Update Italian translation
authorunc0rr
Sat, 20 Jun 2009 07:45:05 +0000
changeset 2175 9e64d9f1bcab
parent 2174 9132de4acf05
child 2176 fc082baf448c
Update Italian translation
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_bg.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_cs.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_de.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_en.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_es.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_fi.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_fr.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_it.qm
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_it.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_ja.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pt_BR.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pt_PT.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_ru.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sv.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_tr_TR.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_uk.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_zh_CN.ts
share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_zh_TW.ts
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_bg.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_bg.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -51,18 +50,22 @@
 <context>
   <name>GameUIConfig</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Грешка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation type="obsolete">Не може да се създаде папка %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">Изход</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot save options to file %1</source>
     <translation type="obsolete">Грешка при запис във файл %1</translation>
   </message>
@@ -70,12 +73,12 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Грешка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Please, select demo from the list above</source>
     <translation type="obsolete">Изберете демо от списъка</translation>
   </message>
@@ -85,6 +88,7 @@
     <translation>Добре</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation type="obsolete">Изберете сървър от списъка</translation>
   </message>
@@ -112,10 +116,12 @@
 <context>
   <name>HWGame</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Грешка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation type="obsolete">Грешка при стартиране на сървъра: %1.</translation>
   </message>
@@ -125,10 +131,12 @@
     <translation>bg.txt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot save demo to file %1</source>
     <translation type="obsolete">Грешка при запис на демо файл %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">Изход</translation>
   </message>
@@ -138,6 +146,7 @@
     <translation>Не може да се отвори демо файл %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation type="obsolete">Грешка при пускане на engine-a: %1 (</translation>
   </message>
@@ -198,14 +207,17 @@
 <context>
   <name>HWNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Грешка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation type="obsolete">Грешка при свързване. Моля проверете името на сървъра и порта.</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation type="obsolete">Отказано свързване</translation>
   </message>
@@ -213,10 +225,12 @@
 <context>
   <name>HWNetServer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Грешка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation type="obsolete">Грешка при стартиране на сървъра: %1.</translation>
   </message>
@@ -242,6 +256,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Грешка</translation>
   </message>
@@ -256,19 +271,16 @@
     <translation>Отказано свързване</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 се присъедини</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 напусна</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 напусна (%2)</translation>
@@ -302,7 +314,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf се натъкна на грешка при показването на текста, най-вероятно свързана с програмна грешка в библиотеката freetype2. Препоръчително е да я обновите.</translation>
   </message>
@@ -336,10 +348,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Отказ</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Запис</translation>
   </message>
@@ -357,7 +371,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Награда за най-добър изстрел е спечелена от &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; с &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; точки.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -381,34 +395,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Отборна игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Единична игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Игра в мрежа</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Запазени игри</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Демота</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">Настройка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">Относно</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Изход</translation>
   </message>
@@ -426,6 +448,7 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
@@ -438,10 +461,12 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Local</source>
     <translation type="obsolete">Локален</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Internet</source>
     <translation type="obsolete">Интернет</translation>
   </message>
@@ -490,10 +515,12 @@
     <translation>Редактиране на отбора</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Запис</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
@@ -511,21 +538,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Грешка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Изберете запис от списъка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>Добре</translation>
@@ -569,7 +591,6 @@
     <translation>Обновяване</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Грешка</translation>
@@ -580,7 +601,6 @@
     <translation>Моля, въведете име на стая</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>Добре</translation>
@@ -677,6 +697,7 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
@@ -691,6 +712,7 @@
     <translation>Изтриване</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Запис</translation>
   </message>
@@ -698,10 +720,12 @@
 <context>
   <name>PageSimpleGame</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Бърза игра</translation>
   </message>
@@ -709,22 +733,27 @@
 <context>
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Бърза игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Тренировка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Отборна игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Запазени игри</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Демота</translation>
   </message>
@@ -800,6 +829,7 @@
     <translation>Пълен екран</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Режим фортове</translation>
   </message>
@@ -852,22 +882,27 @@
     <translation>Човек</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation type="obsolete">Ниво 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation type="obsolete">Ниво 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation type="obsolete">Ниво 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation type="obsolete">Ниво 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation type="obsolete">Ниво 1</translation>
   </message>
@@ -895,6 +930,7 @@
     <translation>Форт</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Grave</source>
     <translation type="obsolete">Гроб</translation>
   </message>
@@ -914,18 +950,22 @@
     <translation>Настройки на Звук/Графика</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation type="obsolete">Прякор</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">Мрежови настройки</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">Ландшафт</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">Игрови настройки</translation>
   </message>
@@ -935,6 +975,7 @@
     <translation>Играещи отбори</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Team level</source>
     <translation type="obsolete">Ниво на отбора</translation>
   </message>
@@ -944,6 +985,7 @@
     <translation>Мрежова игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation type="obsolete">Списък със сървъри</translation>
   </message>
@@ -971,71 +1013,87 @@
     <translation>Прякор</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Server address</source>
     <translation type="obsolete">Адрес на сървъра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Hedgewars&lt;/h1&gt;&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hedgewars.org/&quot;&gt;http://www.hedgewars.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;This program is distributed under the GNU General Public License&lt;/div&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Таралежови войни&lt;/h1&gt;&lt;h3&gt;Версия 0.8&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hedgewars.org/&quot;&gt;http://www.hedgewars.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;Тази програма се разпространява под GNU (the GNU General Public License) лиценз&lt;/div&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;Igor Ulyanov &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:iulyanov@gmail.com&quot;&gt;iulyanov@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;english: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;russian: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Разработчици:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Андрей Коротаев &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;Игорь Ульянов &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:iulyanov@gmail.com&quot;&gt;iulyanov@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Превод:&lt;/h2&gt;английски: Андрей Коротаев &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;русски: Андрей Коротаев &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>difficulty:</source>
     <translation type="obsolete">трудност:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.8&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Тази програма се разпространява под GNU (the GNU General Public License) лиценз</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Преводи:&lt;/h2&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Разработчици:&lt;/h2&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Преводи:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Special thanks:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Специални благодарности:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.8.1&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.8.1&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Време за ход</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Начално здраве</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Награда за най-добър изстрел е спечелена от &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; с &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; точки.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;По време на този рунд бяха убити &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; таралежи.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.9&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
@@ -1050,7 +1108,7 @@
     <translation>Ограничение на брой кадри за секунда</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Разработчици:</translation>
   </message>
@@ -1095,6 +1153,7 @@
     <translation>Оръжия</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
@@ -1162,7 +1221,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>безименен</translation>
@@ -1171,10 +1229,12 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>-= by unC0Rr =-</source>
     <translation type="obsolete">-= by unC0Rr =-</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation type="obsolete">Таралежови войни</translation>
   </message>
@@ -1192,7 +1252,7 @@
     <translation>Грешка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -1211,8 +1271,6 @@
     <translation>Загубена е връзка със сървъра</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Оръжие</translation>
@@ -1246,6 +1304,7 @@
     <translation>Не може да се създаде папка %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">Изход</translation>
   </message>
@@ -1258,18 +1317,22 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Единична игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Отборна игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Мрежова игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Демота</translation>
   </message>
@@ -1279,36 +1342,42 @@
     <translation>Настройка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Изход</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Бърза игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Отказ</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Запис</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Пускане на демо</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>New team</source>
     <translation type="obsolete">Нов отбор</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation type="obsolete">Редактиране</translation>
   </message>
@@ -1318,18 +1387,22 @@
     <translation>Свързване</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Disconnect</source>
     <translation type="obsolete">Прекъсване</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join</source>
     <translation type="obsolete">Присъединяване</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Create</source>
     <translation type="obsolete">Създаване</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Add Team</source>
     <translation type="obsolete">Добавяне на отбор</translation>
   </message>
@@ -1344,6 +1417,7 @@
     <translation>Старт</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">Относно</translation>
   </message>
@@ -1358,6 +1432,7 @@
     <translation>Опресняване</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation type="obsolete">Изчакване</translation>
   </message>
@@ -1367,10 +1442,12 @@
     <translation>Зареждане</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Weapons scheme</source>
     <translation type="obsolete">Схема на оръжията</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Тренировка</translation>
   </message>
@@ -1380,7 +1457,6 @@
     <translation>Указване</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>по подразбиране</translation>
@@ -1424,7 +1500,7 @@
     <translation>Брой играчи</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>В момента тече рунд</translation>
   </message>
@@ -1455,18 +1531,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Грешка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Грешка при стартиране на сървъра: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Грешка пускане на engine-a: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1552,7 +1627,6 @@
     <translation>надолу</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>скок</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_cs.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_cs.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="cs">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="cs">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -17,10 +16,12 @@
     <translation type="unfinished">Nikdy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Every turn</source>
     <translation type="obsolete">Každý tah</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Each %1 turn</source>
     <translation type="obsolete">Každý %1 tah</translation>
   </message>
@@ -65,7 +66,6 @@
     <translation>nový</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
@@ -178,6 +178,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Chyba</translation>
   </message>
@@ -197,19 +198,16 @@
     <translation>Místnost zničena.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 se připojil</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 odešel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 odešel (%2)</translation>
@@ -238,7 +236,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf vyhodil chybu v renderování textu, s největší pravděpodobností je to spojeno s chybou ve freetype2. Je doporučeno aktualizovat Vaši freetype knihovnu.</translation>
   </message>
@@ -285,7 +283,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Cenu za nejlepší zásah vyhrál &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; s &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; body.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -389,21 +387,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Prosím, vyberte záznam ze seznamu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -447,7 +440,6 @@
     <translation>Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
@@ -458,7 +450,6 @@
     <translation>Prosím, zadejte jméno místnosti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -629,14 +620,17 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Mód pevností</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">Dělit týmy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">Pevná zem</translation>
   </message>
@@ -770,12 +764,12 @@
     <translation>Verze</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Tento program je poskytovaný pod GNU General Public licencí</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Vývojáři:</translation>
   </message>
@@ -800,18 +794,22 @@
     <translation>Speciální poděkování:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Čas kola</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Počáteční zdraví</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turns before SD</source>
     <translation type="obsolete">Kol před náhlou smrtí</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Bonus factor</source>
     <translation type="obsolete">Bonusový faktor</translation>
   </message>
@@ -909,7 +907,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>nepojmenovaný</translation>
@@ -941,7 +938,7 @@
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -950,8 +947,6 @@
 Prosím zkontorlujte vaši instalaci</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Zbraně</translation>
@@ -993,7 +988,6 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>základní</translation>
@@ -1029,6 +1023,7 @@
     <translation>Upřesnit</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">Připojit se na oficiální server</translation>
   </message>
@@ -1048,7 +1043,6 @@
     <translation>Jedem!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Přehrát záznam</translation>
@@ -1087,7 +1081,7 @@
     <translation>Čísla hráčů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>Hra běží</translation>
   </message>
@@ -1118,18 +1112,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Nemohu spustit server: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Nemohu spustit engine: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1215,7 +1208,6 @@
     <translation>dolů</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>skok</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_de.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_de.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="de">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="de">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -17,10 +16,12 @@
     <translation>Nie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Every turn</source>
     <translation type="obsolete">Jede Runde</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Each %1 turn</source>
     <translation type="obsolete">Alle %1 Runden</translation>
   </message>
@@ -59,7 +60,6 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Fehler</translation>
@@ -177,6 +177,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Fehler</translation>
   </message>
@@ -191,19 +192,16 @@
     <translation>Verbindungsaufbau abgelehnt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 ist jetzt dabei</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 ist gegangen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 ist gegangen (%2)</translation>
@@ -237,7 +235,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf meldete einen Fehler beim Rendern des Textes, dies liegt vermutlich an einem Fehler in freetype2. Es wird empfohlen die freetype Bibliothek auf den neuesten Stand zu bringen.</translation>
   </message>
@@ -271,10 +269,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Verwerfen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Speichern</translation>
   </message>
@@ -292,7 +292,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Der Preis für den besten Schuss geht an &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; mit &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; Punkten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -316,34 +316,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Einzelspieler</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Mehrspieler</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Netzwerkspiel</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Savegames</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Demos</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">Einstellungen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">Über</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Beenden</translation>
   </message>
@@ -361,6 +369,7 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Zurück</translation>
   </message>
@@ -373,10 +382,12 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Local</source>
     <translation type="obsolete">LAN</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Internet</source>
     <translation type="obsolete">Internet</translation>
   </message>
@@ -425,10 +436,12 @@
