Updated Czech translation
authorkaribikCZ
Thu, 07 Jul 2011 07:55:23 -0400
changeset 5398 ba348dd1d340
parent 5396 4a0a8f32b7e3
child 5400 1b81dc7d238b
Updated Czech translation
misc/hedgewars.desktop
share/hedgewars/Data/Locale/cs.lua
share/hedgewars/Data/Locale/cs.txt
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_cs.ts
share/hedgewars/Data/misc/hedgewars-mimeinfo.xml
share/hedgewars/Data/misc/hwengine.desktop.in
--- a/misc/hedgewars.desktop	Thu Jul 07 12:34:07 2011 +0400
+++ b/misc/hedgewars.desktop	Thu Jul 07 07:55:23 2011 -0400
@@ -14,6 +14,7 @@
 GenericName[pt]=Batalhas entre ouriços
 GenericName[ru]=Битвы ежей
 GenericName[sk]=Bojujúci ježkovia
+GenericName[cs]=Bojující ježci
 GenericName[sv]=Stridande igelkottar
 Icon=hedgewars.png
 Exec=hedgewars
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/cs.lua	Thu Jul 07 07:55:23 2011 -0400
@@ -0,0 +1,176 @@
+locale = {
+   [":("] = ":(",
+   ["!!!"] = "!!!",
+   ["..."] = "...",
+   ["Accuracy Bonus!"] = "Bonus za přesnost!",
+   ["a Hedgewars mini-game"] = "Hedgewars mini-hra", -- Space_Invasion, The_Specialists
+   ["Aiming Practice"] = "Trénink přesnosti", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
+   ["Ammo"] = "Munice",
+   ["Ammo Depleted!"] = "Munice vyčerpána!",
+   ["Ammo Maniac!"] = "Muniční maniak!",
+   ["Available points remaining: "] = "Zbývá bodů:",
+   ["Bat balls at your enemies and|push them into the sea!"] = "Odpal míčky na své nepřátele|a odstrč je do vody!",
+   ["Bat your opponents through the|baskets and out of the map!"] = "Odpal protivníky skrz|koše a pryč z mapy!",
+   ["Bazooka Training"] = "Trénink s bazukou",
+   ["Best laps per team: "] = "Nejlepší kola dle týmů:",
+   ["Best Team Times: "] = "Nejlepší týmový čas:",
+   ["Bloody Rookies"] = "Zatravení zelenáči", -- 01#Boot_Camp, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree
+   ["Boom!"] = "Bum!",
+   ["BOOM!"] = "BUM!",
+   ["Boss defeated!"] = "Velitel poražen!",
+   ["Boss Slayer!"] = "Velitel zabit!",
+   ["CAPTURE THE FLAG"] = "ZAJMI VLAJKU",
+   ["Careless"] = "Neopatrný",
+   ["Clumsy"] = "Nešikovný",
+   ["Codename: Teamwork"] = "Krycí jméno: Týmová práce",
+   ["Complete the track as fast as you can!"] = "Dokonči trasu tak rychle, jak můžeš!",
+   ["Congratulations!"] = "Gratuluji!",
+   ["Congratulations! You've eliminated all targets|within the allowed time frame."] = "Gratuluji! Eliminoval jsi všechny cíle|během stanoveného limitu", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
+   ["Control pillars to score points."] = "Obsaď všechny sloupy, abys dostal body.",
+   ["Cybernetic Empire"] = "Kybernetická říše",
+   ["DAMMIT, ROOKIE!"] = "ZATRACENĚ, ZELENÁČI!",
+   ["DAMMIT, ROOKIE! GET OFF MY HEAD!"] = "ZATRACENĚ, ZELENÁČI! VYPADNI Z MOJI HLAVY!",
+   ["Dangerous Ducklings"] = "Nebezpečná káčátka",
+   ["Deadweight"] = "Mrtvá váha",
+   ["Depleted Kamikaze!"] = "Vyčerpaný sebevrah!",
+   ["Destroy invaders to score points."] = "Znič nájezdníky k získání bodů.",
+   ["Drone Hunter!"] = "Lovec trubců!",
+   ["Drowner"] = "Utopenec",
+   ["Each turn you get 1-3 random weapons"] = "Každý tah dostaneš 1-3 náhodné zbraně",
+   ["Each turn you get one random weapon"] = "Každý tah dostaneš jednu náhodnou zbraň",
+   ["Eliminate all enemies"] = "Znič všechny nepřátele",
+   ["Eliminate all targets before your time runs out.|You have unlimited ammo for this mission."] = "Znič všechny cíle, než ti vyprší čas.|Na tuto misi máš neomezeně munice.", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
+   ["Eliminate Poison before the time runs out"] = "Odstraň Otravu, než vyprší čas.",
+   ["Eliminate the Blue Team"] = "Znič modrý tým",
+   ["Eliminate the enemy specialists."] = "Zabij nepřátelské specialisty",
+   ["- Eliminate Unit 3378 |- Feeble Resistance must survive"] = "- Znič Jednotku 3378 |- Slabý odpor musí přežít",
+   ["Enjoy the swim..."] = "Užij si plavání...",
+   ["[Enter]"] = "[Enter]",
+   ["Fastest lap: "] = "Nejrychlejší kolo: ",
+   ["Feeble Resistance"] = "Slabý odpor",
+   ["Fire"] = "Oheň",
+   ["Flag captured!"] = "Vlajka zabrána!",
+   ["Flag respawned!"] = "Vlajka obnovena!",
+   ["Flag returned!"] = "Vlajka navrácena!",
+   ["Flags, and their home base will be placed where each team ends their first turn."] = "Vlajky a domovské základny budou umístěny tam, kde každý tým skončí svůj první tah.",
+   ["GAME BEGUN!!!"] = "HRA ZAČALA!!!",
+   ["Game Modifiers: "] = "Herní modifikátory: ",
+   ["GAME OVER!"] = "KONEC HRY!",
+   ["Game Started!"] = "Hra začala!",
+   ["Get on over there and take him out!"] = "Běž tamhle a dostaň ho!",
+   ["Goal"] = "Cíl",
+   ["GO! GO! GO!"] = "Běž! Běž! Běž!",
+   ["Good birdy......"] = "Hodný ptáček......",
+   ["Good luck out there!"] = "Hodně štěstí tam venku!",
+   ["GOTCHA!"] = "Mám tě!",
+   ["Hahahaha!"] = "Hahahaha!",
+   ["Haha, now THAT would be something!"] = "Haha, tak TOHLE bude něco!",
+   ["Hapless Hogs"] = "Nešťastný ježek",
+   [" Hapless Hogs left!"] = "Nešťastný ježek odešel!",
+   ["Heavy"] = "Těžký",
+   ["Hedgewars-Basketball"] = "Hedgewars-Basketbal",
+   ["Hedgewars-Knockball"] = "Hedgewars=Vybíjená",
+   ["Heh, it's not that bad."] = "Heh, to není tak špatné.",
+   ["Hit Combo!"] = "Opakovaný zásah!",
+   ["Hmmm..."] = "Hmmm...",
+   ["Hooray!"] = "Hurá!",
+   ["Hunter"] = "Lovec", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
+   ["Instructor"] = "Instruktor", -- 01#Boot_Camp, User_Mission_-_Dangerous_Ducklings
+   ["invaders destroyed"] = "nájezdník zničen",
+   ["It's a good thing SUDDEN DEATH is 99 turns away..."] = "To je dobře, že NÁHLÁ SMRT je 99 tahů vzdálená...",
+   ["Jumping is disabled"] = "Skákání je vypnuto",
+   ["Kamikaze Expert!"] = "Expert na sebevraždy!",
+   ["KILLS"] = "ÚLOVKY",
+   ["[Left Shift]"] = "[Levý shift]",
+   ["Listen up, maggot!!"] = "Poslouchej, bídný červe!!",
+   ["|- Mines Time:"] = "|- Časovač min:", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
+   ["MISSION FAILED"] = "MISE NEÚSPĚŠNÁ", -- User_Mission_-_Dangerous_Ducklings, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
+   ["MISSION SUCCESS"] = "MISE ÚSPĚŠNÁ",
+   ["MISSION SUCCESSFUL"] = "MISE ÚSPĚŠNÁ", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
+   ["Movement: [Up], [Down], [Left], [Right]"] = "Pohyb: [nahoru], [dolu], [vlevo], [vpravo]",
+   ["Multi-shot!"] = "Vícenásobná rána!",
+   ["Nameless Heroes"] = "Bezejmenní hrdinové",
+   ["NEW CLAN RECORD: "] = "NOVÝ KLANOVÝ REKORD: ",
+   ["NEW fastest lap: "] = "NOVÉ nejrychlejší kolo: ",
+   ["NEW RACE RECORD: "] = "NOVÝ TRAŤOVÝ REKORD: ",
+   ["NOT ENOUGH WAYPOINTS"] = "NEDOSTATEK NAVIGAČNÍCH BODŮ",
+   ["Not So Friendly Match"] = "Ne moc přátelský zápas", -- Basketball, Knockball
+   ["Oh no! Just try again!"] = "Ale ne! Prostě to zkus znovu!", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
+   ["Oh no! Time's up! Just try again."] = "Ale ne! Čas vypršel! Zkus to znova!", --Bazooka, Shotgun, SniperRifle
+   ["Operation Diver"] = "Operace potápěč",
+   ["Opposing Team: "] = "Protivníkův tým: ",
+   ["Pathetic Hog #%d"] = "Žalostný ježek #%d",
+   ["Per-Hog Ammo"] = "Individuální munice",
+   ["Place more waypoints using [ENTER]"] = "Umísti více navigačních bodů pomocí klávesy [enter]",
+   ["points"] = "body", -- Control, CTF_Blizzard, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle
+   ["Poison"] = "Otrava",
+   ["Power Remaining"] = "Zbývající energie",
+   ["Press [Precise] to skip intro"] = "Stiskni [přesnost] pro přeskočení",
+   ["Race complexity limit reached."] = "Dosažen limit složitosti závodu.",
+   [" - Return the enemy flag to your base to score | - First team to 3 captures wins | - You may only score when your flag is in your base | - Hogs will drop the flag if killed, or drowned | - Dropped flags may be returned or recaptured | - Hogs respawn when killed"] = " - Dones nepřátelskou vlajku do své základny k získání bodů | - První tým se třemi ukořistěními vítězí | - Můžeš bodovat, pokud je tvá vlajka v základně | - Ježci pustí vlajku, pokud jsou zabiti, nebo utopeni | - Upuštěná vlajka může být navrácena, nebo opět zajmuta | - Ježci jsou po smrti oživeni",
