, while some features might be broken or incomplete!</source>
-    <translation>’S e “obair ’ga dhèanamh” a tha san togail leasachaidh seo agus dh’fhaoidte nach eil e co-chòrdail ri tionndaidhean eile a’ gheama agus gu bheil cuid a ghleusan briste no neo-choileanta!</translation>
+    <translation>Tha sinn ag obair air an togail leasachaidh seo fhathast agus dh’fhaoidte nach eil e co-chòrdail ri tionndaidhean eile dhen gheama agus gum bi cuid a ghleusan briste no neo-choileanta!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fullscreen</source>
@@ -2752,14 +2739,6 @@
     <translation>Sgrìobh còd na tèarainteachd:</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Revision</source>
-    <translation type="vanished">Lèirmheas</translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>This program is distributed under the %1</source>
-    <translation type="vanished">Tha am prògram seo ’ga sgaoileadh fo cheadachas %1</translation>
-  </message>
-  <message>
     <source>This setting will be effective at next restart.</source>
     <translation>Bidh an roghainn seo an sàs nuair a bhios tu air tòiseachadh às ùr.</translation>
   </message>
@@ -2797,16 +2776,16 @@
   </message>
   <message>
     <source>Stereoscopy</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Stereosgopachd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Bitrate (Kibit/s)</source>
     <extracomment>“Kibit/s” is the symbol for 1024 bits per second</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Reat nam biod (Kibit/s)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Loading&lt;br&gt;CAPTCHA ...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>A’ luchdadh&lt;br&gt;CAPTCHA …</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2825,11 +2804,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>unnamed (%1)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>gun ainm (%1)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgehog %1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Gràineag %1</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -2875,11 +2854,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Do you really want to delete the team &apos;%1&apos;?</source>
-    <translation>A bheil thu airson an sgioba “%1” a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
+    <translation>A bheil thu airson an sgioba “%1” a sguabadh às?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot delete default scheme &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation>Chan urrainn dhut an sgeama tùsail “%1” a sguabadh às!</translation>
+    <translation>Cha ghabh an sgeama tùsail “%1” a sguabadh às!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select a record from the list</source>
@@ -2895,13 +2874,21 @@
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars - Success</source>
-    <translation>Hedgewars – Shoirbhich leis</translation>
+    <translation>Hedgewars – Soirbheas</translation>
   </message>
   <message>
     <source>All file associations have been set</source>
     <translation>Chaidh gach co-cheangal faidhle a shuidheachadh</translation>
   </message>
   <message>
+    <source>Cannot create directory %1</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Unable to start the server: %1.</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
     <source>Video upload - Error</source>
     <translation type="vanished">Luchdadh suas video – Mearachd</translation>
   </message>
@@ -2919,7 +2906,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Record Play - Error</source>
-    <translation type="vanished">Cluiche clàraidh – Mearachd</translation>
+    <translation type="vanished">Clàradh cluiche – mearachd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select record from the list</source>
@@ -2935,7 +2922,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Room Name - Error</source>
-    <translation>Ainm an t-seòmair – Mearachd</translation>
+    <translation>Ainm seòmair – Mearachd</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select room from the list</source>
@@ -2943,7 +2930,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Room Name - Are you sure?</source>
-    <translation>Ainm an t-seòmair – A bheil thu cinnteach?</translation>
+    <translation>Ainm seòmair – A bheil thu cinnteach?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The game you are trying to join has started.
@@ -2953,7 +2940,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Schemes - Warning</source>
-    <translation>Sgeamaichean – Rabhadh</translation>
+    <translation>Sgeamaichean – rabhadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Schemes - Are you sure?</source>
@@ -2961,7 +2948,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Do you really want to delete the game scheme &apos;%1&apos;?</source>
-    <translation>A bheil thu airson sgeama a’ gheama “%1” a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
+    <translation>A bheil thu airson sgeama “%1” a’ gheama a sguabadh às?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Videos - Are you sure?</source>
@@ -2969,16 +2956,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Do you really want to delete the video &apos;%1&apos;?</source>
-    <translation>A bheil thu airson a’ video “%1” a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
+    <translation>A bheil thu airson a’ video “%1” a sguabadh às?</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>Do you really want to remove %1 file(s)?</source>
-    <translation>
-      <numerusform>A bheil thu airson %1 fhaidhle a sguabadh às dha-rìribh?</numerusform>
-      <numerusform>A bheil thu airson %1 fhaidhle a sguabadh às dha-rìribh?</numerusform>
-      <numerusform>A bheil thu airson %1 faidhlichean a sguabadh às dha-rìribh?</numerusform>
-      <numerusform>A bheil thu airson %1 faidhle a sguabadh às dha-rìribh?</numerusform>
-    </translation>
+    <translation><numerusform>A bheil thu airson %1 fhaidhle a thoirt air falbh dha-rìribh?</numerusform><numerusform>A bheil thu airson an %1 fhaidhle a thoirt air falbh dha-rìribh?</numerusform><numerusform>A bheil thu airson na %1 faidhlichean a thoirt air falbh dha-rìribh?</numerusform><numerusform>A bheil thu airson am %1 faidhle a thoirt air falbh dha-rìribh?</numerusform></translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do you really want to cancel uploading %1?</source>
@@ -2990,11 +2972,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Cannot open &apos;%1&apos; for writing</source>
-    <translation>Cha ghabh “%1” fosgladh airson sgrìobhadh ann</translation>
+    <translation>Cha ghabh “%1” fosgladh a chum sgrìobhaidh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot open &apos;%1&apos; for reading</source>
-    <translation>Cha ghabh “%1” fosgladh airson a leughadh</translation>
+    <translation>Cha ghabh “%1” fosgladh a chum leughaidh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot use the ammo &apos;%1&apos;!</source>
@@ -3006,11 +2988,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Cannot overwrite default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation type="vanished">Cha ghabh sgrìobhadh thairis air seata nan arm tùsail “%1”!</translation>
+    <translation type="vanished">Chan urrainn dhut sgrìobhadh thairis air an t-seata nan arm tùsail “%1”!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot delete default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation>Cha ghabh seata nan arm tùsail “%1” sguabadh às!</translation>
+    <translation>Chan urrainn dhut an seata nan arm tùsail “%1” a sguabadh às!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Weapons - Are you sure?</source>
@@ -3018,11 +3000,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Do you really want to delete the weapon set &apos;%1&apos;?</source>
-    <translation>A bheil thu airson seata nan arm “%1” a sguabadh às dha-rìribh?</translation>
+    <translation>A bheil thu airson seata “%1” nan arm a sguabadh às?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars - Nick not registered</source>
-    <translation>Hedgewars – Far-ainm gun chlàradh</translation>
+    <translation>Hedgewars – Far-ainm nach eil clàraichte</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Information Preview</source>
@@ -3059,54 +3041,64 @@
 Chan eil a h-uile cluicheadair ullamh.</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Teams - Name already taken</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
-  </message>
-  <message>
-    <source>The team name &apos;%1&apos; is already taken, so your team has been renamed to &apos;%2&apos;.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <source>Sorry, Hedgewars can't be played with more than 48 hedgehogs. Please try again with fewer hedgehogs.
+
+Current number of hedgehogs: %1</source>
+    <translation type="vanished">Tha sinn duilich ach chan urrainn dhut Hedgewars a chluiche le corr is 48 gràineag. Feuch ris a-rithist le nas lugha a grhàineagan.
+
+Tha %1 gràineag agad aig an àm seo.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select a file from the list.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tagh faidhle on liosta.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot rename file to %1.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cha ghabh ainm an fhaidhle atharrachadh gu %1.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot delete file %1.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chan urrainn dhuinn am faidhle %1 a sguabadh às</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Teams - Name already taken</source>
+    <translation>Sgiobaidhean – Tha an t-ainm seo ’ga chleachdadh mu thràth</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>The team name &apos;%1&apos; is already taken, so your team has been renamed to &apos;%2&apos;.</source>
+    <translation>Tha an t-ainm “%1” ’ga chleachdadh mu thràth ’s thug sinn “%2” air an sgioba agad.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Welcome to Hedgewars</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Fàilte gu Hedgewars</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Welcome to Hedgewars!
 