     <translation>Team bearbeiten</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Speichern</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Zurück</translation>
   </message>
@@ -446,21 +459,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Bitte einen Eintrag aus der Liste auswählen</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -504,7 +512,6 @@
     <translation>Aktualisieren</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Fehler</translation>
@@ -515,7 +522,6 @@
     <translation>Bitte einen Raumnamen eingeben</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -612,6 +618,7 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Zurück</translation>
   </message>
@@ -626,6 +633,7 @@
     <translation>Löschen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Speichern</translation>
   </message>
@@ -633,22 +641,27 @@
 <context>
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Einfaches Spiel</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Training</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Mehrspieler</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Savegames</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Demos</translation>
   </message>
@@ -714,6 +727,7 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Festungs-Modus</translation>
   </message>
@@ -748,6 +762,7 @@
     <translation>Frontend im Vollbild</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">Teams getrennt aufstellen</translation>
   </message>
@@ -757,10 +772,12 @@
     <translation>Datum und Uhrzeit an Aufnahmedatei anhängen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">Unzerstörbares Terrain</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Add Border</source>
     <translation type="obsolete">Randbegrenzung einfügen</translation>
   </message>
@@ -788,22 +805,27 @@
     <translation>Mensch</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation type="obsolete">Stufe 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation type="obsolete">Stufe 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation type="obsolete">Stufe 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation type="obsolete">Stufe 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation type="obsolete">Stufe 1</translation>
   </message>
@@ -816,10 +838,12 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">Landschaft</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">Spielschema</translation>
   </message>
@@ -839,10 +863,12 @@
     <translation>Tastenkombinationen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Grave</source>
     <translation type="obsolete">Grabstein</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Team level</source>
     <translation type="obsolete">Team-Level</translation>
   </message>
@@ -867,10 +893,12 @@
     <translation>Waffen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">Netzwerkeinstellungen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation type="obsolete">Serverliste</translation>
   </message>
@@ -898,16 +926,17 @@
 <context>
   <name>QLabel</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Dieses Programm ist unter der GNU General Public License veröffentlicht</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Entwickler:</translation>
   </message>
@@ -927,10 +956,12 @@
     <translation>Besonderer Dank geht an:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Rundenzeit</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Lebenspunkte-Startwert</translation>
   </message>
@@ -940,10 +971,12 @@
     <translation>Waffen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Der Preis für den besten Schuss geht an &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; mit &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; Punkten.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Insgesamt wurden &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Igel während dieser Runde getötet.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -983,10 +1016,12 @@
     <translation>Serverport:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.3&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Version 0.9.3&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Der Preis für den besten Schuss geht an &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; mit &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; Kills.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -1001,10 +1036,12 @@
     <translation>Sounds:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turns before SD</source>
     <translation type="obsolete">Rundenzahl vor Suddendeath</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Crate drops</source>
     <translation type="obsolete">Kistenabwurf</translation>
   </message>
@@ -1062,7 +1099,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>unbenannt</translation>
@@ -1071,6 +1107,7 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation type="obsolete">Hedgewars</translation>
   </message>
@@ -1098,7 +1135,7 @@
     <translation>Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -1107,8 +1144,6 @@
 konnte nicht geöffnet werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Installation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Waffen</translation>
@@ -1150,6 +1185,7 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation type="obsolete">Warten</translation>
   </message>
@@ -1159,7 +1195,6 @@
     <translation>Los!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>Standard</translation>
@@ -1195,6 +1230,7 @@
     <translation>Verbinden zu ...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Zurück</translation>
   </message>
@@ -1204,15 +1240,16 @@
     <translation>Start</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Einfaches Spiel</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Training</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Demo abspielen</translation>
@@ -1238,6 +1275,7 @@
     <translation>Einstellungen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">Offiziellem Server beitreten</translation>
   </message>
@@ -1260,7 +1298,7 @@
     <translation>Anzahl Spieler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>Runde läuft</translation>
   </message>
@@ -1291,18 +1329,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Fehler</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Server %1 konnte nicht gestartet werden.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Engine konnte nicht gestartet werden: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1388,7 +1425,6 @@
     <translation>Runter</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>Springen</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_en.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_en.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="en">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="en">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -56,7 +55,6 @@
     <translation>new</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Error</translation>
@@ -169,6 +167,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Error</translation>
   </message>
@@ -188,19 +187,16 @@
     <translation>Room destroyed</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 joined</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 left</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 left (%2)</translation>
@@ -229,7 +225,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</translation>
   </message>
@@ -276,7 +272,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -378,21 +374,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Error</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Please, select record from the list</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -436,7 +427,6 @@
     <translation>Refresh</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Error</translation>
@@ -447,7 +437,6 @@
     <translation>Please, enter room name</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -618,14 +607,17 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Forts mode</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">Divide teams</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">Solid land</translation>
   </message>
@@ -769,12 +761,12 @@
     <translation>Version</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>This program is distributed under the GNU General Public License</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Developers:</translation>
   </message>
@@ -799,10 +791,12 @@
     <translation>Special thanks:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Turn time</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Initial health</translation>
   </message>
@@ -890,7 +884,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>unnamed</translation>
@@ -922,7 +915,7 @@
     <translation>Error</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -931,8 +924,6 @@
 Please check your installation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Weapons</translation>
@@ -974,7 +965,6 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>default</translation>
@@ -1010,6 +1000,7 @@
     <translation>Specify</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">Join official server</translation>
   </message>
@@ -1024,7 +1015,6 @@
     <translation>Go!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Play demo</translation>
@@ -1068,7 +1058,7 @@
     <translation>Players number</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>Round in progress</translation>
   </message>
@@ -1099,18 +1089,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Error</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Unable to start the server: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Unable to run engine: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1196,7 +1185,6 @@
     <translation>down</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>jump</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_es.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_es.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="es_ES">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="es_ES">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -17,10 +16,12 @@
     <translation>Nunca</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Every turn</source>
     <translation type="obsolete">Cada turno</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Each %1 turn</source>
     <translation type="obsolete">Cada %1 turnos</translation>
   </message>
@@ -59,7 +60,6 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Error</translation>
@@ -177,6 +177,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Error</translation>
   </message>
@@ -191,19 +192,16 @@
     <translation>La conexión fue rechazada</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 ha entrado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 ha salido</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 ha salido (%2)</translation>
@@ -237,7 +235,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf ha devuelto un error al dibujar texto, probablemente relacionado con un bug en freetype2. Se recomienda actualizar la librería freetype.</translation>
   </message>
@@ -271,10 +269,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Descartar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Guardar</translation>
   </message>
@@ -292,7 +292,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;El premio al mejor disparo es para &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; , con &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puntos.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -316,34 +316,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Un Jugador</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Multijugador</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Juego en red</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Partidas guardadas</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Demo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">Configuración</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">Acerca de...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Salir</translation>
   </message>
@@ -361,6 +369,7 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Volver</translation>
   </message>
@@ -373,10 +382,12 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Local</source>
     <translation type="obsolete">Local</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Internet</source>
     <translation type="obsolete">Internet</translation>
   </message>
@@ -425,10 +436,12 @@
     <translation>Editar equipo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Guardar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Volver</translation>
   </message>
@@ -446,21 +459,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Error</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Por favor, seleccione una entrada de la lista</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -504,7 +512,6 @@
     <translation>Actualizar</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Error</translation>
@@ -515,7 +522,6 @@
     <translation>Por favor, introduzca un nombre para la sala</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -612,6 +618,7 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Volver</translation>
   </message>
@@ -626,6 +633,7 @@
     <translation>Eliminar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Guardar</translation>
   </message>
@@ -633,22 +641,27 @@
 <context>
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Partida sencilla</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Entrenamiento</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Multijugador</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Partidas guardadas</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Demo</translation>
   </message>
@@ -714,6 +727,7 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Modo Fuertes</translation>
   </message>
@@ -748,10 +762,12 @@
     <translation>Interfaz a pantalla completa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">Agrupar equipos</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">Terreno indestructible</translation>
   </message>
@@ -761,6 +777,7 @@
     <translation>Agregar fecha y hora al nombre de fichero</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Add Border</source>
     <translation type="obsolete">Añadir borde</translation>
   </message>
@@ -788,22 +805,27 @@
     <translation>Humano</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation type="obsolete">Nivel 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation type="obsolete">Nivel 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation type="obsolete">Nivel 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation type="obsolete">Nivel 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation type="obsolete">Nivel 1</translation>
   </message>
@@ -816,10 +838,12 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">Paisaje</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">Esquema de juego</translation>
   </message>
@@ -839,10 +863,12 @@
     <translation>Asociaciones de teclas</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Grave</source>
     <translation type="obsolete">Lápida</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Team level</source>
     <translation type="obsolete">Nivel del equipo</translation>
   </message>
@@ -867,10 +893,12 @@
     <translation>Armas</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">Opciones de red</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation type="obsolete">Lista de servidores</translation>
   </message>
@@ -898,16 +926,17 @@
 <context>
   <name>QLabel</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Versión 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Este programa está distribuido bajo la licencia GNU General Public License</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Desarrolladores:</translation>
   </message>
@@ -927,10 +956,12 @@
     <translation>Agradecimientos:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Duración del turno</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Vida inicial</translation>
   </message>
@@ -940,10 +971,12 @@
     <translation>Armas</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;El premio al mejor disparo es para &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; , con &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puntos.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Un total de &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Erizo(s) resultaron muertos durante este asalto.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -988,6 +1021,7 @@
     <translation>Versión</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;El premio al mejor disparo es para &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; con &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; erizos muertos.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -997,10 +1031,12 @@
     <translation>Sonidos:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turns before SD</source>
     <translation type="obsolete">Turnos hasta MS</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Crate drops</source>
     <translation type="obsolete">Aparición de cajas</translation>
   </message>
@@ -1058,7 +1094,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>sin nombre</translation>
@@ -1067,6 +1102,7 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation type="obsolete">Hedgewars</translation>
   </message>
@@ -1094,7 +1130,7 @@
     <translation>Error</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -1103,8 +1139,6 @@
 Verifique su instalación</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Armas</translation>
@@ -1146,6 +1180,7 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation type="obsolete">Esperando</translation>
   </message>
@@ -1155,7 +1190,6 @@
     <translation>¡Adelante!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>predeterminado</translation>
@@ -1191,6 +1225,7 @@
     <translation>Especificar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Volver</translation>
   </message>
@@ -1200,15 +1235,16 @@
     <translation>Empezar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Partida sencilla</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Entrenamiento</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Visualizar demo</translation>
@@ -1234,6 +1270,7 @@
     <translation>Configuración</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">Unirse al servidor oficial</translation>
   </message>
@@ -1256,7 +1293,7 @@
     <translation>Jugadores</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>Ronda en progreso</translation>
   </message>
@@ -1287,18 +1324,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Error</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>No se pudo iniciar el servidor: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>No se pudo iniciar el motor: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1384,7 +1420,6 @@
     <translation>abajo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>saltar</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_fi.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_fi.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="fi">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="fi">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -56,7 +55,6 @@
     <translation>uusi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Virhe</translation>
@@ -108,6 +106,7 @@
     <translation>Kartta</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Teemat</source>
     <translation type="obsolete">Themes</translation>
   </message>
@@ -173,6 +172,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Virhe</translation>
   </message>
@@ -192,19 +192,16 @@
     <translation>Huone tuhottiin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 liittyi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 poistui</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 poistui (%2)</translation>
@@ -233,7 +230,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf palautti virheen mallintaessaan tekstiä, todennäköisesti syy on freetype2:n ohjelmavirheessä. Freetype-kirjaston päivitys on suosiltetavaa.</translation>
   </message>
@@ -280,7 +277,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Paras laukaus -mitalin voitti &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pisteellä&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -382,21 +379,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Virhe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Ole hyvä ja valitse nauhoite listasta</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -440,7 +432,6 @@
     <translation>Päivitä</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Virhe</translation>
@@ -451,7 +442,6 @@
     <translation>Ole hyvä ja syötä huoneen nimi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -622,14 +612,17 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Linnakemoodi</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">Jaa joukkueet</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">Tuhoutumaton maa</translation>
   </message>
@@ -730,7 +723,8 @@
     <translation>Aseet</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Ääni/Grafiikka-asetukset</source>
+    <location filename="" line="0"/>
+    <source>&#xc4;&#xe4;ni/Grafiikka-asetukset</source>
     <translation type="obsolete">Audio/Graphic options</translation>
   </message>
   <message>
@@ -777,12 +771,12 @@
     <translation>Versio</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Tätä ohjelmaa levitetään GNU General Public Licence-lisensisn alla</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Kehittäjät:</translation>
   </message>
@@ -807,10 +801,12 @@