+   ["Round Limit"] = "Limit kol",
+   ["Rounds Complete"] = "Dokončených kol",
+   ["RULES OF THE GAME [Press ESC to view]"] = "PRAVIDLA HRY [Stiskni ESC pro prohlédnutí]",
+   ["s|"] = "s|",
+   ["Save as many hapless hogs as possible!"] = "Zachraň tolik nešťastných ježků, kolik jen můžeš!",
+   ["SCORE"] = "SKÓRE",
+   ["sec"] = "vt.", -- CTF_Blizzard, TrophyRace, Basic_Training_-_Bazooka, Basic_Training_-_Shotgun, Basic_Training_-_Sniper_Rifle, User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork, Capture_the_Flag
+   ["See ya!"] = "Uvidíme se!",
+   ["s"] = "s", -- GaudyRacer, Space_Invasion
+   ["Shield boosted! +30 power"] = "Štít posílen! +30 energie",
+   ["Shield Depleted"] = "Štít vyčerpán",
+   ["Shield is fully recharged!"] = "Štít je plně dobit",
+   ["Shield Master!"] = "Štítový odborník!",
+   ["Shield Miser!"] = "Štítový škrt!",
+   ["Shield OFF:"] = "Štít VYPNUT:",
+   ["Shield ON:"] = "Štít ZAPNUT:",
+   ["Shield Seeker!"] = "Hledač štítů!",
+   ["Shotgun Team"] = "Brokovnicový tým",
+   ["Shotgun Training"] = "Trénink s brokovnicí",
+   ["Shots Left: "] = "Zbývá střel: ", -- GaudyRacer, Tumbler
+   ["Silly"] = "Hloupý",
+   ["Sinky"] = "Propadlý",
+   ["%s is out and Team %d|scored a penalty!| |Score:"] = "%s je venku a tým %d|má penaltu!| |Skóre:", -- Basketball, Knockball
+   ["%s is out and Team %d|scored a point!| |Score:"] = "%s je venku a tým %d|skóruje!| |Skóre:", -- Basketball, Knockball
+   ["Sniper Training"] = "Odstřelovací trénink",
+   ["Sniperz"] = "Snajpři",
+   ["Sponge"] = "Mycí houba",
+   ["Spooky Tree"] = "Strašidelný strom",
+   ["STATUS UPDATE"] = "AKTUALIZACE STAVU", -- GaudyRacer, Space_Invasion
+   ["Switched to "] = "Přepnut na ",
+   ["Team %d: "] = "Tým %d: ",
+   ["Team Scores"] = "Týmové skóre", -- Control, Space_Invasion
+   ["That Sinking Feeling"] = "Potopené pocity",
+   ["That was pointless."] = "To bylo bezúčelné.",
+   ["The enemy is hiding out on yonder ducky!"] = "Nepřítel se skrývá na tamté kachničce!",
+   ["The flag will respawn next round."] = "Vlajka se obnoví příští kolo.",
+   ["The Nameless One"] = "Bezejmenný",
+   ["THE SPECIALISTS"] = "SPECIALISTÉ",
+   ["This rain is really something..."] = "Tenhle déšť je opravdu něco...",
+   ["TIME: "] = "ČAS: ",
+   ["Timed Kamikaze!"] = "Časovaná sebevražda!",
+   ["Time Extended!"] = "Čas prodloužen!",
+   ["Time Left: "] = "Zbývá času: ",
+   ["Toggle Shield"] = "Přepnout štít",
+   ["Toxic Team"] = "Jedovatý tým", -- User_Mission_-_Diver, User_Mission_-_Spooky_Tree, User_Mission_-_Teamwork
+   ["TRACK COMPLETED"] = "TRASA KOMPLETNÍ",
+   ["Track Time: "] = "Čas na trati: ",
+   ["TrophyRace"] = "Závod o trofej",
+   ["T_T"] = "T_T",
+   ["Turn Time"] = "Čas kola",
+   ["Unit 3378"] = "Jednotka 3378",
+   ["Unlimited Attacks"] = "Neomezeně útoků",
+   ["User Challenge"] = "Výzva",
+   ["Use your rope to get from start to finish as fast as you can!"] = "Použij lano a dostaň se ze startu do cíle, jak nejrychleji umíš!",
+   ["v.06"] = "v.06",
+   ["Victory for the "] = "Vítězství pro ", -- CTF_Blizzard, Capture_the_Flag
+   ["Waypoint placed."] = "Navigační bod umístěn.",
+   ["Weapons Reset"] = "Zbraně obnoveny",
+   ["WINNING TIME: "] = "VÍTĚZNÝ ČAS: ",
+   ["You'd almost swear the water was rising!"] = "Přísahal bys, že voda stoupá!",
+   ["You have SCORED!!"] = "SKÓROVAL jsi!!",
+   ["You saved"] = "Uložil jsi",
+   ["You've failed. Try again."] = "Zklamal jsi. Zkus to znovu.",
+   ["You've reached the goal!| |Time: "] = "Dosáhl jsi cíle!| |Čas: ",
+   ["'Zooka Team"] = "Bazukáři",
+  }
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/cs.txt	Thu Jul 07 12:34:07 2011 +0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/cs.txt	Thu Jul 07 07:55:23 2011 -0400
@@ -1,46 +1,57 @@
 ; Czech locale
 
 00:00=Granát
-00:01=Tříštivý Granát
+00:01=Tříštivý granát
 00:02=Bazuka
-00:03=UFO
+00:03=Naváděná včela
 00:04=Brokovnice
 00:05=Sbíječka
 00:06=Přeskočit
 00:07=Lano
 00:08=Mina
-00:09=DEagle
+00:09=Pistole Desert Eagle
 00:10=Dynamit
 00:11=Basebalová pálka
-00:12=Shoryuken
-00:13=sec
+00:12=Ohnivý úder
+00:13=vt.
 00:14=Padák
-00:15=Nálet
-00:16=Minový nálet
-00:17=Blow Torch
+00:15=Vzdušný útok
+00:16=Minový útok
+00:17=Svářečka
 00:18=Výstavba
 00:19=Teleportace
-00:20=Vyměnit Ježka
-00:21=Mortar
+00:20=Vyměnit ježka
+00:21=Minomet
 00:22=Švihnutí bičem
-00:23=Kamikaze
+00:23=Kamikadze
 00:24=Dort
 00:25=Omámení
 00:26=Bomba z vodního melounu
 00:27=Ďábelský ruční granát
 00:28=Vrtáková raketa
-00:29=Ballgun
+00:29=Kuličkomet
 00:30=Napalm
 00:31=RC Letadlo
-00:32=Low Gravity
-00:33=Extra Damage
-00:34=Invulnerable
-00:35=Extra Time
-00:36=Laser Sight
-00:37=Vampirism
-00:38=Sniper Rifle
-00:39=Flying Saucer
-00:40=Molotov Cocktail
+00:32=Nízká gravitace
+00:33=Extra zranění
+00:34=Nesmrtelnost
+00:35=Extra čas
+00:36=Laserové zaměřování
+00:37=Vampyrismus
+00:38=Odsřelovačská puška
+00:39=Létající talíř
+00:40=Molotov koktejl
+00:41=Ptáček
+00:42=Přenosný vytvářeč portálů
+00:43=Pianový útok
+00:44=Olomoucké tvarůžky
+00:45=Sinová puška (beta)
+00:46=Plamenomet
+00:47=Přísavná mina
+00:48=Kladivo
+00:49=Oživovač
+00:50=Vrtákový útok
+00:51=Hrouda bláta
 
 01:00=Do boje!
 01:01=Kolo nerozhodně
@@ -49,22 +60,453 @@
 01:04=Pauza
 01:05=Opravdu ukončit (Y/Esc)?
 01:06=Náhlá smrt!
-01:07=%1 Remaining
-01:08=Fuel
+01:07=%1 zbývá
+01:08=Palivo
+01:09=Synchronizuji...
+01:10=Použití tohoto nástroje neukončí tvůj tah!
+01:11=Tato zbraň nebo nástroj není dosud povolena!
+01:12=Poslední kolo před Náhlou smrtí!
+01:13=%1 kol do Náhlé smrti!
+01:14=Připrav se, %1!
 
 ; Event messages
 ; Hog (%1) died
-02:00=%1 has kicked the bucket!
-02:00=%1 has seen the light!
-02:00=%1 never saw that comming!
+02:00=%1 natáhl bačkory!
+02:00=%1 viděl světlo na konci tunelu!
+02:00=%1 to neviděl přicházet!
+02:00=%1 mává na rozloučenou!
+02:00=%1 odešel na lepší místo!
+02:00=%1 potkal svého tvůrce!
+02:00=%1 už nemůže čekat!
+02:00=%1 splnil svou povinnost!
+02:00=%1 provedl obrovskou oběť!
+02:00=%1 je na smrtelné posteli!
+02:00=%1 opadal jak listí ze stromů!
+02:00=%1 přišel o svůj čas!
+02:00=%1 říká mír s vámi!
+02:00=%1 nebude nikdy zapomenut!
+02:00=%1 má aneurisma!
+02:00=%1 po sobě zanechal ženu a děti
+02:00=%1 si naposledy vystřelil z bazuky
+02:00=%1 odhodil svůj poslední granát
+02:00=%1 dopekl svůj poslední dort
+02:00=%1 se naposledy zhoupl na laně
+02:00=%1 zavolal svou poslední leteckou podporu
+02:00=%1 si naposledy pohladil brokovnici
+02:00=%1 hodil poslední meloun
+02:00=%1 naposledy vytáhl svou pistoli
+02:00=%1 schytal příliš mnoho ran
+02:00=%1 by opravdu využil bednu se zdravím
+02:00=%1 odešel hrát lepší hru
+02:00=%1 vztekle opustil život
+02:00=%1 zklamal
+02:00=Ubohý %1...
+02:00=%1 preferuje wormux
+02:00=%1 blokoval rány svou tváří
+02:00=%1 je hrdina mezi li...ehm...ježky
+02:00=%1 našel své místo ve Valhalle
+02:00=%1 opustil budovu
+02:00=%1 zvolil stejnou cestu jako dinosauři
+02:00=%1 dovedl ježky o krok blíže k vymření
+02:00=%1 přinesl slzu do mého oka
+02:00=%1 je ex-ježek
+02:00=%1 hnojí kytičky
+02:00=%1 přestal existovat
+02:00=Řekněte sbohem %1
+02:00=Pro %1 již není naděje
+02:00=%1 stojí za poslední oponou
+02:00=Pokud můžeš, zapal si, %1
+02:00=%1 trpí masivní spontánní poruchou existence
+02:00=%1 odešel
+02:00=%1 je tuhý
+02:00=%1 už není
+02:00=%1 vypršel
+02:00=Odpočívej v pokoji, %1
+02:00=%1 se přidal k zástupům neviditelných
+02:00=Sbohem %1, sotva jsme tě poznali!
+02:00=%1 je náchylný k zastřelení
+02:00=%1 by využil život navíc
+02:00=Je v domě doktor?
+
 ; Hog (%1) drowned
-02:01=%1 plays submarine!
-02:01=%1 mimics the Titanic!
-02:01=%1 swims like a stone!
-; Match starts
-02:02=Let's fight!
-02:02=Armed and ready!
+02:01=%1 si hraje na ponorku!
+02:01=%1 napodobuje Titanik!
+02:01=%1 plave jako kámen!