 You seem to be new around here. Would you like to play some training missions first to learn the basics of Hedgewars?</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Fàilte gu Hedgewars!
+
+Tha coltas nach eil thu ’nad sheann-ghaisgeach fhathast. Am bu toigh leat misean oideachaidh no dhà a chluich an toiseach an ionnsaich thu mar a dh’ obraicheas Hedgewars?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cannot use the weapon scheme &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cha ghabh an sgeama airm “%1” cleachdadh!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The connection to the server is lost.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chaidh an ceangal ris an fhrithealaiche air chall.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Schemes - Name already taken</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Sgeamaichean – Tha an t-ainm seo ’ga chleachdadh mu thràth</translation>
   </message>
   <message>
     <source>A scheme with the name &apos;%1&apos; already exists. Your scheme has been renamed to &apos;%2&apos;.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tha an t-ainm “%1” ’ga chleachdadh mu thràth ’s thug sinn “%2” air an sgeama agad.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>A weapon scheme with the name &apos;%1&apos; already exists. Changes made to the weapon scheme have been discarded.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tha sgeama airm air a bheil “%1” ann mu thràth. Chaidh na h-atharraichean air an sgeama airm a thilgeil air falbh.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3152,7 +3144,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Go!</source>
-    <translation type="vanished">Siuthad!</translation>
+    <translation type="unfinished"/>
   </message>
   <message>
     <source>Play demo</source>
@@ -3238,12 +3230,16 @@
     <source>Start private server</source>
     <translation>Tòisich frithealaiche prìobhaideach</translation>
   </message>
+  <message>
+    <source>Upload this video to your YouTube account</source>
+    <translation type="vanished">Luchdaich suas a’ video seo dhan chunntas YouTube agad</translation>
+  </message>
 </context>
 <context>
   <name>QSpinBox</name>
   <message>
     <source>Specify the bitrate of recorded videos as a multiple of 1024 bits per second</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Sònraich reat nam biod air na videothan a thèid a chlàradh, na iomadach air 1024 biod san diog</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3369,6 +3365,10 @@
     <translation>Dàlaichean</translation>
   </message>
   <message>
+    <source>new</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
     <source>New</source>
     <translation>Ùr</translation>
   </message>
@@ -3404,12 +3404,12 @@
 We are very sorry for the inconvenience :(
 
 If this keeps happening, please click the &apos;%2&apos; button in the main menu!</source>
-    <translation>Bhàsaich inneal a’ gheama gun dùil.
+    <translation>Thuislich einnsean a’ gheama gun dùil!
 (còd fàgail %1)
 
-Tha sinn glè dhuilich mun trioblaid seo :(
+Tha sinn glè dhuilich mun duilgheadas :(
 