     <translation>Erikoiskiitokset:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Vuoron aikaraja</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Aloitusterveys</translation>
   </message>
@@ -898,7 +894,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>nimetön</translation>
@@ -930,7 +925,7 @@
     <translation>Virhe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -939,8 +934,6 @@
 Ole hyvä ja tarkista asennuksesi</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Aseet</translation>
@@ -982,7 +975,6 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>oletus</translation>
@@ -1018,6 +1010,7 @@
     <translation>Määritä</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">Liity viralliselle palvelimelle</translation>
   </message>
@@ -1032,7 +1025,6 @@
     <translation>Aloita!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Toista nauhoite</translation>
@@ -1076,7 +1068,7 @@
     <translation>Pelaajien määrä</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>Erä kesken</translation>
   </message>
@@ -1107,18 +1099,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Virhe</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Palvelinta ei pystytty käynnistämään: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Pelimoottorin ajo epäonnistui: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1204,7 +1195,6 @@
     <translation>alas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>hyppy</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_fr.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_fr.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="fr">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="fr">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -51,18 +50,22 @@
 <context>
   <name>GameUIConfig</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Erreur</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation type="obsolete">Impossible de créer le répertoire %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">Quitter</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot save options to file %1</source>
     <translation type="obsolete">Impossible de sauvegarder les options dans le fichier %1</translation>
   </message>
@@ -70,12 +73,12 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erreur</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Please, select demo from the list above</source>
     <translation type="obsolete">Veuillez choisir une démo dans la liste ci-dessus</translation>
   </message>
@@ -85,6 +88,7 @@
     <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation type="obsolete">Veuillez choisir un serveur dans la liste ci-dessus</translation>
   </message>
@@ -112,10 +116,12 @@
 <context>
   <name>HWGame</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation type="obsolete">Impossible de démarrer le serveur: %1.</translation>
   </message>
@@ -125,10 +131,12 @@
     <translation>fr.txt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot save demo to file %1</source>
     <translation type="obsolete">Impossible de sauvegarder la démo dans le fichier %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">Quitter</translation>
   </message>
@@ -138,6 +146,7 @@
     <translation>Erreur lors de l&apos;ouverture du fichier de démonstration %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка запуска движка: %1 (</translation>
   </message>
@@ -198,14 +207,17 @@
 <context>
   <name>HWNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Erreur</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка подключения. Проверьте имя сервера и номер порта.</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation type="obsolete">Отказано в соединении</translation>
   </message>
@@ -213,10 +225,12 @@
 <context>
   <name>HWNetServer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка запуска сервера: %1.</translation>
   </message>
@@ -242,6 +256,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Erreur</translation>
   </message>
@@ -256,19 +271,16 @@
     <translation>Connexion refusée</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 a rejoint la partie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 a quitté la partie</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 a quitté la partie (%2)</translation>
@@ -302,7 +314,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf à retourné une erreur pendant l&apos;affichage du texte, c&apos;est sûrement un bug de freetype2. Il est recommandé de mettre à jour votre librairie freetype.</translation>
   </message>
@@ -336,10 +348,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Annuler</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Sauvegarder</translation>
   </message>
@@ -357,7 +371,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Le prix du meilleur tir revient à &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; avec &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; points.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -381,34 +395,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Multijoueur</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Un joueur</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Jeu en réseau</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Parties sauvées</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Démos</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">Configuration</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">À propos</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Quitter</translation>
   </message>
@@ -426,6 +448,7 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Retour</translation>
   </message>
@@ -438,10 +461,12 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Local</source>
     <translation type="obsolete">Local</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Internet</source>
     <translation type="obsolete">Internet</translation>
   </message>
@@ -490,10 +515,12 @@
     <translation>Éditer Équipe</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Sauvegarder</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Retour</translation>
   </message>
@@ -511,21 +538,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erreur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Sélectionnez une partie dans la liste</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -569,7 +591,6 @@
     <translation>Rafraîchir</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erreur</translation>
@@ -580,7 +601,6 @@
     <translation>Veuillez saisir le nom du salon</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -677,6 +697,7 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Retour</translation>
   </message>
@@ -691,6 +712,7 @@
     <translation>Supprimer</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Sauvegarder</translation>
   </message>
@@ -698,10 +720,12 @@
 <context>
   <name>PageSimpleGame</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Retour</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Jeu simple</translation>
   </message>
@@ -709,10 +733,12 @@
 <context>
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Entraînement</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Parties sauvegardées</translation>
   </message>
@@ -788,6 +814,7 @@
     <translation>Plein écran</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Mode forts</translation>
   </message>
@@ -812,6 +839,7 @@
     <translation type="unfinished">Affichage plein écran</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">Séparer les équipes</translation>
   </message>
@@ -821,6 +849,7 @@
     <translation>Ajouter date et heure au nom du fichier</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">Terrain indestructible</translation>
   </message>
@@ -848,22 +877,27 @@
     <translation>Humain</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation type="obsolete">Niveau 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation type="obsolete">Niveau 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation type="obsolete">Niveau 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation type="obsolete">Niveau 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation type="obsolete">Niveau 1</translation>
   </message>
@@ -891,6 +925,7 @@
     <translation>Fort</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Grave</source>
     <translation type="obsolete">Tombe</translation>
   </message>
@@ -910,18 +945,22 @@
     <translation>Options audio/vidéo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation type="obsolete">Pseudo réseau</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">Options réseau</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">Terrain</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">Paramètres de jeu</translation>
   </message>
@@ -931,6 +970,7 @@
     <translation>Équipes participantes</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Team level</source>
     <translation type="obsolete">Niveau d&apos;équipe</translation>
   </message>
@@ -940,6 +980,7 @@
     <translation>Partie en réseau</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation type="obsolete">Liste de serveurs</translation>
   </message>
@@ -967,71 +1008,87 @@
     <translation>Pseudo réseau</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Server address</source>
     <translation type="obsolete">Adresse du serveur</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Hedgewars&lt;/h1&gt;&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hedgewars.org/&quot;&gt;http://www.hedgewars.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;This program is distributed under the GNU General Public License&lt;/div&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Hedgewars&lt;/h1&gt;&lt;h3&gt;version 0.8&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hedgewars.org/&quot;&gt;http://www.hedgewars.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;Эта программа распространяется под лицензией GNU (the GNU General Public License)&lt;/div&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;Igor Ulyanov &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:iulyanov@gmail.com&quot;&gt;iulyanov@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;english: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;russian: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Developpeurs:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;Igor Ulyanov &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:iulyanov@gmail.com&quot;&gt;iulyanov@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;english: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;russian: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>difficulty:</source>
     <translation type="obsolete">difficulté :</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Ce programme est distribué sous licence GNU General Public License</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Traductions :&lt;/h2&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Développeurs :&lt;/h2&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Traductions :&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Special thanks:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Remerciements :&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.8.1&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Version 0.8.1&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Temps du tour</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Santé initiale</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Le prix du meilleur tir revient à &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; avec &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; points.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Un total de &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hérisson(s) ont été tués pendant ce round.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.9&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
@@ -1046,7 +1103,7 @@
     <translation>Limite de FPS</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Développeurs:</translation>
   </message>
@@ -1091,6 +1148,7 @@
     <translation>Armes</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
@@ -1100,6 +1158,7 @@
     <translation>Version</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Le prix du meilleur tir revient à &lt;br&gt;%1&lt;/b&gt; avec &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; morts.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -1162,7 +1221,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>sansnom</translation>
@@ -1171,10 +1229,12 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>-= by unC0Rr =-</source>
     <translation type="obsolete">-= by unC0Rr =-</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation type="obsolete">Hedgewars</translation>
   </message>
@@ -1192,7 +1252,7 @@
     <translation>Erreur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -1211,8 +1271,6 @@
     <translation>La connexion au serveur à été perdue</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Armes</translation>
@@ -1246,6 +1304,7 @@
     <translation>Impossible de créer le dossier %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">Выйти</translation>
   </message>
@@ -1258,18 +1317,22 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Jeu solo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Jeu multijoueurs</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Jeu réseau</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Démos</translation>
   </message>
@@ -1279,36 +1342,42 @@
     <translation>Configuration</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Quitter</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Retour</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Jeu simple</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Annuler</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Sauvegarder</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Jouer la démo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>New team</source>
     <translation type="obsolete">Nouvelle équipe</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation type="obsolete">Éditer l&apos;équipe</translation>
   </message>
@@ -1318,18 +1387,22 @@
     <translation>Connecter</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Disconnect</source>
     <translation type="obsolete">Déconnecter</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join</source>
     <translation type="obsolete">Rejoindre</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Create</source>
     <translation type="obsolete">Créer</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Add Team</source>
     <translation type="obsolete">Ajouter une équipe</translation>
   </message>
@@ -1344,6 +1417,7 @@
     <translation>Démarrer</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">À propos</translation>
   </message>
@@ -1358,6 +1432,7 @@
     <translation>Mise à jour</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation type="obsolete">Attente</translation>
   </message>
@@ -1367,10 +1442,12 @@
     <translation>Charger</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Weapons scheme</source>
     <translation type="obsolete">Set d&apos;armes</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Entraînement</translation>
   </message>
@@ -1380,7 +1457,6 @@
     <translation>Spécifier</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>défaut</translation>
@@ -1406,6 +1482,7 @@
     <translation>Supprimer</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">Joindre le serveur officiel</translation>
   </message>
@@ -1428,7 +1505,7 @@
     <translation>Nombre de joueurs</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>Round en cours</translation>
   </message>
@@ -1459,18 +1536,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erreur</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Impossible de démarrer le serveur: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Impossible de démarrer le moteur: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1556,7 +1632,6 @@
     <translation>bas</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>saut</translation>
Binary file share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_it.qm has changed
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_it.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_it.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,7 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="it_IT">
-<defaultcodec></defaultcodec>
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="it_IT">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -18,10 +16,12 @@
     <translation>Mai</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Every turn</source>
     <translation type="obsolete">Ogni turno</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Each %1 turn</source>
     <translation type="obsolete">Ogni %1 turni</translation>
   </message>
@@ -60,7 +60,6 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Errore</translation>
@@ -178,6 +177,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Errore</translation>
   </message>
@@ -192,19 +192,16 @@
     <translation>Connessione rifiutata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 è entrato</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 è uscito</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 è uscito(%2)</translation>
@@ -238,7 +235,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf ha ritornato un errore durante l&apos;esecuzione del testo, probabilmente relativo ad un bug in freetype2. Si raccomanda di aggiornare le proprie librerie freetype.</translation>
   </message>
@@ -258,7 +255,7 @@
   <message>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="1144"/>
     <source>Clear Accounts Cache</source>
-    <translation type="unfinished"></translation>
+    <translation>Pulisci la cache degli account</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -272,10 +269,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Annulla</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Salva</translation>
   </message>
@@ -293,7 +292,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Il premio per il miglior colpo è stato vinto da &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; , con &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punti.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -317,34 +316,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Giocatore Singolo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Multigiocatore</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Gioco in rete</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Partite salvate</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Demo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">Impostazioni</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">Crediti</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Esci</translation>
   </message>
@@ -362,6 +369,7 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Indietro</translation>
   </message>
@@ -374,10 +382,12 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Local</source>
     <translation type="obsolete">Locale</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Internet</source>
     <translation type="obsolete">Internet</translation>
   </message>
@@ -426,10 +436,12 @@
     <translation>Modifica squadra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Salva</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Indietro</translation>
   </message>
@@ -447,21 +459,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Errore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Seleziona un record dalla lista</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -505,7 +512,6 @@
     <translation>Aggiorna</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Errore</translation>
@@ -516,7 +522,6 @@
     <translation>Inserisci il nome della room</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -613,6 +618,7 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Indietro</translation>
   </message>
@@ -627,6 +633,7 @@
     <translation>Elimina</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Salva</translation>
   </message>
@@ -634,22 +641,27 @@
 <context>
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Partita semplice</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Allenamento</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Multigiocatore</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Partite salvate</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Demo</translation>
   </message>
@@ -715,6 +727,7 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Modalità Fortino</translation>
   </message>
@@ -749,6 +762,7 @@
     <translation>Frontend schermo intero</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">Dividi le squadre</translation>
   </message>
@@ -758,10 +772,12 @@
     <translation>Concatena data e ora di registrazione al nome file</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">Terreno solido</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Add Border</source>
     <translation type="obsolete">Aggiungi bordo</translation>
   </message>
@@ -789,22 +805,27 @@
     <translation>Umano</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation type="obsolete">Livello 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation type="obsolete">Livello 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation type="obsolete">Livello 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation type="obsolete">Livello 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation type="obsolete">Livello 1</translation>
   </message>
@@ -817,10 +838,12 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">Paesaggio</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">Schema di gioco</translation>
   </message>
@@ -840,10 +863,12 @@
     <translation>Associazione dei tasti</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Grave</source>