+02:01=%1 se vznáší jako cihla!
+02:01=%1 našel konec v hlubinách
+02:01=Glo glo glo glo
+02:01=%1 žbluňkl
+02:01=%1 si zapomněl rukávky
+02:01=%1 si měl nejprve zaplatit plavecký kurz
+02:01=%1 zapomněl doma surf
+02:01=%1 je umytý
+02:01=%1 je rozmočený ježek
+02:01=%1 si zapomněl přinést záchrannou vestu
+02:01=%1 udělal žbluňky žbluňk
+02:01=%1 spí dnes s rybami
+02:01=%1 si myslí, že podvodní fyzika je v této hře na nic
+02:01=%1 vypadá žíznivě
+02:01=Moře si vzalo %1
+02:01=%1 je ztracen v moři
+02:01=%1 si měl přinést podvodní výstroj
+02:01=%1 má pohřeb do moře
+02:01=%1 má pocit, jako by se potápěl
+02:01=%1 trénuje znak
+02:01=%1 jde hledat Titanik
+02:01=%1 není Ježíš
+02:01=%1 hledá Nema
+02:01=%1 objevil prasklinu
+02:01=Budeš se divit, kolik je tam dole ježků!
+02:01=%1 zvedl o kousek hladinu oceánů
+02:01=%1 nebude v námořnictvu
+02:01=%1 zkouší své ztělesnění mrtvé ryby
+02:01=Alespoň tě nespláchli do záchoda, %1
+02:01=Sonic neuměl plavat a ani ty ne, %1
+02:01=%1 chce hrát delfína Ecca
+02:01=%1 odešel navštívit akvárium
+02:01=%1 našel ztracené město Atlantidu
+02:01=%1 míří na hlavní roli v Bioshocku 3
+02:01=Na tvém stylu čubička by ještě chtělo zapracovat, %1
+02:01=%1 si neměl vozit vodní lyže
+02:01=%1 nemá rád vodní sporty
+02:01=%1 navždy vypouští bubliny
+02:01=%1 nemá raft
+02:01=%1 si myslí, že slaná voda je dobrá na pleť
+02:01=%1 má v ranách slanou vodu
+02:01=%1 šel po prkně
+02:01=%1 si dává koupel
+02:01=%1 je moc moc moc mokrý
+02:01=%1 si namočil bodliny
+02:01=%1 našel truhlu Mrtvého muže
+
+; Round starts
+02:02=Do boje!
+02:02=Nabito a odjištěno!
+02:02=Připrav se na rachot!
+02:02=Jdeme na to!
+02:02=Ať párty začne
+02:02=Poslední stojící ježek vyhrává
+02:02=Jdeme!
+02:02=Válíme!
+02:02=Improvizace!
+02:02=Na začátku...
+02:02=Tohle je začátek něčeho většího
+02:02=Vítej v Hedgewars
+02:02=Vítej v první linii
+02:02=Rozdrť své nepřátele!
+02:02=Nechť vyhraje ten lepší ježek
+02:02=Vítězství nebo smrt
+02:02=Kořist patří vítězům
+02:02=Pro prohru zde není místo
+02:02=Křič blázne! Vypusť válečné ježky!
+02:02=Hedgewars vám přináší Hedgewars.org
+02:02=Hodně štěstí, dobrou zábavu
+02:02=Buď rád, že proti tobě nehraje Tiyuri
+02:02=Buď rád, že proti tobě nehraje unC0Rr
+02:02=Buď rád, že proti tobě nehraje Nemo
+02:02=Buď rád, že proti tobě nehraje Smaxx
+02:02=Buď rád, že proti tobě nehraje Jessor
+02:02=Vezmi si vše!
+02:02=Poražený bude dělat úklid!
+02:02=Nechť bitva tisíciletí započne
+02:02=Nechť bitva století započne
+02:02=Nechť bitva desetiletí započne
+02:02=Nechť bitva roku započne
+02:02=Nechť bitva měsíce započne
+02:02=Nechť bitva týdne započne
+02:02=Nechť bitva dne započne
+02:02=Nechť bitva hodiny započne
+02:02=Snaž se, jak umíš!
+02:02=Rozdrť své nepřátele!
+02:02=Hodně štěstí
+02:02=Bav se
+02:02=Bojuj dobře
+02:02=Bojuj špinavě
+02:02=Vyhraj se ctí
+02:02=Nevzdávej to
+02:02=Nikdy se nevzdávej
+02:02=Znič je!
+02:02=Nechť zabíjení započne!
+02:02=Doufám, že jsi připraven na zápas!
+02:02=Běž běž běž!
+02:02=Ježci, kupředu!
+02:02=Nandej jim co proto!
+02:02=Neměj strach!
+02:02=Buď statečný a dobývej
+
+; Round ends (win; unused atm)
+02:03=...
+
+; Round ends (draw; unused atm)
+02:04=...
+
+; New health crate
+02:05=Přichází pomoc!
+02:05=Zdravotník!
+02:05=První pomoc z nebes!
+02:05=Zdravotní balíček pro tebe
+02:05=Dobré zdraví... v podobě krabice!
+02:05=Doktor volá
+02:05=Čerstvé náplasti!
+02:05=Po tomhle se ti udělá lépe
+02:05=Flakónek zdraví! Hups, jiná hra
+02:05=Vem si mne!
+02:05=Zvedni to
+02:05=Zdravá svačinka
+02:05=Lék na bolest
+02:05=Správné dávkování: tolik, kolik jen najdeš!
+02:05=Urgentní dodávka
+02:05=Zásoby!
+
+; New ammo crate
+02:06=Víc zbraní!
+02:06=Posily!
+02:06=Nabít a odjistit!
+02:06=Jsem zvědavý, jaká zbraň je uvnitř?
+02:06=Zásoby!
+02:06=Co může být uvnitř?
+02:06=Vánoce přišli dřív v Hedgewars
+02:06=Dárek!
+02:06=Speciální donáška!
+02:06=Bylo to peklo, dostat tohle přes celnici
+02:06=Ničící hračky z nebe
+02:06=Varování! Nebezpečný obsah
+02:06=Zvedni to, nebo vyhoď do vzduchu! Volba je na tobě
+02:06=Dárečky!
+02:06=Mmmmm munice
+02:06=Krabice ničivé síly
+02:06=Letecká pošta!
+02:06=Cokoliv je uvnitř té krabice, není to pizza
+02:06=Vem to!
+02:06=Je tu schazování zbraní
+02:06=Nenech nepřítele to vzít!
+02:06=Lesklé nové hračky!
+02:06=Záhadná krabice!
+
+; New utility crate
+02:07=Čas na nářadí!
+02:07=Tohle by se mohlo hodit...
+02:07=Nářadí!
+02:07=Využij tuhle bednu
+02:07=Pozor tam dole
+02:07=Víc nástrojů!
+02:07=Nástroje pro všechny!
+02:07=Tohle bude dobré!
+02:07=Využij to s rozumem
+02:07=Ou, tahle bedna je těžká
+02:07=Možná bys mohl potřebovat tohle
+
+; Hog (%1) skips his turn
+02:08=%1 je nudný...
+02:08=%1 se nemusel obtěžovat
+02:08=%1 je líný ježek
+02:08=%1 je bez nápadu
+02:08=%1 to vzdal
+02:08=Kdo zaváhá má smůlu, %1
+02:08=%1 nestydatě přeskakuje
+02:08=%1 je opravdu líný
+02:08=%1 potřebuje trochu motivovat
+02:08=%1 je pacifista
+02:08=%1 potřebuje oddych
+02:08=%1 odpočívá
+02:08=%1 potřebuje vychladnout
+02:08=%1 nemá víru ve své schopnosti
+02:08=%1 se rozhodl nic nedělat
+02:08=%1 nechává nepřátele zničit se navzájem
+02:08=%1 by byl na párty neschopný
+02:08=%1 se schovává
+02:08=%1 se rozhodl nevyužít tuto příležitost
+02:08=%1 se rozhodl, že nejlepší věc, kterou může udělat je... nic
+02:08=%1 je slaboch
+02:08=Kvo kvo kvo, %1 je slepice
+02:08=%1 vypadá jako strašpytel
+02:08=%1 je zbabělec!
+02:08=%1 čeká na náhlou smrt
+02:08=%1 není bojovný typ
+02:08=%1 pátrá po smyslu života
+02:08=%1 stejně nikdy dobře nestřílel
+02:08=%1 se v prvé řadě nechtěl dostat do armády
+02:08=Přestaň plýtvat našim časem, %1
+02:08=Zklamal jsi mne, %1
+02:08=No tak, umíš víc %1
+02:08=%1 nemá vůli
+02:08=%1 má evidentně něco lepšího na práci
+02:08=%1 je slušně vystrašený
+02:08=%1 usnul
+
+; Hog (%1) hurts himself only
+02:09=%1 by měl trénovat míření!
+02:09=%1 se asi nenávidí
+02:09=%1 je na špatné straně!
+02:09=%1 vypadá jako emo
+02:09=%1 držel svou zbraň obráceně
+02:09=%1 je trochu sadista
+02:09=%1 je masochista
+02:09=%1 nemá pud sebezáchovy
+02:09=%1 to zkonil
+02:09=%1 to pokazil
+02:09=To byla špatná rána, %1
+02:09=%1 je s nebezpečnými zbraněmi trochu nezodpovědný
+02:09=%1 by měl zvážit, zda nezměnit povolání
+02:09=Nejhorší. Střela. V historii!
+02:09=Ne ne ne %1, máš střílet na NEPŘÍTELE!
+02:09=%1 by měl ničit jen nepřátele
+02:09=%1 udělal krůček k sebevraždě
+02:09=%1 pomáhá nepříteli
+02:09=To bylo hloupé %1
+02:09=%1 žije heslem "Bez bolesti to nejde"
+02:09=%1 je zmatený
+02:09=%1 se ve svém pomatení poranil
+02:09=%1 se ztrapnil
+02:09=%1 je nešika!
+02:09=%1 je nemotorný
+02:09=%1 ukázal nepříteli, čeho je schopen
+02:09=%1 nemůže být pořád perfektní
+02:09=Neboj %1, nikdo není dokonalý
+02:09=%1 to neudělal záměrně
+02:09=Já to nikomu neřeknu, %1
+02:09=Jak trapné!
+02:09=Jsem si jistý, že to nikdo neviděl %1
+02:09=%1 by si měl přečíst polní příručku
+02:09=%1 měl určitě porouchanou zbraň
+
 ; Hog shot an home run (using the bat and another hog)
 02:10=Home Run!
-02:10=A bird, a plane, ...
-02:10=That one is out!
+02:10=Je to pták, je to letadlo, ...
+02:10=Tenhle je pryč!
+
+; Hog (%1) has to leave (team is gone)
+02:11=%1 musí jít spát!
+02:11=%1 je příliš zaneprázdněn na hraní
+02:11=Transportuj ho nahoru, Scotty!