-Ma thachras seo a-rithist ’s a-rithist, briog air a’ phutan “%2” sa phrìomh chlàr-taice!</translation>
+Ma thachras seo a-rithist ’s a-rithist, briog air a’ phutan “%2” air a’ phrìomh chlàr-taice!</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3473,6 +3473,10 @@
     <translation>dèan suids</translation>
   </message>
   <message>
+    <source>find hedgehog</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
     <source>ammo menu</source>
     <translation>clàr-taice a’ chonnaidh</translation>
   </message>
@@ -3615,27 +3619,31 @@
   <message>
     <source>toggle team bars</source>
     <extracomment>This refers to the team info bars (name/flag/health) of all teams. These are shown at the bottom center of the screen</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>toglaich bàraichean nan sgiobaidhean</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>team chat</source>
+    <translation type="vanished">cabadaich an sgioba</translation>
   </message>
   <message>
     <source>pause / auto skip</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>cuir ’na stad / gearr leum gu fèin-obrachail</translation>
   </message>
   <message>
     <source>toggle hedgehog tags</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>toglaich na tagaichean gràineige</translation>
   </message>
   <message>
     <source>change timer</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>atharraich an tìmear</translation>
   </message>
   <message>
     <source>show mission information</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>seall fiosrachadh a’ mhisein</translation>
   </message>
   <message>
     <source>clan chat</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>cabadaich a’ chinnidh</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -3684,6 +3692,10 @@
     <translation>Suidhich an tìmear air boma no arm eile le tìmear:</translation>
   </message>
   <message>
+    <source>Move the camera to the active hog:</source>
+    <translation type="unfinished"/>
+  </message>
+  <message>
     <source>Move the cursor or camera without using the mouse:</source>
     <translation>Gluais an cùrsair no an camara gun a bhith a’ cleachdadh na luchaige:</translation>
   </message>
@@ -3701,7 +3713,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Modify the game&apos;s volume while playing:</source>
-    <translation>Atharraich àirde fuaime a’ gheama fhad ’s a bhios tu a’ cluich:</translation>
+    <translation>Atharraich àirde fuaime a’ gheama fhad ’s a bhios tu a’ cluiche:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Toggle fullscreen mode:</source>
@@ -3733,11 +3745,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Heads-up display:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Heads-up display:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Talk to your clan or all participants:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Bruidhinn ri do chinneadh no ris a h-uile duine:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -4060,22 +4072,22 @@
   </message>
   <message>
     <source>D-pad</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pada-D</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Axis %1 %2</source>
     <extracomment>Game controller axis direction. %1 = axis number, %2 = direction</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Aiseal %1 %2</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Button %1</source>
     <extracomment>Game controller button. %1 = button number</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Putan %1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>D-pad %1 %2</source>
     <extracomment>Game controller D-pad button. %1 = D-pad number, %2 = direction</extracomment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pada-D %1 %2</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -4102,7 +4114,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>There&apos;s already a team with same name in the list</source>
-    <translation type="vanished">Tha sgioba air a bheil an t-aon ainm air an liosta mar-thà</translation>
+    <translation type="vanished">Tha sgioba air a bheil an t-aon ainm air an liosta mu thràth</translation>
   </message>
   <message>
     <source>round in progress</source>
@@ -4130,11 +4142,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Room with such name already exists</source>
-    <translation type="vanished">Cha seòmair air a bheil an t-ainm seo ann mar-thà</translation>
+    <translation type="vanished">Tha seòmair air a bheil an t-ainm seo ann mu thràth</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Nickname already chosen</source>
-    <translation type="vanished">Chaidh am far-ainm seo a thaghadh mar-thà</translation>
+    <translation type="vanished">Chaidh am far-ainm seo a thaghadh mu thràth</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Illegal nickname</source>
@@ -4142,7 +4154,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Protocol already known</source>
-    <translation type="vanished">Tha am pròtacail aithnichte mar-thà</translation>
+    <translation type="vanished">Tha am pròtacail aithnichte mu thràth</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Bad number</source>
@@ -4150,7 +4162,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Nickname is already in use</source>
-    <translation>Tha am far-ainm ’ga chleachdadh mar-thà</translation>
+    <translation>Tha am far-ainm ’ga chleachdadh mu thràth</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No checker rights</source>
@@ -4202,7 +4214,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>You already have voted</source>
-    <translation type="vanished">Rinn thu bhòtadh mar-thà</translation>
+    <translation type="vanished">Rinn thu bhòtadh mu thràth</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Voting closed</source>
@@ -4250,7 +4262,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>There&apos;s no voting going on</source>
-    <translation type="vanished">Chan eil bhòtadh a’ tachairt</translation>
+    <translation type="vanished">Chan eil bhòt a’ dol air adhart</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Your vote counted</source>
@@ -4298,363 +4310,391 @@
   </message>
   <message>
     <source>The game can&apos;t be started with less than two clans!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chan fhoghainn aon chinneadh airson geama a thòiseachadh!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Empty config entry.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Innteart rèiteachaidh falamh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Access denied.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chaidh an t-inntrigeadh a dhiùiltadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You&apos;re not the room master!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cha tusa ceannard an t-seòmair!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Corrupted hedgehogs info!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Fiosrachadh gràineige coirbte!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Too many teams!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tha cus sgiobaidhean ann!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Too many hedgehogs!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tha cus ghràineagan ann!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>There&apos;s already a team with same name in the list.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tha sgioba air a bheil an t-aon ainm air an liosta mu thràth.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Joining not possible: Round is in progress.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chan urrainn dhut tighinn a-steach: tha cuairt a’ dol air adhart.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This room currently does not allow adding new teams.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cha cheadaich an seòmar seo gun dig sgioba ùr a-steach an-dràsta.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: The team you tried to remove does not exist.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Mearachd: Chan eil an sgioba ann a bha thu airson toirt air falbh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can&apos;t remove a team you don&apos;t own.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chan urrainn dhut sgioba nach eil leatsa a thoirt air falbh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Illegal room name! The room name must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ainm seòmair mì-dhligheach! Feumaidh ainm an t-seòmair a bhith eadar 1-40 caractar a dh’fhaid, chan fhaod geal-spàs a bhith aig a thoiseach no deireadh agus chan fhaod gin dhe na caractaran seo a bhith ’na bhroinn: $()*+?[]^{|}</translation>
   </message>
   <message>
     <source>A room with the same name already exists.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tha seòmair air a bheil an t-ainm seo ann mu thràth.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote kick: You need to specify a nickname.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote kick: feumaidh tu far-ainm a shònrachadh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote kick: No such user!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote kick: chan eil an cleachdaiche seo ann!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote map: No such map!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote map: chan eil am mapa seo ann!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote pause: No game in progress!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote pause: chan eil geama ’ga chluich!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote hedgehogs: Specify number from 1 to 8.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote hedgehogs: sònraich àireamh eadar 1 is 8.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Illegal room name! A room name must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ainm seòmair mì-dhligheach! Feumaidh ainm seòmair a bhith eadar 1-40 caractar a dh’fhaid, chan fhaod geal-spàs a bhith aig a thoiseach no deireadh agus chan fhaod gin dhe na caractaran seo a bhith ’na bhroinn: $()*+?[]^{|}</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No such room.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chan eil an seòmar seo ann.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Room version incompatible to your Hedgewars version!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tha tionndadh dhen t-seòmar mì-chòrdail ris an tionndadh de Hedgewars agad!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Access denied. This room currently doesn&apos;t allow joining.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chaidh an t-inntrigeadh a dhiùltadh. Cha ghabh an seòmar seo ri tighinn a-steach an-dràsta.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Access denied. This room is for registered users only.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chaidh an t-inntrigeadh a dhiùltadh. Chan fhaod ach cleachdaichean clàraichte tighinn a-steach.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You are banned from this room.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chaidh do thoirmeasg on t-seòmar seo.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Nickname already provided.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chaidh am far-ainm a sholar mu thràth.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Illegal nickname! Nicknames must be between 1-40 characters long, must not have a trailing or leading space and must not have any of these characters: $()*+?[]^{|}</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Far-ainm mì-dhligheach! Feumaidh far-ainm a bhith eadar 1-40 caractar a dh’fhaid, chan fhaod geal-spàs a bhith aig a thoiseach no deireadh agus chan fhaod gin dhe na caractaran seo a bhith ’na bhroinn: $()*+?[]^{|}</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Protocol already known.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tha am pròtacail aithnichte mu thràth.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Bad number.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Droch àireamh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>There&apos;s no voting going on.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chan eil bhòtadh a’ dol air adhart.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You already have voted.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Rinn thu bhòtadh mu thràth.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Your vote has been counted.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chaidh do bhòt a chunntadh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Voting closed.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chaidh bhòtadh a dhùnadh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pause toggled.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chaidh cur ’na stad a thoglachadh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Voting expired.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Dh’fhalbh an ùine air a’ bhòtadh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>hedgehogs per team: </source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>gràineagan anns gach sgioba:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/info &lt;player&gt;: Show info about player</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/info &lt;player&gt;: seall fiosrachadh mun chluicheadair</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/me &lt;message&gt;: Chat action, e.g. &apos;/me eats pizza&apos; becomes &apos;* Player eats pizza&apos;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/me &lt;message&gt;: gnìomh na cabadaich, mar eisimpleir, thèid “/me ag ithe taigeis” ’na “* Cluicheadair ag ithe taigeis”</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/rnd: Flip a virtual coin and reply with &apos;heads&apos; or &apos;tails&apos;</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/rnd: tilg bonn biortail is freagair le “ceann” no “clàrsach”</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/rnd [A] [B] [C] [...]: Reply with a random word from the given list</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/rnd [A] [B] [C] [...]: Freagair le facal air thuaiream dhen liosta</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/watch &lt;id&gt;: Watch a demo stored on the server with the given ID</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/watch &lt;id&gt;: Coimhead air an demo a chaidh a stòradh air an fhrithealaiche leis an ID</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/help: Show chat command help</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/help: Seall cobhair air àitheantan na cabadaich</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote [arguments]: Start a vote</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote [argamaidean]: Tòisich air bhòtadh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/vote &lt;yes/no&gt;: Vote &apos;yes&apos; or &apos;no&apos; for active vote</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/vote &lt;yes/no&gt;: Bhòt “yes” (aonta) no “no” (eas-aonta) airson a’ bhòtaidh làithrich</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>/greeting &lt;message&gt;: Set greeting message to be shown to players who join the room</source>