     <translation type="obsolete">Lapide</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Team level</source>
     <translation type="obsolete">Livello della squadra</translation>
   </message>
@@ -868,10 +893,12 @@
     <translation>Armi</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">Opzioni di rete</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation type="obsolete">Lista dei server</translation>
   </message>
@@ -886,6 +913,7 @@
     <translation>Squadre in gioco</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Scheme options</source>
     <translation type="obsolete">Opzioni di schema</translation>
   </message>
@@ -913,16 +941,17 @@
     <translation>Mine</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Versione 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Questo programma è distribuito sotto licenza GNUGeneral Public License</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Sviluppatori:</translation>
   </message>
@@ -942,10 +971,12 @@
     <translation>Ringraziamenti speciali:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Tempo del turno</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Salute iniziale</translation>
   </message>
@@ -955,10 +986,12 @@
     <translation>Armi</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Il premio per il miglior colpo è vinto da &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; , con &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punti.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Un totale di &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) sono stati uccisi durante questo round.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -1003,6 +1036,7 @@
     <translation>Versione</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Il premio per il miglior colpo è stato vinto da &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; con &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; hedgehog uccisi.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -1012,10 +1046,12 @@
     <translation>Suoni:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turns before SD</source>
     <translation type="obsolete">Turni prima del SD</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Crate drops</source>
     <translation type="obsolete">Caduta casse</translation>
   </message>
@@ -1045,6 +1081,7 @@
     <translation>Timeout del sudden death</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Case Probability</source>
     <translation type="obsolete">Probabilità di casse</translation>
   </message>
@@ -1067,7 +1104,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>senza nome</translation>
@@ -1076,6 +1112,7 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation type="obsolete">Hedgewars</translation>
   </message>
@@ -1103,7 +1140,7 @@
     <translation>Errore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -1112,8 +1149,6 @@
 Controllare la propria installazione</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Armi</translation>
@@ -1155,6 +1190,7 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation type="obsolete">In attesa</translation>
   </message>
@@ -1164,7 +1200,6 @@
     <translation>Gioca!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>default</translation>
@@ -1200,6 +1235,7 @@
     <translation>Specifica</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Indietro</translation>
   </message>
@@ -1209,15 +1245,16 @@
     <translation>Gioca</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Partita semplice</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Allenamento</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Visualizza demo</translation>
@@ -1243,6 +1280,7 @@
     <translation>Impostazioni</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">Entra nel server ufficiale</translation>
   </message>
@@ -1265,7 +1303,7 @@
     <translation>Numero di giocatori</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>Round in corso</translation>
   </message>
@@ -1296,18 +1334,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Errore</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Impossibile avviare il server: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Impossibile eseguire il motore: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1393,7 +1430,6 @@
     <translation>giù</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>salta</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_ja.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_ja.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="ja">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="ja">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -55,7 +54,6 @@
     <translation>作成</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>エラー</translation>
@@ -168,6 +166,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">エラー</translation>
   </message>
@@ -187,19 +186,16 @@
     <translation>ルームが崩壊した</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 が来た</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 退出</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 は(%2)から 退出</translation>
@@ -228,7 +224,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</translation>
   </message>
@@ -275,7 +271,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt; &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; で &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; が一番良いショットの賞をもらった &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -375,21 +371,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>エラー</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>録画を選択下さい</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>オケ</translation>
@@ -433,7 +424,6 @@
     <translation>更新</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>エラー</translation>
@@ -444,7 +434,6 @@
     <translation>ルーム名を入力してください</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>オケ</translation>
@@ -615,14 +604,17 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Forts モード</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">チームを振り分け</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">壊れない陸地</translation>
   </message>
@@ -766,12 +758,12 @@
     <translation>バーション</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>This program is distributed under the GNU General Public License</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>開発者:</translation>
   </message>
@@ -796,10 +788,12 @@
     <translation>特別感謝:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">ターヌ タイム</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">初めの健康ポイント</translation>
   </message>
@@ -887,7 +881,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>無名</translation>
@@ -919,7 +912,7 @@
     <translation>エラー</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -928,8 +921,6 @@
 インストールをチェックしてください</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>兵器</translation>
@@ -971,7 +962,6 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>デフォールト</translation>
@@ -1007,6 +997,7 @@
     <translation>Specify</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">Join official server</translation>
   </message>
@@ -1021,7 +1012,6 @@
     <translation>GO!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>デモを再生</translation>
@@ -1065,7 +1055,7 @@
     <translation>プレイヤー数</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>ラウンド中</translation>
   </message>
@@ -1096,18 +1086,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>エラー</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>サーバー%1の起動は出来なかった</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>エンジン%1の起動は出来なかった</translation>
   </message>
@@ -1193,7 +1182,6 @@
     <translation>下</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>ジャンプ</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pl.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="pl">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="pl">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -17,10 +16,12 @@
     <translation>Nigdy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Every turn</source>
     <translation type="obsolete">Co turę</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Each %1 turn</source>
     <translation type="obsolete">Co %1 tur(y)</translation>
   </message>
@@ -60,7 +61,6 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
@@ -178,6 +178,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Błąd</translation>
   </message>
@@ -192,19 +193,16 @@
     <translation>Połączenie odrzucone</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 dołączył</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 wyszedł</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 wyszedł (%2)</translation>
@@ -238,7 +236,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation type="unfinished">SDL_ttf zwrócił problem podczas przetwarzania tekstu, najprawdopodobniej jest to związane z błędem we freetype2. Zaleca się zaktualizowanie biblioteki freetype.</translation>
   </message>
@@ -272,10 +270,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Zaniechaj</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Zapisz</translation>
   </message>
@@ -293,7 +293,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Odznaczenie za najlepszy strzał przyznano &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zadał(a) on(a) &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktów obrażeń.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -319,34 +319,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Gra jednoosobowa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Gra wieloosobowa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Gra sieciowa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Zapisane gry</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Dema</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">Ustawienia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">O programie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Wyjście</translation>
   </message>
@@ -364,6 +372,7 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
@@ -376,10 +385,12 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Local</source>
     <translation type="obsolete">Sieć lokalna</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Internet</source>
     <translation type="obsolete">Internet</translation>
   </message>
@@ -428,10 +439,12 @@
     <translation>Edycja drużyny</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Zapisz</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
@@ -449,21 +462,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Wybierz nagranie z listy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -507,7 +515,6 @@
     <translation>Odśwież</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
@@ -518,7 +525,6 @@
     <translation>Wprowadź nazwę pokoju</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -615,6 +621,7 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
@@ -629,6 +636,7 @@
     <translation>Usuń</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Zapisz</translation>
   </message>
@@ -636,22 +644,27 @@
 <context>
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Szybka gra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Trening</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Gra wieloosobowa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Zapisane gry</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Dema</translation>
   </message>
@@ -717,6 +730,7 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Tryb fortów</translation>
   </message>
@@ -751,6 +765,7 @@
     <translation>Pełnoekranowe menu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">Podziel drużyny</translation>
   </message>
@@ -760,10 +775,12 @@
     <translation>Dodaj czas i datę do nazwy pliku</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">Niezniszczalny teren</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Add Border</source>
     <translation type="obsolete">Dodaj ramkę</translation>
   </message>
@@ -791,22 +808,27 @@
     <translation>Człowiek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation type="obsolete">Poziom 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation type="obsolete">Poziom 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation type="obsolete">Poziom 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation type="obsolete">Poziom 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation type="obsolete">Poziom 1</translation>
   </message>
@@ -819,10 +841,12 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">Pejzaż</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">Ustawienia gry</translation>
   </message>
@@ -842,10 +866,12 @@
     <translation>Ustawienia klawiszy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Grave</source>
     <translation type="obsolete">Nagrobek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Team level</source>
     <translation type="obsolete">Poziom drużyny</translation>
   </message>
@@ -870,10 +896,12 @@
     <translation type="unfinished">Uzbrojenie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">Ustawienia sieciowe</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation type="obsolete">Lista serwerów</translation>
   </message>
@@ -888,6 +916,7 @@
     <translation>Grające drużyny</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Scheme options</source>
     <translation type="obsolete">Opcje schematów</translation>
   </message>
@@ -905,16 +934,17 @@
 <context>
   <name>QLabel</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Ten program jest rozprowadzany na zasadach powszechnej licencji publicznej GNU</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Twórcy:</translation>
   </message>
@@ -934,10 +964,12 @@
     <translation>Szczególne podziękowania:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Czas trwania tury</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Punkty życia</translation>
   </message>
@@ -947,10 +979,12 @@
     <translation>Uzbrojenie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Odznaczenie za najlepszy strzał przyznano &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zadał on &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; punktów obrażeń.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Łącznie, &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; jeży zostało zabitych w czasie tej walki.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -990,10 +1024,12 @@
     <translation>Port serwera:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.3&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.3&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Odznaczenie za najlepszy strzał otrzymuje &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zabijając nim &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; przeciwników.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -1008,10 +1044,12 @@
     <translation>Dźwięki</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turns before SD</source>
     <translation type="obsolete">Tury przed NŚ</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Crate drops</source>
     <translation type="obsolete">Zrzuty skrzynek</translation>
   </message>
@@ -1041,6 +1079,7 @@
     <translation>Ilość tur przed NŚ</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Case Probability</source>
     <translation type="obsolete">Zrzut skrzyni</translation>
   </message>
@@ -1073,7 +1112,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation type="unfinished">nienazwany</translation>
@@ -1082,6 +1120,7 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation type="obsolete">Hedgewars</translation>
   </message>
@@ -1109,7 +1148,7 @@
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -1118,8 +1157,6 @@
 Sprawdź poprawność instalacji</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation type="unfinished">Uzbrojenie</translation>
@@ -1161,6 +1198,7 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation type="obsolete">Oczekiwanie</translation>
   </message>
@@ -1170,7 +1208,6 @@
     <translation type="unfinished">Start!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>domyślne</translation>
@@ -1206,6 +1243,7 @@
     <translation>Ustawienia własne</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Powrót</translation>
   </message>
@@ -1215,15 +1253,16 @@
     <translation type="unfinished">Start</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Szybka gra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Trening</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Odtwarzaj demo</translation>
@@ -1249,6 +1288,7 @@
     <translation>Ustawienia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">Dołącz do oficjalnego serwera</translation>
   </message>
@@ -1271,7 +1311,7 @@
     <translation>Liczba graczy</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation type="unfinished">Gra w toku</translation>
   </message>
@@ -1302,18 +1342,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Błąd</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Nie można uruchomić serwera: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Nie można uruchomić silnika: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1399,7 +1438,6 @@
     <translation>dół</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>skok</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pt_BR.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pt_BR.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -50,7 +49,6 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erro</translation>
@@ -168,6 +166,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Erro</translation>
   </message>
@@ -182,19 +181,16 @@
     <translation>Conexão negada</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -228,7 +224,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation type="unfinished">SDL_ttf retornou um erro enquanto renderizava texo, o mais provável é que esse esteja relacionado a um problema na freetype2. Recomendamos que você atualize sua biblioteca freetype.</translation>
   </message>
@@ -262,10 +258,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Descartar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Guardar</translation>
   </message>
@@ -283,7 +281,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;O prêmio de melhor disparo foi ganho por &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; , com &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pontos.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -305,34 +303,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Un Jugador</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Multijugador</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Juego en red</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Partidas guardadas</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Demo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">Configuración</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">Acerca de...</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Salir</translation>
   </message>
@@ -350,6 +356,7 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Volver</translation>
   </message>
@@ -362,10 +369,12 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Local</source>
     <translation type="obsolete">Local</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Internet</source>
     <translation type="obsolete">Internet</translation>
   </message>
@@ -414,10 +423,12 @@
     <translation>Editar equipe</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Guardar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Volver</translation>
   </message>
@@ -435,21 +446,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Por favor, selecione uma entrada da lista</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -493,7 +499,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="unfinished">Erro</translation>
@@ -504,7 +509,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation type="unfinished">OK</translation>
@@ -601,6 +605,7 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Volver</translation>
   </message>
@@ -615,6 +620,7 @@
     <translation>Excluir</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Guardar</translation>
   </message>
@@ -622,22 +628,27 @@
 <context>
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Partida simples</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Treinamento</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Multi jogador</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Partidas Guardadas</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Demonstrações</translation>
   </message>
@@ -703,6 +714,7 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Modo de Fortes</translation>
   </message>
@@ -765,22 +777,27 @@
     <translation>Humano</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation type="obsolete">Nivel 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation type="obsolete">Nivel 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation type="obsolete">Nivel 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation type="obsolete">Nivel 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation type="obsolete">Nivel 1</translation>
   </message>
@@ -793,10 +810,12 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">Paisagem</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">Esquema de jogo</translation>
   </message>
@@ -816,10 +835,12 @@
     <translation>Associação de teclas</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Grave</source>
     <translation type="obsolete">Lápide</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Team level</source>
     <translation type="obsolete">Nivel da equipe</translation>
   </message>
@@ -844,10 +865,12 @@
     <translation>Armas</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">Opciones de red</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation type="obsolete">Lista de servidores</translation>