+02:11=%1 musel jít
+
+; Weapon Categories
+03:00=Časovaný granát
+03:01=Časovaný granát
+03:02=Balistická zbraň
+03:03=Naváděná zbraň
+03:04=Puška (víc ran)
+03:05=Kopací nástroj
+03:06=Akce
+03:07=Transportní nástroj
+03:08=Bomba reagující na blízkost
+03:09=Puška (více ran)
+03:10=BUM!
+03:11=Bonk!
+03:12=Bojové umění
+03:13=NEPOUŽITO
+03:14=Transportní nástroj
+03:15=Letecký útok
+03:16=Letecký útok
+03:17=Kopací nástroj
+03:18=Nástroj
+03:19=Transportní nástroj
+03:20=Akce
+03:21=Balistická zbraň
+03:22=Říkej mne Indiano!
+03:23=(Opravdu) Bojové umění
+03:24=Koláč NENÍ lež!
+03:25=Převlek
+03:26=Šťavnatý granát
+03:27=Vznětlivý granát
+03:28=Balistická zbraň
+03:29=Balistická zbraň
+03:30=Letecký útok
+03:31=Dálkově odpalovaná bomba
+03:32=Dočasný efekt
+03:33=Dočasný efekt
+03:34=Dočasný efekt
+03:35=Dočasný efekt
+03:36=Dočasný efekt
+03:37=Dočasný efekt
+03:38=Puška (více ran)
+03:39=Transportní nástroj
+03:40=Zápalný granát
+03:41=Velký fanda Vřískotu
+03:42=Zde píši poznámku...
+; the misspelled "Beethoven" is intentional (-> to beat) - cannot be translated (poor me)
+03:43=Osudová symfonie
+03:44=Spotřebovat do 1923
+03:45=Síla vědy
+03:46=Horké horké horké!
+03:47=Strč je na užitečné místo!
+03:48=Čas na kladivo!
+03:49=Dělá to, co myslíš
+03:50=Krtkův fanda
+
+; Weapon Descriptions (use | as line breaks)
+04:00=Zaútoč na nepřítele pomocí obyčejného granátu.|Exploduje jakmile časovač dojde k nule.|1-5: Nastavuje časovač|Útok: Drž pro hození větší silou
+04:01=Zaútoč na nepřítele pomocí tříštivého granátu.|Jakmile dojde časovač k nule, roztříští se do|několika střepin.|1-5: Nastavuje časovač|Útok: Drž pro hození větší silou
+04:02=Zaútoč na nepřítele pomocí balistického projektilu,|který může být ovlivněn větrem.|Útok: Drž pro vystřelení větší silou
+04:03=Vypusť explozivní včelu, která se zaměří na zvolený|cíl. Nestřílej plnou silou, abys vylepšil přesnost.|Kurzor: Zvol cíl|Útok: Drž pro vystřelení větší silou
+04:04=Zaútoč na nepřítele pomocí brokovnice s dvěma ranami.|Díky jejímu rozptylu nepotřebuješ přímý zásah, abys|zranil protivníka.|Útok: Výstřel (vícekrát)
+04:05=Zakopej se! Použij sbíječku k vykopání díry|pod zem a k dosaženích jiných míst.|Útok: Začni nebo přestaň kopat
+04:06=Znuděn? Nechce se ti útočit? Šetříš municí?|Žádný problém! Prostě přeskoč tah, zbabělče!|Útok: Přeskoč tah bez boje
+04:07=Překonej velké vzdálenosti pomocí přesně načasovaných|střel lanem. Využij setrvačnosti k postrčení ostatních|ježků nebo na ně pouštěj granáty a podobné zbraně.|Útok: Vystřel nebo pusť lano|Dlouhý skok: Pusť granát nebo podobnou zbraň
+04:08=Udrž si nepřátele od těla položením miny v úzkých průlezech|nebo třeba přimo pod jejich nohy. Ujisti se, že máš kam utéct,|ať ji neaktivuješ sám!|Útok: Polož minu k nohám
+04:09=Nejsi si jistý mířením? Použij Desert Eagle|a využij jeho čtyř střel.|Útok: Výstřel (vícekrát)
+04:10=Hrubá sílá je vždycky možnost. Polož tuto klasickou|výbušninu k nepříteli a utíkej do bezpečí.|Útok: Polož dynamit k nohám
+04:11=Zbav se nepřátelských ježků tak, že je odpálíš na jinou|stranu mapy, nebo třeba do vody. Nebo co takhle odpálení|nějakých min ke svým přátelům?|Útok: Odpal všechno před sebou
+04:12=Dostaň se blízko a ukaž sílu těchto téměř smrtelných|bojových umění.|Útok: Proveď Ohnivý úder
+04:13=NEPOUŽITO
+04:14=Bojíš se výšek? Raději si vezmi padák. Rozvine se,|jakmile padáš příliš dlouho a ochrání tvého ježka|před zraněním z pádu.|Útok: Otevři padák|Dlouhý skok: Pusť granát nebo podobnou zbraň
+04:15=Zavolej si letadlo a nech ho provést bombový nálet|na nepřátele.|Vlevo/Vpravo: Vyber směr útoku|Kursor: Vyber cílové místo
+04:16=Zavolej letadlo a nech ho shodit pár min|do cílové oblasti.|Vlevo/Vpravo: Vyber směr útoku|Kursor: Vyber cílové místo
+04:17=Potřebuješ krytí? Vezmi svářečku, vytvoř si tunel|a krytí je na světě.|Útok: Začni nebo přestaň kopat
+04:18=Potřebuješ další ochranu nebo přejít skrz neprůchodnou|oblast? Umísti pár traverz, jak potřebuješ.|Vlevo/Vpravo: Vyber traverzu|Kursor: Umísti traverzu na platné místo
+04:19=Použita v pravé situaci dokáže být teleportace silnější|než jakákoliv zbraň. Umožní ti zachránit ježka z nebezpečné|situace během vteřiny.|Kursor: Vyber cílové místo
+04:20=Umožní ti odehrát tah s jiným ježkem.|Útok: Aktivuj výměnu ježků
+04:21=Vystřel granátu podobný projektil, který po dopadu|uvolní ještě několik střepin.|Útok: Vystřel plnou silou
+04:22=Nejen pro Indianu Jonese! Bič je zbraň použitelná|v každé situaci. Především, když chceš někoho shodit|z útesu.|Útok: Udeř vše před sebou
+04:23=Pokud nemáš co ztratit, mohlo by se ti tohle hodit.|Obětuj svého ježka a vypusť ho zranit vše, co mu bude|stát v cestě. Jeho život bude ukončen krásným výbuchem.|Útok: Vypusť smrtelný a devastující útok
+04:24=Veselé narozeniny! Vypusť tento dort a nech ho dojít|hned vedle svých nepřátel a začni opravdu výbušnou párty.|Dort dokáže překonat téměř veškerý terén, ale může tak|vybuchnout dříve.|Útok: Odešli dort nebo ho zastav a nech vybouchnout
+04:25=Použij tento převlek, abys nalákal nepřítele ke skoku|za tebou (a do nějaké mezery nebo propasti).|Útok: Použij převlek a zkus navábit jiného ježka
+04:26=Hoď tento šťavnatý meloun na své nepřátele. Jakmile časovač|sepne, rozdělí se na několik výbušných kousků.|1-5: Nastav časovač melounu|Útok: Drž pro hození větší silou
+04:27=Nechť ohně pekelné stráví tvé odpůrce díky této|pekelné trhavině. Nedostaň se moc blízko k explozi,|jelikož menší oheň může vydržet déle.|Útok: Drž pro hození větší silou
+04:28=Krátce po vypuštění této rakety začne vrtat|skrz pevný terén a exploduje, jakmile ji|sepne časovač, nebo po vynoření na povrch.|Útok: Drž pro hození větší silou
+04:29=Tohle není nic pro malé děti! Kuličkomet vystřelí spoustu|malých barevných kuliček naplněných výbušninou.|Útok: Vystřel plnou silou|Nahoru/Dolu: Pokračuj v míření
+04:30=Zavolej si leteckou podporu a nech ji vypustit napalm.|Se správným mířením dokáže tenhle útok vymazat obrovské|území včetně nešťastných ježků, kteří tam stojí.|Vlevo/Vpravo: Vyber směr útoku|Kursor: Vyber cílové místo
+04:31=Dálkově ovládané letadýlko je ideální zbraň na sbírání beden,|nebo útočení na vzdálené ježky. Buď ho naveď mezi nepřátele,|nebo nejprve shoď několik bomb.|Útok: Vypusť letadlo nebo shoď bombu|Dlouhý skok: Nech valkýru vyjet do boje|Vlevo/Vpravo: Řiď letadlo
+04:32=Nízká gravitace je mnohem efektivnější než jakákoliv|dieta! Skákej výš a do větších vzdáleností, nebo nech|nepřátele doletět ještě o kus dál.|Útok: Aktivace
+04:33=Občas jen potřebuješ tuhle pomůcku ke zvýšení|poškození, které způsobíš.|Útok: Aktivace
+04:34=Jsem nedotknutelný!|Útok: Aktivace
+04:35=Občas ten čas strašně letí. Vezmi si nějaké vteřiny|navíc na dokončení útoku.|Útok: Aktivace
+04:36=Ano, občas jen nemíříš tak dobře. Využij pomoc|moderní technologie.|Útok: Aktivace
+04:37=Neboj se denního světla. Tohle bude trvat jen jeden tah, ale|umožní ti to uzdravit se poškozením, které způsobíš ostatním.|Útok: Aktivace
+04:38=Odstřelovací puška může být nejničivější zbraní|ve tvém arzenálu, ale na malé vzdálenosti je|značně neefektivní. Poškození, které způsobí|je zvyšuje se vzdáleností od cíle.|Útok: Výstřel (dvakrát)
+04:39=Odleť do jiných částí mapy pomocí létajícího talíře.|Tento těžce ovladatelný nástroj ti umožní dostat se|téměř na jakékoliv místo na bojišti.|Útok: Aktivace|Nahoru/Vlevo/Vpravo: Zažehni trysku v daném směru|Dlouhý skok: Pusť granát nebo podobnou zbraň
+04:40=Zapal nějakou zem pomocí této lahve naplněné|(už za chvíli) hořící kapalinou.|Útok: Drž pro hození větší silou
+; TODO - not very good translation of Birdy (the evidence of nature)
+04:41=Známka přírody dokáže být ještě mocnější než létající talíř.|Ptáček může nést tvého ježka a shazovat vejce na nepřátele!|Útok: Aktivace a shazování vajec|Nahoru/Vlevo/Vpravo: Mávnutí křídly v daném směru
+04:42=Toto zařízení je schopno v okamžiku přemístit|tebe, tvé nepřátele, nebo tvoji palebnou sílu|mezi dvěma body v krajině. Využij to rozumně|a tvé tažení bude... VELKÝ ÚSPĚCH!|Útok: Vystřel portál|Výměna: Změň barvu portálu
+04:43=Udělej ze svého prvního hudebního vystoupení explozivně|úspěšný koncert! Shoď piano z nebes, ale pozor...|někdo na něj musí hrát a to tě může stát život!|Kursor: Vyber cílové místo|F1-F9: Hraj na piano
+04:44=Tohle není jen tak ledajaký sýr, to je biologická zbraň!|Najednou nenapáchá příliš škod, ale jakmile časovač dojde|k nule zapáchá tak silně, že otráví každého, kdo si jen|přičichne!|1-5: Nastav časovač|Útok: Drž pro hození větší silou
+04:45=Všechny ty hodiny fyziky se konečně vyplatí.|Vypusť ničivou sinovou vlnu na své protivníky.|Dej pozor, tahle zbraň docela kope.|(Tato zbraň není dokončena)|Útok: Výstřel
+04:46=Pokryj své protivníky prskajícím tekutým ohněm.|Zahřeje u srdce!|Útok: Aktivace|Nahoru/Dolu: Pokračuj v míření|Vlevo/Vpravo: Změň sílu plivání
+04:47=Zdvojnásob zábavu pomocí dvou ostnatých, zákeřných, lepkavých|min. Vytvoř řetězovou reakci nebo se braň (nebo oboje!)|Útok: Drž pro hození větší silou (dvakrát)
+04:48=Proč by se měli týrat jen krtci? Mlácení ježků může|být stejná zábava! Jedna dobrá rána tímhle kladivem|uštědří poškození za jednu třetinu ježkova zdraví a|zarazí ho pod zem.|Útok: Aktivace
+04:49=Vzkřis své přátele! Ale měj se na pozoru, protože|tohle vzkřísí i tvé protivníky.|Útok: Drž stisknuto pro pomalé oživování|Nahoru: Zrychlí oživování
+
+; Game goal strings
+05:00=Herní módy
+05:01=Platí následující pravidla
+05:02=Pevnosti: Braň svou pevnost; znič nepřátele!