+    <translation type="vanished">/greeting &lt;teachdaireachd&gt;: Suidhich an teachdaireachd fàilteachaidh a chì na cluicheadairean a thig a-steach dhan t-seòmar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/delegate &lt;player&gt;: Surrender room control to player</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/delegate &lt;cluicheadair&gt;: Gèill smachd air an t-seòmar dhan chluicheadair</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/maxteams &lt;N&gt;: Limit maximum number of teams to N</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/maxteams &lt;N&gt;: Cuingich an àireamh as motha de sgiobaidhean air N</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/global &lt;message&gt;: Send global chat message which can be seen by everyone on the server</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/global &lt;teachdaireachd&gt;: Cuir teachdaireachd cabadaich uile-choitcheann a chì a h-uile duine air an fhrithealaiche</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/registered_only: Toggle &apos;registered only&apos; state. If enabled, only registered players can join server</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/registered_only: Toglaich an staid “Buill clàraichte a-mhàin”. Ma tha seo an comas, chan fhaod ach cluicheadairean clàraichte tighinn a-steach dhan fhrithealaiche</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/super_power: Activate your super power. With it you can enter any room and are protected from kicking. Expires when you leave server</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/super_power: Rach ’nad thighearna. Leis a’ chumhachd seo, ’s urrainn dhut tighinn a-steach gu seòmar sam bith agus thèid do dhìon ach nach fhaigh thu a’ bhròg idir. Falbhaidh an ùine air nuair a dh’fhàgas tu am frithealaiche</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>/save &lt;parameter&gt;</source>
+    <translation type="vanished">/save &lt;paramadair&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/stats: Query server stats</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/stats: Iarr stadastaireachd an fhrithealaiche</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/force &lt;yes/no&gt;: Force vote result for active vote</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/force &lt;yes/no&gt;: Sparr toradh air a’ bhòtadh làithreach</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/fix: Force this room to stay open when it is empty</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/fix: Sparr air an t-seòmar seo gum mair e fosgailte nuair a bhios e falamh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/unfix: Undo the /fix command</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/unfix: Neo-dhèan an àithne /fix</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>/saveroom &lt;file name&gt;: Save room configuration into a file</source>
+    <translation type="vanished">/saveroom &lt;ainm faidhle&gt;: Sàbhail rèiteachadh an t-seòmair ann am faidhle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>/loadroom &lt;file name&gt;: Load room configuration from a file</source>
+    <translation type="vanished">/loadroom &lt;ainm faidhle&gt;: Luchdaich rèiteachadh seòmair o fhaidhle</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>/delete &lt;parameter&gt;</source>
+    <translation type="vanished">/delete &lt;paramadair&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>List of lobby chat commands:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Liosta de dh’àitheantan cabadaich an lobaidh:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>List of room chat commands:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Liosta de dh’àitheantan cabadaich an t-seòmair:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Commands for server admins only:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Àitheantan do rianairean frithealaiche a-mhàin:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Unknown command:</source>
+    <translation type="vanished">Àithne nach aithne dhuinn:</translation>
+  </message>
+  <message>
+    <source>Say &apos;/help&apos; in chat for a list of commands</source>
+    <translation type="vanished">Can “/help” sa chabadaich airson liosta dhe na h-àitheantan</translation>
   </message>
   <message>
     <source>room</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>seòmar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>lobby</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>lobaidh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>(playing)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>(a’ cluich)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>(spectating)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>(’na amharc)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Player is not online.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chan eil an cluicheadair air loidhne.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/force: Please use &apos;yes&apos; or &apos;no&apos;.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/force: Cleachd “yes” no “no”.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/vote: Please use &apos;yes&apos; or &apos;no&apos;.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/vote: Cleachd “yes” no “no”.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Kicked</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Fhuaras a’ bhròg</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This server only allows registered users to join.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chan fhaod ach cleachdaichean clàraichte tighinn a-steach dhan fhrithealaiche seo.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>heads</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>ceann</translation>
   </message>
   <message>
     <source>tails</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>clàrsach</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This server does not support replays!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cha chuir am frithealaiche seo taic ri ath-chluiche!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/greeting [message]: Set or clear greeting message to be shown to players who join the room</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/greeting [teachdaieachd]: Suidhich no falamhaich an teachdaireachd fàilteachaidh a chì na cluicheadairean a thig a-steach dhan t-seòmar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/save &lt;config ID&gt; &lt;config name&gt;: Add current room configuration as votable choice for /callvote map</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/save &lt;ID an rèiteachaidh&gt; &lt;ainm an rèiteachaidh&gt;: Cuir rèiteachadh làithreach an t-seòmair ri taghadh a’ bhòtaidh airson /callvote map</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/delete &lt;config ID&gt;: Delete a votable room configuration</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/delete &lt;ID an rèiteachaidh&gt;: Sguab às dha rèiteachadh seòmair a ghabhas bhòtadh air</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/saveroom &lt;file name&gt;: Save all votable room configurations (and the greeting) of this room into a file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/saveroom &lt;ainm faidhle&gt;: Sàbhail a h-uile rèiteachadh seòmair a ghabhas bhòtadh air (agus am fàilteachadh) aig an t-seòmar seo ann am faidhle</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/loadroom &lt;file name&gt;: Load votable room configurations (and greeting) from a file</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/loadroom &lt;ainm faidhle&gt;: Luchdaich rèiteachaidhean seòmair (agus fàilteachadh) o fhaidhle</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&apos;Registered only&apos; state toggled.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chaidh an staid “Buill clàraichte a-mhàin” a thoglachadh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Super power activated.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chaidh thu ’nad thighearna.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unknown command or invalid parameters. Say &apos;/help&apos; in chat for a list of commands.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>àithne no paramadairean nach aithne dhuinn. Can “/help” sa chabadaich airson liosta dhe na h-àitheantan.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can&apos;t kick yourself!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chan urrainn dhut a’ bhròg a thoirt dhut fhèin!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can&apos;t kick the only other player!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chan urrainn dhut a’ bhròg a thoirt dhan chluicheadair eile mu dheireadh!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The player is not in your room.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chan eil an cluicheadair seo san t-seòmar agad.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This player is protected from being kicked.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tha dìon air a&apos; chluicheadair ach nach fhaigh e a’ bhròg idir.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You&apos;re not the room master or a server admin!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cha tusa ceannard an t-seòmair is chan eil thu ’nad rianaire frithealaiche!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You&apos;re already the room master.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Is tusa ceannard an t-seòmair mu thràth.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Greeting message cleared.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chaidh an teachdaireachd fàilteachaidh fhalamhachadh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Greeting message set.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chaidh an teachdaireachd fàilteachaidh a shuidheachadh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote kick: This is only allowed in rooms without a room master.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote kick: Chan eil seo ceadaichte ach ann an seòmar aig nach eil ceannard.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/callvote map: No maps available.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/callvote map: Chan eil mapa ri fhaighinn.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You&apos;re the new room master!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Is tusa ceannard ùr an t-seòmair!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/quit: Quit the server</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>/quit: Fàg am frithealaiche</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This command is only available in the lobby.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chan eil an àithne seo ri fhaighinn ach san lobaidh.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This command is only available in rooms.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chan eil an àithne seo ri fhaighinn ach ann an seòmar.</translation>
   </message>
 </context>
-</TS>
+</TS>
\ No newline at end of file
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/missions_gd.txt	Fri Nov 09 23:42:44 2018 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/missions_gd.txt	Sat Nov 10 19:53:40 2018 +0100
@@ -1,58 +1,67 @@
+Basic_Training_-_Movement.name=Trèanadh gluasaid bunasach
+Basic_Training_-_Movement.desc="Seo far an tòisich na glas-laoich! Ionnsaich mar a ghluaiseas tu air cruthan-tìre eadar-dhealaichte agus mar a ghearras tu leum o ghràineag gu gràineag."
+
 Basic_Training_-_Bazooka.name=Trèanadh bazooka bunasach
-Basic_Training_-_Bazooka.desc="Cleachd a’ ghaoth gus do cuideachadh!"
+Basic_Training_-_Bazooka.desc="Ionnsaich mar a chleachdas tu am bazooka is mun ghaoth agus mill a h-uile amas."
 