   </message>
@@ -875,16 +898,17 @@
 <context>
   <name>QLabel</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Versión 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Este programa é distribuido sob a GNU General Public License</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation type="unfinished">Desenvolvedores:</translation>
   </message>
@@ -904,10 +928,12 @@
     <translation type="unfinished">Agradecimentos especiais:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Duração do turno</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Vida inicial</translation>
   </message>
@@ -917,10 +943,12 @@
     <translation>Armas</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;O prêmio de melhor disparo foi ganho por &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; , com &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pontos.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Um total de &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; porco(s) espinho foram mortos durante esta rodada.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -965,6 +993,7 @@
     <translation>Versão</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;O prêmio de melhor disparo foi ganho por &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; com &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; mortes.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -1027,7 +1056,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>sem nome</translation>
@@ -1036,6 +1064,7 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation type="obsolete">Porcos Espinho</translation>
   </message>
@@ -1063,7 +1092,7 @@
     <translation>Erro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -1072,8 +1101,6 @@
 Por favor verifique sua instalação</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Armas</translation>
@@ -1115,6 +1142,7 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation type="obsolete">Aguardando</translation>
   </message>
@@ -1124,7 +1152,6 @@
     <translation type="unfinished">Avançar!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>pre-determinado</translation>
@@ -1160,6 +1187,7 @@
     <translation>Especificar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Volver</translation>
   </message>
@@ -1169,15 +1197,16 @@
     <translation>Iniciar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Partida sencilla</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Entrenamiento</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Visualizar Demonstração</translation>
@@ -1221,7 +1250,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1252,18 +1281,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Não foi possível iniciar o servidor: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Não foi possível iniciar o motor: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1349,7 +1377,6 @@
     <translation>abaixo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>pular</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pt_PT.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_pt_PT.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="pt_PT">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="pt_PT">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -56,7 +55,6 @@
     <translation>novo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erro</translation>
@@ -189,19 +187,16 @@
     <translation>Foi kickado</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 entrou</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 saiu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 saiu (%2)</translation>
@@ -225,7 +220,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf devolveu um erro ao render texto, provavelmente está relacionado com o bug em freetype2. É recomendado actualizar a sua libraria freetype.</translation>
   </message>
@@ -272,7 +267,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;A melhor jogada foi ganha por &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; com &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -374,19 +369,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erro</translation>
   </message>
   <message>
-    <source>Seleccione uma gravação da lista</source>
+    <location filename="" line="0"/>
+    <source>Seleccione uma grava&#xe7;&#xe3;o da lista</source>
     <translation type="obsolete">Please, select record from the list</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -412,7 +404,6 @@
     <translation>Não foi possível eliminar o ficheiro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -441,7 +432,6 @@
     <translation>Recursos de administrador</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erro</translation>
@@ -452,7 +442,6 @@
     <translation>Insira o nome da sala</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -747,12 +736,12 @@
     <translation>Versão</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Este programa é distribuido sobre GNU General Public License</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Programadores:</translation>
   </message>
@@ -870,7 +859,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>sem nome</translation>
@@ -902,7 +890,7 @@
     <translation>Erro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -911,8 +899,6 @@
 Verifique a instalação</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Armas</translation>
@@ -954,7 +940,6 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>predefinido</translation>
@@ -1005,7 +990,6 @@
     <translation>Ir!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Reproduzir demo</translation>
@@ -1044,7 +1028,7 @@
     <translation>Número de jogadores</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>Ronda a decorrer</translation>
   </message>
@@ -1075,18 +1059,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Erro</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Não foi possível iniciar o servidor: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Não foi possível executar o motor: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1172,7 +1155,6 @@
     <translation>baixo</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>saltar</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_ru.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_ru.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,7 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="ru">
-<defaultcodec></defaultcodec>
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="ru">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -53,18 +51,22 @@
 <context>
   <name>GameUIConfig</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation type="obsolete">Не могу создать папку %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">Выйти</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot save options to file %1</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка при сохранении настроек в файл %1</translation>
   </message>
@@ -72,10 +74,12 @@
 <context>
   <name>HWChatWidget</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>* %1 joined</source>
     <translation type="obsolete">* %1 вошёл</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>* %1 left</source>
     <translation type="obsolete">* %1 вышел</translation>
   </message>
@@ -83,12 +87,12 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Please, select demo from the list above</source>
     <translation type="obsolete">Выберите демо из списка</translation>
   </message>
@@ -98,6 +102,7 @@
     <translation>ОК</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation type="obsolete">Выберите сервер из списка</translation>
   </message>
@@ -125,10 +130,12 @@
 <context>
   <name>HWGame</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка запуска сервера: %1.</translation>
   </message>
@@ -138,10 +145,12 @@
     <translation>ru.txt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot save demo to file %1</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка сохранения демо в файл %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">Выход</translation>
   </message>
@@ -151,6 +160,7 @@
     <translation>Не могу открыть демо %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка запуска движка: %1 (</translation>
   </message>
@@ -211,14 +221,17 @@
 <context>
   <name>HWNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка подключения. Проверьте имя сервера и номер порта.</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation type="obsolete">Отказано в соединении</translation>
   </message>
@@ -226,10 +239,12 @@
 <context>
   <name>HWNetServer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка запуска сервера: %1.</translation>
   </message>
@@ -255,6 +270,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка</translation>
   </message>
@@ -269,19 +285,16 @@
     <translation>Отказано в соединении</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 вошёл</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 вышел</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 вышел (%2)</translation>
@@ -315,7 +328,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf возвратил ошибку при выводе текста, наиболее вероятно это вызвано багом в библиотеке freetype2. Рекомендуется обновить библиотеку.</translation>
   </message>
@@ -349,10 +362,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
   </message>
@@ -370,7 +385,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Приз за лучший выстрел получает &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; с &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; пунктами урона.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -396,34 +411,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Схватка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Одиночная игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Сетевая игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Сохранённые игры</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Демки</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">Настройка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">О программе</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Выход</translation>
   </message>
@@ -441,6 +464,7 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
@@ -453,10 +477,12 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Local</source>
     <translation type="obsolete">Локальный</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Internet</source>
     <translation type="obsolete">Интернет</translation>
   </message>
@@ -505,10 +531,12 @@
     <translation>Изменить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
@@ -526,21 +554,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Выберите запись из списка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>ОК</translation>
@@ -584,7 +607,6 @@
     <translation>Обновить</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Ошибка</translation>
@@ -595,7 +617,6 @@
     <translation>Введите название комнаты</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>ОК</translation>
@@ -692,6 +713,7 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
@@ -706,6 +728,7 @@
     <translation>Удалить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
   </message>
@@ -713,10 +736,12 @@
 <context>
   <name>PageSimpleGame</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Быстрый старт</translation>
   </message>
@@ -724,22 +749,27 @@
 <context>
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Быстрый старт</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Тренировка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Схватка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Сохранённые игры</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Демки</translation>
   </message>
@@ -815,6 +845,7 @@
     <translation>Полный экран</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Режим фортов</translation>
   </message>
@@ -839,6 +870,7 @@
     <translation>Полноэкранный фронтенд</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">Разделить команды</translation>
   </message>
@@ -848,6 +880,7 @@
     <translation>Указывать дату и время в названиях демок и сейвов</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">Неразрушимая земля</translation>
   </message>
@@ -875,22 +908,27 @@
     <translation>Человек</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation type="obsolete">Уровень 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation type="obsolete">Уровень 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation type="obsolete">Уровень 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation type="obsolete">Уровень 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation type="obsolete">Уровень 1</translation>
   </message>
@@ -918,6 +956,7 @@
     <translation>Форт</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Grave</source>
     <translation type="obsolete">Надгробие</translation>
   </message>
@@ -937,18 +976,22 @@
     <translation>Настройки звука и графики</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation type="obsolete">Имя игрока</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">Настройки сети</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">Ландшафт</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">Настройки игры</translation>
   </message>
@@ -958,6 +1001,7 @@
     <translation>Команды в игре</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Team level</source>
     <translation type="obsolete">Управление командой</translation>
   </message>
@@ -967,6 +1011,7 @@
     <translation>Сетевая игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation type="obsolete">Список серверов</translation>
   </message>
@@ -976,6 +1021,7 @@
     <translation>Оружие</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Scheme options</source>
     <translation type="obsolete">Настройки схемы</translation>
   </message>
@@ -1008,71 +1054,87 @@
     <translation>Имя игрока</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Server address</source>
     <translation type="obsolete">Адрес сервера</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Hedgewars&lt;/h1&gt;&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hedgewars.org/&quot;&gt;http://www.hedgewars.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;This program is distributed under the GNU General Public License&lt;/div&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Hedgewars&lt;/h1&gt;&lt;h3&gt;Версия 0.8&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hedgewars.org/&quot;&gt;http://www.hedgewars.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;Эта программа распространяется под лицензией GNU (the GNU General Public License)&lt;/div&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;Igor Ulyanov &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:iulyanov@gmail.com&quot;&gt;iulyanov@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;english: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;russian: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Разработчики:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Андрей Коротаев &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;Игорь Ульянов &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:iulyanov@gmail.com&quot;&gt;iulyanov@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Перевод:&lt;/h2&gt;английский: Андрей Коротаев &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;русский: Андрей Коротаев &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>difficulty:</source>
     <translation type="obsolete">Уровень игры:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.8&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Эта программа распространяется на условиях лицензии GNU (the GNU General Public License)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Переводы:&lt;/h2&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Разработчики:&lt;/h2&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Переводы:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Special thanks:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Особая благодарность:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.8.1&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.8.1&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Продолжительность хода</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Начальный уровень здоровья</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Приз за лучший выстрел получает &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; с &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; пунктами урона.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;За этот раунд было убито &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ежей.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.9&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
@@ -1087,7 +1149,7 @@
     <translation>Ограничение FPS</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Разработчики:</translation>
   </message>
@@ -1132,6 +1194,7 @@
     <translation>Оружие</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
@@ -1141,6 +1204,7 @@
     <translation>Версия</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Приз за лучший выстрел получает &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; с &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; поверженными врагами.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -1175,6 +1239,7 @@
     <translation>Время до скорой смерти</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Case Probability</source>
     <translation type="obsolete">Вероятность бонуса</translation>
   </message>
@@ -1197,7 +1262,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>безымянный</translation>
@@ -1206,10 +1270,12 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>-= by unC0Rr =-</source>
     <translation type="obsolete">-= by unC0Rr =-</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation type="obsolete">Hedgewars</translation>
   </message>
@@ -1227,7 +1293,7 @@
     <translation>Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -1246,8 +1312,6 @@
     <translation>Соединение с сервером потеряно</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Оружие</translation>
@@ -1281,6 +1345,7 @@
     <translation>Не могу создать папку %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">Выйти</translation>
   </message>
@@ -1293,18 +1358,22 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Одиночная игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Схватка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Сетевая игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Демки</translation>
   </message>
@@ -1314,36 +1383,42 @@
     <translation>Настройка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Выход</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Быстрый старт</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Играть демку</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>New team</source>
     <translation type="obsolete">Новая команда</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation type="obsolete">Изменить</translation>
   </message>
@@ -1353,18 +1428,22 @@
     <translation>Соединить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Disconnect</source>
     <translation type="obsolete">Разъединить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join</source>
     <translation type="obsolete">Присоединиться</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Create</source>
     <translation type="obsolete">Создать</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Add Team</source>
     <translation type="obsolete">Добавить команду</translation>
   </message>
@@ -1379,6 +1458,7 @@
     <translation>Старт</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">О программе</translation>
   </message>
@@ -1393,6 +1473,7 @@
     <translation>Обновить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation type="obsolete">Ожидание</translation>
   </message>
@@ -1402,10 +1483,12 @@
     <translation>Загрузить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Weapons scheme</source>
     <translation type="obsolete">Схема оружия</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Тренировка</translation>
   </message>
@@ -1415,7 +1498,6 @@
     <translation>Указать</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>по умолчанию</translation>
@@ -1441,6 +1523,7 @@
     <translation>Удалить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">Зайти на официальный сервер</translation>
   </message>
@@ -1463,7 +1546,7 @@
     <translation>Кол-во игроков</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>Идёт раунд</translation>
   </message>
@@ -1494,18 +1577,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Ошибка запуска сервера: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Ошибка запуска движка: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1591,7 +1673,6 @@
     <translation>вниз</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>прыжок</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sk.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="sk_SK">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="sk_SK">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -17,10 +16,12 @@
     <translation>Nikdy</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Every turn</source>
     <translation type="obsolete">Každý ťah</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Each %1 turn</source>
     <translation type="obsolete">Každý %1 ťah</translation>
   </message>
@@ -60,7 +61,6 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
@@ -178,6 +178,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Chyba</translation>
   </message>
@@ -192,19 +193,16 @@
     <translation>Spojenie odmietnuté</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 sa pripojil(a)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 odišiel(la)</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 odišiel(a) (%2)</translation>