+05:03=Nízká gravitace: Koukej, kam šlapeš
+05:04=Nesmrtelnost: Ježci jsou (skoro) nesmrtelní
+05:05=Vampyrismus: Ježci budou oživeni poškozením, které způsobí
+05:06=Karma: Ježci trpí stejně jako jejich oběť
+05:07=Chraň krále: Nenech svého krále zemřít.|Umísti krále: Umísti chráněný bod pro svého krále
+05:08=Umísti ježky: Umísti ježky před začátkem hry
+05:09=Dělostřelectvo: Ježci nemohou změnit polohu chůzí
+05:10=Nezničitelný terén: Většina zbraní neničí terén
+05:11=Sdílená munice: Všechny týmy stejné barvy sdílí munici
+05:12=Časovač min: Miny vybuchnou za %1 vt.
+05:13=Časovač min: Miny vybuchnou okamžitě
+05:14=Časovač min: Miny vybuchnou za 0 - 5 vteřin
+05:15=Změna poškození: Všechny zbraně způsobují %1% poškození
+05:16=Zdraví všech ježků je obnoveno na konci každého tahu
+05:17=Počítačem ovládaní ježci jsou oživeni po smrti
+05:18=Neomezeně útoků
+05:19=Zbraně jsou obnoveny na konci tahu
+05:20=Zbraně nejsou sdíleny mezi ježky
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_cs.ts	Thu Jul 07 12:34:07 2011 +0400
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_cs.ts	Thu Jul 07 07:55:23 2011 -0400
@@ -5,25 +5,25 @@
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
     <source>new</source>
-    <translation type="unfinished">nový</translation>
+    <translation>nový</translation>
   </message>
   <message>
     <source>copy of</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>kopie</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>FreqSpinBox</name>
   <message>
     <source>Never</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nikdy</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>Every %1 turn</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>Každý %1 tah</numerusform>
+      <numerusform>Každé %1 tahy</numerusform>
+      <numerusform>Každých %1 tahů</numerusform>
     </translation>
   </message>
 </context>
@@ -31,7 +31,7 @@
   <name>GameCFGWidget</name>
   <message>
     <source>Edit weapons</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Editovat zbraně</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error</source>
@@ -43,30 +43,30 @@
   </message>
   <message>
     <source>Edit schemes</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Editovat schémata</translation>
   </message>
   <message>
     <source>When this option is enabled selecting a game scheme will auto-select a weapon</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pokud je tato volba aktivována, výběr herního schématu vybere automaticky i zbraňové schéma</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>HWChatWidget</name>
   <message>
     <source>%1 *** %2 has been removed from your ignore list</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1 *** %2 byl odstraněn ze seznamu ignorovaných</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 *** %2 has been added to your ignore list</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1 *** %2 byl přidán na seznam ignorovaných</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 *** %2 has been removed from your friends list</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1 *** %2 byl odstraněn ze seznamu přátel</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 *** %2 has been added to your friends list</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1 *** %2 byl přidán na seznam přátel</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -97,17 +97,17 @@
   </message>
   <message>
     <source>DefaultTeam</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>VýchozíTeam</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars Demo File</source>
     <comment>File Types</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hedgewars Demo Soubor</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars Save File</source>
     <comment>File Types</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hedgewars Save Soubor</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -133,67 +133,67 @@
   </message>
   <message>
     <source>Filter</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Filtr</translation>
   </message>
   <message>
     <source>All</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vše</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Small</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Malá</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Medium</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Střední</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Large</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Velká</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cavern</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jeskyně</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wacky</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Šílená</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Type</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Typ</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Small tunnels</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Malé tunely</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Medium tunnels</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Střední tunely</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Large tunnels</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Velké tunely</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Small floating islands</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Malé plovoucí ostrovy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Medium floating islands</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Střední plovoucí ostrovy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Large floating islands</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Velké plovoucí ostrovy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Seed</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Semínko</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Set</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Sada</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -219,11 +219,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Connection refused</source>
-    <translation>Spojení odmítnuto.</translation>
+    <translation>Spojení odmítnuto</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Room destroyed</source>
-    <translation>Místnost zničena.</translation>
+    <translation>Místnost zničena</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Quit reason: </source>
@@ -231,34 +231,37 @@
   </message>
   <message>
     <source>You got kicked</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Byl jsi vykopnut</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Password</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Heslo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 *** %2 has joined the room</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1 *** %2 se připojil do místnosti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 *** %2 has joined</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1 *** %2 se připojil</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 *** %2 has left (%3)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1 *** %2 odešel (%3)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 *** %2 has left</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1 *** %2 odešel</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Your nickname %1 is
 registered on Hedgewars.org
 Please provide your password below
 or pick another nickname in game config:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tvoje přezdívka %1 je
+registrovaná na Hedgewars.org
+Prosím, zadej své heslo
+nebo si v konfiguraci vyber jinou přezdívku:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -272,69 +275,69 @@
   <name>PageAdmin</name>
   <message>
     <source>Clear Accounts Cache</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vyčistit mezipaměť účtů</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch data</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Načíst data</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Server message for latest version:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zpráva serveru pro nejnovějši verzi:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Server message for previous versions:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zpráva serveru pro předchozí verzi:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Latest version protocol number:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Číslo protokolu nejnovější verze:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>MOTD preview:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Motto dne:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Set data</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nastavit data</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageConnecting</name>
   <message>
     <source>Connecting...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Připojuji...</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageDrawMap</name>
   <message>
     <source>Undo</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zpět</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Clear</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vymazat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Load</source>
-    <translation type="unfinished">Nahrát</translation>
+    <translation>Nahrát</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Save</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Uložit</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Load drawn map</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nahrát nakreslenou mapu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Drawn Maps (*.hwmap);;All files (*.*)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nakreslené mapy (*.hwmap);;Všechny soubory (*.*)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Save drawn map</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Uložit nakreslenou mapu</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -356,66 +359,66 @@
   </message>
   <message>
     <source>Details</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Detaily</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Health graph</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Graf zdraví</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Ranking</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hodnocení</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Cenu za nejlepší zásah vyhrál &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; s &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; body.</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>The best killer is &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills in a turn.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>Nejlepší zabiják je &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; s &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; úlovkem za tah.</numerusform>
+      <numerusform>Nejlepší zabiják je &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; se &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; úlovky za tah.</numerusform>
+      <numerusform>Nejlepší zabiják je &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; s &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; úlovky za tah.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; hedgehog(s) were killed during this round.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>Celkem &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ježek byl zabit toto kolo.</numerusform>
+      <numerusform>Celkem &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ježci byli zabiti toto kolo.</numerusform>
+      <numerusform>Celkem &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ježků bylo zabito toto kolo.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>(%1 kill)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>(%1 úlovek)</numerusform>
+      <numerusform>(%1 úlovky)</numerusform>
+      <numerusform>(%1 úlovků)</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; thought it&apos;s good to shoot his own hedgehogs with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; si myslel, že je dobré střílet do vlastních ježků s &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; bodem.</numerusform>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; si myslel, že je dobré střílet do vlastních ježků se &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; body.</numerusform>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; si myslel, že je dobré střílet do vlastních ježků s &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; body.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; killed &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; of his own hedgehogs.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabil &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; vlastního ježka.</numerusform>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabil &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; vlastní ježky.</numerusform>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; zabil &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; vlastních ježků.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; was scared and skipped turn &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; times.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; byl vystrašený a přeskočil tah &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; krát.</numerusform>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; byl vystrašený a přeskočil tah &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; krát.</numerusform>
+      <numerusform>&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; byl vystrašený a přeskočil tah &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; krát.</numerusform>
     </translation>
   </message>
 </context>
@@ -432,247 +435,247 @@
   <message>
     <source>Simply pick the same color as a friend to play together as a team. Each of you will still control his or her own hedgehogs but they&apos;ll win or lose together.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jednoduše zvol stejnou barvu jako spoluhráč, abys hrál ve stejném týmu. Každý z vás bude mít kontrolu nad svými vlastními ježky, ale vyhraje nebo prohraje společně.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Some weapons might do only low damage but they can be a lot more devastating in the right situation. Try to use the Desert Eagle to knock multiple hedgehogs into the water.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Některé zbraně mohou způsobovat jen malé poškození, ale mohou být devastující v pravé chvíli. Zkus použít pistoli Desert Eagle ke sražení několika nepřátelských ježků do vody.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>If you&apos;re unsure what to do and don&apos;t want to waste ammo, skip one round. But don&apos;t let too much time pass as there will be Sudden Death!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pokud si nejsi jistý, co dělat a nechceš plýtvat municí, přeskoč tah. Ale nenech uběhnout moc času, protože pak přijde Náhlá smrt!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>If you&apos;d like to keep others from using your preferred nickname on the official server, register an account at http://www.hedgewars.org/.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pokud chceš zabránit ostatním, aby používali tvoji oblíbenou přezdívku na oficiálním serveru, zaregistruj se na http://www.hedgewars.org/.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You&apos;re bored of default gameplay? Try one of the missions - they&apos;ll offer different gameplay depending on the one you picked.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jsi znuděn standardní hrou? Vyzkoušej některou misi - nabídnou jiný herní zážitek v závislosti na tom, kterou si vybereš.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>By default the game will always record the last game played as a demo. Select &apos;Local Game&apos; and pick the &apos;Demos&apos; button on the lower right corner to play or manage them.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Standardně hra vždycky nahrává poslední odehraný zápas jako ukázku. Vyber si &apos;Místní hru&apos; a zvol tlačítko &apos;Ukázky&apos; v pravém spodním rohu k jejich přehrávání a správě.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars is Open Source and Freeware we create in our spare time. If you&apos;ve got problems, ask on our forums but please don&apos;t expect 24/7 support!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hedgewars je Open Source a Freeware, který jsme vytvořili v našem volném čase. Pokud máš problémy, zeptej se na našem fóru, ale neočekávej prosím nonstop podporu!