 Basic_Training_-_Grenade.name=Trèanadh durcain-spreadhaidh bunasach
-Basic_Training_-_Grenade.desc="Cuimhnich gun tog thu a’ phrìne agus ’s ann gun tilg thu e!"
-
-Basic_Training_-_Cluster_Bomb.name=Trèanadh boma sgapaidh bunasach
-Basic_Training_-_Cluster_Bomb.desc="Tha fras teth a dhìth air cuideigin!"
-
-Basic_Training_-_Shotgun.name=Trèanadh gunna-froise bunasach
-Basic_Training_-_Shotgun.desc="Loisg an toiseach is faighnich ceistean an uairsin!"
-
-Basic_Training_-_Sniper_Rifle.name=Trèanadh isneach fàtha bunasach
-Basic_Training_-_Sniper_Rifle.desc="Air an ceann!"
+Basic_Training_-_Grenade.desc="Ionnsaich a h-uile càil a dh’fheumas tu a thaobh durcain-spreadhaidh is mill a h-uile amas. Cuimhnich gun tilg thu e às dèid a’ phrìne a thoirt às!"
 
 Basic_Training_-_Rope.name=Trèanadh ròpa bunasach
-Basic_Training_-_Rope.desc="Dìreach mar dhreallag!"
+Basic_Training_-_Rope.desc="’S e fear dhe na h-acainnean as iol-chomasach a tha san ròpa ach feumaidh tu torr chleachdadh a dhèanamh leis. Ionnsaichidh tu sgilean bunasach an ròpa an-seo."
 
 Basic_Training_-_Flying_Saucer.name=Trèanadh soithich-itealaich bunasach
-Basic_Training_-_Flying_Saucer.desc="An ann gu bheil thu airson bhith ’nad speuradair? Bu chòir dhut itealaich ionnsachadh an toiseach!"
+Basic_Training_-_Flying_Saucer.desc="Ruigidh tu cha mhòr àite sam bith le soitheach-itealaich ma tha thu eòlach air a stiùireadh. Ionnsaich mar a nì thu itealadh, mar a bheir thu ionnsaigh o shoitheach-itealaich agus fiù cleas smodaig no dhà."
 
-User_Mission_-_Dangerous_Ducklings.name=Misean: Lachagan cunnartach
+User_Mission_-_Dangerous_Ducklings.name=Lachagan cunnartach
 User_Mission_-_Dangerous_Ducklings.desc="Nise, a’ ghlas-laoich! Thàinig an t-àm gus na dh’ionnsaich thu san trèanadh bhunasach a chur gu feum!"
 
-User_Mission_-_Diver.name=Misean: Tumadh
-User_Mission_-_Diver.desc="Tha an ionnsaigh “muir-thìreach” seo nas doirbhe na robh tu an dùil…"
+User_Mission_-_Diver.name=Tumadh
+User_Mission_-_Diver.desc="Tha an ionnsaigh “muir-thìreach” seo nas doirbhe na bhiodh tu ’n dùil."
 
-User_Mission_-_Teamwork.name=Misean: Obair còmhla
-User_Mission_-_Teamwork.desc="Nì gaol do leònadh aig amannan."
+User_Mission_-_Teamwork.name=Obair còmhla
+User_Mission_-_Teamwork.desc="Tha cyborg briste a’ dìon rùn-dìomhair airm luachmhor. Feumaidh tu sgioba sònraichte dhe dhithis ghràineag a stiùireadh leis an amas gum mill sibh an nàmhaid ach an tog sibh an rùn-dìomhair! Tha e deatamach dhan àm ri teachd gum mair an dithis ghràineag agad beò."
 
-User_Mission_-_Spooky_Tree.name=Misean: Craobh rògach
+User_Mission_-_Teamwork_2.name=Obair còmhla 2
+User_Mission_-_Teamwork_2.desc="Lorg sinn gearastan dìomhair na h-Ìmpireachd Sìobarnaiteach agus chan eil ach bot-fàire mialach ’ga dhìon. Stiùirich an sgioba sònraichte agad ach am mill iad am bot-fàire ach an gabh sinn a’ bhunait. Mar a bh’ againn roimhe, feumaidh an dithis ghràineag a mhairsinn beò!"
+
+User_Mission_-_Spooky_Tree.name=Craobh rògach
 User_Mission_-_Spooky_Tree.desc="Tha iomadh creat ann a sheo. Tha mi ’n dòchas nach eil an t-acras air an eun ud."
 