@@ -238,7 +236,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf vrátil chybu počas renderovania textu, s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o chybu vo freetype2. Doporučujeme aktualizovať vašu knižnicu freetype.</translation>
   </message>
@@ -272,10 +270,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Zahodiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Uložiť</translation>
   </message>
@@ -293,7 +293,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Ocenenie za najlepší zásah vyhral(a) &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; so ziskom &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; bodov.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -319,34 +319,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Hra jedného hráča</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Viac hráčov</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Sieťová hra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Uložené hry</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Demá</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">Nastavenia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">O programe</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Ukončiť</translation>
   </message>
@@ -364,6 +372,7 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Späť</translation>
   </message>
@@ -376,10 +385,12 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Local</source>
     <translation type="obsolete">Lokálna</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Internet</source>
     <translation type="obsolete">Internet</translation>
   </message>
@@ -428,10 +439,12 @@
     <translation>Upraviť team</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Uložiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Späť</translation>
   </message>
@@ -449,21 +462,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Prosím, vyberte záznam zo zoznamu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -507,7 +515,6 @@
     <translation>Obnoviť</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
@@ -518,7 +525,6 @@
     <translation>Prosím, zadajte názov miestnosti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -572,10 +578,12 @@
     <translation>Nová</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Prev</source>
     <translation type="obsolete">Predch</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Next</source>
     <translation type="obsolete">Ďalšia</translation>
   </message>
@@ -623,6 +631,7 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Späť</translation>
   </message>
@@ -637,6 +646,7 @@
     <translation>Vymazať</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Uložiť</translation>
   </message>
@@ -644,22 +654,27 @@
 <context>
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Jednoduchá hra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Tréning</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Viac hráčov</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Uložené hry</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Demá</translation>
   </message>
@@ -725,6 +740,7 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Režim pevností</translation>
   </message>
@@ -759,6 +775,7 @@
     <translation>Povoliť hudbu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">Rozdeliť teamy</translation>
   </message>
@@ -768,10 +785,12 @@
     <translation>Pripojiť dátum a čas k súboru so záznamom</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">Nezničiteľná zem</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Add Border</source>
     <translation type="obsolete">Pridať okraj</translation>
   </message>
@@ -781,18 +800,22 @@
     <translation>Znížiť kvalitu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Low Gravity</source>
     <translation type="obsolete">Nízka gravitácia</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Laser Sight</source>
     <translation type="obsolete">Laserové zameriavanie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Invulnerable</source>
     <translation type="obsolete">Nesmrteľnosť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Add Mines</source>
     <translation type="obsolete">Pridať míny</translation>
   </message>
@@ -815,22 +838,27 @@
     <translation>Človek</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation type="obsolete">Úroveň 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation type="obsolete">Úroveň 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation type="obsolete">Úroveň 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation type="obsolete">Úroveň 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation type="obsolete">Úroveň 1</translation>
   </message>
@@ -843,10 +871,12 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">Terén</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">Schéma hry</translation>
   </message>
@@ -866,10 +896,12 @@
     <translation>Nastavenia kláves</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Grave</source>
     <translation type="obsolete">Náhrobok</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Team level</source>
     <translation type="obsolete">Úroveň teamu</translation>
   </message>
@@ -894,10 +926,12 @@
     <translation>Zbrane</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">Nastavenia siete</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation type="obsolete">Zoznam serverov</translation>
   </message>
@@ -935,16 +969,17 @@
     <translation>Míny</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Tento program je distribuovaný podľa podmienok GNU General Publice License</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Vývojári:</translation>
   </message>
@@ -964,10 +999,12 @@
     <translation>Osobitné poďakovanie:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Čas na ťah</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Úvodné zdravie</translation>
   </message>
@@ -977,10 +1014,12 @@
     <translation>Výzbroj</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Ocenenie za najlepší zásah vyhral(a) &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; (&lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; bodov).&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Celkovo bolo zabitých &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; ježkov počas tohto kola.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -1020,10 +1059,12 @@
     <translation>Port servera:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.3&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Wersja 0.9.3&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Ocenenie za najlepší zásah získal(a) &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;, zabil ním &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; nepriateľov.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -1038,10 +1079,12 @@
     <translation>Zvuky:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turns before SD</source>
     <translation type="obsolete">Počet ťahov pred RS</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Crate drops</source>
     <translation type="obsolete">Zhadzovanie krabíc</translation>
   </message>
@@ -1089,7 +1132,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>beznázvu</translation>
@@ -1098,6 +1140,7 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation type="obsolete">Hedgewars</translation>
   </message>
@@ -1125,7 +1168,7 @@
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -1134,8 +1177,6 @@
 Skontrolujte si vašu inštaláciu</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Zbrane</translation>
@@ -1177,6 +1218,7 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation type="obsolete">Čakám</translation>
   </message>
@@ -1186,7 +1228,6 @@
     <translation>Choď!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>východzie</translation>
@@ -1222,6 +1263,7 @@
     <translation>Nastaviť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Späť</translation>
   </message>
@@ -1231,15 +1273,16 @@
     <translation>Spustiť</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Jednoduchá hra</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Tréning</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Prehrať demo</translation>
@@ -1265,6 +1308,7 @@
     <translation>Nastavenie</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">Pripojiť sa k oficiálnemu serveru</translation>
   </message>
@@ -1287,7 +1331,7 @@
     <translation>Počet hráčov</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>Hra prebieha</translation>
   </message>
@@ -1318,18 +1362,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Nie je možné spustiť server: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Nie je možné spustiť engine: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1415,7 +1458,6 @@
     <translation>dole</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>skok</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sv.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_sv.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -17,10 +16,12 @@
     <translation type="unfinished">Aldrig</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Every turn</source>
     <translation type="obsolete">Varje omgång</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Each %1 turn</source>
     <translation type="obsolete">Var %1 omgång</translation>
   </message>
@@ -58,7 +59,6 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Fel</translation>
@@ -176,6 +176,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Fel</translation>
   </message>
@@ -190,19 +191,16 @@
     <translation>Kontakt vägrades</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 anslöt</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 lämnade</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 lämnade (%2)</translation>
@@ -236,7 +234,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>Fel uppstod då SDL_ttf skulle rendera text. Det beror högst troligen på felet i freetype2. Du rekommenderas att uppdatera ditt freetype-bibliotek.</translation>
   </message>
@@ -270,10 +268,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Förkasta</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Spara</translation>
   </message>
@@ -291,7 +291,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;Priset för bästa skott går till &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; som fick &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; poäng.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -317,34 +317,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Enspelarläge</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Flerspelarläge</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Internetspel</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Sparade spel</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Demor</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">Inställningar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">Tack till</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Avsluta</translation>
   </message>
@@ -362,6 +370,7 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Tillbaka</translation>
   </message>
@@ -374,10 +383,12 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Local</source>
     <translation type="obsolete">Lokal</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Internet</source>
     <translation type="obsolete">Internet</translation>
   </message>
@@ -426,10 +437,12 @@
     <translation>Redigera lag</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Spara</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Tillbaka</translation>
   </message>
@@ -447,21 +460,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Fel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Var god välj inspelning från listan</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -505,7 +513,6 @@
     <translation>Uppdatera</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Fel</translation>
@@ -516,7 +523,6 @@
     <translation>Var god skriv rummets namn</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>OK</translation>
@@ -613,6 +619,7 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Tillbaka</translation>
   </message>
@@ -627,6 +634,7 @@
     <translation>Radera</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Spara</translation>
   </message>
@@ -695,6 +703,7 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Visa fort</translation>
   </message>
@@ -724,6 +733,7 @@
     <translation>Aktivera musik</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">Dela upp lag</translation>
   </message>
@@ -738,10 +748,12 @@
     <translation>Bifoga datum och tid till namnet på inspelningsfilen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">Fast mark</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Add Border</source>
     <translation type="obsolete">Lägg till kant</translation>
   </message>
@@ -769,22 +781,27 @@
     <translation>Människa</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation type="obsolete">Nivå 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation type="obsolete">Nivå 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation type="obsolete">Nivå 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation type="obsolete">Nivå 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation type="obsolete">Nivå 1</translation>
   </message>
@@ -797,10 +814,12 @@
 <context>
   <name>QGroupBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">Landskap</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">Spelupplägg</translation>
   </message>
@@ -820,10 +839,12 @@
     <translation>Tangentbindningar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Grave</source>
     <translation type="obsolete">Grav</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Team level</source>
     <translation type="obsolete">Lagnivå</translation>
   </message>
@@ -848,10 +869,12 @@
     <translation>Vapen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">Internetinställningar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation type="obsolete">Serverlista</translation>
   </message>
@@ -879,16 +902,17 @@
 <context>
   <name>QLabel</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Versione 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Detta program distribueras under GNU General Public License</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Utvecklare:</translation>
   </message>
@@ -908,10 +932,12 @@
     <translation>Särskilt tack till:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Tid per drag</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Hälsa vid start</translation>
   </message>
@@ -921,10 +947,12 @@
     <translation>Vapen</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Priset för bästa skott går till &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; som fick &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; poäng.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Totalt dog &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; igelkott(ar) under denna omgång.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -969,6 +997,7 @@
     <translation>Version</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Priset för bästa skott går till &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; som dödade &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; igelkottar.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -978,10 +1007,12 @@
     <translation>Ljudeffekter:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turns before SD</source>
     <translation type="obsolete">Antal omgångar före SD</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Crate drops</source>
     <translation type="obsolete">Crate drops</translation>
   </message>
@@ -1039,7 +1070,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>onämnd</translation>
@@ -1048,6 +1078,7 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation type="obsolete">Hedgewars</translation>
   </message>
@@ -1075,7 +1106,7 @@
     <translation>Fel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -1084,8 +1115,6 @@
 Var god kontrollera din installation</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Vapen</translation>
@@ -1127,6 +1156,7 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation type="obsolete">Väntar</translation>
   </message>
@@ -1136,7 +1166,6 @@
     <translation>Kör!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>standard</translation>
@@ -1172,6 +1201,7 @@
     <translation>Ange</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Tillbaka</translation>
   </message>
@@ -1181,15 +1211,16 @@
     <translation>Starta</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Enkelt spel</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Träning</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Spela upp demo</translation>
@@ -1215,6 +1246,7 @@
     <translation>Inställningar</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">Anslut till officiell server</translation>
   </message>
@@ -1237,7 +1269,7 @@
     <translation>Spelarnas nummer</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>Pågående omgång</translation>
   </message>
@@ -1268,18 +1300,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Fel</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Kunde inte starta servern: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Kunde inte köra motorn: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1365,7 +1396,6 @@
     <translation>ned</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>hoppa</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_tr_TR.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_tr_TR.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="tr_TR">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="tr_TR">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -56,7 +55,6 @@
     <translation>yeni</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Hata</translation>
@@ -169,6 +167,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Hata</translation>
   </message>
@@ -188,19 +187,16 @@
     <translation>Oda kapatıldı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 katıldı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 gitti</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 gitti (%2)</translation>
@@ -229,7 +225,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf yazıyı yorumlarken hata verdi. Bu büyük ihtimalle freetype2&apos;deki bir hatadan kaynaklanıyor. Freetype kurulumunuzu güncellemenizi öneririz.</translation>
   </message>
@@ -276,7 +272,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;En iyi atış ödülünü &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; puanla &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; kazandı.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -378,21 +374,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Lütfen listeden kaydı seçin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>Tamam</translation>
@@ -436,7 +427,6 @@
     <translation>Tazele</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Hata</translation>
@@ -447,7 +437,6 @@
     <translation>Lütfen oda ismini girin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>Tamam</translation>
@@ -536,10 +525,12 @@
     <translation>Yeni</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Prev</source>
     <translation type="obsolete">Önce</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Next</source>
     <translation type="obsolete">Sonra</translation>
   </message>
@@ -626,14 +617,17 @@
 <context>
   <name>QCheckBox</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Kaleler modu</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">Takımları böl</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">Parçalanmaz yüzey</translation>
   </message>
@@ -673,6 +667,7 @@
     <translation>Kayıt dosyasının sonuna tarihi ve saati ekle</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Add Border</source>
     <translation type="obsolete">Sınır Ekle</translation>
   </message>
@@ -682,18 +677,22 @@
     <translation>Kaliteyi Düşür</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Low Gravity</source>
     <translation type="obsolete">Azaltılmış Yerçekimi</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Laser Sight</source>
     <translation type="obsolete">Lazer Görüşü</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Invulnerable</source>
     <translation type="obsolete">Ölümsüzlük</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Add Mines</source>
     <translation type="obsolete">Mayın Ekle</translation>
   </message>
@@ -797,12 +796,12 @@
     <translation>Sürüm</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Bu program GNU Genel Kamu Lisansı&apos;yla dağıtılmaktadır</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Geliştiriciler:</translation>
   </message>
@@ -827,10 +826,12 @@
     <translation>Özel teşekkür:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Tur süresi</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Başlangıç sağlığı</translation>
   </message>
@@ -918,7 +919,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>isimsiz</translation>
@@ -950,7 +950,7 @@
     <translation>Hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -959,8 +959,6 @@
 Lütfen kurulumunuzu kontrol edin</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Silahlar</translation>
@@ -1002,7 +1000,6 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>öntanımlı</translation>
@@ -1038,6 +1035,7 @@
     <translation>Elle Belirt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">Resmi sunucuya bağlan</translation>
   </message>
@@ -1052,7 +1050,6 @@
     <translation>Hadi!</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Kayıtlı oyunu oynat</translation>
@@ -1096,7 +1093,7 @@
     <translation>Oyuncu sayısı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>Oyun başlamış</translation>