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars is Open Source and Freeware we create in our spare time. If you like it, help us with a small donation or contribute your own work!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hedgewars je Open Source a Freeware, který jsme vytvořili v našem volném čase. Pokud se ti líbí, pomož nám malým příspěvkem, nebo se podílej na práci!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars is Open Source and Freeware we create in our spare time. Share it with your family and friends as you like!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hedgewars je Open Source a Freeware, který jsme vytvořili v našem volném čase. Sdílej ho se svoji rodinou a přáteli dle libosti!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>From time to time there will be official tournaments. Upcoming events will be announced at http://www.hedgewars.org/ some days in advance.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Čas od času se konají oficiální turnaje. Nadcházející události budou publikovány na http://www.hedgewars.org/ s několika denním předstihem.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars is available in many languages. If the translation in your language seems to be missing or outdated, feel free to contact us!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hedgewars je k dispozici v mnoha jazycích. Pokud překlad do tvého jazyka vypadá zastaralý nebo chybí, neváhej nás kontaktovat!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars can be run on lots of different operating systems including Microsoft Windows, Mac OS X and Linux.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hedgewars může být spuštěno na mnoha různých operačních systémech včetně Microsoft Windows, Mac OS X a Linuxu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Always remember you&apos;re able to set up your own games in local and network/online play. You&apos;re not restricted to the &apos;Simple Game&apos; option.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vždycky si pamatuj, že můžeš vytvořit vlastní hru na místní síti i internetu. Nejsi odkázán jen na možnost &apos;Prostá hra&apos;.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>While playing you should give yourself a short break at least once an hour.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Během hraní bys měl dělat krátké přestávky alespoň jednou za hodinu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>If your graphics card isn&apos;t able to provide hardware accelerated OpenGL, try to enable the low quality mode to improve performance.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pokud tvoje grafická karta nepodporuje hardwarovou akceleraci OpenGL, zkus zapnout nízkou kvalitu pro zlepšení výkonu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>We&apos;re open to suggestions and constructive feedback. If you don&apos;t like something or got a great idea, let us know!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jsme otevřeni návrhům a konstruktivní kritice. Pokud se ti něco nelíbí, nebo máš skvělý nápad, dej nám vědět!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Especially while playing online be polite and always remember there might be some minors playing with or against you as well!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Obzvláště při hře online buď slušný a vždy pamatuj na to, že s tebou nebo proti tobě může hrát někdo z nějaké menšiny!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Special game modes such as &apos;Vampirism&apos; or &apos;Karma&apos; allow you to develop completely new tactics. Try them in a custom game!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Speciální herní módy jako třeba &apos;Vampyrismus&apos; nebo &apos;Karma&apos; ti dovolují vymýšlet úplně jiné herní taktiky. Vyzkoušej je v nějaké hře!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You should never install Hedgewars on computers you don&apos;t own (school, university, work, etc.). Please ask the responsible person instead!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nikdy bys neměl instalovat Hedgewars na počítači, který ti nepatří (škola, univerzita, práce a jiné). Prosím, zeptej se nejprve zodpovědné osoby!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars can be perfect for short games during breaks. Just ensure you don&apos;t add too many hedgehogs or use an huge map. Reducing time and health might help as well.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hedgewars mohou být perfektní pro krátkou hru během pauzy. Jen se ujisti, že jsi nepřidal příliš mnoho ježků nebo nezvolil velkou mapu. Zmenšit čas nebo zdraví také urychlí hru.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No hedgehogs were harmed in making this game.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Žádný ježek nebyl zraněn během vytváření této hry.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hedgewars is Open Source and Freeware we create in our spare time. If someone sold you the game, you should try get a refund!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hedgewars je Open Source a Freeware, který jsme vytvořili v našem volném čase. Pokud ti tuto hru někdo prodal, měl bys chtít vrátit peníze!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Connect one or more gamepads before starting the game to be able to assign their controls to your teams.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Připojenim jednoho nebo více gamepadů před začátkem hry ti umožní nastavit je jako ovladač pro tvé týmy.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Create an account on %1 to keep others from using your most favourite nickname while playing on the official server.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vytvoř si účet na %1, abys zabránil ostatním používat tvoji oblíbenou přezdívku na oficiálním serveru.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>If your graphics card isn&apos;t able to provide hardware accelerated OpenGL, try to update the associated drivers.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pokud tvoje grafická karta nepodporuje hardwarovou akceleraci OpenGL, zkus aktualizovat ovladače.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>There are three different jumps available. Tap [high jump] twice to do a very high/backwards jump.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">K dispozici jsou tři různé druhy skoků. Zmáčkni [Vysoký skok] dvakrát, abys udělal skok do větší výšky a dozadu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Afraid of falling off a cliff? Hold down [precise] to turn [left] or [right] without actually moving.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Bojíš se pádu z útesu? Stiskni [přesnost], aby ses otočil [vlevo], či [vpravo] bez jakéhokoliv pohybu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Some weapons require special strategies or just lots of training, so don&apos;t give up on a particular tool if you miss an enemy once.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Některé zbraně vyžadují speciální strategii, nebo jen spoustu cvičení. Nezavrhuj hned některou zbraň, pokud jednou mineš cíl.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Most weapons won&apos;t work once they touch the water. The Homing Bee as well as the Cake are exceptions to this.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Většina zbraní nefunguje, jakmile se ponoří do vody. Naváděná včela nebo dort jsou vyjímka z tohoto pravidla.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Old Limbuger only causes a small explosion. However the wind affected smelly cloud can poison lots of hogs at once.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Olomoucké tvarůžky vybuchují jen málo, ale vítr ovlivňuje oblak smradu, který může nakazit mnoho ježků najednou.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Piano Strike is the most damaging air strike. You&apos;ll lose the hedgehog performing it, so there&apos;s a huge downside as well.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Útok pianem je nejničivější letecký útok. Na druhé straně ale ztratíš ježka, který tento útok vykoná.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sticky Mines are a perfect tool to create small chain reactions knocking enemy hedgehogs into dire situations ... or water.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Přisavné miny jsou perfektní nástroj na vytváření malých řetězových reakcí, které mohou nepřátelské ježky dostat do divokých situací ... nebo vody.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Hammer is most effective when used on bridges or girders. Hit hogs will just break through the ground.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Kladivo je nejefektivnější při použitǐ na mostech a traverzách. Zasažený ježek prostě prorazí skrz zem.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>If you&apos;re stuck behind an enemy hedgehog, use the Hammer to free yourself without getting damaged by an explosion.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pokud jsi zaseklý za nepřátelským ježkem, použij kladivo, aby ses osvobodil a nemusel riskovat zranění z exploze.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Cake&apos;s maximum walking distance depends on the ground it has to pass. Use [attack] to detonate it early.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Maximální vzdálenost, do které dort dojde, je ovlivněna terénem, kterým musí jít. Použij [útok] k dřívější explozi.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Flame Thrower is a weapon but it can be used for tunnel digging as well.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Plamenomet je zbraň, ale dá se použít i pro kopání tunelů.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Want to know who&apos;s behind the game? Click on the Hedgewars logo in the main menu to see the credits.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chceš vědět, kdo stojí za touto hrou? Klikni na logo Hedgewars v hlavním menu a podívej se.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Like Hedgewars? Become a fan on %1 or follow us on %2!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Líbí se ti Hedgewars? Staň se fanouškem na %1 nebo nás sleduj na %2!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Feel free to draw your own graves, hats, flags or even maps and themes! But note that you&apos;ll have to share them somewhere to use them online.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Neboj se kreslit vlastní hroby, čepice, vlajky nebo mapy a témata! Ale pamatuj, že je musíš někde sdílet, abys je mohl používat online.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Really want to wear a specific hat? Donate to us and receive an exclusive hat of your choice!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Opravdu chceš nosit specifickou čepici? Daruj nám něco a dostaneš exklusivní čepici dle svého výběru!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keep your video card drivers up to date to avoid issues playing the game.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Udržuj ovladače grafické karty aktuální, aby ses vyhnul problémům při hře.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can find your Hedgewars configuration files under &quot;My Documents\Hedgewars&quot;. Create backups or take the files with you, but don&apos;t edit them by hand.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Své nastavení Hedgewars najdeš v &quot;Dokumenty\Hedgewars&quot;. Vytvoř si zálohu nebo si je přenášej s sebou, ale needituj je ručně.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You&apos;re able to associate Hedgewars related files (savegames and demo recordings) with the game to launch them right from your favorite file or internet browser.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Můžeš si asociovat Hedgewars soubory (uložené hry a nahrávky) tak, abys je mohl ihned spouštět z internetového prohlížeče nebo prúzkumníka souborů.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Want to save ropes? Release the rope in mid air and then shoot again. As long as you don&apos;t touch the ground you&apos;ll reuse your rope without wasting ammo!</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Chceš ušetřit lana? Uvolni ho ve vzduchu a vystřel znovu. Dokud se nedotkneš země, využíváš ho bez plýtvání munice!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can find your Hedgewars configuration files under &quot;Library/Application Support/Hedgewars&quot; in your home directory. Create backups or take the files with you, but don&apos;t edit them by hand.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Konfigurace Hedgewars je k nalezení ve tvém domovském adresáři pod &quot;Library/Application Support/Hedgewars&quot;. Vytvoř si zálohu, přenášej ho s sebou, ale neměň ho ručně.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can find your Hedgewars configuration files under &quot;.hedgewars&quot; in your home directory. Create backups or take the files with you, but don&apos;t edit them by hand.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Konfigurace Hedgewars je k nalezení ve tvém domovském adresáři pod &quot;.hedgewars&quot;. Vytvoř si zálohu, přenášej ho s sebou, ale neměň ho ručně.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Windows version of Hedgewars supports Xfire. Make sure to add Hedgewars to its game list so your friends can see you playing.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Windows verze Hedgewars podporuje Xfire. Přidej si Hedgewars do jeho seznamu her, abys viděl přátele, kteří ho hrají.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Homing Bee can be tricky to use. Its turn radius depends on it&apos;s velocity, so try to not use full power.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Naváděná včela může být obtížná na použití. Její poloměr otáčení je závislý na její rychlosti, zkus ji nepoužívat při plné síle.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Use the Molotov or Flame Thrower to temporary keep hedgehogs from passing terrain such as tunnels or platforms.</source>
     <comment>Tips</comment>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Použij Molotov nebo plamenomet, abys dočasně zamezil ježkům v přechodu terénu jako jsou tunely nebo plošiny.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -704,11 +707,11 @@
   <name>PageNetType</name>
   <message>
     <source>LAN game</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hra po místní síti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Official server</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Oficiální server</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -723,35 +726,35 @@
   </message>
   <message>
     <source>Delete team</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Smazat tým</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You can&apos;t edit teams from team selection. Go back to main menu to add, edit or delete teams.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nemůžeš upravovat týmy z výběru týmu. Vrať se do hlavní nabídky, kde můžeš přidávat, upravovat a mazat týmy.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>New scheme</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nové schéma</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Edit scheme</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Upravit schéma</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delete scheme</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Smazat schéma</translation>
   </message>
   <message>
     <source>New weapon set</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nový sada zbraní</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Edit weapon set</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Upravit sadu zbraní</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delete weapon set</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Smazat sadu zbraní</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -793,7 +796,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Join</source>
-    <translation>Připojit</translation>
+    <translation>Připojit se</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Refresh</source>
@@ -809,56 +812,58 @@
   </message>
   <message>
     <source>Admin features</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Možnosti správce</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Room Name:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jméno místnosti:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This game is in lobby.