-User_Mission_-_Bamboo_Thicket.name=Misean: Badan bambù
-User_Mission_-_Bamboo_Thicket.desc="’S ann oirnne a thig a’ bhàs."
+User_Mission_-_Bamboo_Thicket.name=Badan bambù
+User_Mission_-_Bamboo_Thicket.desc="Tha cyborg a’ maoimeadh am badan bambù agus a’ toirt ionnsaigh air gach rud a chì e gu h-uabhasach pongail. Dèan plana, gluais gu luath is mill an nàmhaid gu luath!"
 
-User_Mission_-_That_Sinking_Feeling.name=Misean: Fo uallach
+User_Mission_-_That_Sinking_Feeling.name=A’ dol fodha
 User_Mission_-_That_Sinking_Feeling.desc="Tha an t-uisge ag èirigh gu luath agus chan eil mòran ùine ann. Dh’fheuch mòran ris ’s nach deach leotha. An sàbhail thu iad uile?"
 
-User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock.name=Misean: Newton ’s an leabaidh-chrochte
+User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock.name=Newton ’s an leabaidh-chrochte
 User_Mission_-_Newton_and_the_Hammock.desc="Cuimhnichibh a ghràineagaibh: Mairidh luaths oibseict mar a tha e gus an doir forsa on taobh a-muigh buaidh air!"
 
-User_Mission_-_The_Great_Escape.name=Misean: An Teicheadh Mòr
-User_Mission_-_The_Great_Escape.desc="Cha chum sibhse fo ghreim mi!"
+User_Mission_-_The_Great_Escape.name=An Teicheadh Mòr
+User_Mission_-_The_Great_Escape.desc="Teich on phrìosan is gabh dìoghaltas!"
+
+User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge.name=Putadh ròpa
+User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge.desc="Cleachd an ròpa agad airson na nàimhdean a phutadh ach an tuit iad."
 
-User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge.name=Dùbhlan: Gnogag ròpa
-User_Mission_-_Rope_Knock_Challenge.desc="Seall air do chùlaibh!"
+User_Mission_-_Nobody_Laugh.name=Na dèanaibh magadh orm
+User_Mission_-_Nobody_Laugh.desc="Tha na h-amadain ud dhen bheachd gu bheil iad èibhinn! ’S dòcha gu bheil torr diubh ann ach tha ùine cuairte mhòr againn. Mill na droch-chleasaichean ud aon is aon gus nach dèan iad gàireachdainn tuilleadh."
+
+User_Mission_-_RCPlane_Challenge.name=Dùbhlan an itealain
+User_Mission_-_RCPlane_Challenge.desc="Cleachd itealain le smachd chèin airson a h-uile creat a thogail. Feuch gun cleachd thu cho beag de dh’itealain ’s a ghabhas airson an rang agad àrdachadh. Saoil an dèid thu ’nad shàr-phaidhleat?"
 
-User_Mission_-_Nobody_Laugh.name=Misean: Na dèanaibh magadh orm
-User_Mission_-_Nobody_Laugh.desc="Cò an culaidh-mhagaidh?"
+Big_Armory.name=Arm-lann mòr
+Big_Armory.desc="Tha thu ’nad aonar, tha an arm-lann agad làn agus feumaidh tu ruaig a chur air 8 gràineagan mus fhalbh an ùine ort."
+
+Bazooka_Battlefield.name=Blàr a’ bhazooka
+Bazooka_Battlefield.desc="Rinn na ridirean dìleas agad fàth-feitheamh air an nàmhaid. Mill iad le bazookathan a-mhàin! Ach nach doir cus ùine on a dh’èireas an t-uisge a dh’aithghearr."
 
-User_Mission_-_RCPlane_Challenge.name=Dùbhlan: Itealan le smachd chèin
-User_Mission_-_RCPlane_Challenge.desc="A’ faireachdainn bragail, a ghille?"
+Tentacle_Terror.name=Maoimeadh nan greimichean
+Tentacle_Terror.desc="Tha do nàmhaid ghealtach ’na fhalach fo uilebheist uabhasach agus bheir e ort le ionnsaighean-adhair cho luath ’s a dh’fhàgas tu am fasgadh. Seall dha cò fìor-cheannard na h-ifrinne! Feumaidh tu a bhith uabhasach eòlach air an ròpa ach am bi teans agad."
 
-portal.name=Misean: Dùbhlan nan doras
+ClimbHome.name=Sreap dhachaigh
+ClimbHome.desc="Tha thu fad air falbh on taigh agus an t-uisge ag èirigh. Sreap cho àird ’s a ghabhas!"
+
+portal.name=Dùbhlan nan doras
 portal.desc="Cleachd an tele-phortadh sgiobalta a ghluasad luath ’s farsaing, cleachd e a chum marbhaidh, cleachd e gu cùramach!"
 
 Target_Practice_-_Bazooka_easy.name=Cleachdadh amais: Bazooka (furasta)
@@ -62,11 +71,14 @@
 Target_Practice_-_Bazooka_hard.desc="Am buail thu na h-amasan nuair a bhios iad fad air falbh?"
 
 Target_Practice_-_Cluster_Bomb.name=Cleachdadh amais: Boma sgapaidh
-Target_Practice_-_Cluster_Bomb.desc="Tha cuideigin feumach air fras theth!"
+Target_Practice_-_Cluster_Bomb.desc="Tha cuideigin feumach air fras theth! De bhomaichean sgapaidh!"
 
 Target_Practice_-_Shotgun.name=Cleachdadh amais: Gunna-froise
 Target_Practice_-_Shotgun.desc="Loisg an toiseach, ceasnaich an uairsin!"
 
+Basic_Training_-_Sniper_Rifle.name=Trèanadh isneach fàtha
+Basic_Training_-_Sniper_Rifle.desc="Seo sàr-rainse isnichean! Mill na h-amasan uile cho luath ’s pongail ’s a ghabhas ach an dèid thu nad ghaisgeach fionn-sgeulach!"
+
 Target_Practice_-_Homing_Bee.name=Cleachdadh amais: Seillean-amasaidh
 Target_Practice_-_Homing_Bee.desc="Tha cleachdadh an t-seillein-amasaidh nas duilghe na shaoileadh tu."
 
@@ -76,11 +88,11 @@
 Target_Practice_-_Grenade_hard.name=Cleachdadh amais: Durcan-spreadhaidh (doirbh)
 Target_Practice_-_Grenade_hard.desc="Cha dèan thu a’ chùis air ach le beagan eòlais agad! Cuiridh sinn na h-amasan air àitichean a tha doirbh a ruigsinn."
 
-Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Hedgelove.name=Dùbhlan: Togail nan creat
+Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Hedgelove.name=Dùbhlan ùine: Togail nan creat
 Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Hedgelove.desc="Seall dhuinn dè cho deidheil ’s a tha thu air creataichean a thogail le ròpa air mapa beag."
 
-Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Ropes.name=Dùbhlan: Ròpannan is creataichean
+Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Ropes.name=Dùbhlan ùine: Ròpannan is creataichean
 Challenge_-_Speed_Shoppa_-_Ropes.desc="Cleachd an ròpa agad ’s tog a h-uile creat on mhapa mheadhanach seo."
 