   </message>
@@ -1127,18 +1124,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Hata</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Sunucu başlatılamadı: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Oyun motoru çalıştırılamadı: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1224,7 +1220,6 @@
     <translation>aşağı</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>zıpla</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_uk.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_uk.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="uk">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="uk">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -52,18 +51,22 @@
 <context>
   <name>GameUIConfig</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation type="obsolete">Не могу создать папку %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">Выйти</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot save options to file %1</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка при сохранении настроек в файл %1</translation>
   </message>
@@ -71,12 +74,12 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Помилка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Please, select demo from the list above</source>
     <translation type="obsolete">Выберите демо из списка</translation>
   </message>
@@ -86,6 +89,7 @@
     <translation>ОК</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation type="obsolete">Выберите сервер из списка</translation>
   </message>
@@ -113,10 +117,12 @@
 <context>
   <name>HWGame</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка запуска сервера: %1.</translation>
   </message>
@@ -126,10 +132,12 @@
     <translation>uk.txt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot save demo to file %1</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка сохранения демо в файл %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">Выход</translation>
   </message>
@@ -139,6 +147,7 @@
     <translation>Не можу відкрити демо %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка запуска движка: %1 (</translation>
   </message>
@@ -199,14 +208,17 @@
 <context>
   <name>HWNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка подключения. Проверьте имя сервера и номер порта.</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation type="obsolete">Отказано в соединении</translation>
   </message>
@@ -214,10 +226,12 @@
 <context>
   <name>HWNetServer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation type="obsolete">Ошибка запуска сервера: %1.</translation>
   </message>
@@ -243,6 +257,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">Помилка</translation>
   </message>
@@ -257,19 +272,16 @@
     <translation>Відмовленно в з&apos;єднанні</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -303,7 +315,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf повернула помилку при виведенны тексту, найшвидше із-за помилки у бібліотеці freetype2. Рекомендується обновити бібліотеку freetype2.</translation>
   </message>
@@ -337,10 +349,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
   </message>
@@ -358,7 +372,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="unfinished">&lt;p&gt;Нагороду за кращий постріл отримує &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; з &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; пунктами урону.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -384,34 +398,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Схватка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Одиночная игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Сетевая игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Сохранённые игры</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Демки</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">Настройка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">О программе</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Выход</translation>
   </message>
@@ -429,6 +451,7 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
@@ -441,10 +464,12 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Local</source>
     <translation type="obsolete">Локальний</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Internet</source>
     <translation type="obsolete">Інтернет</translation>
   </message>
@@ -493,10 +518,12 @@
     <translation>Редагувати команду</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
@@ -514,21 +541,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Помилка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>Выберіть запис зі списку</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>ОК</translation>
@@ -572,7 +594,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
@@ -583,7 +604,6 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation type="unfinished">ОК</translation>
@@ -680,6 +700,7 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
@@ -694,6 +715,7 @@
     <translation>Видалити</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
   </message>
@@ -701,10 +723,12 @@
 <context>
   <name>PageSimpleGame</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Быстрый старт</translation>
   </message>
@@ -712,22 +736,27 @@
 <context>
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Швидкий старт</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Тренування</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Бійка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">Збережені ігри</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Демки</translation>
   </message>
@@ -803,6 +832,7 @@
     <translation>Повний екран</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">Режим фортів</translation>
   </message>
@@ -855,22 +885,27 @@
     <translation>Людина</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation type="obsolete">Рівень 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation type="obsolete">Рівень 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation type="obsolete">Рівень 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation type="obsolete">Рівень 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation type="obsolete">Рівень 1</translation>
   </message>
@@ -898,6 +933,7 @@
     <translation>Форт</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Grave</source>
     <translation type="obsolete">Надгробок</translation>
   </message>
@@ -917,18 +953,22 @@
     <translation>Настройки звуку та графіки</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation type="obsolete">Имя игрока</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">Настройки сети</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">Ландшафт</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">Настройки гри</translation>
   </message>
@@ -938,6 +978,7 @@
     <translation>Команди в грі</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Team level</source>
     <translation type="obsolete">Керування командою</translation>
   </message>
@@ -947,6 +988,7 @@
     <translation>Мережева гра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation type="obsolete">Список серверів</translation>
   </message>
@@ -974,71 +1016,87 @@
     <translation>Ім&apos;я гравця</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Server address</source>
     <translation type="obsolete">Адрес сервера</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Hedgewars&lt;/h1&gt;&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hedgewars.org/&quot;&gt;http://www.hedgewars.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;This program is distributed under the GNU General Public License&lt;/div&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Hedgewars&lt;/h1&gt;&lt;h3&gt;Версия 0.8&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hedgewars.org/&quot;&gt;http://www.hedgewars.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;Эта программа распространяется под лицензией GNU (the GNU General Public License)&lt;/div&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;Igor Ulyanov &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:iulyanov@gmail.com&quot;&gt;iulyanov@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;english: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;russian: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Разработчики:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Андрей Коротаев &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;Игорь Ульянов &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:iulyanov@gmail.com&quot;&gt;iulyanov@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Перевод:&lt;/h2&gt;английский: Андрей Коротаев &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;русский: Андрей Коротаев &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>difficulty:</source>
     <translation type="obsolete">Уровень игры:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.8&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>Ця программа розповсюджується на умовах ліцензії GNU (the GNU General Public License)</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Переводы:&lt;/h2&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Разработчики:&lt;/h2&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Переводы:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Special thanks:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Особая благодарность:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.8.1&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.8.1&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">Тривалість ходу</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">Початковий рівень здоров&apos;я</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Нагороду за кращий постріл отримує &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; з &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; пунктами урону.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;За цей раунд було вбито &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; їжаків.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.9&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
@@ -1053,7 +1111,7 @@
     <translation>Обмеження FPS</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>Розробники:</translation>
   </message>
@@ -1098,6 +1156,7 @@
     <translation>Зброя</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;Версия 0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
@@ -1107,6 +1166,7 @@
     <translation>Версія</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;Нагороду за кращий постріл отримує &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; з &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; вбитими ворогами.&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -1169,7 +1229,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>безіменний</translation>
@@ -1178,10 +1237,12 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>-= by unC0Rr =-</source>
     <translation type="obsolete">-= by unC0Rr =-</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation type="obsolete">Hedgewars</translation>
   </message>
@@ -1199,7 +1260,7 @@
     <translation>Помилка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -1218,8 +1279,6 @@
     <translation>З&apos;єднання з сервером загублено</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>Зброя</translation>
@@ -1253,6 +1312,7 @@
     <translation>Не можу створити директорію %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">Выйти</translation>
   </message>
@@ -1265,18 +1325,22 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">Одиночная игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">Схватка</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">Сетевая игра</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Демки</translation>
   </message>
@@ -1286,36 +1350,42 @@
     <translation>Налагодження</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">Выход</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">Назад</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">Быстрый старт</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">Отменить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">Сохранить</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>Грати демку</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>New team</source>
     <translation type="obsolete">Новая команда</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation type="obsolete">Изменить</translation>
   </message>
@@ -1325,18 +1395,22 @@
     <translation>З&apos;єднати</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Disconnect</source>
     <translation type="obsolete">Разъединить</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join</source>
     <translation type="obsolete">Присоединиться</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Create</source>
     <translation type="obsolete">Создать</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Add Team</source>
     <translation type="obsolete">Добавить команду</translation>
   </message>
@@ -1351,6 +1425,7 @@
     <translation>Старт</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">О программе</translation>
   </message>
@@ -1365,6 +1440,7 @@
     <translation>Обновити</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation type="obsolete">Очікування</translation>
   </message>
@@ -1374,10 +1450,12 @@
     <translation>Завантажити</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Weapons scheme</source>
     <translation type="obsolete">Схема оружия</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">Тренировка</translation>
   </message>
@@ -1387,7 +1465,6 @@
     <translation>Вказати</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>за замовчуванням</translation>
@@ -1431,7 +1508,7 @@
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation type="unfinished"></translation>
   </message>
@@ -1462,18 +1539,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>Помилка</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>Помилка запуску сервера: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>Помилка запуску движку: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1559,7 +1635,6 @@
     <translation>вниз</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>стрибок</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_zh_CN.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_zh_CN.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="zh_CN">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="zh_CN">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -50,18 +49,22 @@
 <context>
   <name>GameUIConfig</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">错误</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation type="obsolete">不能创建路径</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">退出</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot save options to file %1</source>
     <translation type="obsolete">不能把选项保存到 %1</translation>
   </message>
@@ -69,12 +72,12 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>错误</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Please, select demo from the list above</source>
     <translation type="obsolete">请选择一个DEMO</translation>
   </message>
@@ -84,6 +87,7 @@
     <translation>确认</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation type="obsolete">请选择一个服务器</translation>
   </message>
@@ -111,10 +115,12 @@
 <context>
   <name>HWGame</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">错误</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation type="obsolete">开启服务端出现错误: %1.</translation>
   </message>
@@ -124,10 +130,12 @@
     <translation>zh_CN.txt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot save demo to file %1</source>
     <translation type="obsolete">不能把demo保存为 %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">退出</translation>
   </message>
@@ -137,6 +145,7 @@
     <translation>DEMO %1 打不开</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation type="obsolete">引擎无法启动: %1 (</translation>
   </message>
@@ -197,14 +206,17 @@
 <context>
   <name>HWNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">错误</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation type="obsolete">未发现主机。请检查主机名和端口设置。</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation type="obsolete">连接被拒绝</translation>
   </message>
@@ -212,10 +224,12 @@
 <context>
   <name>HWNetServer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">错误</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation type="obsolete">无法启动服务端: %1.</translation>
   </message>
@@ -241,6 +255,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">错误</translation>
   </message>
@@ -255,19 +270,16 @@
     <translation>连接被拒绝</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation>*** %1 加入</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation>*** %1 离开</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation>*** %1 离开 (%2)</translation>
@@ -301,7 +313,7 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation>SDL_ttf 返回错误-渲染文字失败,可能有关freetype2的bug。建议升级 freetype。</translation>
   </message>
@@ -335,10 +347,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">中止</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">保存</translation>
   </message>
@@ -356,7 +370,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;最佳射手是&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;。伤害 &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;点。&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -378,34 +392,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">多人游戏</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">单人游戏</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">网络游戏</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">存档</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Demo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">设置</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">关于</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">退出</translation>
   </message>
@@ -423,6 +445,7 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">返回</translation>
   </message>
@@ -435,10 +458,12 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Local</source>
     <translation type="obsolete">本地</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Internet</source>
     <translation type="obsolete">Internet</translation>
   </message>
@@ -487,10 +512,12 @@
     <translation>修改队伍设定</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">保存</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">返回</translation>
   </message>
@@ -508,21 +535,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>错误</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>请从列表选择记录</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>确认</translation>
@@ -566,7 +588,6 @@
     <translation>刷新</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>错误</translation>
@@ -577,7 +598,6 @@
     <translation>请键入房间名</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>确认</translation>
@@ -674,6 +694,7 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">返回</translation>
   </message>
@@ -688,6 +709,7 @@
     <translation>删除</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">保存</translation>
   </message>
@@ -695,10 +717,12 @@
 <context>
   <name>PageSimpleGame</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">返回</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">简单游戏</translation>
   </message>
@@ -706,22 +730,27 @@
 <context>
   <name>PageSinglePlayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">简单游戏</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">训练</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">多人游戏</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">游戏存档</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Demo</translation>
   </message>
@@ -797,6 +826,7 @@
     <translation>游戏全屏幕</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">城堡模式</translation>
   </message>
@@ -821,6 +851,7 @@
     <translation>界面全屏幕</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Divide teams</source>
     <translation type="obsolete">分组</translation>
   </message>
@@ -830,6 +861,7 @@
     <translation>记录名称中包含具体时间日期</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Solid land</source>
     <translation type="obsolete">固实地面</translation>
   </message>
@@ -857,22 +889,27 @@
     <translation>玩家</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation type="obsolete">Lv 5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation type="obsolete">Lv 4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation type="obsolete">Lv 3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation type="obsolete">Lv 2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation type="obsolete">Lv 1</translation>
   </message>
@@ -915,18 +952,22 @@
     <translation>音频/视频选项</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation type="obsolete">昵称</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">网络选项</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">地形</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">游戏设置</translation>
   </message>
@@ -936,6 +977,7 @@
     <translation>玩家队伍</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Team level</source>
     <translation type="obsolete">队伍级别</translation>
   </message>
@@ -945,6 +987,7 @@
     <translation>网络游戏</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation type="obsolete">服务器列表</translation>
   </message>
@@ -954,6 +997,7 @@
     <translation>武器</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Scheme options</source>
     <translation type="obsolete">游戏设定</translation>
   </message>
@@ -976,71 +1020,87 @@
     <translation>网络游戏昵称</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Server address</source>