 You may join and start playing once the game starts.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tato hra je v čekárně.
+Můžeš se přidat a začít hrát, jakmile hra začne.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This game is in progress.
 You may join and spectate now but you&apos;ll have to wait for the game to end to start playing.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tato hra právě probíhá.
+Můžeš se přidat a pozorovat, ale musíš počkat, než hra skončí, jestli chceš začít hrát.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>%1 is the host. He may adjust settings and start the game.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>%1 je hostitel. On může nastavovat a odstartovat hru.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Random Map</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Náhodná mapa</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Games may be played on precreated or randomized maps.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hra může být hrána na předem vytvořené nebo na náhodné mapě.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Game Scheme defines general options and preferences like Round Time, Sudden Death or Vampirism.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Herní schéma definuje obecné možnosti a nastavení jako třeba počet kol, náhlou smrt nebo vampyrismus.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The Weapon Scheme defines available weapons and their ammunition count.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zbraňové schéma definuje zbraně, které budou k dispozici a jejich munici.</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>There are %1 clients connected to this room.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>V místnosti je %1 připojený klient.</numerusform>
+      <numerusform>V místnosti jsou %1 připojení klienti.</numerusform>
+      <numerusform>V místnosti je %1 připojených klientů.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>There are %1 teams participating in this room.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
-      <numerusform></numerusform>
+    <translation>
+      <numerusform>V místnosti je %1 účastnící se tým.</numerusform>
+      <numerusform>V místnosti jsou %1 účastnící se týmy.</numerusform>
+      <numerusform>V místnosti je %1 účastnících se týmů.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
@@ -871,151 +876,152 @@
   </message>
   <message>
     <source>Random Maze</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Náhodný labyrint</translation>
   </message>
   <message>
     <source>State:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Stav:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Rules:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pravidla:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Weapons:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zbraně:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Search:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hledej:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Clear</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vyčisti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Warning</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pozor</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The game you are trying to join has started.
 Do you still want to join the room?</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hra, do které se snažíš připojit, začala.
+Ještě stále se chceš připojit do místosti?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageScheme</name>
   <message>
     <source>New</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nové</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delete</source>
-    <translation type="unfinished">Smazat</translation>
+    <translation>Smazat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Defend your fort and destroy the opponents, two team colours max!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Braň svou pevnoust a znič protivníky, dvě barvy týmů maximálně!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Teams will start on opposite sides of the terrain, two team colours max!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Týmy startují na opačných stranách terénu, dvě barvy týmů maximálně!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Land can not be destroyed!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Krajina nejde zničit!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add an indestructable border around the terrain</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Přidá nezničitelnou hranici okolo terénu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Lower gravity</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nižší gravitace</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Assisted aiming with laser sight</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Podpora míření pomocí laserového mířidla</translation>
   </message>
   <message>
     <source>All hogs have a personal forcefield</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Všichni ježci mají osobní silové pole</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Gain 80% of the damage you do back in health</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Získej zpět 80% z poškození, které učiníš</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Share your opponents pain, share their damage</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Sdílej protivníkovu bolest, sdílej jeho poškození</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Your hogs are unable to move, put your artillery skills to the test</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tvoji ježci se nemohou hýbat, prozkoušej své dělostřelecké dovednosti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Random</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Náhodné</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Seconds</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vteřiny</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Order of play is random instead of in room order.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pořadí hraní je náhodné, nikoliv podle pořadí v místnosti.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Play with a King. If he dies, your side dies.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hraj s králem. Pokud zemře on, tvoje strana zemře.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Take turns placing your hedgehogs before the start of play.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Získej tah na úmistění ježků před začátkem hry.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Ammo is shared between all teams that share a colour.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Munice je sdílená mezi týmy se stejnou barvou.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable girders when generating random maps.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vypni traverzy při generování náhodné mapy.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable land objects when generating random maps.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vypni teréní objekty při generování náhodné mapy.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AI respawns on death.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Počítač se po smrti obnoví.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>All (living) hedgehogs are fully restored at the end of turn</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Všichni (žijící) ježci jsou plně uzdraveni na konci tahu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Attacking does not end your turn.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Útočení neukončí tah.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Weapons are reset to starting values each turn.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zbraně jsou obnoveny na startovní hodnoty každý tah.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Each hedgehog has its own ammo. It does not share with the team.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Každý ježek má svou vlastní munici. Nesdílí ji s týmem.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You will not have to worry about wind anymore.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nemusíš se už starat o vítr.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wind will affect almost everything.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vítr bude ovlivňovat téměř všechno.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Copy</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Kopie</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1030,26 +1036,26 @@
   </message>
   <message>
     <source>New</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nová</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Copy</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Kopie</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
     <source>Simple Game (a quick game against the computer, settings are chosen for you)</source>
-    <translation>Hra jednoho hráče (rychlá hra proti počítači, nastavení si volíte sami)</translation>
+    <translation>Prostá hra (rychlá hra proti počítači, nastavení je zvoleno)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Multiplayer (play a hotseat game against your friends, or AI teams)</source>
-    <translation>Hra více hráčů (hrát na jednom počítači proti vašim přátelům nebo AI týmům)</translation>
+    <translation>Hra více hráčů (hrát na jednom počítači proti přátelům nebo počítači)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Training Mode (Practice your skills in a range of training missions). IN DEVELOPMENT</source>
-    <translation>Tréningový mód (Procvičte si vaše schopnosti v řadě tréningových misí). VE VÝVOJI</translation>
+    <translation>Výcvikový mód (Procvič si schopnosti v řadě tréningových misí). VE VÝVOJI</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Demos (Watch recorded demos)</source>
@@ -1061,7 +1067,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Campaign Mode (...). IN DEVELOPMENT</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Mód tažení (...). VE VÝVOJI</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1088,42 +1094,42 @@
   </message>
   <message>
     <source>Ban</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zákaz</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Follow</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Sledovat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Ignore</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ignorovat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add friend</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Přidat přítele</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unignore</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Přestat ignorovat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove friend</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Odstranit přítele</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
     <source>Check for updates at startup</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zkontrolovat při startu novou verzi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fullscreen</source>
-    <translation>Celoobrazovkový režim</translation>
+    <translation>Celá obrazovka</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Frontend fullscreen</source>
-    <translation>Celoobrazovkový režim v menu</translation>
+    <translation>Celá obrazovka v menu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enable sound</source>
@@ -1143,23 +1149,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>Append date and time to record file name</source>
-    <translation>Připojit datim a čas k jménu záznamu</translation>
+    <translation>Připojit datum a čas k jménu záznamu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Show ammo menu tooltips</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ukazovat tipy ke zbraním</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enable frontend sounds</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zapnout zvuky v menu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enable frontend music</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zapnout hudbu v menu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Frontend effects</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Efekty v menu</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1178,31 +1184,31 @@
   </message>
   <message>
     <source>(System default)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>(Podle systému)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>generated maze...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>generovaný labyrint...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mission</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Mise</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Community</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Komunita</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Any</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jakékoliv</translation>
   </message>
   <message>
     <source>In lobby</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>V čekárně</translation>
   </message>
   <message>
     <source>In progress</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Probíhá</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Default</source>
@@ -1210,54 +1216,54 @@
   </message>
   <message>
     <source>hand drawn map...</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>ručně kreslená mapa...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disabled</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vypnuto</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Cyan</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Červená/Azurová</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cyan/Red</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Azurová/Červená</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Blue</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Červená/Modrá</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Blue/Red</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Modrá/Červená</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Red/Green</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Červená/Zelená</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Green/Red</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zelená/Červená</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Side-by-side</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Bok-po-boku</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Top-Bottom</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Shora-Dolu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wiggle</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Kývat se</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
     <source>Team Members</source>
-    <translation>Týmoví členové</translation>
+    <translation>Členové týmu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fort</source>
@@ -1289,23 +1295,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>Game Modifiers</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Herní modifikátory</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Basic Settings</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Základní nastavení</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Team Settings</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Týmová nastavení</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Misc</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ostatní</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Schemes and Weapons</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Schémata a zbraně</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1376,115 +1382,115 @@
   </message>
   <message>
     <source>Damage Modifier</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Modifikátor poškození</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Turn Time</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Čas tahu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Initial Health</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Počáteční zdraví</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sudden Death Timeout</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Čas do náhlé smrti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mines Time</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Časovač min</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mines</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Počet min</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheme Name:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jméno schématu:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Crate Drops</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Shazování beden</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Game scheme</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Herní schéma</translation>
   </message>
   <message>
     <source>% Dud Mines</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>% falešných min</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Name</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jméno</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Type</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Typ</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Grave</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hrob</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Flag</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vlajka</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Voice</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Hlas</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Locale</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jazyk</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restart game to apply</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Aby se nastavení použilo, restartuj hru</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Explosives</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Výbušniny</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tip: </source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tip: </translation>
   </message>
   <message>
     <source>This development build is &apos;work in progress&apos; and may not be compatible with other versions of the game. Some features might be broken or incomplete. Use at your own risk!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tato vývojová verze je &apos;v průběhu práce&apos; a může být kompatibilní s jinými verzemi hry. Některé možnosti mohou být rozbité nebo nekompletní. Používej na vlastní riziko!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Quality</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Kvalita</translation>
   </message>
   <message>
     <source>% Health Crates</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>% zdravotních beden</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Health in Crates</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zdraví v bedně</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sudden Death Water Rise</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zvyšování hladiny</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sudden Death Health Decrease</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Snižování života</translation>
   </message>
   <message>
     <source>% Rope Length</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>% délky lana</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Gameplay</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Hra</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Stereo rendering</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Duální vykreslování</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1541,39 +1547,39 @@
   </message>
   <message>
     <source>Can not overwrite default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nemohu přepsat výchozí sadu zbraní &apos;%1&apos;!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>All file associations have been set.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Všechny asociace souborů byly nastaveny.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>File association failed.</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Asociace souborů selhala.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Teams</source>
-    <translation type="unfinished">Týmy</translation>