-Challenge_-_Speed_Shoppa_-_ShoppaKing.name=Dùbhlan: Greim dòigheil air an ròpa
-Challenge_-_Speed_Shoppa_-_ShoppaKing.desc="Seall dè cho math ’s a tha thu air creataichean a thogail gu luath air a’ mhapa mhòr seo."
+Challenge_-_Speed_Shoppa_-_ShoppaKing.name=Dùbhlan ùine: Greim dòigheil air an ròpa
+Challenge_-_Speed_Shoppa_-_ShoppaKing.desc="Seall dè cho math ’s a tha thu air creataichean a thogail gu luath air a’ mhapa mhòr seo."
\ No newline at end of file
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/tips_gd.xml	Fri Nov 09 23:42:44 2018 +0100
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/tips_gd.xml	Sat Nov 10 19:53:40 2018 +0100
@@ -3,76 +3,90 @@
   Tips between the platform specific tags are shown only on those platforms.
   Do not escape characters or use the CDATA tag. -->
 <tips>
-  <tip>Airson cluiche ann an cinneadh, cha leig thu leas ach an aon dath a thaghadh 's a thagh caraid. Stiùirichidh sibh na gràineagan agaibh fhèin fa leth fhathast ach caillidh no buannaichidh sibh còmhla.</tip>
-  <tip>Tha airm ann nach dèan ach beagan a dhochann ach dh'fhaoidte gum bi iad glè èifeachdach a-rèir an t-suidheachaidh. Feuch gun cleachd thu Iolaire an fhàsaich gus iomadh gràineag a chur dhan mhuir.</tip>
+  <tip>Airson cluiche ann an cinneadh, cha leig thu leas ach an aon dath a thaghadh ’s a thagh caraid. Stiùirichidh sibh na gràineagan agaibh fhèin fa leth fhathast ach caillidh no buannaichidh sibh còmhla.</tip>
+  <tip>Tha airm ann nach dèan ach beagan a dhochann ach dh’fhaoidte gum bi iad glè èifeachdach a-rèir an t-suidheachaidh. Feuch gun cleachd thu Iolaire an fhàsaich gus iomadh gràineag a chur dhan mhuir.</tip>
   <tip>Mur eil thu cinnteach na nì thu agus mur eil thu airson connadh a chaitheamh gun fheum, leig seachad do chuairt. Ach na fuirich ro fhada on a thigeadh bàs obann ort!</tip>
-  <tip>A bheil thu airson ròpannan a shàbhaladh? Leig às an ròpa fad 's a bhios tu san adhair is loisg e a-rithist. Cho fad 's nach bean thu ri tìr is a chuimsicheas tu gu soirbheachail, cleachdaidh tu an ròpa agad a-rithist gun a bhith a' caitheamh connaidh!</tip>
+  <tip>A bheil thu airson ròpannan a shàbhaladh? Leig às an ròpa fad ’s a bhios tu san adhair is loisg e a-rithist. Cho fad ’s nach bean thu ri tìr is a chuimsicheas tu gu soirbheachail, cleachdaidh tu an ròpa agad a-rithist gun a bhith a’ caitheamh connaidh!</tip>
   <tip>Mur eil thu ag iarraidh gun cleachd daoine eile am far-ainm as fhearr leat air an fhrithealaiche oifigeil, clàraich cunntas air <a href="https://www.hedgewars.org/">https://www.hedgewars.org/</a>.</tip>
   <tip>A bheil thu seachd searbh dhen gheama àbhaisteach? Feuch fear dhe na miseanan — bheir iad dòigh-chluiche eadar-dhealaichte dhut a-rèir an fhir a thagh thu</tip>
-  <tip>Clàraichidh sinn an geama mu dheireadh a chluich thu mar demo gu fèin-obrachail. Tagh “Geama ionadail” agus tagh putan nan “Demo” taobh deas aig a' bhonn gus an cluich no an stiùireadh.</tip>
-  <tip>'S e bathar-bog saor (Open Source) a th' ann an Hedgewars a tha sinn a' cruthachadh gu saor-thoileach. Ma tha duilgheadas agad, faighnich air a' bhòrd-bhrath no tadhail air an t-seòmar IRC againn!</tip>
-  <tip>'S e bathar-bog saor (Open Source) a th' ann an Hedgewars a tha sinn a' cruthachadh gu saor-thoileach. Ma tha e a' còrdadh riut, nach doir thu tabhartas airgid no obrach dhuinn?</tip>
-  <tip>'S e bathar-bog saor (Open Source) a th' ann an Hedgewars a tha sinn a' cruthachadh gu saor-thoileach. Co-roinn e le do theaghlach is caraidean mar a thogras tu!</tip>
-  <tip>'S e bathar-bog saor (Open Source) a th' ann an Hedgewars a tha sinn a' cruthachadh gu saor-thoileach a cum tlachd! Coinnich ris an luchd-leasachaidh ann an <a href="irc://irc.freenode.net/hedgewars">#hedgewars</a>!</tip>
+  <tip>Clàraichidh sinn an geama mu dheireadh a chluich thu mar demo gu fèin-obrachail. Tagh “Geama ionadail” agus tagh putan nan “Demo” taobh deas aig a’ bhonn gus an cluich no an stiùireadh.</tip>
+  <tip>’S e bathar-bog saor (Open Source) a th’ ann an Hedgewars a tha sinn a’ cruthachadh gu saor-thoileach. Ma tha duilgheadas agad, faighnich air a’ bhòrd-bhrath no tadhail air an t-seòmar IRC againn!</tip>
+  <tip>’S e bathar-bog saor (Open Source) a th’ ann an Hedgewars a tha sinn a’ cruthachadh gu saor-thoileach. Ma tha e a’ còrdadh riut, nach doir thu tabhartas airgid no obrach dhuinn?</tip>
+  <tip>’S e bathar-bog saor (Open Source) a th’ ann an Hedgewars a tha sinn a’ cruthachadh gu saor-thoileach. Co-roinn e le do theaghlach is caraidean mar a thogras tu!</tip>
+  <tip>’S e bathar-bog saor (Open Source) a th’ ann an Hedgewars a tha sinn a’ cruthachadh gu saor-thoileach a cum tlachd! Coinnich ris an luchd-leasachaidh ann an <a href="irc://irc.freenode.net/hedgewars">#hedgewars</a>!</tip>
   <tip>Bi fèill-chluiche oifigeil againn o àm gu àm. Sgaoilidh sinn brathan-naidheachd mu na tachartasan air <a href="https://www.hedgewars.org/">https://www.hedgewars.org/</a> beagan làithean ro làimh.</tip>
   <tip>Tha Hedgewars ri fhaighinn ann an iomadh cànan. Ma tha an cànan agad a dhìth no an t-eadar-theangachadh ro shean, nach cuir thu fios thugainn?</tip>
-  <tip>Gabhaidh Hedgewars a ruith air iomadh siostam-obrachaidh, a' gabhail a-steach Microsoft Windows, Mac OS X agus GNU/Linux.</tip>
+  <tip>Gabhaidh Hedgewars a ruith air iomadh siostam-obrachaidh, a’ gabhail a-steach Microsoft Windows, Mac OS X agus GNU/Linux.</tip>
   <tip>Cuimhnich gur urrainn dhut na geamannan agad fhèin a suidheachadh air an lìonra ionadail no air loidhne. Tha barrachd roghainnean na geama simplidh agad.</tip>
   <tip>Ma tha iomadh pada-geama agad, ceangail iad ris mus tòisich thu an geama agus sònraich an stiùireadh dha na sgiobannan agad.</tip>
-  <tip>Bu chòir dhut beagan fois a ghabhail on chluich gach uair a thìde air eagal 's gun cuir e an sgithear ort.</tip>
-  <tip>Mur eil comas luathachaidh bathair-chruaidh OpenGL aig a' chairt-ghrafaigeachd agad, feuch an cuir thu an comas modh na càileachd ìseil gus piseach a thoirt air an dèanadas.</tip>
-  <tip>Mur eil comas luathachaidh bathair-chruaidh OpenGL aig a' chairt-ghrafaigeachd agad, feuch gu ùraich thu na draibhearan aice.</tip>
-  <tip>Cuiridh sinn fàilte air molaidhean is beachdan cuideachail. Ma tha rud ann nach eil a' còrdadh riut no ma tha deagh bheachd agad, innis dhuinn mu dhèidhinn!</tip>
-  <tip>For your own benefit we'd like you to be polite and friendly while playing on our server. Also please keep in mind that some players are minors!</tip>
-  <tip>Special game modes such as “Vampirism” or “Karma” allow you to develop completely new tactics. Try them in a custom game!</tip>
-  <tip>Please don't install Hedgewars on computers you don’t own (school, university, work, etc.) unless you got permission. We don't want you to get into any trouble.</tip>
-  <tip>Hedgewars can be perfect for short games during breaks. Just ensure you don’t add too many hedgehogs or use an huge map. Reducing time and health might help as well.</tip>
-  <tip>No hedgehogs were harmed in making this game.</tip>
-  <tip>There are three different jumps available. Tap [high jump] twice to do a very high/backwards jump.</tip>
-  <tip>Afraid of falling off a cliff? Hold down [precise] to turn [left] or [right] without actually moving.</tip>
-  <tip>Some weapons require special strategies or just lots of training, so don’t give up on a particular tool if you miss an enemy once.</tip>
-  <tip>Most weapons won’t work once they touch the water. The Homing Bee as well as the Cake are exceptions to this.</tip>
-  <tip>The Old Limburger only causes a small explosion. However the wind affected smelly cloud can poison lots of hogs at once.</tip>
-  <tip>The Piano Strike is the most damaging air strike. You’ll lose the hedgehog performing it, so there’s a huge downside as well.</tip>
-  <tip>The Homing Bee can be tricky to use. Its turn radius depends on its velocity, so try to not use full power.</tip>
-  <tip>Sticky Mines are a perfect tool to create small chain reactions knocking enemy hedgehogs into dire situations … or water.</tip>
-  <tip>The Hammer is most effective when used on bridges or girders. Hit hogs will just break through the ground.</tip>
-  <tip>If you’re stuck behind an enemy hedgehog, use the Hammer to free yourself without getting damaged by an explosion.</tip>
-  <tip>The Cake’s maximum walking distance depends on the ground it has to pass. Use [attack] to detonate it early.</tip>
-  <tip>The Flame Thrower is a weapon but it can be used for tunnel digging as well.</tip>
-  <tip>Use the Molotov or Flame Thrower to temporary keep hedgehogs from passing terrain such as tunnels or platforms.</tip>
-  <tip>Want to know who’s behind the game? Click on the Hedgewars logo in the main menu to see the credits.</tip>
-  <tip>Like Hedgewars? Become a fan on <a href="https://www.facebook.com/Hedgewars">Facebook</a> or follow us on <a href="https://twitter.com/hedgewars">Twitter</a></tip>
-  <tip>Feel free to draw your own graves, hats, flags or even maps and themes! But note that you’ll have to share them somewhere to use them online.</tip>
-  <tip>Keep your video card drivers up to date to avoid issues playing the game.</tip>
-  <tip>Heads or tails? Type “/rnd” in the lobby and you’ll find out. Also “/rnd rock paper scissors” works!</tip>
-  <tip>You’re able to associate Hedgewars related files (savegames and demo recordings) with the game to launch them right from your favorite file or web browser.</tip>
-  <tip>Dud mines are not harmless: Although their timer is broken, they can still explode if they took too much abuse!</tip>
-  <tip>Love is hot! Use Seduction to thaw frozen hedgehogs.</tip>
-  <tip>Smoke coming from a barrel is an indicator that it is low on “health” and even small amounts of damage might cause it to burst.</tip>
-  <tip>Barrels start with 60 health and take damage like hedgehogs, so they need some abuse until they explode.</tip>
-  <tip>Need more bounce power? Change the bounce strength of grenades, cluster bombs, old limburgers and mines while holding [precise] and pressing one of the timer keys.</tip>
-  <tip>Did you forget the goals or game modifiers inside the game? Hit the pause or quit key to review them again!</tip>
-  <tip>You can punch, whip and hammer other things than just hedgehogs. Hit them all!</tip>
-  <tip>If not mentioned otherwise, mines normally explode after 3 seconds.</tip>
-  <tip>In King Mode, your king will start out healthier, stronger and more resistant to damage and blows than the minions.</tip>
-  <tip>In King Mode, the king will take damage each turn when there are no minions left in the team.</tip>
-  <tip>The whip also hits hedgehogs and objects behind a thin wall.</tip>
-  <tip>A cleaver deals more damage the faster it’s moving.</tip>