     <translation type="obsolete">服务器地址</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Hedgewars&lt;/h1&gt;&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hedgewars.org/&quot;&gt;http://www.hedgewars.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;This program is distributed under the GNU General Public License&lt;/div&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;刺猬大作战&lt;/h1&gt;&lt;h3&gt;0.8&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hedgewars.org/&quot;&gt;http://www.hedgewars.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;This program is distributed under the GNU General Public License&lt;/div&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;Igor Ulyanov &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:iulyanov@gmail.com&quot;&gt;iulyanov@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;english: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;russian: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;Igor Ulyanov &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:iulyanov@gmail.com&quot;&gt;iulyanov@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;english: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;russian: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>difficulty:</source>
     <translation type="obsolete">难度:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;版本 0.8&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>This program is distributed under the GNU General Public License</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;翻译:&lt;/h2&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;开发者:&lt;/h2&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;翻译:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Special thanks:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;特别感谢:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.8.1&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;版本 0.8.1&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">回合时间</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">初始生命值</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;射击冠军&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; .&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;阵亡&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; &lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;版本0.9&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
@@ -1055,7 +1115,7 @@
     <translation>FPS 上限</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="60"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="61"/>
     <source>Developers:</source>
     <translation>开发者:</translation>
   </message>
@@ -1100,6 +1160,7 @@
     <translation>武器</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.9.2&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;版本0.9.2&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
@@ -1109,6 +1170,7 @@
     <translation>版本</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; kills.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;最佳射手&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;取得的战果 &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -1143,6 +1205,7 @@
     <translation>死亡模式倒计时</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Case Probability</source>
     <translation type="obsolete">箱子掉落几率</translation>
   </message>
@@ -1175,7 +1238,6 @@
 <context>
   <name>QLineEdit</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/gameuiconfig.cpp" line="53"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="363"/>
     <source>unnamed</source>
     <translation>无名</translation>
@@ -1184,10 +1246,12 @@
 <context>
   <name>QMainWindow</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>-= by unC0Rr =-</source>
     <translation type="obsolete">-= by unC0Rr =-</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Hedgewars</source>
     <translation type="obsolete">刺猬大作战</translation>
   </message>
@@ -1205,7 +1269,7 @@
     <translation>错误</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="308"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/main.cpp" line="310"/>
     <source>Failed to open data directory:
 %1
 Please check your installation</source>
@@ -1224,8 +1288,6 @@
     <translation>服务器连接丢失</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="127"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="165"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/selectWeapon.cpp" line="170"/>
     <source>Weapons</source>
     <translation>武器</translation>
@@ -1259,6 +1321,7 @@
     <translation>无法创建路径 %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">退出</translation>
   </message>
@@ -1271,18 +1334,22 @@
 <context>
   <name>QPushButton</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">单人游戏</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">多人游戏</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">网络游戏</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">Demo</translation>
   </message>
@@ -1292,36 +1359,42 @@
     <translation>设置</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">退出</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">返回</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">简单游戏</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">中止</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">保存</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="44"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="75"/>
     <source>Play demo</source>
     <translation>播放 demo</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>New team</source>
     <translation type="obsolete">新队伍</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Edit team</source>
     <translation type="obsolete">编辑队伍</translation>
   </message>
@@ -1331,18 +1404,22 @@
     <translation>连接</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Disconnect</source>
     <translation type="obsolete">失去连接</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join</source>
     <translation type="obsolete">加入</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Create</source>
     <translation type="obsolete">创建</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Add Team</source>
     <translation type="obsolete">添加队伍</translation>
   </message>
@@ -1357,6 +1434,7 @@
     <translation>开始</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">关于</translation>
   </message>
@@ -1371,6 +1449,7 @@
     <translation>更新</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Waiting</source>
     <translation type="obsolete">等待中</translation>
   </message>
@@ -1380,10 +1459,12 @@
     <translation>读取</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Weapons scheme</source>
     <translation type="obsolete">武器设定</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Training</source>
     <translation type="obsolete">训练</translation>
   </message>
@@ -1393,7 +1474,6 @@
     <translation>指定</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/input_ip.cpp" line="48"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="589"/>
     <source>default</source>
     <translation>默认</translation>
@@ -1419,6 +1499,7 @@
     <translation>删除</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Join official server</source>
     <translation type="obsolete">加入官方服务器</translation>
   </message>
@@ -1441,7 +1522,7 @@
     <translation>玩家数量</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="798"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="799"/>
     <source>Round in progress</source>
     <translation>回合数</translation>
   </message>
@@ -1472,18 +1553,17 @@
 <context>
   <name>TCPBase</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="43"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="99"/>
     <source>Error</source>
     <translation>错误</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="44"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="45"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation>无法开始服务端: %1.</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/tcpBase.cpp" line="101"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation>无法运行引擎: %1 (</translation>
   </message>
@@ -1569,7 +1649,6 @@
     <translation>下</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="27"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/binds.cpp" line="28"/>
     <source>jump</source>
     <translation>跳</translation>
--- a/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_zh_TW.ts	Fri Jun 19 18:01:48 2009 +0000
+++ b/share/hedgewars/Data/Locale/hedgewars_zh_TW.ts	Sat Jun 20 07:45:05 2009 +0000
@@ -1,6 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
-<!DOCTYPE TS>
-<TS version="2.0" language="zh_TW">
+<!DOCTYPE TS><TS version="1.1" language="zh_TW">
 <context>
   <name>AmmoSchemeModel</name>
   <message>
@@ -50,18 +49,22 @@
 <context>
   <name>GameUIConfig</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">錯誤</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot create directory %1</source>
     <translation type="obsolete">無法建立目錄 %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">離開</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot save options to file %1</source>
     <translation type="obsolete">無法把選項儲存到檔案 %1</translation>
   </message>
@@ -69,12 +72,12 @@
 <context>
   <name>HWForm</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="508"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/hwform.cpp" line="666"/>
     <source>Error</source>
     <translation>錯誤</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Please, select demo from the list above</source>
     <translation type="obsolete">請從上面的清單中選取範例</translation>
   </message>
@@ -84,6 +87,7 @@
     <translation>確定</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Please, select server from the list above</source>
     <translation type="obsolete">請從上面的清單中選取伺服器</translation>
   </message>
@@ -111,10 +115,12 @@
 <context>
   <name>HWGame</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">錯誤</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation type="obsolete">無法開啟伺服器: %1.</translation>
   </message>
@@ -124,10 +130,12 @@
     <translation>zh_TW.txt</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Cannot save demo to file %1</source>
     <translation type="obsolete">無法把範本儲存到檔案 %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Quit</source>
     <translation type="obsolete">離開</translation>
   </message>
@@ -137,6 +145,7 @@
     <translation>無法開啟範本檔案 %1</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to run engine: %1 (</source>
     <translation type="obsolete">無法執行: %1 (</translation>
   </message>
@@ -197,14 +206,17 @@
 <context>
   <name>HWNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">錯誤</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>The host was not found. Please check the host name and port settings.</source>
     <translation type="obsolete">找不到主機,請檢查主機名和連接埠設定。</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Connection refused</source>
     <translation type="obsolete">連結遭拒</translation>
   </message>
@@ -212,10 +224,12 @@
 <context>
   <name>HWNetServer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">錯誤</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Unable to start the server: %1.</source>
     <translation type="obsolete">無法開啟伺服器: %1.</translation>
   </message>
@@ -241,6 +255,7 @@
 <context>
   <name>HWNewNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Error</source>
     <translation type="obsolete">錯誤</translation>
   </message>
@@ -260,19 +275,16 @@
     <translation>遊戲間不存在</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="384"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="406"/>
     <source>*** %1 joined</source>
     <translation type="unfinished">%1 加入</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="419"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="443"/>
     <source>*** %1 left</source>
     <translation type="unfinished">*** %1 離開</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="421"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/newnetclient.cpp" line="445"/>
     <source>*** %1 left (%2)</source>
     <translation type="unfinished">*** %1 離開 (%2)</translation>
@@ -301,12 +313,13 @@
 <context>
   <name>KB</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <comment>That&apos;s the same. No other ideas? freetype2 is a software. SDL_ttf is also a software, it displays text.</comment>
     <translation type="obsolete">SDL_ttf顯示字時出錯誤,最可能是因為freetype2的問題。請更新freetype。</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="28"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/KB.h" line="32"/>
     <source>SDL_ttf returned error while rendering text, most propably it is related to the bug in freetype2. It&apos;s recommended to update your freetype lib.</source>
     <translation type="unfinished">SDL_ttf顯示字時出錯誤,最可能是因為freetype2的問題。請更新freetype。</translation>
   </message>
@@ -340,10 +353,12 @@
 <context>
   <name>PageEditTeam</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Discard</source>
     <translation type="obsolete">放棄</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">儲存</translation>
   </message>
@@ -361,7 +376,7 @@
 <context>
   <name>PageGameStats</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="100"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/statsPage.cpp" line="101"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation>&lt;p&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;以&lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;分獲得最強射擊獎。&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
@@ -383,34 +398,42 @@
 <context>
   <name>PageMain</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Multiplayer</source>
     <translation type="obsolete">多人遊戲</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Single Player</source>
     <translation type="obsolete">單人遊戲</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net game</source>
     <translation type="obsolete">網路遊戲</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Saved games</source>
     <translation type="obsolete">儲存的遊戲</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Demos</source>
     <translation type="obsolete">示範</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Setup</source>
     <translation type="obsolete">設定</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>About</source>
     <translation type="obsolete">關於</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Exit</source>
     <translation type="obsolete">離開</translation>
   </message>
@@ -428,6 +451,7 @@
 <context>
   <name>PageMultiplayer</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">返回</translation>
   </message>
@@ -440,10 +464,12 @@
 <context>
   <name>PageNet</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Local</source>
     <translation type="obsolete">區域網路</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Internet</source>
     <translation type="obsolete">網際網路      </translation>
   </message>
@@ -492,10 +518,12 @@
     <translation>編輯隊伍</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">儲存</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">返回</translation>
   </message>
@@ -513,21 +541,16 @@
 <context>
   <name>PagePlayDemo</name>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="102"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="124"/>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="136"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="149"/>
     <source>Error</source>
     <translation>錯誤</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="103"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="137"/>
     <source>Please, select record from the list</source>
     <translation>請選取紀錄</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="104"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/playrecordpage.cpp" line="138"/>
     <source>OK</source>
     <translation>確定</translation>
@@ -571,7 +594,6 @@
     <translation>更新</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="826"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="837"/>
     <source>Error</source>
     <translation>錯誤</translation>
@@ -582,7 +604,6 @@
     <translation type="unfinished">遊戲間</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="828"/>
     <location filename="../../../../QTfrontend/pages.cpp" line="839"/>
     <source>OK</source>
     <translation>確定</translation>
@@ -679,6 +700,7 @@
 <context>
   <name>PageSelectWeapon</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">返回</translation>
   </message>
@@ -693,6 +715,7 @@
     <translation>刪除</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Save</source>
     <translation type="obsolete">儲存</translation>
   </message>
@@ -700,10 +723,12 @@
 <context>
   <name>PageSimpleGame</name>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Back</source>
     <translation type="obsolete">返回</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Simple Game</source>
     <translation type="obsolete">簡易遊戲</translation>
   </message>
@@ -782,6 +807,7 @@
     <translation>全螢幕</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Forts mode</source>
     <translation type="obsolete">要塞模式</translation>
   </message>
@@ -834,22 +860,27 @@
     <translation>玩家</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 5</source>
     <translation type="obsolete">等級5</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 4</source>
     <translation type="obsolete">等級4</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 3</source>
     <translation type="obsolete">等級3</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 2</source>
     <translation type="obsolete">等級2</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Level 1</source>
     <translation type="obsolete">等級1</translation>
   </message>
@@ -877,6 +908,7 @@
     <translation>要塞</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Grave</source>
     <translation type="obsolete">墓碑</translation>
   </message>
@@ -896,18 +928,22 @@
     <translation>影音選項</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net nick</source>
     <translation type="obsolete">網路暱稱</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Net options</source>
     <translation type="obsolete">網路選項</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Landscape</source>
     <translation type="obsolete">背景</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Game scheme</source>
     <translation type="obsolete">遊戲方式</translation>
   </message>
@@ -917,6 +953,7 @@
     <translation>遊戲隊伍</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Team level</source>
     <translation type="obsolete">隊伍等級</translation>
   </message>
@@ -926,6 +963,7 @@
     <translation>網路遊戲</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Servers list</source>
     <translation type="obsolete">伺服器清單</translation>
   </message>
@@ -953,71 +991,87 @@
     <translation>網路暱稱</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Server address</source>
     <translation type="obsolete">伺服器地址</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Hedgewars&lt;/h1&gt;&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hedgewars.org/&quot;&gt;http://www.hedgewars.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;This program is distributed under the GNU General Public License&lt;/div&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;h1&gt;Hedgewars&lt;/h1&gt;&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.hedgewars.org/&quot;&gt;http://www.hedgewars.org/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;br&gt;這個軟體可散佈依據GNU通用公共授權條款</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;Igor Ulyanov &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:iulyanov@gmail.com&quot;&gt;iulyanov@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;english: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;russian: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;開發人員:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;Igor Ulyanov &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:iulyanov@gmail.com&quot;&gt;iulyanov@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;h2&gt;翻譯:&lt;/h2&gt;英語: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;&lt;br&gt;俄語: Andrey Korotaev &amp;lt;&lt;a href=&quot;mailto:unC0Rr@gmail.com&quot;&gt;unC0Rr@gmail.com&lt;/a&gt;&amp;gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>difficulty:</source>
     <translation type="obsolete">難易度:</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.8&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;版本 0.8&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
-    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="45"/>
+    <location filename="../../../../QTfrontend/about.cpp" line="46"/>
     <source>This program is distributed under the GNU General Public License</source>
     <translation>本程式適用GNU通用公共授權條款</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;譯文:&lt;/h2&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Developers:&lt;/h2&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;開發者:&lt;/h2&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Translations:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;譯文:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;Special thanks:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;特別感謝:&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h3&gt;Version 0.8.1&lt;/h3&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h3&gt;版本 0.8.1&lt;/h3&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;h2&gt;&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Turn time</source>
     <translation type="obsolete">回合時間</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>Initial health</source>
     <translation type="obsolete">起始生命值</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;The best shot award was won by &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;%2&lt;/b&gt; pts.&lt;/p&gt;</source>
     <translation type="obsolete">&lt;p&gt;&lt;b&gt;%1&lt;/b&gt;以&lt;b&gt;%2&lt;/b&gt;分獲得最強射擊獎。&lt;/p&gt;</translation>
   </message>
   <message>
+    <location filename="" line="0"/>
     <source>&lt;p&gt;A total of &lt;b&gt;%1&lt;/b&gt; Hedgehog(s) were killed during this round.&am