+    <translation>Týmy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Really delete this team?</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Opravdu smazat tento tým?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Schemes</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Schémata</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Can not delete default scheme &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nemohu smazat výchozí schéma &apos;%1&apos;!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Really delete this game scheme?</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Opravdu smazat toto herní schéma?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Can not delete default weapon set &apos;%1&apos;!</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nemohu smazat výchozí sadu zbraní &apos;%1&apos;!</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1592,11 +1598,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Nickname</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Přezdívka</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please enter your nickname</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Prosím zadej svou přezdívku</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1615,7 +1621,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Start server</source>
-    <translation>Spusti server</translation>
+    <translation>Spusť server</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Connect</source>
@@ -1663,73 +1669,73 @@
   </message>
   <message>
     <source>Random Team</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Náhodný tým</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Associate file extensions</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Asociovat přípony souborů</translation>
   </message>
   <message>
     <source>more</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>více</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>QTableWidget</name>
   <message>
     <source>Room Name</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Jméno místnosti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>C</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>K</translation>
   </message>
   <message>
     <source>T</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>T</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Owner</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vlastník</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Map</source>
-    <translation type="unfinished">Mapa</translation>
+    <translation>Mapa</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Rules</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pravidla</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Weapons</source>
-    <translation type="unfinished">Zbraně</translation>
+    <translation>Zbraně</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>SelWeaponWidget</name>
   <message>
     <source>Weapon set</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Sada zbraní</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Probabilities</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pravděpodobnosti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Ammo in boxes</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Munice v bednách</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delays</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Prodlevy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>new</source>
-    <translation type="unfinished">nový</translation>
+    <translation>nový</translation>
   </message>
   <message>
     <source>copy of</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>kopie</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1751,95 +1757,95 @@
   <name>ToggleButtonWidget</name>
   <message>
     <source>Vampirism</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vampyrismus</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Karma</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Karma</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Artillery</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Dělostřelectvo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fort Mode</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pevnosti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Divide Teams</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Rozděl týmy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Solid Land</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pevná zem</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add Border</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Přidej hranice</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Low Gravity</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nízká gravitace</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Laser Sight</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Laserové zaměřování</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Invulnerable</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nesmrtelnost</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Random Order</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Náhodné pořadí</translation>
   </message>
   <message>
     <source>King</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Král</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Place Hedgehogs</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Umísti ježky</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Clan Shares Ammo</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Klan sdílí munici</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable Girders</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vypni traverzy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable Land Objects</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vypni teréní objekty</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AI Survival Mode</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Mód &apos;Počítač přežívá&apos;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Reset Health</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Obnova zdraví</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Unlimited Attacks</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Neomezeně útoků</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Reset Weapons</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Obnova zbraní</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Per Hedgehog Ammo</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Individuální munice</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable Wind</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vypni vítr</translation>
   </message>
   <message>
     <source>More Wind</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Více větru</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -1882,7 +1888,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>ammo menu</source>
-    <translation>menu střeliva</translation>
+    <translation>menu zbraní</translation>
   </message>
   <message>
     <source>slot 1</source>
@@ -1922,23 +1928,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>timer 1 sec</source>
-    <translation>časovač 1 sec</translation>
+    <translation>časovač 1 vt</translation>
   </message>
   <message>
     <source>timer 2 sec</source>
-    <translation>časovač 2 sec</translation>
+    <translation>časovač 2 vt</translation>
   </message>
   <message>
     <source>timer 3 sec</source>
-    <translation>časovač 3 sec</translation>
+    <translation>časovač 3 vt</translation>
   </message>
   <message>
     <source>timer 4 sec</source>
-    <translation>časovač 4 sec</translation>
+    <translation>časovač 4 vt</translation>
   </message>
   <message>
     <source>timer 5 sec</source>
-    <translation>časovač 5 sec</translation>
+    <translation>časovač 5 vt</translation>
   </message>
   <message>
     <source>chat</source>
@@ -1954,7 +1960,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>confirmation</source>
-    <translation>natavení</translation>
+    <translation>potvrzení</translation>
   </message>
   <message>
     <source>volume down</source>
@@ -1970,7 +1976,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>capture</source>
-    <translation>zajmout</translation>
+    <translation>sejmout</translation>
   </message>
   <message>
     <source>hedgehogs
@@ -1983,148 +1989,148 @@
   </message>
   <message>
     <source>zoom in</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>přiblížit</translation>
   </message>
   <message>
     <source>zoom out</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>oddálit</translation>
   </message>
   <message>
     <source>reset zoom</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>obnovit přiblížení</translation>
   </message>
   <message>
     <source>long jump</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>dlouhý skok</translation>
   </message>
   <message>
     <source>high jump</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>vysoký skok</translation>
   </message>
   <message>
     <source>slot 10</source>
-    <translation type="unfinished">pozice 10</translation>
+    <translation>pozice 10</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>binds (categories)</name>
   <message>
     <source>Basic controls</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Základní ovládání</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Weapon controls</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ovládání zbraní</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Camera and cursor controls</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Ovládání kamery a kurzoru</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Other</source>
-    <translation type="unfinished">Ostatní</translation>
+    <translation>Ostatní</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>binds (descriptions)</name>
   <message>
     <source>Move your hogs and aim:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pohybuj ježkem a miř:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Traverse gaps and obstacles by jumping:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Překonej mezery a překážky skokem:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fire your selected weapon or trigger an utility item:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Odpal zvolenou zbraň nebo použij nástroj:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pick a weapon or a target location under the cursor:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vyber zbraň nebo cílové místo pod kurzorem:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Switch your currently active hog (if possible):</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Přepni aktivního ježka (pokud je to možné):</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pick a weapon or utility item:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vyber zbraň nebo nástroj:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Set the timer on bombs and timed weapons:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nastav časovač bomby nebo časované zbraně:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Move the camera to the active hog:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pohni kamerou na aktivního ježka:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Move the cursor or camera without using the mouse:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pohni kurzorem nebo kamerou bez použití myši:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Modify the camera&apos;s zoom level:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Změň přiblížení kamery:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Talk to your team or all participants:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Mluv ke svému týmu nebo všem účastníkům:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pause, continue or leave your game:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pozastav, pokračuj nebo opusť hru:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Modify the game&apos;s volume while playing:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Zmeň hlasitost hry během hraní:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Toggle fullscreen mode:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Přepni mód celé obrazovky:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Take a screenshot:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vyfoť obrazovku:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Toggle labels above hedgehogs:</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Přepni popisky nad ježky:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>binds (keys)</name>
   <message>
     <source>Axis</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Osa</translation>
   </message>
   <message>
     <source>(Up)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>(Nahoru)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>(Down)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>(Dolů)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hat</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Klobouček</translation>
   </message>
   <message>
     <source>(Left)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>(Vlevo)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>(Right)</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>(Vpravo)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Button</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tlačítko</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keyboard</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Klávesnice</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delete</source>
@@ -2132,199 +2138,199 @@
   </message>
   <message>
     <source>Mouse: Left button</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Myš: Levé tlačítko</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mouse: Middle button</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Myš: Prostřední tlačítko</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mouse: Right button</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Myš: Pravé tlačítko</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mouse: Wheel up</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Myš: Kolečko nahoru</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mouse: Wheel down</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Myš: Kolečko dolů</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backspace</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Backspace</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tab</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Tabulátor</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Clear</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vymazat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Return</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Návrat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pause</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pauza</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Escape</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Escape</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Space</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Mezerník</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad 0</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad 0</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad 1</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad 1</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad 2</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad 2</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad 3</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad 3</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad 4</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad 4</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad 5</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad 5</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad 6</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad 6</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad 7</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad 7</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad 8</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad 8</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad 9</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad 9</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad .</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad .</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad /</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad /</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad *</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad *</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad -</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad -</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Numpad +</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Numpad +</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Enter</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Equals</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Rovná se</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Up</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Nahoru</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Down</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Dolu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Right</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vpravo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Left</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Vlevo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Insert</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Insert</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Home</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Home</translation>
   </message>
   <message>
     <source>End</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">End</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Page up</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Page up</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Page down</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Page down</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Num lock</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Num lock</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Caps lock</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Caps lock</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scroll lock</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Scroll lock</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Right shift</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pravý shift</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Left shift</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Levý shift</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Right ctrl</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Pravý ctrl</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Left ctrl</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Levý ctrl</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Right alt</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pravý alt</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Left alt</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Levý alt</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Right meta</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Pravá meta</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Left meta</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation type="unfinished">Levá meta</translation>
   </message>
   <message>
     <source>A button</source>
--- a/share/hedgewars/Data/misc/hedgewars-mimeinfo.xml	Thu Jul 07 12:34:07 2011 +0400
+++ b/share/hedgewars/Data/misc/hedgewars-mimeinfo.xml	Thu Jul 07 07:55:23 2011 -0400
@@ -15,6 +15,7 @@
   <comment xml:lang="pl">Demo gry Hedgewars</comment>
 	<comment xml:lang="pt">Hedgewars Demo</comment>
   <comment xml:lang="sk">Demo hry Hedgewars</comment>
+  <comment xml:lang="cs">Ukázka hry Hedgewars</comment>
   <comment xml:lang="sv">Demo för Hedgewars</comment>
   <magic priority="50">
    <match required="yes" type="byte" offset="0" value="2"/>
@@ -34,6 +35,7 @@
   <comment xml:lang="pl">Zapis gry Hedgewars</comment>
 	<comment xml:lang="pt">Partida guardada de Hedgewars</comment>
   <comment xml:lang="sk">Uložená hra Hedgewars</comment>
+  <comment xml:lang="cs">Uložená hra Hedgewars</comment>
   <comment xml:lang="sv">Sparfil för Hedgewars</comment>
   <magic priority="50">
    <match required="yes" type="byte" offset="0" value="2"/>
--- a/share/hedgewars/Data/misc/hwengine.desktop.in	Thu Jul 07 12:34:07 2011 +0400
+++ b/share/hedgewars/Data/misc/hwengine.desktop.in	Thu Jul 07 07:55:23 2011 -0400
@@ -13,6 +13,7 @@
 GenericName[pt]=Motor de jogo Hedgewars, para reprodução de jogos guardados e demos
 GenericName[ru]=Движок Hedgewars для проигрывания сохранённых игр и демок
 GenericName[sk]=Engine hry Hedgewars, pre prehrávanie uložených hier a demo súborov
+GenericName[cs]=Engine hry Hedgewars pro přehrávání uložených her a ukázkových souborů
 GenericName[sv]=Hedgewarsmotorn, för att öppna demo- och sparfiler
 Icon=hedgewars.png
 Exec=${CMAKE_INSTALL_PREFIX}/bin/hwengine ${HEDGEWARS_DATADIR}/hedgewars/Data %f