-  <tip>You can drop cakes from cliffs, but you have to stand very close to the edge, so be careful.</tip>
-  <tip>Use your rope to push away other hedgehogs i.e. by sliding on the ground. This technique is known as “rope-knocking”.</tip>
-  <tip>Don’t stand still on an icy slope, or you will slip away. Alternatively, you can hold down [precise].</tip>
-  <tip>In the lands of Snow and Christmas, the snow piles up over time, unless the land is indestructible.</tip>
-  <tip>Be aware in lands of Snow and Christmas, because girders are made of slippery ice.</tip>
-  <tip>The retreat time depends on the weapon you used. Be careful, some weapons don’t have a retreat time and immediately end your turn!</tip>
+  <tip>Bu chòir dhut beagan fois a ghabhail on chluich gach uair a thìde air eagal ’s gun cuir e an sgithear ort.</tip>
+  <tip>Mur eil comas luathachaidh bathair-chruaidh OpenGL aig a’ chairt-ghrafaigeachd agad, feuch an cuir thu an comas modh na càileachd ìseil gus piseach a thoirt air an dèanadas.</tip>
+  <tip>Mur eil comas luathachaidh bathair-chruaidh OpenGL aig a’ chairt-ghrafaigeachd agad, feuch gu ùraich thu na draibhearan aice.</tip>
+  <tip>Cuiridh sinn fàilte air molaidhean is beachdan cuideachail. Ma tha rud ann nach eil a’ còrdadh riut no ma tha deagh bheachd agad, innis dhuinn mu dhèidhinn!</tip>
+  <tip>A chum do mhath fhèin, iarraidh sinn ort gum bi thu modhail is càirdeil nuair a chluicheas tu air an fhrithealaiche againn. Thoir an aire cuideachd gu bheil clann am measg nan cluicheadairean!</tip>
+  <tip>Leigidh modhan geama sònraichte mar “Sùgh fala” no “Karma” leat beachdachadh air ro-innleachd ùr. Feuch iad ann an geama gnàthaichte!</tip>
+  <tip>Na stàlaich Hedgewars air coimpiutairean nach eil leatsa (can aig an sgoil, oilthigh no obair) ach mur eil cead agad. Cha bu mhiann leat gun èirich trioblaid dhut.</tip>
+  <tip>Gabhaidh Hedgewars a chluich gu luath nuair a ghabhas tu stad goirid. Dèan cinnteach nach cleachd thu guc ghràineagan no mapa glè mhòr. Feuch gun ìslich thu an ùine ’s an t-slàinte cuideachd.</tip>
+  <tip>Cha do dh’èirich beud dha gràineag nuair a rinn sin an geama seo.</tip>
+  <tip>Tha trì leuman eadar-dhealaichte ann. Thoir gnogag air [high jump] dà thuras airson leum air ais glè àrd.</tip>
+  <tip>An t-eagal ort ro oir chreagan àrda? Cum sìos [precise] gus tionndadh [left] no [right] gun a bhith a’ gluasad.</tip>
+  <tip>Iarraidh cuid a dh’airm ro-innleachdan sònraichte no torr trèanaidh, mar sin na leig seachad acainn shònraichte mura buail thu air an nàmhaid gach turas.</tip>
+  <tip>Chan obraich a’ mhòrchuid a dh’airm nuair a bheanas iad ris an uisge. Obraichidh an seillean-amasaidh agus a’ Chèic co-dhiù.</tip>
+  <tip>Chan adhbharaich seann-chàise Limburg ach spreadhach beag. Thig neul droch-bholaidh aiste co-dhiù a bheir puinnsean air iomadh gràineag aig an aon àm.</tip>
+  <tip>’S e an ionnsaigh adhair a nì as motha dochann a tha sa chlàrsach mhòr. Caillidh tu a’ ghràineag a thilgeas e, ’s mar sin thig droch-bhuaidh ’na cois cuideachd.</tip>
+  <tip>Chan eil an seillean-amasaidh furasta cleachdadh. Tha rèideas a thionndaidh an eisimeil air dè cho luath ’s a thèid e, mar sin feuch nach cleachd thu air làn-chumhachd e.</tip>
+  <tip>’S e acainn fhoirfe a th’ anns na mèinnean steigeach gus frith-spreadhadh adhbharachadh a chuireas gràineagan nàmhad ann an staing... no dhan uisge.</tip>
+  <tip>Tha an t-òrd as èifeachdaiche nuair a chleachdas tu air drochaid no teannadair e. Ma bhuaileas tu air gràineag leis, cha dèid ach an làr a bhriseadh.</tip>
+  <tip>Ma tha thu stuicte air cùlaibh gràineige eile, cleachd an t-òrd gus do shaoradh gun a bhith a’ fulang dochann o spreadhadh.</tip>
+  <tip>Tha astar coiseachd na cèice an eisimeil air an làr a thèid i tarsaing. Cleachd [attack] gus a spreadhadh tràth.</tip>
+  <tip>’S e arm a tha sa ghunna loisgidh ach gabhaidh a chleachdadh gus tunailean a chruthachadh cuideachd.</tip>
+  <tip>Cleachd am Molotov Cocktail no an gunna loisgidh gus gràineagan a cumail air falbh o thìr mar thunailean no ùrlaran rè seall.</tip>
+  <tip>A bheil thu airson faighinn a-mach cò rinn an geama seo? Briog air suaicheantas Hedgewars air a’ phrìomh chlàr-taice gus an t-urram a shealltainn.</tip>
+  <tip>An toigh leat Hedgewars? Lean oirnn air <a href="https://www.facebook.com/Hedgewars">Facebook</a> no air <a href="https://twitter.com/hedgewars">Twitter</a></tip>
+  <tip>Dèan na dealbhan agad fhèin dha na cladhan, adan, brataich no fiù ’s mapaichean is ùrlaran mar a thogras tu! Ach thoir an aire gum feum thu an co-roinneadh am badeigin mus cleachd thu air loidhne iad.</tip>
+  <tip>Cum na draibhearan video agad cho ùr ’s a ghabhas ach nach èirich duilgheadas dhut le cluich a’ gheama.</tip>
+  <tip>Ceann no bonn? Sgrìobh “/rnd” san lobaidh is gheibh thu a-mach. Obraichidh “/rnd rock paper scissors” cuideachd!</tip>
+  <tip>’S urrainn dhut faidhlichean Hedgewars (geamannan air an sàbhaladh ’s clàraidhean demo) a cho-cheangal ris a’ gheama ach an tòisich thu iad on bhrabhsair fhaidhlichean no brabhsair-lìn as fhearr leat sa bhad.</tip>
+  <tip>Chan eil mèinn nach do spreadh gun chunnart: Ged a tha a tìmear briste, ’s urrainn dhi spreadhadh fhathast ma bhuailear rithe cus!</tip>
+  <tip>Tha a’ ghaol teth! Cleachd an t-suirghe gus gràineagan reòite a leaghadh.</tip>
+  <tip>Tha toit a thig à baraill ’na shanas dhut gu bheil “slàinte” ìosal air agus gu bheil e buailteach spreadhadh ma dh’fhulaingeas e beagan dochainn.</tip>
+  <tip>Bidh slàinte dhe 60 air baraill an toiseach agus fulaingidh e dochann mar a dh’fhulaingeas gràineag, mar sin feumaidh tu am milleadh mus spreidh iad.</tip>
+  <tip>Feumach air barrachd cumhachd bocaidh? Atharraich neart a’ bhocaidh aig durcain-spreadhaidh, bomaichean sgapaidh, seann-chàise agus mèinnean ’s tu a’ cumail [precise] sìos ’s a’ brùthadh air iuchair tìmeir.</tip>
+  <tip>Na dhìochuimhnich thu dè na h-amasan no atharraichearan a’ gheama? Brùth air iuchair a’ chuir ’na stad no na fàgail gus sùil a thoirt orra a-rithist!</tip>
+  <tip>’S urrainn dhut nithean nach eil ’nan gràineagan a bhualadh cuideachd. Buail orra uile!</tip>
+  <tip>Mura dèid an caochladh innse dhut, spreidhidh mèinnean às dèidh 3 diogan.</tip>
+  <tip>Ann am modh an rìgh, tòisichidh an rìgh le slàinte ’s neart a bharrachd agus fulaingidh e nas lugha a dhochann na a chuideachd.</tip>
+  <tip>Ann am modh an rìgh, fulaingidh an rìgh dochann gach cuairt nach eil cuideachd air fhàgail dha san sgioba.</tip>
+  <tip>Buailidh a’ chuip air gràineagan is nithean taobh thall balla thana cuideachd.</tip>
+  <tip>Mar as luaithe a ghluaiseas corc ’s ann nas motha a dhochann a nì i.</tip>
+  <tip>’S urrainn dhut cèic a leigeil tuiteam o chreag ach feumaidh tu seasamh glè dhlùth air an oir, mar sin thoir an aire.</tip>
+  <tip>Cleachd an ròpa agad gus gràineagan eile a bhruthadh air falbh, can le sleamhnachadh air an làr. Canar “gnogag ròpa” ris a’ chleas seo.</tip>
+  <tip>Na fuirich ’nad sheasamh air sliabh deighe ach nach tuit thu. ’S urrainn dhut [precise] a cumail sìos mar roghainn eile.</tip>
+  <tip>Air tìr an t-sneachd ’s na Nollaige, bidh cur ’s cathadh ann ach mura gabh an tìr milleadh.</tip>
+  <tip>Thoir an aire air tìr an t-sneachd ’s na Nollaige on a bhios na teannadairean ’nan deigh shleamhainn.</tip>
+  <tip>Tha ùine a’ chùlachaidh an eisimeil air an arm a chaidh a chleachdadh. Thoir an aire o nach eil ùine cùlachaidh air cuid a dh’airm idir ’s gun cuir iad crìoch air a’ chuairt agad sa bhad!</tip>
+  <tip>Le beagan sgil, ’s urrainn dhut gràineagan a bhrùthadh nuair a leumas tu às am bonn.</tip>
+  <tip>’S urrainn dha ionnsaigh le shoryuken, piocaid ’s òrd no gunna sìneis aig an àm ceart an dochann tuiteim a chur gu neoni.</tip>
+  <tip>Cha bhuail go ghràineag ri astasan nuair a bhios i san adhar.</tip>
+  <tip>Tha na tuill a nì rocaidean tochlaidh, isnich fàtha agus iolaire an fhàsaich mòr gu leòr ach an tilg thu tele-phortadh tromhpa – ma tha d’ amas ceart.</tip>
+  <tip>Tog creat ciad-fhuasglaidh gus puinnsean air do ghràineag a leigheas.</tip>
+  <tip>’S urrainn dhut creataichean a chruinneachadh le itealan, shoryuken, piocaid ’s òrd no kamikaze cuideachd.</tip>
+  <tip>Thoir an aire nach sprèidh thu na gràineagan agad fhèin nuair a chleachdas tu lòchran gus teannadh air creat.</tip>
+  <tip>Mairidh mèinnean adhair ’nan tàmh fad 5 aig toiseach cuairte mus tòisich iad air gràineagan a shireadh.</tip>
+  <tip>Cum astar sàbhailte o na mèinnean adhair! Nuair a bhios mèinn adhair às do dhèidh, bidh e doirbh teicheadh gun acainnean.</tip>
+  <tip>Spreadhaidh mèinnean adhair às dèidh cairteal dhen ùine a shuidhich thu airson mèinnean àbhaisteach.</tip>
+  <tip>Nuair a dh’fhulaingeas corc 30 no an corr de dhochann leis an aon bhuille, tha teans gun tuit e far na tìre. Meudaichidh an teans seo a-rèir an dochainn.</tip>
+  <tip>Thoir an aire air a’ ghaoth on a bhios buaidh aice air lasairean agus cuid a dh’astasan.</tip>
+  <tip>Cleachd lòchran gus gràineagan agus mèinnean le tìmear fada a bhrùthadh.</tip>
+  <tip>Abair spreadhadh mòr a dh’adhbharaicheas lòchran ri baraill!</tip>
+  <tip>Cuir a-steach “/help” sa chabadaich airson liosta de dh’àitheantan na cabadaich. Bheir àitheantan na cabadaich gleusan sònraichte dhut, can beumadh no bhòtadh.</tip>
   <windows-only>
-    <tip>This version of Hedgewars supports <a href="https://www.xfire.com">Xfire</a>. Make sure to add Hedgewars to its game list so your friends can see you playing.</tip>
-    <tip>You can find your Hedgewars configuration files under “My Documents\Hedgewars”. Create backups or take the files with you, but don’t edit them by hand.</tip>
+    <tip>Gheibh thu greim air faidhlichean rèiteachaidh Hedgewars anns “Na sgrìobhainnean agam\Hedgewars”. Cruthaich lethbhreacan-glèidhidh no thoir na faidhlichean leat ach na deasaich iad a làimh.</tip>
   </windows-only>
   <mac-only>
-    <tip>You can find your Hedgewars configuration files under “Library/Application Support/Hedgewars” in your home directory. Create backups or take the files with you, but don’t edit them by hand.</tip>
+    <tip>Gheibh thu greim air na faidhlichean rèiteachaidh Hedgewars agad ann an “Library/Application Support/Hedgewars”. Cruthaich lethbhreacan-glèidhidh dhe na faidhlichean no thoir iad leat ach na deasaich iad a làimh.</tip>
   </mac-only>
   <linux-only>
-    <tip>You can find your Hedgewars configuration files under “.hedgewars” in your home directory. Create backups or take the files with you, but don’t edit them by hand.</tip>
+    <tip>Gheibh thu greim air na faidhlichean rèiteachaidh Hedgewars agad ann an “.hedgewars”. Cruthaich lethbhreacan-glèidhidh dhe na faidhlichean no thoir iad leat ach na deasaich iad a làimh.</tip>
   </linux-only>
-</tips>
+</tips>
\ No newline at end of file